kssr (borang band)

85
BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi. 2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPB 3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disedi 4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian da 5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan. 6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens. DISIPLIN ILMU BAND DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN INSTRUMEN BAHASA MALAYSIA 6 21 32 32 BAHASA INGGERIS 6 29 30 30 MATEMATIK 6 19 28 28 DUNIA SAINS & TEKNOLOGI 6 28 47 47 TMK 6 20 41 41 BAHASA ARAB 6 25 38 38 PENDIDIKAN ISLAM 6 56 68 68 DUNIA MUZIK 6 16 55 55 DUNIA SENI VISUAL 6 28 41 41 PENDIDIKAN JASMANI 6 12 23 23 PENDIDIKAN KESIHATAN 6 27 38 38 PENDIDIKAN MORAL 6 84 92 92

Upload: joanna-chee

Post on 08-Aug-2015

240 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: KSSR (Borang Band)

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi.2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS.3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan.4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan. 5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan.6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens.

DISIPLIN ILMU BAND DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN INSTRUMENBAHASA MALAYSIA 6 21 32 32BAHASA INGGERIS 6 29 30 30MATEMATIK 6 19 28 28DUNIA SAINS & TEKNOLOGI 6 28 47 47TMK 6 20 41 41BAHASA ARAB 6 25 38 38PENDIDIKAN ISLAM 6 56 68 68DUNIA MUZIK 6 16 55 55DUNIA SENI VISUAL 6 28 41 41PENDIDIKAN JASMANI 6 12 23 23PENDIDIKAN KESIHATAN 6 27 38 38PENDIDIKAN MORAL 6 84 92 92

Page 2: KSSR (Borang Band)

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : KELAS : MATAPELAJARAN :

BIL EVIDENS TARIKH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

****sila lihat email file rekod B.Arab****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.

Page 3: KSSR (Borang Band)

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : KELAS : MATAPELAJARAN :

INSTRUMEN

****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.

Page 4: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1DL1E1 B1DL1E2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Page 5: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1DB1E1 BIDB1E2 B1DB1E3 B1DT1E1 B2 DL1E1 B2 DL1E2 B2 DB1E1 B2 DB1E2 B2 DT1E1 B2 DT1E2

Page 6: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3 DL1E1 B3 DB1E1 B3 DB1E2 B3 DT1E1 B4DL1E1 B4DL1E2 B4DL1E3 B4DL2E1 B4DB1E1

Page 7: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5 BAND 6B4DT1E1 B5DL1E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5 DT1E2 B6DL1E1 B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1

Page 8: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6DT2E1

Page 9: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1DL1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Page 10: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1DB2 E1 B1DB3 E1 B1DB4 E1 B1DB5 E1 B1DT6 E1 B2DL1E1 B2DB2E1 B2DB3E1 B2DT4E1

Page 11: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3DL1E1 B3DL2E1 B3DB3E1 B3DB4E1 B3DB4E2 B3DB5E1 B3DT6E1 B4 DL1 E1 B4 DB2 E1

Page 12: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5 BAND 6B4 DB3 E1 B4 DT4 E1 B5 DL1 E1 B5 DB2 E1 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B6 DL1 E1 B6 DL2 E1

Page 13: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6 DB3 E1 B6 DT4 E1

Page 14: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D3E1

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

Page 15: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2 BAND 3B1D3E2 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1

Page 16: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6B3D3E2 B3D4E1 B3D5E1 B4D1E1 B4D1E2 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3

Page 17: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1D1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 18: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1

Page 19: KSSR (Borang Band)

BAND 2 BAND 3B2D5E2 B2D5E3 B2D5E4 B2D5E5 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1

Page 20: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B3D4E5 B3D5E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1

Page 21: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D4E5 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1

Page 22: KSSR (Borang Band)

BAND 5 BAND 6B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5

Page 23: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D1E6

Page 24: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Arab Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1DL1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Page 25: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2

Page 26: KSSR (Borang Band)

BAND 2 BAND 3B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2 B3DL1E1 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DB1E1

Page 27: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4 BAND 5B3DB2E1 B3DB2E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E1 B5DL1E1

Page 28: KSSR (Borang Band)

BAND 5 BAND 6B5DL1E2 B5DL2E1 B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2

Page 29: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6DL1E3 B6DB1E1 B6DT1E1

Page 30: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1D1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 31: KSSR (Borang Band)

BAND 1B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 B1D4E2 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1

Page 32: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1D8E1 B1D9E1 B1D10E1 B1D11E1 B1D11E2 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1

Page 33: KSSR (Borang Band)

BAND 2B2D5E1 B2D5E2 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1

Page 34: KSSR (Borang Band)

BAND 3B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1

Page 35: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3D10E1 B3D10E2 B3D10E3 B3D11E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1

Page 36: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5B4D6E1 B4D6E2 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1

Page 37: KSSR (Borang Band)

BAND 5 BAND 6B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B5D7E1 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1

Page 38: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D5E1 B6D6E1 B6D6E2 B6D7E1

Page 39: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1D1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 40: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2 BAND 3B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5

Page 41: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4

Page 42: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5B4D1E5 B4D1E6 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D3E1 B5D1E1

Page 43: KSSR (Borang Band)

BAND 5B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5 B5D1E6 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4

Page 44: KSSR (Borang Band)

BAND 5 BAND 6B5D2E5 B5D3E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B6D1E7

Page 45: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D1E8 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1

Page 46: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 3

KELAS : _____________ BULAN : ________________ NAMA GURU : ________________________________

BIL NAMA

BAND 1 BAND 2 BAND 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B1 D1 E1

B1 D1 E2

B1D1E3

B1D1E4

B1D1E5

B1D2E1

B1D2E2

B1D2E3

B1D2E4

B1D3E1

B2D1E1

B2D1E2

B2D1E3

B2D1E4

B2D1E5

B2D1E6

B2D1E7

B2D1E8

B2D2E1

B2D2E2

B2D2E3

B2D2E4

B2D2E5

B2D2E6

B2D3E1

B3D1E1

B3D1E2

B3D1E3

B3D1E4

B3D1E5

B3D1E6

B3D1E7

B3D1E8

B3D2E1

B3D2E2

B3D2E3

B3D3E1

B3D4E1

B3D4E2

B3D4E3

B3D4E4

Page 47: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5 BAND 6

B4D1E1

B4D1E2

B4D1E3

B4D1E4

B4D2E1

B4D2E2

B4D3E1

B4D3E2

B4D3E3

B4D3E4

B4D4E

1

B5D1E1

B5D1E2

B5D1E3

B5D1E4

B5D2E1

B5D2E2

B5D2E3

B5D2E4

B5D2E5

B5D2E6

B5D2E7

B5D2E8

B5D3E1

B5D4E1

B5D5E1

B5D6E1

B5D6E2

B6D1E

1

B6D1E2

B6D2E1

B6D2E2

B6D2E3

B6D3E1

B6D4E1

B6D5E1

B6D6E1

B6D7E1

B6D7E2

B6D8E1

Page 48: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 2

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 BAND 2 BAND 3B1D1E1 B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E1

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

Page 49: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1

Page 50: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D1E2 B6D2E1

Page 51: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1D1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 52: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D3E1

Page 53: KSSR (Borang Band)

BAND 2 BAND 3B2D4E1 B2D4E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1

Page 54: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 B3D6E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1

Page 55: KSSR (Borang Band)

BAND 5 BAND 6B5D1E1 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2

Page 56: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1D1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 57: KSSR (Borang Band)

BAND 1B1D1E2 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1

Page 58: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2B1D9E2 B1D10E1 B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B1D14E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1

Page 59: KSSR (Borang Band)

BAND 2B2D2E2 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D9E2

Page 60: KSSR (Borang Band)

BAND 2 BAND 3B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B2D13E1 B2D14E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1

Page 61: KSSR (Borang Band)

BAND 3B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1 B3D10E1 B3D11E1 B3D12E1

Page 62: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3D13E1 B3D14E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1

Page 63: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B4D14E1 B5D1E1

Page 64: KSSR (Borang Band)

BAND 5B5D1E2 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B5D8E1 B5D9E1

Page 65: KSSR (Borang Band)

BAND 5 BAND 6B5D10E1 B5D11E1 B5D12E1 B5D13E1 B5D14E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1

Page 66: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 B6D8E1 B6D9E1 B6D10E1 B6D11E1 B6D12E1

Page 67: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D13E1 B6D14E1

Page 68: KSSR (Borang Band)

Rekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMABAND 1

B1D1E1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 69: KSSR (Borang Band)

BAND 1 BAND 2 BAND 3B1D1E2 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1

Page 70: KSSR (Borang Band)

BAND 3 BAND 4B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 B3D4E1 B3D4E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3

Page 71: KSSR (Borang Band)

BAND 4B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D5E1 B4D5E2

Page 72: KSSR (Borang Band)

BAND 4 BAND 5 BAND 6B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1 B5D3E2 B6D1E1

Page 73: KSSR (Borang Band)

BAND 6B6D2E1 B6D2E2 B6D3E1 B6D3E2

Page 74: KSSR (Borang Band)

Compatibility Report for Copy of rekod transit pbs tahun 1 umum.xlsRun on 24/01/2013 20:44

Minor loss of fidelity # of occurrences

25

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available.

Page 75: KSSR (Borang Band)

Version

Excel 97-2003