sosiologi sukan

of 21 /21
Universiti Teknologi Mal aysia 1 Sosiologi Sukan Ciri Institusi Sukan Kesan Penglibatan Dalam Sukan Proses Sosiologi Sukan Konsep Sosiologi Sukan Defisini Sosiologi Sukan Keluar

Author: izz-niz

Post on 02-Jul-2015

1.103 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 1

Sosiologi Sukan

Ciri Institusi Sukan

Kesan Penglibatan Dalam Sukan

Proses Sosiologi Sukan

Konsep Sosiologi Sukan

Defisini Sosiologi Sukan

Keluar

Page 2: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 2

Definisi Sosiologi Sukan Sosiologi sukan mengaplikasikan konsep

sosiologi, untuk melihat dan memahami apa yang berlaku dalam sukan.

Ini termasuklah usaha untuk memahami interaksi yang wujud antara individu, dalam pasukan dan mereka yang berkaitan dengannya seperti, penonton, pengurusan dan media.

kembali

Page 3: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 3

Konsep Sosiologi Sukan Kajian saintifik tentang struktur dan

proses sosial dalam masyarakat.

• Saintifik

• Struktur

• Proses

kembali

Page 4: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 4

Saintifik Sesuatu yang teratur, empirikal,

sistemetik, serta mengambil kira isu berkaitan validiti ( kesahan ) dan reliabiliti ( kebolehpercayaan ) kaedah kajian yang digunakan

kembali

Page 5: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 5

Stuktur Suatu organisasi yang wujud dalam

masyarakat mikri dan makro seperti individu seorang pelajar, seorang atlit dan seorang guru.

Makro pula, kumpulan pelajar, satu pasukan, satu unit beruniform.

kembali

Page 6: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 6

Proses Interaksi yang berlaku antara individu

dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi, konflik, komersialisasikan, birokratik, sosiologi, proses menginstiusikan dan proses lain yang berkaitan

kembali

Page 7: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 7

Ciri Institusi Sukan

Sosioemosi

Sosialisasi

integrasi

Politik

Motibili sosial

kembali

Undang – undang Dan Peraturan

Page 8: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 8

Undang – undang dan peraturan Wujudnya undang – undang dan

pearaturan yang mengawal perjalanan sukan tersebut

kembali

Page 9: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 9

sosioemosi Kesan sosial dan psikologi individu yang

dicapai menerusi penglibatan dalam sukan, antaranya : 1. Katarsis – peluang untuk melepaskan

tekanan secara yang dibenarkan menerusi sukan 2. Mewujudkan semangat kekitaan atau berpasukan. 3. Semangat patriotisme

kembali

Page 10: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 10

Sosialisasi Merangsang individu untuk saling

mengenali antara satu sama lain merentasi warna kulit kepercayaa dan sebagainya.

kembali

Page 11: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 11

Integrasi Menyatupadukan individu daripada

pelbagai latar belakang seperti menjadi satu pasukan sekolah, dearah dan negeri.

kembali

Page 12: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 12

Politik Alat untuk menunjukkan kuasa

( pengurusan pasukan atau parsatuan, hierarki dalam persatuan )

kembali

Page 13: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 13

Mobiliti Sosial Proses yang bersifat dinamik dan

sentiasa berubah untuk memberi peluang kepada individu untuk meningkat seperti pemain peringkat sekolah menengah ke peringkat daerah, negeri atau negara.

kembali

Page 14: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 14

Proses Sosialisasi Sukan Sosialisasi

- Proses di mana manusia mempelajari mengenai budaya serta bagaimana menjadi ahli dalam sesuatu masyarakat.

Penglibatan dalam sukan membuka ruang untuk bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain.

Berlaku dua proses :

1. Sosialisasi Ke Dalam Sukan2. Sosialisasi Menerusi Sukan

kembali

Page 15: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 15

Sosialisasi Ke Dalam Sukan Individu memilih untuk melibatkan diri

ke dalam sukan kesan pengaruh, dorongan, serta impak agen – agen sosialisasi sukan

Pengaruh agen – agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap, nilai dan keperluan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. kembali

Page 16: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 16

Sosialisasi Menerusi Sukan Sukan menjadi alat kepada proses

sosialisasi. Elemen – elemen dalam sukan seperti sikap

bekerjasama, toleransi, berdisplin serta menghormati individu lain dan peraturan menbantu dalam proses pembentukan sikap, nilai, dan pelakuan individu tersebut.

kembali

Page 17: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 17

Kesan Penglibatan Dalam Sukan Penglibatan dalam sukan menghasilkan

kesan – kesan psitif dan negetif kepada individu dan negara.

Kesan positif dan negetif

1. Individu

2. Negara

kembali

Page 18: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 18

Individu

Positif 1. Pembentukan watak

- Sukan dapat menbentuk perwatakan individu yang positif.2. Kualiti Kepimpinan

- pembentukan daya kepimpinan individu, khususnya dalan sukan berpasukan. Negetif1. Sikap terlalu mementingkan kemenangan sehingga meninggalkan semangat kesukanan dan berpasukan2. Keagresifan dalam sukan3. Membelakagkan nilai – nilai kesukanan yang lain.

kembali

Page 19: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 19

Negara Positif

1. Sosial - integrasi kaum

2. ekonomi - sumber kewangan

3. politik - semangat setiakawan Negatif

1. perbalahan antara negara kerana ingin mendapatkan hak penganjuran sukan.

2. pemboikotan sukan.kembali

Page 20: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 20

Anda Pasti Nak Keluar??

Ya Tidak

Page 21: sosiologi sukan

Universiti Teknologi Malaysia 21

Sekian Terima kasih……

Disediakan Oleh

1. Noor Hanisa Binti Kosnan ( AP070071 )2. Mohd Azli B. Ludin

( AP070222 )3. Mohd Saiful B. Shamsuddin

( AP070214 )