psk exam paper

Click here to load reader

Post on 21-Dec-2015

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSK KERTAS UJIAN PERTENGAHAN

TRANSCRIPT

BAHAGIAN A ( 30 markah)Kertas soalan ini mengandungi pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang PALING TEPAT kemudian hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

1 Semua kanak-kanak di negara kita mempunyai hak dan _______ yang sama.AkeperluanBkehendakCtanggungjawabD keistimewaan

2Keluarga yang harmoni ialah keluarga yang dibentuk berasaskan __________.AwangBkebendaanCkasih sayangDsemua di atas

3Berdasarkan gambar, apakah kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan?APerhentian basBMasjidC Jalan rayaD Taman permainan

4Kitar semula bererti _______.Amemproses barang lama untuk dijadikan barang baru..Bmembeli dan menjual barang lama dan baru.Cmenggunakan barang lama. Dmenggunakan barang baru.

5Budaya di Malaysia sangat _______ kerana masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum.AsesuaiBkolotClamaDunik

6Kempen Budi Bahasa Budaya Kita bertujuan menggalakkan masyarakat supaya mengamalkan sifat-sifat ______ dan budaya hidup yang harmoni.AtamakBrajinCjujurDmulia

7

Apakah tujuan agensi tempatan yang memiliki logo di atas diwujudkan?IMencegah jenayahIIMelaksanakan dasar integrasi nasionalIIIMengeluarkan lesen perniagaanIVMemelihara, meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyatAI, II dan IIIBI, II dan IVC II, III dan IVD Semua di atas

Beliau dipilih menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama setelah kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya pada tahun 1955

8Pernyataan di atas adalah merujuk kepada tokohAKolonel H.S. LeeBDato Onn bin JaafarCTun Abdul Razak HusseinDTunku Abdul Rahman Putra al-Haj

9Amalan _______ penting dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia.Apecah belahBmuhibbahCmusibahDmutlak

10Seorang murid yang mengamalkan gaya hidup sihat mempunyai daya _______ yang tinggi terhadap cabaran dan tekanan dalaman serta luaran.AketagihanBkekeluhanCketahananDkekerapan

Menikmati keperluan hidup Dihormati dan disayangi

11Maklumat di atas merujuk kepadaAhak perlindungan kanak-kanakBhak kanak-kanak dalam kehidupanChak penyertaan kanak-kanakDhak perkembangan kanak-kanak

12Apakah ciri-ciri gaya hidup yang tidak sihat?ISentiasa berfikiran negatifIITerlibat dalam penagihan dadahIIIBersenam dan bersukanIVMengamalkan makanan yang tidak seimbangAI, II dan IIIBI, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

13Tingkah laku yang menunjukkan seseorang itu bersemangat patriotik semasa hari kebangsaan ialah dengan _____ Jalur Gemilang.AmenyimpanBmembeliCmengibarkanDmenjual

14Mengapakah kita menyambut Hari Kemerdekaan?AMengenang jasa pemimpin dan tarikh kemerdekaanBMenarik kehadiran pelancong asingCMenunjukkan negara aman dan harmoniDMeraikan perayaan bersama-sama

15Setiap agama dan kepercayaan menyeru penganutnya memupuk kasih sayang dan _________ dalam diri sendiri.AkekosonganBkeperihatinanCkerisauanDkeseronokan

16Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan mengadakan aktiviti yang berikut untuk mengekalkan warisan budaya kecuali ______.Apameran kebudayaanBpertunjukkan kebudayaanCteater kebudayaanDundang-undang kebudayaan

17Dalam keluarga kaum Orang Asli, kehidupan sesebuah keluarga akan harmoni apabila mereka mengamalkan sikap seperti berikutI tidak mengamalkan adat resamII menghormatiIII mematuhi kepercayaanIV menjaga kesihatanA I, II dan IIIB I, II dan IIIC I, III dan IVD II, III dan IV

Soalan 18 dan 19 adalah berdasarkan gambar di bawah.

18Keluarga dalam gambar di atas menganut agama _______.ABuddhaBHinduC IslamD Kristian

19Tempat sembahyang bagi penganut agama ini ialah _______.AkuilBtokongCmasjidDgereja

20_________ ialah program bagi memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan cara menguruskan alam sekitar dengan bertanggungjawab.APendidikan GlobalBPendidikan Alam SekitarCPendidikan SerantauDPendidikan Kajian Tempatan

21Berikut ialah tempat terdapatnya banyak kemudahan awam kecuali ______.ArumahBhospitalCpasarDsekolah

22Antara gambar berikut, yang manakah menunjukkan peranan pasukan Bomba dan Penyelamat.

A C

B D

23Apabila berlakunya kemalangan jalan raya, agensi manakah yang perlu dihubungi?I PolisII BombaIII Badan Pencegah RasuahIV Majlis DaerahA I dan IIB II dan IIIC I dan IVD III dan IV

24Kegiatan merosakkan kemudahan awam dikenali sebagaiAmat rempitBgengsterismeC animismD vandalisme

25Apakah kesan daripada perbuatan di atas?ITelefon awam tidak dapat digunakan pada waktu kecemasanIIMenambahkan perbelanjaan kerajaan untuk memperbaiki semula kemudahan awamIIIMenjejaskan imej negara IVMeningkatkan penggunaan telefon bimbitAI, II dan IIIBI, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

26Permainan tradisional patut diperkenalkan kepada murid sekolah denganI memberi peluang untuk mereka bermain permainan tradisionalII mengetahui peraturan permainan tradisionalIII meminta murid bermain permainan siberAI dan IIBII dan IIICI dan IIIDI, II dan III

27Pilih logo Hari Kemerdekaan di bawah yang bertemakan Wawasan 2020.

28Keselamatan negara perlu dilindungi oleh pasukan ______ dan juga setiap warganegara yang cintakan keharmonian dan keamanan.AkawalanBtenteraCsekolahDsukarela

29Pengetahuan dan tata cara yang disemai dengan _________, keimanan, nilai-nilai dan tradisi murni yang diwarisi dapat memberi pedoman bagi menjalani kehidupan yang sihat.AgenetikBbakaCakhlakDbahasa

30Apakah tujuan Hari Kanak-kanak Sedunia disambut?IMenghargai hak kanak-kanakIIMemberi penghargaan, pengiktirafan dan pengertian kepada kanak-kanakIIIMeningkatkan kesedaran masyarakat tentang Isu yang melibatkan kanak-kanakIVMemberi peluang pekerjaan kepada kanak-kanak miskinAI, II dan IIIBI, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

(30 markah)

BAHAGIAN B (20 MARKAH)

A.Namakan tokoh berdasarkan penerangan yang diberikan.

(Tun Abdul Razak Hussein / Tun Tan Cheng Lock /Tun V.T. Sambanthan / Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj)1 Dilahirkan di Sungai Siput, Perak pada tahun 1919 Menjadi Presiden Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1955 Jawatan penting yang disandang oleh beliau: Menteri Kerja Raya, Pos dan Telekomunikasi Pengerusi Lembaga Perpaduan Negara

2 Dilahirkan di Alor Setar, Kedah pada tahun 1903 Beliau telah mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 Beliau digelar Bapa Kemerdekaan

3 Dilahirkan di Melaka pada tahun 1883 Beliau merupakan pengasas dan Presiden Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) yang pertama pada tahun 1944 Beliau pernah menjadi anggota Jawatankuasa Hubungan antara Kaum (1949)

4 Dilahirkan di Pekan, Pahang pada tahun 1922 Memegang jawatan Menteri Pendidikan pada tahun 1955 Digelar Bapa Pembangunan

(4 markah)

B Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.vandalismeperbelanjaanketinggalanmengekalkan

1.Melalui vandalisme yang dilakukan menyebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan _______________________________ yang banyak untuk membaiki kemudahan awam.2.Penubuhan Rukun Tetangga merupakan salah satu badan bukan kerajaan yang bertanggungjawab mengelakkan gejala ______________ berlaku terutamanya berdekatan dengan kawasan perumahan.3.Pelajar yang ponteng sekolah akan banyak ___________________ dalam pelajaran.4.Perpaduan dan toleransi adalah penting dalam _____________________ keharmonian dalam masyarakat.(4 markah)

C Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan hak kanak-kanak tersebut.

(4 markah)

D Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan yang diberikan.

1 Gambar di atas menunjukkan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan

_________________________________.

2 Nyatakan dua contoh baju tradisional kaum India.

____________________________________________________.

3Apakah bahasa yang digunakan oleh semua kaum di atas untuk berkomunikasi?

____________________________________________________.

4Mengapakah pemakaian pakaian tradisional perlu dikekalkan?_______________________________________________________________________________________________________________ (4 markah)

E Padankan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia dengan contoh warisan budaya di bawah.

(4 markah)