fiqh sembelihan

Click here to load reader

Post on 10-Sep-2015

153 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tajuk sembelihan

TRANSCRIPT

2.0 PENGERTIAN PENYEMBELIHANPenyembelihan dari segi bahasa ialah potong atau belah bagi menghilangkan nyawa binatang. Dari segi syarak pula ialah menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat halkum, urat mari dan dua urat darah di kiri dan kanan leher binatang tersebut (Lokman, 2002). Ini adalah berasas pada sabda Rasulullah S.A.W : Maksudnya : Adalah sembelihan itu pada halkum dan leher.(Riwayat al-Daraqtuni)Menurut Dr. Awis Qurni (2008), penyembelihan adalah proses memotong leher bagi memutuskan trakea (halkum), esofagus (mari), arteri karatoid dan vena jugular (wajadain) untuk mengeluarkan darah yang banyak bagi mempercepatkan proses kematian ternakan.

3.0 DALIL PENSYARIATAN PENYEMBELIHANKedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W adalah rahmat kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan bahkan rahmat kepada sekalian yang wujud di alam ini. Firman Allah S.W.T : Maksudnya : Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi sekalian alam.(Surah al-Anbiya : 107)Cara Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, malah juga hubungan manusia dengan binatang dan seluruh alam ini, adalah bukti kerahmatan itu. Ini termasuklah cara melakukan penyembelihan binatang. Islam telah memberi garis panduan yang lengkap bagaimana untuk melakukannya. Menyembelih binatang dengan aturan yang ditetapkan oleh syarak adalah satu jalan yang menyebabkan daging binatang itu halal dimakan disamping memenuhi syarat-syarat yang lain (Jabatan Mufti Kerajaan. Jabatan Perdana Menteri, 2002). Hal ini digambarkan dalam firman Allah S.W.T : Maksudnya : Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya)(Surah al-Maidah : 3)Dan firman Allah S.W.T : Maksudnya : Maka makanlah dari (sembelihan binatang-binatang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatNya.(Surah al-Anam : 118)Dengan ini jelas bahawa binatang yang halal itu hendaklah disembelih menurut cara Islam. Jika sebaliknya, maka ia tidak halal dimakan. Kecuali dua jenis binatang yang halal dimakan tanpa disembelih iaitu ikan dan belalang.Sabda Rasulullah S.A.W : , , : , : .Maksudnya : Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai ialah ikan dan belalang, manakala dua jenis darah ialah hati dan limpa.(Riwayat Ahmad).

4.0 HUKUM PENYEMBELIHAN Hukumnya adalah wajib dilakukan ke atas sesuatu haiwan itu untuk membolehkan ianya halal dimakan. Haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum Islam diistilahkan sebagai bangkai dan najis. Firman Allah S.W.T :

Maksudnya : Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya)(Surah al-Maidah : 3)

5.0 CARA PENYEMBELIHANTerdapat tiga cara penyembelihan, iaitu : al-Zabhu (), al-Nahru (), dan al-Aqru ().I. Al-Zabhu : Penyembelihan pada leher binatang di sebelah atas halkum mengikut syarat-syarat syara. Sembelihan cara ini adalah bagi semua binatang yang dapat dikawal atau dijinak.

II. Al-Nahru : Penyembelihan pada leher binatang di sebelah bawah halkum. Cara ini sunat bagi penyembelihan unta. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T :

Maksudnya : Oleh itu, kerjakanlah sembahnyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).(Surah al-Kauthar : 2)

Menurut ulama fiqh, penyembelihan unta secara al-Nahru adalah supaya ia cepat mati disebabkan lehernya yang panjang. Walaubagaimanapun, kedua-dua cara penyembelihan tersebut boleh digunakan pada mana-mana sembelihan kerana prinsipnya adalah sama.

Ini berdasarkan hadis daripada Ibn Abbas RA, RASULULLAH S.A.W bersabda: Maksudnya : Adalah sembelihan itu pada halkum dan leher.(Riwayat al-Daraqtuni)

Namun, yang sunat dilakukan adalah dengan menyembelih unta secara al-Nahru, manakala binatang lain secara al-Zabhu.

III. Al-Aqru : Penyembelihan dalam keadaan darurat , iaitu melukakan binatang pada mana-mana bahagian anggota yang boleh mematikannya.

Cara ini apabila binatang menjadi liar dan tidak dapat dikawal, sebagaimana penyembelihan binatang buruan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Rafi bin Khudaij, Rasulullah S.A.W bersabda dalam peristiwa seekor unta rampasan perang yang terperanjat dan terus lari, lantas dipanah oleh seorang lelaki dan menyebabkannya ia mati :

, Maksudnya : Binatang ini ada juga yang liar, sebagaimana binatang liar yang lain. Justeru, binatang yang bertindak demikian terhadap kamu, lakukanlah sebagaimana binatang liar yang lain. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

6.0 SYARAT SAH PENYEMBELIHANSyarat-syarat penyembelihan terbahagi kepada tiga, iaitu Syarat melakukan penyembelihan. Syarat binatang yang disembelih. Syarat bagi alat sembelihan.Syarat melakukan penyembelihani. Penyembelih hendaklah beragama Islam atau ahli kitab, iaitu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jika penyembelih seorang yang murtad, penyembah berhala, tidak percaya kepada Allah atau Majusi, maka hukum sembelihan mereka tidak halal. Firman Allah S.W.T

Maksudnya : Kecuali yang sempat kamu sembelihan (sebelum habis nyawanya).(Surah al-Maidah : 3)

Ayat tersebut ditujukan kepada orang Islam. Sembelihan ahli kitab halal berdasarkan firman Allah S.W.T :

Maksudnya : Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu.(Surah al-Maidah : 5)

Maksud makanan dalam ayat tersebut ialah sembelihan. Sembelihan orang kafir selain daripada ahli kitab tidak halal.

Ini berdasarkan hadis, Nabi S.A.W menulis surat kepada Majusi Hajar mengajak mereka memeluk Islam. Sabdanya : , , , Maksudnya : Sesiapa yang memeluk agama Islam diterima dan sesiapa yang ingkar dikenakan jizyah, sembelihan mereka tidak halal dimakan dan perempuan mereka tidak harus dikahwini. (Riwayat al-Bukhari).

Sembelihan majusi tidak halal, lebih-lebih lagi sembelihan orang murtad, penyembah berhala dan yang tidak percaya kepada Tuhan kerana kekufuran mereka lebih dahsyat.

ii. Penyembelih atau seorang daripada asal-usulnya bukan ahli kitab setelah berlaku penyelewengan atau pemansuhan agamanya. Oleh itu, tidak halal sembelihan orang yang tidak beriman dengan Allah, kemudian memeluk agama Nasrani pada hari ini. Begitu juga seorang Nasrani atau Yahudi yang diketahui asal usulnya penyembah berhala yang kemudiannya memeluk agama Nasrani setelah berlaku penyelewengan tersebut atau setelah bangkit Nabi Muhammad S.A.W. ini berdasarkan hadis :

, , Maksudnya : Rasulullah S.A.W melarang orang Islam makan sembelihan orang Arab yang beragama Nasrani daripada kalangan kabilah Bahara Tanukh dan Taghlib(Riwayat Syahar Ibn Hausyab)

Alasan tegahan makan sembelihan Nasrani tersebut adalah kerana mereka memeluk agama itu setelah berlaunya penyelewengan terhadapnya.

iii. Dia tidak melakukan penyembelihan hanya yang lain selain Allah S.W.T atau tidak menyebut nama yang lain selain Allah. Jika seseorang melakukan penyembelihan atas nama berhala, nama seorang muslim atau Nabi-nabi, maka sembelihannya tidak halal. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T :

Maksudnya : Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah.(Surah al-Maidah : 3)

Ini bererti sembelihan yang bukan kerana Allah atau disebut nama yang bukan nama Allah hukumnya haram dimakan. Apabila terdapat ketiga-tiga perkara penyembelihan tersebut, maka hukumnya halal sembelihannya samada dia lelaki atau perempuan, kecil atau besar, mumayyiz atau tidak, mabuk atau gila dan sebagainya selagi dia mampu menyembelih dan mempunyai iat tersebut walaupun secara umum.

Syarat binatang yang disembelihi. Penyembelih mendapati bahawa sebelum binatang itu disembelih ia masih mempunyai hayat mustaqirrah, iaitu binatang yang sakit atau luka dan seumpamanya yang tidak membawa kematiannya dan pergerakannya seperti pergerkan binatang yang disembelih.

Sekiranya binatang itu tiada hayat mustaqirrah maka penyembelihan itu tidak dianggap al-Tazkiah dan sembelihan tersebut tidak halal, kecuali setelah dilakukan penyembelihan darurat sebelumnya. Darah yang mengalir daripada uratnya setelah disembelih tidak membuktikan bahawa hayat mustaqirrah masih wujud.

ii. Putus halkum dan mari. Halkum adalah saluran pernafasan dan mari saluran makanan. Sekiranya kedua-dua saluran tersebut tidak putus walaupun sedikit, sembelihan itu tidak halal. Ini berdasarkan hadis daripada Rafi bin Khudaij, sabda Nabi S.A.W : , , , Maksudnya : Sesuatu alat yang boleh menyebabkan darah mengalir dan nama Allah disebut, maka makanlah sembelihan itu. Namun, alat tersebut bukannya gigi dan kuku. (Riwayat al-Bukhari).

Penyembelihan mestilah dengan sesuatu yang boleh menyebabkan darah mengalir dan memutuskan halkum dan mari. Pada kelazimannya, kehilangan nyawa bergantung kepada putus atau tidak kedua-dua saluran tersebut.

iii. Putus kedua-dua saluran tersebut dengan segera dan dengan sekali sembelihan. Sekiranya disembelih perlahan-lahan sehingga sembelihan tersebut tidak bergerak-gerak sebagaimana pergerakan binatang yang disembelih sedangkan halkum dan marinya belum putus, maka bat