fce3300 sosiologi pendidikan

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

367 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. FCE3300 SOSIOLOGIPENDIDIKANNAMA AHLI KUMPULAN :SARUD A/L IWAN157298NURUL MIZAM BINTI HASSAN157714LEE CHIEW YUNG156181MUHAMMAD HAZWAN BIN CHE HARUN 157821MOHD SYAFIQ BIN IBRAHIM 156413HANIF BIN AHMAD 158975NABILAH BINTI JAMAL 159321NURUL FATIHAH BINTI SALLEH158468

2. PENGENALAN- Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberikepada sekolah yang dikenal pasti cemerlangdalam klusternya daripada aspek pengurusansekolah dan kemenjadian murid.- Bertujuan melonjakkan kecemerlangansekolah dalam sistem pendidikan Malaysia danmembangun sekolah yang boleh dicontohi olehsekolah dalam kluster yang sama dan sekolahlain di luar klusternya. 3. TUJUAN KAJIANMengkaji situasi sebenar danmengaitkankannyadengan topik-topik yangtelah dipelajarididalam kuliah.Mengetahui proses yang dilalui olehsekolahdalammencapai sekolahkluster dan perihal cabaran dan cara-cara sekolah menanganicabaran tersebutDapat menimba pengalaman daripadasekolahyang telah dilawati dan dapatberkongsi maklumat dengan pelajar-pelajarkuliah Sosiologi pendidikan mengenailapangan kajian yang telah dilakukan 4. KAEDAH KAJIAN 5. TEMURAMAH- kami menemuramah En.Ahmad Rosidi B. Ramey(PENGETUA) -En.Mohd Noor Hakim B. Ismail (GURU PENOLONG KANANAKADEMIK) 6. DAPATAN KAJIAN 7. Kami mendapat kajian ini melalui lawatan yang dilakukan. Lawatan ini dilakuakn sekitar pukul 10 pagi di Sekolah Menengah Sultan Alam Shah,Putrajaya. Selain itu,kami membuat tinjauan pada portal sekolah tersebut untuk mendapat maklumat tambahan. 8. CABARAN-CABARAN YANGDIHADAPI OLEH SEKOLAHKLUSTERANTARANYA: Guru guru terpaksa bekerja lebihkerasuntuk mengekalkan prestasisekolahkluster mendapat saingan daripada sekolah-sekolahlain yang ingin mendapat statuskluster Kesukaran mencari generasi pelapisuntukmeneruskan kecemerlangan 9. HALANGAN-HALANGANYANG DIHADAPIMasa yang terhadPengangkutan untuk membawapelajar untuk ke pertandingan diluarnegara 10. ASPEK YANGDIPAMERKAN Raghbi 0kestra Matematik Tambahan 11. JALINAN DAN JARINGANYANG DILAKUKANDALAM NEGARA UPM UKM Sekolah-sekolah dalam negara sebagaicontoh Jalinan dengan Sekolah MenengahSainsLUAR NEGARAProgram Jaringan dengan Sekolah Hwa Chong,SingapuraProgram Jaringan dengan Sekolah St. Michael, 12. Kesimpulan Sekolah Sultan Alam Shah merupakansebuah sekolah yang amat dikagumi olehsemua pelajar, ibu bapa, alumni, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, penekanan terhadapakademik adalah paling penting untuksesebuah sekolah walaupun kokurikulumnyasangat cemerlang. Berusaha bersungguh-sungguh untukmencapai matlamat sendiri walaupunmempunyai halangan yang banyak. Oleh itu, belajar dengan penuh semangatuntuk mencapai A dalam kursus Sosiologi=) 13. LampiranLogo Sekolah Alam Shah 14. Majalah Sekolah Alam Shah 15. Lawatan ke Sekolah Alam Shah 16. Cenderamata semasa lawatan ke Sekolah Alam Shah 17. Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah Sultan Alam Shah 18. Infrastruktur Sekolah Alam Shah 19. Peraturan Peraturan Sekolah Alam Shah 20. Nama-nama pelajar yang terbaik dalam akademik dan kokurikulum 21. i SAS 22. Piala-piala yangdimenangi olehpelajar 23. Anugerah Dan Pengiktirafan Sekolah Alam Shah 24. Jalinan & Jaringan dengan Luar atau Dalam Negara 25. Misi & Visi Sekolah Alam Shah 26. SEKIANTERIMA KASIH