exam (2009-1_pdf)

Click here to load reader

Post on 04-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sample exam qstns

TRANSCRIPT

 • SELAMAT DATANG

  KULIAH PERSEDIAAN PEPERIKSAAN

  KEPADA

  BAKAL PERUNDING UNIT AMANAH

  OLEH

  JABATAN LATIHAN

  ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD

  KUCHING

 • TANGGUNGJAWAB UTAMA

  PERUNDING UNIT AMANAH

  1. HANYA MEMPROMOSI DAN MENJUAL PRODUK SYARIKAT

  2. JUJUR , IKHLAS DAN MENURUT PERENTAH BERHUBUNG MEMPROMOSI

  DAN MENJUAL PRODUK SYARIKAT

  3. SENTIASA BERHUBUNG DENGAN SYARIKAT (UPLINE (SEKIRANYA ADA) BAGI

  MENDAPAT BIMBINGAN, BANTUAN DAN TUNJUK AJAR MENGENAI PRODUK .

  JUALAN DAN PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DARI MASA KESEMASA

 • ASAS

  CIRI-CIRI

  SKIM UNIT AMANAH

 • DEFINASI

  APA ITU UNIT AMANAH

  AMANAH adalah pertalian diantara satu pihak yang

  dinamakan pemegang amanah iaitu yang memiliki atau

  mengawal harta untuk kepentingan seseorang (pelabur)

  UNIT (SAHAM) - Apabila kepentingan seseorang itu

  dibahagi ke unit (saham) maka unit itu dinamakan unit

  amanah

 • PELABUR

  DANA

  ASM MARA

  Portfolio pelabagai terdiri pelaburan

  yang dibenarkan

  *Sekuriti Syarikat * Bon-Bon

  *Sekuriti Kerajaan * Aset Mudah Tunai

  KONSEP

  UNIT

  AMANAH

  DIVIDEN &

  KENAIKAN

  MODAL

  PEMEGANG AMANAH

  KERAJAAN

  (S.S.)

 • UNIT AMANAH

  Skim simpanan dan

  pelaburan jangka

  serdahana dan

  panjang

  Diuruskan oleh badan

  profesional dan diawasi

  oleh pemegang amanah

  Peluang menanam

  modal

  di dalam pasaran

  (dividen dan kenaikan

  Modal)

  Mengurangkan Risiko

  Pelaburan

  SATU BENTUK TABUNGAN YANG

  MENYEDIAKAN KEPADA PELABUR

 • Simpanan

  1. Prorata

  2. Berdasar Wang(RM200,000 X 4%=RM8,000.00

  Pelaburan

  1. Tarikh Tutup Buku

  2. Berdasar Unit(RM200,000/RM0.50400,000 unit X 4 senRM16,000.00

  PERKARA

  A/K SIMPANAN/

  DEPOSIT TETAP,

  KWSP

  UNIT AMANAH

  CARA FAEDAH

  DIKIRA

  JENIS

  PERBANDINGAN DIANTARA

  UNIT AMANAH DAN BEBERAPA

  INSTRUMEN KEWANGAN

 • INSTRUMEN KEWANGANRISIKO DAN FAEDAH

  OPTION

  EKUITI

  UNIT AMANAH

  BON

  SIMPANAN & DEPOSITTETAP

  RISIKO TINGGI/FAEDAH TINGGI

  RISIKO RENDAH/FAEDAH RENDAH

 • FAEDAH DAN RISIKO

 • 1. Pelaburan yang selamat

  2. Pulangan berpatutan

  3. Pengurusan profesional

  4. Kepelbagaian pelaburan

  5. Mudah, murah dan fleksibel

  6. Pelaburan jangka sederhana danpanjang

  7. Prinsip ringgit purata

  FAEDAH-FAEDAH MELABUR

 • FAEDAH LAIN

  PERANCANGAN CUKAI

  * KEUNTUNGAN JUALAN

  * PENGAGIHAN PENDAPATAN (DIVIDEN)

 • 1. Risiko Pasaran

  2. Risiko Portfolio

  3. Risiko Tiada Dividen

  4. Syarikat pengurus

  5.Risiko kerana tidak mematuhiperaturan

  6. Risiko mata wang

  7. Pinjaman bank

  RISIKO PELABURAN

 • CARA MELABUR

 • 1. SEKALI GUS

  2. LABUR SEMULA

  3. CARUMAN BULANAN

  4. PINJAMAN BANK

  5. SIMPANAN BIASA

 • RISIKO MELABUR MELALUI

  PINJAMAN BANK

 • 1. FAEDAH TURUN NAIK

  2. GAGAL MEMBAYAR BALIK PINJAMAN

  3. KEGAGALAN MEMBAYAR SEBELUM

  MATANG

  4. PANGGILAN MARGIN

 • STRUKTUR

  SKIM UNIT AMANAH

 • BAGAIMANA UNIT AMANAH BEROPERASI

  SURAT IKATAN

  AMANAH

  PEMEGANG

  AMANAH

  SYARIKAT

  PENGURUSAN

  PEMEGANG

  UNIT

  PERJANJIAN

  ANTARA

 • PROSPEKTUS

 • Kandungan Prospektus

  * Tarikh Tamat Tempuh

  *Matlamat Pelaburan

  *Identiti Skim Amanah Saham(SAS), Syarikat Pengurusan Amanah

  Saham(SPAS),Pemegang Amanah Saham dan Penasihat Syariah

  * Strategi Pelaburan

  *Pelaburan Dibenarkan

  * Maklumat Transaksi-(contoh- tempuh bertenang)

  *Bayaran dan Caj - (contoh bayaran pengurusan dan

  caj pembelian semula)

 • PENDAFTARAN

  * PERMOHONAN

  * TAMBAHAN

  * BELIAN BALIK

  * PENGGANTIAN SIJIL YANG HILANG

  * PENUKARAN NAMA

  * PENGGANTIAN SIJIL ROSAK

  * CANTUMAN SIJIL

  * PECAHAN SIJIL

  * PINDAHAN PUSAKA

 • JENIS DANA AMANAH SAHAM

  * LISTED TRUST - CLOSED END FUND

  (AMANAH TERSENARAI) (BSKL)

  * UNLISTED TRUST - OPEN END FUND

  (AMANAH TAK TERSENARAI) (UNIT AMANAH)

 • BAHAGIAN-BAHAGIAN

  UNIT AMANAH

 • 1. Dana Ekuiti

  - Berkembang (Growth)

  - Pendapatan (Income)

  - Indeks

  - Syarikat Kecil (2nd. Board)

  2. Dana Seimbang (Balanced)

  3. Dana Syariah

  4. Dana Faedah Tetap (Fixed Income)

  5. Dana Bon

  6. Dana Kerajaan Negeri

  JENIS-JENIS DANA SAHAM AMANAH

 • PROFIL

  DANA BERKEMBANG

  1. Sebahagian besar pelaburan adalah di dalam ekuiti

  2. Penekanan pada stok yang berkembang

  3.Aggresif dan biasanya terlibat di dalam pelaburan yang

  berisiko tinggi

  4. Setengah atau lebih jumlah pulangan di serahkan kepada

  pelabur didalam bentuk kenaikan modal

  5. Tertakluk kepada :

  a. Risiko pasaran

  b. Risiko pada gaya atau bentuk pelaburan

  c. Risiko Pengurus

 • PROFIL

  DANA PENDAPATAN

  1. Sebahagian besar pelaburan di dalam ekuiti

  2. Berusaha mendapat pendapatan yang tinggi

  3. Sederhana serta berhati-hati dengan keadaan perubahan

  berdasar pasaran yang rendah ke sederhana

  4. Setengah atau lebih jumlah pulangan di serahkan

  kepada pelabur didalam bentuk pendapatan (dividen)

  5. Tertakluk kepada :

  a. Risiko pasaran

  b. Risiko Pengurus

 • PROFIL

  DANA SEIMBANG

  1. Pelaburan di portfolio di dalam pasaran ekuiti

  Malaysia sehingga maksima 60 %

  2. 40% dilabur di sekuriti faedah tetap dan tunai(bank)

  3. Berusaha mendapat pendapatan dan pertumbuhan jangka

  panjang

  4. Jangkaan sedahana ke tinggi, keadaan perubahan berdasar

  pasaran adalah untuk jangka pendek

  5. Tertakluk kepada :

  a. Risiko pasaran

  b. Risiko kadar faedah

 • PROFIL

  DANA ISLAM

  1. Mengurus mengikut Prinsip Syariah

  2. Melabur dikebanyakan ekuiti di Malaysia tidak termasuk

  stok yang tidak halal

  3. Baki pelaburan di sekuriti faedah tetap dan tunai(bank)

  (di institusi-institusi islam)

  4. Jangkaan sedahana ke tinggi, keadaan perubahan berdasar

  pasaran adalah jangka pendek

  5. Tertakluk kepada :

  a. Risiko pasaran

  b. Risiko kadar faedah

 • LATAR BELAKANG INDUSTRI

  UNIT AMANAH DI MALAYSIA

 • Wujud sejak 1822 di Belgium.

  Berkembang di England pada 1868 denganpenubuhan Foreign & Colonial Govt. Trust.

  Berkembang ke Scotland pada 1886 dibawaoleh Robert Fleming.

  Terbantut oleh Krisis Baring (1890an) danPerang Dunia Pertama (1914 - 1918).

  Berkembang di Amerika Syarikat pada 1924dengan penubuhan Massachusetts InvestorsTrust.

  INDUSTRI SAHAM AMANAH DI MALAYSIA

  - IMBASAN SEJARAH DUNIA

  ASM MARA Unit Trust Management

  Berhad

  4

 • - Jangkamasa Pertama (1959 - 1980)1959 - Pelabur Inggeris di Singapura menubuhkanMalayan Unit Trust Limited dan saham amanah pertamadi Malaysia, Unit Trust Fund of Malaya ditubuhkan.

  1966 - Asia Unit Trust ditubuhkan.

  1967 - Amanah Saham Mara Berhad ditubuhkan sebagaisyarikat amanah saham pertama dimiliki oleh Bumiputerauntuk Bumiputera.

  1968 - Pelancaran tabung pertama untuk pelabur-pelaburBumiputera, First MARA Bumiputra Investment Funddilancarkan oleh ASMB.

  1972 - Sebuah tabung khusus untuk anggota tentera,Kumpulan Modal Bumiputra Pelaboran Perwiraditubuhkan oleh ASMB.

  1976 - Amanah Saham Pahang Berhad ditubuhkansebagai syarikat amanah saham negeri yang pertama.

  INDUSTRI SAHAM AMANAH DI MALAYSIA

  - IMBASAN SEJARAH MALAYSIA

  ASM MARA Unit Trust Management

  Berhad

  5

 • - Jangkamasa Kedua (1980 - 1990)

  1981 - Amanah Saham Nasional dilancarkansebagai instrumen pasaran modal untukmeningkatkan taraf hidup Bumiputera.

  Selaras dengan Dasar Ekonomi Baru untukmembasmi kemiskinan.

  Industri saham amanah berkembang pesat.

  Institusi kewangan tertarik dengan industrisaham amanah berikut kejayaan ASN.

  Arab-Malaysian dan BBMB menubuhkansyarikat pengurusan saham amanah.

  INDUSTRI SAHAM AMANAH DI MALAYSIA

  - IMBASAN SEJARAH MALAYSIA

  ASM MARA Unit Trust Management

  Berhad

  6

 • - Jangkamasa Ketiga (1990 hingga sekarang)

  Lebih banyak institusi kewanganmenubuhkan syarikat pengurusan sahamamanah.

  Beberapa kerajaan negeri mula melancarkandana saham amanah.

  Penubuhan Suruhanjaya Sekuriti danFMUTM sebagai badan-badan pengawasindustri saham amanah.

  INDUSTRI SAHAM AMANAH DI MALAYSIA

  - IMBASAN SEJARAH MALAYSIA

  ASM MARA Unit Trust Management

  Berhad

  7

 • F.M.U.T.M

  PEMEGANG

  AMANAH

  SURUHANJAYA

  SEKURITI

  SYARIKAT

  PENGURUSAN

  BADAN PENGAWAS

 • Suruhanjaya Sekuriti

  BADAN-BADAN PENGAWAS

  Kerajaan memberi kuasa kepada SuruhanjayaSekuriti (SC) untuk mengawalselia industri sahamamanah menerusi Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993,subseksyen 44(2) dan 44(3).

  Penubuhan dan operasi saham amanahdiperuntukkan di dalam Garispanduan SahamAmanah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuritidan Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Sekuriti (SkimAmanah Saham 1996).

  Fungsi utama ialah untuk menjaga kepentinganpelabur-pelabur dan memastikan bahawa industrisaham amanah berkembang dengan teratu