kemahiran generik

Click here to load reader

Post on 19-Dec-2015

31 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tmk

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

PENGURUSAN PEMBELAJARAN BESTARIINTEGRASI KEMAHIRAN GENERIK DISEDIAKAN OLEH : RAJESHWARI PERIASAMY JAYASREE MURGIAH VANITHA ALAGESAN NORAINI NORDIN Kemahiran GenerikKemahiran generik adalah kemahiran dimana ia boleh digunakan pada pelbagai subjek dan ia mengambil masa yang agak lama untuk memperolehinya kerana ia bergantung kepada jenis kemahiran.Terdapat beberapa jenis kemahiran generik termasuklah kemahiran berfikir, strategi pembelajaran dan kemahiran mentaksir &menilai. KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAIAPAKAH ITU KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAI?Kemahiran menggunakan:Kaedah penilaian yang menyeluruh dan holistik.Mengesan kemajuan pelajar secara fleksibel.Mengambil kira tahap kehadiran pelajar.Mengambil kira tahap kecerdasan pelajar dalam proses penilaian.TUJUAN MENTAKSIR DAN MENILAISebagai pelengkap kepada proses p&p.Untuk mendapatkan maklumat perkembangan, kemajuan dan pencapaian pelajar.Untuk membuat tindakan susulan dan pertimbangan daripada maklumat yang diperolehi.Untuk mendapat gambaran keseluruhan prestasi pelajar.JENIS JENIS PENILAIAN:KEMAHIRAN BERFIKIRApakah Pemikiran ?Pemikiran adalah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai idea, membuat keputusan wajar dan membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami.JENIS JENIS ALAT BERFIKIRLembaran pengurusan GrafikSoalan dan penyoalanPeta mindaCognitive Research Trust ( CoRT I : PMI Plus , Minus Intresting) CAF Consider All FactorsC&S- Consequence and Sequel ( What Follows; as a result ) Kesan mengikut jangka masa AGO- Aims, Goals & ObjectivesFIP First Important PrioritiesAPC Alternatives, Possibilities & ChoicesOPV Other Peoples ViewBerfikir secara KritisAdalah keupayaan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu hujah dan membuat pertimbangan wajar dengan alasan dan bukti.Contoh : membanding dan membeza, meneliti bahagian kecil dan keseluruhan, membuat sekuen, menerangkan sebab, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens, mengesahkan sumber maklumat & dll.Berfikir secara kreatifAdalah kecekapan menggunakan minda untuk menjana menghasilkan / mencipta idea baru dan mencari makna dan penyelesaian masalah secara inovatif.Cth : Mencipta analogi, menjana dan menghasilkan idea baru, mencipta metafora & dll.KEMAHIRAN BELAJARApakah itu Kemahiran Belajar?Kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat.Menyampaikan Maklumat :Kemahiran menulisKemahiran persembahanKemahiran TeknikalSumber sumber MaklumatSumber Berasaskan manusia.Bahan audiovisualSumber berasaskan komputerBahan bercetakSUMBER RUJUKANhttp://www.slideshare.net/TieyrahKecik/integrasi-kemahiran-generik-dalam-pphttp://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/pengurusan-pp-bestari_induk.pdf

SEKIAN TERIMA KASIH

View more