perancangan strategik koko 2012

43
MATLAMAT STRATEGIK 1 Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan,kemahiran dan sahsiah 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 5 Mempunyai sistem pengurusan yang cekap,berkesan dan berinovasi

Upload: hairon-aalami-ibrahim

Post on 12-Apr-2017

353 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perancangan strategik koko 2012

MATLAMAT STRATEGIK

1 Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti

2Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan,kemahiran

dan sahsiah

3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

5 Mempunyai sistem pengurusan yang cekap,berkesan dan berinovasi

Page 2: Perancangan strategik koko 2012

PERANCANGAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 1 : Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 2015

1

Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan ’role model’ cemerlang bagi pemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015

% penglibatan guru 60% 70% 80% 90% 100%

1. Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilan

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan ’role model’ cemerlang bagi pemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015STRATEGIK 1 : Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilanPROGRAM : Kursus Pengurusan dan Pengadilan Olahraga

BIL AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUTPELAN

KONTINGENSITARIKH JANGKA

TARIKH LAKSANA

1

Kursus

Pengurusan dan

PengadilanGPK Kokurikulum RM 100.00 April

2012April2012

Bilangan Kertas Kerja Yang

dibentang

Bahan Kursus

Page 3: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M 1.1.1PROGRAM : Kursus Pengurusan dan Pengadilan Olahraga RASIONAL : Meningkatkan Penampilan dan Imej Guru Semasa Bersama Murid Di Luar Bilik DarjahOBJEKTIF : Guru Mempunyai Ilmu Pengetahuan Dan Ketahanan Diri Serta Menjadi ’Role Model’

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1.Menyediakan Kertas Kerja Jan 2012 -

Bilangan Bahan Kertas Kerja

2.Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Feb 2012- Bilangan Kehadiran Senarai

Jawatankuasa

3.Mesyuarat Pelaksanaan Feb 2012 - Bilangan Kehadiran Minit Mesyuarat

4.Mengumpul bahan kursus Mac 2012 RM 100.00 Bilangan Bahan Bahan Kursus

5.Pelaksanaan Kursus April 2012 RM 100.00 Peratus kehadiran Bahan Kursus

6.Post Mortem Jun 2012 - Peratus

PencapaianLaporan

7.Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)

Ogos 2012 RM 50.00 Bilangan bahan pelaporan

Format Pelaporan

Page 4: Perancangan strategik koko 2012

PERANCANGAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2 : Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 2015

1

Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulum

% penggunaan aplikasi

meningkat

60% 70% 80% 90% 100% 1. Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulumSTRATEGIK 1 : Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%NAMA PROGRAM : Kursus Pengayaan Kemahiran Aplikasi

BIL AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUTPELAN

KONTINGENSITARIKH JANGKA

TARIKH LAKSANA

1 Kursus GPK Kokurikulum RM 100.00 Jun 2012 Jun - Nov100% guru mahir

Markah 10% Kokurikulum

Page 5: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M2:1:1PROGRAM : Kursus “Pengayaan Kemahiran Aplikasi“RASIONAL : 10% Markah Kemasukan Ke IPTA Adalah Daripada Kegiatan KokurikulumOBJEKTIF : Guru Dapat Menggunakan Aplikasi Penilaian Markah 10% Dengan Cekap

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas Kerja Mei 2012 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

Kertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jun 2012- Bilangan

penyelarasSenarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat pelaksanaan Jun 2012- Bilangan Kehadiran Minit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursus Jun 2012- Peratus

kehadiranBahan Kursus

5. Pelaksanaan Kursus Jun 2012 RM 100.00BilanganBahan

Bahan Kursus

6. Post Mortem Jun 2012- Peratus

PencapaianLaporan

7. Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012Nov 2012

- Peratus pencapaian

Format Pelaporan

Page 6: Perancangan strategik koko 2012

PERANCANGAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2 : Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 2015

2

Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan sukan pada setiap hari Rabu dan Khamis

% kehadiran murid

meningkat50% 60% 75% 85% 90% 1. Pemantauan Aktiviti

Mingguan

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 2 : Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan Sukan pada setiap hari Rabu dan KhamisSTRATEGIK 1 : Memantau aktiviti pelajar setiap kali menghadiri perjumpaan KokurikulumNAMA PROGRAM : Pemantauan Aktiviti Mingguan

BIL AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUTPELAN

KONTINGENSITARIKH JANGKA

TARIKH LAKSANA

1 Pemantauan GPK Kokurikulum RM 100.00 Jan2012 Jan - Nov

Bilangan Kertas Kerja Yang dibentang

% Kehadiran pelajar

Page 7: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M 2:2:1PROGRAM : Pemantauan Aktiviti MingguanRASIONAL : Menarik Minat Murid untuk Menyertai Aktiviti Kokurikulum dan sukan di SekolahOBJEKTIF : Guru Dapat Melaksanakan Aktiviti Bersama Pelajar dengan Berkesan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan Bahan Modul Kertas Kerja

2. Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

Senarai Jawatankuasa

3. Mesyuarat pelaksanaan Jan 2012 - Bilangan Kehadiran Minit Mesyuarat

4. Mengumpul bahan kursus Jan 2012 - Peratuskehadiran Bahan Kursus

5. Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan Bahan Kursus

6. Post Mortem Jan 2012 - Peratus Pencapaian Laporan

7. Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus pencapaian

Format Pelaporan

Page 8: Perancangan strategik koko 2012

PELAN STRATEGIK

UNIT : KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah-sekolah Perlu DimantapkanMATLAMAT STRATEGIK 3 : Melahirkan Insan Yang Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan

Global.

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF/ STRATEGITOV 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah

% Penglibatan murid-murid dalam aktiviti 1 Murid 1 Sukan

60% 80% 90% 95% 100%

1. Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 SukanSTRATEGI 1 : Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.NAMA PROGRAM : Pertandingan permainan dan Liga

BIL AKTIVITI TANGGUNGJAWABKOS /

SUMBER

TEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSITARIKH

JANGKATARIKH

LAKSANA

1 Pertandingan permainan antara rumah sukan

GPK KokoSU Sukan

RM 1750.00Unit Koko Sekolah

Jan – Julai 2012

Januari – Julai 2012 Semua

PelajarSemua pelajar terlibat

Permainan di sekolah

2 Liga 1 Murid 1 sukan

GPK kokoSU sukan

RM 3000.00Unit koko sekolah

Jan-julai2012

Januari-November 2012

Semua pelajar

Semua pelajar

Permainan di sekolah

3Pertandingan permainan antara kelas

GPK kokoSU sukan

RM 1,500.00

Ogos -November

Ogos-November

Semua pelajar

Semua pelajar

Permainan di sekolah

Page 9: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 1

PROGRAM : Pertandingan permainan antara rumah sukanRASIONAL : Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekOBJEKTIF : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANA AN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat. Januari RM 20.00

Tujuan programTugasan AJK

Aggaran perbelanjaan

GPK kokoSU sukan Kertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimat Februari RM 40.00

Penerangan tugasan dan langkah

perlaksanaan

GPK koko, SU sukan,

GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan program Mac RM 1500.00

Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3

GPK koko, SU sukan, Guru-guru’

Pelajar

Laporan

4. Post Mortem April RM 10.00 KekuatanKelemahan

GPK kokoSU sukanGuru-guru

Maklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian ( Dokumentasi) Mei RM15.00 Laporan pelaksanaan

analisisGPK kokoSU sukan Buku Laporan

Page 10: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 2

PROGRAM : Liga 1 Murid 1 SukanRASIONAL : Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekOBJEKTIF : Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANA AN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat. Januari RM 20.00

Tujuan programTugasan AJK

Aggaran perbelanjaan

GPK kokoSU sukan Kertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimat Februari RM 40.00

Penerangan tugasan dan langkah

perlaksanaan

GPK koko, SU sukan,

GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan program Mac RM 2,000.00

Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3

GPK koko, SU sukan, Guru-guru’

Pelajar

Laporan

4. Post Mortem April RM 10.00 KekuatanKelemahan

GPK kokoSU sukanGuru-guru

Maklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian ( Dokumentasi) Mei RM15.00 Laporan pelaksanaan

analisisGPK kokoSU sukan Buku Laporan

Page 11: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 3

PROGRAM : Pertandingan Permainan antara KelasRASIONAL : Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekOBJEKTIF : Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANA AN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1. Menyediakan kertas konsep dan bahan mesyuarat. Januari RM 20.00

Tujuan programTugasan AJK

Aggaran perbelanjaan

GPK kokoSU sukan Kertas konsep

2. Mengadakan mesyuarat / taklimat Februari RM 40.00

Penerangan tugasan dan langkah

perlaksanaan

GPK koko, SU sukan,

GuruKertas konsep

3. Pelaksanaan program Mac RM 800.00

Kelancaran program dan mencari

Johan, N/johan dan tempat ke-3

GPK koko, SU sukan, Guru-guru’

Pelajar

Laporan

4. Post Mortem April RM 10.00 KekuatanKelemahan

GPK kokoSU sukanGuru-guru

Maklum balas

5. Pelaporan dan Penilaian ( Dokumentasi) Mei RM15.00 Laporan pelaksanaan

analisisGPK kokoSU sukan Buku Laporan

Page 12: Perancangan strategik koko 2012

PERANCANGAN STRATEGIKUnit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 2015

1 Mencungkil Bakat dan Potensi murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum

% penglibatan pelajar 60% 70% 80% 100% 100%

1.Pelaksanaan Program Peningkatan Kemahiran dan Potensi Pelajar dalam bidang Kokurikulum

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Mencungkil Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Pelbagai Aktiviti KokurikulumSTRATEGI 1 : Pelaksanaan Program Peningkatan Kemahiran dan Potensi Pelajar dalam bidang Kokurikulum

BIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KOTINGENSITARIKH

JANGKAANTARIKH

LAKSANA

1.

Kursus Kepimpinan Pemimpin Unit Uniform/ Kelab/ Persatuan

GPK Kokurikulum RM 100.00 Jan2012

Feb Bilangan Kertas Kerja Yang dibentang

Bahan Kursus

- Bengkel

- Bahan

edaran

2. Perkhemahan Tahunan

Penyelaras Unit Kokurikulum RM6000.00 April 2012 April Garis

panduanPeratus Pencapaian

3.Perkhemahan Orientasi Unit Uniform Tingkatan 1

Penyelaras Unit Kokurikulum RM1500.00 Feb 2012 Mac Garis

panduanPeratus Pencapaian

Page 13: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 1 PROGRAM : Kursus Kepimpinan Pemimpin Unit/Kelab/Persatuan.RASIONAL : Potensi Pelajar-pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhana OBJEKTIF : Meningkatkan Kemahiran Dan Potensi Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

GPK KoPenyelaras

Kertas Kerja

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

GPK KoPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan Kehadiran GPK Ko

PenyelarasMinit Mesyuarat

4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- Peratus

kehadiranGPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan

GPK KoPenyelaras

Bahan kursus

6 Post MortemJan 2012 - Peratus

PencapaianGPK KoPenyelaras

laporan

7 Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus pencapaian

GPK KoPenyelaras

Format Pelaporan

Page 14: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 1 : 2 : 2PROGRAM : Perkhemahan Tahunan.RASIONAL : Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Semua Pelajar Dapat Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulum

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

GPK KoPenyelaras

Kertas Kerja

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

GPK KoPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan

KehadiranGPK KoPenyelaras

Minit Mesyuarat

4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- Peratus

kehadiranGPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan

GPK KoPenyelaras

Bahan kursus

6 Post MortemJan 2012 - Peratus

PencapaianGPK KoPenyelaras

Laporan

7 Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus pencapaian

GPK KoPenyelaras

Format Pelaporan

Page 15: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 1 : 2 : 3PROGRAM : Perkhemahan Orientasi Unit Uniform Tingkatan 1RASIONAL : Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Semua Pelajar Tingkatan 1 Dapat Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulum

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

GPK KoPenyelaras

Kertas Kerja

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

GPK KoPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan

KehadiranGPK KoPenyelaras

Minit Mesyuarat

4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- Peratus

kehadiranGPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan

GPK KoPenyelaras

Bahan kursus

6 Post MortemJan 2012 - Peratus

PencapaianGPK KoPenyelaras

Laporan

7 Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus pencapaian

GPK KoPenyelaras

Format Pelaporan

Page 16: Perancangan strategik koko 2012

Unit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 2015

2 Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan unit uniform

% pencapaian pelajar 60% 75% 80% 90% 100% 1. Kawad Kaki

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 2 : Mempertingkat pencapaian dalam pertandingan unit uniformSTRATEGI 1 : Kawad Kaki

BIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KOTINGENSITARIKH

JANGKAANTARIKH

LAKSANA

1.

Kursus Mengajar Kawad Kaki Untuk Lain-lain Pangkat (LLP)

GPK Kokurikulum RM 200.00 Jan 2012 Jan 2012

Garis panduan Markah

10% Kokurikulum

-Bengkel

-Bahan

edaran

2.Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Sekolah

Penyelaras Unit Uniform RM 200.00 Mac 2012 April 2012

Bilangan Kertas Kerja Yang dibentang

Markah 10% Kokurikulum

Page 17: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 2 : 1 : 1PROGRAM : Kursus Mengajar Kawad Kaki Untuk Lain-lain Pangkat RASIONAL : Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki masih pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan unit Uniform

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

GPK KoPenyelaras

Kertas Kerja

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

GPK KoPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan

KehadiranGPK KoPenyelaras

Minit Mesyuarat

4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- Peratus

kehadiranGPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan

GPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

6 Post MortemJan 2012 - Peratus

PencapaianGPK KoPenyelaras

Laporan

7 Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus pencapaian

GPK KoPenyelaras

Format Pelaporan

Page 18: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 2 : 2 : 1PROGRAM : Pertandingan Kawad Kaki Peringkat SekolahRASIONAL : Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki masih pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan kawad kaki di peringkat sekolah

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2012 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

GPK KoPenyelaras

Kertas Kerja

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

GPK KoPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan

KehadiranGPK KoPenyelaras

Minit Mesyuarat

4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- Peratus

kehadiranGPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan

GPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

6 Post MortemJan 2012 - Peratus

PencapaianGPK KoPenyelaras

Laporan

7 Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012Nov 2012

- Peratus pencapaian

GPK KoPenyelaras

Format Pelaporan

Page 19: Perancangan strategik koko 2012

Unit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BIL OBJEKTIF KPISASARAN INISIATIF / STRATEGI

TOV 2012 2013 2012 2015

3Meningkatkan Pencapaian Dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dan bukan Akademik

% pencapaian pelajar 70% 80% 90% 100% 100% 1.Pertandingan Antara

Kelas/ Kelab dan Persatuan

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 3 : Meningkatkan Pencapaian Dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dan Bukan AkademikSTRATEGI 1 : Pertandingan Antara Kelas / Kelab dan Persatuan

BIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KOTINGENSITARIKH

JANGKAANTARIKH

LAKSANA

1.

Program Menjana Potensi Individu

Penyelaras Kelab dan Persatuan

Akademik / Bukan Akademik

RM 500.00 Jan 2012 Jan-Nov 2012

100% guru mahir

Markah 10% Kokurikulum

2. Karnival Sukan dan Permainan

GPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat RM 500.00 Jun 2012 Ogos 2012 Penyertaan

murid%

penyertaan

GPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat

Page 20: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 3 : 2 : 1PROGRAM : Program menjana Potensi IndividuRASIONAL : Pencapaian dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik Dan Bukan Akademik pada

tahap membanggakanOBJEKTIF : Mengekalkan pencapaian Dalam Pertandingan Ko-kurikulum Akademik dan

Bukan Akademik

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan Bahan Modul

GPK KoPenyelaras

Kertas Kerja

2 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk

Jan 2012 - Bilangan penyelaras

GPK KoPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan

KehadiranGPK KoPenyelaras

Minit Mesyuarat

4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- Peratus

kehadiranGPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahan

GPK KoPenyelaras

Bahan Kursus

6 Post MortemJan 2012 - Peratus

PencapaianGPK KoPenyelaras

Laporan

7 Pelaporan dan Penilaian (Dokumentasi)

Jun 2012 - Nov 2012

- Peratus pencapaian

GPK KoPenyelaras

Format Pelaporan

Page 21: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 3 : 1 : 2PROGRAM : Karnival Sukan Dan PermainanRASIONAL : Kualiti Potensi Pelajar dalam bidang masih di tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan Dan permainan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauS/U SukanPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

S/U SukanPenyelaras

Senarai kumpulan sasaran

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

S/U SukanPenyelaras

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

S/U SukanPenyelaras

Laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

S/U SukanPenyelaras

Format Pelaporan

Page 22: Perancangan strategik koko 2012

Unit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BIL OBJEKTIF KPISASARAN INISIATIF / STRATEGI

TOV 2012 2013 2012 2015

4Mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru dalam sukan dan permainan

% pencapaian pelajar 60% 70% 80% 90% 100% Menjana potensi guru

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 4 : Mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru dalam sukan dan permainanSTRATEGI 1 : Menjana potensi guru

BIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KOTINGENSITARIKH

JANGKAANTARIKH

LAKSANA

1.

Bengkel Pengendalian Undang-undang Permainan

Penyelaras Kelab Sukan dan Permainan RM 100.00 Mei 2012 Julai 2012

100% guru mahir

Markah 10% Kokurikulum

2.Taklimat Pengelolaan Pertandingan

GPK Kokurikulum RM 100.00 Mei 2012 Julai 2012

100% guru mahir

Markah 10% Kokurikulum

PELAN OPERASI M3 : 4 : 1 : 1

Page 23: Perancangan strategik koko 2012

PROGRAM : Bengkel Pengendalian Undang-undang PermainanRASIONAL : Menggilap potensi guru dalam pengendalian pertandinganOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauS/U SukanPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

S/U SukanPenyelaras

Senarai kumpulan sasaran

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

S/U SukanPenyelaras

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

S/U SukanPenyelaras

laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

S/U SukanPenyelaras

Format Pelaporan

Page 24: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M3 : 4 : 1 : 2PROGRAM : Taklimat Pengelolaan PertandinganRASIONAL : Menggilap bakat guru dalam menguruskan pertandinganOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauS/U SukanPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

S/U SukanPenyelaras

Senarai kumpulan sasaran

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

S/U SukanPenyelaras

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

S/U SukanPenyelaras

laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

S/U SukanPenyelaras

Format Pelaporan

Page 25: Perancangan strategik koko 2012

Unit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 2015

5 Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

% pencapaian pelajar 60% 70% 80% 90% 100% 1.Latihan Intensif

PELAN TINDAKANOBJEKTIF 5 : Meningkatkan Pencapaian dalam Kejohanan Sukan dan PermainanSTRATEGI 1 : Latihan Intensif

BIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KOTINGENSITARIKH

JANGKAANTARIKH

LAKSANA

1. Kejohanan Olahraga

GPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat RM5000.00 Jan 2012 Feb 2012 Penyertaan

murid

Sekurang-kurangnya

tempat ke-3

2. Merentas Desa GPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat

RM1000.00 Jan 2012 Feb 2012 Penyertaan murid

Sekurang-kurangnya

tempat ke-3

3. Kem Bakat GPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat

RM 200.00 Jan-Nov 2012

Jan-Nov 2012

Penyertaan murid

Sekurang-kurangnya

tempat ke-2

PELAN OPERASI M3 : 5 : 1 : 1

Page 26: Perancangan strategik koko 2012

PROGRAM : Kejohanan OlahragaRASIONAL : Mengenalpasti kebolehan muridOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauS/U SukanPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

S/U SukanPenyelaras

Senarai kumpulan sasaran

3Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

S/U SukanPenyelaras

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012RM 100

Peratus penglibatan

S/U SukanPenyelaras

laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

S/U SukanPenyelaras

Format Pelaporan

PELAN OPERASI M3 : 5 : 1 : 2PROGRAM : Merentas DesaRASIONAL : Kualiti Potensi Pelajar masih di tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauS/U SukanPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

S/U SukanPenyelaras

Senarai kumpulan sasaran

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

S/U SukanPenyelaras

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012RM 100

Peratus penglibatan

S/U SukanPenyelaras

Laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

S/U SukanPenyelaras

Format Pelaporan

PELAN OPERASI M3 : 5 : 1 : 3

Page 27: Perancangan strategik koko 2012

PROGRAM : Kem BakatRASIONAL : Kualiti Potensi Pelajar masih di tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan Dan permainan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKANAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauS/U SukanPenyelaras

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

S/U SukanPenyelaras

Senarai kumpulan sasaran

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

S/U SukanPenyelaras

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

S/U SukanPenyelaras

Laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

S/U SukanPenyelaras

Format Pelaporan

Page 28: Perancangan strategik koko 2012

PELAN STRATEGIK

UNIT : UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Kurangnya semangat kesukanan dalam kalangan muridMATLAMAT STRATEGIK 5 : Mempunyai kemudahan infrustruktur yang berkualiti

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 2015

1

Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan kokurikulum kepada murid

% Penggunaan 50% 60% 70% 80% 90% Penggunaan Infrastruktur

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : Meningkatkan Kemudahan Infrastruktur Dan Peralatan Kokurikulum Kepada Murid

STRATEGIK 1 : Penggunaan Infrastruktur

BIL AKTIVITITANGGUNGJAWAB

KOS / SUMBER

TEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSITARIKH

JANGKATARIKH

LAKSANA

1 Pembelian PeralatanGPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat

RM5000.00 Jan 2012 Feb 2012 Penyelenggara

anBilangan

alatan

2Merekod atau melupuskan stok pelupusan

GPK KoS/U SukanGuru Penasihat

- Jan 2012 Nov 2012 Dokumentasi Bilanganalatan

Page 29: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M5 : 1 : 1 : 1

PROGRAM : Pembelian Peralatan

RASIONAL : Kekurangan peralatan dan infrastruktur kokurikulum

OBJEKTIF : Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan Kokurikulum kepada murid

Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN KPI PENILAIAN

PROGRAMTINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJK

PemantauGPK KoPenyelarasS/U Sukan

Senarai Jawatankuasa

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

GPK KoPenyelarasS/U Sukan

Senarai kumpulan sasaran

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

GPK KoPenyelarasS/U Sukan

Jadual

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

GPK KoPenyelarasS/U Sukan

Laporan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

GPK KoPenyelarasS/U Sukan

Format Pelaporan

Page 30: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M5 : 1 : 1 : 2

PROGRAM : Merekod atau Melupuskan Stok Peralatan

RASIONAL : Stok Peralatan Sukan tidak dikemaskini

OBJEKTIF : Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan Kokurikulum kepada murid

Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSAN

AANKPI PENILAIAN

PROGRAMTINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan

AJK Pemantau

GPK KoPenyelarasBilik Koko

Kertas KerjaMenyediakan kertas kerja

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

GPK KoPenyelarasBilik Koko

Senarai kumpulan sasaran

Mengenalpasti kumpulan sasar

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

GPK KoPenyelarasBilik Koko

JadualMenyediakan jadual Pemantauan

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

GPK KoPenyelarasBilik Koko

LaporanMelaksanakan Pemantauan

5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

GPK KoPenyelarasBilik Koko

Format Pelaporan Pelaporan dan

Penilaian

Page 31: Perancangan strategik koko 2012

PELAN STRATEGIK

UNIT : UNIT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK : Kurangnya semangat kesukanan dalam kalangan muridMATLAMAT STRATEGIK 5 : Mempunyai kemudahan infrustruktur yang berkualiti

BIL OBJEKTIF KPISASARAN

INISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 2015

2Penyelenggaraan peralatan serta kemudahan kokurikulum

% Pemantauan 50% 60% 70% 80% 90% Pemantauan dan Penyediaan

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2 : Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan Kokurikulum

STRATEGIK 1 : Pemantauan dan Penyeliaan

BIL AKTIVITITANGGUNGJAWAB

KOS / SUMBER

TEMPOH MASA

KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSITARIKH

JANGKATARIKH

LAKSANA

1 Pemantauan BerkalaGPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat

RM500.00 Jan 2012 Feb 2012 Dokumentasi

2Penyeliaan Dan Pemeriksaan Dokumen

GPK Kokurikulum SU SukanGuru Penasihat

- Jan 2012 Feb 2012 Dokumentasi

Page 32: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M5 : 2 : 1 : 1

PROGRAM : Pemantauan Berkala

RASIONAL : Pemantauan Dokumen Peralatan Kokurikulum Ditahap Sederhana

OBJEKTIF : Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan Kokurikulum

Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANA

ANKPI PENILAIAN

PROGRAMTINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja

Disember 2011- Bilangan

AJK Pemantau

GPK KoS/U SukanPentadbir

Kertas KerjaMenyediakan kertas kerja

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

GPK KoS/U SukanPentadbir

Senarai kumpulan sasaran

Mengenalpasti kumpulan sasar

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

GPK KoS/U SukanPentadbir

JadualMenyediakan jadual Pemantauan

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

GPK KoS/U SukanPentadbir

LaporanMelaksanakan Pemantauan

5 Pelaporan dan Penilaian

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

GPK KoS/U SukanPentadbir

Format Pelaporan Pelaporan dan

Penilaian

Page 33: Perancangan strategik koko 2012

PELAN OPERASI M5 : 2 : 1 : 2

PROGRAM : Penyeliaan Pemeriksaan Dokumen

RASIONAL : Pemantauan Dokumen Peralatan Kokurikulum Ditahap Sederhana

OBJEKTIF : Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan Kokurikulum

Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOH PELAKSANAAN

KOS PELAKSANAAN KPI PENILAIAN

PROGRAMTINDAKAN SUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN

1 Menyediakan kertas kerja

Disember 2011- Bilangan

AJK Pemantau

GPK KoS/U SukanPentadbir

Kertas KerjaMenyediakan kertas kerja

2 Mengenalpasti kumpulan sasar

Jan 2012 - Bilangan Kumpulan sasar

GPK KoS/U SukanPentadbir

Senarai kumpulan sasaran

Mengenalpasti kumpulan sasar

3 Menyediakan jadual Pemantauan

Jan 2012 - Pelaksanaan tugasan

GPK KoS/U SukanPentadbir

JadualMenyediakan jadual Pemantauan

4 Melaksanakan Pemantauan

Jan 2012 RM 100Peratus penglibatan

GPK KoS/U SukanPentadbir

LaporanMelaksanakan Pemantauan

5 Pelaporan dan Penilaian

Jun 2012 -Nov 2012

- Peratus Pencapaian

GPK KoS/U SukanPentadbir

Format Pelaporan Pelaporan dan

Penilaian

Page 34: Perancangan strategik koko 2012