eviden band 4

Upload: shalin-zara-sps

Post on 16-Oct-2015

77 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

dst thn 2

TRANSCRIPT

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Hayat4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan1.1.311

Makanan dan fungsinya

Padankan jawapan yang betul

Fungsi makananJenis makanan

1. Memberi tenaga2. Membantu tumbesaran

3. Membantu menjaga kesihatan4. Membantu proses penyembuhan

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Hayat4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan1.1.311

Makanan dan fungsinya

Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan

Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan

Fungsi makananJenis makanan

Memberi tenaga1.

2.

Membantu tumbesaran1.

2

Membantu menjaga kesihatan1.

2.

Membantu proses penyembuhan1.

2

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Hayat4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan2.1.621

Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.Tuliskan kepentingan haiwan yang diberi mengikut kepentingannya kepada manusia, haiwan dan tumbuhan.

BENDA HIDUP

KEPENTINGAN HAIWAN

PENGAYAAN

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya.

1) Apakah haiwan ini?

___________________________________________________________________________

2) Apakah yang kita boleh buat dengan haiwan ini?

___________________________________________________________________________

3) Adakah haiwan ini penting kepada kita?

___________________________________________________________________________

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Hayat4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan2.1.431

Pengelasan Haiwan Mengikut MakanannyaRajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Hayat4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan2.1.431

Pengelasan Haiwan Mengikut MakanannyaRajah di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan dalam suatu habitatTuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidence

Sains Fizikal4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan2.4.241

Memahami Pergerakan Haiwan

Membuat pergerakkan haiwan yang diperolehi daripada kad kecil dan meletakkan pada jadual yang ditunjukkan.(lampiran II)

IKAN LEMBU KURA- KURA

SIPUT ULAR KATAK

KUDA SOTONG SEMUT BURUNG

BUAYA HARIMAU LIPAN

KANGGARU

Lampiran II

Cara PergerakanHaiwan

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Fizikal4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan4.1.351

Penghasilan bayang-bayang

ARAHAN :1. Gantungkan bentuk bintang pada kotak yang disediakan.

2. Perhatikan jika terdapat bayang-bayang yang terbentuk pada kotak tersebut apabila lampu suluh dipasangkan.

3. Lakar / lukiskan bayang-bayang yang terbentuk pada kotak dalam kertas yang disediakan.

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Sains Fizikal4Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan4.1.351

Aktiviti 1: Murid-murid diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia.

Aktiviti 2: Murid-murid dibekalkan dengan lampu suluh. Murid-murid diminta menjalankan kajian lapangan untuk mengenal pasti objek-objek yang membentuk bayang-bayang.

1. Arahan:

2. Tandakan ( ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang apabila disuluh dengan lampu suluh.

3. Lukiskan bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

Nama objekTandakan ( ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang.Lukis bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

TemaBandStandard PrestasiStandard PembelajaranDeskriptorEvidens

Teknologi dan Kehidupan Lestari4Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.5.1.461

Pasangkan komponen set binaan berikut mengikut urutan.

Senarai Semak

Tandakan ( / ) di ruang yang berkenaanBil.Nama MuridMengikut UrutanTidak Mengikut Urutan

1

2

3

No.Evidence Standard PrestasiInstrumenTanda()Arahan

1B4D6E2

Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas

Melakar sebuah bangunan dengan menggunakan bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan.

Contoh:

Nota:

i. Guru hendaklah menyediakan

beberapa blok set binaan untuk dirujuk oleh murid

ii. Eviden HANYA dipegang oleh guru dan jika murid dapat melakarkan bangunan dengan berpandukan bentuk yang disediakan oleh guruCuba lukiskan sebuah bangunan berdasarkan bentuk set binaan yang ada di depan kamu

Haiwan

Makan haiwan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

Makan tumbuhan sahaja

Haiwan

Makan haiwan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

Makan tumbuhan sahaja

Makanan

Baja

Kenderaan

Pakaian

15