ppt f3 2013

of 15/15
Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah 1 . Kawasan paling tinggi dalam peta terletak di A C B D 2 Kedudukan klinik (RG216726) dari Kg. Pantai Bersih (RG267765) ialah 1 40 A B 72 73 23 24 76 77 20 21 70 71 21 22 73 74 26 27

Post on 10-Dec-2015

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geografi paper

TRANSCRIPT

Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah

1.Kawasan paling tinggi dalam peta terletak di

AC

BD

2.Kedudukan klinik (RG216726) dari Kg. Pantai Bersih (RG267765) ialah

A timur lautC barat daya

B tenggaraD barat laut

3.Bentuk muka bumi X (RG252722) ialah

A betingC teluk

B tomboloD anak tanjung

4.Cerun AB ialah

A tebing tinggiC cerun landai

B dataran tinggiD cerun bertangga

5.Keluasan sawah padi di barat daya peta ialah

A 2 km persegiC 6 km persegi

B 4 km persegiD 8 km persegi

6.Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di barat laut peta?

IKawasan tadahan

IISumber pertanian

IIISumber pembalakan

IVHabitat flora dan fauna

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

7.Kira waktu tempatan di R.

A 4.30 pagiC 5.30 pagi

B 5.00 pagiD 6.00 pagi

8.Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar?

BanjaranGunung

ATitiwangsaBenom

BBintang Korbu

CCrockerKinabalu

DTahanMurud

9.Antara yang berikut, yang manakah tasik semula jadi di Malaysia?

A Tasik BeraC Tasik Chenderoh

B Tasik Kenyir D Tasik Temenggor

10.Bentuk muka bumi manakah yang terdapat di hulu sungai?

Ilurah bentuk V

IIjeram

IIItetambak

IVlikuan sungai

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

Peta 1 : SABAH DAN SARAWAK

11.Kawasan yang berlorek dalam Peta 1 boleh dikaitkan dengan

A kawasan pertanian utamaC kawasan perlombongan utama

B gua batu kapur di MalaysiaD gunung tertinggi di Asia Tenggara

12.BBentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak?

A TelukC Tanjung

B Beting pasirD Tebing tinggi

13.Bagaimanakah petani di pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah untuk pertanian?

A Menebus guna kawasan payaC Membina teres di cerun bukit

B Meratakan kawasan bukitD Mewujudkan sistem pengairan

14.Kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar ialah

Ikemarau

IIhujan asid

IIIhakisan tanah

IVperubahan landskap

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

15.Apakah langkah untuk mengatasi masalah hakisan tanih di kawasan pembalakan?

A Membuat tarahanC Menanam semula pokok

B Menggali longkangD Membina dinding tarahan

16.Pergerakan bumi dalam rajah di atas mengakibatkan

A siang dan malamC perbezaan ketinggian matahari

B kejadian empat musimD siang dan malam tidak sama panjang

17.Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi pada

18.Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia ialah

A Kuala PilahC Bukit Larut

B Bukit FraserD Kuala Terengganu

19.Apakah faktor yang menggalakkan pertumbuhan hutan tebal di Malaysia?

IHujan tahunan 2600mm

IISuhu tahunan 270C

IIITanih pasir yang subur

IVAngin bertiup kencang

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

20.Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

Kawasan

Kegiatan ekonomi utama

I

Greenland

Pertanian

II

Gurun Thar

Penternakan

III

Switzerland

Pelancongan

IV

Siberia

Perikanan

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

Peta 2: SEMENANJUNG MALAYSIA

21.Bilakah angin monsun bertiup ke kawasan berlorek dalam Peta 2 di atas?

A April - MeiC Jun - Ogos

B Mei - SeptemberD November - Mac

22.Antara berikut, yang manakah benar tentang hujan di atas?

A Berlaku pada waktu subuhC Disertai dengan kilat dan petir

B Dikenali sebagai hujan bukitD Turun di kawasan cerun bukit

23.Maklumat di atas merujuk kepada ciri hutan

A pantaiC paya air tawar

B gunungD hujan tropika

24.Pokok ru dan tapak kuda merupakan tumbuhan di kawasan Peta 3

Peta 3 : MALAYSIA

25.Tumbuhan di atas terdapat di

A sekitar Tasik BeraC puncak Gunung Kinabalu

B pinggir laut KelantanD kawasan paya hilir Sungai Perak

26.Kombinasi manakah yang benar tentang tanih dan jenis tumbuhannya?

Tanih

Jenis Tumbuhan

A

Aluvium

Hutan pantai

B

Laterit

Hutan gunung

C

Gambut

Hutan paya air masin

D

Lumpur

Hutan paya air tawar

27.Apakah ciri tumbuhan semulajadi di Thailand?

APokoknya berbentuk kon

BGugur daun dalam musim kering

CMempunyai akar yang panjang

DDaunnya berbentuk jarum

28.Agensi yang terlibat dalam usaha melindungi hidupan liar ialah

A PERHILITANC FAMA

B MARDID FRIM

29.Kaedah X di atas ialah

A penebangan terpilihC rawatan silvikultur

B penghutanan semulaD projek ladang hutan

30.Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas?

A PendidikanC Perlombongan

B PerindustrianD Pelancongan

31.Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar?

IIklim berubah

IIKualiti air merosot

IIISumber hutan berkurang

IVKesuburan tanih meningkat

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

32.Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta yang bertanda

Peta 4 : DUNIA

33.Ciri-ciri petempatan luar bandar ialah

A lingkungan pengaruh yang luas

B pola petempatan berpusat di simpang jalan

C fungsi utama ialah perniagaan dan perdagangan

D Jumlah penduduk kurang daripada 10 000 orang

34.Apakah ciri penduduk negara di atas?

IKadar kelahiran tinggi

IITaraf teknologi tinggi

IIIKadar kenal huruf tinggi

IVKadar pertambahan penduduk tinggi

A I dan IIC II dan III

B I dan IVDIII dan IV

35.Antara berikut, yang manakah kesan positif pembandaran?

IKemudahan awam bertambah

IIKegiatan ekonomi berkembang

IIIPenduduk luar bandar meningkat

IVPusat pentadbiran baru diwujudkan

A I dan IIC III dan IV

B II dan IIID I dan IV

36.Apakah pola petempatan di kebun kecil getah?

AB

CD

37.Pemilihan petempatan awal di Malaysia dipengaruhi oleh

Ibentuk muka bumi

IIlokasi yang cantik

IIIcuaca yang nyaman

IVkeperluan keselamatan

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA

38.Perkembangan awal bandar X dan Y disebabkan oleh kegiatan

A perindustrian C pertanian

B pelancongan D perlombongan

39.Apakah kesan proses pembandaran terhadap bandar raya di atas ?

INilai harga tanah tinggi

IIKesesakan lalu lintas

IIIMasalah setinggan

IVPencemaran tanih

A I dan IIC II dan III

B I dan IV D III dan IV

Peta 6 : MALAYSIA

40.Apakah kegiatan yang mempengaruhi perkembangan bandar X dan Y dalam Peta 6?

A Pertanian C Perikanan

B PelanconganD Perlombongan

41.Apakah kepentingan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC)?

A Mengeratkan integrasi nasional

B Memajukan teknologi komunikasi

CMengurangkan kesesakan lalu lintas

D Memperluaskan jaringan pengangkutan

42.Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di pantai barat

Semenanjung Malaysia lebih padat?

IKegiatan ekonomi

IITanah pamah luas

IIIMigrasi penduduk

IVBebas daripada angin monsun

A I dan IIC II dan IIII

B I dan IVD III dan IV

43.Apakah kepentingan pengangkutan udara di Malaysia?

IMemendekkan jarak

IIMasa dapat dijimatkan

IIIMenggalakkan pelancongan

IVDarjah ketersampaian tinggi

A I dan IIC II dan III

B I dan IV D III dan IV

44.Apakah kesan pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar?

A Banjir kilatC Habitat fauna musnah

B Kejadian jerebuD Kelajuan angin meningkat

45.Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar besar?

A Mengindahkan landskap bandar

B Menjimatkan penggunaan ruang

CMemendekkan jarak perjalanan

D Meningkatkan keselamatan pengguna

46.Apakah sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui?

ASuriaCMineral

BTanihDHutan

47.Antara yang berikut, yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia?

Jenis mineralLokasi

A

Bijih besi

Jemaluang

B

Kuprum

Mamut

C

Emas

Mukah

D

Bauksik

Raub

48.Di manakah terdapat bahan mentah untuk industri membuat aluminium?

A Bau, SarawakC Mamut, Sabah

B Raub, PahangD Teluk Ramunia, Johor

49.Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan berikut?

A SilikaC Marmar

B KaolinD Batu kapur

50.Senarai bandar di bawah berkaitan dengan aktiviti

A pusat pendaratan ikan

B pengumpulan hasil hutan

Cpengumpulan hasil mineral

D pengumpulan hasil pertanian

51.Negara manakah menggunakan sumber tenaga biomas secara meluas?

A IndiaC Belanda

B JepunD Iceland

52.Apakah kepentingan penerokaan sumber kepada pembangunan negara?

IMeningkatkan import barangan

IIMeningkatkan nilai mata wang

IIIMembangunkan kawasan baru

IVMewujudkan peluang pekerjaan

A I dan IIC II dan III

B I dan IV D III dan IV

53.Langkah pengurusan berikut dikenali sebagai

A ladang hutanC penghutanan semula

B rawatan silvikulturD penebangan terpilih

54.Apakah peranan utama yang dimainkan oleh kedua-dua agensi tersebut?

AMemberikan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat

BMeluluskan lesen membalak kepada syarikat pembalakan

CMenguatkuasakan undang-undang alam sekitar

DMenjalankan penyelidikan dan pembangunan

55.Maklumat di bawah merupakan aktiviti pelancongan

Apakah jenis aktiviti pelancongan di atas?

APelancongan Pertanian

BPelancongan Kesihatan

CPelancongan Sukan Dan Rekreasi

DPelancongan Budaya Dan Warisan

56.Dimanakah lokasi tanaman utama tebu di Malaysia?

AMukah, Sarawak

BKundasang, Sabah

CBatu Pahat, Johor

DChuping, Perlis

57.Apakah jenis tanaman yang terdapat di lokasi di bawah?

Besut Terengganu

Bachok Kelantan

ATeh

BTebu

CTembakau

DKelapa sawit

58.Apakah kesan alam sekitar akibat penggunaan alat di bawah secara berlebihan ?

ASuhu air laut meningkat

BPerubahan lanskap laut

CKepupusan hidupan akuatik

DKepelbagaian sepsis ikan

59.Apakah jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor perkhidmatan?

APegawai bank

BPekerja kilang

CPengusaha keropok

DPengait kelapa sawit

60.Apakah hasil tanaman yang terdapat di kawasan berikut?

AGetah

BNanas

CTembakau

DKelapa sawit

Soalan tamat

D

C

Kelab Reka Cipta SMK Bukit Selambau telah mengadakan lawatan ke Pameran Maritim dan Udara Antarabangsa (LIMA) Langkawi.

B

Pembinaan jalan raya

Pertanian pindah

A

A

U

R

Q

2.30 pagi

60 T

15T

27

26

74

73

22

21

71

70

21

20

77

76

24

23

73

72

40

A

B

A

Solstis musim sejuk

24 jam malam di kutub utara

Akar banir

Empat lapisan

Lumut

Kulampair

Seramik

Tembikar

Menebas sekeliling anak pokok yang berharga

Kaedah X

Gelangan racun pada pangkal pokok

Sintok

Bandar Baru Bangi

Kanada

Australia

Bandaraya Tokyo

Bandaraya Bangkok

B

C

D

B

C

D

Temerloh

Sandakan

Pokok bernilai tinggi ditanam

Ditebang selepas 30 tahun

Pontian Kecil

Parit Raja

Jabatan Alam Sekitar

Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS)

PAGE 1