pengurusan evidens

of 39 /39
PENGURUSAN EVIDENS

Upload: cikgu-syahidon

Post on 25-May-2015

2.210 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan evidens

PENGURUSAN EVIDENS

Page 2: Pengurusan evidens

EVIDENS IALAH BAHAN BUKTI PENGUASAAN MURID YANG DIURUSKAN SECARA

SISTEMATIK MENGIKUT KEPUTUSAN JK PBS

Page 3: Pengurusan evidens

MENGESAHKAN PENCAPAIAN MURID ADALAH SEPERTI YANG DILAPORKAN

Page 4: Pengurusan evidens

SAH AUTENTIK KECUKUPAN

SEMASA TEKAL

Page 5: Pengurusan evidens

SAH

EVIDENS YANG DIKEMUKAKAN HENDAKLAH RELEVAN DAN

MENGGAMBARKAN PENGUASAAN / PENCAPAIAN

STANDARD YANG TELAH DITETAPKAN

Page 6: Pengurusan evidens

AUTENTIK

MURID DAPAT MEMBUKTIKAN EVIDENS YANG DIKUTIP

ADALAH HASIL KERJANYA SENDIRI

Page 7: Pengurusan evidens

KECUKUPAN EVIDENS YANG DIKUMPUL

MENCUKUPI UNTUK MENUNJUKKAN KEMAMPUAN

MURID

Page 8: Pengurusan evidens

SEMASA

EVIDENS DAPAT MEMBUKTIKAN MURID DAPAT

MEMBUAT TUGASAN MENGIKUT PIAWAIAN SEMASA

Page 9: Pengurusan evidens

TEKAL

EVIDENS YANG DIKUMPUL DAPAT MEMBUKTIKAN

KETEKALAN PERLAKUAN DAN MEMBUKTIKAN KEPUTUSAN

YANG SAMA DIBERI OLEH PENTAKSIR YANG BERLAINAN

Page 10: Pengurusan evidens

EVIDENS BAHAN

Page 11: Pengurusan evidens

EVIDENS BAHAN

EVIDENS MURID

Page 12: Pengurusan evidens

EVIDENS MURID

KEUPAYAAN SEBENAR MURID

APA YANG MURID TAHU DAN

BOLEH BUAT SECARA LISAN ATAU PERLAKUAN

Page 13: Pengurusan evidens

LISAN PERSEMBAHAN LAKONAN

NYANYIAN AKTIVITI FIZIKAL

Page 14: Pengurusan evidens

PERSEMBAHAN MUZIK

CORAL SPEAKING BAHASA INGGERIS

Page 15: Pengurusan evidens

TARIAN MURID CORAL SPEAKING BAHASA ARAB

Page 16: Pengurusan evidens

AKTIVITI FIZIKAL

LAKONAN

Page 17: Pengurusan evidens

EVIDENS BAHAN

APA-APA BUKTI PRODUK ATAU PROSES YANG DIHASILKAN DALAM

MELAKSANAKAN SESUATU TUGASAN

EVIDENS BAHAN BOLEH DISEDIAKAN SECARA INDIVIDU ATAU

BERKUMPULAN

Page 18: Pengurusan evidens

PENULISAN FOTO GRAFIK

ARTIFAK BAHAN ICT/

RAKAMAN

Page 19: Pengurusan evidens
Page 20: Pengurusan evidens
Page 22: Pengurusan evidens
Page 23: Pengurusan evidens
Page 25: Pengurusan evidens

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN

PAJSK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Page 26: Pengurusan evidens

Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman, Artifak

Evidens direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid dan SPPBS

Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS.

Page 27: Pengurusan evidens

Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman, Artifak

Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy, softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti. Evidens disimpan ditempat yang selamat, bersistematik dan mematuhi prosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti.

Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggu dari tarikh tamat pelaksanaan tugasan. Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh penyimpanan tamat.

Page 28: Pengurusan evidens

Borang Rekod SEGAK dan BMI Borang Rekod Kehadiran Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum

Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS

Page 29: Pengurusan evidens

Evidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid.

BPP adalah TERHAD. Evidens murid disimpan dalam Fail Pentaksiran Psikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling.

Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LP.

Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu

Page 30: Pengurusan evidens

FAIL SHOWCASE

Page 31: Pengurusan evidens

FAIL PERKEMBANGAN MURID

Page 32: Pengurusan evidens

Menyimpan evidens perkembangan pembelajaran murid.

Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidens semua mata pelajaran

Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid (RPM). RPM diletakkan dihadapan evidens setiap mata pelajaran

Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid.

Page 33: Pengurusan evidens

BAND DESKRIPTOR EVIDENS

1 : TAHU B1 : Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan

B1D1 : Mengetahui identiti diri

B1D1E1 : Menyatakan biodata diri

B1D2 : Mengetahui latar belakang keluarga

B1D2E1 : Menyatakan latar belakang ahli keluarga

B1D3 : Mengetahui sejarah sekolah

B1D3E1 : Menyatakan maklumat tentang sekolah

B1D4 : Mengetahui kepelbagaian cerita dari pelbagai kaum di Malaysia

B1D4E1 : Menyatakan jenis - jenis cerita rakyat dari pelbagai kaum di Malaysia

B1D5 : Mengetahui identiti negara

B1D5E1 : Menyatakan identiti negara - rukun negara - bendera Malaysia - lagu kebangsaan - bahasa kebangsaan - bunga kebangsaan - jata negara.

B1D6 : Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat

B1D6E1 : Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat - kesedaran sivik - jati diri - empati terhadap golongan kurang bernasib baik - perpaduan kaum kelestarian alam sekitar

Page 34: Pengurusan evidens

5 : TAHU, FAHAM DAN BOLEH

BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

B5 : Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran

B5D1 : Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat

1 2 B5D1E1 : Membantu menyelesaikan masalah rakan.

3 4 B5D1E2 : Memberi sumbangan kepada sekolah

B5D2 : Berupaya menyelesaikan konflik

1 2 B5D2E1 : Bertindak menyelesaikan konflik secara rasional

B5D3 : Menghargai ibu bapa dan ahli keluarga

2 3 B5D3E1 : Menunjukkan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa dan ahli keluarga

B5D4 : Berbangga terhadap sekolah

3 5 B5D4E1 : Menjaga dan memelihara harta benda sekolah

B5D4E2 : Menceriakan dan mengindahkan kawasan sekolah

B5D5 : Mengekalkan warisan cerita rakyat

4 6 B5D5E1 : Mempersembahkan koleksi cerita rakyat

B5D6 : Mengekalkan sistem demokrasi secara konsisten di sekolah

5 7 B5D6E1 : Menerima pendapat majoriti dalam membuat setiap keputusan

B5D7 : Mengekalkan kehidupan yang sejahtera

6 8 B5D7E1 : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran

Page 35: Pengurusan evidens

Band Pernyataan

Standard

Tingkatan 1

2011

6 B6 B6D1 B6D1E1

5 B5 B5D1 B5D1E1

4 B4 B4D1 B4D1E1

3 B3

B3D1

B3D2

B3D3

B3D1E1

BED1E2

B3D1E3

B3D2E1

B3D3E1

B3D3E2

2 B2 B2D1 D2D1E1

B2D1E2

B2D1E3

1 B1

B1D1

B1D2

B1D1E1

B1D1E2

B1D2E1

Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidence mengikut keperluan mata pelajaran

Page 36: Pengurusan evidens

PENYIMPANAN FAIL PERKEMBANGAN MURID

DI BILIK DARJAH DI BILIK GERAKAN DI BILIK GURU

Page 37: Pengurusan evidens

Fail Perkembangan Murid boleh disimpan oleh murid sendiri.

Page 38: Pengurusan evidens

• Guru menyimpan evidens bahan (lembaran kerja ) yang terkini dalam FPM setelah merekod dalam SPPBS.

• Guru memulangkan evidens (lembaran kerja) terdahulu kepada murid.

• Guru memulangkan evidens bahan (buku kerja/ buku latihan ) kepada murid setelah merekod dalam SPPBS

• Guru memulangkan semua evidens murid kepada murid pada akhir tahun.

Page 39: Pengurusan evidens

SEKIAN TERIMA KASIH