takwin buku koko 2012

Download Takwin Buku Koko 2012

Post on 20-Nov-2015

244 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

takwim

TRANSCRIPT

SJK(T) HICOM

BILKANDUNGANMUKA SURAT

VISI, MISI KOKURIKULUM

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

SEMBILAN CABARAN

ORANG BERJAYA DENGAN ORANG GAGAL

RANCANGAN KOKURIKULUM FALSAFAH, KONSEP, MATLAMAT, OBJEKTIF, PELAKSANAAN, STRATEGIK.

PERATURAN UNTUK GURU

TUGAS GURU PENYELARAS

TUGAS GURU PENASIHAT

JADUAL PENGGUNAAN BILIK DARJAH

JAWATANKUASA PERMAINAN

BERUSAHA MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN SEMPURNA DALAM BIDANG KO-KURIKULUM

MELAHIRKAN GENERASI WARGA HICOM YANG SIHAT DAN CERGAS MELALUI AKTIVITI KURIKULUM YANG BERMUTU SERTA MEMBERI PELUANG KE ARAH KECERMELANGAN

Kami,guru-guru dan kakitangan SJK(T) Hicom menawarkan diri ke arah:

1. Memberi didikan dan pelajaran yang sewajarnya tanpa mengira agama, keturunan dan latar belakang agar murid-murid mendapat pelajaran yang sistematik dan bersepadu bagi menuju kecemerlangan berpandukan FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.2. Mewujudkan persekitaran sekolah yang selesa, tenteram, mesra, riang, bertoleransi dan harmoni supaya proses pengajaran akan mencapai ke tahap maksima bagi melahirkan masyarakat yang penyayang dan berbudaya.

3. Memastikan perkembangan dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek murid-murid yang dapat digerak ke arah kecemerlangan dengan tumpuan kerja kolektif, bersepadu dan strategik ke arah ZERO DEFECT agar dapat melahirkan murid-murid cemerlang dan menjadi WARGANEGARA YANG PRODUKTIF.

Gerak kerja ko-kurikulum mempunyai peranan memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan di samping menyemai dan memupuk disiplin,nilai murni serta sikap positif selaras dengan Rukun Negara.

Memberi pengalaman kepada murid-murid untuk berkembang, bergaul dan bersatu dalam masyarakat, mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di bilik darjah.Maju dan mengembangkan bakat, minat dan kemahiran murid-murid dalam bidang tertentu.Melatih murid-murid mengisi masa lapang dengan berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.Menggalakan murid-murid berkhidmat kepada sekolah dan masyarakat.

Menyemai kesedaran terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di kalangan murid-murid. Mengimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani murid. Mengukukuhkan perhubungan dan pergaulan yang sihat di kalangan murid-murid di sekolah dan di luar sekolah. Membina dan meningkatkan disiplin, bakat dan minat dalam aktiviti yang diceburi. Menanamkan sikap nilai hidup harmoni dalam masyarakat.

Ko-Kurikulum adalah pelengkap kurikulum.Aktviti-aktiviti ko-kurikulum yang bersepadu dan mempunyai tujuan perlu dilaksanakan supaya mencapai matlamat yang dirancang melalui pendekatan pendekatan berikut:

Penyertaan aktif semua murid

Ke arah kecemerlangan

Aktiviti sepanjang tahun

Murid membuat guru membimbing

Perkhemaham untuk semua

Pelaksanaan kokurikulum sekolah adalah untuk mengembangkan potensi dan minat individu ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis berlandaskan falsafah pendidikan negara dan rangka rancangan pembangunan pendidikan Selangor bagi membantu mewujudkan sekolah tanpa kegagalan.

Untuk seimbangkan di antara emosi, jasmani, intelek dan rohani murid selaras dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Membantu mengembangkan potensi dan minat murid ke tahap optimum. Menggalakan murid berinteraksi untuk mewujudkan keharmonian. Menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai pelengkap kurikulum. Membimbing murid supaya dapat mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah. Mewujudkan hubungan dua hala di antara pihak sekolah dengan masyarakat. Melahirkan murid yang berbuat sendiri ( Self Actualized) dan memajukan diri sepanjang hayat.

Setiap murid wajib mengambil bahagian sekurang-kurangnya satu daripada setiap kumpulan.

Kefahaman ko-kurikulum semasa. Jenis kegiatan yang boleh dijalankan di sekolah berdasarkan kemampuan sekolah.

PERATURAN AM UNTUK GURU1. Guru-guru dinasihatkan berada di sekolah lebih awal daripada masa permulaan aktiviti ko-kurikulum. 2. Guru yang bertugas semasa aktiviti ko-kurikulum harus memastikan perkara-perkara berikut :

Memastikan loceng dibunyikan sepuluh minit sebelum aktiviti ko- kurikulum dijalankan.

Memastikan murid-murid berhimpun di tapak perhimpunan sebelum di hantar ke kelas.

Memastikan semua alatan yang digunakan oleh murid di simpan dalam keadaan yang selamat.

3. Jika guru tidak hadir untuk kegiatan ko-kurikulum haruslah memberitahu terlebih dahulu kepada GPK KO-KU.4. Guru-guru hendaklah menghantar BUKU LAPORAN AKTIVITI pada setiap akhir bulan untuk perhatian GPK KO-KU.5. Apabila hendak mengambil alatan daripada bilik stor, guru-guru dikehendaki mengisi buku stok alatan.6. Murid-murid yang diiringi guru sahaja dibenarkan masuk ke dalam bilik stor alatan.7. Sila laporkan kepada Guru Besar dan GPK Ko-Ku jika berlaku sesuatu yang tidak diingini.NOTA :1. Jika cuti sekolah jatuh pada hari berkenaan, kegiatan kokurikulum pada hari tersebut hendaklah diadakan minggu berikutnya.2. Sila pastikan murid-murid membawa pakaian yang sesuai untuk aktiviti yang diadakan pada minggu berkenaan.3. Sila pastikan setiap murid mempunyai buku log. Buku ini perlu dibawa setiap minggu.( sewaktu aktiviti kokurikulum dijalankan).4. Sila pastikan semua bilik darjah ditutup selepas digunakan.5. Loceng hendaklah dibunyikan oleh guru penyelaras yang bertugas pasa masa berikut :- 2.00 petang = Aktiviti kokurikulum yang pertama akan bermula.

-3.00 petang = Aktiviti kokurikulum yang kedua akan bermula.

( Murid-murid tidak dibenarkan membunyikan loceng tanpa arahan guru penyelaras.)TUGAS GURU PENYELARAS1. Bertanggungjawap terus kepada penolong kanan kokurikulum.2. Menyelaskan semua aktiviti persatuan, kelab, dan permainan di bawah kelolaanya.3. Mendapatkan senarai ahli dan guru penasihat bagi persatuan, kelab dan permainan berkenaan.4. Mendapatkan senarai alatan yang diperlukan dan anggaran perbelanjaan dari guru penasihat.5. Menyusun jadual lawatan, pertandingan persahabatan dan aktiviti luar sekolah yang dirancang atau dianjurkan oleh persatuan, kelab dan permainan berkenaan.6. Menyelesaikan masalah (jika boleh) setelah dikemukakan kepada pihak sekolah.7. Memastikan kelancaran sesuatu aktiviti yang dijalankan oleh persatuan atau kelab.8. Guru penyelaras hendaklah memastikan keselamatan dan kesempurnaan kemudahan sekolah sebelum, semasa, selepas sesuatu aktiviti kokurikulum berlangsung.

TUGAS GURU PENASIHATPERMAINAN1. Mengambil inisiatif untuk memajukan persatuan , kelab, dan permainan yang dipimpinnya dengan pelbagai cara dan kaedah yang difikirkan sesuai.2. Membentuk jawatankuasa persatuan. Kelab, dan permainan dikalangan murid yang dipimpinnya.

3. Memastikan supaya jawatankuasa yang dibentuk menjalankan tugas dan tanggungjawap dengan berkesan dan tidak bertentangan dengan perlembangan.

4. Memastikan agar perjalanan persatuan, kelab dan permainan tidak menyalahi peraturan sekolah.

5. Merancang aktiviti persatuan, kelab dan permainan bagi tahun berkenaan dan memastikan perancangan tersebut dilaksanakan.

6. Menerangkan rancangan aktiviti tahunan persatuan, kelab dan permainan kepada murid-murid yang dipimpinnya.

7. Bertanggungjawap terhadap kewangan persatuan, kelab dan permainan yang dipimpinnya.

8. Memastikan semua ahli melibatkan diri dalam kegiatan yang dianjurkan.

9. Membuat laporan kewangan tahunan bagi persatuan, kelab dan permainan yang dipimpinnya.

10. Mendapatkan keizinan secara bertulis daripada ibu bapa atau penjaga murid bagi setiap kegiatan yang dianjurkan.

11. Menyediakan laporan bagi sesuatu aktiviti khas yang dijalankan dari semasa ke semasa dan laporan tahunan pada akhir tahunan.12. Menyimpan rekod lengkap mengenai semua aspek persatuan, kelab dan permainan yang dipimpinnya.

13. Memastikan keselamatan dan kesempurnaan kemudahan sekolah sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti kokurikulum dijalankan.PENGGUNAAN BILIK DARJAHBILAKTIVITI

KELAS

TAHUN 1TAHUN 2TAHUN3TAHUN 4TAHUN 5

PERMAINAN

1BOLA SEPAK

2BOLA JARING

3OLAHRAGA

4HOKI

NOTA :1. Guru-guru penasihat hendaklah memastikan kebersihan dan kesempurnaan kelas semasa dan selepas sesuatu kegiatan dijalankan.2. Guru penasihat dan ahli-ahlinya bertanggungjawap terhadap sebarang kerosakan dan kecacatan yang berlaku semasa aktiviti dijalankan. Ia perlu dibaiki atau diganti oleh persatuan berkenaan.3. pastikan suis lampu, kipas, tingkap, dan pintu kelas dipadam/ditutup selepas tamat sesuatu aktiviti.4. Aktiviti-aktiviti yang bewrsesuaian sahaja boleh diadakan dikelas.

BOLA SEPAK

PENASIHAT

PN. JAMUNARANI (GPK KO-KU)

KETUA PEMIMPIN

EN. RAMADAS

PEN. PEMIMPIN

PN.R.DEVAGI

PEN. PEMIMPIN

BOLA JARING

PENASIHAT

PN. JAMUNARANI (GPK KO-KU)

KETUA PEMIMPIN

PN. R. HEMALATHA

PEN. PEMIMPIN

PEN. PEMIMPIN

OLAHRAGA

PENASIHAT

PN. JAMUNARANI (GPK KO-KU)

KETUA PEMIMPIN

CIK.VANITHA

PEN. PEMIMPIN

PEN. PEMIMPIN

HOKI

PENASIHAT

PN. JAMUNARANI (GPK KO-KU)

KETUA PEMIMPIN

PN.A.DEVAGI

PEN. PEMIMPIN

PN.AMUTHAVALLI

PEN. PEMIMPINEN.T.PRAKASH

1.Mengalakkan minat murid-murid dalam olahraga. 2. Meningkatkan bakat murid-murid dalam bidang olahraga.

3. Memberi peluang kepada murid-murid yang berpotensi.

4. Membolehkan murid-murid menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh

Majlis Sukan Daerah atau pihak- pihak yang berkenaan.

5. Menyediakan murid-murid bagi pasukan sekolah.

6. Membol