bahagian pendidikan jheains | sukatan kafa ... ... sirah 1. mengenali sirah • pengertian sirah...

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2021

15 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  1

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  2

  SUKATAN PELAJARAN

  KELAS AL-QURAN DAN FARDHU AIN KAFA

  SESI PERSEKOLAHAN 2021

  (FEBRUARI-MEI)

  TAHUN 1 (MAC-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. Rukun Iman

  • Unit 1: Pengertian rukun iman o Dalil naqli beriman dengan rukun iman

  • Unit 2: Kefahaman rukun iman o Ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman o Kepentingan beriman dengan rukun iman o Hikmah beriman dengan rukun iman

  • Penghayatan

  2. Beriman kepada Allah

  • Unit 1: Pengertian beriman kepada Allah

  • Unit 2: Dalil naqli beriman kepada Allah

  • Unit 3: Dalil aqli beriman kepada Allah

  • Penghayatan

  3. Kalimah Syahadah

  • Unit 1: Pengertian syahadah dan lafaz dua kalimah syahadah

  o Pengertian syahadah

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  3

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o Lafaz dua kalimah syahadah o Dalil naqli mewajibkan mengucap dua kalimah

  syahadah

  • Unit 2: Keperluan syahadah dalam kehidupan seharian

  o Ciri-ciri orang yang mengucap dua kalimah syahadah

  o Kesan mengucap dua kalimah syahadah

  • Penghayatan

  Ibadah

  1. Konsep kehambaan dalam Islam

  • Unit 1: Pengertian kehambaan dalam beribadah (‘Ubudiyah)

  o Dalil naqli Allah menjadikan manusia o Manusia hamba Allah SWT

  • Unit 2: Dalil Naqli tentang kehambaan kepada Allah SWT

  • Unit 3: Peranan manusia sebagai hamba Allah SWT

  o Amalan manusia o Ibadah umum dan ibadah khusus

  2. Konsep kebersihan dalam Islam

  • Unit 1: Pengertian kebersihan dan bersuci dalam Islam

  o Islam dan kebersihan o Kebersihan jasmani dan rohani

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  4

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o Pengertian kebersihan dan bersuci dalam Islam

  • Unit 2: Cara-cara menjaga kebersihan

  o Cara menjaga kebersihan jasmani o Cara menjaga kebersihan rohani

  • Unit 3: Kepentingan kebersihan dalam kehidupan seharian

  o Aktiviti kebersihan dalam kehidupan seharian o Hikmah kebersihan dalam kehidupan seharian

  Sirah

  1. Mengenali Sirah

  • Pengertian sirah

  • Sumber sirah

  • Kepentingan sirah

  2. Mengenali Nasab Nabi Muhamad SAW

  • Unit 1: Bapa Nabi Muhammad SAW

  • Unit 2: Ibu Nabi Muhammad SAW

  o Nasab Nabi Muhammad

  • Penghayatan

  Adab

  1. Adab dengan Allah SWT

  • Mari mengenal Allah SWT

  • Pengertian Adab dengan Allah SWT

  • Cara beradab dengan Allah SWT

  • Contoh beradab dengan Allah SWT

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  5

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  • Hikmah beradab dengan Allah SWT

  • Akibat tidak beradab dengan Allah SWT

  2. Adab dengan ibu bapa

  • Mari mengenal ibu bapa

  • Pengertian adab dengan ibu bapa

  • Hukum beradab dengan ibu bapa

  • Adab dengan ibu bapa

  • Mari berdoa kepada kedua ibu bapa

  • Akibat tidak beradab dengan ibu bapa

  • Kisah dan tauladan

  Jawi

  1. Kenal huruf 2. Huruf vokal 3. Menulis huruf bersambung 4. Suku kata terbuka 5. Perkataan satu suku kata tertutup

  Bahasa Arab

  الحروف العربية وأصواتها: •

  o الحروف العربية املنفصلة

  o )الحروف العربية املتصلة )داخل الكلمات

  :املفردات البسيطة •

  o التعارف

  o التحيات والترحيبات

  o األسرة

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  6

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Tilawah Al-Quran

  تالوة القرءان : •

  o مڠنل حروف هجائية 1اونيت :

  o هجائية ٢مڽبوت حروف

  o هجائية ٢ن حروفءايجا o هجائية ٢ن حروفءباچا

  o 1اقراء : 2اونيت

  o مڽبوت حروف هجائية توڠݢل يڠ برباريس فتحة

  o 2: اقراء 3اونيت

  o ممباچ کليمه برباريس فتحة

  o ممباچ باچاءن مد

  o 3: اقراء 4اونيت

  o حروف برباريس کسرةممباچ

  o ممباچ حروف برباريس ضمة

  o ممباچ حروف برباريس فتحة, کسرة دان ضمة

  ن: ءباچا •

  o 5-1: ممباچ سورة البقرة اية 1اونيت

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  7

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o ممباچ سورة العلق 2اونيت :

  : حفظن •

  o سورة الفاتحة ( : 1اونيت(

  o سورة الناس ( : 2اونيت (

  کفهمن: •

  o ممهمي سورة الفاتحة 1اونيت :

  o ترجمهن سورة الفاتحة

  o التر بالکڠ سورة

  o اينتي ساري سورة

  o ڤڠاجرن سورة

  o سورة الناس 2اونيت :

  o ترجمهن سورة الناس

  o التر بالکڠ سورة

  o اينتي ساري سورة

  o ڤڠاجرن سورة

  Hafaz Al-Quran • :حفظ

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  8

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o سورة الفاتحة

  o ڤڠنلن سورة الفاتحة

  o / اخالق ڤڠاجرن نيالي

  o سورة الناس

  o ڤڠنلن سورة الناس

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

  o سورة الفلق

  o ڤڠنلن سورة الفلق

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

  o سورة اإلخالص

  o ڤڠنلن سورة اإلخالص

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

  o سورة املسد

  o ڤڠنلن سورة ااملسد

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  9

  TAHUN 2 (FEBRUARI-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. Sifat Qudrah

  • Pengertian Qudrah

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Hukum mempercayai Allah bersifat Qudrah

  • Kesan mempercayai sifat Qudrah 2. Sifat Iradah

  • Pengertian Iradah

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Hukum mempercayai sifat Iradah Allah

  • Kesan memepercayai sifat Iradah Allah

  • Tujuan beriman dengan sifat Iradah 3. Sifat Ilmu

  • Pengertian Ilmu

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Kesan mempercayai sifat Ilmu Allah

  • Hukum mempercayai sifat Ilmu bagi Allah

  • Kesan mempercayai Allah bersifat Ilmu 4. Sifat Hayat

  • Pengertian Hayat

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  10

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  • Hukum mempercayai Allah bersifat hayat

  • Kesan mempercayai Allah bersifat Hayat

  Ibadah

  1. Najis

  1.1 Pengertian najis 1.1.1 Benda najis 1.1.2 Najis ‘aini dan najis hukmi 1.1.3 Membezakan benda najis dan tidak najis

  1.2 Bahagian najis 1.3 Cara membersihkan najis

  1.3.1 Cara membersihkan najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah

  1.3.2 Jauhi najis 1.3.3 Najis yang dimaafkan

  2. Hadas

  2.1 Pengertian hadas kecil dan hadas besar 2.2 Sebab berlakunya hadas kecil 2.3 Perkara yang dilarang ketika berhadas kecil 2.4 Cara bersuci daripada hadas kecil 2.5 Sebab berlakunya hadas besar 2.6 Perkara yang dilarang ketika berhadas besar 2.7 Cara bersuci daripada hadas besar

  Sirah

  1. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW

  1.1 Nyawa Abdullah dinilai dengan 100 ekor unta 1.2 Abrahah menyerah Kaabah 1.3 Kematian Abdullah bapa Nabi Muhammad SAW 1.4 Nabi Muhammad ketika dalam kandungan ibunya

 • B A H A G