nota pku3114 exam

Download nota pku3114 exam

Post on 29-Nov-2015

1.332 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota pku3114 examhttp://www.hil.myhttp://www.pendidikankhas.my

TRANSCRIPT

PKU 3114 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PK

TAJUK 1: PENGENALAN KEPADAPENGURUSAN DAN PENTADBIRANPENDIDIKAN KHAS. PENGURUSAN & PNTADBIRAN MODEL PENGURUSAN

Definisi Pentadbiran Proses penyelenggaraan, pengawalan dan penggunaan pelbagai sumber sama ada dari sumber kewangan, tenaga mahir dan material yang digerakkan secara bersepadu bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Definisi Pengurusan satu proses atau sistem yang direkabentuk, diolah dan disusun bagi membentuk persefahaman yang menyumbang kepada kerjasama dan penglibatan semua ahli dalam kumpulan atau organisasi bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pengurusan dan Pentadbiran dalamPengurusan Pentadbiran PendidikanKhas / Pemulihan Khas1. Penyediaan Anggaran BelanjaMengurus Perjawatan dan KewanganPendidikan Khas2. Penyediaan Kemudahan Fizikal danPeralatan Program IntegrasiPendidikan Khas dan Pemulihan Khas3. Pengumpulan Aduan-Aduan danMaklumbalas Pelanggan4. Pemberian Penghargaan

Pengurusan Murid Pendidikan Khas /Pemulihan Khas1. Penempatan dan Pertukaran MuridPendidikan Khas Dalam dan LuarNegeri2. Pemprosesan Temuduga bagiPenempatan Murid Pendidikan Khas 3. Peningkatan Sahsiah Murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas 4. Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid Pendidikan Khas di Program Integrasi dan Arus Perdana. 5. Peningkatan Keilmuan murid-murid Pendidikan Khas dan Pemulihan KhasPengurusan Guru Pendidikan Khas danPemulihan Khas1. Penempatan dan Pertukaran GuruPendidikan Khas dan Pemulihan KhasDalam dan Luar Negeri2. Pelaksanaan Perkembangan Staf(Latihan) dan Guru Pendidikan Khasdan Pemulihan Khas3. Pengurusan Data Pendidikan Khasdan Pemulihan Khas4. Pemantau Pelaksaan P&P PendidikanKhas dan Pemulihan Khas.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT(TQM)TQM = Pengurusan Kualiti MenyeluruhTQM: Satu bentuk usaha yangdibentuk utk memperbaiki kualitidalam setiap organisasi.TQM dlm PKPA Bil 1 Thn 1992,bermksud:Satu proses pengurusan kualiti yg:1. Berorientasikan pelanggan2. Berjalan sec. Bterusan(continous improvement)3. Melibatkan semua aspek dlmorganisasi (Total Perspective).

Tujuan TQM1. Mmbawa perubahan ygmnyeluruh ke arah melahirkanbudaya organisasi yg cemerlang

PRINSIP TQM Mengembirakan pelanggan Kepuasan pelanggan, Pngurusan mngikut fakta Ada tahap pengukuran / indicator Pngurusan berasaskan tenaga manusia Kerja bkumpulan

MODEL PENGURUSAN DLM PK

MODEL ITINERAN

MODEL KONSULTAN

MODEL KELAS BIASA

MODEL BILIK RESOS

MODEL KELAS KHAS

MODEL ITINERAN.Itineran=Beredar/Bergerak-Guru bergerak (Itinerant teacher) akan pergi dari satu kelas ke satu kelas atau bawa murid keluar dr kelas.-Ahli terapi pertuturan: bgerak dr sekolah ke sekolah utk beri khidmat sec lgsung kpd murid2brmslh kom. dlm kelas.-Guru bergerak dan ahli terapi ini bekerjasama untuk membantu murid2 khas di skolah atau pdprogram ttntu (cth:PDK).

Kelebihan model ini Peluang terima pndidikan pd murid2 khas lebih meluas. Peluang integasi tinggi. meningkatkn kmhiran bljr bsama murid arus pdana. Mengurangkan kos Berkongsi mklumat ant. Ibu bapa dan guru serta mksyrkat.

MODEL KONSULTAN.Konsultan = perunding,pkr runding.- Guru arus perdana akan bekerjasama dengan phk profesional (pkr terapi misalnya) utk mnghasilkan persekitaran pmblajaran yg terbaik bg murid2 khas.-17 murid normal dan seorang murid Pkhas skelas.-Guru Konsultan yg diiktiraf akan melawat kelas tersebut sekali sebulan utk melihat keperluan murid2 pkhas dan membekalkan guru arus pdana beberapa maklumat seperti latihan asas, strategi, BBM, dan sebagainya

Terbahagi dua:1. Guru Konsultan-Langsung (Consultant Teacher-Direct). Bekerjasama dengan guru arusperdana untuk mengjar dab kukuhkn knsp menyokong murid-murid pkhas.

2.Guru Konsultan-Tidak Langsung memantau perkembangan murid-murid dan berkolaborasi dgn guru arus pdana utk mengubah suai persekitaran pmblajaran dlm kelas.

Kebaikan Model Konsultan Menyediakan persekitaran inklusif kpd murid2 Khas. Murid2 pKhas akn mmbawa keunikan dan kekuatan dlm persekitaran kelas. Murid2 pdana akan lebih peka kpd keperluan murid2 Khas. Murid2 pdana blajar mnghargai perbezaan individu. murid akan bljar bkerjasama, mnghargai ant satu sama lain

MODEL KELAS BIASAPendidikan Inklusif melibatkan pelajar-pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas2 biasa bagi membolehkan mereka mengikuti p&p bersama rakan sebaya mereka.

Bentuk Pendidikan Inklusif:1. Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa. Murid mengikuti semua mata pelajarandi kelas biasa seperti murid biasa. Senarai nama murid kekal dalamdaftar kelas khas. Guru kelas biasa boleh rujuk daripada guru pendidikan khas (guru damping) Pelajar pendidikan khas di tahun 6 diberi peluang mengambil peperiksaan.2. Pendidikan Inklusif Separa Masa. Murid mengikuti pembelajaran di kelasbiasa untuk mata pelajaran tertentu Senarai nama murid pada daftarprogram PendidikanKhas. Guru pk sebagai pembimbing atau guru pendamping. Ujian mata pelajaran terlibat samadengan murid biasa.

Model2 Pendidikan Inklusif1.Model A.Penempatan sepenuh masa dalam kelasbiasa dengan pengubahsuaiankurikulum dan strategi P&P.2.Model BPenempatan sepenuh masa dalam kelasbiasa dengan mendapat khidmatnasihat / bimbinganGuru PendidikanKhas.

3.Model CPenempatan dalam kelas biasa dandalam Kelas Khas/BilikResos/PusatSumber Pendidikan Khas.4.Model DPenempatan di Sekolah Khas (BaseSchool)dan kelasSatellitedi sekolahbiasa. (Octopus Model)5.Model EPenempatan sepenuh masa diSekolahPendidikan Khas.6.Model FPenempatan sepenuh masa di rumahkediaman.

MODEL BILIK RESOS-Bilik yang disediakan untuk menjayakan Program PendidikanKhas Integrasi.-Digunakan sebagai tempat pengajarandan pengukuhan pembelajaran murid.-Menyimpan peralatan dan bahan pendidikan khas.-Tempat guru resos menjalankan tugasan mereka

Guru Resos Ditempatkan di sekolah harian biasayang mmpunyai Program Khas Integrasi. peranan guru resos: Pengajaran & pembelajaran. Pengurusan Kelas bimbingan. Aktiviti tambahan. Mengajar murid masalah pembelajaransecara individu atau berkumpulan Mendapatkan maklumat dari guru matapelajaran utk tujuan pengukuhan dan pengayaan Mengenal pasti, meyelaraskan dan

Khidmat Guru Pendamping Guru yang bekerjasama dengan guruperdana atau guru biasa untukmenjadikan proses pengajaran danpembelajaran bermanfaat dan sesuaiuntuk murid Peranan Guru Pendamping: Membantu guru kelas dalammenyelesaikan tugasan melalui perbincngan Menyusun aktiviti yang dapatdilakukan di dalam dan luar kelas Menjalankan program yang berpusatkan murid. Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas KBSR Memperkembangkan kebolehan murid dalam aspek akademik, sosial, komunikasi, tingkah laku, psikomotor dan keterampilan diri.

MODEL KELAS KHASModel HewettTingkah laku murid dipengaruhi oleh : Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat, menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui Perkhidmatan atau keperluan membantu, membimbing, mengawal dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik

Model Montessori-Teori utama montessori ialah mindayang menyerap, jangka masa peka danproses normalisasi.-Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat, menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai sesuatu.Prinsip Model Montessori Menghormati kanak-kanak dan hakmereka Menguasai kemahiran dari mudah kesukar Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri

Kaedah StesenRasional-Menyediakan pendekatan pnp yanglebih fleksibel, menarik dan berfokus-Disiplin murid senang dikawalMatlamat-Menyediakan peluang dan kemudahanpendidikan dalam suasana pembelajaran yang kondusif, aktif dan menyeronokkanObjektif-Murid dapat menumpukan perhatiankepada proses pembelajaran-Murid lebih berminat untuk belajar-Murid belajar dalam suasana kondusifKiosk - Howard Gardner Pelbagai bahagian sudut dalam kelas yang berdasarkan teori multiple intelligent Beliau menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu Kecerdasan individu boleh dipertimbangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru untuk mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta kreativiti mereka

Horse Shoe (Ladam Kuda) Bentuk Horse-shoe mempunyai kelebihan yang sama seperti menggunakan bentuk bulatan, sama ada disusun satu atau lebih meja . Ia menyediakan ruang untuk guru bergerak dengan mudah di kalangan pelajar dan memudahkan guru menumpukan perhatian murid pada papan putih atau skrin tanpa perlu menukar tempat duduk.

BAB 2 : STRUKTUR ORGANISASI PK DI MALAYSIA STRUKTUR ORG. PK PERINGKAT KPM STRUKTUR ORG. PERINGKAT SEK.

STRUKTUR ORG. PK PERINGKAT KPM C. ORG PEND. KHAS

Peranan Memastikan semua dasar, program dan aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pendidikan Khas dilaksanakan bertepatan serta selaras dengan dasar dan FPK Merancang, menyelaras, memantau dan menilai program dan aktiviti yang berkaitan dengan kecemerlangan program akademik, kokurikulum dan peningkatan sahsiah murid pendidikan khas. Merancang, mengurus dan mengawal sumber dengan sempurna bagi memastikan pengurusan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. Merancang peningkatan inovasi dan kreativiti Merancang dan mengurus persediaan pengoperasian institusi baru di bawah Bahagian Pendidikan Khas. Menjadikan Bahagian Pendidikan Khas sebagai penanda aras pendidikan khas dalam dan luar negara. Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang mantap dan berkualiti dengan pelbagai agensi luar di dalam pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian Pelajaran.

C. ORG. JPN

u