unit 1 sirah

Click here to load reader

Post on 21-Jan-2015

2.016 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. UNIT 1 PENGENALAN SIRAH DAN KEPENTINGANNYA HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pelajaran di dalam unit ini pelajar dapat: i. Menerangkan pengertian sirah dari sudut bahasa dan istilah serta kepentingannya. ii. Menghuraikan kelahiran dan kehidupan Rasulullah serta menganalisa pendekatan strategik Rasulullah semasa umat Islam di Madinah. iii. Menjelaskan secara kronologi tentang proses penguasaan kembali kota Mekah daripada tangan kaum musyrikin serta kesannya terhadap keunggulan ummah. iv. Menjelaskan keunggulan serta sumbangan para tokoh yang banyak menyokong misi Rasulullah s.a.w. menegakkan Islam dalam masyarakat. v. Menjelaskan perbezaan corak pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan 1
 • 2. Bani Umaiyyah. vi. Membincangkan sejarah pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dan sumbangannya. vii. Mengsyorkan aplikasi kaedah pengajaran dan pembelajaran ( P & P ) sirah. ARAHAN Pelajar dikehendaki: i. Menjawab soalan pra yang disediakan sebelum terus membaca modul ii. Membaca isi modul yang disediakan dengan teliti iii. Membuat rujukan perpustakaan dan mengakses maklumat dari internet perkara-perkara berkaitan dengan tajuk/unit ini. 9 2
 • 3. UJIAN PRA Sebelum anda meneruskan bacaan unit ini, cuba anda dapatkan jawapan dari manamana bahan bacaan untuk menjawab beberapa soalan berikut: i. Apakah yang anda tahu tentang pengertian sirah. ii. Huraikan kepentingan atau keperluan umat Islam mempelajari sirah. iii. Apakah yang anda ketahui tentang ketokohan dan kebijaksanaan Rasulullah s.a.w.?. iv. Cuba anda berikan contoh-contoh pembaharuan yang dibuat oleh Khalifah al-Rasyidin. v. Huraikan perbezaan corak pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab dengan Umar Abdul Aziz. 10 3
 • 4. UNIT 2 2.1 APAKAH SIRAH Sirah bermaksud perjalanan, keadaan dan situasi seseorang. Sirah daripada sudut bahasa bermaksud perjalanan keadaan dan situasi seseorang. Ia berasal daripada perkataan saara, yasiiru yang bermakna berjalan. Sirah dari sudut istilah bererti perjalanan hidup, iaitu keadaan kehidupan Rasulullah s.a.w. daripada zaman kelahirannya sehinggalah kepada kewafatan baginda s.a.w. dan juga perkembangan Islam itu sendiri. Adakah sirah Rasulullah s.a.w. ini penting kepada kita? Sirah Rasulullah s.a.w. adalah sesuatu yang amat penting bagi setiap orang Islam. Ia menggambarkan keseluruhan kehidupan manusia yang paling di sayangi Allah s.w.t. dan merupakan kekasihNya. 2.2 TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH: 1.Supaya memperolehi sokongan padu untuk memahami Kitab Allah dan mengecapi roh al-Quran. 2.Ia menjadi medium untuk mengumpulkan seberapa banyak sumber maklumat dan pengajaran Islam, sama ada masalah yang berhubung dengan akidah, hukum-hakam atau yang berhubung kait dengan akhlak. 3.Mempelajari sirah adalah untuk memahami Islam. 4.Mengetahui peristiwa-peristiwa di zaman nabi, cerita-cerita aneh, indah dan sedap didengar. 5.Mengenali tokoh-tokoh yang terkemuka dan berjasa pada zaman awal Islam, menghargai dan mencontohi perjuangan mereka. 4
 • 5. 6.Mengetahui sumbangan-sumbangan tokoh yang diketengahkan sewaktu pengajaran dan pembelajaran. 11 5
 • 6. 7.Memberi kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat tentang keagungan peribadi Rasulullah SAW. 8.Mempelajari mengenai gerak-geri, tindak tanduk dan juga perangai nabi s.a.w. yang dikenali dengan Sirah Nabawiyyah. 09.Supaya dapat gambaran (tasawwur) yang jelas tentang hakikat Islam yang wujud dalam hidup Nabi Muhammad s.a.w.. Ia memerlukan kepada contoh teladan yang baik. 10.Mendalami ilmu tentang Sirah Nabawiyyah itu dengan tujuan mendapatkan tafsiran yang sebenar untuk mengetahui hakikat mengenai Islam. 2.3SEJARAH KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW: 2.1 Riwayat Hidup Rasulullah s.a.w. (a) Peringkat Kelahiran dan Asuhannya. Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan dalam keluarga yang ternama daripada masyarakat Quraisy. Ayahanda Nabi Muhammad s.a.w. ialah Abdullah bin Abd al-Muttalib. Abdullah telah melangsungkan perkahwinan dengan Aminah binti Wahab ketika usianya 24 tahun. Semasa dalam perjalanannya dari Syam ke Makkah, Abdullah telah meninggal dunia di Yathrib. Sewaktu meninggal dunia beliau berusia 25 tahun dan isterinya sedang mengandung. Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad s.a.w. pada 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 M, tahun Gajah. Menurut ahli ilmu falak Mesir, Mahmud Basya, kelahiran Nabi adalah tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 M. Sebaik sahaja Nabi dilahirkan baginda dibawa oleh datuknya, Abd Muttalib memasuki Kaabah dan diberikan nama Muhammad (yang terpuji). Setelah menyusu dengan 6
 • 7. ibunya selama tiga hari, Baginda disusukan dan diasuh oleh Suwaibah al-Aslamiyyah di desa. Antara tujuannya ialah supaya mempunyai kesihatan yang sempurna, boleh berbahasa Arab baku (Arab fushah) dan dilatih dengan kehidupan di desa. Selepas itu, Halimah al-Sadiyah telah mengambil Nabi sebagai kanak-kanak asuhannya. Pada tahun ketiga atau kelima berlakulah peristiwa pembedahan dada 12 7
 • 8. baginda oleh dua orang malaikat Halimah al-Sadiyah berasa terkejut dengan berita itu, lalu membuat keputusan untuk memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya, Aminah. Setelah berusia lima tahun, Baginda dan ibunya menziarahi pusara bapanya di Yathrib. Dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia di suatu tempat bernama Abwa. Usia Nabi pada ketika itu enam tahun, maka Baginda menjadi yatim piatu. (b) Nabi Yatim Piatu dan Dipelihara Oleh Abd Muttalib. Datuknya, Abd al-Muttalib telah menerima tugas memelihara Nabi selepas kewafatan Siti Aminah, tetapi selepas dua tahun datuknya pula meninggal dunia. Setelah itu, Nabi dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ketika bersama-sama bapa saudaranya, Baginda bekerja mengembala kambing atau biri-biri untuk mendapatkan upah dan meringankan tanggungjawab bapa saudaranya. Ketika berusia 12 tahun Baginda dibawa ke Syam oleh bapa saudaranya untuk membantu beliau menguruskan perniagaan di sana. (c) Nabi Di bawah Jagaan Bapa Saudaranya Abu Talib. Sewaktu sampai di Busra, sebuah pekan kecil di Selatan Syam, mereka bertemu seorang rahib (paderi) bernama Bahirah. Bahirah dikatakan mendapat tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi dan menasihatkan Abu Talib supaya membawa anak saudaranya pulang segera kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menganiayainya. Sejak peristiwa itu, Abu Talib tidak berani lagi membawa Nabi ke Syam atau ke tempattempat yang jauh dari Kota Makkah. (d) Kegiatan Nabi Semasa Remaja. Pemergian Nabi ke Syam telah memberinya pengajaran yang besar untuk jangka 8
 • 9. panjang kerana Baginda dapat mengetahui tempat-tempat bersejarah, mengenali masyarakat Syam dari dekat, mengikuti berita kerajaan Rom yang memerintah negeri Syam ketika itu, mengetahui ajaran agama Nasrani dan agama-agama lain yang dianuti oleh penduduk Syam. Setelah itu, Baginda tetap menjalankan aktiviti perdagangan di 13 9
 • 10. sekitar Kota Makkah dan pasar-pasar yang berdekatan seperti Ukaz, Majannah dan Dhu al-Majaz. Baginda juga telah menimba ilmu pengetahuan, iaitu cara-cara berpidato, bersyair dan bersajak daripada tokoh-tokoh yang terkenal daripada bangsa Arab, Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad s.a.w. dikatakan turut serta membantu kaum Quraisy dalam peperangan al-Fijar. Pada ketika itu usia baginda ialah 14-15 tahun. Setelah tamat peperangan al-Fijar, berlaku pula peristiwa penting iaitu perjanjian yang dikenali sebagai Hilf al-Fudul. Nabi Muhammad s.a.w dikatakan turut serta dalam menyokong perjanjian ini di atas inisiatif bapa saudaranya, al-Zubair bin Abd. al-Muttalib. Usia baginda pada ketika itu ialah 20 tahun. (e) Nabi Berkahwin Dengan Siti Khadijah. Sewaktu berkahwin dengan Siti Khadijah usia baginda mencapai 25 tahun. Pada waktu itu baginda menjadi manusia yang sudah matang dan boleh memikul segala tanggungjawab sebagai seorang suami dan ayah. Malah baginda sudah dikenali ramai sebagai seorang usahawan yang pintar lagi dihormati. Beliau mengenali Nabi menerusi Abu Talib sebagai rakan perdagangannya. Pada waktu Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad s.a.w., beliau telah berusia 40 tahun. Perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah telah membawa tuah. Bagi pihak Nabi walaupun Siti Khadijah seorang janda dan jauh lebih tua, tetapi dengan kedudukannya sebagai seorang hartawan yang berpengaruh telah banyak membantu baginda dalam urusan dakwah. Selain bantuan harta benda yang diberikan, baginda berpeluang sekali lagi menziarahi negeri Syam menerusi misi perdagangan Siti Khadijah bagi menambah ilmu 10
 • 11. peng