soalan f3 2015

of 20/20
KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 3_PPT 2015 BAHAGIAN A (60 markah) Jawab semua soalan 1. Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Penerangan Membersih Menyusun atur Menilai (3 markah) 2. Nyatakan tiga sumber elektrik. a) ……………………………………………………………………………………….. b) ……………………………………………………………………………………….... c) ………………………………………………………………………………………… (3 markah) 3. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan 1

Post on 16-Sep-2015

244 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan khb ert

TRANSCRIPT

KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 3_PPT 2015BAHAGIAN A(60 markah)

Jawab semua soalan

1.Terangkan amalan 4M.

Amalan 4MPenerangan

Membersih

Menyusun atur

Menilai

(3 markah)2.Nyatakan tiga sumber elektrik.a) ..b) ....c) (3 markah)

3.Lengkapkan jadual berikut dengan menulis fungsi alat tangan berikut.

Alatan tanganPenerangan

(3 markah)

4.Terangkan fungsi paip berikut:a) paip agihan ...........................................................................................................................................b) paip cuci ............................................................................................................................................c) papi limpah ............................................................................................................................................(3 markah)5.Rajah 1 menunjukkan sebuah mesin jahit.

Rajah 1

Nyatakan nama dan fungsi bahagian yang bertanda R, S, dan T pada mesin jahit tersebut.

BahagianNama dan fungsi

R

S

T

(3 markah)

6.Berikut adalah maklumat mengenai sejenis komponen elektronik.

Sejenis komponen pasifMenyimpan dan membuang casDigunakan pada radio dan televisyen

a) Namakan komponen tersebut. ____________________________________________________________________

b) Lukiskan simbol bagi komponen tersebut

c) Apakah unit asas bagi komponen tersebut? ____________________________________________________________________(3 markah)7.

RAJAH 1

Rajah 1 menunjukkan sejenis pengikat. Tandakan (/) bagi alatan yang sesuai untuk memasang pengikat itu dan (x) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

A

B

C(3 markah)8.Susun langkah pembinaan projek reka bentuk mengikut urutan dengan betul dengan menulis 2, 3, dan 4 diruang yang disediakan. Jawapan 1 diberi.

a) Proses mencantum

b) Membuat kemasan

c) Proses memotongd) Proses menanda

(3 markah)9.Rajah 2 menunjukkan sebuah projek reka bentuk.

RAJAH 2

Tandakan (/) bagi alatan yang sesuai untuk membuat lubang X dan (x) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

A

B

C

(3 markah)10.Tandakan (/) pada komponen yang menunujukkan komponen pasif di bawah ini. A)B)

C)

(3 markah)11.Rajah 3 menunjukkan litar bersepadu IC 555.

Rajah 3

a) Bahagian bertanda yang manakah menunjukkan pin nombor 5? ___________________________________________________________________

b) Nyatakan komponen elektronik yang terdapat dalam litar bersepadu?____________________________________________________________________

c) Berikan fungsi litar bersepadu.___________________________________________________________________(3 markah)

12.Rajah 4 menunjukkan perangkap P. Tandakan (/) pada alatan tangan yang betul untuk membuka plag buangan bagi membersihkannya.

(3 markah)

13.Susun langkah menjahit jahitan hiasan insang pari mengikut urutan yang betul. Tulis jawapan di ruang yang disediakan. Dua jawapan telah diberi.

ATarik benang hala ke penjahit

BCucuk dan hala jarum ke arah penjahit

CMula jahit jelujur halus pada sebelah kiri

DLetak benang di bawah hujung jarum

EMatikan dengan jahit jelujur pada sebelah kanan

AC

(3 markah)

14.Padankan jenis kain kelengkapan dapur berikut dengan kegunaannya.

Untuk mengelap tangan yang basah Mengangkat alatan memasak yang panas dari dapur dan ketuhar Menutup makanan dan menapis cecair Sarung ketuhar Kain maslin Tuala tangan

(3 markah)

15.Nyatakan ciri-ciri usahawan.

(b)

(a)

(c)

(3 markah)

16.Rajah menunjukkan Petua tangan Kiri Fleming. Namakan bahagian yang berlabel.

(b)(a)

(c)

(3 markah)

17.Tandakan (/) pada symbol suis tekan yang betul dan (x) pada yang salah.

(3 markah)18.Rajah 5 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

Rajah 5

a) Apakah fungsi projek elektronik tersebut?___________________________________________________________________

b) Nayatakan dua komponen yang terdapat dalam litar di atas. (i) ____________________________________________________________(ii) ____________________________________________________________(3 markah)

19.Rajah 6 menunjukkan unjuran ortografik pandangan pelan dan hadapan bagi sebuah objek.

Rajah 6a) Tandakan (/) pada lukisan isometrik yang betul bagi objek tersebut.

b) Lukis pandangan sisi bagi objek tersebut.

(3 markah)

20.Tandakan (/) pada hidangan sepinggan lengkap yang betul dan (x) pada yang salah di ruang yang disediakan.

Cara BaratCara TimurTandakan

a) Piza

Laksa

b) BurgerNasi lemak

c) LontongPiza

(3 markah)

BAHAGIAN B(40 markah)

Jawab semua soalan

21.Rajah berikut menunjukkan rak yang digunakan untuk menyimpan bahan kerja berat. Bahagian A telah dicantum dengan menggunakan tanggam temu manakala Bahagian B menggunakan tanggam parit terus.

(a) Huraikan proses membuat tanggam temu.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________(4 markah)(b) Huraikan proses membuat tanggam parit terus.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (6 markah)22.Rajah berikut menunjukkan langkah-langkah memateri.

(a) Huraikan langkah-langkah memateri.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(8 markah)

(b) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil semasa memateri

__________________________________________________________________________________________________________________________________________(2 markah)

23. Rajah berikut Menunjukkan plag 3 pin 13 ampere. Berdasarkan rajah 12,

(a) Nyatakan satu ciri plag 3 pin 13 ampere

__________________________________________________________________(1 markah)

(b) Nyatakan tiga tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3 markah)(c) Terangkan langkah-langkah membuat pendawaian pada tamatan plag 3 pin 13 ampere.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(6 markah)

24. Rajah berikut menunjukkan satu keratan batang bagi tanaman hiasan. Bahagian A akan dibiak menggunakan kaedah keratan batang.

Berdasarkan rajah di atas :

(a) Nyatakan jenis keratan batang itu.

____________________________________________________________________(1 markah)

(b) Nyatakan nisbah medium semaian untuk keratan batang itu

_____________________________________________________________________(1 markah)

(c) Huraikan langkah-langkah untuk menyemai keratan batang itu dalam medium semaian.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(8 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

15