perancangan strategik koko 2012

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

339 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERANCANGAN STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

1Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti

2Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan,kemahiran dan sahsiah

3Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

5Mempunyai sistem pengurusan yang cekap,berkesan dan berinovasi

PERANCANGAN STRATEGIK

UNIT

:UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK

:Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 1:Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegritiBILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

1Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan role model cemerlang bagi pemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015

% penglibatan guru60%70%80%90%100%1. Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1

:Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan role model cemerlang bagi

pemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015STRATEGIK 1:Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilanPROGRAM

:Kursus Pengurusan dan Pengadilan OlahragaBILAKTIVITIBERTANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTINGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1Kursus Pengurusan dan PengadilanGPK KokurikulumRM 100.00April

2012April

2012Bilangan Kertas Kerja Yang dibentangBahan Kursus

PELAN OPERASIM 1.1.1

PROGRAM:Kursus Pengurusan dan Pengadilan Olahraga

RASIONAL:Meningkatkan Penampilan dan Imej Guru Semasa Bersama Murid Di Luar Bilik DarjahOBJEKTIF:Guru Mempunyai Ilmu Pengetahuan Dan Ketahanan Diri Serta Menjadi Role Model

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas KerjaJan 2012-Bilangan BahanKertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukFeb 2012-Bilangan KehadiranSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat PelaksanaanFeb 2012-Bilangan KehadiranMinit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursusMac 2012RM 100.00Bilangan BahanBahan Kursus

5. Pelaksanaan KursusApril 2012RM 100.00Peratus kehadiranBahan Kursus

6. Post MortemJun 2012-Peratus PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian

(Dokumentasi)Ogos 2012

RM 50.00Bilangan bahan pelaporanFormat Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIKUNIT

:UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK

:Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2:Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

1Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulum% penggunaan aplikasi meningkat60%70%

80%90%100%1. Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1:Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulumSTRATEGIK 1:Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%NAMA PROGRAM:Kursus Pengayaan Kemahiran AplikasiBILAKTIVITIBERTANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTINGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1KursusGPK KokurikulumRM 100.00Jun 2012Jun - Nov100% guru mahirMarkah 10% Kokurikulum

PELAN OPERASIM2:1:1

PROGRAM :Kursus Pengayaan Kemahiran AplikasiRASIONAL:10% Markah Kemasukan Ke IPTA Adalah Daripada Kegiatan KokurikulumOBJEKTIF:Guru Dapat Menggunakan Aplikasi Penilaian Markah 10% Dengan CekapBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas KerjaMei 2012RM 100.00Bilangan Bahan ModulKertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJun 2012-Bilangan penyelarasSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat pelaksanaan

Jun 2012-Bilangan KehadiranMinit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursus

Jun 2012-Peratus

kehadiranBahan Kursus

5. Pelaksanaan Kursus

Jun 2012RM 100.00Bilangan

BahanBahan Kursus

6. Post Mortem

Jun 2012-Peratus PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012Nov 2012-Peratus pencapaianFormat Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIK

UNIT

:UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK

:Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2:Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

2Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan sukan pada setiap hari Rabu dan Khamis% kehadiran murid meningkat50%60%75%85%90%1. Pemantauan Aktiviti Mingguan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2:Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan Sukan pada setiap hari Rabu dan KhamisSTRATEGIK 1:Memantau aktiviti pelajar setiap kali menghadiri perjumpaan KokurikulumNAMA PROGRAM:Pemantauan Aktiviti Mingguan

BILAKTIVITIBERTANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELANKONTINGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1PemantauanGPK KokurikulumRM 100.00Jan

2012Jan - NovBilangan Kertas Kerja Yang dibentang% Kehadiran pelajar

PELAN OPERASIM 2:2:1

PROGRAM :Pemantauan Aktiviti MingguanRASIONAL:Menarik Minat Murid untuk Menyertai Aktiviti Kokurikulum dan sukan di SekolahOBJEKTIF:Guru Dapat Melaksanakan Aktiviti Bersama Pelajar dengan BerkesanBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulKertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranMinit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranBahan Kursus

5. Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanBahan Kursus

6. Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012-Peratus pencapaianFormat Pelaporan

PELAN STRATEGIK

UNIT:KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah-sekolah Perlu DimantapkanMATLAMAT STRATEGIK 3 :Melahirkan Insan Yang Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan

Global.

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/ STRATEGI

TOV2012201320142015

1Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah% Penglibatan murid-murid dalam aktiviti 1 Murid 1 Sukan60%80%90%95%100%1. Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1

: Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 SukanSTRATEGI 1: Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.NAMA PROGRAM

:Pertandingan permainan dan LigaBILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS / SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTIGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1

Pertandingan permainan antara rumah sukanGPK Koko

SU Sukan

RM 1750.00Unit Koko SekolahJan Julai 2012

Januari Julai 2012Semua Pelajar

Semua pelajar terlibatPermainan di sekolah

2Liga 1 Murid 1 sukanGPK koko

SU sukanRM 3000.00

Unit koko sekolahJan-julai

2012Januari-November 2012Semua pelajarSemua pelajarPermainan di sekolah

3Pertandingan permainan antara kelasGPK koko

SU sukanRM 1,500.00Ogos -NovemberOgos-NovemberSemua pelajarSemua pelajarPermainan di sekolah

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 1

PROGRAM

:Pertandingan permainan antara rumah sukanRASIONAL

:Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

OBJEKTIF

:Meningkatkan penglibatan pelajar dalam Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANA ANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat.JanuariRM 20.00Tujuan program

Tugasan AJK

Aggaran perbelanjaanGPK koko

SU sukanKertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimatFebruariRM 40.00Penerangan tugasan dan langkah perlaksanaan

GPK koko, SU sukan, GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan programMacRM 1500.00Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3GPK koko, SU sukan, Guru-guru

PelajarLaporan

4. Post MortemAprilRM 10.00Kekuatan

KelemahanGPK koko

SU sukan

Guru-guruMaklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian

( Dokumentasi)MeiRM15.00Laporan pelaksanaan

analisisGPK koko

SU sukanBuku Laporan

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 2

PROGRAM

:Liga 1 Murid 1 SukanRASIONAL

:Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

OBJEKTIF

:Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANA ANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat.JanuariRM 20.00Tujuan program

Tugasan AJK

Aggaran perbelanjaanGPK koko

SU sukanKertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimatFebruariRM 40.00Penerangan tugasan dan langkah perlaksanaan

GPK koko, SU sukan, GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan programMacRM 2,000.00Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3GPK koko, SU sukan, Guru-guru

PelajarLaporan

4. Post MortemA