ppt f3 2013

of 15 /15
Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah 1 . Kawasan paling tinggi dalam peta terletak di A C B D 2 Kedudukan klinik (RG216726) dari Kg. Pantai Bersih (RG267765) ialah 1 40 A B 72 73 23 24 76 77 20 21 70 71 21 22 73 74 26 27

Upload: mahani71

Post on 10-Dec-2015

253 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

geografi paper

TRANSCRIPT

Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah

1. Kawasan paling tinggi dalam peta terletak di

A C

B D

2. Kedudukan klinik (RG216726) dari Kg. Pantai Bersih (RG267765) ialahA timur laut C barat dayaB tenggara D barat laut

1

40

A

B

72

73

23 2476

77

20 21

70

71

21 2273

74

26 27

3. Bentuk muka bumi X (RG252722) ialahA beting C telukB tombolo D anak tanjung

4. Cerun AB ialahA tebing tinggi C cerun landaiB dataran tinggi D cerun bertangga

5. Keluasan sawah padi di barat daya peta ialahA 2 km persegi C 6 km persegiB 4 km persegi D 8 km persegi

6. Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di barat laut peta?I Kawasan tadahanII Sumber pertanianIII Sumber pembalakanIV Habitat flora dan fauna

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

7. Kira waktu tempatan di R.A 4.30 pagi C 5.30 pagiB 5.00 pagi D 6.00 pagi

8. Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar?

Banjaran GunungA Titiwangsa BenomB Bintang Korbu C Crocker KinabaluD Tahan Murud

9. Antara yang berikut, yang manakah tasik semula jadi di Malaysia?A Tasik Bera C Tasik ChenderohB Tasik Kenyir D Tasik Temenggor

2

15˚T 60 ˚T

Q2.30 pagi

R

Pembinaan jalan raya Pertanian pindah

10.

Bentuk muka bumi manakah yang terdapat di hulu sungai?

I lurah bentuk V II jeram III tetambakIV likuan sungai

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

Peta 1 : SABAH DAN SARAWAK

11.

Kawasan yang berlorek dalam Peta 1 boleh dikaitkan dengan

A kawasan pertanian utama

C kawasan perlombongan utama

B gua batu kapur di Malaysia

D gunung tertinggi di Asia Tenggara

12.

BBentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak?

A Teluk C TanjungB Beting pasir D Tebing tinggi

13.

Bagaimanakah petani di pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah untuk pertanian?A Menebus guna kawasan

payaC Membina teres di cerun bukit

B Meratakan kawasan bukit

D Mewujudkan sistem pengairan

14.

Kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah

I kemarauII hujan asidIII hakisan tanahIV perubahan landskap

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

3

U

15.

Apakah langkah untuk mengatasi masalah hakisan tanih di kawasan pembalakan?A Membuat tarahan C Menanam semula pokokB Menggali longkang D Membina dinding tarahan

16.

Pergerakan bumi dalam rajah di atas mengakibatkan

A siang dan malam C perbezaan ketinggian matahariB kejadian empat musim D siang dan malam tidak sama panjang

17.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi pada

18.

Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia ialah

A Kuala Pilah C Bukit LarutB Bukit Fraser D Kuala Terengganu

19.

Apakah faktor yang menggalakkan pertumbuhan hutan tebal di Malaysia?

I Hujan tahunan 2600mmII Suhu tahunan 270CIII Tanih pasir yang suburIV Angin bertiup kencang

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

20 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

4

Solstis musim sejuk 24 jam malam di kutub utara

A

B

C

D

.Kawasan Kegiatan ekonomi

utamaI Greenland PertanianII Gurun Thar PenternakanIII Switzerland PelanconganIV Siberia Perikanan

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

Peta 2: SEMENANJUNG MALAYSIA

21.

Bilakah angin monsun bertiup ke kawasan berlorek dalam Peta 2 di atas?

A April - Mei C Jun - OgosB Mei - September D November - Mac

22.

Antara berikut, yang manakah benar tentang hujan di atas?

A Berlaku pada waktu subuh

C Disertai dengan kilat dan petir

B Dikenali sebagai hujan bukit

D Turun di kawasan cerun bukit

23.

Maklumat di atas merujuk kepada ciri hutan

A pantai C paya air tawarB gunung D hujan tropika

24.

Pokok ru dan tapak kuda merupakan tumbuhan di kawasan Peta 3

5

Akar banir Empat lapisan

Peta 3 : MALAYSIA

25.

Tumbuhan di atas terdapat di

A sekitar Tasik Bera C puncak Gunung KinabaluB pinggir laut Kelantan D kawasan paya hilir Sungai Perak

26.

Kombinasi manakah yang benar tentang tanih dan jenis tumbuhannya?

Tanih Jenis TumbuhanA Aluvium Hutan pantaiB Laterit Hutan gunungC Gambut Hutan paya air

masinD Lumpur Hutan paya air

tawar

27.

Apakah ciri tumbuhan semulajadi di Thailand?

A Pokoknya berbentuk konB Gugur daun dalam musim keringC Mempunyai akar yang panjangD Daunnya berbentuk jarum

28.

Agensi yang terlibat dalam usaha melindungi hidupan liar ialah

A PERHILITAN C FAMA B MARDI D FRIM

29.

Kaedah X di atas ialah

A penebangan terpilih C rawatan silvikulturB penghutanan semula D projek ladang hutan

6

Lumut Kulampair

Kaedah X

Menebas sekeliling anak pokok yang berharga

Gelangan racun pada pangkal pokok

A

C

B

D

30.

Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas?

A Pendidikan C PerlombonganB Perindustrian D Pelancongan

31.

Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar?

I Iklim berubah II Kualiti air merosotIII Sumber hutan berkurangIV Kesuburan tanih meningkat

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

32.

Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta yang bertanda

Peta 4 : DUNIA

33.

Ciri-ciri petempatan luar bandar ialah

A lingkungan pengaruh yang luasB pola petempatan berpusat di simpang jalanC fungsi utama ialah perniagaan dan perdaganganD Jumlah penduduk kurang daripada 10 000 orang

34.

Apakah ciri penduduk negara di atas?

I Kadar kelahiran tinggiII Taraf teknologi tinggiIII Kadar kenal huruf tinggiIV Kadar pertambahan penduduk tinggi

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

7

Sintok Bandar Baru Bangi

Kanada Australia

A B

C

D

35.

Antara berikut, yang manakah kesan positif pembandaran?

I Kemudahan awam bertambahII Kegiatan ekonomi berkembang III Penduduk luar bandar meningkat IV Pusat pentadbiran baru diwujudkan

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

36.

Apakah pola petempatan di kebun kecil getah?

A B

C D

37.

Pemilihan petempatan awal di Malaysia dipengaruhi oleh

I bentuk muka bumiII lokasi yang cantikIII cuaca yang nyamanIV keperluan keselamatan

A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA

38.

Perkembangan awal bandar X dan Y disebabkan oleh kegiatan

A perindustrian C pertanian B pelancongan D perlombongan

39 Apakah kesan proses pembandaran terhadap bandar raya di atas ?

8

Bandaraya Tokyo Bandaraya Bangkok

.I Nilai harga tanah tinggi II Kesesakan lalu lintas III Masalah setingganIV Pencemaran tanihA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

Peta 6 : MALAYSIA

40.

Apakah kegiatan yang mempengaruhi perkembangan bandar X dan Y dalam Peta 6?A Pertanian C PerikananB Pelancongan D Perlombongan

41.

Apakah kepentingan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC)?

A Mengeratkan integrasi nasionalB Memajukan teknologi komunikasiC Mengurangkan kesesakan lalu lintasD Memperluaskan jaringan pengangkutan

42.

Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat?I Kegiatan ekonomiII Tanah pamah luasIII Migrasi pendudukIV Bebas daripada angin monsunA I dan II C II dan IIIIB I dan IV D III dan IV

43.

Apakah kepentingan pengangkutan udara di Malaysia?

I Memendekkan jarakII Masa dapat dijimatkanIII Menggalakkan pelanconganIV Darjah ketersampaian tinggiA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

44.

Apakah kesan pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar?

9

A Banjir kilat C Habitat fauna musnahB Kejadian jerebu D Kelajuan angin meningkat

45.

Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar besar?

A Mengindahkan landskap bandarB Menjimatkan penggunaan ruangC Memendekkan jarak perjalananD Meningkatkan keselamatan pengguna

46.

Apakah sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui?

A Suria C MineralB Tanih D Hutan

47.

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia?

Jenis mineral

Lokasi

A Bijih besi JemaluangB Kuprum MamutC Emas MukahD Bauksik Raub

48.

Di manakah terdapat bahan mentah untuk industri membuat aluminium?

A Bau, Sarawak C Mamut, SabahB Raub, Pahang D Teluk Ramunia, Johor

49.

Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan berikut?

A Silika C MarmarB Kaolin D Batu kapur

50.

Senarai bandar di bawah berkaitan dengan aktiviti

A pusat pendaratan ikanB pengumpulan hasil hutanC pengumpulan hasil mineralD pengumpulan hasil pertanian

51.

Negara manakah menggunakan sumber tenaga biomas secara meluas?

A India C BelandaB Jepun D Iceland

52.

Apakah kepentingan penerokaan sumber kepada pembangunan negara?

10

Seramik Tembikar

Temerloh Sandakan

I Meningkatkan import baranganII Meningkatkan nilai mata wangIII Membangunkan kawasan baruIV Mewujudkan peluang pekerjaanA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

53.

Langkah pengurusan berikut dikenali sebagai

A ladang hutan C penghutanan semulaB rawatan silvikultur D penebangan terpilih

54. Apakah peranan utama yang dimainkan oleh kedua-dua agensi tersebut?A Memberikan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat B Meluluskan lesen membalak kepada syarikat pembalakanC Menguatkuasakan undang-undang alam sekitarD Menjalankan penyelidikan dan pembangunan

55. Maklumat di bawah merupakan aktiviti pelancongan

Apakah jenis aktiviti pelancongan di atas?A Pelancongan PertanianB Pelancongan KesihatanC Pelancongan Sukan Dan RekreasiD Pelancongan Budaya Dan Warisan

56. Dimanakah lokasi tanaman utama tebu di Malaysia?A Mukah, SarawakB Kundasang, SabahC Batu Pahat, JohorD Chuping, Perlis

57. Apakah jenis tanaman yang terdapat di lokasi di bawah?

Besut – Terengganu Bachok – Kelantan

A TehB TebuC TembakauD Kelapa sawit

58. Apakah kesan alam sekitar akibat penggunaan alat di bawah secara berlebihan ?

11

Pokok bernilai tinggi ditanam Ditebang selepas 30 tahun

Jabatan Alam Sekitar Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)

Kelab Reka Cipta SMK Bukit Selambau telah mengadakan lawatan ke Pameran Maritim dan Udara Antarabangsa (LIMA) Langkawi.

A Suhu air laut meningkatB Perubahan lanskap lautC Kepupusan hidupan akuatikD Kepelbagaian sepsis ikan

59. Apakah jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor perkhidmatan?A Pegawai bankB Pekerja kilangC Pengusaha keropokD Pengait kelapa sawit

60. Apakah hasil tanaman yang terdapat di kawasan berikut?

A GetahB Nanas C TembakauD Kelapa sawit

SOALAN TAMAT

12

Pontian Kecil Parit Raja