sejarah folio (mpsj)

Download Sejarah Folio (MPSJ)

Post on 05-Jul-2015

3.868 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ELEMEN 1MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Akhbar Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Buletin Sekitaran MPSJ, keluaran bulan Januari-Jun 2010

Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukti 1: Akhbar

Star Metro, 5 Mei 2011, halaman 8 Star Metro, 18 Mei 2011, halaman 3

Bukti 2: Buletin Nama Buletin Tarikh Halaman Penerbit : : : : Sekitaran MPSJ Bulan Januari-Jun 2010 Muka surat 1-35 Jabatan Perancangan Korporat Majlis Perbandaran Subang Jaya

Bukti 3: Internet http://ocps.mpsj.gov.my http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Perbandaran_Subang_Jaya

Bukti 4: Brosur Demam Denggi, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

Bukti 5: Risalah Kayuhan Hidup Sihat MPSJ 2011, Majlis Perbandaran Subang Jaya.

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2011 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1 2 3 4 Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 5 6 7

Tajuk

Muka Surat 1 2 3 4

Institusi Pentadbiran TempatanPihak Berkuasa Tempatan Latar Belakang Majlis Perbandaran Subang Jaya Peranan Majlis Perbandaran Subang Jaya Perkembangan Majlis Perbandaran Subang Jaya 47 48 73

Rumusan Lampiran Rujukan

1.0 PENGHARGAAN Penghargaan dan terhutang budi sesungguhnya tidak dapat dilahirkan dengan sempurna dalam beberapa baris ucapan. Namun begitu, setinggi-tinggi penghargaan perlulah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada saya untuk menjayakan folio sejarah ini. Pertama sekali, saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Tuhan kerana dengan berkat dan keizinan dari-Nya, maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR tahun 2011 dengan jayanya. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya yang lain. Mereka telah telah banyak berkorban masa dan wang mereka demi membantu saya dalam kerja kursus ini. Mereka juga membantu saya menyiapkan folio sejarah ini dengan memberikan maklumat dan dorongan kepada saya.

Terima kasih juga kepada guru Sejarah saya, Puan Chandra dan juga Puan Pengetua SMK Subang Utama, Puan Rahanim Bt Abdul Rahim yang telah memberikan tunjuk ajar, sokongan serta sedikit tip kepada saya untuk membuat folio sejarah ini. Bantuan yang dihulurkan oleh beliau telah banyak membantu saya menyiapkan folio sejarah ini pada masa yang ditetapkan.

Tidak dilupai juga semua pegawai dan staf sokongan Majlis Perbandaran Subang Jaya yang telah membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang Majlis Perbandaran Subang Jaya.

2.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian bagi kerja kursus sejarah ini adalah untuk melatih softskill pelajar. Melalui kajian ini saya akan dilatih bagaimana untuk mengumpul dan maklumat merekod maklumat. Proses tersebut memerlukan pelajar menggunakan kemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah. Dalam jangka waktu menyiapkan kerja kursus ini pelajar akan menghadapi pelbagai masalah, pelajar memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut, ini dapat meningkatkan kekuatan mental pelajar. Melalui kajian ini, saya diberikan pendedahan bagaimana peranan MPSJ/MBSA dalam mempertingkatkan semangat nasionalisme dan memperkukuh integrasi nasional bagi menjayakan harapan kerajaan bagi membentuk satu bangsa Malaysia tanpa membezakan warna kulit. Saya diamanahkan untuk mencari nilai patriotisme yang diketengahkan oleh MPSJ dan peranan yang dimainkan oleh MPSJ bagi menjayakannya. kesemua nilai patriotisme dan peranan MPSJ akan direkodkan didalam kajian ini. Kajian ini dapat menanamkan semangat patriotik dan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri saya. Ianya membuatkan saya berbangga sebagai rakyat Malaysia, cinta akan bangsa dan negara, bersefahaman dan bermuafakat, mematuhi peraturan dan undang-undang serta tabah menghadapi cabaran.

3.0 KAEDAH KAJIAN Semasa menjalanka kerja kursus ini, saya telah mengumpul dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya dengan menggunakan beberapa kaedah. Antara kaedah yang saya guna itu ialah: i) Lawatan dan Pemerhatian Saya telah melawat ke Majlis Perbandaran Subang Jaya yang terletak di Persiaran Perpaduan, USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan pada 5 Mei 2011 untuk mendapatkan maklumat kerja kursus. ii) Analisis Dokumen Saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi mendapakan maklumat tambahan. Antara dokumen yang dianalisis termasuk keratan akhbar, gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan dan juga aktiviti kakitangan Majlis Perbandaran Subang Jaya. iii) Melayari Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus serta untuk mendapatkan contoh-contoh kerja kursus. . iv) Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan kaedah ini dengan mencari mencari majalah-majalah serta buku ilmiah yang terdapat di pusat sumber sekolah saya yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus saya.

4.0 HASIL KAJIAN 4.1 4.1.1 Institusi Pentadbiran TempatanPihak Berkuasa Tempatan (PBT) Nama Rasmi/ Nama Ringkas/ Nama Lain

Nama rasmi majlis perbandaran yang saya pilih ialah Majlis Perbandaran Subang Jaya. Nama ringkasnya ialah MPSJ. M mewakili Majlis, P mewakili Perbandaran, S mewakili Subang dan J mewakili Jaya. 4.1.2 Lokasi Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) terletak di antara Jalan USJ5/4 di utara, Jalan USJ5/1 di barat, Persiaran Perpaduan di selatan, dan Persiaran Bakti di timur. Pintu utama (Pintu A) Majlis Perbandaran Subang Jaya terletak di hadapan Persiaran Bakti, manakala pintu tepi (Pintu B) dan pintu untuk masuk stadium MPSJ (Pintu C) terletak di hapadan Persiaran Perpaduan. Di bawah ialah peta MPSJ yang paling terkini.

Peta 4.1

4.1.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi Penubuhan Matlamat/ Objektif:

Majlis Perbandaran Subang Jaya bertanggungjawab ke atas perancangan kawasan dan pengawalan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan serta bertanggungjawab dalam membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya.

Antara objektif MPSJ termasuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan, sosio-ekonomi dengan koordinasi, bantuan serta kerjasama Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Selain itu, MPSJ harus memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-Undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan.

MPSJ juga perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam. Sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan serta reliable juga perlu diwujudkan oleh MPSJ.

Seterusnya, objektif MPSJ adalah untuk memastikan perkhidmatan perbandaran pada tahap yang memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan serta memastikan kawasan persekitaran MPSJ mempunyai landskap yang cantik di samping penjagaan taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggarakan dengan baik.

Visi, Misi dan Moto Penubuhan: Misi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah Menguruskan perkhidmatan perbandaran bertaraf antarabangsa ke arah menjadikan Majlis sebuah perbandaran sejahtera, bestari dan dinamik menjelang 2020 manakala visi Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah Menjadi PBT terunggul bertaraf antarabangsa berteraskan Perbandaran Bestari, Kota Niaga dan Kediaman Idaman. Moto Majlis Perbandaran Subang Jaya pula ialah Ke Arah Tadbir Urus Yang Gemilang Bendera:

Pengibaran bendera MPSJ bertujuan meningkatkan taat setia warga MPSJ kepada organisasi dan seterunya bersedia untuk lebih komited dalam tugas masing-masing. Bentuk V melambangkan kejayaan yang dicapai melalui perkhidmatan berkualiti yang menjadi teras budaya kerja. Pada bahagian di sebelah atas terdapat huruf SJ iaitu singkatan perkataan Subang Jaya

Logo MPSJ di tengah bendera melambangkan asas yang dinamik, moden dan menonjolkan imej korporat. Warna putih melambangkan keikhklasan semua warga MPSJ berkhidmat dengan penuh disiplin, kemesraan dan kekuatan menempuh cabaran. Warna biru pula melambangkan kesungguhan MPSJ melaksanakan tanggungjawab sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang mengatur, mengawal dan merancang pemajuan dan kegunaan tanah dan bangunan dalam kawasannya. Logo:

Reka bentuk logo ini diserasikan untuk memberi tumpuan khusus terhadap identitinya yang nyata iaitu berkesan, mudah dan terkini. Perletakan elemen reka bentuk dan warna logo asal tidak diubah untuk mengekalkan persamaan dan kebiasaan pada logo asal. Simbol pada logo

mencerminkan nadi majlis, melambangkan daya usaha, dedikasi, komitmen, amanah dan perpaduan warga MPSJ manakala simbol memberi maksud melompat kea bad 21 dengan

tekad yang membara. Secara keseluruhan, reka bentuk logo ini melambangkan MPSJ sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang progresif dan komited.

4.1.4 Carta Organisasi dan Senarai Pentadbir Carta Organisasi:

Jawatan Yang Dipertua masih kosong, tetapi Pembantu Tadbir (PA) atau Timbalan Yang Dipertua ialah Nor Afifa binti Hussein. Setiausaha Perbandaran Merangkap Timbalan Yang Dipertua ialah Tuan Abdullah bin Marjunid, dengan pembantu beliau, Jastina binti Abu Saman. Antara jabatan yang tertinggi ialah Jabatan Undang-Undang, Jabatan Audit Dalam, dan Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan. Pengarah Jabatan Undang-Undang ialah Puan Hajah Anita binti Abdul Jalil. Penolong Pengarah Kanan Jabatan Audit Dalam ialah Puan Noraziah binti Ali, manakala Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan ialah Encik Nazarudin bin Mashtuki.

Senarai Pentadbir:

Y. Bhg Dato' Asmawi Bin Kasbi, Encik Roslan Shahir Bin Datuk Mohd Shahir, Encik Loka Ng Sai Kai dan Encik