perancangan strategik koko 2012

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

341 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERANCANGAN STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

1Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti

2Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan,kemahiran dan sahsiah

3Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

5Mempunyai sistem pengurusan yang cekap,berkesan dan berinovasi

PERANCANGAN STRATEGIK

UNIT

:UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK

:Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 1:Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegritiBILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

1Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan role model cemerlang bagi pemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015

% penglibatan guru60%70%80%90%100%1. Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1

:Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan role model cemerlang bagi

pemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015STRATEGIK 1:Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilanPROGRAM

:Kursus Pengurusan dan Pengadilan OlahragaBILAKTIVITIBERTANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTINGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1Kursus Pengurusan dan PengadilanGPK KokurikulumRM 100.00April

2012April

2012Bilangan Kertas Kerja Yang dibentangBahan Kursus

PELAN OPERASIM 1.1.1

PROGRAM:Kursus Pengurusan dan Pengadilan Olahraga

RASIONAL:Meningkatkan Penampilan dan Imej Guru Semasa Bersama Murid Di Luar Bilik DarjahOBJEKTIF:Guru Mempunyai Ilmu Pengetahuan Dan Ketahanan Diri Serta Menjadi Role Model

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas KerjaJan 2012-Bilangan BahanKertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukFeb 2012-Bilangan KehadiranSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat PelaksanaanFeb 2012-Bilangan KehadiranMinit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursusMac 2012RM 100.00Bilangan BahanBahan Kursus

5. Pelaksanaan KursusApril 2012RM 100.00Peratus kehadiranBahan Kursus

6. Post MortemJun 2012-Peratus PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian

(Dokumentasi)Ogos 2012

RM 50.00Bilangan bahan pelaporanFormat Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIKUNIT

:UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK

:Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2:Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

1Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulum% penggunaan aplikasi meningkat60%70%

80%90%100%1. Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1:Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulumSTRATEGIK 1:Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%NAMA PROGRAM:Kursus Pengayaan Kemahiran AplikasiBILAKTIVITIBERTANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTINGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1KursusGPK KokurikulumRM 100.00Jun 2012Jun - Nov100% guru mahirMarkah 10% Kokurikulum

PELAN OPERASIM2:1:1

PROGRAM :Kursus Pengayaan Kemahiran AplikasiRASIONAL:10% Markah Kemasukan Ke IPTA Adalah Daripada Kegiatan KokurikulumOBJEKTIF:Guru Dapat Menggunakan Aplikasi Penilaian Markah 10% Dengan CekapBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas KerjaMei 2012RM 100.00Bilangan Bahan ModulKertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJun 2012-Bilangan penyelarasSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat pelaksanaan

Jun 2012-Bilangan KehadiranMinit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursus

Jun 2012-Peratus

kehadiranBahan Kursus

5. Pelaksanaan Kursus

Jun 2012RM 100.00Bilangan

BahanBahan Kursus

6. Post Mortem

Jun 2012-Peratus PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012Nov 2012-Peratus pencapaianFormat Pelaporan

PERANCANGAN STRATEGIK

UNIT

:UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK

:Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2:Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

2Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan sukan pada setiap hari Rabu dan Khamis% kehadiran murid meningkat50%60%75%85%90%1. Pemantauan Aktiviti Mingguan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2:Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan Sukan pada setiap hari Rabu dan KhamisSTRATEGIK 1:Memantau aktiviti pelajar setiap kali menghadiri perjumpaan KokurikulumNAMA PROGRAM:Pemantauan Aktiviti Mingguan

BILAKTIVITIBERTANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELANKONTINGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1PemantauanGPK KokurikulumRM 100.00Jan

2012Jan - NovBilangan Kertas Kerja Yang dibentang% Kehadiran pelajar

PELAN OPERASIM 2:2:1

PROGRAM :Pemantauan Aktiviti MingguanRASIONAL:Menarik Minat Murid untuk Menyertai Aktiviti Kokurikulum dan sukan di SekolahOBJEKTIF:Guru Dapat Melaksanakan Aktiviti Bersama Pelajar dengan BerkesanBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulKertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranMinit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranBahan Kursus

5. Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanBahan Kursus

6. Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012-Peratus pencapaianFormat Pelaporan

PELAN STRATEGIK

UNIT:KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah-sekolah Perlu DimantapkanMATLAMAT STRATEGIK 3 :Melahirkan Insan Yang Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan

Global.

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/ STRATEGI

TOV2012201320142015

1Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah% Penglibatan murid-murid dalam aktiviti 1 Murid 1 Sukan60%80%90%95%100%1. Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1

: Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 SukanSTRATEGI 1: Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.NAMA PROGRAM

:Pertandingan permainan dan LigaBILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS / SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTIGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1

Pertandingan permainan antara rumah sukanGPK Koko

SU Sukan

RM 1750.00Unit Koko SekolahJan Julai 2012

Januari Julai 2012Semua Pelajar

Semua pelajar terlibatPermainan di sekolah

2Liga 1 Murid 1 sukanGPK koko

SU sukanRM 3000.00

Unit koko sekolahJan-julai

2012Januari-November 2012Semua pelajarSemua pelajarPermainan di sekolah

3Pertandingan permainan antara kelasGPK koko

SU sukanRM 1,500.00Ogos -NovemberOgos-NovemberSemua pelajarSemua pelajarPermainan di sekolah

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 1

PROGRAM

:Pertandingan permainan antara rumah sukanRASIONAL

:Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

OBJEKTIF

:Meningkatkan penglibatan pelajar dalam Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANA ANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat.JanuariRM 20.00Tujuan program

Tugasan AJK

Aggaran perbelanjaanGPK koko

SU sukanKertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimatFebruariRM 40.00Penerangan tugasan dan langkah perlaksanaan

GPK koko, SU sukan, GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan programMacRM 1500.00Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3GPK koko, SU sukan, Guru-guru

PelajarLaporan

4. Post MortemAprilRM 10.00Kekuatan

KelemahanGPK koko

SU sukan

Guru-guruMaklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian

( Dokumentasi)MeiRM15.00Laporan pelaksanaan

analisisGPK koko

SU sukanBuku Laporan

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 2

PROGRAM

:Liga 1 Murid 1 SukanRASIONAL

:Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

OBJEKTIF

:Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANA ANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat.JanuariRM 20.00Tujuan program

Tugasan AJK

Aggaran perbelanjaanGPK koko

SU sukanKertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimatFebruariRM 40.00Penerangan tugasan dan langkah perlaksanaan

GPK koko, SU sukan, GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan programMacRM 2,000.00Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3GPK koko, SU sukan, Guru-guru

PelajarLaporan

4. Post MortemAprilRM 10.00Kekuatan

KelemahanGPK koko

SU sukan

Guru-guruMaklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian

( Dokumentasi)MeiRM15.00Laporan pelaksanaan

analisisGPK koko

SU sukanBuku Laporan

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 3

PROGRAM

:Pertandingan Permainan antara KelasRASIONAL

:Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

OBJEKTIF

:Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANA ANPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat.JanuariRM 20.00Tujuan program

Tugasan AJK

Aggaran perbelanjaanGPK koko

SU sukanKertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimatFebruariRM 40.00Penerangan tugasan dan langkah perlaksanaan

GPK koko, SU sukan, GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan programMacRM 800.00Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3GPK koko, SU sukan, Guru-guru

PelajarLaporan

4. Post MortemAprilRM 10.00Kekuatan

KelemahanGPK koko

SU sukan

Guru-guruMaklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian

( Dokumentasi)MeiRM15.00Laporan pelaksanaan

analisisGPK koko

SU sukanBuku Laporan

PERANCANGAN STRATEGIK

Unit

:UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik

:Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3:Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF / STRATEGI

TOV2012201320122015

1Mencungkil Bakat dan Potensi murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum% penglibatan pelajar60%70%80%100%100% 1.Pelaksanaan Program Peningkatan Kemahiran dan Potensi Pelajar dalam bidang Kokurikulum

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1:Mencungkil Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Pelbagai Aktiviti KokurikulumSTRATEGI 1:Pelaksanaan Program Peningkatan Kemahiran dan Potensi Pelajar dalam bidang

Kokurikulum

BILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KOTINGENSI

TARIKH JANGKAANTARIKH LAKSANA

1.Kursus Kepimpinan Pemimpin Unit Uniform/ Kelab/ PersatuanGPK KokurikulumRM 100.00Jan

2012FebBilangan Kertas Kerja Yang dibentangBahan Kursus- Bengkel

- Bahan edaran

2.Perkhemahan TahunanPenyelaras Unit KokurikulumRM6000.00April 2012AprilGaris panduanPeratus Pencapaian

3.Perkhemahan Orientasi Unit Uniform Tingkatan 1Penyelaras Unit KokurikulumRM1500.00Feb 2012MacGaris panduanPeratus Pencapaian

PELAN OPERASIM3 : 1 : 1 : 1

PROGRAM:Kursus Kepimpinan Pemimpin Unit/Kelab/Persatuan.RASIONAL:Potensi Pelajar-pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhana

OBJEKTIF:Meningkatkan Kemahiran Dan Potensi Pelajar Dalam Bidang KokurikulumBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulGPK Ko

PenyelarasKertas Kerja

2Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasGPK Ko

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

3Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranGPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

5Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanGPK Ko

PenyelarasBahan kursus

6Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

Penyelaraslaporan

7Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -Nov 2012-Peratus pencapaianGPK Ko

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 1 : 2 : 2PROGRAM:Perkhemahan Tahunan.RASIONAL:Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF:Semua Pelajar Dapat Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulumBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulGPK Ko

PenyelarasKertas Kerja

2Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasGPK Ko

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

3Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranGPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

5Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanGPK Ko

PenyelarasBahan kursus

6Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

PenyelarasLaporan

7Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -

Nov 2012-Peratus pencapaianGPK Ko

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 1 : 2 : 3PROGRAM:Perkhemahan Orientasi Unit Uniform Tingkatan 1RASIONAL:Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF:Semua Pelajar Tingkatan 1 Dapat Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulumBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulGPK Ko

PenyelarasKertas Kerja

2Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasGPK Ko

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

3Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranGPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

5Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanGPK Ko

PenyelarasBahan kursus

6Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

PenyelarasLaporan

7Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -

Nov 2012-Peratus pencapaianGPK Ko

PenyelarasFormat Pelaporan

Unit

:UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik

:Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3:Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF / STRATEGI

TOV2012201320122015

2Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan unit uniform% pencapaian pelajar60%75%80%90%100%1. Kawad Kaki

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2:Mempertingkat pencapaian dalam pertandingan unit uniformSTRATEGI 1:Kawad Kaki

BILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KOTINGENSI

TARIKH JANGKAANTARIKH LAKSANA

1.Kursus Mengajar Kawad Kaki Untuk Lain-lain Pangkat (LLP)GPK KokurikulumRM 200.00Jan 2012Jan 2012Garis panduanMarkah 10% Kokurikulum-Bengkel

-Bahan edaran

2.Pertandingan Kawad Kaki Peringkat SekolahPenyelaras Unit UniformRM 200.00Mac 2012April 2012Bilangan Kertas Kerja Yang dibentangMarkah 10% Kokurikulum

PELAN OPERASIM3 : 2 : 1 : 1

PROGRAM:Kursus Mengajar Kawad Kaki Untuk Lain-lain Pangkat

RASIONAL:Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki masih pada tahap sederhanaOBJEKTIF:Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan unit UniformBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulGPK Ko

PenyelarasKertas Kerja

2Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasGPK Ko

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

3Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranGPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

5Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

6Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

PenyelarasLaporan

7Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -

Nov 2012-Peratus pencapaianGPK Ko

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 2 : 2 : 1

PROGRAM:Pertandingan Kawad Kaki Peringkat SekolahRASIONAL:Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki masih pada tahap sederhanaOBJEKTIF:Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan kawad kaki di peringkat sekolahBILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan Kertas KerjaDisember 2012RM 100.00Bilangan Bahan ModulGPK Ko

PenyelarasKertas Kerja

2Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasGPK Ko

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

3Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranGPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

5Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

6Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

PenyelarasLaporan

7Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012Nov 2012-Peratus pencapaianGPK Ko

PenyelarasFormat Pelaporan

Unit

:UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik

:Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3:Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF / STRATEGI

TOV2012201320122015

3Meningkatkan Pencapaian Dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dan bukan Akademik% pencapaian pelajar70%80%90%100%100%1.Pertandingan Antara Kelas/ Kelab dan Persatuan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 3

:Meningkatkan Pencapaian Dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dan Bukan AkademikSTRATEGI 1

:Pertandingan Antara Kelas / Kelab dan Persatuan

BILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KOTINGENSI

TARIKH JANGKAANTARIKH LAKSANA

1.Program Menjana Potensi IndividuPenyelaras Kelab dan Persatuan Akademik / Bukan AkademikRM 500.00Jan 2012Jan-Nov 2012100% guru mahirMarkah 10% Kokurikulum

2.Karnival Sukan dan PermainanGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru Penasihat RM 500.00Jun 2012Ogos 2012Penyertaan murid% penyertaanGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru Penasihat

PELAN OPERASIM3 : 3 : 2 : 1

PROGRAM:Program menjana Potensi IndividuRASIONAL:Pencapaian dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik Dan Bukan Akademik pada

tahap membanggakan

OBJEKTIF:Mengekalkan pencapaian Dalam Pertandingan Ko-kurikulum Akademik dan

Bukan Akademik

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan Kertas KerjaDisember 2011RM 100.00Bilangan Bahan ModulGPK Ko

PenyelarasKertas Kerja

2Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat IndukJan 2012-Bilangan penyelarasGPK Ko

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

3Mesyuarat pelaksanaan

Jan 2012-Bilangan KehadiranGPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4Mengumpul bahan kursus

Jan 2012-Peratus

kehadiranGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

5Pelaksanaan Kursus

Jan 2012RM 100.00Bilangan

BahanGPK Ko

PenyelarasBahan Kursus

6Post Mortem

Jan 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

PenyelarasLaporan

7Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -

Nov 2012-Peratus pencapaianGPK Ko

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 3 : 1 : 2

PROGRAM:Karnival Sukan Dan PermainanRASIONAL:Kualiti Potensi Pelajar dalam bidang masih di tahap sederhana

OBJEKTIF:Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan Dan permainan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauS/U Sukan

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarS/U Sukan

PenyelarasSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanS/U Sukan

PenyelarasJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanS/U Sukan

PenyelarasLaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianS/U Sukan

PenyelarasFormat Pelaporan

Unit

:UNIT KOKURIKULUM

Isu Strategik

:Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum

Matlamat Strategik 3:Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF / STRATEGI

TOV2012201320122015

4Mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru dalam sukan dan permainan% pencapaian pelajar60%70%80%90%100%Menjana potensi guru

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 4

:Mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru dalam sukan dan permainanSTRATEGI 1:Menjana potensi guru

BILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KOTINGENSI

TARIKH JANGKAANTARIKH LAKSANA

1.Bengkel Pengendalian Undang-undang PermainanPenyelaras Kelab Sukan dan PermainanRM 100.00Mei 2012Julai 2012100% guru mahirMarkah 10% Kokurikulum

2.Taklimat Pengelolaan PertandinganGPK KokurikulumRM 100.00Mei 2012Julai 2012100% guru mahirMarkah 10% Kokurikulum

PELAN OPERASIM3 : 4 : 1 : 1

PROGRAM:Bengkel Pengendalian Undang-undang Permainan

RASIONAL:Menggilap potensi guru dalam pengendalian pertandingan

OBJEKTIF:Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauS/U Sukan

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarS/U Sukan

PenyelarasSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanS/U Sukan

PenyelarasJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanS/U Sukan

Penyelaraslaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianS/U Sukan

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 4 : 1 : 2

PROGRAM:Taklimat Pengelolaan Pertandingan

RASIONAL:Menggilap bakat guru dalam menguruskan pertandingan

OBJEKTIF:Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauS/U Sukan

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarS/U Sukan

PenyelarasSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanS/U Sukan

PenyelarasJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanS/U Sukan

Penyelaraslaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianS/U Sukan

PenyelarasFormat Pelaporan

Unit

:UNIT KOKURIKULUM

Isu Strategik

:Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum

Matlamat Strategik 3:Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF / STRATEGI

TOV2012201320122015

5Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan% pencapaian pelajar60%70%80%90%100%1.Latihan Intensif

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 5:Meningkatkan Pencapaian dalam Kejohanan Sukan dan PermainanSTRATEGI 1:Latihan Intensif

BILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS/SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KOTINGENSI

TARIKH JANGKAANTARIKH LAKSANA

1.Kejohanan OlahragaGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru Penasihat RM5000.00Jan 2012Feb 2012Penyertaan muridSekurang-kurangnya tempat ke-3

2.Merentas DesaGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru Penasihat RM1000.00Jan 2012Feb 2012Penyertaan muridSekurang-kurangnya tempat ke-3

3.Kem BakatGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru Penasihat RM 200.00Jan-Nov 2012Jan-Nov 2012Penyertaan muridSekurang-kurangnya tempat ke-2

PELAN OPERASIM3 : 5 : 1 : 1

PROGRAM:Kejohanan Olahraga

RASIONAL:Mengenalpasti kebolehan murid

OBJEKTIF:Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauS/U Sukan

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarS/U Sukan

PenyelarasSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanS/U Sukan

PenyelarasJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanS/U Sukan

Penyelaraslaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianS/U Sukan

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 5 : 1 : 2

PROGRAM:Merentas Desa

RASIONAL:Kualiti Potensi Pelajar masih di tahap sederhana

OBJEKTIF:Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauS/U Sukan

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarS/U Sukan

PenyelarasSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanS/U Sukan

PenyelarasJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanS/U Sukan

PenyelarasLaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianS/U Sukan

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN OPERASIM3 : 5 : 1 : 3

PROGRAM:Kem Bakat

RASIONAL:Kualiti Potensi Pelajar masih di tahap sederhana

OBJEKTIF:Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan Dan permainan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANPENILAIAN PROGRAMTINDAKANAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauS/U Sukan

PenyelarasSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarS/U Sukan

PenyelarasSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanS/U Sukan

PenyelarasJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanS/U Sukan

PenyelarasLaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianS/U Sukan

PenyelarasFormat Pelaporan

PELAN STRATEGIK

UNIT:UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Kurangnya semangat kesukanan dalam kalangan muridMATLAMAT STRATEGIK 5 :Mempunyai kemudahan infrustruktur yang berkualitiBILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

1Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan kokurikulum kepada murid% Penggunaan50%60%70%80%90%Penggunaan Infrastruktur

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1

: Meningkatkan Kemudahan Infrastruktur Dan Peralatan Kokurikulum Kepada MuridSTRATEGIK 1: Penggunaan InfrastrukturBILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS / SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTIGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1Pembelian PeralatanGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru PenasihatRM5000.00Jan 2012Feb 2012PenyelenggaraanBilangan

alatan

2Merekod atau melupuskan stok pelupusanGPK Ko

S/U Sukan

Guru Penasihat-Jan 2012Nov 2012DokumentasiBilangan

alatan

PELAN OPERASI M5 : 1 : 1 : 1

PROGRAM

:Pembelian PeralatanRASIONAL

:Kekurangan peralatan dan infrastruktur kokurikulumOBJEKTIF

:Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan Kokurikulum kepada muridBilHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANKPIPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauGPK Ko

Penyelaras

S/U SukanSenarai Jawatankuasa

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarGPK Ko

Penyelaras

S/U SukanSenarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanGPK Ko

Penyelaras

S/U SukanJadual

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanGPK Ko

Penyelaras

S/U SukanLaporan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

Penyelaras

S/U SukanFormat Pelaporan

PELAN OPERASI M5 : 1 : 1 : 2

PROGRAM

:Merekod atau Melupuskan Stok PeralatanRASIONAL

:Stok Peralatan Sukan tidak dikemaskiniOBJEKTIF

:Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan Kokurikulum kepada muridBilHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANKPIPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauGPK Ko

Penyelaras

Bilik KokoKertas KerjaMenyediakan kertas kerja

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarGPK Ko

Penyelaras

Bilik KokoSenarai kumpulan sasaranMengenalpasti kumpulan sasar

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanGPK Ko

Penyelaras

Bilik KokoJadualMenyediakan jadual Pemantauan

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanGPK Ko

Penyelaras

Bilik KokoLaporanMelaksanakan Pemantauan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -Nov 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

Penyelaras

Bilik KokoFormat PelaporanPelaporan dan Penilaian

PELAN STRATEGIK

UNIT:UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Kurangnya semangat kesukanan dalam kalangan muridMATLAMAT STRATEGIK 5 :Mempunyai kemudahan infrustruktur yang berkualitiBILOBJEKTIFKPISASARANINISIATIF/STRATEGI

TOV2012201320142015

2Penyelenggaraan peralatan serta kemudahan kokurikulum% Pemantauan50%60%70%80%90%Pemantauan dan Penyediaan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2

: Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan KokurikulumSTRATEGIK 1: Pemantauan dan Penyeliaan

BILAKTIVITITANGGUNGJAWABKOS / SUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTPELAN KONTIGENSI

TARIKH JANGKATARIKH LAKSANA

1Pemantauan BerkalaGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru PenasihatRM500.00Jan 2012Feb 2012Dokumentasi

2Penyeliaan Dan Pemeriksaan DokumenGPK Kokurikulum SU Sukan

Guru Penasihat-Jan 2012Feb 2012Dokumentasi

PELAN OPERASI M5 : 2 : 1 : 1

PROGRAM

:Pemantauan BerkalaRASIONAL

:Pemantauan Dokumen Peralatan Kokurikulum Ditahap SederhanaOBJEKTIF

:Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan KokurikulumBilHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANKPIPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirKertas KerjaMenyediakan kertas kerja

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirSenarai kumpulan sasaranMengenalpasti kumpulan sasar

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirJadualMenyediakan jadual Pemantauan

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirLaporanMelaksanakan Pemantauan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirFormat PelaporanPelaporan dan Penilaian

PELAN OPERASI M5 : 2 : 1 : 2

PROGRAM

:Penyeliaan Pemeriksaan DokumenRASIONAL

:Pemantauan Dokumen Peralatan Kokurikulum Ditahap SederhanaOBJEKTIF

:Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan KokurikulumBilHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAANKOS PELAKSANAANKPIPENILAIAN PROGRAMTINDAKAN SUSULANLAMPIRAN BERKENAAN

1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011-Bilangan AJK PemantauGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirKertas KerjaMenyediakan kertas kerja

2Mengenalpasti kumpulan sasarJan 2012-Bilangan

Kumpulan sasarGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirSenarai kumpulan sasaranMengenalpasti kumpulan sasar

3Menyediakan jadual PemantauanJan 2012-Pelaksanaan tugasanGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirJadualMenyediakan jadual Pemantauan

4Melaksanakan PemantauanJan 2012RM 100Peratus penglibatanGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirLaporanMelaksanakan Pemantauan

5Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -

Nov 2012-Peratus PencapaianGPK Ko

S/U Sukan

PentadbirFormat PelaporanPelaporan dan Penilaian