bahagian pendidikan jheains | sukatan kafa ......sirah 1. mengenali sirah • pengertian sirah •...

of 37/37
BAHAGIAN PENDIDIKAN JHEAINS | SUKATAN KAFA NEGERI SEMBILAN (JANUARI - MEI) 1

Post on 09-Feb-2021

28 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  1

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  2

  SUKATAN PELAJARAN

  KELAS AL-QURAN DAN FARDHU AIN KAFA

  SESI PERSEKOLAHAN 2021

  (FEBRUARI-MEI)

  TAHUN 1 (MAC-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. Rukun Iman

  • Unit 1: Pengertian rukun iman o Dalil naqli beriman dengan rukun iman

  • Unit 2: Kefahaman rukun iman o Ciri-ciri orang yang beriman dengan rukun iman o Kepentingan beriman dengan rukun iman o Hikmah beriman dengan rukun iman

  • Penghayatan

  2. Beriman kepada Allah

  • Unit 1: Pengertian beriman kepada Allah

  • Unit 2: Dalil naqli beriman kepada Allah

  • Unit 3: Dalil aqli beriman kepada Allah

  • Penghayatan

  3. Kalimah Syahadah

  • Unit 1: Pengertian syahadah dan lafaz dua kalimah syahadah

  o Pengertian syahadah

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  3

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o Lafaz dua kalimah syahadah o Dalil naqli mewajibkan mengucap dua kalimah

  syahadah

  • Unit 2: Keperluan syahadah dalam kehidupan seharian

  o Ciri-ciri orang yang mengucap dua kalimah syahadah

  o Kesan mengucap dua kalimah syahadah

  • Penghayatan

  Ibadah

  1. Konsep kehambaan dalam Islam

  • Unit 1: Pengertian kehambaan dalam beribadah (‘Ubudiyah)

  o Dalil naqli Allah menjadikan manusia o Manusia hamba Allah SWT

  • Unit 2: Dalil Naqli tentang kehambaan kepada Allah SWT

  • Unit 3: Peranan manusia sebagai hamba Allah SWT

  o Amalan manusia o Ibadah umum dan ibadah khusus

  2. Konsep kebersihan dalam Islam

  • Unit 1: Pengertian kebersihan dan bersuci dalam Islam

  o Islam dan kebersihan o Kebersihan jasmani dan rohani

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  4

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o Pengertian kebersihan dan bersuci dalam Islam

  • Unit 2: Cara-cara menjaga kebersihan

  o Cara menjaga kebersihan jasmani o Cara menjaga kebersihan rohani

  • Unit 3: Kepentingan kebersihan dalam kehidupan seharian

  o Aktiviti kebersihan dalam kehidupan seharian o Hikmah kebersihan dalam kehidupan seharian

  Sirah

  1. Mengenali Sirah

  • Pengertian sirah

  • Sumber sirah

  • Kepentingan sirah

  2. Mengenali Nasab Nabi Muhamad SAW

  • Unit 1: Bapa Nabi Muhammad SAW

  • Unit 2: Ibu Nabi Muhammad SAW

  o Nasab Nabi Muhammad

  • Penghayatan

  Adab

  1. Adab dengan Allah SWT

  • Mari mengenal Allah SWT

  • Pengertian Adab dengan Allah SWT

  • Cara beradab dengan Allah SWT

  • Contoh beradab dengan Allah SWT

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  5

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  • Hikmah beradab dengan Allah SWT

  • Akibat tidak beradab dengan Allah SWT

  2. Adab dengan ibu bapa

  • Mari mengenal ibu bapa

  • Pengertian adab dengan ibu bapa

  • Hukum beradab dengan ibu bapa

  • Adab dengan ibu bapa

  • Mari berdoa kepada kedua ibu bapa

  • Akibat tidak beradab dengan ibu bapa

  • Kisah dan tauladan

  Jawi

  1. Kenal huruf 2. Huruf vokal 3. Menulis huruf bersambung 4. Suku kata terbuka 5. Perkataan satu suku kata tertutup

  Bahasa Arab

  الحروف العربية وأصواتها: •

  o الحروف العربية املنفصلة

  o )الحروف العربية املتصلة )داخل الكلمات

  :املفردات البسيطة •

  o التعارف

  o التحيات والترحيبات

  o األسرة

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  6

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Tilawah Al-Quran

  تالوة القرءان : •

  o مڠنل حروف هجائية 1اونيت :

  o هجائية ٢مڽبوت حروف

  o هجائية ٢ن حروفءايجا o هجائية ٢ن حروفءباچا

  o 1اقراء : 2اونيت

  o مڽبوت حروف هجائية توڠݢل يڠ برباريس فتحة

  o 2: اقراء 3اونيت

  o ممباچ کليمه برباريس فتحة

  o ممباچ باچاءن مد

  o 3: اقراء 4اونيت

  o حروف برباريس کسرةممباچ

  o ممباچ حروف برباريس ضمة

  o ممباچ حروف برباريس فتحة, کسرة دان ضمة

  ن: ءباچا •

  o 5-1: ممباچ سورة البقرة اية 1اونيت

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  7

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o ممباچ سورة العلق 2اونيت :

  : حفظن •

  o سورة الفاتحة ( : 1اونيت(

  o سورة الناس ( : 2اونيت (

  کفهمن: •

  o ممهمي سورة الفاتحة 1اونيت :

  o ترجمهن سورة الفاتحة

  o التر بالکڠ سورة

  o اينتي ساري سورة

  o ڤڠاجرن سورة

  o سورة الناس 2اونيت :

  o ترجمهن سورة الناس

  o التر بالکڠ سورة

  o اينتي ساري سورة

  o ڤڠاجرن سورة

  Hafaz Al-Quran • :حفظ

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  8

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o سورة الفاتحة

  o ڤڠنلن سورة الفاتحة

  o / اخالق ڤڠاجرن نيالي

  o سورة الناس

  o ڤڠنلن سورة الناس

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

  o سورة الفلق

  o ڤڠنلن سورة الفلق

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

  o سورة اإلخالص

  o ڤڠنلن سورة اإلخالص

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

  o سورة املسد

  o ڤڠنلن سورة ااملسد

  o ڤڠاجرن نيالي / اخالق

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  9

  TAHUN 2 (FEBRUARI-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. Sifat Qudrah

  • Pengertian Qudrah

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Hukum mempercayai Allah bersifat Qudrah

  • Kesan mempercayai sifat Qudrah 2. Sifat Iradah

  • Pengertian Iradah

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Hukum mempercayai sifat Iradah Allah

  • Kesan memepercayai sifat Iradah Allah

  • Tujuan beriman dengan sifat Iradah 3. Sifat Ilmu

  • Pengertian Ilmu

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Kesan mempercayai sifat Ilmu Allah

  • Hukum mempercayai sifat Ilmu bagi Allah

  • Kesan mempercayai Allah bersifat Ilmu 4. Sifat Hayat

  • Pengertian Hayat

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  10

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  • Hukum mempercayai Allah bersifat hayat

  • Kesan mempercayai Allah bersifat Hayat

  Ibadah

  1. Najis

  1.1 Pengertian najis 1.1.1 Benda najis 1.1.2 Najis ‘aini dan najis hukmi 1.1.3 Membezakan benda najis dan tidak najis

  1.2 Bahagian najis 1.3 Cara membersihkan najis

  1.3.1 Cara membersihkan najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah

  1.3.2 Jauhi najis 1.3.3 Najis yang dimaafkan

  2. Hadas

  2.1 Pengertian hadas kecil dan hadas besar 2.2 Sebab berlakunya hadas kecil 2.3 Perkara yang dilarang ketika berhadas kecil 2.4 Cara bersuci daripada hadas kecil 2.5 Sebab berlakunya hadas besar 2.6 Perkara yang dilarang ketika berhadas besar 2.7 Cara bersuci daripada hadas besar

  Sirah

  1. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW

  1.1 Nyawa Abdullah dinilai dengan 100 ekor unta 1.2 Abrahah menyerah Kaabah 1.3 Kematian Abdullah bapa Nabi Muhammad SAW 1.4 Nabi Muhammad ketika dalam kandungan ibunya

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  11

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2. Peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW

  2.1 Keputeraan Nabi Muhammad SAW 2.2 Situasi kelahiran Nabi Muhammad SAW 2.3 Keajaiban ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW

  Adab

  1. Adab berpakaian

  • Ciri-ciri berpakaian

  • Adab berpakaian

  • Hukum berpakaian

  • Tujuan menjaga adab berpakaian

  • Faedah mengamalkan adab berpakaian

  • Akibat tidak mengamalkan adab berpakaian

  • Ciri-ciri pakaian yang menutup aurat

  • Pakaian yang bertentangan dengan syarak

  • Adab berpakaian mengikut kesesuaian

  • Doa memakai pakaian

  • Doa menanggalkan pakaian 2. Adab berkenderaan

  • Adab menaiki kenderaan

  • Doa menaiki kenderaan

  • Adab semasa di jalan raya

  • Sebab perlu beradab menaiki kenderaan

  • Faedah beradab ketika menaiki kenderaan

  • Akibat tidak beradab semasa menaiki kenderaan 3. Adab masuk dan keluar rumah

  • Adab masuk dan keluar rumah

  • Adab keluar rumah

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  12

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  • Doa masuk rumah

  • Doa sebelum keluar rumah

  • Faedah beradab ketika masuk dan keluar rumah

  • Akibat tidak beradab ketika masuk dan keluar rumah

  4. Adab bergaul dengan keluarga

  • Pengertian keluarga

  • Adab pergaulan dalam keluarga

  • Faedah menjaga adab pergaulan dalam keluarga

  • Akibat tidak menjaga adab berkeluarga

  • Doa kesejahteraan ahli keluarga 5. Adab di masjid dan surau

  • Adab masuk ke dalam masjid dan surau

  • Doa masuk masjid dan surau

  • Adab ketika berada di dalam masjid dan surau

  • Adab-adab keluar masjid

  • Doa keluar masjid atau surau

  • Kebaikan menjaga adab di masjid dan surau

  • Akibat tidak beradab ketika di masjid dan di surau

  Jawi

  1. Suku kata terbuka + suku kata terbuka 1.1 Suku kata terbuka 1.2 Membaca sifir vokal 1.3 Contoh suku kata terbuka - dua suku kata 1.4 Contoh suku kata terbuka - tiga suku kata 1.5 Contoh suku kata terbuka - empat suku kata 1.6 Contoh Suku kata terbuka - lima suku kata

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  13

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2. Suku kata tertutup + suku kata tertutup 2.1 Suku kata tertutup 2.2 Membaca sifir konsonan 2.3 Contoh suku kata tertutup - dua suku kata 2.4 Contoh suku kata tertutup - tiga suku kata 2.5 Contoh suku kata tertutup - empat suku kata

  3. Suku kata terbuka + suku kata tertutup

  Bahasa Arab

  األدوات الدراسية •

  األدوات املنزلية •

  املالبس •

  Tilawah Al-Quran dan Hafazan

  10-1ميڠݢو تدارس القرءان: •

  o سورة البقرة

  o عمران ال

  o النساء

  تالوة القرءان: •

  o برايكوت: ٢ممباچ سورة

  ( الكافرون 1

  ( الكوثر 2

  ( املاعون 3

  ( قريش 4

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  14

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  : حفظن القرءان •

  o :حفظ سورة برايكوت

  ( املسد 1

  ( النصر 2

  : كفهمن القرءان •

  o :ممهمي سورة برايكوت

  ( املسد 1

  ترجمهن اية •

  اينتي ساري اية •

  ڤڠاجرن اية •

  ( النصر 2

  ترجمهن اية •

  اينتي ساري اية •

  ڤڠاجرن اية •

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  15

  TAHUN 3 (FEBRUARI-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. Pengertian an Nubuwwah

  • Pengertian rasul

  • Sifat utama bagi rasul

  • Nama rasul yang wajib diketahui

  2. 4 Sifat wajib bagi Rasul 3. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul

  Ibadah

  1. Tayamum

  1.1 Pengertian tayamum 1.1.2 Hukum tayamum 1.1.3 Dalil naqli

  1.2 Rukun tayamum 1.3 Syarat tayamum

  1.3.1 Waktu yang membolehkan bertayamum 1.3.2 Cara-cara tayamum

  1.4 Perkara-perkara sunat tayamum 1.5 Pekara-perkara yang membatalkan tayamum

  2. Mandi

  2.1 Pengertian mandi

  2.1.1 Pensyariatan mandi 2.1.2 Hikmah mandi 2.1.3 Bahagian mandi

  2.2 Sebab-sebab yang mewajibkan mandi 2.3 Rukun mandi wajib

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  16

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2.4 Sunat–sunat mandi wajib 2.5 Cara-cara mandi wajib 2.6 Perkara-perkara makruh ketika mandi 2.7 Hikmah mandi wajb dan mandi sunat

  Sirah

  1. Perlantikan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul

  1.1 Peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira’ 1.2 Dakwah secara rahsia 1.3 Dakwah secara terbuka 1.4 Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad

  SAW

  2. Peristiwa Hijrah ke Habsyah dan Yathrib (Madinah) 2.1 Pengertian Hijrah 2.2 Hijrah ke Habsyah

  2.2.1 Hijrah ke Habsyah kali kedua 2.2.3 Layanan Raja Habsyah

  2.3 Saat-saat menjelang Hijrah ke Madinah

  2.3.1 Enam orang penduduk Madinah memeluk Islam 2.3.2 Perjanjian Aqabah 1 2.3.3 Utusan nabi ke Madinah 2.3.4 Perjanjian Aqabah 2 2.3.5 Hikmah disebalik kedua-dua perjanjian Aqabah

  2.4 Hijrah ke Madinah

  2.4.1 Ancaman Quraisy 2.4.2 Malam sebelum hijrah ke Madinah 2.4.3 Bermulanya hijrah Nabi Muhammad SAW 2.4.4 Layanan orang-orang Madinah

  2.5 Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  17

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2.6 Konsep Hijrah semasa 2.6.1 Hijrah dalam bentuk perpindahan 2.6.2 Dalam bentuk meninggalkan larangan 2.6.3 Hijrah melalui perubahan sikap

  Adab

  1. Adab menghidang makanan dan minuman

  • Adab-adab menghidang makanan

  • Kelengkapan yang perlu disediakan

  • Perkara yang perlu kamu tahu semasa menghidangkan makanan

  • Perkara yang perlu dijauhi semasa menghidangkan makanan

  • Faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul

  • Akibat tidak menjaga adab menghidang makanan

  2. Adab melayan tetamu

  • Pengertian tetamu

  • Adab melayan tetamu

  • Faedah melayan tetamu

  • Hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita

  • Apakah pula peranan kita sebagai tetamu

  3. Adab menziarahi orang sakit

  • Adab menziarahi orang sakit

  • Hukum menziarahi orang sakit

  • Perkara yang perlu dilakukan apabila berhadapan dengan orang sakit

  • Faedah adab menziarahi orang sakit

  • Perkara yang perlu dihindari semasa menziarahi orang sakit

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  18

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  • Akibat tidak beradab ketika ziarah orang sakit

  4. Adab menziarahi rakan

  • Adab menziarahi rakan • Perkara yang perlu dilakukan sewaktu menziarahi rakan

  • Faedah beradab ketika menziarahi rakan

  • Perkara yang perlu dielakkan semasa menziarahi rakan

  • Akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan

  Jawi

  1. Perkataan pinjaman Bahasa Arab

  1.1 Mengeja dan membaca 1.2 Membaca ayat

  2. Perkataan pinjaman Bahasa Inggeris

  2.1 Mengeja dan membaca 2.2 Mengeja dengan teliti 2.3 Membaca ayat

  3. Perkataan berimbuhan awalan 3.1 Imbuhan awalan be / ber 3.2 Imbuhan awalan di / se / ke 3.3 Imbuhan awalan te / ter 3.4 Imbuhan awalan pe / pem 3.5 Imbuhan awalan pen / peng /penye 3.6 Imbuhan awalan me / mem / men 3.7 Imbuhan awalan meng / menye

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  19

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Bahasa Arab

  الفواكه •

  الخضار •

  الحيوانات •

  Tilawah Al-Quran & Hafazan

  تدارس القرءان : •

  o دالم القرءان مڠيكوت جزء : ٢ممباچ سورة

  ( 12هيڠݢ 8) جزء

  تالوة القرءان •

  o برايكوت: ٢ممباچ سورة

  ( التكاثر 1

  ( القارعة 2

  ( العاديات 3

  ( الزلزلة 4

  حفظن القرءان •

  o :حفظ سورة برايكوت

  ( املاعون 1

  ( قريش 2

  ( الفيل3

  ( الهمزة 4

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  20

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  كفهمن القرءان •

  o :ممهمي سورة برايكوت

  ( املاعون 1

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  ( قريش 2

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  تجويد القرءان •

  o نون دان ميم شدة

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  21

  TAHUN 4 (FEBRUARI-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. As Sam’iyyat

  • Pengertian sam’iyyat

  • Dalil kewajipan beriman dengan perkara sam’iyyat

  • Perkara-perkara sam’iyyat

  • Kesan beriman kepada perkara sam’iyyat

  • Hukum beriman kepada perkara sam’iyyat

  2. Beriman kepada Malaikat

  • Pengertian beriman kepada malaikat

  • Nama-nama sepuluh malaikat

  • Malaikat dan tugas-tugasnya

  • Sifat-sifat malaikat

  • Dalil naqli

  • Dalil aqli

  • Kesan beriman kepada malaikat

  3. Beriman kepada Kitab

  • Pengertian beriman kepada kitab

  • Empat nama kitab dan rasul yang menerimanya

  • Dalil naqli

  • Pebandingan kitab dan suhuf

  • Kelebihan Al-Quran

  • Adab dengan Al-Quran

  • Hak kepada Al-Quran

  • Faedah beriman kepada kitab

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  22

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Ibadah

  1. Solat Jamak dan Qasar 1.1 Konsep Solat Jamak dan Qasar

  1.1.2 Pengertian solat jamak 1.1.3 Jenis-jenis solat jamak 1.1.4 Syarat-syarat sah jamak taqdim dan jamak takhir

  1.2 Pengertian Solat Qasar 1.2.1 Syarat-syarat solat qasar

  o Dalil yang membolehkan solat qasar

  1.3 Solat Jamak dan Qasar 1.3.1 Dalil solat jamak dan qasar 1.3.2 Syarat-syarat solat jamak dan qasar 1.3.3 Perkara-perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar 1.3.4 Hikmah solat jamak dan qasar 1.3.5 Cara mengerjakan solat qasar 1.3.6 Cara mengerjakan solat jamak takdim 1.3.7 Cara mengerjakan solat jamak takhir 1.3.8 Cara mengerjakan solat jamak takdim serta qasar 1.3.9 Cara mengerjakan solat jamak takhir serta qasar

  2. Solat Fardhu

  2.1 Pengertian Solat 2.2 Nama-nama solat, waktu dan bilangan rakaatnya

  2.2.1 Waktu solat

  2.3 Syarat-syarat wajib Solat 2.4 Syarat-syarat sah Solat 2.5 Rukun Solat

  2.5.1 Bahagian rukun solat 2.5.2 Rukun solat

  2.6 Perkara-perkara yang membatalkan Solat

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  23

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2.7 Sunat-sunat Solat 2.7.1 Sunat ab’ad 2.7.2 Sunat haiat 2.7.3 Sujud sahwi

  2.8 Perkara –perkara yang makruh ketika Solat 2.8.1 Hukum meninggalkan solat 2.8.2 Akibat meninggalkan solat 2.8.3 Waktu dilarang bersolat

  2.9 Solat Jemaah 2.9.1 Pengertian solat berjemaah 2.9.2 Dalil solat berjemaah 2.9.3 Cara menunaikan solat berjemaah 2.9.4 Kedudukan makmum dalam solat berjemaah 2.9.5 Syarat-syarat sah solat berjemaah 2.9.6 Orang yang lebih utama menjadi imam 2.9.7 Jenis-jenis makmum 2.9.8 Lafaz niat solat berjemaah 2.9.9 Hikmah solat berjemaah

  Sirah

  1. Jihad Rasulullah dan para Sahabat:

  1.1 Konsep Jihad dalam Islam

  • Pengertian jihad

  • Bahagian jihad

  • Jenis-jenis jihad 2.2 Perang Badar

  • Tarikh dan tempat berlakunya perang Badar

  • Bilangan tentera yang terlibat

  • Tindakan terhadap tentera Quraisy yang ditawan

  • Pertolongan Allah dalam perang Badar

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  24

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2.3 Perang Uhud

  • Strategi Nabi Muhammad SAW

  • Arahan Nabi Muhammad SAW tidak dipatuhi

  • Musyrikin mengambil peluang membuat serangan balas

  • Nabi Muhammad SAW tercedera

  • Bilangan tentera yang terbunuh

  1.4 Perang Khandak 1.4.4 Sebab berlakunya perang khandak 1.4.2 Bilangan tentera yang terlibat 1.4.3 Cadangan menggali parit 1.4.4 Perjalanan tentera bersekutu tersekat 1.4.5 Naim bin Mas;ud memecahbelahkan tentera bersekutu 1.4.6 Bantuan kepada tentera Islam

  1.5 Perjanjian Hudaibiyah 1.5.1 Baiatul Ridwan 1.5.2 Perjanjian Hudaibiyah 1.5.3 Kandungan perjanjian Hudaibiyah

  o Kesan perjanjian Hudaibiyah

  1.6 Pembukaan Kota Mekah 1.6.1 Tindakan Nabi Muhammad SAW

  o Faktor kejayaan pembukaan kota Mekah o Kesan pembukaan kota Mekah

  Adab

  1. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua

  • Adab-adab dengan orang tua

  • Tingkah laku tidak beradab apabila bergaul dengan orang lebih tua

  • Hikmah mengamalkan adab dengan orang yang lebih tua

  • Akibat tidak beradab dengan orang tua

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  25

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2. Adab bergaul dengan jiran

  • Pengertian jiran

  • Antara adab yang perlu dicontohi apabila bertemu jiran

  • Adab bergaul dengan jiran

  • Hak dan tanggungjawab berjiran

  • Contoh tidak beradab ketika bergaul dengan jiran

  • Faedah beradab dengan jiran

  • Akibat mengabaikan hak jiran

  3. Adab menziarahi kematian dan kubur

  • Doa ketika mendengar kematian dan musibah

  • Adab menziarahi jenazah

  • Doa untuk si mati

  • Doa ketika menziarahi kubur

  • Adab menziarahi kubur

  • Amalan yang tidak beradab ketika menziarahi jenazah dan kubur

  • Hikmah dan faedah menziarahi jenazah dan kubur

  4. Adab majlis keramaian

  • Adab makan dan minum di majlis keramaian (hidangan)

  • Hikmah beradab dalam majlis

  • Doa keberkatan pada orang yang memberi jamuan

  Jawi

  • Mengenal , menyebut , menulis dan membaca jawi menggunakan tanda baca 1. Tanda nokhtah

  1.1 Tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  26

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  1.2 Tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat

  1.3 Tanda selepas setiap nombor senarai

  2. Tanda koma 2.1 Tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan 2.2 Tanda memisahkan kata seru dihadapan ayat induk 2.3 Tanda memisahkan unusr-unsur kata dan frasa yang berurutan 2.4 Tanda memisahkan baris-baris pantun khususnya baris pertama

  dan ketiga dalam pantun empat kerat 2.5 Tanda memisahkan baris dalam alamat surat-menyurat

  3. Tanda soal 3.1 Contoh-contoh kata tanya 3.2 Fungsi kata soal / kata tanya 3.3 Kata tanya boleh hadir di awal dan di akhir ayat 3.4 Ayat tanya juga boleh di bina tanpa kata tanya 3.5 Ayat tanya perlu dibaca dengan intonasi yang betul

  4. Tanda seruan

  4.1 Contoh-contoh kata seruan 4.2 Funsi kata seru

  5. Tanda pengikat kata 5.1 Fungsi tanda pengikat kata

  5.1.1 Tanda pengikat cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis

  5.1.2 Tanda mengapit istilah yang mempunyai erti khusus 5.1.3 Tanda pengapit judul rancangan, karangan, puisi dan bab

  buku yang digunakan dalam ayat

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  27

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  6. Tanda nokhtah bertindih 6.1 Fungsi tanda nokhtah bertindih

  6.1.1 Untuk menulis dialog 6.1.2 Tanda memperkenalkan atau menambah keterangan 6.1.3 Tanda memisahkan nombor surah atau nama surah

  daripada nombor ayat dalam Al-Quran 6.1.4 Tanda menunjukkan nisbah

  • Menukar teks rumi kepada teks jawi

  Bahasa Arab

  األوقات •

  األيام •

  : الشهور •

  o الشهور امليالدية

  o الشهور الهجرية

  األرقام واألعداد : •

  o ) عشرة , عشرون إلى تسعون (

  Tilawah Al-Quran dan Hafazan

  تدارس القرءان •

  o دالم القرءان مڠيكوت جزء : ٢ممباچ سورة

  o 22هيڠݢ 18) جزء )

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  28

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  تالوة القرءان •

  o برايكوت : ٢ممباچ سورة

  ( الشرح 1

  ( الضحى2

  ( االليل3

  ( الشمس 4

  حفظن القرءان •

  o : حفظ سورة برايكوت

  ( العاديات 1

  ( الزلزلة 2

  ( البينة 3

  ( القدر 4

  ( العلق5

  القرءان كفهمن •

  o : ممهمي سورة برايكوت

  ( العصر 1

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  29

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o ڤڠاجرن اية

  ( التكاثر 2

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  تجويد القرءان •

  o :نون سكينة دان تنوين

  لقي حاظهار :1اونيت

  o حروفڽ-حروف

  o نڽ ءچارا باچا

  o ڤڠرتين

  o چارا مڠنل اظهار حلقي

  o چونتوهڽ

  ادغام مع الغنة :2اونيت

  o حروفڽ-حروف

  o نڽ ءچارا باچا

  o ڤڠرتين

  o چارا مڠنل ادغام مع الغنة

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  30

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o چونتوهڽ

  ادغام بالغنة: 3اونيت

  o حروفڽ-حروف

  o نڽ ءچارا باچا

  o ڤڠرتين

  o چارا مڠنل ادغام بال غنة

  o چونتوهڽ

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  31

  TAHUN 5 (FEBRUARI-MEI)

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  Akidah

  1. Sifat Iradah

  • Pengertian sifat iradah

  • Dalil naqli sifat iradah

  • Dalil aqli sifat iradah

  • Hukum mempercayai sifat iradah

  • Kesan mempercayai sifat iradah

  • Tujuan beriman dengan sifat iradah

  2. Sifat Ilmu

  • Pengertian ilmu

  • Dalil naqli sifat ilmu

  • Dalil akli sifat ilmu

  • Kesan mempercayai sifat ilmu

  • Hukum mempercayai sifat ilmu

  Ibadah

  1. Solat orang uzur dan Solat dalam kenderaan

  1.1 Konsep Solat orang uzur 1.2 Cara orang uzur menunaikan solat ( mengikut kemampuan ) 1.3 Hikmah Solat orang yang sakit 1.4 Solat di dalam kenderaan 1.5 Hikmah Solat di dalam kenderaan

  2. Solat Sunat

  2.1 Nama-nama Solat Sunat 2.2 Jenis Solat Sunat Rawatib 2.3 Syarat sah Solat Sunat Dua Hari Raya 2.4 Lafaz niat Solat Sunat Dua Hari Raya 2.5 Cara mengerjakan Solat Sunat Aidilfitri

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  32

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  2.6 Hikmah Solat Sunat Dua Hari Raya 2.7 Niat Solat Sunat

  3. Solat Jenazah

  3.1 Pengertian Solat Jenazah 3.2 Hukum Solat Jenazah 3.3 Rukun Solat Jenazah 3.4 Dalil yang mewajibkan Solat Jenazah 3.5 Perkara sunat dalam Solat Jenazah 3.6 Syarat Jenazah yang disembahyangkan 3.7 Cara melakukan Solat Jenazah 3.8 Hikmah Solat Jenazah 3.9 Mengebumikan Jenazah 3.10 Cara pengebumian Jenazah

  Sirah

  1. Perkembangan Agama Islam

  1.1 Perkembangan dakwah dari sudut akidah

  • Sebelum kedatangan Islam

  • Selepas kedatangan Islam 1.2 Perkembangan dakwah dari sudut ibadah

  • Fardhu ain

  • Fardhu kifayah 1.3 Perkembangan dakwah dari sudut akhlak

  1.3.1 Amalan penduduk pada zaman jahiliyah (sebelum kedatangan Islam)

  1.3.2 Akhlak nabi sebagai panduan 1.3.3 Akhlak Nabi Muhammad bermula sejak kecil 1.3.4 Akhlak berkeluarga 1.3.5 Akhlak nabi di dalam bermasyarakat

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  33

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  1.4 Perkembangan dakwah dari sudut muamalat 1.4.1 Konsep muamalat

  1.5 Perkembangan dakwah dari sudut qanun / perundangan

  1.5.1 Perundangan Mekah (610-622M) 1.5.2 Perundangan Madinah 1.5.3 Kesan perundangan Islam kepada dakwah

  Adab

  1. Adab dengan pemimpin

  • Maksud pemimpin

  • Adab bersama pemimpin

  • Dalil taat kepada pemimpin

  • Cara menghargai jasa pemimpin

  • Kelompok pemimpin dari pelbagai peringkat

  • Faedah beradab dengan pemimpin

  • Akibat tidak beradab kepada pemimpin 2. Adab bermesyuarat (bermuzakarah)

  • Maksud bermesyuarat

  • Dalil bermesyuarat

  • Doa memulakan mesyuarat

  • Doa penutup mesyuarat

  • Adab ketika mesyuarat

  • Adab ketika berucap dalam mesyuarat

  • Perkara-perkara yang dilarang ketika bermesyuarat

  • Kebaikan beradab ketika mesyuarat

  • Akibat tidak beradab ketika bermesyuarat

  • Himkah beradab dalam mesyuarat

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  34

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  3. Adab terhadap tempat dan harta benda awam

  • Pengertian kemudahan awam

  • Adab terhadap tempat dan harta benda awam

  • Hikmah beradab ketika menggunakan tempat dan harta benda awam

  • Akibat mengabaikan adab ketika menggunakan tempat dan harta benda awam

  • Perilaku positif dan negatif

  Jawi

  1. Jenis-jenis ayat Unit 1.1 Ayat penyata Unit 1.2 Ayat nafi Unit 1.3 Ayat kehendak Unit 1.4 Ayat seru Unit 1.5 Ayat Tanya

  2. Menulis teks

  Unit 2.1 Berita

  3. Jenis-jenis khat Unit 3.1 Nasakh

  Bahasa Arab

  األرقام واألعداد : •

  o إلى مائة وخمسون ( ) مائة وواحد

  الضمائر: •

  o نحن ( ،أنا ،أنتن ،أنتما ،أنت ،أنتم ،أنتما ،) أنَت

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  35

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  ادوات اإلستفهام •

  Tilawah Al-Quran dan Hafazan

  تدارس القرءان •

  o 28-29دالم القرءان مڠيكوت جزء : ٢ممباچ سورة

  تالوة القرءان •

  o برايكوت : ٢ممباج سورة

  ( الطارق 1

  ( البروج 2

  اإلنشقاق ( 3

  ( املطففين4

  ( الإلنفطار 5

  حفظن القرءان •

  o : حفظ سورة برايكوت

  ( البلد1

  ( الفجر 2

  ( الغاشية 3

  ( األعلى4

  ( الطارق 5

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  36

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  ( البروج6

  ( اإلنشقاق 7

  كفهمن القرءان •

  o : ممهمي سورة برايكوت

  ( الزلزلة 1

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  ( البينة 2

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  ( القدر 3

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  ( العلق4

 • B A H A G I A N P E N D I D I K A N J H E A I N S | S U K A T A N K A F A N E G E R I S E M B I L A N ( J A N U A R I - M E I )

  37

  MATA PELAJARAN TAJUK MATA PELAJARAN CATATAN

  o ترجمهن اية

  o اينتي ساري اية

  o ڤڠاجرن اية

  تجويد القرءان •

  ن مد ءباچا تندا ( 1