rpt f3 2015.docx

Download RPT f3 2015.docx

Post on 21-Dec-2015

32 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TINGKATAN 3 2015

MINGGUOBJEKTIF PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PdPCATATAN/ KBAT/ ITHINKPBS(BAND/ DISKRIPTOR)

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II

MINGGU 112.1.2015-16.1.2015Murid akan diajar untuk:1.1Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari.Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti: a) garis rentas lintang. b) sudut sepadan. c) sudut berselang-seli. d) sudut pedalaman.(ii) Menentukan bahawa bagi garis selari a) sudut sepadan adalah sama. b) sudut berselang-seli adalah sama. c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800(iii) Menentukan nilai a) sudut sepadan b) sudut berselang-seli c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari.

(iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang menggunakan perisian geometri dinamik, set geometri, transparensi atau kertas surih.

Membincangkan kes apabila sudut berselang-seli dan sudut sepadan tidak sama.

Membincangkan kes apabila semua sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang adalah sama dan implikasi terhadap akasnya.Sudut pedalaman pada sebelah yang sama bagi garis rentas lintang adalah sudut penggenap.

KBAT: Menganalisis

B3Menentukan dengan betul nilai sudut pada garis selari

BAB 2 : POLIGON II

MINGGU 2-4

19.1.2015-6.2.2015

Murid akan diajar untuk:

2.1Memahami konsep poligon sekata.

2.2Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman poligon.

Murid akan dapat:(i) Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata.(ii) Menentukan : a) paksi simetri b) bilangan paksi simetri bagi suatu poligon.(iii) Melakar poligon sekata.

(iv) Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.(v) Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon sekata.

Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon.

(ii) Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya.

(iii) Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.

(iv) Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.

(v) Menentukan: a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.

b) nilai sudut peluaran polygon sekata apabila bilangan sisi diberi. c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon.

Menggunakan model poligon dan persekitaran untuk mengenal pasti poligon sekata.

Meneroka ciri-ciri polygon menggunakan pembaris, jangka lukis, protraktor, kertas grid, templat, geobod, kad imbas dan perisian geometri dinamik.

Termasuk contoh poligon tak sekata yang diperoleh melalui aktiviti seperti melipat kertas yang berbentuk poligon.

Kaitkan dengan penggunaan dalam bidang seni bina.

Meneroka sudut pelbagai poligon melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal, mengukur sudut dan menggunakan perisian geometri dinamik.

Mengkaji bilangan segitiga yang terbentuk dalam suatu poligon apabila menyambung suatu bucu polygon tersebut dengan bucu-bucu lain.

Termasuk contoh situasi harian.

Hadkan sehingga poligon dengan 10 sisiMembina dengan alat tepi lurus dan jangka lukis.

Tegaskan kejituan lukisan.

I-THINK: Peta Buih

KBAT: PenilaianB1Mengenal pasti bentuk dan ruang yang betul

B4Mengira dengan tepat nilai sudut pedalaman dan nilai sudut peluaran poligon sekata

B4Melukis dengan tepat poligon sekata

BAB 3 : BULATAN II

MINGGU5-8

9.2.2015-20.2.2015Murid akan diajar untuk:3.1Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.

Murid akan diajar untuk:

3.2Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.

Murid akan diajar untuk:

3.3Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri.

(ii) Menentukan bahawa a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya.

b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan.

c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya.

d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan.

Murid akan dapat:(i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.(ii) Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.(iii) Menentukan bahawa sudut pada: a) lilitan b) pusatyang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar.

(iv) Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

(v) Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.

(ii) Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.

(iii) Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.

(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

(v) Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.

(vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.

Meneroka melalui aktiviti seperti menyurih, melipat, melukis dan mengukur dengan jangka lukis, pembaris, benang, protraktor, kertas turas dan perisian geometri dinamik.

Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal,serta menggunakan perisian geometri dinamik.

Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran melalui aktiviti seperti melukis,menggunting dan menampal, serta menggunakan perisian geometri dinamik.

Libatkan sudut refleks pada pusat bulatan.

Sudut yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah sama dengan sudut yang dicangkumoleh perentas yang sepadan.B2Menentukan ciri-ciri simetri bulatan yang melibatkan perentas dan lengkok dengan betul

B3Menentukan dengan betul nilai sudut dalam bulatan

B5Menyelesaikan masalah yang sistematik yang melibatkan bulatan

CUTI TAHUN BARU CINA18 FEBRUARI 20 FEBRUARI

BAB 4: STATISTIK II

MINGGU9-11

23.2.2015-13.3.2015Murid akan diajar untuk:4.1Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.

4.2Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.

Murid akan dapat:

(i) Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai.

(ii) Membina carta pai untuk mewakilkan data.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.

(iv) Menentukan perwakilan data yang sesuai.

Murid akan dapat:(i) Menentukan mod bagi a) set data. b) data dalam jadual kekerapan.(ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf garis dan carta pai.(iii) Menentukan median bagi set data.(iv) Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.(v) Mengira min bagi a) set data. b) data dalam jadual kekerapan.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.

Menggunakan contoh situasi Harian daripada sumber seperti surat khabar, majalah, laporan dan Internet.

Menggunakan kalkulator dan perisian komputer untuk membina carta pai.

Menggunakan set data daripada situasi harian untuk menilai dan meramal. Membincangkan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai dalam situasi yang berbeza. Menggunakan kalkulator untuk mengira min bagi set data yang besar. Membincangkan kesesuaian penggunaan mod, median dan min dalam situasi tertentu.

Kaitkan kuantiti data dengan saiz sudut sektor.

Bincangkan bahawaperwakilan data adalahbergantung pada jenis data.KBAT: MentafsirI-Think: Peta Pokok

Libatkan data yangmempunyai lebih daripada satu mod.

Hadkan kepada data diskret sahaja.

Tegaskan bahawa modmerujuk kepada kategori atau skor dan bukan kepada kekerapan.

Libatkan perubahan dalam bilangan dan nilai data.KBAT: MenganalisisB2Menentukan mod dengan betul

B3Menentukan dengan betul median dan min

B4Membina carta pai dengan tepat

B5Menyelesaikan masalah dengan sistematik yang melibatkan statistik

UJIAN PENGESANAN 14.3.2015 9.3.2015

C