rpt f3 2015.docx

of 43/43
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2015 MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PdP CATATAN/ KBAT/ ITHINK PBS (BAND/ DISKRIPTOR ) BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II MINGGU 1 12.1.20 15 - 16.1.20 15 Murid akan diajar untuk: 1.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti: a) garis rentas lintang. b) sudut sepadan. c) sudut berselang-seli. d) sudut pedalaman. (ii) Menentukan bahawa bagi garis selari a) sudut sepadan adalah sama. b) sudut berselang-seli adalah sama. c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800 (iii) Menentukan nilai a) sudut sepadan b) sudut berselang-seli c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan Meneroka ciri- ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang menggunakan perisian geometri dinamik, set geometri, transparensi atau kertas surih. Membincangkan kes apabila sudut berselang- seli dan sudut sepadan tidak sama. Sudut pedalaman pada sebelah yang sama bagi garis rentas lintang adalah sudut penggenap. KBAT: Menganalisis B3 Menentukan dengan betul nilai sudut pada garis selari

Post on 21-Dec-2015

73 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TINGKATAN 3 2015

MINGGUOBJEKTIF PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PdPCATATAN/ KBAT/ ITHINKPBS(BAND/ DISKRIPTOR)

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II

MINGGU 112.1.2015-16.1.2015Murid akan diajar untuk:1.1Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari.Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti: a) garis rentas lintang. b) sudut sepadan. c) sudut berselang-seli. d) sudut pedalaman.(ii) Menentukan bahawa bagi garis selari a) sudut sepadan adalah sama. b) sudut berselang-seli adalah sama. c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800(iii) Menentukan nilai a) sudut sepadan b) sudut berselang-seli c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari.

(iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang menggunakan perisian geometri dinamik, set geometri, transparensi atau kertas surih.

Membincangkan kes apabila sudut berselang-seli dan sudut sepadan tidak sama.

Membincangkan kes apabila semua sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang adalah sama dan implikasi terhadap akasnya.Sudut pedalaman pada sebelah yang sama bagi garis rentas lintang adalah sudut penggenap.

KBAT: Menganalisis

B3Menentukan dengan betul nilai sudut pada garis selari

BAB 2 : POLIGON II

MINGGU 2-4

19.1.2015-6.2.2015

Murid akan diajar untuk:

2.1Memahami konsep poligon sekata.

2.2Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman poligon.

Murid akan dapat:(i) Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata.(ii) Menentukan : a) paksi simetri b) bilangan paksi simetri bagi suatu poligon.(iii) Melakar poligon sekata.

(iv) Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.(v) Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon sekata.

Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon.

(ii) Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya.

(iii) Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.

(iv) Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.

(v) Menentukan: a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.

b) nilai sudut peluaran polygon sekata apabila bilangan sisi diberi. c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon.

Menggunakan model poligon dan persekitaran untuk mengenal pasti poligon sekata.

Meneroka ciri-ciri polygon menggunakan pembaris, jangka lukis, protraktor, kertas grid, templat, geobod, kad imbas dan perisian geometri dinamik.

Termasuk contoh poligon tak sekata yang diperoleh melalui aktiviti seperti melipat kertas yang berbentuk poligon.

Kaitkan dengan penggunaan dalam bidang seni bina.

Meneroka sudut pelbagai poligon melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal, mengukur sudut dan menggunakan perisian geometri dinamik.

Mengkaji bilangan segitiga yang terbentuk dalam suatu poligon apabila menyambung suatu bucu polygon tersebut dengan bucu-bucu lain.

Termasuk contoh situasi harian.

Hadkan sehingga poligon dengan 10 sisiMembina dengan alat tepi lurus dan jangka lukis.

Tegaskan kejituan lukisan.

I-THINK: Peta Buih

KBAT: PenilaianB1Mengenal pasti bentuk dan ruang yang betul

B4Mengira dengan tepat nilai sudut pedalaman dan nilai sudut peluaran poligon sekata

B4Melukis dengan tepat poligon sekata

BAB 3 : BULATAN II

MINGGU5-8

9.2.2015-20.2.2015Murid akan diajar untuk:3.1Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.

Murid akan diajar untuk:

3.2Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.

Murid akan diajar untuk:

3.3Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri.

(ii) Menentukan bahawa a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya.

b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan.

c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya.

d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan.

Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.(ii) Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.(iii) Menentukan bahawa sudut pada: a) lilitan b) pusatyang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar.

(iv) Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

(v) Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.

(ii) Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.

(iii) Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.

(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

(v) Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.

(vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.

Meneroka melalui aktiviti seperti menyurih, melipat, melukis dan mengukur dengan jangka lukis, pembaris, benang, protraktor, kertas turas dan perisian geometri dinamik.

Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal,serta menggunakan perisian geometri dinamik.

Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran melalui aktiviti seperti melukis,menggunting dan menampal, serta menggunakan perisian geometri dinamik.

Libatkan sudut refleks pada pusat bulatan.

Sudut yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah sama dengan sudut yang dicangkumoleh perentas yang sepadan.B2Menentukan ciri-ciri simetri bulatan yang melibatkan perentas dan lengkok dengan betul

B3Menentukan dengan betul nilai sudut dalam bulatan

B5Menyelesaikan masalah yang sistematik yang melibatkan bulatan

CUTI TAHUN BARU CINA18 FEBRUARI 20 FEBRUARI

BAB 4: STATISTIK II

MINGGU9-11

23.2.2015-13.3.2015Murid akan diajar untuk:4.1Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.

4.2Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan dapat:

(i) Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai.

(ii) Membina carta pai untuk mewakilkan data.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.

(iv) Menentukan perwakilan data yang sesuai.

Murid akan dapat:(i) Menentukan mod bagi a) set data. b) data dalam jadual kekerapan.(ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf garis dan carta pai.(iii) Menentukan median bagi set data.(iv) Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.(v) Mengira min bagi a) set data. b) data dalam jadual kekerapan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.

Menggunakan contoh situasi Harian daripada sumber seperti surat khabar, majalah, laporan dan Internet.

Menggunakan kalkulator dan perisian komputer untuk membina carta pai.

Menggunakan set data daripada situasi harian untuk menilai dan meramal. Membincangkan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai dalam situasi yang berbeza. Menggunakan kalkulator untuk mengira min bagi set data yang besar. Membincangkan kesesuaian penggunaan mod, median dan min dalam situasi tertentu.

Kaitkan kuantiti data dengan saiz sudut sektor.

Bincangkan bahawaperwakilan data adalahbergantung pada jenis data.KBAT: MentafsirI-Think: Peta Pokok

Libatkan data yangmempunyai lebih daripada satu mod.

Hadkan kepada data diskret sahaja.

Tegaskan bahawa modmerujuk kepada kategori atau skor dan bukan kepada kekerapan.

Libatkan perubahan dalam bilangan dan nilai data.KBAT: MenganalisisB2Menentukan mod dengan betul

B3Menentukan dengan betul median dan min

B4Membina carta pai dengan tepat

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan statistik

UJIAN PENGESANAN 14.3.2015 9.3.2015

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 116.3.2015 20.3.2015

BAB 5 : INDEKS

MINGGU12 1423.3.2015-10.4.2015Murid akan diajar untuk:

5.1Memahami konsep indeks.

Murid akan diajar untuk:

5.2Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban nombor dalam tatatanda indeks.

Murid akan diajar untuk:

5.3Melakukan pengiraan yang melibatkan pembahagian nombor dalam tatatanda indeks.

Murid akan diajar untuk:

5.4Melakukan pengiraan yang melibatkan nombor dan sebutan algebra dalam tatatanda indeks yang dikuasakan.

Murid akan diajar untuk:

5.5Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks negatif.

Murid akan diajar untuk:

5.6Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks pecahan.

Murid akan diajar untuk:

5.7Melakukan pengiraan yang melibatkan hukum indeks.

Murid akan dapat:(i) Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai

dan begitu juga sebaliknya.

(ii) Menentukan nilai .(iii) Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks.

Murid akan dapat:

(i) Menentusahkan (ii) Mempermudahkan pendaraban bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama.

(iii) Mempermudahkan pendaraban bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan.

(i) Menentusahkan

(ii) Mempermudahkan pembahagian bagi nombor dan sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama.

Murid akan dapat:

(i) Menentusahkan

(ii) Mempermudahkan a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan.(iii) Mempermudahkan pendaraban dan pembahagian bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan.

(iv) Melakukan gabungan operasi yang Melibatkan pendaraban, pembahagian dan yang dikuasakan bagi: a) nombor b) sebutan algebra

Murid akan dapat:

(i) Menentusahkan

(ii) Menyatakan sebagai dan begitu juga sebaliknya.(iii) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks negatif bagi nombor dan sebutan algebra

Murid akan dapat:

(i) Menentusahkan

(ii) Menyatakan sebagai dan begitu juga sebaliknya.

(iii) Menentukan nilai

(iv) Menyatakan sebagai:

or

or (v) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks pecahan bagi: a) nombor b) sebutan algebra

(vi) Menentukan nilai

Murid akan dapat:

(i) Melakukan pendaraban, pembahagian, yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks.

(ii) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan pecahan.

Meneroka indeks menggunakan kalkulator dan hamparan elektronik.

Meneroka hukum indeks menggunakan pendaraban berulang dan kalkulator.

Meneroka menggunakan pendaraban berulang dan hukum indeks

Mulakan dengan kuasa dua dan kuasa tigaTegaskan asas dan indeks. n faktor

Hadkan sebutan algebra kepada satu pembolehubah

Tegaskan bahawa

KBAT: Penilaian

, m dan n ialah integer positif

Hadkan sebutan algebra kepada satu pembolehubah.

Tegaskan bahawa:

n ialah integer positif.Mulakan dengan n=1

KBAT: Penilaian

a dan n ialah integer positif.

Mulakan dengan n = 2.

Hadkan kepada punca integer positif.

KBAT: Menganalisis

B3Mempermudah pendaraban dan pembahagian indeks dengan betul

B4Membuat pengiraan yang melibatkan hokum indeks dengan tepat

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III

MINGGU

15 17

13.4.2015-1.5.2015

Murid akan diajar untuk:

6.1Memahami dan menggunakankonsep kembangan.

Murid akan diajar untuk:

6.2Memahami dan menggunakan konsep pemfaktoran ungkapan algebra untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan diajar untuk:

6.3Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra.

Murid akan diajar untuk:

6.4Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.

Murid akan dapat:(i) Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam satu tanda kurung.(ii) Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung.

Murid akan dapat:

(i) Menyatakan faktor bagi suatu sebutan algebra.

(ii) Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi beberapa sebutan algebra.

(iii) Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakana) faktor sepunya.b) beza antara dua sebutan kuasa dua.

(iv) Memfaktor dan mempermudahkan pecahan algebra.

Murid akan dapat:

(i) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama.

(ii) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain.

(iii) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebuta) tidak mempunyai faktor sepunya. b) mempunyai faktor sepunya.

Murid akan dapat:(i) Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: a) satu sebutan. b) dua sebutan.(ii) Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan a) satu sebutan. b) dua sebutan.

(iii) Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.

Kaitkan dengan contoh konkrit.

Meneroka menggunakan perisian komputer.

Meneroka menggunakan bahan konkrit dan perisian komputer

Meneroka menggunakan perisian komputer. Mengaitkan dengan situasi kehidupan sebenar.

Meneroka menggunakan perisian komputer..Mulakan dengan sebutanalgebra linear.Hadkan kepada ungkapan linear.Tegaskan:

Termasuk:(a + b)(a + b)(a b)(a b)(a + b)(a b)(a b)(a + b)

Tegaskan hubungan antara kembangan dan pemfaktoran.

Ambil perhatian bahawa 1 adalah faktor bagi semua sebutan algebra.

Beza antara dua sebutankuasa dua bermakna:

= (a + b)(a b) atau(a b)(a + b)

Hadkan kepada empatsebutan algebra.ab ac = a(b c)

= (e + f)(e f)

hadkan jawapan kepada

ab + ac + bd + cd= (b + c)(a + d)

Mulakan dengan ungkapansatu sebutan untuk pengangka dan penyebut.Hadkan kepada pemfaktoranyang melibatkan faktorsepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.

Konsep GSTK mungkindigunakan.

Hadkan penyebut kepada satusebutan algebra.

Mulakan dengan pendaraban dan pembahagian yang tanpapemudahan diikuti denganpendaraban dan pembahagianyang ada pemudahan.

KBAT: Menganalisis

B4Melakukan operasi terhadap dua pecahan algebra dengan tepat

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan ungkapan algebra

UJIAN SUMATIF 14.3.2015 9.3.2-15

BAB 7 : RUMUS ALGEBRA

MINGGU19 20

11.5.2015-22.5.2015

Murid akan diajar untuk:

7.1Memahami konsep pembolehubah dan pemalar.

Murid akan diajar untuk:

7.2Memahami konsep rumus untuk menyelesaikan masalah.Murid akan dapat:(i) Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi yang diberi ialah pembolehubah atau pemalar.(ii) Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut dengan simbol huruf.

(iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu pembolehubah dalam situasi yang diberi.

Murid akan dapat:

(i) Menulis rumus berdasarkan a) pernyataan b) situasi yang diberi.

(ii) Mengenal pasti perkara rumus.(iii) Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan a) satu daripada operasi asas: +, -,, b) kuasa atau punca kuasa. c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa.

(iv) Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut: a) ialah perkara rumus b) bukan perkara rumus(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.

Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan pembolehubah dan pemalar.Pembolehubah termasukinteger, pecahan danperpuluhan.

Simbol yang mewakili suatu kuantiti dalam rumus mesti dinyatakan dengan jelas.

KBAT: Menganalisis

Libatkan rumus saintifik.

B1Mengenal pasti rumus algebra dengan betul

B4Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan tepat

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan rumus algebra

BAB 9 : LUKISAN BERSKALA

MINGGU21

25.5.2015-29.5.2015Murid akan diajar untuk:

9.1Memahami konsep lukisan berskala.Murid akan dapat:(i) Melakarkan bentuk yang a) sama saiz dengan objek b) lebih kecil daripada objek c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid.

(ii) Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n , apabila:

(iii) Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi menggunakan a)kertas grid b)kertas kosong

(iv) Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala.

Meneroka lukisan berskala menggunakan perisian geometri dinamik, kertas grid, geobod atau kertas graf.

Mengaitkan dengan peta, grafik dan lukisan senibina.

Hadkan objek kepadasebarang bentuk dua dimensi.

Tegaskan kejituan lukisan.Libatkan grid yang berlainan saiz.

Tegaskan bahawa grid perlu dilukis pada bentuk asal.

KBAT:Menganalisis & Mengaplikasi

B4Melukis dengan tepat bentuk geometri mengikut skala

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan lukisan berskala

CUTI PERTENGAHAN TAHUN30.5.2015 14.6.2015

BAB 10 : PENJELMAAN II

MINGGU22 23

15.6.2015-26.6.2015

Murid akan diajar untuk:10.1Memahami dan menggunakan konsep keserupaan.

10.2Memahami dan menggunakankonsep pembesaran.Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa .(ii) Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa.

(i) Mengenal pasti suatu pembesaran.(ii) Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej pembesaran apabila a) faktor skala > 0. b) faktor skala < 0.

(iii) Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan imej diberi.

(iv) Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan faktor skala diberi.

(v) Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran

(vi) Mengira : a) faktor skala b) panjang sisi imej c) panjang sisi objek suatu pembesaran.

(vii) Menentukan hubungan antara luas imej dan luas objek.

(viii) Mengira a) luas imej b) luas objek c) faktor skala di bawah suatu pembesaran.

(ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran

Melibatkan contoh situasi harian.

Meneroka konsep pembesaran menggunakan kertas grid, bahan konkrit, lukisan, geobod dan perisian geometri dinamik.

Mengaitkan pembesaran dengan keserupaan bentuk.

Menggunakan kertas grid dan perisian geometri dinamik untuk meneroka hubungan antara luas imej dan luas objek.

Tegaskan bahawa apabilasudut sepadan segitiga adalah sama maka sisi sepadan adalah berkadaran .

Libatkan faktor skala negatif.

KBAT: Mengaplikasi

B3Menentukan dengan betul faktor skala dan pusat pembesaran

B4Mengira dengan tepat luas imej, luas objek dan faktor skala pembesaran

Melukis dengan tepat imej bagi suatu pembesaran

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan pembesaran

BAB 11: PERSAMAAN LINEAR II

MINGGU24

29.6.2015-3.7.2015Murid akan diajar untuk:

11.1Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam dua pembolehubah.

Murid akan diajar untuk:

11.2Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear serentak dalam duapembolehubah untuk menyelesaikan masalahMurid akan dapat:(i) Menentukan sama ada suatu persamaan adalah persamaan linear dalam dua pembolehubah.(ii) Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi.(iii) Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain.

(iv) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah.

Murid akan dapat:(i) Menentukan sama ada dua persamaan yang diberi adalah persamaan linear serentak.(ii) Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah dengan a) kaedah penggantian. b) kaedah penghapusan.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah.

Menerbitkan persamaan linear dalam dua pembolehubah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

Meneroka menggunakan kalkulator grafik, perisian geometri dinamik dan hamparan elektronik untuk menyelesaikan persamaan linear dan persamaan linear serentak.

Menggunakan kaedah cuba- jaya.

Menggunakan contoh daripada situasi kehidupan sebenar.

Libatkan simbol huruf selain daripada x dan y untuk mewakili pembolehubah.

KBAT: Menganalisis

B5Menyelesaikan dengan tepat dua persamaan linear serentak

BAB 12: KETAKSAMAAN LINEAR

MINGGU25 26

6.7.2015-17.7.05

Murid akan diajar untuk:

12.1Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan.

Murid akan diajar untuk:

12.2Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah.

Murid akan diajar untuk:

12.3Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian ke atasketaksamaan linear.

Murid akan diajar untuk:

12.4Melaksanakan pengiraan untuk menyelesaikan ketaksamaan dalam satu pembolehubah.

Murid akan diajar untuk:

12.5Memahami konsep ketaksamaan linear serentak dalam satu pembolehubah.Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti hubungan a) lebih besar daripada b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi.(ii) Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi menggunakan simbol > atau < .(iii) Mengenal pasti hubungan a) lebih besar daripada atau sama dengan b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi.

Murid akan dapat:(i) Menentukan sama ada hubungan yang diberi adalah suatu ketaksamaan linear.

(ii) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi: a) x > h; b) x < h; c) x h; d) x h.

(iii) Mewakilkan ketaksamaan linear: a) x > h; b) x < h; c) x h; d) x h. pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya.(iv) Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol: a) > atau < b) atau daripada maklumat yang diberi.

Murid akan dapat:

(i) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila suatu nombor a) ditambah kepada b) ditolak daripada kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi.

(ii) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi a) didarab dengan satu nombor. b) dibahagi dengan satu nombor.(iii) Membina ketaksamaan

daripada maklumat yang diberi.

Murid akan dapat:(i) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: a) menambah satu nombor kepada b) menolak satu nombor daripada kedua-dua belah ketaksamaan.(ii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: a) mendarab b) membahagi satu nombor pada kedua-dua belah ketaksamaan.

(iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi.

Murid akan dapat:(i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor.(ii) Menentukan ketaksamaan setara bagi dua ketaksamaan linear yang diberi.

(iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak.

Menggunakan situasi harian untuk menggambarkan hubungan ketaksamaan dan seterusnya penggunaan simbol > , < , dan .

Melibatkan contoh situasi harian

Meneroka menggunakan perisian geometri dinamik dan kalkulator grafik.

Tegaskan bahawa a > badalah setara dengan b < a.

> disebut sebagai lebihbesar daripada.

< disebut sebagai kurang daripada.

disebut sebagai lebihbesar daripada atau samadengan.

disebut sebagai kurang daripada atau sama dengan.

h ialah pemalar, x ialahinteger.

Tegaskan bahawa keadaan ketaksamaan tidak berubah.

Tegaskan bahawa apabilapendaraban atau pembahagian dilakukan pada kedua-dua belah ketaksamaan dengan nombor negatif yangsama, keadaan ketaksamaan dibalikkan.

Maklumat diberi daripadasituasi kehidupan sebenar.Libatkan x < ba < x ba < x > btidak diterima.

B3Mewakilkan ketaksamaan linear pada garis nombor dengan betul

B5Menyelesaikan dengan tepat dua ketaksamaan linear serentak

CUTI HARI RAYA PUASA16.7.2015 19.7.2015

BAB 13 : GRAF FUNGSI

MINGGU27

20.7.2015-24.7.2015

Murid akan diajar untuk:

13.1Memahami dan menggunakan konsep fungsi.

Murid akan diajar untuk:

13.2Melukis dan menggunakan graf fungsi.Murid akan dapat:(i) Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah berdasarkan maklumat yang diberi.(ii) Mengenal pasti pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar dalam satu hubungan yang melibatkan dua pembolehubah.

(iii) Mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi.

Murid akan dapat:(i) Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.

(ii) Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.

(iii) Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Meneroka dengan mesin fungsi.Libatkan fungsi seperti:y = 2x + 3p = 3q2 + 4q 5A = B3

Hadkan kepada fungsi linear, kuadratik dan kubik.

Libatkan kes-kes apabila skala tidak diberi.

KBAT: Sintesis

B4Melukis graf fungsi dengan tepat

UJIAN PENGESANAN 227.7.2015 31.7.2015

BAB 14 : NISBAH, KADAR & KADARAN II

MINGGU28 29

3.8.2015-14.8.2015

Murid akan diajar untuk:

14.1Memahami konsep kadar dan melaksanakan pengiraan yang melibatkan kadar.

Murid akan diajar untuk:

14.2Memahami dan menggunakan konsep laju.

Murid akan diajar untuk:

14.3Memahami dan menggunakan konsep laju purata.

Murid akan diajar untuk:

14.4Memahami dan menggunakan konsep pecutan.Murid akan dapat:(i) Menentukan kadar dalam situasi yang diberi dan mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat.(ii) Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang berbeza diberi.

(iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar dan nilai kuantiti yang lain diberi.

(iv) Menukar kadar daripada satu unit ukuran kepada unit ukuran yang lain.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar.

Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam laju.

(ii) Mengira dan mentafsirkan laju.(iii) Mengira a) jarak, apabila laju dan masa diberi. b) masa, apabila laju dan jarak diberi.

(iv) Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain.

(v) Membezakan antara laju seragam dan laju tidak seragam.

Murid akan dapat:(i) Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.

(ii) Mengira a) jarak, apabila laju purata dan masa diberi. b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi.(iii) Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan laju purata.

Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam pecutan.

(ii) Mengira dan mentafsirkan pecutan.

Menggunakan situasi kehidupan sebenar yang melibatkan kadar.

Menggunakan contoh situasi harian.

Menggunakan contoh situasi harian. Membincangkan perbezaan antara laju purata dan kelajuan min.

Tegaskan penggunaan unitdalam pengiraan.

Nilai murni yang berkaitandengan peraturan lalu lintas perlu dibincangkan.Libatkan penggunaan graf.

Libatkan kes nyah-pecutan.

KBAT: Mengaplikasi & Menganalisis

B3Menentukan dengan betul laju, jarak dan masa

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan laju dan purata laju

BAB 15 : TRIGONOMETRI

MINGGU30 31

17.8.2015-4.9.2015Murid akan diajar untuk:

15.1Memahami dan menggunakan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.

Murid akan diajar untuk:

15.2Memahami dan menggunakan sinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.

Murid akan diajar untuk:

15.3Memahami dan menggunakan kosinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.

Murid akan diajar untuk:

15.4Menggunakan nilai tangen, sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti: a) hipotenus b) sisi bertentangan dan sisi sebelah terhadap salah satu sudut tirus.

(ii) Menentukan tangen bagi suatu sudut.(iii) Mengira tangen bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi.(iv) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai tangen dan panjang sisi yang lain diberi.

Murid akan dapat:(i) Menentukan sinus bagi suatu segitiga.(ii) Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi.(iii) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi.

Murid akan dapat:

(i) Menentukan kosinus bagi suatu sudut.

(ii) Mengira kosinus bagi sudut apabila panjang sisi segitiga diberi.

(iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila nilai kosinus dan panjang sisi yang lain diberi.

Murid akan dapat:

(i) Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi.

(ii) Menukar unit sudut daripada: a) darjah kepada darjah dan minit. b) darjah dan minit kepada darjah.

(iii) Menentukan nilai: a) tangen b) sinus c) kosinus

bagi , dan tanpa menggunakan kalkulator saintifik.

(iv) Menentukan nilai: a) tangen b) sinus c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik.(v) Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai: a) tangen b) sinus c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri.

Menggunakan segitiga bersudut tegak yang memunyai ukuran sebenar dan perkembangkan melalui aktiviti

Membincangkan nisbah sisi bertentangan kepada sisi sebelah apabila sudut

menghampiri

Meneroka sinus bagi sudut yang diberi apabila:(a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran.(b) Saiz sudut berubah.

Meneroka kosinus bagi sudut yang diberi apabila:(a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran.(b) Saiz sudut berubah.Gunakan segitiga bersudut tegak sahaja.

Tangen boleh ditulis sebagai tan

Tegaskan bahawa tangenadalah suatu nisbah.Hadkan kepada sisibertentangan dan sisi sebelah.Libatkan kes yangmemerlukan penggunaanTeorem Pythagoras

Sinus boleh ditulis sebagai sin .

Libatkan kes yangmemerlukan penggunaanTeorem Pythagoras

.Kosinus boleh ditulissebagai kos .Libatkan kes yangmemerlukan penggunaanTeorem Pythagoras.

Libatkan sudut yangdinyatakan dalam:i) darjahii) darjah dan minit.

KBAT: Mengaplikasi & Menganalisis

I-THINK: Peta pokok B3Menentukan dengan betul nilai tangen, sinus dan kosinus

B4Mengira dengan tepat panjang sisi dalam trigonometri

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan trigonometri

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT324.8.2015 28.8.2015

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III

MINGGU32 33

7.9.2015-18.9.2015

Murid akan diajar untuk:

8.1Memahami dan menggunakan konsep isipadu prisma tegak dan silinder membulat tegak untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan diajar untuk:

8.2Memahami dan menggunakan konsep isipadu piramid tegak dan kon membulat tegak untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan diajar untuk:

8.3Memahami dan menggunakan konsep isipadu sfera untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan diajar untuk:

8.4Mengaplikasikan konsep isipadu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pepejal gubahan.

Murid akan dapat:(i) Menerbitkan rumus isipadu bagi a) prisma. b) silinder.(ii) Mengira isipadu prisma tegak dalam unit padu apabila diberi tinggi dan a) luas tapak. b) dimensi tapak.

(iii) Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan luas tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan tinggi diberi.

(v) Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila diberi: a) luas tapak dan tinggi. b) jejari tapak dan tinggi.

(vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari tapak diberi.

(vii) Mengira jejari tapak silinder apabila isipadu dan tinggi diberi.

(viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain:

a)

b)

(ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.

(x) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu prisma dan silinder.

Murid akan dapat:

(i) Menerbitkan rumus isipadu bagi a) piramid. b) kon.(ii) Mengira isipadu piramid dalam unit

apabila diberi tinggi dan a) luas tapak. b) dimensi tapak.

(iii) Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan dimensi tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi.

(v) Mengira isipadu kon dalam unit

apabila tinggi dan jejari tapak diberi.

(vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi.

(vii) Mengira jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi.

(viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu piramid dan kon.

Murid akan dapat:(i) Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi.(ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera.

Murid akan dapat:(i) Mengira isipadu pepejal gubahan.(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal gubahan. Menggunakan model konkrit untuk menerbitkan rumus.

Mengaitkan isipadu prisma tegak dengan isipadu silinder membulat tegak.

Menggunakan model konkrit untuk menerbitkan rumus.

Membuat perkaitan antara Isipadu piramid dengan isipadu prisma serta isipadu kon dengan isipadu silinder.

Menggunakan model konkrit untuk membentukkan pepejal gubahan.

Menggunakan contoh situasi kehidupan sebenar..

Prisma dan silinder masing- masing merujuk kepada prisma tegak dan silinder membulat tegak.

Hadkan bentuk bekas kepada silinder membulat tegak dan prisma tegak.

I-THINK : Peta pokok

Libatkan tapak poligon yang berlainan jenis.

Termasuk hemisfera.

Pepejal gubahan adalahgabungan pepejal geometri.

KBAT: MengaplikasiB3Menentukan dengan betul nilai isipadu pepejal geometri

B4Mengira dengan tepat isipadu pepejal gubahan

B6 : Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik berkaitan dengan bentuk dan ruang dalam suatu situasi harian yang melibatkan gabungan pengetahuan dan kemahiran matematik secara sistematik

ATAU

Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan, penulisan, projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik berkaitan dengan bentuk dan ruang secara berkesan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 219.9.2015 27.9.2015

MINGGU ULANGKAJI28.9.2015 16.10.2015

PEPERIKSAAN PT319.10.2015 23.10.2015

CUTI AKHIR TAHUN21.11.2015 30.12.2015