ppt kh f3 2016 betul.docx

of 17/17
Jawab semua soalan di bahagian A dan bahagian B BAHAGIAN A 1. Tandakan (√) bagi ciri-ciri lukisan kerja dalam proses reka cipta dan (X) bagi ciri yang salah di petak yang disediakan. a. Menyatakan jenis alatan yang diperlukan b. Ukuran yang dibuat dalam unit mm c. Menunjukkan rupabentuk projek rekacipta ( 3 markah) 2. Padankan faktor pemilihan idea di bawah dengan pernyataan yang tepat. Faktor Pemilihan idea Pernyataan a. Keupayaan kendiri Tidak menjejaskan alam sekitar, selamat dan selesa semasa mengunakannya b. Mesra Alam Dapat memenuhi keperluan pengguna dan dapat menyelesaikan masalah c. Kepentingan produk Bersesuaian dengan kemampuan dan keupayaan fizikal dan kemudahan ( 3 markah) 3. Isi petak kosong di bawah ini dengan menyatakan cara yang dapat membantu mencetuskan idea untuk penghasilan produk baru dan pengubahsuian barangan. Jawapan a telah diberikan. 2

Post on 09-Jul-2016

231 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jawab semua soalan di bahagian A dan bahagian BBAHAGIAN A1. Tandakan () bagi ciri-ciri lukisan kerja dalam proses reka cipta dan (X) bagi ciri yang salah di petak yang disediakan.a.Menyatakan jenis alatan yang diperlukan

b.Ukuran yang dibuat dalam unit mm

c.Menunjukkan rupabentuk projek rekacipta

( 3 markah)

2. Padankan faktor pemilihan idea di bawah dengan pernyataan yang tepat.

Faktor Pemilihan ideaPernyataan

a. Keupayaan kendiriTidak menjejaskan alam sekitar, selamat dan selesa semasa mengunakannya

b. Mesra AlamDapat memenuhi keperluan pengguna dan dapat menyelesaikan masalah

c. Kepentingan produkBersesuaian dengan kemampuan dan keupayaan fizikal dan kemudahan

( 3 markah)

3. Isi petak kosong di bawah ini dengan menyatakan cara yang dapat membantu mencetuskan idea untuk penghasilan produk baru dan pengubahsuian barangan. Jawapan a telah diberikan.

( 3 markah)4. Nyatakan tiga langkah mengira jumlah tenaga elektrik telah yang digunakan. a. _________________________________________________________________________________________________b. _________________________________________________________________________________________________c. _________________________________________________________________________________________________( 3 markah)

5. Nyatakan tiga maklumat utama pada bil elektrik.Tiga Maklumat Utama pada Bil Elektrik

(3 markah)

6. Berapakah bacaan meter kilowatt jam jenis digital berikut?a.857438

1000010001001011/10

Bacaan meter :_________________________________________

b. 091967

1000010001001011/10

Bacaan meter :_________________________________________

c. 374846

1000010001001011/10

Bacaan meter :_________________________________________ (3 markah)

7. Berikan tiga contoh peralatan yang menggunakan motor AC.a. _____________________________________________________________________________________________b. _____________________________________________________________________________________________c. _____________________________________________________________________________________________( 3 markah)

8. Tandakan () pada peralatan yang menggunakan motor arus terus (DC) dan (X) pada alatan yang menggunakan motor arus ulang alik (AC).AlatanJawapan

a.Peti ais

b.Skuter elektrik

c.Kerusi roda bermotor

( 3 markah)

9. Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (X) pada penyataan yang salah.PernyataanJawapan

a.Pengguna dikenali sebagai consumer manakala konsumerisme bermaksud kepenggunaan

b.Konsumerisme merupakan sebuah pergerakan yang dianggotai oleh segenap lapisan masyarakat dan bangsa

c.Pengguna menggunakan wang sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

( 3 markah)Kedai X mencampurkan beras gred AA dengan beras gred AAA dan menjual kepada pelanggannya sebagai beras gred AAA.

10.

Berdasarkan pernyataan di atas , tandakan () pada bentuk penyelewengan yang telah dilakukan oleh kedai X yang betul dan (X) pada yang salah di petak yang disediakan.PernyataanJawapan

a.Maklumat kurang tepat

b.Barangan tidak berkualiti

c.Kualiti barangan yang rendah

( 3 markah)

11. Nyatakan tiga peranan kerajaan dalam menjaga hak-hak pengguna.a. _____________________________________________________________________________________________b. _____________________________________________________________________________________________c. _____________________________________________________________________________________________( 3 markah)

12. Terangkan komponen yang terlibat dalam mekanisme penghantaran kuasa motor DC di dalam rajah 2 . Nyatakan X ,Y dan Z di ruang yang disediakan. W telah diberikan.

Rajah 2w. Rodax. _____________________________________________________________________________________________y. _____________________________________________________________________________________________z. _____________________________________________________________________________________________( 3 markah)

13. Kenalpasti nama komponen elektronik di bawah.

a. ______________ __ b.____________________ c. ______________________( 3 markah)

14. Tandakan () pada kaedah penyimpanan dan pemasangan pin IC 555 yang betul dan (X) pada yang salah.PernyataanJawapan

a.

Pematerian dilakukan pada soket dan bukannya kaki IC 555

b.

Gunakan nilai voltan dan arus yang tinggi

C.Simpan IC 555 dalam bekas plastik yang antistatik

( 3 markah)

15. Rajah 3 menunjukkan litar bersepadu IC

Rajah 3Berdasarkan rajah 3 , padankan fungsi kaki IC 555 itu dengan menulis sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 di ruang jawapan yang disediakan.

Fungsi pin kaki IC 555Jawapan

a.

Bumi

b.

Keluaran

C.Ambang

( 3 markah)

16. Tandakan () bagi pernyataan yang betul tentang peraturan memateri dan (X) bagi yang salah di petak yang disediakan.PernyataanJawapan

a.Pematerian I.C dilakukan pada pinnya

b.Elakkan membuat pembengkokan kaki komponen terlalu rapat pada badannya

c.L.E.D , kapasitor, dan bateri perlu disambung mengikut kekutuban

( 3 markah)

17. Jadual di bawah ini adalah tentang langkah-langkah membuat projek elektronik.

Langkah-langkah Membuat Projek Elektronik

IUji projek yang telah siap dan buat pembaikan jika perlu

IISemak semula kedudukan kaki komponen berpandukan lukisan skematik dan pateri semua kaki atau tamatan komponen

IIIMembentuk dan memasang kaki komponen berdasarkan lukisan skematik atau lukisan bergambar

IVPotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis I, II, dan IV di petak yang disediakan. Langkah III telah diberikan.III

( 3 markah)

18. aBerikan satu fungsi ruang kerja

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bNyatakan dua contoh ruang kerja.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( 3 markah)

19. Lantai dan penutup lantai merupakan faktor keselesaan tempat kediaman. Berikan tiga ciri lantai yang baik.I_____________________________________________________________________________________________

II_____________________________________________________________________________________________

III____________________________________________________________________________________________( 3 markah)

20. Nyatakan jenis lantai yang sesuai bagi ruang-ruang tempat kediaman yng berikut.

Jenis ruang

Jenis lantai

a.Ruang tamu

b.Dapur

c.Bilik mandi

(3 markah)

BAHAGIAN B1.Rajah 5 menunjukkan objek yang akan dihasilkan.

Rajah 5Berdasarkan rajah di atas ,a. Senaraikan lima proses yang terlibat untuk menghasilkan produk tersebut.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(5 markah)

b. Nyatakan lima alatan tangan yang digunakan untuk menghasilkan projek kayu di atas.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(5 markah)2.Motor elektrik terdiri daripada dua jenis motor , iaitu motor arus terus dan motor arus ulang-alik.a.Nyatakan dua jenis peralatan yang menggunakan motor arus terus.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2 markah)b. Nyatakan dua jenis peralatan yang menggunakan motor arus ulang alik. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2 markah)c. Nyatakan satu cara untuk menterbalikkan pusingan bagi aci motor arus terus.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1markah)d. Nyatakan mekanisme yang digunakan oleh motor aus terus supaya ia dapat mengawal kelajuan putaran aci.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( 1markah)e.Nyatakan empat komponen yang terlibat dalam mekanisme penghantaran kuasa yang anda nyatakan di (d).___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(4 markah)

3.Rajah 7 menunjukkan sebuah litar elektronik.a. Namakan komponen- komponen elektronik dalam litar skematik yang berlabel di bawah ini.

Rajah 7_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(6 markah)b. Nyatakan dua langkah keselamatan semasa memateri dan menyimpan litar bersepadu (IC)._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(4 markah)

4.Encik Amri melakukan kerja kerja pembersihan pada peralatan perabot di ruang kediamannya pada setiap hujung minggu.

(i) Berdasarkan pernyataan di atas,a. Pada pendapat anda, apakah kemungkinan yang akan berlaku jika Encik Amri tidak berbuat begitu pada setiap hujung minggu?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2 markah)

b. Terangkan empat sebab-sebab kerja menggilap dilakukan pada perabot di dalam ruang kediaman.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(4markah)

(ii) Nyatakan empat peranan persatuan pengguna.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(4markah).SOALAN TAMAT. SELAMAT MAJU JAYA12