sirah nabi

of 11 /11
اومت رسول فنينقPENDIDIKAN ISLAM SIRAH TAHUN 2 m.s. 41

Upload: hashimahyusoff

Post on 24-May-2015

169 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sirah nabi

TRANSCRIPT

Page 1: Sirah nabi

رسول فنينقني اومت

PENDIDIKAN ISLAM –SIRAH TAHUN 2

m.s. 41

Page 2: Sirah nabi

PENGERTIAN NABI & RASUL

RASULLelaki pilihan Allah

Mendapat wahyu daripada Allah

Wahyu untuk panduan dirinya sahaja

TIDAK WAJIB menyampaikan wahyu kepada orang lain

NABI

Lelaki pilihan Allah

Mendapat wahyu daripada Allah

Wahyu untuk panduan dirinya

WAJIB menyampaikanwahyu kepada orang lain

Page 3: Sirah nabi

HUKUM BERIMAN KEPADA RASUL…

RUKUN IMAN YANG KETIGA

Page 4: Sirah nabi

25 RASUL YANG WAJIB DIKETAHUI

Page 5: Sirah nabi

TUGAS-TUGAS RASUL

MENYERU MANUSIA BERIMAN KEPADA ALLAH

MENYAMPAIKAN PERINTAH ALLAH DAN LARANGANNYA

MEMBIMBING MANUSIA CARA BERIBADAT

MENDIDIK MANUSIA CARA HIDUP ISLAM

Page 6: Sirah nabi

CARA BERIMAN KEPADA RASUL

MEYAKINI NABI DAN RASUL SEBAGAI UTUSAN

MEMATUHI APA-APA YANG DIPERINTAHKAN

MENGAMALKAN AJARAN YANG DISAMPAIKAN

MENCONTOHI AKHLAK PARA RASUL

Page 7: Sirah nabi

SIFAT WAJIB RASUL

اَلَفَطاَنةُ ( BIJAKSANA(4

اأَلَماَنةُ ( JUJUR(2

دقُ ( اَلصِّ BENAR(1

اَلّتْبلِيغُ ( MENYAMPAIKAN(3

Page 8: Sirah nabi

SIFAT MUSTAHIL

اَلَبالََدة ُ( BODOH(4

اَلِخَياَنةُ ( KHIANAT(2

DUSTA(1 اَلِكْذبُ (

اَلِكتَمانُ ( MENYEMBUNYIKAN(3

Page 9: Sirah nabi

SIFAT HARUS

BERSIFAT SEPERTI MANUSIA BIASACONTOHNYA – BEKERJA, SAKIT, MAKAN DAN

SEBAGAINYA

Page 10: Sirah nabi

MENCINTAI RASULBAERAKHLAK

MULIAHIDUP SEJAHTERA

MENJADIKAN SUNAH SEBAGAI

AMALAN

MASYARAKAT BERSATU PADU

NEGARA AMAN DAMAI

Page 11: Sirah nabi

INGAT APA YANG

DIPELAJARI DAN SILA

BUAT KUIZ BIJAK

SIRAH ….