proposal sosiologi industri

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2015

243 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITI SABAH SEKOLAH SOSIOLOGI (AA20503)NAMA PELAJAR BIN ZULKIFLI ZAHIR :

MALAYSIA SAINS SOSIAL INDUSTRIMUHAMMAD HARITH ASRI (BA11110246) MUHAMMAD IZUAN BIN

(BA11160512) MUHAMMAD SAIFUL AMIN BIN RUSLAN MOHD ATIF BIN JOHARI ZARUL ANAS FIRDAUS BIN CHE ABAS : PROF. DR. ROSAZMAN HUSSIN : ASAM GELUGOR

(BA11110253) (BA11110215) (BA11110479)

PENSYARAH KUMPULAN

TAJUK PROPOSAL:Pengeluaran Produk Kraftangan Tenunan Dastar di Kampung Rampayan Laut.

1.0

PENGENALAN

Secara dasarnya, penglibatan seni kraftangan di Malaysia bertapak sejak abad ke-19 lagi dimana pengaruh tersebut di bawa masuk melalui pedagang-pedagang dari India, Asia Barat serta China yang kesannya mempengaruhi seni kraf kini. Secara kronologinya, tenunan Dastar adalah merupakan tenunan asli negeri Sabah dimana merupakan warisan dari zaman Dong-son lagi. Pada hari ini, kaum Bajau Irranun dan Dusun merupakan pelopor kepada tenunan dastar yang juga dikenali sebagai kain tubau. Kemahiran menenun kain dastar dipercayai berasal dari Kota Batu (Cotabato)yang merupakan satu daerah di Filipina dan telah dibawa masuk melalui

Kampung Merabau di daerah Kota Belud, Sabah. Kain tenunan dastar ini digunakan oleh kaum lelaki Bajau sebagai tanjak (pudong) yang dipakai untuk menghadiri sesuatu upacara kebesaran, perayaan atau majlis perkahwinan1. Persatuan Pertanian dan Perkebunan Malaya (MAHA) merupakan salah sebuah penubuhan dimana merupakan penggerak utama dalam mengenengahkan barangan yang berunsurkan seni kraftangan pada waktu tersebut. Perananya lebih memberi pendedahan kepada masyarakat tentang produk yang berasaskan seni kerja tangan. Penularan berkonsepkan kraf terus berlaku di negeri-negeri lain termasuk negeri Sabah yang berpusat di Kota Belud di mana pada tahun 1977, kewujudan Pusat Latihan Kraftangan di daerah tersebut dibawah SEDCO (Sabah Economic Development Corporation) yang mencetuskan kepada pertubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah2. 2.0 PENYATAAN MASALAH

Penghasilan seni kraftangan oleh pengusaha tempatan yang berpusat di kawasan luar bandar merupakan salah satu inisiatif yang diambil bagi membangunkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Namun, peghasilan diperingkat tersebut kebarangkalian adalah sangat minimum berbanding pengahsilannya di kawasan bandar disebabkan sumber-sumber mentah yang sukar diperolehi serta kos yang tinggi. Hal ini menyebabkan pemasaran produk juga akan mengalami kesan sampingan dimana penawaran terhadap produk tersebut adalah terhad serta permintaan kawasan setempat yang minima. Justeru, penyelidikan yang bakal dilakukan ini adalah untuk melihat dengan lebih terperinci berdasarkan pembuatan produk kraftangan tenunan oleh pengusaha Tenunan Dastar di Kampung Rampayan Laut, Kota Belud Sabah. Penghasilan tenunan dastar di Kampung Rampayan Laut difahamkan sudah bertapak lama dan diusahakan sendiri oleh masyarakat kaum Iranun di kampung tersebut. Oleh itu, kajian yang bakal dilakukan ini adalah untuk mengkaji cara-cara penghasilan serta proses-proses pengeluaran produk tersebut disamping mengenalpasti kekangan ataupun cabaran yang dihadapi dalam menghasilkan dan memasarkan produk kraftangan tenunan dastar.1

Informasi Kraf Kategori : Tekstil (2012). Informasi Kraftangan Malaysia. Diperolehi daripada http://informasikraf.blogspot.com/2012/04/kain-dastar.html Perbadanan Kraftangan Malaysia, (2012). Sejarah Penubuhan Kraftangan: Kronologi Penubuhan Kraftangan Malaysia Cawangan Saabah. Diperolehi daripada2

http://www.kraftangan.gov.my/main/content/33/?page_name=Sejarah_Kraftangan_33menuid=52.html/

3.0 I. II. 4.0I. II.

OBJEKTIF KAJIAN Mengkaji proses-proses pengeluaran kraftangan tenunan dastar. Mengenalpasti masalah dan cabaran pengeluaran kraftangan tenunan dastar. ANDAIAN KAJIAN Proses penenunan yang halus akan menghasilkan produk yang berkualiti. Penyebaran kemahiran tenunan dalam kalangan generasi muda boleh mempengaruhi kualiti dalam kuantiti Dastar yang dihasilkan.

5.0

KEPENTINGAN KAJIAN

Pelbagai jenis kajian mengenai sosioekonomi pekerja di peringkat industri kecil dan sederhana (IKS) telah dilakukan. Namun, kajian terhadap sektor kraftangan adalah terhad. Kajian-kajian lalu hanya lebih tertumpu kepada kalangan pekerja industri perkilangan dan institusi awam yang lain yang telah membawa sumbangan terhadap perbezaan taraf sosioekonomi dalam kalangan mereka. Hasil daripada kajian sebelumnya mendapati bahawa sektor industri yang berasaskan kepada kraftangan tenunan kebanyakkan terdapat dalam masyarakat semenanjung Malaysia, terutamanya di Kelantan, Terengganu, dan Pahang (Selvanyagam, 1990). Menurutnya lagi, bagi masyarakat kepulauan Borneo pula, iaitu di negeri Sabah, majoriti yang mengusahakan aktiviti tenuan adalah meliputi majoriti kaum Bajau dan Rungus. Hal ini disebabkan suatu masa dahulu, aktiviti menenun merupakan satu pekerjaan yang amat penting untuk dipelajari terutamanya bagi kaum wanita disebabkan penghasilannya sebagai kegunaan sendiri (Norwani, 1989). Justeru, kajian yang ingin dilakukan ini adalah untuk mengetahui seni kraftangan tenunan dastar yang dimaklumkan bahawa diusahakan oleh kaum Iranun ini benar-benar dipelopori oleh etnik tersebut serta bertujuan agar perhatian yang lebih serius diberikan terhadap perkembangan taraf sosial dan ekonomi bagi penggiat dalam industri kraftangan. Hal ini memandangkan sumbangan mereka terhadap sektor kraftangan di Malaysia telah mendapat perhatian yang jitu dalam merealisasikan skop pelancongan dan keunikan yang terdapat di negara ini. Selain itu, kajian yang ingin dijalankan ini adalah untuk memberi maklumat sampingan kepada masyarakat umum tentang bagaimana kraftangan tenunan tersebut dihasilkan serta penggunaannya dalam konteks kehidupan semasa. Disamping itu, kajian yang ingin dijalankan ini juga amat penting

bagi mengetahui dan memahami sejauh mana proses pengeluaran kraf berasaskan tekstil iaitu tenunan bermula daripada tahap pemprosesan bahan mentah iaitu daripada selembar benang sehinggalah kepada hasil akhir iaitu kepada kain tenunan. Selain itu, dengan kajian ini juga kami dapat mengenalpasti masalah dan cabaran yang dilalui oleh pengusaha kraf khususnya responden kajian kami dan secara tidak langsung setiap cabaran dan masalah yang dihadapi oleh mereka dapat dijelaskan dan difahami secara lanjut. Hasil daripada kajian yang bakal dilakukan ini juga diharapkan dapat membantu pihak pengurusan dalam memperbaiki dan meningkatkan prestasi dan mutu pengeluaran barangan dalam memastikan produk yang dihasilkan menepati kualiti yang diinginkan oleh para pengguna serta kepuasan dalam menggunakan barangan tersebut. Justeru, hasil maklumat daripada kajian yang ingin dilakukan ini diharapkan dapat memberi panduan dan rujukan kepada penyelidik lain yang ingin membuat penyelidikan lanjutan berkaitan dalam permasalahan ini. 6.0 SKOP KAJIAN

Kajian ini dijalankan ke atas pengusaha kraf tenunan di Kampung Rampayan Laut, Kota Belud Sabah. Pemilihan perusahaan ini dalam kajian adalah disebabkan perusahaan kraf tekstil tenunan daerah Kota Belud merupakan antara perusahaan kraf tenunan yang terkenal di negeri Sabah dan sebilangan besarnya di semenanjung Malaysia. Dalam kajian ini akan menerangkan apa yang dinyatakan sebagai seni kraftangan tenuan Dastar yang sebilangan masyarakat kini tidak mengetahui kewujudan produk tersebut sehinggakan penghasilannya telahpun mendapat pengiktirafan. Kajian mengenai topik ini dijalankan bertujuan bagi menghuraikan proses-proses penghasilan tenunan daripada bahan mentah yang belum di diperlakukan sehingga ianya menjadi satu produk yang siap dipasarkan. Apa yang cuba diktengahkan dalam kajian ini adalah bagaimana tahap penghasilan produk kraftangan yang dinyatakan dengan nilai yang diperlukan dalam memotivasikan diri sehingga produk tersebut siap sepenuhnya. Selain itu, didalam manamana perusahaan mesti wujud permasalahan yang akan membolehkan pengusaha belajar daripada kekangan yang dihadapi dalam memajukan lagi industri yang sedia ada. Justeru, masalah-masalah dan cabaran adalah merupakan salah satu daripada objektif utama kajian demi untuk mengenalpasti sebahagian besar industri ini membangun sebagai perusahaan kraftangan yang berjaya mengangkat martabat seni tenunan dastar.

Subjek kajian ini adalah spesifik kepada pengusaha kraftangan tersebut yang mengusahakan bengkel tenunan Dastar yang bertempat di Kampung Rampayan Laut, Kota Belud Sabah. Subjek kajian ini juga tidak hanya memfokuskan kepada pengusaha sahaja, tetapi penglibatan pembantu pengusaha tersebut juga perlu dalam mendapatkan data yang ideal dalam penerangan yang lebih lengkap lagi proses-proses penghasilan produk kraftangan nanti. Bagi melengkapkan lagi data yang diperlukan dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah dengan pengumpulan data primer dan juga sekunder. Data primer bagi kajian ini adalah terdiri daripada jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan tajuk. Manakala bagi data sekunder, penggunaan in-depth interview atau kaedah temu bual yang digunakan bagi memudahkan lagi dapatan data secara sahih. 7.0 LATAR BELAKANG PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN DASTAR.

Puan Hajah Pandian bt Sulaiman 59, berasal dari Kampung Rampayan Laut, Kota Belud, Sabah. Beliau telah menceburi dalam bidang tenunan ini sudah hampir setengah abad. Lahir dalam keluarga tradisional kaum Irranun, beliau telah banyak didedahkan dengan hasil kraf berteraskan tekstil ini semasa umur beliau mencecah 10 tahun lagi dan beliau merupakan pewaris ke 6 yang masih mengekalkan peninggalan moyang beliau secara turun temurun (Sabah Tourism Awards Special Appreciation, 2009). Keunikan hasil tenunan yang dihasilkan oleh beliau ialah beliau menggabungkan motif reka bentuk tradisional etnik Irranun dan kontemporari pada kain Mugak, kain Dastar dan Sambitan untuk memberikan ia ciri-ciri yang unik dan berinovatif. Walaupun beliau tidak memp