sirah rasul

21
BIOGRAFI RASULULLAH NAMA: MUHAMMAD BIN ABDULLAH BAPA: ABDULLAH BIN ABDUL MUTTALIB BIN HASHIM BIN ABD. MANAF BIN QUSAY BIN KILAB BIN MURRAH IBU: AMINAH BINTI WAHAB BIN ABDUL MANAF BIN ZUHRAH BIN KILAB BIN MURRAH NENEK: FATIMAH BINTI UMAR AL-MAKHZUMIYAH( SEBELAH BAPA ) NENEK: BURRAH BINTI ABDUL UZZA BIN USMAN BIN ABDUL DAR BIN QUSAY BIN MURRAH (SEBELAH IBU ) TARIKH LAHIR: ISNIN SEBELUM TERBIT MATAHARI 12 RABIUL AWAL TAHUN KE 53 SEBELUM HIJRAH 570 MASIHI TEMPAT LAHIR: MAKKAH AL- MUKARAMAH BERHAMPIRAN BUKIT SOFA ( RUMAH ABU TALIB) TARIKH DIANGKAT MENJADI NABI 27 RAMADHAN, TAHUN KE 13 SEBELUM HIJRAH/609 MASIHI ( GUA HIRA’) MAKKAH AL- MUKARAMAH WAFAT: ISNIN SEBELUM TENGAHARI 12 RABIUL AWAL TAHUN KE 11 HIJRAH/632MASIHI DI MADINA JANTINA: PENGHULU LELAKI AGAMA: PENGHULU AGAMA ISLAM ALAMAT: MAKKAH AL-MUKARAMAH,KEMUDIAN HIJRAH KE MADINAH AL- MUNAWARRAH(MASJID NABI)

Upload: nasharuddin-mohd

Post on 25-Nov-2015

99 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

 • BIOGRAFI RASULULLAHNAMA:MUHAMMAD BIN ABDULLAHBAPA:ABDULLAH BIN ABDUL MUTTALIB BIN HASHIM BIN ABD. MANAFBIN QUSAY BIN KILAB BIN MURRAHIBU:AMINAH BINTI WAHAB BIN ABDUL MANAF BIN ZUHRAH BIN KILAB BIN MURRAHNENEK:FATIMAH BINTI UMAR AL-MAKHZUMIYAH( SEBELAH BAPA )NENEK:BURRAH BINTI ABDUL UZZA BIN USMAN BIN ABDUL DAR BIN QUSAY BIN MURRAH (SEBELAH IBU )TARIKH LAHIR:ISNIN SEBELUM TERBIT MATAHARI 12 RABIUL AWALTAHUN KE 53 SEBELUM HIJRAH 570 MASIHITEMPAT LAHIR:MAKKAH AL- MUKARAMAH BERHAMPIRAN BUKIT SOFA( RUMAH ABU TALIB)TARIKH DIANGKAT MENJADI NABI 27 RAMADHAN, TAHUN KE 13 SEBELUM HIJRAH/609 MASIHI ( GUA HIRA) MAKKAH AL- MUKARAMAHWAFAT:ISNIN SEBELUM TENGAHARI 12 RABIUL AWAL TAHUN KE 11 HIJRAH/632MASIHI DI MADINAJANTINA: PENGHULU LELAKIAGAMA: PENGHULU AGAMA ISLAMALAMAT: MAKKAH AL-MUKARAMAH,KEMUDIAN HIJRAH KE MADINAH AL-MUNAWARRAH(MASJID NABI)

 • PEKERJAAN: 1) PENGEMBALA KAMBING 2) BERNIAGA ( SEHINGGA BERUMUR 40 TAHUN ) 3) BERTUGAS SECARA RESMI SEBAGAI NABI/RASUL( MENYAMPAIKAN RISALAH ALLAH) TANDA ISTIMEWA: COP KENABIAN DIANTARA 2 BAHU YANG SENTIASA DI NAUNGI OLEH BAYANGAN AWAN KEMANA SAHAJA BAGINDA PERGISIFAT:WAJAH PUTIH BERSIH BERSERI/BERCAHAYAMATA HITAM,RANBUT HITAM,KETINGGIAN SEDERHANA DAN DADA BIDANGNAMA BIDAN: SHIFA BINTI AUF ( UMMU ABD.RAHMAN)NAMA PENJAGA: UMMU AIMANNAMA PENYUSU: 1) TSUWAIBAH AL-ASLAMIAH 2) HALIMAH BINTI DZUAIB AS-SAADIAHSAUDARA SESUSUAN: DARIPADA TSUWAIBAH 1) ABDULLAH BIN JAHAY2) HAMZAH BIN ABD. MUTALIB 3) ABU SALAMAH BIN ABD. ASAD 4) MASRUH BIN TSUWAIBAH ( DARIPADA HALIMAH) 1) ABDULLAH BIN AL-HARITH 2) ANISAH BINTI AL-HARITH 3) HUZAIFAH BIN AL-HARITHKEISTIMEWAAN: RAHMAT SEKELIAN ALAMWARNA KEGEMARAN: HIJAU DAN PUTIH

 • ISTERI ISTERI RASULLULLAHSITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.HSAUDAH BINTI ZAMAH R.HAISHAH BINTI ABU BAKAR R.HHAFSAH BINTI UMAR R.HZAINAB BINTI KHUZAIMAH R.HUMMU SALAMAH HINDUN BINTI ABU UMAYYAH R.HZAINAB BINTI JAHSY R.HJUWAIRIAH BINTI AL-HARITH R.HSAFIYYAH BINTI HUYAI R.HUMMU HABIBAH RAMLAH BINTI ABU SUFIYAN R.HMAIMUNAH BINTI AL-HARITH R.HMARIAH BINTI SYAMUN R.H

 • ANAK-ANAK RASULULLAHAL-QOSIM R.AABDULLAH R.AIBRAHIM R.AZAINAB R.HRUQAYYAH R.HUMMU KALTHUM R.HFATIMAH R.H

 • CUCU-CUCU RASULULLAHALI R.AABDULLAH R.AAL HASSAN R.AAL-HUSAIN R.AYAHYA R.AMUHAMMAD R.AUMAMAH R.HUMMU KALTHUM R.HZAINAB R.HRUQAYYAH R.H

 • BINATANG KESAYANGAN NABI4 EKOR KALDAI( KELDAI KESAYANGAN RASULULLAH BERNAMA DUL- DUL)20 EKOR UNTA ( UNTA KESAYANGAN RASULLULLAH BERNAMA ATBA )20 EKOR KUDA ( KUDA KESAYANGAN RASULLULLAH BERNAMA YAAFUR )

 • ISTERI PERTAMANAMA: SITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.HBAPA: KHUWAILID BIN ASAD BIN ABD.UZZA BIN QUSAI BIN KILABIBU:FATIMAH BINTI ZAIDAHTARIK LAHIR: TAHUN KE 68 SEBELUM HIJRAHTARIKH KAHWIN: TAHUN KE 28 SEBELUM HIJRAHMAHAR: 20 EKOR UNTA( MUDA ) BETINATEMPOH BERKAHWIN: 25 TAHUNANAK ANAK BERSAMA NABI: 1) ZAINAB R.H 2) AL-QOSIM R.A 3) RUQAYYAH R.H 4) UMMU KALTHUM R.H 5) FATMAH R.H 6) ABDULLAH R.A SUAMI TERDAHULU: 1) AN-NABASH BIN ZARARAH AT-TAIMIY ( ABU HALAH ) 2) ATIQ BIN ABID AL-MAKHZUMIKEISTIMEWAAN : 1) MANUSIA PERTAMA YANG MASUK ISLAM 2) RASULULLAH TIDAK BERPOLIGAMI KETIKA HAYAT SITI KHADIJAH R.H 3) WANITA PALING TERHORMAT DIKALANGAN KAUMHYA DARI SEGI KETURUNAN,KEKAYAAN DAN KEPINTARANWAFAT: TAHUN KETIGA SEBELUM HIJRAH DI MAKKAH

 • ISTERI KEDUANAMA: SAUDAH BINTI ZAMAH R.HBAPA: ZAMAH BIN QAIS BIN ABD.SHAMSIBU:AL-SHUMUS BINTI QAIS BIN ZAIDTARIKH LAHIR: TAHUN KE 68 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHTARIKH KAHWIN: BULAN SYAWAL TAHUN KE 10 KENABIAN( TAHUN KE 3 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHMAHAR: 500 DIRHAMTEMPOH BERKAHWIN: 14 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN: RASULULLAH MEMINANGNYA SELEPAS KEWAFATAN KHADIJAH R.H UNTUK MENJAGA ANAK-ANAKNYAANAK-ANAK BERSAMA NABI ( TIADA )SUAMI TERDAHULU: AL-SAKRAN BIN AMRU ( ADA 5 ANAK )KEISTIMEWAAN: 1) WANITA PERTAMA DINIKAHI SELEPAS KEWAFATAN SITI KHADIJAH R.H 2) SANGAT PANDAI BERGURAU SERTA BERJENAKA DENGAN RASULULLAHWAFAT: SYAWAL AKHIR PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR R.A DI MADINAH

 • ISTERI KETIGANAMA: AISHAH BINTI ABU BAKAR R.ABAPA: ABU BAKAR ASSIDDIQ R.AIBU: ZAINAB ( UMMU RUMAN ) BINTI AMIR BIN UWAIMIRTARIKH LAHIR: TAHUN KE 9 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHTARIK BERKAHWIN: BULAN SYAWAL TAHUN KE11 KENABIAN( TAHUN KEDUA SEBELUM HIJRAH ) DI MAKKAHMAHAR: 500 DIRHAMTEMPOH BERKAHWIN : 13 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN: MERAPATKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN SAIDINA ABU BAKAR R.AANAK-ANAK BERSAMA NABI ( TIADA )ANAK DARAKEISTIMEWAAN: 1) WANITA YANG PALING ALIM DALAM PENGETAHUAN AGAMANYA 2) TURUN WAHYU KHUSUS MEMBERSIHKANNYA DARI FITNAH DALAM PERISTIWA HADITH AI-IFKIWAFAT: RAMADHAN TAHUN KE 58 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KEEMPATNAMA: HAFSAH BINTI UMAR R.H.BAPA: UMAR AL-KHATTAB R.A.IBU: ZAINAB BINTI MAZHUN.TARIKH LAHIR:TAHUN KE-18 SEBELUM HIJRAH,DI MAKKAHTARIKH BERKAHWIN:TAHUN KE-3 HIJRAH .MAHAR:500 DIRHAM.TEMPOH BERKAHWIN:8 TAHUN.SEBAB PERKAHWINAN:MERAPATKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN BAPANYA,SAIDINA UMAR DAN MEMULIAKAN SUAMIYA YANG SYAHID DALAM PEPERANGAN UHUD.ANAK-ANAK BER SAMA NABI:TIADA.SUAMI TERDAHULU:KHUNAYS BIN HUDHAFAH.KEISTIMEWAAN:1)ORANG YANG PANDAI MENULIS DAN BER BAHASA 2)PERNAH DI CERAI OLEH RASULULLAH LALU DATANG JIBRIL MEMERINTAHKAN RUJUK

 • ISTERI KELIMANAMA: ZAINAB BINTI KHUZAIMAH R.HBAPA: KHUZAIMAH BIN AL-HARITH BIN ABDULLAHIBU: HINDUN BINTI AUFTARIKH LAHIR: TAHUN KE-26 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHTARIKH BERKAHWIN: PENGHUJUNG 3 HIJRAH/AWAL 4 HIJRAH DI MADINAHTEMPOH BER KAHWIN: 2 HINGGA 3 BULANSEBAB PERKAHWINAN: MEMULIAKAN SUAMINYA YANG SYAHID DALAMPEPERANGAN UHUDANAK-ANAK BERSAMA NABI: TIADASUAMI TERDAHULU: ABDULLAH BIN JAHSY,SAUDARA SESUSU RASULULLAHKEISTIMEWAAN: 1)DIGELAR UMMU AL-MASAKIN(IBU ORANG-ORANG MISKIN)KERANA SIKAPNYA YANG PENYAYANG DAN KELEMBUTANYA TER HADAP MAREKA 2)MATI SEMASA HAYAT RASULULLAHWAFAT: RABIUL AKHIR TAHUN KE-4 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KEENAMNAMA:UMMU SALAMAH HINDUN BINTI ABU UMAYYAH R.HBAPA: AL-MUGHIRAH(ABU UMAYYAH)IBU: ATIKAH BINTI AMIRTARIKH LAHIR: TAHUN KE-30 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHTARIKH BERKAHWIN: SYAWAL TAHUN KE-4 HIJRAH DI MADINAHTEMPOH BERKAHWIN: 7 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN: MEMECAH TEMBOK PEMUSUHAN DENGAN KABILAH BANI MAKHZUN TERHADAP ISLAM DAN MEMADAMKAN KEBENCIAN MEREKAANAK-ANAK BERSAMA NABI: TIADASUAMI TERDAHULU: ABDULLAH BIN ABDUL ASAD(ABU SALAMAH)KEISTIMEWAAN: 1)WANITA PERTAMA HIJRAH KE HABSYAH 2)PARAS CANTIK DAN AKAL PINTAR 3)SALAH SEORANG AHLI MESYUARAT DALAM PERISTIWA HUDAIBIAHWAFAT: SYAWAL TAHUN KE-60 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KETUJUHNAMA:ZAINAB BINTI JAHSY R.HBAPA: JAHSY BIN RIABIBU: AMINAH BINTI ABD. MUTTALIBTARIKH LAHIR: TAHUN KE 30 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHTARIKH BERKAHWIN: ZULKAEDAH TAHUN KE 5 HIJRAH DI MADINAHMAHAR: 500 DIRHAMTEMPOH BERKAHWIN: 6 TAHUNANAK-ANAK BERSAMA NABI : TIADASUAMI TERDAHULU: ZAID BIN HARITHAH( ANAK ANGKAT RASULULLAHKEISTIMEWAAN: 1) KUAT BERIBADAH , HADITH RASULULLAH SESUNGGUHNYA ZAINAB BINTI JAHSY R.H ADALAH SEORANG AWWHAH. NABI DITANYA APAKAH ITU AWWHAH YA RASULULLAH? KHUSYUK DAN RENDAH DIRI BILA BERIBADAH KEPADA ALLAH 2) YANG PALING BANYAK BERSEDEKAH DAN MERAIKAN ORANG MISKIN 3) PERKAHWINAN DENGAN RASULLLAH ADALAH PERINTAH LANGSUNG DARI ALLAHWAFAT: TAHUN KE 20 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KELAPANNAMA: JUWAIRIYAH BINTI AL-HARITH R.HBAPA: AL-HARITH BIN DHARARTARIKH LAHIR: TAHUN KE 16 SEBELUM HIJRAHTARIKH BERKAHWIN: SHABAN TAHUN KE5 HIJRAH ( SELEPAS PERISTIWA PEPERANGAN BANI MUSTALAQMAHAR: 400 DIRHAMTEMPOH BERKAHWIN : 6 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN: TAWANAN PERANG BANI MUSTALAQ YANG DI BEBASKAN OLEH RASULULLAH DAN KEMUDIAN DI NIKAHI BAGINDAANAK-ANAK BERSAMA NABI : TIADASUAMI TERDAHULU: MUSAFI BIN SAFWANKEISTIMEWAAN: BANYAK BERPUASA DAN BERIBADAHKATA AISHAH R.H TIDAK AKU KETAHUI SEORANG WANITA YANG PALING BESAR KEBERKATAN TERHADAP KAUMNYA MELAINKAN DIAWAFAT: TAHUN KE 56 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KESEMBILANNAMA: SAFIYYAH BINTI HUYAI R.H BAPA: HUYAI BIN AKHTABIBU: BARRAH BINTI SAMUALTARIKH LAKIR: TAHUN KE 10 SEBELUM HIJRAHTARIKH BERKAHWIN: TAHUN KE7 HIJRAH DALAM PERJALANAN BALIK DARI PERANG KHAYBARMAHAR: BEBAS DARI MENJADI TAWANAN KHAYBARTEMPOH BERKAHWIN 4 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN: PEMBEBASAN DARI TAWANAN PERANGANAK-ANAK BERSAMA NABI: TIADASUAMI TERDAHULU: 1) SALAM BIN MISHKAM 2) KINANAH BIN RABIEKEISTIMEWAAN: SANGAT BERLEMAH LEMBUT DAN BERSIKAP BENARWAFAT: TAHUN KE 50 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KESEPULUHNAMA: UMMU HABIBAH RAMLAH BINTI ABU SUFIYAN R.HBAPA: ABU SUFIYAN SOKHR BIN HARBIBU: SUFIYYAH BINTI ABI AL-ASHTARIKH LAHIR: THAN KE 24 SEBELUM HIJRAHTARIKH BERKAHWIN: TAHUN KE 7 HIJRAH SELEPAS PULANG DARI KHAYBARMAHAR: 500 DIRHAMTEMPOH BERKAHWIN: 4 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN: MEMPERBAIKI HUBUNGAN DENGAN ABU SUFIYANANAK BERSAMA NABI: TIADAKEISTIMEWAAN: BERHIJRAH KE HABSHAH BERSAMA SUAMINYA DAN SUAMINYA MENINGGAL DI SANA. NABI MEMINANG BELIAU MELALUI RAJA NAJASYI. RAJA NAJASYI TELAH MEMBAYAR MAHARNYA SEBANYAK 500 DIRHAM.WAFAT: TAHUN KE 44 HIJRAH DI MADINAH

 • ISTERI KESEBELASNAMA: MAIMUNAH BINTI AL-HARITH R.HBAPA: AL-HARITH BIN HUZN AL- HILALIIBU: HINDUN BINTI AUFTARIKH LAHIR:TAHUN KE 18 SEBELUM HIJRAH DI MAKKAHTARIK BERKAHWIN: ZULKAEDAH TAHUN KE 7 HIJRAH SELEPAS PERISTIWA UMRAH AL QADHA DI MAKKAHMAHAR: 500 DIRHAMTEMPOH BERKAHWIN : 4 TAHUNSEBAB PERKAHWINAN : MENYEBARKAN SYIAR ISLAMANAK ANAK BERSAMA NABI: TIADAKEISTIMEWAAN: 1) PALING BERTAQWA 2) PALING BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYAMBUNG SILATURRAHIMSAIDINA AISYAH R.H BERKATA BELIAU ADALAH YANG PAING BERTAQWA DI KALANGAN KAMI ( ISTERI-ISTERI RASULULLAH ) DAN YANG PALING BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYAMBUNG SILATURRAHIMWAFAT: TAHUN KE 51 HIJRAH DI MAKKAH

 • ISTERI KEDUABELASNAMA: MARIAH BINTI SYAMUN R.HBAPA: SYAMUN ( AL-QIBTIYYAH )TARIKH LAHIR: ASYUT,MESIRKAHWIN BERKAHWIN: TAHUN KE 7 HIJRAH DI MADINAHMAHAR: HADIAH DARI RAJA MUQAWQISTEMPOH BERKAHWIN : 4 TAHUNANAK-ANAK BERSAMA NABI: IBRAHIM R.AKEISTIMEWAAN: SATU SATUNYA ISTERI YANG MEMPUNYAI ZURIAT SELEPAS SITI KHADIJAH R.HWAFAT: TAHUN KE 12 HIJRAH DI MADINAH

 • SAHABAT RASULULLAH YANG DIJAMIN SYURGAABU BAKAR AS-SIDDIQ R.AUMAR BIN KHATTAB R.AUSMAN BIN AFFAN R.AALI BIN ABU TALIB R.ATHALHAH BIN UBAIDILLAH R.AZUBAIR BIN AWWAM R.ASAAD BIN ABI WAQAS R.ASAID BIN ZAID R.AABDUL RAHMAN BIN AUF R.AABU UBAIDAH BIN AL-JARRAH R.A

 • PERKARA YANG KHUSUS KEPADA RASULULLAHMUSUH MERASA TAKUT SEBELUM MENEMUI RASULULLAH DALAM JARAK TEMPOH SEBULAN ( HADITH RIWAYAT BUKHARI )RASULULLAH DI ANUGERAHI KEFASIHAN DALAM BERBICARA ( RIWAYAH MUSLIM )MAKSUM ( TERPELIHARA DARI DOSA )KELUARGA DAN KETURUNANNYA DILARANG MENERIM ZAKAT DAN SEDEKAHDIANTARA KEDUA BAHUNYA ADA TANDA KENABIANQIMULAILDI WAJIBKAN BAGINYASAAD MATANYA TERPEJAM HATINYA TETAP TERJAGA ( HADITH RIWAYAT BUKHARI )JANDA RASULULLAH DILARANG MENIKAHI OLEH SESIAPAALLAH MENGIZINKAN MENIKAHI WANITA MELEBIHI 4 ORANGPEMIMPIN BANI ADAMPENUTUP PARA NABI DAN ALLAH MENGUTUSKAN KEPADA SELURUH UMAT MANUSIA ( HADITH RIWAYAT MUSLIM )

 • 10 AMANAT TERAKHIR RASULULLAH( KHUTBAH TERAKHIR RASULULLAH )MENJAGA JIWA DAN HARTA SETIAP ORANG MUSLIM SEBAGAI AMANAH SUCIJANGAN KAMU SAKITI SESIAPA PUN AGAR ORANG LAIN TIDAK MENYAKITI KAMUMENGINGATI HARI KEMATIAN DAN HARI PEMBALASANRIBA ADALAH DI HARAMKAN DI SISI ISLAMBERWASPADA TERHADAP GODAAN SYAITAN DEMI KESELAMATAN AGAMA ISLAM WALAUPUN DALAM HAL-HAL YANG KECILMENJAGA KEHARMONIAN SUAMI ISTERIMENGHARAMKAN ZINASEMPURNAKAN LIMA(5) RUKUN ISLAMMENGEKALKAN IKATAN SILATURAHIM SESAMA ISLAM(SEMUA UMAT ISLAM ADALAH BERSAUDARA)BERPEGANG TEGUH KEPADA AI-QURAN DAN SUNNAH