panduan pegawai penilai 2015 (generik)

Click here to load reader

Post on 06-Dec-2015

22 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gen

TRANSCRIPT

 • *Kehadiran TaklimatTahu Username dan PasswordKuasai Bidang PYDPenilaian dan PelaporanLantikan dan Agihan TugasSebar luas kepada wargaKefahaman Instrumen PenilaianPenilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan PendidikanPrinsip Asas PenilaianAdil dan telus berasaskan kepada kompetensi, potensi dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab2. Menggalakkan persaingan positif dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti ke arah pencapaian objektif organisasi 3. Fokus kepada tanggungjawab dan tugasan mengikut bidang tugas.

  *

  KONSEP PENILAIANKesesuaian MasaKesesuaian TempatKepelbagaian KaedahFleksibilitiPengupayaan (empowerment) kepada pegawai penilai untuk merealisasikan penilaian berasaskan tugas dan tempat bertugasIndividuWorkplaceJob Based5 Standard UtamaLaporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT);Kriteria Kecemerlangan (KC) time based berdasarkan kecemerlangan;Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) - Standard 4 (Keguruan);Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) yang menggantikan PTK tetapi telah ditangguhkan mengikut SPP Bil 4/2011; danPenilaian Guru Cemerlang.

  Chart1

  90

  10

  Sales

  Sheet1

  Sales

  1st Qtr90

  2nd Qtr10

  Chart1

  70

  30

  Sales

  Sheet1

  Sales

  1st Qtr70

  2nd Qtr30

 • *

  *

  ARAS PENILAIANMenghayati tugasan dengan cemerlangMelaksanakan tanggung jawab dengan cemerlangMempamerkan kesungguhan , keyakinan tinggi & berkongsi ilmuSentiasa mengamalkan budaya inovatif & berani menghadapi cabaran

  CEMERLANGSEDERHANALEMAHBAIKMenghayati tugasan dengan baikMelaksanakan tanggung jawab dengan baikMasih mempamerkan kesungguhan , keyakinan & berkongsi ilmuMasih mengamalkan budaya inovatif & berani menghadapi cabaran

  Kurang menghayati tugasanMelaksanakan tanggung jawabKurang mempamerkan kesungguhan Kurang berkeyakinan & kurang berkongsi ilmuKurang mengamalkan budaya inovatif & kurang berani menghadapi cabaran

  Tidak menghayati tugasanTidak melaksanakan tanggung jawabTidak mempamerkan kesungguhan & tidak berkeyakinanTidak mengamalkan budaya inovatif & tidak berani menghadapi cabaran

  *

 • *E1 NILAI PROFESIONALA1.1 Amalan Profesional KaedahPemerhatian

 • *E1 NILAI PROFESIONALISMEA1.2 Hubungan dengan pelangganKaedahSemakan Bahan dan Pemerhatian

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dan berkesan dengan pelanggan pada tahap cemerlang.Berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dengan pelanggan pada tahap baik.Kurang berupaya untuk membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dengan pelanggan.Tidak membina hubungan dua hala (interpersonal) yang positif dengan pelanggan.Pegawai berupaya mempamerkan hubungan yang positif dengan pelanggan pada tahap cemerlang dan berkesan melalui pelbagai cara seperti:e-mel / surat / memo / video /keratan akhbar atau bahan-bahan lain yang sesuaiPegawai berupaya mempamerkan hubungan yang positif dengan pelanggan pada tahap baik melalui pelbagai cara seperti:e-mel / surat / memo / video /keratan akhbar atau bahan-bahan lain yang sesuaiPegawai kurang berupaya mempamerkan hubungan yang positif dengan pelanggan melalui pelbagai cara seperti:e-mel / surat / memo / video /keratan akhbar atau bahan-bahan lain yang sesuaiPegawai tidak berupaya mempamerkan hubungan dengan pelanggan melalui pelbagai cara seperti:e-mel / surat / memo / video /keratan akhbar atau bahan-bahan lain yang sesuai

 • *E2 SAHSIAHA2.1 Mengutamakan PencapaianKaedahSemakan Bahan/ Pemerhatian

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Mempunyai kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan serta menunjukkan sikap yang cemerlang ke arah pencapaian matlamat.Mempunyai kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan dan menunjukkan sikap yang baik ke arah pencapaian matlamat.Kurang kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan dan menunjukkan sikap yang memuaskan ke arah pencapaian matlamat. Tiada kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan.Pegawai mempamerkan kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan berdasarkan bahan yang berkaitan dan sikap yang cemerlang untuk mencapai matlamat.Pegawai masih dapat mempamerkan kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan berdasarkan bahan yang berkaitan dan sikap yang baik untuk mencapai matlamat.Pegawai kurang mempamerkan kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan berdasarkan bahan yang berkaitan dan sikap yang memuaskan untuk mencapai matlamat.Pegawai tidak dapat mempamerkan kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan dan tidak menunjukkan sikap yang baik untuk mencapai matlamat.

 • *E2 SAHSIAHA2.2 Kepantasan BertindakKaedahPemerhatian dan Semakan Bahan

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Berupaya untuk menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dengan kualiti yang cemerlang.Berupaya untuk menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dengan baik.Mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan tugasan dan tidak mengikut tempoh yang ditetapkan.Tiada usaha untuk menyelesaikan tugasan.Pegawai dapat menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dengan kualiti yang cemerlang melalui tingkah laku, tindakan serta bahan yang berkaitan*Pegawai masih dapat menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dengan kualiti yang baik melalui tingkah laku, tindakan serta bahan yang berkaitan*Pegawai dapat menyelesaikan tugasan tetapi tidak dalam tempoh yang ditetapkanPegawai tidak berusaha untuk menyelesaikan tugasan.

 • *E2 SAHSIAHA2.3 Kematangan Emosi dan Keyakinan DiriPemerhatianKaedah

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Sangat memahami emosi diri sendiri dan individu lain serta berkeyakinan tinggi terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi.Memahami emosi diri sendiri dan individu lain serta berkeyakinan terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi.Kurang memahami emosi diri sendiri dan individu lain serta kurang berkeyakinan terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi.Tidak dapat memahami emosi diri sendiri dan individu lain serta tidak berkeyakinan terhadap kebolehan diri dalam pelbagai situasi.Pegawai sentiasa mempamerkan kematangan emosi diri sendiri dan orang lain serta berkeyakinan tinggi dalam mengambil tindakan yang berkesan bagi melaksanakan tugasan Pegawai dapat mengawal emosi diri sendiri dan individu lain serta berkeyakinan dalam mengambil tindakan bagi melaksanakan tugasan Pegawai kurang upaya mengawal emosi diri sendiri dan individu lain serta kurang berkeyakinan dalam mengambil tindakan bagi melaksanakan tugasan Pegawai tidak berupaya mengawal emosi dan tidak berkeyakinan dalam mengambil tindakan bagi melaksanakan tugasan

 • *E2 SAHSIAHA2.4 Budaya Kerja SepasukanKaedahSemakan Bahan dan Pemerhatian

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Terlibat secara aktif dalam melaksanakan kerja sepasukan dan berupaya menangani isu atau masalah.Terlibat dalam melaksanakan kerja sepasukan dan berupaya menangani isu atau masalah. Kurang terlibat dalam melaksanakan kerja sepasukan.Tidak terlibat dalam melaksanakan kerja sepasukan.Pegawai dapat melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan kerja sepasukan dan berupaya menangani permasalahan yang dihadapi untuk mencapai matlamat organisasiPegawai masih melibatkan diri dalam melaksanakan kerja sepasukan dan masih berupaya menangani permasalahan yang dihadapi untuk mencapai matlamat organisasiPegawai kurang melibatkan diri dalam melaksanakan kerja sepasukan dan kurang berupaya menangani permasalahan yang dihadapi untuk mencapai matlamat organisasiPegawai tidak melibatkan diri dalam melaksanakan kerja sepasukan.

 • *E2 SAHSIAHA2.5 Berfokuskan PelangganKaedahPemerhatian

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Sangat mengutamakan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas.Mengutamakan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas.Kurang mengutamakan dan kurang memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas.Kurang mengutamakan dan tidak memenuhi keperluan pelanggan dalam bidang tugas.Pegawai sentiasa memberikan tumpuan dan berusaha dengan bersungguh-sungguh memenuhi keperluan pelanggan Pegawai masih memberikan tumpuan dan masih berusaha memenuhi keperluan pelanggan Pegawai kurang memberikan tumpuan dan kurang berusaha memenuhi keperluan pelanggan Pegawai tidak memberikan tumpuan dan tidak berusaha memenuhi keperluan pelanggan

 • *E3 POTENSIA3.1 Kepimpinan Berwawasan dan Membuat KeputusanKaedahSemakan Bahan

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Memperlihatkan hala tuju kerja yang sangat jelas dengan menggerakkan sumber secara optimum untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran. Memperlihatkan hala tuju kerja yang jelas dengan menggerakkan sumber secara minimum untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran.Memperlihatkan hala tuju kerja yang kurang jelas dengan menggerakkan sumber untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran.Memperlihatkan hala tuju kerja yang tidak jelas dan tidak mampu untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaran.Pegawai berupaya membuktikan hala tuju yang sangat jelas dan menggerakkan sumber secara optimum untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaranPegawai masih berupaya membuktikan hala tuju dan menggerakkan sumber secara minimum untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaranPegawai kurang berupaya membuktikan hala tuju yang dan kurang berupaya menggerakkan sumber untuk membuat keputusan bagi mencapai sasaranPegawai tidak berupaya membuktikan hala tuju

 • *E3 POTENSIA3.2 Penyesuaian PerubahanKaedahSemakan Bahan dan Pemerhatian

  ARAS PENILAIANCEMERLANGBAIKSEDERHANALEMAH4321Sentiasa bersedia untuk berubah dan berani menghadapi cabaran dalam melaksanakan bidang tugas.Bersedia untuk berubah dan b

View more