perbincangan isu-isu sembelihan dari segi hukum (fiqh ibadah)

of 44 /44
NORAINAH BINTI RAHMATULLAH D20071029575 NORIZAN BTE HASSAN D20071029606 PERBINCANGAN ISU-ISU SEMBELIHAN DARI SEGI HUKUM

Author: ucuizan

Post on 31-Oct-2014

181 views

Category:

Education


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isu-isu sembelihan ini tidak boleh terhad pd slide ini, boleh ditambah mengikut maklumat yg diperolehi. Maaf jika kekurangan dalam slide ini.. Harap dapat membantu anda. Syukran ^_^

TRANSCRIPT

  • 1. PERBINCANGAN ISU-ISU SEMBELIHAN DARI SEGI HUKUMORAINAH BINTI RAHMATULLAH D20071029575 NORIZAN BTE HASSAN D20071029606

2. PENGENALAN 3. Sembelihan ialah mematikan nyawa binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat marih Berasal daripada perkataan arab iaitu perkataan al- Zabaih yang mana ia merupakan kata jama kepada al-zabihah yang bererti binatang yang disembelih. Ia membawa maksud bintang halal yang sempurna penyembelihannya 4. JENIS-JENIS PENYEMBELIHAN 5. Menurut buku Fiqh Manhaji jilid keIII , penyembelihan terbahagi kepada tiga jenis iaitu al-zahbu, al-nahru dan al- aqru Al-zahbu melibatkan penyembelihan leher binatang di sebelah atas halkum mengikut syarat-syarat syara 6. Al-nahru pula ialah cara penyembelihan leher binatang di sebelah bawah halkum Al- aqru iaitu penyembelihan secara darurat dimana ia dilakukan pada binatang pada manamana bahagian anggota yang boleh mematikannya. Cara ini dilakukan terhadap binatang liar dan tidak dapat dikawal sebagaimana penyembelihan binatang buruan. 7. SYARAT SAH PENYEMBELIHAN 8. Terbahagi kepada tiga iaitu syarat penyembelih, binatang yang disembelih dan alat yang digunakan untuk menyembelih Syarat penyembelih i) Islam ii) Bukan keturunan ahli- Kitab iii) Penyembelih juga tidak melakukan penyembelihan kerana yang lain selain Allah 9. Syarat binatang yang disembelih i) masih mempunyai hayat mustaqirrah ii) putus halkum dan mari iii) putus kedua-dua saluran dengan sekali sembelihan Syarat alat penyembelihan i) tajam ii) bukan gigi atau kuku 10. SUNAT SEMBELIHAN 11. Membaca Bismillah sahaja Menghadap kiblat Membaringkan binatang yang hendak disembelih pada rusuk kiri dan biarkan kaki kanannya bergerak-gerak selepas penyembelihan Memutuskan wadajan atau waridan 12. ISU-ISU SEMBELIHAN DAN PERBINCANGAN HUKUM 13. PENGGUNAAN PELALIAN SELEPAS PENYEMBELIHAN 14. Digunakan bagi mengurangkan kerosakan pada sayap-sayap ayam tersebut. Menggunakan tenaga elektrik dan ia dipasang di sebelah penyembelihan Ada banyak pendapat yang menjelaskan kedudukan sistem ini samada ayam tersebut halal untuk dimakan ataupun tidak. 15. Ada pendapat mengatakan bahawa, penggunaan pelali terhadap ayam adalah halal untuk dimakan jika ia memenuhi syarat-sayarat sembelihan yang telah ditetapkan oleh syara jikalau urat halkum dan marinya sudah terputus Syarat lain yang menyatakan supaya ia halal antaranya ialah tidak berlaku sesuatu yang boleh membantu kematian binatang itu sebelum atau semasa berlaku penyembelihan 16. Akan tetapi apabila penyembelihan sudah berlaku, urat halkum dan marinya sudah putus, tetapi roh binatang yang disembelih belum keluar, lalu bulunya dicabut, kakinya dipotong atau digerak-gerakkan dan sebagainya, maka perbuatan seperti itu di hukum makruh. Dr. Muhammad Sulaiman Al- Asyqar menyatakan bahawa apabila dilakukan sesuatu perkara terhadap binatang selepas penyembelihan dan sebelum rohnya keluar, maka jumhur ulama fiqh berpendapat bahawa binatang berkenaan tidak haram dengan cara demikian. 17. RUMUSAN Kesimpulannya, jumhur ulama berpendapat penggunaan pelali ke atas ayam adalah halal untuk dimakan sekiranya urat halkum dan marinya sudah putus walaupun rohnya masih ada 18. PENYEMBELIHAN CUKUP SYARAT TETAPI DIPUKUL ATAU SEUMPAMANYA SUPAYA CEPAT KEMATIANNYA 19. Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah (1996) berpendapat binatang yang disembelih cukup syarat tetapi dipukul supaya cepat mati adalah halal untuk dimakan. Ini adalah kerana, sembelihannya adalah sempurna dari segi syara dengan putus halkum dan mari 20. Perbuatan memukul ini diqiyaskan oleh fuqaha dengan hukum makruh mematahkan tengkuk binatang kemudian menyembelihnya tetapi ia halal untuk dimakan 21. RUMUSAN Dengan hal yang demikian, makruh memakan binatang yang dipukul sesudah disembelih dan putus urat halkum dan marinya tetapi ia adalah halal untuk dimakan. 22. PENYEMBELIHAN DENGAN MENGGUNAKAN ELEKTRIK, SUNTIKAN DADAH ATAU KAEDAH PENGSANKAN 23. Penggunaan elektrik adalah untuk menenangkan binatang yang untuk disembelihkan. Selain itu, terdapat juga pihak yang pengsankan binatang itu dan menggunakan kaedah suntikan dadah terlebih dahulu sebelum disembelih. Perkara ini telah diamalkan oleh beberapa negara untuk menjadikan kerja penyembelihan lebih mudah. 24. Firman Allah s.w.t dalam ayat 3 Surah Al-Maidah : Maksudnya :diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang Yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang Yang disembelih kerana Yang lain dari Allah, dan Yang mati tercekik, dan Yang mati dipukul, dan Yang mati jatuh dari tempat Yang tinggi, dan Yang mati ditanduk, dan Yang mati dimakan binatang buas, kecuali Yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan Yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib Dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa (daripada memesongkan kamu) dari ugama kamu (setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya). sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu. maka sesiapa Yang terpaksa kerana kelaparan (memakan benda-benda Yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (maka bolehlah ia memakannya), kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 25. . Berhubung dengan isu ini, ulama menegaskan bahawa ia boleh dijalankan dengan beberapa syarat iaitu: a) Ia dibenarkan jika cara itu dapat menenangkan haiwan tersebut disembelih serta melemahkan tentangannya semasa disembelih. b) Kejutan elektrik atau penggunaan dadah itu tidak memberi kesan kepada nyawa binatang sembelihan tersebut. 26. Untuk syarat kedua, dalam keadaan itu, daging sembelihan tersebut haram dimakan atas andaian kematiannya adalah disebabkan oleh kejutan elektrik atau akibat penggunaan dadah untuk pengsankan sebelum disembelih. Ini kerana nas-nas fiqh menurut syariat Islam menetapkan bahawa daging haiwan sembelihan yang berkongsi sebab-sebab kematiannya adalah sebab haram dan sebab halal, ini dihukumkan haram. ( Syeikh Gadul Haq Ali Gadul Haq : 1996 ) 27. RUMUSAN Penggunaan dadah, elektrik, kaedah pengsankan atau seumpama dengannya adalah dibenarkan selagi mana ia memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat itu perlu diikuti disebabkan penggunaan pelbagai kaedah ini dibimbangi memberi kesan dan mungkin menjadi penyebab kepada kematian seekor binatang sembelihan itu. Perkara ini harus ditikberatkan kerana dibimbangi status halal atau haram daging sembelihan itu. 28. PENYEMBELIHAN OLEH AHLI KITAB 29. Ahli kitab merupakan mereka yang menganuti agama yang telah dibekalkan kitab kepada mereka seperti agama nasrani dan yahudi. 30. Firman Allah S.W.T dalam surah al-Maidah ayat 5 : Maksudnya : pada masa ini Dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) Yang lazat-lazat serta baik-baik. dan makanan (sembelihan) orang-orang Yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka). dan (dihalalkan kamu berkahwin) Dengan perempuan-perempuan Yang menjaga kehormatannya - di antara perempuan-perempuan Yang beriman, dan juga perempuan-perempuan Yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang Yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka maskahwinnya, sedang kamu (dengan cara Yang demikian), bernikah bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. dan sesiapa Yang ingkar (akan syariat Islam) sesudah ia beriman, maka Sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang rugi. 31. Ayat ini menunjukkan bahawa telah dihukumkan bahawa sembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab adalah halal dimakan oleh umat Islam. Dan begitu juga sembelihan yang dilakukan oleh umat Islam adalah halal dimakan oleh ahli kitab. 32. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Setiap makanan Ahli Kitab adalah halal bagi umat Islam kecuali binatang-binatang yang Allah jelaskan bahawa ia haram seperti khinzir dan seumpamanya, sebagaimana makanan umat Islam adalah halal bagi mereka. 33. Akan tetapi telah diriwayatkan oleh Imam Al-Maliki yang telah mengatakan: Perempuan-perempuan ahli kitab halal bagi kita (umat Islam), melainkan perempuan Ahli Kitab Harb (umat Ahli Kitab yang perang dengan kita iaitu seperti Amerika dan sekutu-kutunya sekarang). Maka perempuanperempuan mereka dan sembelihan mereka adalah haram. 34. Menurut Ibnu al-Arabi pula, apa yang dianggap oleh ahli kitab sebagai penyembelihan bermakna halal buat umat Islam sekalipun menurut kita sembelihan itu tidak benar. Ini bermakna sembelihan ahli kitab yang mana pada mereka adalah halal sama ada sembelihan mengikut syarak atau sekadar membunuh, mencekik dan seumpamanya terhadap binatang yang sepatutnya disembelih, ia adalah halal juga bagi umat Islam. 35. RUMUSAN Kesimpulan dari isu ini, sembelihan ahli kitab adalah halal bagi umat Islam dan sembelihan umat Islam juga halal bagi mereka. Sembelihan ahli kitab sepatutnya menepati syarak dan menepati suruhan Allah S.W.T. Akan tetapi, jika direnung kembali, masih wujudkah lagi ahli kitab di dunia ini? Wallahu Alam 36. PENYEMBELIHAN DENGAN MENGGUNAKAN MESIN 37. Sembelihan binatang hendaklah putus segala halqum iaitu urat salur nafas dan hendaklah putus segala urat laluan makanan iaitu merih dan sunat dipotong dua urat di belakang tengkuk binatang. 38. Apabila orang Islam menyembelih dengan memotong semua urat halqum dan dipotong semua urat merihnya, maka sempurna sembelihan dan halal daging binatang itu untuk dimakan. Jika dipotong sebahagian halqum atau dipotong sebahagian dari merih atau sebahagian dari keduanya, maka tidak halal sembelihan itu dan binatang itu menjadi bangkai. 39. Haruslah diketahui bahawa sembelihan itu hendaklah dilakukan oleh orang Islam itu sendiri dengan memotong semua halqum dan semua merih binatang sembelihan. Oleh itu, tidak halal binatang sembelihan itu jika orang Islam menyembelih dengan menggunakan mesin kerana jika mesin itu yang memotong halqum dan merih dengan tidak disembelih oleh orang Islam itu sendiri, maka tidaklah dinamakan sembelih dilakukan oleh orang Islam. Akan tetapi ini dinamakan sebagai mesin yang menyembelih binatang itu. 40. Ini tidak dinamakan sembelihan pada syarak dan ayam itu menjadi bangkai kerana orang Islam hanya menghidupkan mesin dan orang Islam itu tidak menyembelih leher binatang itu. (Dr Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz : 1983) 41. RUMUSAN Penggunaan mesin adalah tidak menepati ciri sembelihan yang memerlukan orang Islam itu sendiri untuk menyembelih sendiri binatang sembelihan itu. Jika digunakan mesin, ia adalah dijalankan semata-mata oleh mesin itu dengan orang menggerakkan suis mesin itu sahaja. Selain itu, penyembelihan mesin itu ada kalanya tidak sempurna disebabkan oleh penyembelihan yang tidak memutuskan segala halqum dan urat merih binatang sembelihan itu. 42. KESIMPULAN 43. Penyembelihan adalah satu isu yang perlu dititikberatkan kerana ia berkait rapat dengan halal dan haram yang boleh dimakan oleh umat Islam. Jika satu penyembelihan itu berkongsi sebab kematian sama ada haram atau halal, ia adalah haram dimakan. Oleh itu, menitik beratkan setiap syarat sah sembelihan adalah penting untuk menjaga kesucian dari segi halal bagi binatang yang disembelih itu.