modul geografi kemahiran f3

Download Modul Geografi Kemahiran F3

Post on 06-Apr-2018

500 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  1/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  1

  UNIT 1: KEDUDUKAN1.1. RUJUKAN GRID (MS 3-6)

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1 Namakan 2 garisan grid yang terdapat pada peta topo. 1.

  2.2 Garisaan Grid yang menegak dinamakan .

  3 Garisan Grid yang melintang dinamakan.

  4 Garisan Timuran dinomborkan dari.

  5 Garisan Utaraan dinomborkan dari

  6 Kedudukan sesuatu tempat atau objek dalam peta topodinyatakan menggunakan

  7 Nyatakan 2 jenis Rujukan Grid 1.

  2.

  8 Apakah kegunaan Rujukan Grid (RG) 4 angka

  9 Apakah kegunaan Rujukan Grid (RG) 6 angka

  1.2. KETINGGIAN (MS 7 - 14)

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1 Namakana 3 simbol yang digunakan untuk menunjukkanketinggian sesuatu tempat.

  1.

  2.

  3.

  2 Dalam peta topo, sungai, tasik dan laut ditunjukkandengan warna

  3 Kawasan tanah tinggi ditunjukkan dengan warna

  4 Kawaan tanah pamah / rendah ditunjukkan dengn warna

  5 Namakana 3 simbol ketinggian yang digunakan dalampeta topo

  1.

  2.

  3.

  6 Tanda Aras digunakan untuk menunjukkan ketinggian 1.

  2.

  3.

  7 Tanda tinggi digunakan untuk menunjukkan ketinggian

  8 Stesen Trigonometri digunakan untuk menunjukkanketinggian

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  2/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  2

  SIMBOL KETINGGIAN DALAM PETA TOPOGRAFI (MS 7-9)

  SIMBOL NAMA TAKRIF KEGUNAAN

  48.6

  1.

  2.

  3.48.6

  854

  854

  1214

  1214

  Garisan

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  9 Apakah garisan kontur

  10 Apakah selang kontur

  11 Apakah Kontur Indeks

  Soalan (MS 9) Jawapan

  a Selang kontur ialah

  b Nilai kontur terendah

  c Nilai kontur tertinggi

  d Nilai kontur indeks ialah

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  3/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  3

  1.3. KONTUR DAM KERATAN RENTAS (MS 10 14)

  Namakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan kontur di bawah

  UNIT 2: ARAH (MS18-20)

  a) b) c)

  d) e) f)

  g)

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  4/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  4

  ULANGKAJI TINGKATAN 1

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1 Namakan 8 arah mata angin 1. 5.

  2. 6.

  3. 7.

  4. 8.

  2 Labelkan 8 arah mata angin di bawah

  3 Lengkapkan jadual di bawah

  Arah Nilai Sudut Arah Nilai Sudut

  UTARA TIMUR LAUT

  TIMUR TENGGARA

  SELATAN BARAT DAYA

  BARAT BARAT LAUT

  4 Apakah bearing?

  5 Namakan 2 jenis bearing1.

  2.

  6 Apakah bearing sudutan?

  7 Apakah bearing sukuan?

  Namakan alat di atas

  _________________

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  5/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  5

  CARA MENGUKUR BEARING SUDUTAN (MS 18-20)

  Mencari bearing sudutan yang kurang

  daripada 180

  Mencari bearing sudutan yang lebih

  daripada 180

  Nyatakan bearing sukuan tempat berikut dari Bt.Langsat. (MS 20)

  Bil Soalan Jawapan

  1 Bearing sukuan Kg.Chembong

  2 Bearing sukuan Kg. Bt.Tambang

  3 Bearing sukuan Bt. Sialang

  4 Bearing sukuan Kg.Ampang Serong

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  6/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  6

  UNIT 3: SKALA

  SKALA (MS 24-25)

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1 Apa dia skala

  2 Namakan 3 jenis skala i.

  ii.

  iii.

  3 Apa dia skala penyata?

  4 Contoh Skala Penyata

  5 Apa dia skala lurus?

  6 Namakan 2 jenis skala lurus i.

  ii.

  7 Apa dia skala pecahan wakilan?

  5 Contoh skala pecahan wakilan

  6 Tukarkan Skala Penyata di bawah kepada skala lurus (MS 25)

  Skala Penyata Skala Lurus

  a 1 cm mewakili 1 km

  b 1 cm mewakili 2 km

  c 2 cm mewakili 1 km

  7 Tukarkan Skala Penyata di bawah kepada skala Pecahan Wakilan (MS 25)

  1 cm mewakili 0.5 km 1 cm mewakili 2 km

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  7/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  7

  JARAK (MS 26-29)

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1 Senaraikan 5 cara mengukur jarak lurus. i.

  ii.

  iii.

  iv.v.

  2. Alat yang boleh digunakan untukmengukur Jarak melengkung.

  3. Nyatakan langkah mengukur jarakmenggunakan pembaris.

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  4. Nyatakan langkah mengukur jarakmenggunakan benang.

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  v.

  5 Nyatakan langkah mengukur jarakmenggunakan jalur kertas.

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  8/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  8

  MENGIRA LUAS (MS 30-31)

  Langkah langkah mengira luas

  1. Di atas peta, tandakan 1 di atas semua peta segi empat grid penuh.2. Kemudian tandakan di atas semua petak segi empat penuh..3. Seterusnya tandakan dan di atas petak yang berkenaan.4. Kira dan isikan bilangan segi empat penuh, penuh, penuh dam penuh di dalam jadual.5. Kira keluasan semua kawasan tersebut.

  Jenis petak Keluasan (km) Bilangan Keluasan sebenar

  Petak penuh 1.00

  penuh 0.75

  penuh 0.50

  penuh 0.25

  Jumlah Keluasan ( km)

  Hektar

  1 km = 100 hektar

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  9/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak.b

  log

  spot.com

  9

  Peta untuk soalan 1 dan 2.

  1. Kira luas kawasan paya. 2. kira luas kawasan padi

  Saiz Petak Bilangan Luas Saiz Petak Bilangan Luas

  Penuh Penuh

  Luas dalam km persegi Luas dalam km persegi

  Luas dalam hektar Luas dalam hektar

  Peta untuk soalan 3.3. Kira luas kawasan paya bakau

  Saiz Petak Bilangan Luas

  Penuh

  Luas dalam km persegi

  Luas dalam hektar

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  10/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  0

  Peta untuk soalan 4 dan 5.

  4. Kira luas kawasan hutan. 5. kira luas kawasan padi

  Saiz Petak Bilangan Luas Saiz Petak Bilangan Luas

  Penuh Penuh

  Luas dalam km persegi Luas dalam km persegi

  Luas dalam hektar Luas dalam hektar

  Peta untuk soalan 6.

  6. Kira luas kawasan padi

  Saiz Petak Bilangan Luas

  Penuh

  Luas dalam km persegi

  Luas dalam hektar

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  11/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  1

  UNIT 4: GRAF, CARTA DAN RAJAH

  GRAF BAR MAJMUK (MS 37)

  Graf bar majmuk ialah . Setiap bar dibahagikepada beberapa komponen yang berlainan. Ketinggianbar menggambarkan .

  LANGKAHLANGKAH MELUKIS GRAF BAR MAJMUK.

  Lukis paksi mendatar dan menegak pada sehelai kertas graf.

  Pilih skala yang sesuai.

  Labelkan paksi X dan paksi Y.

  Tandakan nilai bagi setiap komponen dalam setiap bar.

  Pastikan nilai terbesar diletak di bahagian bawah dan nilai terkecil di bahgian atas.

  Lukis setiap bar berdasarkan nilai-nilai yang ditandakan.

  Lorek setiap komponen dengan lorekan atau warna yang berlainan. Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk.

  Contoh:

  Kumpulan Umur Jumlah penduduk ( juta orang)1998 1999 2000 2001 2002

  0 14 tahun 7.5 7.6 7.7 7.8 7.915 64 tahun 13.8 14.2 14.2 15.0 15.4

  65 tahun ke atas 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0JUMLAH 22.1 22.7 22.8 23.8 24.3

  Jumlah penduduk Malaysia mengikut umur, tahun 1998 2002.

  Soalan:

  Dengan menggunakan skala 2 sm bersamaan 5 juta orang, lukis graf bar majmuk menunjukkanjumlah penduduk Malaysia mengikut umur, tahun 1998 2002.

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  12/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  2

  GRAF GABUNGAN (MS 38)

  Graf gabungan ialah .... Biasanya grafyang digabungkan ialah graf bar dan graf garisan.

  LANGKAH-LANGKAH MELUKIS GRAF GABUNGAN.

  Lukis paksi mendatar ( X) dan dua paksi menegak ( Y ).

  Paksi menegak di sebelah kiri menunjukkan hujan bulanandan paksi menegak di sebelah kanan menunjukkan suhu bulanan.

  Untuk memisahkan graf hujan dan graf suhu, skala suhu bulanandiletakkan di sebelah atas sedikit daripada paksi mendatar.

  Labelkan paksi mendatar dengan tajuk bulan dan tandakan setiap bulan pada paksi X.

  Tandakan nilai hujan bulanan bagi setiap bulan dan lukis bar berdasarkan nilai yang ditanda. Tandakan nilai suhu setiap bulan dan sambungkan setiap nilai dengan garisan.

  Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk.

  Contoh:

  Bulan J F M A M J J O S O N DSuhu ( C) 20 22 26 28 27 27 26 26 26 25 23 21Hujan (mm) 11 7 20 51 162 153 179 249 262 128 40 16

  Suhu dan hujan bulanan di Chiengmai, Thailand

  Soalan:

  Dengan menggunakan skala 2 sm bersamaan 50 mm untuk hunjan dan 2 sm bersamaan 5Cuntuk suhu, lukis graf gabungan menunjukkan hujan dan suhu bulanan di Chiengmai, Thailand.

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  13/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  3

  CARTA PAI (MS 41)

  Carta pai ialah .... dan setiap sektor menunjukkanmaklumat tertentu.

  LANGKAH-LANGKAH MELUKIS CARTA PAI.

  1. Kira peratus jumlah bagi setiap sektor.

  Formula = Jumlah kecil X 100Jumlah besar

  2. Kira saiz sudut bagi setiap sektor.

  Formula = Jumlah kecil X 360Jumlah besar

  3. Lukis bulatan mengikut jejari yang ditetapkan oleh soalan.4. Bahagikan bulatan kepada sektor mengikut nilai sudut mengikut arah pusingan jam.5. Labelkan setiap sektor dengan nilai pertus.6. Lorek setiap sektor dengan warna yang berbeza.7. Lengkapkan carta pai dengan tajuk dan petunjuk.

  Hasil Jualan Tangkapan Laut kampong Nelayan Pada Bulan Jun 2004

  Jenis tangkapan Hasil Jualan (RM) Peratus ( % ) Nilai Sudut ( )

  Ikan 215 000

  Udang 135 000

  Sotong 98 000

  Ketam 54 000

  Lain-lain 123 000

  JUMLAH 100 360

  Berdasarkan maklumat pada jadual di atas, lukis carta pai Hasil Jualan Tangkapan Laut Kampung NelayanPada Bulan Jun 2004. Gunakan jejari 3 cm.

  Tajuk: ________________________________________________________

  Petunjuk:

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  14/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  4

  Rajah Aliran (MS 43)

  1. Apakah rajah aliran?

  2. Langkah-langkah mentafsir rajah aliran.

  Langkah 1 - Fahami tajuk rajah kerana tajuk menerangkan maklumat utama.Langkah 2 - Terangkan maklumat tentang rajah pertama diikuti dengan rajah seterusnya.Langkah 3 - Jelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan rajah tersebut.

  Latihan :

  Tajuk :

  Proses (a)

  Proses (b)

  Proses (c)

  Proses (d)

  Petunjuk:P pemendapan, H hakisan, TL tebing luar, TD tebing dalam

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  15/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  5

  UNIT 5: PETA

  BIL. SOALAN JAWAPAN

  1 Namakan 2 ciri pandang darat yangditunjukan dalam peta topografi.(MS 48)

  i.

  ii.

  2 Apakah pandang darat fizikal?(MS 48)

  3 Senaraikan 5 ciri pandang daratfizikal.

  (MS 49-50)

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  v.

  4 Apakah pandang darat budaya?(MS 48)

  5 Senaraikan 4 ciri pandang daratbudaya.

  (MS 49)

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  6 Namakan 5 jenis simbol yangdigunakan dalam peta topografi.

  (MS 49)

  i.

  ii.iii.

  iv.

  v.

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  16/24

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  17/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  7

  C tebing tinggi D cerun bertangga

  4 Rujukan grid enam angka boleh menentukan kedudukan seperti

  I ladang

  II sekolah

  III pejabat pos

  IV kawasan paya

  A I dan II B II dan III

  CIII dan IV D I dan IV

  5 Pilih pernyataan yang benar.

  I Garisan timuran merupakan garisan menegak

  II Garisan utaraan disebut dahulu diikuti garisan timuran

  III Garisan utaraan dan garisan timuran merupakan garisan grid

  IV RG 4 angka digunakan untuk menentukan kedudukan kawasan

  A I, II dan III B I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  6 Pernyataan di atas menerangkan tentang

  A rujukan grid B garisan grid

  C petak grid D koordinat

  7Antara berikut yang manakah merupakan kaedah simbol titik untuk menentukan ketinggian?

  I

  II

  III

  IV

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Titik persilangan antara Garisan Timuran

  dengan Garisan Utaraan.

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  18/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  8

  8 Selang kontur di atas ialah

  A 10 m B 15 m

  C 20 m D 60 m

  9 Berapakah ketinggian X?

  A 20 m B 40 m

  C 60 m D 80 m

  10. Berikut adalah penunjuk ketinggian muka

  bumi di sesuatu kawasan kecuali

  I skalaII kontur

  III stesen trigonometri

  IV batu aras

  A I

  B II

  C III

  D IV

  Soalan 11 hingga 15 berdasarkan peta di bawah.

  11. Masjid terletak di rujukan grid

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  19/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  1

  9

  A 172331

  B 191333

  C 201342

  D 205546

  12. Rujukan grid kilang ialah

  A 172483

  B 199352

  C 201542

  D 205348

  13.

  Kawasan manakah berkaitan dengansegi empat grid di atas?

  A Bukit Gayong

  B Sungai Duyung

  C Kampung Pinang

  D Kampung Merapi

  14. Peta ini mempunyai kemuncak tertinggi di grid

  A 172342

  B 174353

  C 194352

  D 200341

  Tokong Cina

  Ladang getah

  15. Maklumat di atas dikaitkan dengan segi empat grid

  A 1933

  B 1934

  C 2033

  D 2034

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  20/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  2

  0

  Unit 2 : Arah

  1.

  Berapakah bearing sudutan Kampung

  Duku dari Kampung Pauh?A 60 C 225

  B 120 D 350

  2.

  Bearing sudutan Kampung Abal dari P

  ialah

  A 40 C 180B 50 D 220

  3.

  Bearing sukuan Kampung Chuchoh dariX ialah

  A U 35 T B U 55 T

  C S 35 B D S 55 B

  4.

  Bearing sukuan P dari Q ialah

  A S 30 B C U 30 BB S 60 T D U 60 T

  5.

  Arah yang manakah menunjukkan

  bearing sukuan U450T

  A W B X

  C Y D Z

  6.

  Berdasarkan rajah di atas, apakah

  maksud utara benar?

  A Arah kutub utara bumiB Arah yang ditunjukkan kompas

  C Arah yang ditunjukkan pada peta

  D Arah yang berpandukan matahari

  7. Jika bearing sukuan dari sekolah keklinik ialah S 40 B, berapakah bearing

  azimutnya?

  A 40 C 220B 135 D 240

  8.

  X mungkin sekali ialah

  A sudut selisih magnetB sudut selisih benar

  C sudut selisih gridD utara magnet

  9. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika

  bearing sudutannya ialah 50?

  A U 50 B B U 50 TC U 40 B D U 70 T

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  21/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  2

  1

  10. Bearing jambatan (RG 259396) dari

  simpang Kampung Lama (RG 276414)ialah

  A 50 C 120

  B 95 D 225

  11. Antara berikut, yang manakah benar?

  12. Apakah bearing sukuan Kampung Kota

  Baru dari Bukit Jaya?

  A U 65 T C S 75 TB U 75 T D S 85 T

  13. Bearing sukuan masjid dari simpang tigaKampung Hor mungkin sekali

  A U 12 T C S 70 T

  B U 12 B D S 70 B

  14. Antara berikut, yang manakah

  merupakan bacaan bearing Bukit Jaya

  dari masjid?

  A 120

  B 150C 180

  D 193

  15.

  Antara berikut, petempatan yangmanakah menepati pernyataan di atas?

  A Kampung Saga B Kampung Lama

  C Kampung Deli D Kampung Hor

  16. Jika bearing sudutan Kampung Telipot

  dari Kampung Bunut ialah 210,

  berapakah bearing sudutan KampungBunut dari Kampung Telipot?

  A 30 C 120B 60 D 240

  17. Bearing diukur dalam peta denganmenggunakan

  A benang B pembaris

  C jangka tolok D jangka sudut

  18. Antara berikut, yang manakah cara

  menentukan bearing?

  I Bearing bulatanII Bearing sudutan

  III Bearing sukuanIV Bearing lurus

  A I dan II B II dan III

  C III dan IV D I dan IV

  19. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40

  T, bearing sudutan ialahA 40 B 50

  C 140 D 270

  20. Antara berikut, yang manakah merupakan

  jenis utara?I Utara Grid II Utara Peta

  III Utara Benar IV Utara Magnet

  A I, II dan III B I, II dan IV

  C I, III dan IV D II, III dan IV

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  22/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  2

  2

  1.

  Tukarkan skala lurus di atas kepadapecahan wakilan.

  A 1 : 50 000 B 1 : 100 000

  C 1 : 200 000 D 1 : 300 000

  2. Pecahan wakilan bagi skala penyata

  1 cm mewakili 2 km ialahA 1 : 2 000 B 1 : 20 000

  C 1 : 200 000 D 1 : 2 000 000

  3. Antara berikut, skala lurus yang

  manakah menunjukkan 4 cmbersamaan dengan 16 km?

  4.

  Skala X di atas adalah berkaitan

  dengan

  A pecahan wakilan B skala penyataC skala bahagian D skala lurus

  5. Skala lurus yang manakah mewakili1 : 300 000?

  6.

  Jenis skala yang ditunjukkan ialahA skala lurus B skala tegak

  C skala penyata D pecahan wakilan

  7. Antara berikut, jarak yang manakah

  sesuai diukur dengan menggunakan

  pembaris dalam peta topografi?A Parit B Sungai

  C Pinggir laut D Sempadan negeri

  8. Bagaimanakah pecahan pengimbang

  bagi skala penyata 1 cm mewakili 6

  km di tulis?A 1 : 600 000 B 1 : 60 000

  C 1 : 6 000 D 1 : 600

  9.

  Berapakah keluasan kawasan yang

  ditunjukkan di atas?A 5 km C 10 km

  B 5.25 km D 20.25 km

  10.

  Apakah skala yang diwakili olehpernyataan di atas ?

  A 1 : 500 B 1 : 5 000

  C 1 : 50 000 D 1 : 500 000

  11. Skala yang dinyatakan dalam bentuknisbah dinamakanA lurus B garisan

  C penyata D pecahan wakilan

  12. Nisbah antara jarak di atas peta

  dengan jarak sebenar di permukaanbumi dikenali sebagai

  A arah C skala

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  23/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  2

  3

  B luas D jarak

  13. Skala boleh digunakan untuk

  I mengira masa II mengukur jarak

  III mengira keluasanIV mengukur bearing

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  14.

  Jika jarak sungai dalam peta ialah

  3.5 cm, berapakah jarak sebenar di

  permukaan bumi?A 3.5 km C 40 km

  B 35 km D 70 km

  15. Alat yang paling sesuai digunakanuntuk mengukur jalan bengkang-

  bengkok atau sungai dalam petaialah

  I benang

  II pita ukurIII jangka tolok

  IV jaluran kertas

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  16. Jarak sebenar dari pejabat pos kerumah Ahmad ialah 4.6 km. Apabila

  pelan dilukis, jarak dari pejabat pos

  ke rumah Ahmad ialah 2.3 cm.Skala pecahan wakilan yang

  digunakan ialah

  A 1 : 50 000 C 1 : 200 000B 1 : 100 000 D 1 : 300 000

  17. Unit ukuran bagi keluasan yang

  biasa digunakan ialah

  I kilometer persegiII meter persegiIII kilogram IV hektar

  A I, II dan III B I, II dan IV

  C I, III dan IV D II, III dan IV

  18. Dalam peta topografi, skala yangbiasa digunakan ialah

  I skala lurus II skala tegak

  III skala penyataIV pecahan wakilan

  A I, II dan III B I, II dan IV

  C I, III dan IV D II, III dan IV

  19. Berapakah keluasan sebuah padang

  yang meliputi 5 segi empat grid jika

  keluasan setiap segi empat grid ialah1 km persegi?

  A 4 km B 5 km

  C 6 km D 7 km

  20.

  Tukarkan skala di atas kepada skala

  penyata.

  A 1 cm mewakili 15 m

  B 1 cm mewakili 1.5 kmC 1 cm mewakili 3 km

  D 1 cm mewakili 15 km

  21.

  Apakah jarak sebenar dari A ke B?A 2.5 km B 2.25 km

  C 3.15 km D 3.25 km

  22. Antara berikut, yang manakah

  menunjukkan skala berukuran

  besar?A 1 : 12 500 C 1 : 50 000B 1 : 25 000 D 1 : 100 000

  23.

  Berdasarkan skala di atas, berapakah

  luas sebenar sebuah tapakpembinaan yang meliputi 16 cm

  segi empat grid di atas peta topografi

  A 1 km2

  B 2 km2

  C 3 km2 D 4 km2

 • 8/3/2019 Modul Geografi Kemahiran F3

  24/24

  Geografi T3 Modul kemahiran

  www.geografiperak

  .blogspot.com

  2

  4

  24.

  Jenis skala yang ditunjukkan di atas

  ialah

  A skala lurus B skala tegak

  C skala penyata D pecahan wakilan

  25.

  Jika skala peta ialah 1 : 50 000,

  berapakah jarak mutlak di antarapejabat pos dengan lapangan

  terbang?

  A 1.5 km C 3.5 kmB 2.5 km D 4.5 km

  26. Jarak lurus boleh diukur dengan

  menggunakanI tali II benang

  III pembaris IV jangka tolokA I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  27. Panjang sebatang jalan kereta api

  dalam peta ialah 5 cm. Berapakah

  panjang sebenar jalan kereta apitersebut jika skala dalam peta ialah 1

  cm mewakili 500 m?

  A 0.25 km C 3.0 kmB 2.5 km D 25 km

  28. Keluasan padang bola pada peta

  topografi ialah 4 cm persegi.

  Sekiranya skala pecahan wakilan

  yang digunakan ialah 1 : 100 000,berapakah luas sebenar padang bola

  tersebut?

  A 400 hektar B 1 200 hektar

  C 2 000 hektar D 4 000 hektar

  29. Jika pecahan wakilan ialah 1 : 20

  000, berapakah jarak sebenar jika

  jarak di atas peta ialah 4 cm?A 0.5 km C 10 km

  B 0.8 km D 12 km