sosiologi sukan

Click here to load reader

Download sosiologi sukan

Post on 02-Jul-2015

1.063 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Keluar

Sosiologi Sukan

Defisini Sosiologi Sukan Konsep Sosiologi Sukan Proses Sosiologi Sukan Kesan Penglibatan Dalam Sukan Ciri Institusi Sukan

Universiti Teknologi Malaysia

1

Definisi Sosiologi Sukan

Sosiologi sukan mengaplikasikan konsep sosiologi, untuk melihat dan memahami apa yang berlaku dalam sukan. Ini termasuklah usaha untuk memahami interaksi yang wujud antara individu, dalam pasukan dan mereka yang berkaitan dengannya seperti, penonton, pengurusan dan media.kembali

Universiti Teknologi Malaysia

2

Konsep Sosiologi Sukan

Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. Saintifik

Struktur Proses

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

3

Saintifik

Sesuatu yang teratur, empirikal, sistemetik, serta mengambil kira isu berkaitan validiti ( kesahan ) dan reliabiliti ( kebolehpercayaan ) kaedah kajian yang digunakan

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

4

Stuktur

Suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikri dan makro seperti individu seorang pelajar, seorang atlit dan seorang guru. Makro pula, kumpulan pelajar, satu pasukan, satu unit beruniform.kembali

Universiti Teknologi Malaysia

5

Proses

Interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi, konflik, komersialisasikan, birokratik, sosiologi, proses menginstiusikan dan proses lain yang berkaitankembali

Universiti Teknologi Malaysia

6

Ciri Institusi Sukan

Undang undang Dan Peraturan Sosioemosi Sosialisasi integrasi Politik Motibili sosialkembali

Universiti Teknologi Malaysia

7

Undang undang dan peraturan

Wujudnya undang undang dan pearaturan yang mengawal perjalanan sukan tersebut

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

8

sosioemosi

Kesan sosial dan psikologi individu yang dicapai menerusi penglibatan dalam sukan, antaranya : 1. Katarsis peluang untuk melepaskan tekanan secara yang dibenarkan menerusi sukan 2. Mewujudkan semangat kekitaan atau berpasukan. 3. Semangat patriotismekembali

Universiti Teknologi Malaysia

9

Sosialisasi

Merangsang individu untuk saling mengenali antara satu sama lain merentasi warna kulit kepercayaa dan sebagainya.

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

10

Integrasi

Menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang seperti menjadi satu pasukan sekolah, dearah dan negeri.

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

11

Politik

Alat untuk menunjukkan kuasa ( pengurusan pasukan atau parsatuan, hierarki dalam persatuan )

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

12

Mobiliti Sosial

Proses yang bersifat dinamik dan sentiasa berubah untuk memberi peluang kepada individu untuk meningkat seperti pemain peringkat sekolah menengah ke peringkat daerah, negeri atau negara.

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

13

Proses Sosialisasi Sukan

Sosialisasi - Proses di mana manusia mempelajari mengenai budaya serta bagaimana menjadi ahli dalam sesuatu masyarakat. Penglibatan dalam sukan membuka ruang untuk bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain. Berlaku dua proses :1. Sosialisasi Ke Dalam Sukan 2. Sosialisasi Menerusi Sukan kembali

Universiti Teknologi Malaysia

14

Sosialisasi Ke Dalam Sukan

Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan pengaruh, dorongan, serta impak agen agen sosialisasi sukan Pengaruh agen agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap, nilai dan keperluan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi.kembali

Universiti Teknologi Malaysia

15

Sosialisasi Menerusi Sukan

Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. Elemen elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisplin serta menghormati individu lain dan peraturan menbantu dalam proses pembentukan sikap, nilai, dan pelakuan individu tersebut.

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

16

Kesan Penglibatan Dalam Sukan

Penglibatan dalam sukan menghasilkan kesan kesan psitif dan negetif kepada individu dan negara. Kesan positif dan negetif1. Individu 2. Negara

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

17

IndividuPositif 1. Pembentukan watak - Sukan dapat menbentuk perwatakan individu yang positif. 2. Kualiti Kepimpinan - pembentukan daya kepimpinan individu, khususnya dalan sukan berpasukan. Negetif 1. Sikap terlalu mementingkan kemenangan sehingga meninggalkan semangat kesukanan dan berpasukan 2. Keagresifan dalam sukan 3. Membelakagkan nilai nilai kesukanan yang lain.

kembali

Universiti Teknologi Malaysia

18

Negara

Positif 1. Sosial - integrasi kaum 2. ekonomi - sumber kewangan 3. politik - semangat setiakawan Negatif 1. perbalahan antara negara kerana ingin mendapatkan hak penganjuran sukan. 2. pemboikotan sukan.kembali

Universiti Teknologi Malaysia

19

Anda Pasti Nak Keluar??

Ya

Tidak

Universiti Teknologi Malaysia

20

Sekian Terima kasihDisediakan Oleh 1. Noor Hanisa Binti Kosnan ( AP070071 ) 2. Mohd Azli B. Ludin ( AP070222 ) 3. Mohd Saiful B. Shamsuddin ( AP070214 )Universiti Teknologi Malaysia 21