eviden band 3

16
Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskript or Eviden s Sains Hayat 3 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi 1.1.2 1 1 Kepentingan keperluan asas kepada manusia. Warnakan kepentingan keperluan asas kepada manusia. 1. Makanan Kesihatan dan Majlis Tumbesaran kenduri 2. Air menghilangkan dahaga membasuh kereta 3. Udara Untuk meniup belon Untuk bernafas 1

Upload: jefferyunin

Post on 23-Jan-2016

269 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Eviden Band 3

TRANSCRIPT

Page 1: Eviden Band 3

Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

3 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.2 1 1

Kepentingan keperluan asas kepada manusia.

Warnakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

1. Makanan Kesihatan dan Majlis Tumbesaran kenduri

2. Air menghilangkan dahaga membasuh kereta

3. Udara Untuk meniup belon Untuk bernafas

4. Tempat Berlindung dari kecantikan dan Perlindungan bahaya perhiasan

1

Page 2: Eviden Band 3

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

3 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.2 1 1

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia

Soalan: Isikan ruang kosong dengan menyatakan sebab mengapa pentingnya keperluan asas berkenaan kepada manusia?

2

Manusia perlukan?

2.Makanan untuk: 1.Air untuk:

3.Udara untuk: 4.Tempat Perlindungan untuk:

Page 3: Eviden Band 3

Tema BandStandard Prestasi

Standard Pembelajar

an

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

3

Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia

1.1.2 1 1

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia

Nyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

3

Page 4: Eviden Band 3

Tema Band

Standard Prestasi Standard Pembelajara

n

Deskriptor Evidens

Sains Haya

t

3 Mempamerkan keupayaan mengetahui

dan memahami perkara-perkara asas

dalam sains dan teknologi

1.3.2 2 1

Tumbesaran Manusia

Cari seorang rakan untuk membanding dan membezakan tumbesaran diri dan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat. Isikan jadual di bawah.

Nama murid Saiz badan Berat (kg) Tinggi (cm)

Berdasarkan maklumat yang di atas, jawab soalan di bawah:

1. Siapakah yang paling tinggi? __________________________________

2. Siapakah yang paling berat? ___________________________________

3. Siapakah yang berbadan kecil? _________________________________

4

Page 5: Eviden Band 3

Tema

Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor

Evidens

Sains Haya

t 3

Mempamerkankeupayaan mengetahui dan memahami Perkara - perkara asas dalam sains dan teknologi

1.3.2 2 1

Tumbesaran Manusia

1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan.

2. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang murid.

Aktiviti 1: Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi saiz.

Lakarkan saiz tangan anda di dalam jadual berikut:

Nama Murid

Lakaran Tangan

Aktiviti 2 : Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi tinggi.

Bahan yang diperlukan : Reben berwarna, gunting

Langkah-langkah : 1. Ukur ketinggian rakan anda dengan reben berwarna.

2. Guntingkan reben berwarna mengikut ketinggian rakan anda.

5

Page 6: Eviden Band 3

3. Ulangi aktiviti 1 dan 2 untuk diri anda dengan bantuan rakan.

4. Bandingkan panjang kedua-dua reben.

Aktiviti 3 : Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi berat.

Bahan yang diperlukan : Penimbang berat digital

Catatkan berat anda di dalam jadual berikut:

Nama Murid

Berat Badan (Kg)

Bahagian yang ini boleh di buat dengan menggunakan kad imbasan

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskript

orEvidens

Sains Hayat

3

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1. 3 1

Haiwan dan makanannya

Tuliskan makanan haiwan-haiwan berikut.

6

Page 7: Eviden Band 3

i. ____________________________

ii. ____________________________

i. ____________________________

ii. ____________________________

i. ____________________________

ii. ____________________________

i. ____________________________

ii. ____________________________

i. ____________________________

ii. ____________________________

i. ____________________________

ii. ____________________________

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskript

orEvidens

Sains Hayat

3

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1.5 4 1

Tempat Perlindungan HaiwanPadankan gambar haiwan-haiwan berikut dengan tempat perlindungannya.

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 8: Eviden Band 3

Dalam tanah

Reban

Atas pokok

Sarang

Kandang

Lubang

Di celah batu

Di celah kayu

Di dalam air

Gua

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskript

orEvidens

Sains Hayat

3

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

2.3.2 5 1

Arahan:Gunting dan lekatkan gambar mengikut cara haiwan membiak.

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 9: Eviden Band 3

9

Page 10: Eviden Band 3

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains Hayat

3Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 2.3.2 5 1

Pengelasan Haiwan Mengikut Cara Pembiakan.

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

10

Page 11: Eviden Band 3

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains Hayat

3Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 2.3.2 5 1

Pengelasan Haiwan Mengikut Cara Pembiakan.

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

11

Cara Pembiakan Haiwan

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Beranak

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Bertelur

Cara Pembiakan Haiwan

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Beranak

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Bertelur

itik ikan paus kura-kura tikus monyet

beruang buaya cicak kucing rama-rama

Page 12: Eviden Band 3

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskript

orEvidens

Sains Fizikal

3

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

4.1.2 6 1

Terang dan gelap

Tandakan (√) bagi situasi yang terang dan (X) bagi situasi yang gelap.

Situasi Terang Gelap

1. Murid memasuki makmal tanpa memasang lampu

12

Page 13: Eviden Band 3

2. Murid masuk ke dalam rumah pada waktu malam semasa bekalan elektrik terputus

3. Murid berada di dalam kelas pada waktu tengahari

4. Murid masuk bilik tayangan dengan lampu terpasang

5. Murid masuk ke dalam gua

6. Murid menutup mata dengan kain hitam

7. Murid berkumpul di tapak perhimpunan pada waktu pagi

8. Murid makan di kantin pada waktu rehat

13