mengenali amalan 5s

Download MENGENALI AMALAN 5S

Post on 03-Jun-2018

268 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  1/24

  MENGENALI AMALAN 5S1. TUJUAN Tujuan Bahagian Satu ini ialah untuk memberi pemahaman tentang Amalan 5S.

  2. LATAR BELAKANG

  Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negaraJepunpada awal tahun 1980an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yangboleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat didalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usahapenambahbaikan yang berterusan.

  Di Malaysia, konsep Amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahan tahun1980an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multi-nasional. Kini banyak agensi-agensi Perkhidmatan Awam mengamalkan Amalan 5S malahada di kalangannya telah mendapat pengiktirafan menerusi persijilan daripada PerbadananProduktiviti Malaysia (MPC).

  3. MEMAHAMI KONSEP AMALAN 5S

  3.1 Amalan 5S

  3.1.1 Amalan 5S merupakan alat pengurusan persekitaran berkualiti yang dipelopori oleh Jepundengan penumpuan kepada lima (5) langkah tindakan pelaksanaan yang bermula dengan hurufawalan S yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik.Seiri,Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S.Dalam Bahasa Melayu memberi maksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal.

  3.1.2 Amalan 5S merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatansecara berterusan atau dikenali sebagai Kaizen dalam Bahasa Jepun. Kaizen adalah carapembaikan dilakukan secara sedikit demi sedikit tetapi berterusan terutama dalam aktiviti yang

  berorientasikan manusia dan proses. Bagi menjayakannya, penyertaan dan komitmen yangtinggi diperlukan daripada semua peringkat anggota dalam organisasi.

  3.1.3 Amalan 5S adalah asas peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkesan kerana:

  (a) Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif; (b) Hasil kebersihan, kekemasan dan keselamatan yang nyata;(c) Lebih banyak idea kreatif dan inovatif diketengahkan oleh pekerja untuk penyelesaian masalah

  dan penambahbaikan;(d) Semua pekerja akan lebih berdisiplin dan beretika untuk menghasilkan prestasi kerja yang

  lebih baik;(e) Operasi di tempat kerja lebih senang, pantas dan selamat;

  (f) Membina budaya kerja dan nilai bersama yang cemerlang; dan(g) Menjadi kebanggaan semua pekerja dan meningkatkan imej organisasi.

  3.2 Prinsip Amalan 5S

  3.2.1 Sisih (Seiri): Menyisih dan melupuskan (membuang) barang yang tidak perludi tempat kerja

  http://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.html
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  2/24

  Sisih merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripadasekumpulan barangan di tempat kerja. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan baranganyang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan dan perlu disimpan di tempat penyimpananyang ditetapkan. Barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan.

  3.2.2. Susun (Seiton): Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan

  disimpan semula di tempatnya

  Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak perlu diasingkan.Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama menyusun ialah:

  menjimatkan penggunaan ruang;

  penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur; dan

  memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masaakan datang.

  3.2.3. Sapu (Seiso): Mencuci atau membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk,kotoran di atas lantai, mesin, peralatan dan persekitaran tempat kerja

  Persekitaran yang bersih diperlukan oleh semua peringkat pekerja untuk merasa selesa dan ceria apabilabekerja. Selain meningkatkan kecekapan kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahapkeselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Tujuan menyapu untuk menghilangkanhabuk atau kekotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisihdan disusun. Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadi panduan kepada pekerja tentangapa yang harus dilakukan pada masa akan datang dalam aktiviti ini. Menjadi keperluantempat/peralatan/kawasan yang disapu/dibersih pada setiap masa dengan jadual penyelenggaraan yangberkesan.

  3.2.4 Seragam (Seiketsu): Mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagimemastikannya bersih dan teratur sepanjang masa

  Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun, dan sapu telah disempurnakan. Seragam

  atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting supaya segala usaha yangdilakukan dalam tiga aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh setiappekerja akan menyemai sifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Panduan diperlukanuntuk dipatuhi oleh pekerja bagi menjamin kualiti dan piawaian yang telah ditentukan. Antaranyaialah Standard Operation Procedure

  3.2.5 Sentiasa Amalkan (Shitsuke): Melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkansistem Amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualitidalam organisasi

  Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telahditentukan. Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihanorganisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi

  tunjuk ajar menerusi program latihansecara berkala.

  3.3 Faedah Melaksanakan Amalan 5S

  3.3.1 Persekitaran tempat kerja menjadi lebih bersih, kemas dan tersusun rapi;3.3.2 Persekitaran tempat kerja menjadi lebih selamat;3.3.3 Pekerja berpeluang menjana idea yang bernas dan kreatif untuk mencapai

  persekitaran tempat kerja yang bersih dan kondusif;

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  3/24

  3.3.4 Proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerja;3.3.5 Kesilapan kerja dapat dielakkan melalui kalis kesilapan (mistake proofing);3.3.6 Sebarang masalah dan kecacatan dapat dikesan semasa proses

  pengeluaran/pemberian perkhidmatan;3.3.7 Mewujudkan kaedah-kaedah dan piawaian kerja yang jelas;3.3.8 Mengoptimumkan penggunaan ruang kerja dengan pengurusan persekitaran yang berkualiti;

  3.3.9 Kawalan stok/inventori yang lebih berkesan;3.3.10 Pengurusan kos yang lebih berkesan;3.3.11 Rungutan pelanggan dapat dikurangkan terhadap penyampaian perkhidmatan;3.3.12 Memudahkan urusan penyelenggaraan;3.3.13 Meningkatkan semangat kerja berpasukan; dan3.3.14 Meningkatkan imej korporat organisasi.

  3.4 Hasil Yang Dijangka Dari Amalan 5S

  3.4.1 Penjimatan Kos:

  (a) Penjimatan penggunaan inventori;

  (b) Menghalang kerosakan ke atas inventori;(c) Menghalang salah letak peralatan dan perkakasan; dan (d) Mempercepatkan proses pencarian pengesanan dalam sesuatu urusan kerja.

  3.4.2 Meningkatkan kecekapan penggunaan sumber:

  (a) Mengoptimumkan penggunaan kawasan/tempat kerja;(b) Penghapusan masa pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah/proses;

  dan(c) Mempermudah kawalan dan penyelenggaraan.

  3.4.3 Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraan:

  (a) Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan jangka hayat mesin, peralatandan kemudahan-kemudahan yang diguna pakai;

  (b) Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan beroperasi mesin, peralatandan kemudahan-kemudahan; dan

  (c) Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan mesin, peralatan dan kemudahan- kemudahan.

  3.4.4 Jaminan kualiti:

  (a) Meningkatkan kualiti dan produktiviti barangan/perkhidmatan;(b) Meningkatkan keupayaan melaksanakan kerja dengan lebih pantas dan selamat; dan (c) Memastikan penyampaian produk/perkhidmatan cekap dan berkesan.

  3.4.5 Meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja:

  (a) Menghapuskan keadaan yang membahayakan;(b) Meningkatkan tahap kesihatan di tempat kerja;(c) Menghapuskan keadaan yang boleh mendatangkan kecederaan dan

  kemalangan;(d) Mengelakkan berlakunya kesilapan dan kecuaian; dan(e) Pematuhan kepada peraturan-peraturan.

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  4/24

  3.4.6 Meningkatkan motivasi pekerja:

  (a) Perhubungan yang baik antara anggota;(b) Membentuk disiplin yang tinggi; dan(c) Membentuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan.

  3.5 Tindakan Yang Bukan Amalan 5S

  Antara tindakan yang bukan ciri Amalan 5S adalah seperti berikut:

  3.5.1 Memberi latihan pengemasan;3.5.2 Satu cara untuk menyalahkan orang lain sekiranya berlaku sebarang kecacatan; 3.5.3 Satu cara untuk memaksa orang bekerja;3.5.4 Satu cara untuk memaksa orang bekerja dengan lebih tekun dan pantas; dan3.5.5 Dibuat pada bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu (bermusim) sebagai contoh dilaksanakan

  dalam bulan kualiti atau pertandingan sahaja.

  3.6 Tentangan Terhadap Pelaksanaan Amalan 5S

  Antara bentuk persoalan mempamerkan tingkah laku penentangan pelaksanaan Amalan 5Sialah:

  3.6.1 Apa yang hebat sangat tentang Amalan 5S?3.6.2 Kenapa saya sebagai Ketua Jabatan, perlu jadi pengerusi Amalan 5S?3.6.3 Kenapa perlu bersih, sedangkan ia akan kotor lagi?3.6.4 Adakah melakukan sisih dan susun akan meningkatkan output?

  3.6.5 Kenapa perlu tumpu sangat pada suatu yang remeh seperti Amalan 5S (sisih dan susun)?3.6.6 Bukankah kita memang sudah lakukan Amalan 5S?3.6.7 Sememangnya tempat kerja saya berserabut, tetapi saya tahu mana hendak mendapatkannya? 3.6.8 Bukankah kita dah lakukan Amalan 5S setahun dulu?

  3.6.9 Bukankah Amalan 5S dan aktiviti penambahbaikan lain sesuai untuk kilangsahaja?

  3.6.10 Tidak tahukah bahawa kami terlalu sibuk untuk melaksanakan Amalan 5S (sisih dan susun)?

  3.6.11 Siapa mereka, hendak arahkan saya buat Amalan 5S?3.6.12 Kita tidak perlukan Amalan 5S. Kita bukan kerja cari untung, jadi buat kerja kita

  sajalah?

  4. KUNCI KEJAYAAN AMALAN 5S

  4.1 Sokongan Dan Komitmen Berterusan Dari Pengurusan Atasan

  Sokongan dan komitmen pihak pengurusan atasan dapat mewujudkan suasana yang menyemarakkanpelaksanaan Amalan 5S selain mampu memberi kesan yang berpanjangan. Pihak pengurusan atasanakan memberikan hala tuju dan keputusan-keputusan untuk memastikan Amalan 5S dapat dilaksanakandalam organisasi dengan baik oleh anggotanya.

  4.2 Membentuk Prasarana Yang Berkesan

  Sediakan prasarana yang bersesuaian. Menjadi kepentingan untuk mengenal pasti terlebihdahulu aspek atau ruang yang bersesuaian untuk dilaksanakan Amalan 5S dalam organisasi.

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  5/24

  Tindakan yang bersistematik adalah perlu dengan mewujudkan beberapa jawatankuasa bagipelaksanaan Amalan 5S dan terma rujukan yang jelas.

  4.3 Mengadakan Sistem Komunikasi Yang Berkesan

  Sediakan dan lancarkan sistem atau kaedah komunikasi yang sesuai. Ini penting bagi

  memberikan penerangan akan keperluan, kepentingan dan kebaikan 5S di organisasi kepadaanggota lain. Untuk itu, beberapa kaedah boleh digunakan misalnya:

  4.3.1 Melalui mesyuarat;4.3.2 Menggunakan intranet seperti portal, blog atau laman web organisasi; 4.3.3 Informasi di papan kenyataan;4.3.4 Poster dan risalah; dan4.3.5 Surat berita dalaman (Newsletter).

  4.4 Melatih Semua Peringkat Anggota Untuk Mengamalkan Amalan 5S

  Mengadakan latihan kepada kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam Amalan 5S dan anggota lain didalam organisasi. Perlu dirancang latihan asas Amalan 5S kepada setiap anggota. Ini bagi membolehkanseluruh anggota organisasi tahu apa peranan yang harus mereka laksanakan dalam Amalan 5S.

  4.5 Projek Perintis Amalan 5S Model 5S

  Mulakan dengan projek perintis Amalan 5S. Pilih kawasan yang kebanyakan anggotanya menunjukkansimptom kurang bermotivasi untuk bekerja, mungkin kerana terlalu sesak, tidak terurus dan sebagainya.Kawasan berkenaan juga harus mempunyai kesan visual positif apabila Amalan 5S dilaksanakan.Dengan pengalaman projek perintis ini kelak dapat digunakan untuk merancang pelaksanaan Amalan 5Syang lebih menyeluruh dalam organisasi. Hasil dari pelaksanaan projek perintis 5S, adalah pentingdilakukan penilaian dan semakan. Dapatkan maklum balas dan idea daripada ahli kumpulan projekperintis Amalan 5S berkenaan untuk input penambahbaikan dalam pelan pelaksanaan Amalan 5Sorganisasi.

  4.6 Penandaarasan Amalan TerbaikWujudkan dan kongsikan amalan terbaik (best practices).Antaranya mengadakan lawatan kesyarikat-syarikat atau agensi-agensi yang menjadi model Amalan 5S untuk penambahbaikanyang berterusan. Sediakan dan gunakan pangkalan data berkaitan amalan-amalan yang terbaikdan mesti dikongsi dengan anggota yang lain.

  4.7 Pelan Pelaksanaan Amalan 5S Kitaran P-D-C-A

  Sediakan pelan pelaksanaan Amalan 5S yang menyeluruh dengan merangka pendekatanyang sistematik dengan menggunakan Kitaran P-D-C-A (Rancang (Plan) - Laksana (Do) -Periksa (Check) - Tindakan (Action)). Sentiasa menilai dan membuat pengubahsuaian. Dalampelaksanaan Amalan 5S, setiap masalah yang dihadapi harus dijadikan teladan dan

  daripadanya mesti dilakukan penambahbaikan. Ubahsuai atau pilih pendekatan dan kaedahpelaksanaan bagi memastikan Amalan 5S di organisasi lebih berkesan.

  4.8 Mengamalkan Penilaian Prestasi Dan Sistem Ganjaran

  Audit Dalaman Amalan 5S dalam organisasi adalah kaedah terbaik membuat penilaian prestasi Amalan5S. Penilaian ini boleh disusuli dengan sistem ganjaran yang menawarkan ganjaran pada setiap pasukanyang berjaya dalam pelbagai kategori yang dianjurkan.

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  6/24

  5. PENUTUP

  5.1 Konsep Amalan 5S mudah difahami oleh setiap anggota kerana perkara ini hanyamemerlukan pengetahuan konvensional dan disiplin serta komitmen yang tinggi. Amalan iniboleh dilaksanakan di semua organisasi.

  5.2 Amalan 5S dapat memupuk semangat kerja berpasukan, disiplin diri dan dapat

  meningkatkan rasa tanggungjawab serta sayang kepada organisasi.5.3 Amalan 5S dapat mewujudkan persekitaran kerja yang produktif, bersih dan selamat ke

  arah sistem penyampaian perkhidmatan IKBN bertaraf dunia.5.4 Komitmen yang berterusan daripada pihak pengurusan serta penglibatan semua

  warga menjadi tunjang kepada kejayaan pelaksanaan Amalan 5S.5.5 Amalan 5S perlu dilaksanakan secara berterusan untuk mengekalkan prestasi penyampaian

  perkhidmatan organisasi yang cemerlang.

  Dicatat olehIKBNSI di8:44 PTGTiada ulasan:

  E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest

  HALA TUJU AMALAN 5S

  1. TUJUAN

  1.1 Tujuan Bahagian Dua ini ialah untuk memberi pemahaman tentang hala tuju Amalan 5S di InstitutKemahiran Belia Negara Seri Iskandar.

  2. LATAR BELAKANG

  2.1 Keperluan IKBNSI mempraktikkan Amalan 5S merupakan satu usaha untuk menzahirkanIKBNSI mempunyai sumber manusia jauhari yang berupaya mempamerkan kecekapan dankeberkesanan mewujudkan identitikorporatdalam aspek pengurusan persekitaran kerja yangberkualiti. Keupayaan ini akan memaparkan imej korporat IKBNSI yang sentiasa di perkasamenerusi keupayaannya dalam proses penambahbaikan secara berterusan untuk:

  2.1.1. Merangsang persekitaran kerja yang bersih, kemas dan selamat untuk keberkesanan operasi2.1.2. Penjimatan, pengurangan dan mengelakkan pembaziran; dan2.1.3. Menjana semangat kerja berpasukan dalam organisasi.2.1.4. Dalam konteks Perkhidmatan Awam, Amalan 5S ini merupakan salah satu bentuk pelaburan

  jangka panjang IKBNSI untuk memastikan IKBNSI terus teguh (resilient) menghadapi cabaran-cabaran persekitaran dan ekspektasi pelanggan, dipercayai (build trust), menggembirakanpelanggan (delighting customers) serta mempunyai reputasi sebagai sebuah organisasicontoh atau model kepada agensi-agensi kerajaan yang lain.2.1.5. Pembentukan hala tuju pelaksanaan Amalan 5S di IKBNSI adalah sejajar dengan

  hala tuju Korporat IKBN yang sedang dikuatkuasakan kini.

  3. HALA TUJU AMALAN 5S IKBNSI

  3.1 Polisi Amalan 5S IKBNSI

  Kami Warga IKBNSI akan sentiasa memastikan Amalan 5S dilaksanakan secara berterusan denganmengamalkan budaya kerja berpasukan dan berdisiplin bagi mencapai perkara berikut:

  - Meningkatkan produktiviti dan sistem penyampaian.- Mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, selamat dan kondusif.- Menguruskan sumber dengan bijaksana.

  http://www.blogger.com/profile/15593850669355569474http://www.blogger.com/profile/15593850669355569474http://www.blogger.com/profile/15593850669355569474http://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.html#comment-formhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.html#comment-formhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=pinteresthttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=pinteresthttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.htmlhttp://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.htmlhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=pinteresthttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=2441842610846904916&target=emailhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.html#comment-formhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/1_7372.htmlhttp://www.blogger.com/profile/15593850669355569474
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  7/24

  - Mewujudkan budaya Kaizen (budaya kerja berterusan) dalam kalangan Warga IKBNSI.- Melahirkan pelajar yang mahir, berketerampilannya dankebolehpasaran.

  3.2 Slogan Amalan 5S IKBNSI

  C.I.KCemerlang, Indah dan Kondusif

  3.3 Logo Amalan 5S IKBNSI

  3.4 Model Amalan 5S IKBNSI

  Model Amalan 5S Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal - IKBN melaluipendekatan Rancang (Plan), Laksana (Do), Semak (Check) dan Tindakan (Action)- (PDCA) bagimencipta nilai tambah kepada sistem penyampaian perkhidmatan IKBNSI dengan konsisten dalampersekitaran berkualiti.

  3.5 Visi Amalan 5S IKBNSI

  Menjadikan IKBN Seri Iskandar sebagai institusi unggul yang mengamalkan 5S dalam melahirkan tenagakerja mahir.

  3.6 Misi Amalan 5S IKBNSI

  Mengimplementasikan Amalan 5S sebagai amalan yang mendorong warga IKBN Seri Iskandar dalammemberikan perkhidmatan yang sistematik, efisien dan berkualiti.

  3.7 Objektif Amalan 5S IKBNSI

  Memastikan pengurusan Amalan 5S yang cekap dan berkesan bagi mencapai ciri-ciri kualitidi tempat kerja seperti berikut:

  3.7.1 Persekitaran tempat kerja yang bersih, kemas dan selamat;3.7.2 Pengurusan operasi organisasi menjadi mudah,cekap dan telus;3.7.3 Penggunaan ruang kerja yang optimum;3.7.4 Peningkatan semangat kerja berpasukan;3.7.5 Peningkatan kecekapan sistem penyampaian; dan3.7.6 Peningkatan imej korporat organisasi.

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  8/24

  3.7.7 Pengurangan rungutan pelanggan;3.7.8 Pengurusan aset, stor dan dokumen yang lebih berkesan;3.7.9 Penggunaan kaedah dan piawaian urusan kerja yang jelas;

  3.8 Pendekatan Pelaksanaan Amalan 5S di IKBNSI

  Pendekatan pelaksanaan Amalan 5S di IKBNSI memfokuskan kepada fasa-fasa berikut:

  3.8.1 Komitmen kepimpinan pengurusan

  Komitmen pengurusan yang jitu dan konsisten meliputi penglibatan dalam merancang,melaksana, memantau dan mengkaji semula pelaksanaan Amalan 5S dari semasa ke semasabagi mewujudkan suasana kerja yang berkualiti dan produktif.

  3.8.2 Kesedaran amalan terbaik 5S

  Mempelbagaikan program kesedaran dan pendedahan mengenai pelaksanaan Sistem Amalan5S menerusi latihan yang berjadual.

  3.8.3 Melatih anggota organisasi

  Mengadakan program dan aktiviti berbentuk pengkaryaan ilmu dan pengalaman kepada seluruh wargaIKBNSI secara berjadual.

  3.8.4 Penyertaan menyeluruh

  Penglibatan seluruh warga IKBNSI dalam melaksanakan Sistem Amalan 5S yang konsisten danmengekalkan keseragaman dan ruang kerja yang kondusif, selamat dan ceria.Pendekatan P.D.C.Adigunakan dalam pelaksanaan program.

  3.9 Warna Penandaan

  3.9.1 Tujuh warna yang digunakan dalam logo mewakili 7 hari dalam seminggu. Putihmewakili Isnin, merah mewakili Selasa, biru mewakili Rabu, ungu mewakili Khamis, hijaumewakili Jumaat, hitam mewakili Sabtu dan kuning mewakili Ahad. Ini membawa maksudamalan 5S perlu dijalankan setiap hari dari semasa ke semasa tanpa mengira hari.

  3.9.2 Maksud penggunaan warna dalam logo.

  Putih melambangkan permulaan untuk amalan 5S. Segala amalan bermula dengan sehelaikertas putih, pembentukan di atasnya adalah usaha ahliahli.

  Merah bermaksud tindakan melaksanakan dan galakan yang diberi oleh pihak pengurusan.Dengan semua ini, semangat untuk melaksanakan sesuatu yang baru akan membara.

  Biru melambangkan kerjasama dan perpaduan daripada semua pihak untuk melaksanakanamalan 5S.

  Ungu melambangkan sikap berdikari dan juga pertimbangan yang baik dalam melaksanakansesuatu perkara.

  Hijau mewakili semangat untuk mempelajari, membangunkan dan menerapkan unsur unsuryang berguna untuk membangunkan amalan 5S dalam institut secara harmoni.

  Hitam melambangkan kejituan semangat amalan 5S dalam institut.

  Kuning mewakili kebijaksanaan, intelek serta kemegahan.

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  9/24

  3.9.3 Maksud simbol yang digunakan dalam logo

  Simbol bunga diterapkan dalam logo supaya mengingatkan warga IKBNSI bahawa kitaran 5S iaitu sisih,susun, sapu, seragam dan sentiasa amal perlu dilakukan secara berterusan untuk mendapatkanpersekitaran yang sistematik, efisien dan berkualiti.

  3.10 Ciri Keutamaan Amalan 5S di IKBNSI

  3.10.1 Beridentitikan imej korporatyang mempamerkan persekitaran berkualiti iaitu kebersihan, kekemasan dankeselamatan;3.10.2 Perkongsian sumber (masa, tenaga, kewangan dan ilmu);3.10.3 Hubungan harmoni dalam organisasi;3.10.4 Kreatif dalam penggunaan sumber; dan3.10.5 Penjimatan pelaksanaan dengan tiada pembaziran dalam penggunaan sumber (barangan kitarsemula, masa, tenaga, kewangan dan ilmu).

  3.11 Penumpuan Persekitaran Berkualiti

  Empat (4) aspek generik persekitaran berkualiti diberi penumpuan di IKBN, iaitu:

  3.11.1 Persekitaran tempat kerja yang selamat;3.11.2 Persekitaran tempat kerja yang kemas dan bersih untuk keselesaan pelanggan dalaman dan luaran; 3.11.3 Pengurusan fail dan stor yang cekap dan berkesan; dan 3.11.4 Mengamalkan semangat kerjasama dan kerja berkumpulan.

  3.12 Kunci Kejayaan Pelaksanaan Amalan 5S di IKBNSI

  Kunci utama kejayaan pelaksanaan Amalan 5S di IKBNSI seperti berikut:

  3.12.1 Komitmen yang berterusan daripada pihak pengurusan;3.12.2 Penyertaan dan penglibatan setiap individu di IKBNSI secara berterusan; dan3.12.3 Pelaksanaan secara berterusanKitaran P.D.C.A

  4. PENUTUP

  Secara keseluruhan, kecekapan dan keberkesanan dalam pengurusan persekitaran berkualitimenjadikan IKBNSI sebuah organisasi yang mempunyai persekitaran tempat kerja yang bersih, tersusundan bersistematik serta selamat. Melalui Amalan 5S, warga IKBNSI secara bersama akan membinadisiplin dan etika kerja yang baik bagi menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik, kerja berkualiti,memupuk semangat berpasukan dan tolong-menolong yang tinggi.Dicatat olehIKBNSI di6:40 PTGTiada ulasan:E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest

  LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN AMALAN 5S DI IKBNSERI ISKANDAR

  1. TUJUAN

  1.1 Tujuan Bahagian Tiga ini ialah untuk memberi panduan terhadap langkah-langkah 5S (Sisih, Susun,

  Sapu, Seragam, dan Sentiasa Amal) yang dapat membantu warga IKBNSI untuk pelaksanaan Amalan

  5S dengan lebih mudah dan berkesan.

  2. LATAR BELAKANG

  http://www.blogger.com/profile/15593850669355569474http://www.blogger.com/profile/15593850669355569474http://www.blogger.com/profile/15593850669355569474http://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.html#comment-formhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.html#comment-formhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=pinteresthttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=pinteresthttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/langkah-langkah-pelaksanaan-amalan-5s.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/langkah-langkah-pelaksanaan-amalan-5s.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/langkah-langkah-pelaksanaan-amalan-5s.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/langkah-langkah-pelaksanaan-amalan-5s.htmlhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/langkah-langkah-pelaksanaan-amalan-5s.htmlhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=pinteresthttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=twitterhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=emailhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1702604241023121154&postID=763736188369977563&target=emailhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.html#comment-formhttp://pengenalan5s.blogspot.com/2011/07/hala-tuju-amalan-5s_20.htmlhttp://www.blogger.com/profile/15593850669355569474
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  10/24

  2.1 Panduan pelaksanaan Amalan 5S ini mengandungi langkah-langkah 5S iaitu Sisih, Susun, Sapu,

  Seragam dan Sentiasa Amal yang membantu anggota IKBNSI untuk memahami dan melaksanakan

  konsep 5S dengan lebih terancang, mudah dan berkesan.

  2.2 Panduan langkah-langkah Amalan 5S ini sebagai bahan rujukan kepada semua peringkat organisasi di

  IKBNSI untuk mewujudkan persekitaran yang berkualiti di IKBNSI, di samping menentukan kepatuhankepada piawaian yang ditetapkan serta dapat memupuk usaha penambahbaikan di persekitaran tempat

  kerja secara berterusan.

  2.3 Dalam konteks pemindahan pengetahuan dan proses pembelajaran berterusan, penggunaan rujukan

  kepada panduan langkah-langkah Amalan 5S ini perlu ditambahi lagi dengan bahan-bahan rujukan dan

  sokongan lain seperti penerbitan-penerbitan Amalan 5S, pekeliling-pekeliling, garis panduan-garis

  panduan pengurusan pejabat, prosedur-prosedur Sistem Pengurusan Kualiti dan latihan Amalan 5S.

  3. Panduan Pelaksanaan Amalan 5S3.1 Langkah 1: Persediaan

  3.1.1 Penetapan zon

  Seluruh kawasan di bawah seliaan institut perlu dibahagikan kepada zon-zon dan melantik pegawai

  bertanggungjawab (empunya tempat kerja) terhadap zon berkenaan. Kawasan ini perlu meliputi

  kawasan guna sama seperti tangga, laluan, ruangan menunggu dan sebagainya.

  3.1.2 Penetapan Objektif dan Sasaran

  Jawatankuasa Pemandu Amalan 5S Institut perlu menetapkan objektif dan sasaran pelaksanaan Amalan

  5S bagi setiap SGA berdasarkan polisi yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Induk Amalan 5S IKBNSI.

  3.1.3 Pengumpulan Data

  Setiap SGA perlu merekodkan situasi semasa (sebelum) dengan mengambil gambar. Sudut yang sama

  akan digunakan untuk penilaian selepas Amalan 5S dilakukan. Penilaian menggunakan borang (BMS

  01 03) terhadap tempat kerja perlu dibuat bagi mendapatkan maklumat keadaan sebelum Amalan 5S

  dimulakan.

  3.1.4 Latihan

  Latihan pendedahan kepada semua warga kerja terutamanya kepada ahli-ahli Jawatankuasa perlu

  dilakukan.

  3.1.5 Merangka Pelan Tindakan

  Satu pelan tindakan pelaksanaan perlu disediakan untuk sepanjang tempoh 3 tahun pertama. Pelan

  tindakan ini perlu dikaji semula setiap 3-6 bulan bergantung kepada keperluan. Contoh pelan tindakan

  adalah seperti diLampiran 1

  `

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  11/24

  3.16 Lawatan Penandaarasan.

  Lawatan penandaarasan amalan 5S telah diadakan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak pada 1

  Februari 2011 dan Institut Kemahiran Mara Beseri Perlis pada 10 Februari 2011. Gambar gambar

  lawatan disertakan di Lampiran 2.

  3.1.7 Pelancaran Amalan 5S

  Pelancaran Amalan 5S perlu diadakan bagi menandakan permulaan aktiviti Amalan 5S secara

  rasmi. Antara aktiviti yang boleh dilakukan semasa pelancaran adalah gotong-royong perdana ( Big

  Cleaning Day)

  3.2 Langkah 2: Seiri (Sisih)

  Aktiviti ini perlu dilakukan oleh empunya tempat kerja (gemba) bersama dengan rakan sekerja. Ini bagi

  memastikan empunya tempat kerja tidak menyembunyi dan menyimpan apa-apa barangan/dokumen

  yang tidak diperlukan untuk melakukan kerjanya.

  i. Perhatian sekitar tempat kerja dan kesan barangan/dokumen yang tidak diperlukan dan tidaksepatutnya ada di dalam tempat kerja bagi melakukan kerja/tugas.

  ii. Tetapkan kriteria kaedah pengasingan dan pembuangan barangan/dokumen yang diperlukan dan tidakdiperlukan.

  iii. Rekodkan situasi semasa dengan mengambil gambar. Letakkan gambar ini di dalam carta kemajuanBMS0103.

  iv. Barangan/dokumen yang tidak diperlukan untuk melakukan kerja dan yang tidak diketahui statusnya,hendaklah ditandakan dengan tag merah (S01-02).

  v. Semasa melakukan proses menanda tag merah, tanyakan soalan-soalan berikut untuk membantudalam membuat keputusan.

  a. Adakah barangan/dokumen ini diperlukan?i. Jika ya, berapakah kuantitidiperlukan?

  ii. Jika ya, apakah kekerapanianya digunakan?iii. Jika ya, di manakahianya perlu diletakkan?iv. Jika ya, siapakahyang kerap menggunakannya?

  b. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap barangan/dokumen tersebut?c. Adakah barangan/dokumen lain berada di tempat kerja?

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  12/24

  d. Adakah peralatan/bahan yang terletak di atas lantai?e. Sekiranya barangan/dokumen tersebut dialihkan, adakah ianya akan memberi apa-apa kesan?f. Adakah barangan/dokumen tersebut mengganggu laluan?vi. Asing dan letakkan barangan/dokumen yang telah ditanda dengan tag merah di tempat penyimpanan

  sementara sebelum dibuat penilaian semula.

  vii. Tempat penyimpanan sementara perlulah dilabelkan dan boleh dilihat dengan jelas bagi membolehkankawal visual dilakukan.

  viii. Lantik pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan menguruskan tempat penyimpanantersebut.

  ix. Paparkan gambar barangan yang di tag merah di papan kenyataan agar ianya boleh dilihat oleh oranglain.

  x. Barangan yang disimpan di dalam tempat penyimpanan sementara perlulah disimpan selama 3-4 bulansebelum ianya dipindahkan ke tempat pengumpulan untuk dibuang/lupus.

  xi. Proses pelupusan barangan/dokumen perlulah menepati tatacara pelupusan yang telah di tetapkanoleh arahan/pekeliling semasa.

  xii. Membuang barangan/dokumen yang tidak diperlukan secara serta merta setelah penilaian semuladilaksanakan.

  xiii.

  Rekodkan situasi semasa dengan mengambil gambar dan ditampal di dalam carta kemajuan BMS 0103 .Carta ini dipamerkan di sudut/ruangan Amalan

  xiv. Buat penilaian (bahagian seiri di dalam borang KA-01/KA-02/KA-03) terhadap pencapaian selepasproses penyisihan dilakukan.

  3.3 Langkah 3: SEITON (SUSUN)

  Lakukan langkah ini setelah selesai langkah seiri dan telah mencapai tahap yang ditetapkan.

  i. Pastikan semua barangan/dokumen telah dikeluarkan daripada tempat kerja;

  Markah Tindakan

  15 Lakukan Seiton

  < 15Ulangi langkah iv sehingga

  xiii

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  13/24

  ii. Sediakan pelan susun atur (layout plan) bagi setiap barangan/dokumen di tempat kerja denganmengambil kira perkara-perkara berikut:

  a. Aliran kerja yang efisien;

  b.

  Tempat yang sesuai dan selamat;

  c. Barangan/dokumen boleh dicapai dengan mudah dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu(MDKD) ataupun first in first out (FIFO).

  iii. Rekodkan situasi semasa dengan mengambil gambar sebelum tindakan.iv. Setiap barangan/dokumen perlu diletakkan menggunakan prinsip 3 fixed keysiaitu:a. Semua barangan/dokumen mempunyai tempat penyimpannya sendiri;

  b.

  Semua barangan/dokumen diletakkan di lokasi yang tetap;

  c. Semua barangan/dokumen diletakkan dalam kuantiti yang tetap. Nyatakan jumlah minima/maksima dimana perlu.

  v. Semua barangan/dokumen dan lokasinya perlu ditandakan dengan label yang jelas dan sistematik.Penggunaan kod warna dan paparan gambar barang adalah digalakkan di mana bersesuaian;

  vi. Kategorikan barangan/dokumen mengikut kategori berikut:a. Kerap digunakan (setiap jam/hari) diletakkan berhampiran dengan pegawai;b.

  Kadang-kadang digunakan (seminggu/sebulan sekali)

  diletakkan jauh sedikit;

  c. Jarang digunakan (lebih daripada sebulan)diletakkan lebih jauh tetapi di dalam tempat kerja.vii. Letakkan barangan/dokumen agar mudah dilihat, dicapai dan dikembalikan bagi meminimumkan masa

  pencarian. Sasaran tempoh masa pencarian adalah 30 saat;

  viii. Garisan pembahagi digunakan untuk membezakan lokasi kawasan peralatan/mesin/laluan kawasankerja dengan menggunakan cat atau pelekat;

  ix. WujudkanAddress Gridbagi memudahkan pengesanan kawasan kerja.

  x.

  Rekodkan situasi semasa dengan mengambil gambar.

  a. Buat penilaian (bahagian seiton di dalam borang KA-01/KA-02/KA-03) terhadap

  kemajuan yang dilakukan.

  Markah Tindakan

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  14/24

  15 Lakukan Seisou

  < 15Ulangi langkah 1sehingga selesai

  3.3.1 Carta Pelaksanaan Seiton di tempat kerja

  3.3.1.1 Contoh penyusunan perkakasan tangan. Setiap barang diletakkan di tempat yang tetap.

  3.4 Langkah 4: SEISOU (SAPU)

  Langkah seisou melibatkan aktiviti harian, mingguan ataupun bulanan disamping aktiviti gotong-royongperdana yang boleh dilakukan beberapa kali dalam setahun.

  i. Bahagikan tugas pembersihan dan pemeriksaan peralatan/kawasan mengikut zon yang ditetapkan;

  ii. Setiap zon perlu mempunyai pegawai yang dipertanggungjawabkan. Ini boleh dilakukan dengan

  mewujudkan peta tanggungjawab (responsibility map);

  http://1.bp.blogspot.com/-zQnzGVht0Jw/Tid8cGzug3I/AAAAAAAAAHM/S8c4L90-iU8/s1600/kl.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-1FPzBT_F0Wo/Tid754kbWFI/AAAAAAAAAHI/fRanOtDP5sM/s1600/kj.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-zQnzGVht0Jw/Tid8cGzug3I/AAAAAAAAAHM/S8c4L90-iU8/s1600/kl.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-1FPzBT_F0Wo/Tid754kbWFI/AAAAAAAAAHI/fRanOtDP5sM/s1600/kj.jpg
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  15/24

  iii. Tentukan barang-barang yang perlu dibersihkan dan dikategorikan untuk memudahkan kerja-kerja

  pembersihan;

  iv. Sediakan peralatan dan bahan-bahan pembersihan dan letakkan di tempat yang mudah dicapai;

  v. Sediakan jadual pembersihan dan pemeriksaan harian untuk aktiviti pembersihan 10 minit sebelum danselepas kerja. Sistem penggiliran adalah digalakkan di mana bersesuaian;

  vi. Pekerja-pekerja harus membersihkan dan memeriksa peralatan / mesin, kawasan kerja masing-masing

  serta melakukan kerja-kerja penyelenggaraan kecil jika perlu tanpa gagal.

  vii. Kebersihan perlu sentiasa dikekalkan dengan mengenal pasti punca sebenar berlakunya kekotoran. Ini

  boleh dilakukan dengan menyoal kenapa ianya berlaku sebanyak 5 kali kepada punca kekotoran.

  viii. Di samping aktiviti pembersihan dan pemeriksaan selama 10 min setiap hari, empunya tempat kerja

  perlu menetapkan masa/slot bagi melaksanakan pembersihan dan pemeriksaan berkala pada setiap

  minggu ataupun bulan.

  ix. Hadkan masa gotong-royong kepada 2-4 jam sahaja. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah

  seperti:

  a. Mengecat lantai

  b. Buat garisan

  c. Mengemas atau menyusun barang-barang

  d. Aktiviti yang difikirkan bersesuaian.

  x. Aktiviti ini dilakukan secara serentak dan semua SGA institut hendaklah terlibat.

  xi. Rekodkan situasi semasa dengan mengambil gambar.

  xii. Buat penilaian (bahagian seisou di dalam borang KA-01/KA-02/KA-03) terhadap kemajuan yang

  dilakukan.

  Markah Tindakan

  15 Lakukan Seiketsu

  < 15Ulangi langkah 1sehingga selesai

  xiii. Apabila SGA telah melengkapkan 4 langkah pertama dengan melaksanakan Seiri, Seiton, dan

  Seisou, Jawatankuasa Pemandu Amalan 5S Institut perlu menetapkan sama ada SGA perlu

  menambahbaikkan situasi semasa dengan mengulangi langkah 1 ataupun terus ke langkah 5.

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  16/24

  3.5 Langkah 5: SEIKETSU (SERAGAM)

  Langkah ini melibatkan kaedah kawalan visual dan garis panduan untuk mengekalkan tempat kerja

  sentiasa kemas dan teratur. Ini adalah kaedah untuk membudayakan tiga S yang pertama.

  i. Pastikan situasi semasa direkodkan dengan mengambil gambar. Gunakan gambar ini untuk

  memperbetulkan mana-mana kelemahan yang ada.

  ii. Pastikan langkat seiri, seiton, dan seisou dipatuhi dengan baik dan betul

  iii. Semua aktiviti amalan 5S di dokumen dan dipamerkan di sudut Amalan 5S disetiap tempat kerja

  SGA. Adalah digalakkan maklumat pencapaian dipamerkan di ruangan pameran lain seperti ruang

  menunggu utama institut ataupun laman web bagi memberi semangat kepada SGA untuk terus

  berusaha.

  iv. Wujudkan borang ataupun prosedur bagi menilai keadaan semasa bagi langkah seiri, seiton dan seisou.

  v. Mana-mana borang yang memberi kesan yang tinggi boleh dicadangkan kepada pihak pengurusan agar

  diguna pakai oleh kumpulan lain.

  vi. Seragamkan mana-mana prosedur yang difikirkan perlu. Contohnya

  a. Seragamkan kaedah penilaian menggunakan tag merah untuk langkah Seiri;

  b. Seragamkan kaedah menandakan garisan pembahagi, proses label, dan pameran maklumat bagi langkat

  Seiton;

  c. Seragamkan kaedah pembersihan dan pemeriksaan dengan menyeragamkan jadual bertugas bagi

  langkah Seisou;

  d. Menyeragamkan kaedah komunikasi dalaman bagi tujuan penyebaran maklumat dan perkongsian ilmu.

  vii. Wujudkan kaedah yang seragam bagi kerja-kerja pemeriksaan sistem penyelenggaraan. Antara kaedah

  yang boleh dilakukan adalah dengan mendapatkan pandangan dan pendapat kumpulan SGA lain.

  viii. Pastikan setiap mesin dan ruang kerja mempunyai pegawai yang dipertanggungjawabkan.

  ix. Lawatan audit oleh pasukan audit dalaman.

  x. Memberi pengiktirafan dengan cara pujian, komen membangun kepada setiap usaha yang ditunjukkan.

  3.6 Langkah 6: SHITSUKE (SENTIASA AMAL)

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  17/24

  Shitsuke ialah usaha membudayakan amalan 4S yang terdahulu ditempat kerja ke arah penambahbaikan

  berterusan. Shitsuke memerlukan komitmen dan disiplin serta penyertaan seluruh warga kerja termasuk

  pengurusan tertinggi bagi memastikan Amalan 5S dapat dilaksanakan secara berkesan dan cekap.

  i. Setiap warga kerja perlu menganggap tempat kerja mereka sebagai rumah sendiri.

  ii. Setiap kakitangan perlu menjadikan Amalan 5S sebagai sebahagian daripada tanggungjawab dan kerja

  rutin mereka dan bukannya sebagai satu beban kerja yang terpaksa dilakukan.

  iii. Sifat dedikasi, komitmen dan ketelusan hati amat diperlukan dalam melakukan aktiviti Amalan 5S.

  iv. Kawalan visual perlu dilakukan oleh pihak pengurusan tertinggi secara pemerhatian dan pemeriksaan;

  v. Penggunaan konsep 3 keys (senang dilihat, senang di ambil dan senang dikembalikan) di tempat kerja;

  vi. Tiada barang-barang tidak diperlukan berada di tempat kerja;

  vii. Garisan keselamatan di lantai dapat dilihat dengan jelas;

  viii. Penggunaan kod warna yang bersesuaian untuk membezakan operasi di tempat kerja;

  ix. Lantai dan mesin bersih dari habuk dan kotoran

  x. Pematuhan kepada peraturan dan prosedur yang dibuat;

  xi. Mempamerkan pencapaian dan kemajuan aktiviti amalan 5S

  xii. Rakam situasi zon selepas aktiviti 5S dari sudut yang sama seperti aktiviti 5S diaplikasikan

  xiii. Bandingkan situasi sebelum dan selepas aktiviti 5S dijalankan

  xiv. Berikan ulasan terhadap hasil yang diperoleh

  xv. Keputusan dipamerkan di Sudut 5S

  xvi. Mempamerkan slogan 5S secara berterusan untuk menarik minat dan penglibatan semua pihak

  xvii. Meneruskan program kesedaran dan aktiviti promosi tentang kepentingan amalan 5S melalui latihanberterusan

  xviii. Melaksanakan audit dalaman diadakan mengikut jadual

  xix. Membuat pengukuran tahap pencapaian perlaksanaan aktiviti 5S dengan menggunakan kaedah yang

  bersesuaian seperti senarai semak dan carta radar

 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  18/24

  xx. Pengenalpastian terhadap punca sebenar (root cause) suatu masalah amatlah perlu bagi memastikan

  ianya tidak berulang dan dapat dihindarkan terus.

  xxi. Mewujudkan program pengiktirafan ke atas usaha pekerja

  xxii. Lakukan lawatan ke tempat-tempat yang telah menjalankan aktiviti 5S

  xxiii. Mengadakan pertandingan ataupun konvensyen 5S antara jabatan/bahagian.

  4. Struktur Jawatankuasa4.1 Jawatankuasa Induk Amalan 5S IKBNSI

  Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah atau Ketua Bahagian Kemahiran dan ahli-ahlinya terdiri

  daripada Ketua Sekolah, Ketua Cawangan dan Ketua Unit.

  Jawatankuasa ini bertanggungjawab :

  i. Menetapkan polisi perlaksanaan 5S seperti sasaran, objektif, pelan tindakan, keanggotaan

  jawatankuasa, dan sebagainya;

  ii. Membuat perancangan perlaksanaan Amalan 5S di IKBN

  iii. Menyeragamkan perlaksanaan Amalan 5S di IKBN

  iv. Memantau perlaksanaan Amalan 5S di IKBN

  v. Mengarahkan proses pengauditan Amalan 5S di antara IKBN

  vi. Mengadakan konvensyen 5S di peringkat Jabatan

  4.2 Carta Jawatankuasa Induk amalan 5S IKBNSI

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  19/24

  4.2 Jawatankuasa Pemandu Amalan 5S peringkat Institut

  Empat jawatankuasa kecil iaitu :

  i. Jawatankuasa Kecil Perlaksanaan Amalan 5S

  ii. Jawatankuasa Kecil Audit Dalaman

  iii. Jawatankuasa Kecil Latihan

  iv. Jawatankuasa Kecil Promosi

  Pengerusi jawatankuasa kecil merupakan ahli kepada Jawatankuasa Pemandu Amalan 5S institut. Oleh

  itu, adalah dicadangkan lantikan pengerusi jawatankuasa kecil dibuat di kalangan ahli-ahli Jawatankuasa

  Pemandu Amalan 5S Institut.

  Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk :

  i. Menetapkan polisi-polisi di peringkat institut (ie: Lokasi pelaksanaan, keanggotaan jawatankuasa,

  sistem ganjaran dan penalti di peringkat dalaman);

  ii. Membuat perancangan perlaksanaan amalan 5S di peringkat institut;

  iii. Menyeragamkan perlaksanaan amalan 5S di peringkat institut;

  iv. Memantau perlaksanaan amalan 5S di peringkat institut;

  http://1.bp.blogspot.com/-ZnAEDbXn4rg/Tid9A6YJTYI/AAAAAAAAAHQ/22LSDhTA2q0/s1600/CD.jpg
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  20/24

  v. Memantau proses audit dalaman amalan 5S di peringkat institut;

  vi. Menggerakkan aktiviti promosi amalan 5S di peringkat institut;

  vii. Menentukan belanjawan serta sumber-sumber kewangan;

  viii. Menetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan.

  4.3 Jawatankuasa Kecil Pelaksanaan Amalan 5S (SGA)

  Keahlian jawatankuasa ini terdiri daripada fasilitator dan ketua kumpulan kerja (SGA) yang mewakili

  bahagian masing-masing.

  Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk :

  i. Melaksanakan amalan 5S sebagaimana yang dirancang oleh Jawatankuasa induk institut;

  ii. Merekod dan menganalisis keadaan sebelum dan selepas serta melakukan aktiviti penambahbaikanselepas mendapat kelulusan;

  iii. Mempamerkan aktiviti amalan 5S di papan kenyataan (5S corner);

  iv. Memaparkan perkembangan perlaksanaan amalan 5S;

  v. Memastikan amalan 5S dilakukan secara berterusan;

  vi. Mengangkat cadangan penambahbaikan kepada jawatankuasa induk institut;

  vii. Menyalurkan maklumat terkini berkenaan dengan amalan 5S kepada seluruh kakitangan.

  1.3.1 Carta Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  21/24

  4.4 Jawatankuasa Kecil Audit Dalaman

  Jawatankuasa ini dianggotai oleh ketua Juruaudit dan juruaudit yang dilantik oleh Pengarah IKBN/IKTBN.

  Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk :

  i. Merancang dan mengendalikan audit dalaman 5S sebanyak 2 kali setahun

  ii. Mengenal pasti sebarang masalah dan mengarahkan tindakan pembetulan diambil dengan memberi

  cadangan penambahbaikan

  iii. Lakukan pemeriksaan dan tindakan susulan jika perlu

  iv. Menyediakan laporan keseluruhan audit kepada jawatankuasa pemandu amalan 5S peringkat institut

  v. Menyediakan kriteria senarai semak proses audit dan garis panduan perlaksanaan audit

  vi. Mencadangkan penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti semasa proses

  audit

  vii. Memastikan aktiviti 5S dijalankan secara sistematik dan berterusan

  4.4.1 Carta Jawatankuasa Kecil Audit Dalaman

  http://2.bp.blogspot.com/-uYLqrfXcYcg/Tid9XJalisI/AAAAAAAAAHU/SxF-RwMB9jg/s1600/FR.jpg
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  22/24

  4.5 Jawatankuasa Kecil Latihan

  Jawatankuasa ini dianggotai oleh wakil setiap sekolah/ unit/ cawangan yang merupakan ahli di dalam

  ataupun mereka yang telah mengikuti latihan/kursus pendedahan Amalan 5S yang dilantik oleh pengarah

  Institut. Ianya terdiri daripada Pengerusi, setiausaha, dan jurulatih. Bilangan keanggotaannya ditentukan

  oleh Pengarah Institut mengikut kesesuaian dan keperluan.

  Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk:

  i. Mengenal pasti dan merancang program latihan dan kesedaran kepada staf, pelajar dan pembekal

  ii. Memberikan latihan dan panduan kepada staf, pelajar dan pembekal berkaitan dengan amalan 5S

  iii. Bertindak sebagai pemudah cara kepada SGA untuk menjalankan aktiviti 5S

  4.5.1 Carta Jawatankuasa Kecil Latihan

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://3.bp.blogspot.com/-9YqHnL6ipSE/Tid-fcA_WfI/AAAAAAAAAHY/T2AJKfI8L_s/s1600/cv.jpghttp://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  23/24

  4.6 Jawatankuasa Kecil Promosi

  Pengerusi Jawatankuasa ini dilantik oleh Pengarah dan ahlinya dilantik oleh pengerusi berkenaan.

  Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk :

  i. Menyediakan pelan perlaksanaan aktiviti promosi amalan 5S

  ii. Merancang dan menganjurkan pertandingan 5S (kebersihan, poster,banner dll)

  iii. Mengadakan konvensyen 5S peringkat institut

  iv. Mencadangkan ganjaran yang bersesuaian kepada yang layak

  v. Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan

  4.6.1 Carta Jawatankuasa Kecil Promosi

  http://www.blogger.com/http://www.blogger.com/http://2.bp.blogspot.com/-bm2JbqCY4vM/Tid_tPzDkiI/AAAAAAAAAHg/KO1Dk-F-txQ/s1600/rf.jpghttp://www.blogger.com/
 • 8/12/2019 MENGENALI AMALAN 5S

  24/24

  5. PENUTUP

  5.1 Konsep 5S mudah difahami oleh setiap orang kerana perkara ini hanya memerlukan pengetahuan

  konvensional dan disiplin serta komitmen yang tinggi. Amalan ini boleh dilaksanakan di semua peringkat

  IKBNSI;

  5.2 Amalan 5S dapat memupuk semangat kerja berpasukan, disiplin diri dan dapat meningkatkan rasa

  tanggungjawab serta sayang kepada IKBNSI;

  5.3 Amalan 5S dapat mewujudkan persekitaran kerja yang produktif, bersih dan selamat ke arah sistem

  penyampaian perkhidmatan IKBNSI bertaraf dunia;

  5.4 Komitmen yang berterusan daripada pihak pengurusan serta penglibatan semua warga IKBNSI menjadi

  tunjang kepada kejayaan pelaksanaan Amalan 5S; dan

  5.5 Amalan 5S perlu dilaksanakan secara berterusan untuk mengekalkan prestasi penyampaian perkhidmatan

  IKBNSI yang cemerlang.