53356030 konsep-sosiologi

of 16 /16
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA ( PISMP ) AMBILAN JANUARI 2011 KS/BI/BM KONSEP DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI NAMA : AINA AYUNI BT GHAZALI ZAHRATUL JANNAH BT BASHEER AHMED UNIT : PISMP KS/BI/BM PENSYARAH : EN. JOHARI BIN YUSOF

Author: fansuritanta

Post on 20-Jun-2015

2.022 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konsep

TRANSCRIPT

Page 1: 53356030 konsep-sosiologi

INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

KUALA TERENGGANU

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA ( PISMP ) AMBILAN JANUARI 2011

KS/BI/BMKONSEP DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI

NAMA : AINA AYUNI BT GHAZALI ZAHRATUL JANNAH BT BASHEER

AHMEDUNIT : PISMP KS/BI/BMPENSYARAH : EN. JOHARI BIN YUSOF

Page 2: 53356030 konsep-sosiologi

KONSEP & PERSPEKTIF SOSIOLOGI

i. Fungsionalis ii. Interaksionisiii. Konflik

Page 3: 53356030 konsep-sosiologi

* Diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "Cours De Philosophie Positive“

karangan August Comte (1798-1857).

* Sosiologi berasal daripada perkataan Latin iaitu Socius yang bererti kawan atau teman manakala Logos bererti ilmu pengetahuan.

* Secara umumnya sosiologi dikenali sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

Page 4: 53356030 konsep-sosiologi

KONSEP SOSIOLOGI

AUGUSTE COMTE

MAX WEBER

HERBERT SPENCER

J. GILLIN

PAUL B. HORTON

MAC IVER

Page 5: 53356030 konsep-sosiologi

AUGUSTE COMTE

--> Suatu disiplin ilmu yang bersifat positif iaitu mempelajari gejala-gejala dalam

masyarakat yang berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan

ilmiah.

MAX WEBER

Ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku-perilaku

manusia

HERBERT SPENCER

Ilmu yang menyelidik tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial

sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem.

Page 6: 53356030 konsep-sosiologi

PAUL B. HORTON

Ilmu yang memusatkan kepada penelaahan kehidupan kelompok masyarakat

dan produk atau hasil daripada kelompok kehidupan masyarakat tersebut.

J. GILLIN

Ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul dalam kalangan masyarakat.

MAC IVER

Ilmu yang mengkaji tentang hubungan-hubungan sosial yang terjadi

dalam masyarakat.

Page 7: 53356030 konsep-sosiologi

Individu yang berhubung antara satu sama lain akan melahirkan interaksi yang mewujudkan pelbagai

fenomena sosial.

Sosiologi merupakan suatu kajian yang sistematik dan saintifik mengkaji tentang manusia

dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Contonhnya hal-hal pasangan, perkahwinan dan rumahtangga, isu-isu besar seperti sistem politik,

urbanisasi, globalisasi dan sebagainya

Page 8: 53356030 konsep-sosiologi

PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Memerhati dengan perasaan ingin tahu

Melihat sesuatu dengan cara

yang baru

Page 9: 53356030 konsep-sosiologi

PERSPEKTIF SOSIOLOGI

FungsiKonflik

Interaksi

Page 10: 53356030 konsep-sosiologi

Perspektif FungsiHerbert Spencer

(1820-1903)

Melihat persamaan yang ada antara masyarakat dan

organisma. Kedua-duanya mempunyai

struktur dan mempunyai fungsi

yang tersendiri.

Page 11: 53356030 konsep-sosiologi

Auguste Comte (1798-1857)

Mengenalpasti dua aspek masyarakat iaitu statik sosial dan dinamik sosial.

Page 12: 53356030 konsep-sosiologi

Mengkaji ahli-ahli individu dalam masyarakat dihubungkaitkan antara satu dengan lain oleh

minat dan sikap yang sama.

Emile Durkheim (1858-1917)

Page 13: 53356030 konsep-sosiologi

Ahli-ahli teori fungsionalisme struktur

moden :

~ Tidak begitu menekankan persamaan

organisma dan masyarakat. Tetapi

masih menerima idea masyarakat sebagai satu

sistem.

Robert K. Merton(1968)

Talcott Parsons (1951)

Page 14: 53356030 konsep-sosiologi

Karl MarxMenolak pendapat bahawa masyarakat adalah satu sistem yang teratur. Menekankan kumpulan-kumpulan dominan bersifat eksploitatif terhadap orang bawahan mereka.

Page 15: 53356030 konsep-sosiologi

Menegaskan bahawa pentingnya memahami dunia sosial daripada individu-individu yang

berkaitan, bertindak dan berinteraksi dalam dunia

tersebut.

PERSPEKTIF

INTERAKSI

Page 16: 53356030 konsep-sosiologi

RUMUSAN

• Pelbagai perspektif yang timbul berkaitan dengan sosiologi diakibatkan oleh pelbagai pandangan atau pendapat yang dibuat oleh individu-individu daripada pelbagai bidang.

• Perspektif yang dibuat tidak bermakna ada yang lebih baik atau pun yang kurang. Tetapi perspektif-perspektif ini membantu kita untuk lebih memahami tentang sosiologi dengan lebih mendalam