f3 mac sejarah revision

of 6 /6
1 FORM 3 BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA

Upload: psseeywyeleong

Post on 13-Apr-2016

56 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

F3 MAC SEJARAH REVISION

TRANSCRIPT

Page 1: F3 Mac Sejarah revision

1

FORM 3 BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA

Page 2: F3 Mac Sejarah revision

2

Page 3: F3 Mac Sejarah revision

3

NOTES:

Page 4: F3 Mac Sejarah revision

4

1) Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh MPAJA semasa keganasan 14

Hari.

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

2) Nyatakan kejayaan yang dilakukan oleh pentadbiran tentera British.

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

iv. ____________________________________________

3) Memberikan faktor membentuk Malayan Union

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

iv. ____________________________________________

4) Nyatakan faktor menentang Malayan Union

Faktor menentang ialah raja - raja_________________.Sultan hilang ______

___________________________________. Pungutan zakat berada di

bawah kuasa _________________.

___________________________terhakis

Sistem beraja, bahasa Melayu dan tulisan _________ terhakis. Selain itu,

_______________ terlalu liberal. Prinsip jus soli________________________

_________________. Tindakan _________________________. Bukan itu

sahaja, raja - raja Melayu diugut_______________ jika menolak Melayan Un-

ion. Salain itu, ________ berunding sangat terhad.

FORM 3 BAB 2: MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN

TANAH MELAYU

5) Menyatakan cara menentang Malayan Union :

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

5) Nyatakan cara menentang Malayan Uion secara Individu :

a) Dato’ Onn bin Ja’afar

i. Melalui____________________

ii. Mengadakan ___________

b) Raja - raja Melayu

i. ____________________ kepada Setiausaha Tanah Jajahan

________________________ / R.O. Winstedt / Sir Frederick Weld /

______________________________

i .Menyuara bantahan secara terbuka dalam akhbar_____________

di London

6) Nyatakan cara penentangan secara kolektif Orang Melayu

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

iv. ____________________________________________

v. ____________________________________________

Page 5: F3 Mac Sejarah revision

5

7) Apakah tujuan penubuhan Malayan Union pada tahun 1946 dan

1949

8) Apakah sumbangan Dato Onn Ja’afar :

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

9) Apakah sumbangan Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) :

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

10) Menjejaskan perjuangan dan perkembangan UMNO :

i. ____________________________________________

ii. ____________________________________________

iii. ____________________________________________

iv. ____________________________________________

v. ____________________________________________

vii. ____________________________________________

1946 1949

___________________________

________________________

________________________

________________________

____________________________

_________________________

_________________________

_________________________

11) Perbezaan antara Persekutuan Tanah Melayu dan Malayan Union

-

Pentadbiran :

Perbezaan PTM Malayan Union

Ketua Pentad-

biran

_____________________

_____________________

Gebenor British

Kuasa Peringkat

Pusat

_____________________

_____________________

Majlis Mesyuarat Persekutu-

an

Parlimen British

Kuasa Peringkat

Negeri

Sultan

_____________________

_____________________

______________

_______________

Ketua Agama

Islam

Sultan Negeri Gabenor British

Bahasa Pentad-

biran

_____________________

_____________________

Bahasa Inggeris

Page 6: F3 Mac Sejarah revision

6

12) Perbezaan antara Persekutuan Tanah Melayu dan Malayan Union

- Kerakyatan :

Cara dapat

kerakyatan

PTM Malayan Union

Undang -

undang

_____________________

___________________

_____________

Lahir di luar negeri tetapi

bapa adalah

______________ atau

__________________

__________ yang lahir

di MU, Singapura dan

tanah jajahan British

lain

Permo-

honan

_____________________

___________________

___________________

___________________

_

21 tahun, tinggal 8 da-

ripada 12 tahun di TM

_____________________

___________________

_____________

____________________

_________________

dari tarikh permohonan

Anak angkat pemohon

telah menjadi

__________________

__________________

__

NOTES: