jadual exam akhir

of 102 /102
Tarikh : Masa : Muka Surat 1 / 102 [dwr_af170] UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Sistem Rekod Pelajar Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester Pertama Sesi 2008/2009 10/09/2008 03:29 PM KHAMIS HARI : Tarikh : Bil Pel Bil Pec Nama Kursus Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah 30/10/2008 9:00 AM Masa (Minit) Kod 1 KOMUNIKASI PEMBUJUKAN A 108 1 108 150 DTSO Azlina Binti Kamaruddin CCD3223 2 KEWARTAWANAN FOTO A 11 1 11 150 DTSO Syamsul Zahri bin Subir CCT3323 3 PENGURUSAN NILAI A 48 1 48 150 DTSO Suria Binti Musa JTH3043 4 PENGURUSAN PERNIAGAAN FRANCAIS 1 218 1 218 150 KYM Mohamad Yusop Bin Mohd Jani PME3023 A 104 1 104 150 DSB K.T/WD Mohamad Yusop Bin Mohd Jani 5 PENGURUSAN PERBANKAN ISLAM 4 50 1 50 150 IKIP Dr Zairani bt. Zainol WBS3043 A 112 1 112 150 DTSO Dr Zairani bt. Zainol (K) B 129 1 129 150 DTSO Khairul Anuar Bin Desa 6 RISIKO DAN INSURANS B 69 1 69 150 BK3(FWB) Zairol Azhar Bin Auzzir WRR1013 Catatan : (K) Ketua Pengawas

Upload: anon-995224

Post on 07-Jun-2015

1.029 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 1 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

30/10/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 KOMUNIKASI PEMBUJUKAN A 108 1 108 150 DTSO Azlina Binti KamaruddinCCD3223

2 KEWARTAWANAN FOTO A 11 1 11 150 DTSO Syamsul Zahri bin SubirCCT3323

3 PENGURUSAN NILAI A 48 1 48 150 DTSO Suria Binti MusaJTH3043

4 PENGURUSAN PERNIAGAANFRANCAIS

1 218 1 218 150 KYM Mohamad Yusop Bin MohdJani

PME3023

A 104 1 104 150 DSBK.T/WD

Mohamad Yusop Bin MohdJani

5 PENGURUSAN PERBANKANISLAM

4 50 1 50 150 IKIP Dr Zairani bt. ZainolWBS3043

A 112 1 112 150 DTSO Dr Zairani bt. Zainol (K)

B 129 1 129 150 DTSO Khairul Anuar Bin Desa

6 RISIKO DAN INSURANS B 69 1 69 150 BK3(FWB) Zairol Azhar Bin AuzzirWRR1013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 2: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 2 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

30/10/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA KOREA I A 19 1 19 150 BK1(FPAU) Jun Sang Bae (K)BLF1083

B 26 1 26 150 BK1(FPAU) Jun Sang Bae (K)

C 22 1 22 150 BK1(FPAU) Jun Sang Bae (K)

2 BAHASA JERMAN II A 19 1 19 150 BK2(FPAU) Aida Husni Binti AbdulHamid

BLF2023

3 BAHASA JEPUN III A 22 1 22 150 BK2(FPAU) Mizoi Masumi (K)BLF3033

4 BAHASA ARAB III A 6 1 6 150 BK2(FPAU) Kasmawati binti ZakariaBLF3043

5 BAHASA PERANCIS III A 12 1 12 150 BK2(FPAU) Mohd Farid bin MdYusoff

BLF3073

6 BAHASA KOREA III A 6 1 6 150 BK2(FPAU) Jun Sang BaeBLF3083

7 SOSIOLINGUISTIK A 44 1 44 150 BK3(FWB) Prof Madya Ibrahim BAhmad

(K)BLM3033

8 AUDIT DALAM KOMUNIKASI A 34 1 34 150 BK4(FWB) Dr Hassan Bin Abu Bakar (K)CCA3023

B 10 1 10 150 BK4(FWB) Dr Hassan Bin Abu Bakar (K)

9 JARINGAN TEKNOLOGIKOMUNIKASI

A 12 1 12 150 DP 1/3 Aselawati binti Che AbAdziz

CCT3113

10 SEMINAR TEKNOLOGIKOMUNIKASI

A 1 1 1 150 DP 1/3 Azizan B HusainCCT3163

11 PROPAGANDA DAN PEMUJUKANDALAM HUBUNGANANTARABANGSA

A 51 1 51 150 DP 2/4 Dr Nadaraja A/L Kannan (K)FPS3513

12 MATERIALS:SELECTION,EVALUATIONAND PRODUCTION

A 10 1 10 150 DP 1/3 Prof Madya Dr Azlina BtMurad Sani

(K)GDB3133

13 CURRICULUM PROCESS INPHYSICAL EDUCATION

A 25 1 25 120 DP 1/3 Mohd Rosli Bin A.Rahman

GDC1013

14 PENGURUSAN SUMBERMANUSIA DLM PELANCONGAN& HOSPITALITI

A 24 1 24 150 DP 1/2 Prof Madya Dr NurhazaniBt Mohd Shariff

(K)HZP3033

B 49 1 49 150 DP 1/2 Prof Madya Dr NurhazaniBt Mohd Shariff

(K)

15 KEJURUTERAAN INDUSTRI A 110 1 110 150 DP4(1)FTM Dr Roslan bin Jamaludin (K)JTM3023

B 36 1 36 150 DP4(3)FTM

Dr Roslan bin Jamaludin (K)

16 PENGURUSAN KONFLIKSOSIAL

A 31 1 31 150 DTSO Prof Madya Dr Abd HalimB Ahmad

MJC3333

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 3: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 3 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

30/10/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

17 PENYELIDIKAN PEMASARAN A 45 1 45 150 BK5(FPAU) Prof Madya Dr NikKamariah Bt Nik Mat

(K)PMM3033

18 KOMPUTER DALAM PEMUTUSANPERNIAGAAN

A 40 1 40 150 BK6(FPAU) Nurakmal binti AhmadMustaffa

QIT3013

19 PENGURUSAN SUMBERMANUSIA DALAM PERSPEKTIFISLAM

5 9 1 9 150 NEGERISMH3163

A 83 1 83 150 DTSO Norazuwa Bt Mat

B 64 1 64 150 DTSO Norazuwa Bt Mat

20 STRUKTUR DATA DANANALISIS ALGORITMA

1 9 1 9 150 KYM Norida Bt Muhd DarusTIA2023

A 84 1 84 150 DTSO Norida Bt Muhd Darus

B 97 1 97 150 DTSO Hazaruddin bin Harun

C 98 1 98 150 DTSO Norida Bt Muhd Darus

21 PENGURUSAN BANK A 130 1 80 150 BK7(FWB) Prof Madya MohamedNasser B Katib

WBB2013

A 130 2 50 150 BK8(FWB) Prof Madya MohamedNasser B Katib

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 4: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 4 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

31/10/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 COMMUNICATION I I 2 1 2 150 BK2(FPAU) Nurul Huda Binti HamzahBLE1012

2 BAHASA SEPANYOL II A 24 1 24 150 BK2(FPAU) Masni Binti MansorBLF2013

B 25 1 25 150 BK2(FPAU) Hayati Binti Jalil

3 BAHASA ARAB II A 19 1 19 150 BK2(FPAU) Kasmawati binti Zakaria (K)BLF2043

4 PERKEMBANGAN PEMIKIRANDUNIA MELAYU

A 101 1 101 150 DP 1/2 Mohamad Azmi B AbRahman

(K)BLM2043

5 PENGANTAR KOMUNIKASIORGANISASI

A 55 1 55 150 DP 1/3 Dr Norhafezah BintiYusof

(K)CCA1033

B 55 1 55 150 DP 2/4 Dr Norhafezah BintiYusof

(K)

6 PRINSIP EKONOMI 0 1 1 1 150EEB1013

1 30 1 30 150 KYM Nariman bt. Mohd. Saad

2 47 1 47 150 PMI Nariman bt. Mohd. Saad

4 29 1 29 150 IKIP Nariman bt. Mohd. Saad

5 13 1 13 150 NEGERI

A 156 1 156 150 DKG 3/1 Lai Tian So (K)

B 157 1 157 150 DTSO Suraya binti Mahmood (K)

C 158 1 158 150 DKG 2/1 Selamah binti Maamor

D 151 1 151 150 DSBK.T/WD

Isnenah binti Othman (K)

E 157 1 157 150 DTSO Nariman bt. Mohd. Saad

F 159 1 159 150 DKG 1/1 Nariman bt. Mohd. Saad (K)

G 158 1 87 150 DKG 1/2 Aznita binti Samsi

G 158 2 71 150 DKG 1/3 Aznita binti Samsi

H 148 1 148 150 DKG 2/2 Asnida Binti Shahidan

I 147 1 87 150 DKG 1/4 Siti Norliza bintiJumali

I 147 2 60 150 DKG 1/5 Siti Norliza bintiJumali

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 5: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 5 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

31/10/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

J 145 1 145 150 DTSO Suraya binti Mahmood (K)

K 148 1 148 150 DSB K.MAS Isnenah binti Othman (K)

7 TEACHING, READING ANDWRITING IN THE PRIMARYCLASSROOM

A 23 1 23 150 BK4(FWB) Dr Aizan Bt YaacobGDB2043

B 36 1 36 150 BK4(FWB) Fahainis Bt Mohd Yusof (K)

C 17 1 17 150 BK4(FWB) Rozalina Binti Khalid

8 PENDIDIKAN KEIBUBAPAAN A 21 1 21 150 BK6(FPAU) Prof Madya Asmah BeeBinti Md. Noor

(K)GDV2023

9 PRINSIP PENYEDIAANMAKANAN

A 13 1 13 150 BK6(FPAU) Mohamad Uda Bin TahaHOC1024

10 SEMINAR PENGURUSANOPERASI

B 7 1 7 150 BK6(FPAU) Azhar Bin AhmadJMP3083

11 SISTEM MAKLUMATPERAKAUNAN

A 43 1 43 180 DP4(1)FTM Ku Maisurah binti KuBahador

(K)KAS2013

B 43 1 43 180 DSB K.TM Haslinda binti Hassan (K)

C 49 1 49 180 DSB K.TM Raudah binti Danila (K)

D 49 1 49 180 DP4(1)FTM Ku Maisurah binti KuBahador

E 41 1 41 180 DSB K.TM Raudah binti Danila (K)

F 43 1 43 180 DSB K.TM Mohd Hisham Bin MohdSharif

G 42 1 42 180 DSB K.TM Haslinda binti Hassan (K)

12 ASPEK PENGURUSAN DALAMQURAN DAN HADIS

A 28 1 28 150 DSB K.MAS Azizah binti Othman (K)PMS2053

13 REKABENTUK UJIKAJI DALAMPERNIAGAAN

A 36 1 36 150 BK5(FPAU) Norhayati binti Yusof (K)QQS3053

B 21 1 21 150 BK5(FPAU) Hashibah binti Hamid

14 TEORI DAN PRAKTISKAUNSELING INDIVIDU

A 60 1 60 150 DKG 2/6 Nabisah binti Ibrahim (K)SKC2213

B 26 1 26 150 DKG 2/5 Nabisah binti Ibrahim (K)

15 UNDANG-UNDANGPENTADBIRAN HARTA PUSAKA

A 12 1 12 180 DKG 2/5 Nor Azlina Binti MohdNoor

UE2043

16 UNDANG-UNDANG INDUSTRISEKURITI

A 10 1 10 180 BK1(FPAU) Prof Madya Dr AsmahLaili Bt Yeon

(K)UP3023

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 6: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 6 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

31/10/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

17 PROSEDUR JENAYAH II A 11 1 11 180 BK1(FPAU) Md Zamri bin Mat ZanuUP4023

18 SEKURITI PERBANKAN A 68 1 68 150 BK3(FWB) Khairul Anuar Bin Adnan (K)WBB3043

19 PENGURUSAN KEWANGANISLAM

A 118 1 78 150 BK7(FWB) Rosemaliza Bt Ab Rashid (K)WFS2023

A 118 2 40 150 BK8(FWB) Rosemaliza Bt Ab Rashid (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 7: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 7 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

31/10/20083:00 PM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA THAI II A 4 1 4 150 DSB K.MAS Soraya A/P SanguanBLF2063

2 BAHASA PERANCIS II A 20 1 20 150 DSB K.MAS Mohd Farid bin MdYusoff

BLF2073

B 16 1 16 150 DSB K.MAS Mohd Farid bin MdYusoff

3 BAHASA KOREA II A 27 1 27 150 DSB K.MAS Jun Sang BaeBLF2083

4 BAHASA SEPANYOL III A 8 1 8 150 DSB K.MAS Masni Binti MansorBLF3013

5 PENGANTAR TERJEMAHAN A 47 1 47 150 DSB K.MAS Dr Sharifah Fazliyatonbinti Shaik Ismail

(K)BLM1013

B 50 1 50 150 DSB K.MAS Dr Sharifah Fazliyatonbinti Shaik Ismail

(K)

6 PENGURUSANPERNIAGAANTANI

A 76 1 76 150 BK1(FPAU) Dr Jamal bin AliEEA3123

7 PENGANTAR SAINS POLITIK A 98 1 98 150 DP 1/2 Prof Dr Mohamed MustafaB Ishak

(K)FPA1013

B 32 1 32 150 DP 1/3 Dr Mohd. Azizuddin binMohd Sani

8 STATISTIK UNTUKTEKNOLOGI

A 91 1 91 150 DKG 2/2 Dr Nor Hasni Bt. OsmanJQK1203

9 TEORI DAN AMALANPERAKAUNAN

A 24 1 24 180 DTSO Rohana @ Norliza BintiYusof

KAF3083

B 18 1 18 180 DTSO Rohana @ Norliza BintiYusof

C 51 1 51 180 DTSO Prof Madya Dr Omar BOthman

(K)

D 49 1 49 180 DTSO Prof Madya Dr Omar BOthman

(K)

E 53 1 53 180 DTSO Che Zuriana Bt MuhammadJamil

F 51 1 51 180 DTSO Che Zuriana Bt MuhammadJamil

G 52 1 52 180 DTSO Mohd. Herry bin Mohd.Nasir

H 51 1 51 180 DTSO Mohd. Herry bin Mohd.Nasir

I 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Muhammad Syahir BinAbd. Wahab

J 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Muhammad Syahir BinAbd. Wahab

K 49 1 49 180 DSBK.T/WD

Muhammad Syahir BinAbd. Wahab

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 8: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 8 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

31/10/20083:00 PM

Masa(Minit)

Kod

M 50 1 50 180 DTSO Mohd. Herry bin Mohd.Nasir

10 DASAR AWAM A 31 1 31 150 BK2(FPAU) Sharifuzah Binti OsmanMGD2123

11 HUBUNGAN MANUSIA DALAMPENTADBIRAN

A 15 1 15 150 BK2(FPAU) Muslimin Bin WallangMGH3123

12 SEMINAR ISU-ISUPENTADBIRAN PEMBANGUNAN

A 40 1 40 150 DP 2/4 Prof Madya Shafee BSaad

(K)MJG3213

13 RANCANGAN PERNIAGAAN A 91 1 91 150 DKG 2/1 Rosli B Mohd SaadPME2043

14 PENGURUSAN LOGISTIK DANPENGANGKUTAN

A 58 1 58 150 DKG 2/1 Emy Ezura Bt. A. JalilPMG3113

15 PEMASARAN ANTARABANGSA 1 165 1 165 150 KYM Dr Abdul Rahim b AbuBakar

PMM3053

4 9 1 9 150 IKIP Dr Abdul Rahim b AbuBakar

A 111 1 111 150 DKG 3/1 Dr Abdul Rahim b AbuBakar

(K)

B 110 1 110 150 DKG 3/2 Noor Azmi bin Hashim (K)

16 PENGATURCARAAN AWALAN 1 8 1 8 150 KYM Nurnasran B PutehTIA1013

5 8 1 8 150 NEGERI

A 77 1 77 150 DSB K.TM Hamirul `Aini Bt.Hambali

(K)

B 29 1 29 150 DSB K.TM Norida Bt Muhd Darus

E 76 1 76 150 DSB K.TM Nurnasran B Puteh

17 PEMPROSESAN FAIL A 6 1 6 150 DSB K.TM Amran bin AhmadTID2023

18 KONSEP DAN PROTOKOLROUTING

A 4 1 4 150 DSB K.TM Mohd Samsu bin SajatTIJ3044

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 9: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 9 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

01/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA MELAYU PENGURUSAN 1 25 1 25 150 KYM Mohamad Azmi B AbRahman

BLM1053

4 21 1 21 150 IKIP

5 0 1 0 150 NEGERI

A 487 1 80 150 DKG 3/4 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 2 80 150 DKG 3/7 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 3 80 150 DKG 3/6 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 4 80 150 DKG 3/5 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 5 35 150 DKG 3/8 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 6 40 150 DKG 3/10 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 7 48 150 DKG 3/9 Nasihah Binti Hashim (K)

A 487 8 44 150 DKG 3/3 Nasihah Binti Hashim

B 490 1 193 150 DKG 1/1 Norzaliza Binti Ghazali (K)

B 490 2 88 150 DKG 1/4 Norzaliza Binti Ghazali

B 490 3 80 150 DKG 1/3 Norzaliza Binti Ghazali

B 490 4 88 150 DKG 1/2 Norzaliza Binti Ghazali

B 490 5 41 150 DKG 1/5 Norzaliza Binti Ghazali

C 494 1 269 150 DKG 3/1 Maizatul Azura BintiYahya

(K)

C 494 2 196 150 DKG 3/2 Maizatul Azura BintiYahya

(K)

C 494 3 29 150 DKG 3/3 Maizatul Azura BintiYahya

(K)

D 491 1 468 150 DTSO Rohizah bt Halim (K)

D 491 2 23 150 DKG 2/4 Rohizah bt Halim

E 497 1 268 150 DKG 2/1 Ainal Akmar Binti HajiAhmad

(K)

E 497 2 195 150 DKG 2/2 Ainal Akmar Binti HajiAhmad

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 10: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 10 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

01/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

E 497 3 34 150 DKG 2/3 Ainal Akmar Binti HajiAhmad

(K)

2 TATABAHASA BAHASA MELAYUI

A 37 1 37 150 DP 1/3 Marzalina Binti Mansor (K)BLM2023

3 KAEDAH PENYELIDIKANKOMUNIKASI

A 61 1 61 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr Che Su BtMustaffa

(K)CCA2013

B 68 1 68 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr Che Su BtMustaffa

(K)

4 BIOLOGI A 16 1 16 150 DSB K.MAS Prof. Madya Norsilabinti Daim

ECA1013

B 21 1 21 150 DSB K.MAS Prof. Madya Norsilabinti Daim

5 EKONOMI KEBAJIKAN A 64 1 64 150 DP4(1)FTM Lim Hock Eam (K)EEP2023

B 64 1 64 150 DP 1/2 Azrae B Zainol (K)

C 54 1 54 150 DP4(1)FTM Lim Hock Eam (K)

6 ISU-ISU DALAM PENDIDIKANMATEMATIK

A 11 1 11 150 BK7(FWB) Dr Ruzlan bin Md. AliGDC3023

7 PEMBANGUNAN KEUSAHAWANANHOSPITALITI

A 55 1 55 150 DP 2/4 Muhammad Fauzi BinMokhtar

(K)HOE4033

8 ASAS PERAKAUNAN I A 21 1 21 180 DP4(3)FTM

Dr Shamharir Bin Abidin (K)KAF1013

9 ETIKA PENTADBIR AWAM A 28 1 28 150 BK4(FWB) Mokhtafizam b. Mokhtar (K)MGH2113

10 PERISIAN MATEMATIK DANPENGGUNAANNYA

A 33 1 33 150 BK4(FWB) Azizan bin SaabanQQM1053

11 PENGURUSAN TEKNOLOGIMAKLUMAT

1 9 1 9 150 KYM Mohd Khairudin BinKasiran

TID3033

A 48 1 48 150 BK7(FWB) Prof Madya Dr Huda BtHaji Ibrahim

(K)

12 SISTEM PERUNDANGANMALAYSIA

A 95 1 15 180 BK2(FPAU) Prof Madya HajiHairuddin Bin MegatLatif

(K)UP1013

A 95 2 80 180 BK5(FPAU) Prof Madya HajiHairuddin Bin MegatLatif

(K)

13 UNDANG-UNDANG TORT I A 97 1 17 180 BK2(FPAU) Zuryati Bt. MohamedYusoff

UP2013

A 97 2 80 180 BK6(FPAU) Zuryati Bt. MohamedYusoff

(K)

14 PROSEDUR SIVIL I A 70 1 70 180 BK1(FPAU) Mumtaj Bt Hassan (K)UP4033

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 11: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 11 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

01/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

15 AMALAN PROFESIONAL II A 10 1 10 180 BK1(FPAU) Tajul Arifin Bin KamalBaharin

UP4123

16 SEMINAR PERBANKAN A 1 1 1 150 DSB K.TM Ab Malek Foad Bin AbuBakar

WBB3193

17 PENGURUSAN RISIKOKEWANGAN

A 93 1 93 150 DSB K.TM Norzalina Binti Ahmad (K)WRR3063

B 93 1 93 150 DSB K.TM Fadhilah Binti AhmadShahabuddin

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 12: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 12 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

01/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PENGURUSAN SUMBERWARISAN

A 59 1 59 150 DP4(1)FTM Hamimi Bt Omar (K)HZP3013

2 EKONOMI KEJURUTERAAN A 102 1 102 150 DSB K.MAS Dr Norlena Bt HasnanJEH2153

B 57 1 57 150 DSB K.MAS Dr Norlena Bt Hasnan

3 PENGURUSAN DAN ANALISISPELABURAN AWAM

A 45 1 45 150 DP 1/3 Ahmad Mujahid Bin Abd.Ghani

(K)MGF2223

4 PENTADBIRAN PERANCANGANPEMBANGUNAN

A 33 1 33 150 DP4(1)FTM Dani Bin SallehMJG2013

5 PENGURUSAN STRATEGIK 1 349 1 349 150 KYM Mohd Zainudin BinOthman

PMN3023

2 1 1 1 150 PMI Mohd Zainudin BinOthman

5 17 1 17 150 NEGERI

A 78 1 78 150 DTSO Khaw Yew Bin (K)

B 89 1 89 150 DKG 2/1 Adam Bin Mohd Saifudin

C 49 1 49 150 DP 2/4 Rajoo a/l Ramanchandram (K)

D 99 1 99 150 DKG 2/1 Dr. Sri Shanmugam A/LArumugam

E 102 1 102 150 DKG 3/2 Mohd Zainudin BinOthman

F 83 1 83 150 DP 1/2 Dr Cheng Wei Hin

G 102 1 102 150 DKG 3/1 Badruddin bin A. Rahman

H 101 1 101 150 DTSO Shahmir Sivaraj BinAbdullah

I 89 1 89 150 DTSO Abdul Manaf bin Bohari

J 109 1 109 150 DKG 3/1 Mustafa Bin Zakaria

K 63 1 63 150 DTSO Mohd Zainudin BinOthman

L 105 1 105 150 DTSO Mohd Zainudin BinOthman

6 ORGANISASI SISTEMKOMPUTER

1 2 1 2 150 KYM Amran bin AhmadTIK1013

5 10 1 10 150 NEGERI Amran bin Ahmad

A 61 1 61 150 DSBK.T/WD

Ali Yusny bin Daud

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 13: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 13 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

01/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

B 78 1 78 150 DSB K.TM Amran bin Ahmad (K)

C 64 1 64 150 DSB K.TM Fazli Bin Azzali

D 66 1 66 150 DSB K.TM Amran bin Ahmad (K)

7 SENIBINA SISTEM KOMPUTER A 65 1 65 150 DSBK.T/WD

Noor Izzah Bte Yahya (K)TIK2023

8 PENGATURCARAAN SISTEM A 24 1 24 150 DSBK.T/WD

Ong Bi LynnTIW3013

9 PERAKAUNAN ISLAM A 104 1 74 150 BK3(FWB) Mohamad Yazid Bin Isa (K)WFS3023

A 104 2 30 150 BK4(FWB) Mohamad Yazid Bin Isa (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 14: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 14 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

02/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 TATABAHASA BAHASA MELAYUII

A 57 1 57 150 BK5(FPAU) Nasariah Bt Mansor (K)BLM3023

2 MEDIA DAN MASYARAKAT A 12 1 12 150 DP4(3)FTM

Azlina Binti KamaruddinCCA2033

B 120 1 120 150 DP4(1)FTM Nik Adzrieman Bin AbdulRahman

(K)

3 KEWARTAWANAN PEMBANGUNAN A 99 1 99 150 DKG 2/5 Azahar Bin Kasim (K)CCD3233

4 TELEKOMUNIKASI A 46 1 46 150 DKG 1/6 Azizan B HusainCCT3123

5 MIKROEKONOMI 0 0 1 0 150EEB2013

7 12 1 12 150 KIA

A 152 1 152 150 DKG 3/2 Mohd. Fahmi bin Mohd.Yusof

(K)

B 160 1 160 150 DKG 2/1 Shamsul Bahrain B Rawi (K)

C 160 1 160 150 DKG 2/2 Shamsul Bahrain B Rawi (K)

D 178 1 178 150 DKG 3/1 Norzilah Bt Aziz

6 SEJARAH DUNIA MODEN A 112 1 72 150 DKG 3/5 Dr Nadaraja A/L Kannan (K)FPA2043

A 112 2 40 150 DKG 3/6 Dr Nadaraja A/L Kannan

7 SEJARAH DAN FALSAFAHPENDIDIKAN

A 98 1 98 150 DP 1/2 Shuhaili B. Shamsudin (K)GDF1013

B 83 1 54 150 DP 1/3 Shuhaili B. Shamsudin (K)

B 83 2 29 150 DP 2/4 Shuhaili B. Shamsudin

TY 71 1 71 150 MPPPP Shuhaili B. Shamsudin

8 PENGGUNAAN TEKNOLOGIUNTUK KURIKULUM

TE 32 1 32 150 MPPPPGDT2043

TY 41 1 41 150 MPPPP Prof Madya Dr AhmadJelani B Shaari

(K)

9 SANITASI MAKANAN A 22 1 22 150 DKG 1/6 Roshita Binti AbdulRazak

(K)HOC2013

10 ASAS PENTADBIRAN AWAM A 114 1 87 150 DKG 1/2 Nor Azizah BintiZainal Abidin

MGG1113

A 114 2 27 150 DKG 1/3 Nor Azizah BintiZainal Abidin

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 15: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 15 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

02/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

B 93 1 87 150 DKG 1/4 Sakinah Binti Muslim (K)

B 93 2 6 150 DKG 1/5 Sakinah Binti Muslim

C 116 1 116 150 DKG 1/1 Zuriana Binti Zahrin (K)

11 KOMUNIKASI PEMASARANBERSEPADU

A 99 1 80 150 DKG 3/3 Waida Irani Binti MohdFauzi

(K)PCM3103

A 99 2 19 150 DKG 3/4 Waida Irani Binti MohdFauzi

12 PEMBANGUNAN PRODUK BARU A 14 1 14 150 DSB K.TM Hasnizam Bin ShaariPMM3093

13 SISTEM MAKLUMAT DANPEMBUATAN KEPUTUSAN

A 17 1 17 150 BK2(FPAU) Shanizan Herman BinMohd Radzi

QIT3023

14 TEORI TABURAN STATISTIK A 53 1 53 150 BK3(FWB) Hashibah binti Hamid (K)QQS1023

B 54 1 54 150 BK7(FWB) Nor Hasliza binti MatDesa

C 53 1 53 150 BK4(FWB) Hashibah binti Hamid (K)

D 46 1 46 150 BK8(FWB) Nor Hasliza binti MatDesa

E 27 1 27 150 BK8(FWB) Nor Hasliza binti MatDesa

15 KAUNSELING PELBAGAIBUDAYA

A 11 1 11 150 DSB K.TM Azlizamani BinZubir@Salim

(K)SKC2223

16 PENGATURCARAAN LANJUTAN 1 3 1 3 150 KYM Rohaida Binti RomliTIA1023

A 39 1 39 150 DP4(3)FTM

Nurnasran B Puteh (K)

B 22 1 22 150 DSB K.TM Rohaida Binti Romli (K)

C 33 1 33 150 DSB K.TM Rohaida Binti Romli (K)

17 UNDANG-UNDANGPENGANGKUTAN BRGNA/BANGSA & DO

A 95 1 80 180 BK1(FPAU) Prof Madya HajiHairuddin Bin MegatLatif

(K)UE3073

A 95 2 15 180 BK2(FPAU) Prof Madya HajiHairuddin Bin MegatLatif

(K)

18 UNDANG-UNDANG SYARIKAT 0 1 1 1 180UL3033

1 169 1 169 180 KYM Nurli Bt Yaacob

2 44 1 44 180 PMI Nurli Bt Yaacob

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 16: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 16 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

02/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

4 27 1 27 180 IKIP Nurli Bt Yaacob

A 120 1 120 180 DTSO Harlida Bt Abdul Wahab (K)

B 39 1 39 180 DSBK.T/WD

Nazli binti Mahdzir

C 118 1 118 180 DSB K.TM Khuzaimah Bt Mat Salleh

D 119 1 119 180 DTSO Nurli Bt Yaacob

E 116 1 116 180 DTSO Ruzita binti Azmi

F 85 1 85 180 DTSO Mohammad Azam BinHussain

G 120 1 120 180 DSBK.T/WD

Asmar binti Abdul Rahim

H 118 1 118 180 DSB K.MAS Noor 'Aza Binti Ahmad

19 UNDANG-UNDANG JENAYAH II A 14 1 14 180 BK6(FPAU) Yusramizza Binti Md Isa@ Yusuff

UP2063

20 UNDANG-UNDANG TANAH II A 9 1 9 180 BK6(FPAU) Nurli Bt Yaacob (K)UP3043

21 JURISPRUDENS II A 12 1 12 180 BK6(FPAU) Dr Rusniah Bt AhmadUP4083

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 17: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 17 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

02/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA JERMAN III A 12 1 12 150 DP 1/3 Aida Husni Binti AbdulHamid

(K)BLF3023

B 20 1 20 150 DP 1/3 Aida Husni Binti AbdulHamid

(K)

2 KOMUNIKASI ORGANISASI A 70 1 70 150 DSBK.T/WD

Jamilah Binti JamalCCG3113

3 KAEDAH PENYELIDIKAN A 110 1 110 150 DSB K.TM Fauzi bin Hussin (K)EER3043

B 90 1 90 150 DSB K.MAS Mohd Saifoul ZamzuriBin Noor

C 69 1 69 150 DSB K.TM Fauzi bin Hussin (K)

4 POLITIK ASIA TENGGARA A 94 1 94 150 DSB K.MAS Dr. Abubakar Eby HaraFPP2023

5 DASAR ALAM SEKITARANTARABANGSA

A 2 1 2 150 DSB K.MAS Noorulhafidzah BintiZawawi

FPP3723

6 GEOGRAFI PELANCONGAN A 14 1 14 150 DSBK.T/WD

Johan Afendi BinIbrahim

HZN3073

B 28 1 28 150 DSBK.T/WD

Johan Afendi BinIbrahim

7 MATEMATIK UNTUKTEKNOLOGI

A 91 1 91 150 DTSO Alminnourliza bintiNoordin

JQK1103

B 97 1 97 150 DTSO Alminnourliza bintiNoordin

C 93 1 93 150 DTSO Abdul Aziz bin Othman

8 APLIKASI KOMPUTER DALAMPENGURUSAN PEMBANGUNAN

A 80 1 80 150 DTSO Mohd Syahril Bin SaidMJP3153

9 SOSIOLOGI PEMBANGUNAN A 70 1 70 150 DTSO Prof. Madya Dr. MansorBin Mohd Noor

(K)MJT2013

10 KOMUNIKASI DATA A 11 1 11 150 DSB K.MAS Fazli Bin AzzaliTIJ2013

11 REKA BENTUK MULTIMEDIA A 74 1 74 150 DP4(1)FTM Harryizman Bin HarunTIV3083

12 UNDANG-UNDANG PERBANKANISLAM

A 43 1 43 180 BK1(FPAU) Dr Alias bin AzharUP3013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 18: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 18 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

03/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 KIMIA A 14 1 14 150 DP4(3)FTM

Zailuddin bin AriffinECA1023

B 23 1 23 150 DP4(3)FTM

Zailuddin bin Ariffin

2 EKONOMI AWAM A 100 1 100 90 DKG 2/1 Mohd. Saharudin binShakrani

EEP2013

B 37 1 37 90 DKG 2/1 Azizah Bt. Md. Yusof

C 85 1 85 90 DKG 2/1 Zalina Bt MohdMohaideen

3 TEACHING OFLISTENING,SPEAKING ANDPRONUNCIATION

A 12 1 12 150 DP 1/3 Dr Aizan Bt YaacobGDB2113

4 PENGURUSAN DANPENTADBIRAN KOKURIKULUMSEKOLAH

A 50 1 50 150 DSB K.TM Rahmah Binti HanafiGDU4153

5 PENGURUSAN PENGANGKUTANDARAT

A 88 1 88 150 DP4(1)FTM Mustakim Bin MelanPMG3053

6 PENGURUSAN PEMASARAN DINEGARA OIC

A 17 1 17 150 DP4(1)FTM Prof Madya Dr Abu BakarB Hamed

(K)PMM3273

7 SEMINAR PEMIKIRANPENGURUSAN

2 1 1 1 150 PMI Dr Fais bin AhmadPMN3103

A 20 1 20 150 DP 1/3 Dr Fais bin Ahmad

8 STATISTIK UNTUK SAINSSOSIAL

A 155 1 155 150 DTSO Siti Rozaina bintiKamsani

SQL1113

B 160 1 160 150 DSB K.TM Prof Madya Dr SitiAlida John Bt Abdullah

(K)

C 159 1 159 150 DTSO Norzaliza binti Alis

D 154 1 154 150 DTSO Norzaliza binti Alis

E 160 1 160 150 DSBK.T/WD

Sharifuzah Binti Osman

F 157 1 157 150 DSB K.MAS Dr Noor Al-Huda BintiAbdul Karim

9 UNDANG-UNDANGPERLEMBAGAAN 1

A 23 1 23 180 BK1(FPAU) Dr Rusniah Bt AhmadUP1033

10 UNDANG-UNDANG SYT &TADBIR URUS KORPORAT II

A 25 1 25 180 BK1(FPAU) Nor Hayati Binti AbdulSamat

(K)UP2043

11 AMALAN PROFESIONAL I A 70 1 70 180 BK2(FPAU) Md Rejab Bin Md Desa (K)UP4113

12 REGULASI KEWANGAN DANPERBANKAN ISLAM

A 106 1 76 150 BK3(FWB) Mohamad Yazid Bin Isa (K)WFS2033

A 106 2 30 150 BK4(FWB) Mohamad Yazid Bin Isa (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 19: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 19 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

03/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 EKONOMI PERANCANGAN A 1 1 1 150 DSB K.MAS Mohd Razani B Mohd Jali (K)EED3023

2 MORAL DAN ALAM SEKITAR A 65 1 65 150 BK5(FPAU) Abdul Rahim Bin Abd.Rahman

GDV2043

3 PENGURUSAN ACARA A 32 1 32 150 DP 2/4 Suryati Binti AbdShukor

(K)HZN3063

B 24 1 24 150 DP 2/4 Suryati Binti AbdShukor

(K)

4 TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI A 57 1 57 150 DP 1/2 Mohamad Faizal BinAhmad Zaidi

(K)JTE3053

5 PENGURUSAN EKONOMI ISLAM A 105 1 105 150 DP4(1)FTM Muhammad Nasri Bin Md.Hussain

(K)PES3063

6 GELAGAT ORGANISASI 1 34 1 34 150 KYM Norzalila BintiJamaludin

PMN2023

5 19 1 19 150 NEGERI

A 171 1 171 150 DTSO Indraah A/PKolandaisamy

B 194 1 194 150 DSB K.MAS Norzalila BintiJamaludin

(K)

C 157 1 157 150 DTSO Indraah A/PKolandaisamy

D 159 1 159 150 DKG 1/1 Dr Amer B Hj Darus

E 158 1 158 150 DKG 2/1 Norzalila BintiJamaludin

F 150 1 150 150 DKG 2/2 Bidayatul Akmal bintiMustafa Kamil

G 138 1 138 150 DTSO Emy Ezura Bt. A. Jalil (K)

H 150 1 150 150 DSBK.T/WD

Fadzil Bin Mohd Husin

7 KAUNSELING DARIPERSPEKTIF ISLAM

A 39 1 39 150 DP 1/3 Dr Nadiyah Bt Elias (K)SKC3233

8 PENGENALAN PEMBANGUNANSISTEM MAKLUMAT

1 3 1 3 150 KYM Prof Madya Abdul BashahB Mat Ali

TID1113

A 92 1 92 150 DSB K.TM Prof Madya Abdul BashahB Mat Ali

(K)

B 82 1 82 150 DSB K.TM Prof Madya Abdul BashahB Mat Ali

(K)

C 27 1 27 150 DSB K.TM Zulfikri bin Paidi

9 SISTEM PENGOPERASIAN 1 5 1 5 150 KYM Rusdi B Md. AminuddinTIK2043

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 20: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 20 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

03/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

A 78 1 78 150 BK1(FPAU) Rusdi B Md. Aminuddin (K)

B 42 1 42 150 BK2(FPAU) Rusdi B Md. Aminuddin (K)

10 TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL A 49 1 49 150 DP4(3)FTM

Mohd. Nizam bin Saad (K)TIV3043

11 PEMBIAYAAN DANPERDAGANGAN ANTARABANGSA

A 146 1 76 150 BK3(FWB) Ghazali bin Ab Rahman (K)WBB3063

A 146 2 70 150 BK4(FWB) Ghazali bin Ab Rahman (K)

12 INSURANS HAYAT DANKESIHATAN

A 35 1 35 150 BK7(FWB) Dr Lim Chee Chee (K)WRR2033

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 21: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 21 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

04/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA MANDARIN II A 25 1 25 150 DSB K.TM Hayati Binti JalilBLF2053

B 17 1 17 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

2 PENGANTAR KOMUNIKASI A 119 1 119 150 DTSO Nik Adzrieman Bin AbdulRahman

CCA1013

B 86 1 86 150 DTSO Dr Rosli bin Mohammed

C 65 1 65 150 DTSO Marzura Binti Ibrahim

3 EKONOMI BURUH A 112 1 112 150 DTSO Norehan Bt AbdullahEEI2053

B 44 1 44 150 DTSO Norehan Bt Abdullah

4 PEMASARAN PELANCONGAN A 25 1 25 150 DTSO Hamzah B OmarHZM2023

B 19 1 19 150 DTSO Hasni @ Hasnah Bt CheIsmail

5 PENGURUSAN &KEJURUTERAAN ALAMSEKITAR

A 10 1 10 150 DSB K.TM Sr. Mohd Nasrun B MohdNawi

JTC2033

6 FALSAFAH PEMBANGUNAN A 140 1 140 150 DSB K.TM Prof Dr Abdul Rahman BAbdul Aziz

(K)MJT2063

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 22: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 22 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

04/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA JEPUN I A 21 1 21 150 DSB K.TM Mizoi Masumi (K)BLF1033

B 24 1 24 150 DSB K.TM Mizoi Masumi (K)

C 24 1 24 150 DSB K.TM Mizoi Masumi (K)

D 21 1 21 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

E 5 1 5 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

F 23 1 23 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

2 PENGUKURAN DAN PENILAIANDALAM PENDIDIKAN

A 123 1 123 150 DSB K.MAS Shuib Bin Hussain (K)GDE3133

B 44 1 44 150 DSB K.MAS Shuib Bin Hussain (K)

3 PENGURUSAN STRATEGIKHOSPITALITI

A 28 1 28 150 DP 1/3 Jasmine Zea RaziahRadha Binti RashidRadha

(K)HOL4023

4 ETIKA PENGURUSAN 1 91 1 91 150 KYM Abu Mansor B AhmadPMN3123

2 4 1 4 150 PMI Abu Mansor B Ahmad

4 45 1 45 150 IKIP Abu Mansor B Ahmad

A 77 1 77 150 DTSO Ab. Wahab Bin Mat (K)

B 80 1 80 150 DTSO Ab. Wahab Bin Mat (K)

C 80 1 80 150 DTSO Noorasyikin binti MohdNoh

D 81 1 81 150 DTSO Abu Mansor B Ahmad

E 80 1 80 150 DTSO Abu Mansor B Ahmad

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 23: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 23 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

05/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 REKABENTUK DANPEMBANGUNAN ANIMASI

A 4 1 4 150 DSB K.TM Syamsul Zahri bin SubirCCT3523

2 DASAR LUAR NEGARA A 35 1 35 150 BK5(FPAU) Nik Nor Suhaida BintiAli

(K)FPP2223

3 MORPHOLOGY SYNTAX ANDSEMANTICS

A 40 1 40 150 DSB K.TM Qays Amir Khadim (K)GDL2023

B 52 1 52 150 DSB K.TM Qays Amir Khadim (K)

4 PERAKAUNAN SEKTOR AWAM A 50 1 50 180 DSB K.MAS Prof Madya Syed SoffianB Syed Ismail

(K)KAL3023

B 47 1 47 180 DSB K.MAS Dr Mohd Azlan B Yahya

C 56 1 56 180 DSB K.MAS Prof Madya Syed SoffianB Syed Ismail

(K)

5 PENGANTAR PSIKOLOGI A 98 1 98 150 DTSO Siti Azura BintiBahadin

SYA1013

B 103 1 103 150 DTSO Siti Mastura bintiNordin

C 88 1 88 150 DTSO Siti Mastura bintiNordin

D 104 1 104 150 DP4(1)FTM Shahrin Bin Haji Ahmad

E 61 1 61 150 DTSO Samsudin bin Idris

F 44 1 44 150 DTSO Samsudin bin Idris

6 INSTITUSI DAN PASARANKEWANGAN

A 118 1 118 150 DSB K.TM Shahriza Bt OsmanWFF3033

B 114 1 114 150 DSBK.T/WD

Ruziah binti A. Latif (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 24: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 24 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

05/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 ASAS KOMUNIKASIINTERAKTIF

A 43 1 43 150 DP 1/2 Zauridah bte AbdulHamid

CCT1073

B 45 1 45 150 DP 1/2 Zauridah bte AbdulHamid

2 KURIKULUM SEKOLAH A 42 1 42 150 DP 1/3 Dr Mohd Nor bin JaafarGDC2013

3 PENGURUSAN REKREASI A 12 1 12 150 DP 2/4 Mohamad Khairi binMohamad @ Alwi

HZN3033

B 15 1 15 150 DP 2/4 Mohamad Khairi binMohamad @ Alwi

4 KAWALAN DAN PENGAUDITANSISTEM MAKLUMAT

A 47 1 47 180 DP4(3)FTM

Aidi bin Ahmi (K)KAS3083

5 PERLEMBAGAAN MALAYSIA A 99 1 99 150 DSB K.MAS Mohd Na'eim Bin AjisMGD2113

B 99 1 99 150 DSB K.MAS Mohd Na'eim Bin Ajis

C 66 1 66 150 DP4(1)FTM Mokhtafizam b. Mokhtar (K)

6 FIQH MUAMALAT A 94 1 94 150 DSB K.TM Wazin bin Man @ OthmanPMS2013

B 100 1 100 150 DSB K.TM Nasri bin Naiimi

7 PENGANTAR SOSIOLOGI A 160 1 160 150 DTSO Prof Madya Dr Teh YikKoon

SSP1013

B 200 1 200 150 DTSO Prof Madya Dr Teh YikKoon

C 200 1 200 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Shafee BSaad

(K)

8 ASAS EKONOMI ISLAM A 147 1 77 150 BK3(FWB) Ali Badron Bin Mokhtar (K)WFS1013

A 147 2 70 150 BK4(FWB) Ali Badron Bin Mokhtar (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 25: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 25 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

06/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 ENGLISH FOR HIGHEREDUCATION

2 1 1 1 150 PMI Shahrul Niza Binti SaidBLE2012

A 30 1 30 150 DTSO Wan Bee Binti Che Din

B 30 1 30 150 DTSO Wan Bee Binti Che Din

B1 21 1 21 150 DTSO Ismail Bin Ibrahim

C 19 1 19 150 DTSO Rasidah Binti Mat Zin

C1 18 1 18 150 DSB K.MAS Jahara binti Hashim

C2 24 1 24 150 DTSO Razali Bin Chik

D 30 1 30 150 DTSO Rasidah Binti Mat Zin

E 30 1 30 150 DTSO Wan Bee Binti Che Din

E1 30 1 30 150 DSB K.MAS Jahara binti Hashim

F 30 1 30 150 DTSO Nurul Huda Binti Hamzah

G1 29 1 29 150 DTSO Junus Bin Chin

G2 30 1 30 150 DTSO Razali Bin Chik

G3 30 1 30 150 DTSO Mashitah Binti Abdullah

H 30 1 30 150 DTSO Razali Bin Chik

I 30 1 30 150 DSB K.MAS Shahrul Niza Binti Said

J 30 1 30 150 DSB K.MAS Shahrul Niza Binti Said

K 30 1 30 150 DSB K.MAS Rohaiza Bt Jupri

L 30 1 30 150 DSB K.MAS Jahara binti Hashim

M 29 1 29 150 DTSO Hariharan a/l N.Krishnasamy

(K)

N 29 1 29 150 DTSO Nurul Huda Binti Hamzah

N2 26 1 26 150 DTSO Razali Bin Chik

N3 19 1 19 150 DTSO Hariharan a/l N.Krishnasamy

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 26: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 26 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

06/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

2 STORYTELLING IN THELANGUAGE CLASSROOM

TE 28 1 28 150 MPPPPGDB3113

TY 44 1 44 150 MPPPP Dr Aizan Bt Yaacob (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 27: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 27 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

06/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PEMBIAYAAN AWAM A 45 1 45 150 DTSO Haslinda binti KhalidEEP3013

2 PENGURUSAN SILANG BUDAYA A 105 1 105 150 DTSO Afifah Alwani BintiRamlee

FMA3063

B 114 1 114 150 DTSO Dr Norhayati Bt.Zakaria

3 PERKEMBANGAN MORAL DARIASPEK PSIKOLOGI

A 53 1 53 150 BK3(FWB) Prof Madya Asmah BeeBinti Md. Noor

(K)GDV2073

4 PENGURUSAN RISIKO DANTADBIR URUS KORPORAT

A 57 1 57 180 BK1(FPAU) Azharudin bin AliKAI3043

B 56 1 56 180 BK2(FPAU) Azharudin bin Ali

5 PENGURUSAN PEJABAT A 104 1 104 150 DTSO Ahmad Zubir bin IbrahimMGR2213

6 SEMINAR KEUSAHAWANAN 1 180 1 180 150 KYM Prof Madya Habshah BtBakar

PME3053

4 13 1 13 150 IKIP Prof Madya Habshah BtBakar

A 74 1 74 150 DTSO Prof Madya Habshah BtBakar

7 PENGURUSAN JUALAN A 97 1 97 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr NikKamariah Bt Nik Mat

(K)PMM3023

8 ETIKA DAN AKTA KAUNSELOR A 76 1 76 150 DSB K.MAS Norzaliza binti AlisSKC2343

9 RUNDINGAN KOLEKTIF A 48 1 48 150 DP4(3)FTM

Dr Faridahwati Bt MohdShamsudin

SMH3143

10 PEMBANGUNAN APLIKASIPERMAINAN

A 73 1 73 150 DP4(1)FTM Azliza Binti OthmanTIV3093

B 37 1 37 150 DP4(1)FTM Azliza Binti Othman

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 28: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 28 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

07/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 PENGURUSAN ANTARABANGSA A 64 1 64 150 DSB K.TM Faziha Binti Abd. MalekFMA3033

B 104 1 104 150 DSB K.TM Prof Madya Dr MohammadBasir B Saud

2 INTRODUCTION TOLITERATURE

TY 71 1 71 150 MPPPP Noor Aida Binti Mahmor (K)GDR1013

3 PERANCANGAN &PEMBANGUNAN PELANCONGAN

A 17 1 17 150 DSBK.T/WD

Johan Afendi BinIbrahim

HZL3023

B 78 1 78 150 DSBK.T/WD

Johan Afendi BinIbrahim

4 SISTEM PENGURUSANKUALITI

A 21 1 21 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr Lim KongTeong

(K)JMQ3113

5 PENGURUSAN KEWANGANISLAM

A 73 1 73 150 DTSO Muhammad Nasri Bin Md.Hussain

PFS2043

6 KALKULUS I A 52 1 52 150 DTSO Hawa binti IbrahimQQM1043

B 47 1 47 150 DTSO Mohammad Hasnan binHassan

C 45 1 45 150 DTSO Azizan bin Saaban

D 48 1 48 150 DTSO Fatinah binti Zainon

E 52 1 52 150 DTSO Hawa binti Ibrahim

F 45 1 45 150 DTSO Azizan bin Saaban

7 BAHASA PENGATURCARAANDAN PENGARANGAN

A 68 1 68 150 DTSO Khairul Bariah bintiAhmad

TIV1013

B 34 1 34 150 DTSO Khairul Bariah bintiAhmad

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 29: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 29 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

07/11/20083:00 PM

Masa(Minit)

Kod

1 KOMUNIKASI PERUNDINGAN A 66 1 66 150 DSB K.TM Haslina Bt HalimCCG3123

2 ANALISIS EKONOMIPELANCONGAN

A 46 1 46 150 DSB K.TM Siti Norliza bintiJumali

(K)EEE3103

3 POLITIK EKONOMI NEGARAMAJU & MEMBANGUN

A 19 1 19 150 DSB K.TM Mohamad Faisol binKeling

FPP3433

4 KURIKULUM PENDIDIKANMORAL DI MALAYSIA

A 70 1 70 150 DSBK.T/WD

Mohamad Khairi Bin HajiOthman

GDC2023

TE 2 1 2 150 MPPPP

TY 21 1 21 150 MPPPP Mohamad Khairi Bin HajiOthman

(K)

5 ASAS MATEMATIKPERNIAGAAN

A 41 1 41 150 DSBK.T/WD

Azatuliffah Binti AlwiQQM2063

6 KESUKARELAWAN A 66 1 66 150 DSBK.T/WD

Dr Azizan Bin BahariSWP1033

7 ASAS KEWANGAN 1 6 1 6 150 KYM Juhaida Binti Abu BakarWFF1013

5 14 1 14 150 NEGERI Juhaida Binti Abu Bakar

A 149 1 149 150 DTSO Ahmad Husni Bin Hamzah

B 144 1 144 150 DSB K.MAS Shamsul Bahrain BMohamed Arshad

C 148 1 148 150 DTSO Azira Binti Abdul Adzis

D 155 1 155 150 DTSO Juhaida Binti Abu Bakar (K)

8 KAEDAH PENYELIDIKAN A 7 1 7 150 DTSO Dr Nurwati Ashikkin Bt.Ahmad Zaluki

WFF3093

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 30: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 30 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

08/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 RETORIK PERUNDANGAN DANPERBAHASAN

A 57 1 57 150 DSB K.TM Maizatul Azura BintiYahya

(K)BLM1063

B 20 1 20 150 DSB K.TM Ainal Akmar Binti HajiAhmad

2 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN A 26 1 26 150 DSB K.TM Azlina Binti KamaruddinCCD3213

3 PENGARAHAN VIDEO A 24 1 24 150 DP 1/3 Nor Hissam Bin SulaimanCCT3413

4 SAINS MAKANAN A 70 1 70 150 DSB K.TM Rosniyana binti AhmadECA2023

5 POLITIK DUNIA ISLAM A 27 1 27 150 DSB K.MAS Md. Shukri Bin Shuib (K)FPP3053

6 KAEDAH MENGAJARPENDIDIKAN MORAL

TY 24 1 24 150 MPPPP Abdullah Bin Ismail (K)GDK3143

7 INOVASI DALAM PENDIDIKAN A 68 1 68 150 DSB K.MAS Ahmad bin IsmailGDU3123

8 PSIKOLOGI PENDIDIKAN A 39 1 39 150 DP 1/2 Dr Sarimah binti ShaikAbdullah

GDY2013

B 37 1 37 150 DP 1/2 Rahmah Binti Hanafi (K)

9 APLIKASI SISTEM MAKLUMATDALAM HOSPITALITI

A 24 1 24 150 DP 1/3 Jasmine Zea RaziahRadha Binti RashidRadha

(K)HOP2043

10 GELAGAT PELANCONG A 39 1 39 150 DSB K.MAS Hamzah B OmarHZM3063

B 8 1 8 150 DSB K.MAS Hamzah B Omar

11 TEKNOLOGI MAKLUMAT &KOMUNIKASI

A 97 1 97 150 DKG 2/1 Faisal bin Zulhumadi (K)JIB2033

B 160 1 160 150 DKG 2/1 Faisal bin Zulhumadi (K)

C 107 1 107 150 DKG 2/2 Herman Shah bin Anuar (K)

12 TEKNIK STATISTIK DALAMPEMBUATAN KEPUTUSAN

A 59 1 59 150 DP 2/4 Dr Nor Hasni Bt. Osman (K)JQP2013

13 PERCUKAIAN LANJUTAN A 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Dr Zaimah Bt ZainolAriffin

KAT3023

C 34 1 34 180 DSBK.T/WD

Aryati Juliana bintiSulaiman

(K)

D 48 1 48 180 DSBK.T/WD

Aryati Juliana bintiSulaiman

(K)

14 PERANCANGAN DANPENGURUSAN PROJEK

A 119 1 119 150 DKG 3/1 Dani Bin SallehMJP3063

15 TEORI DAN KONSEPPENTADBIRAN PEMBANGUNAN

A 151 1 151 150 DKG 3/1 Za'im Bin Ahmad (K)MJT2023

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 31: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 31 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

08/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

16 TEKNIK PEMBUATANKEPUTUSAN I

A 60 1 60 150 DP4(3)FTM

Wan Laailatul HanimBinti Mat Desa

(K)QQP1013

17 STATISTIK GUNAAN 1 142 1 142 150 KYM Rohaiza binti ZakariaQQS2013

2 2 1 2 150 PMI Rohaiza binti Zakaria

4 31 1 31 150 IKIP Rohaiza binti Zakaria

5 171 1 171 150 NEGERI

A 98 1 98 150 DTSO Rosshairy Binti AbdulRahman

B 95 1 95 150 DTSO Rosshairy Binti AbdulRahman

C 96 1 96 150 DMS Rohaiza binti Zakaria

D 100 1 100 150 DTSO Nurakmal binti AhmadMustaffa

E 98 1 98 150 DMS Rohaiza binti Zakaria

F 96 1 96 150 DMS Hashibah binti Hamid

G 91 1 91 150 DMS Kamal bin Khalid

H 95 1 95 150 TE Nor Hisham Bin Haron (K)

I 95 1 95 150 DMS Yuhaniz binti Ahmad (K)

J 97 1 97 150 DTSO Shamsudin B Ibrahim

K 19 1 19 150 DMS Rohaiza binti Zakaria

L 98 1 98 150 DMS Yuhaniz binti Ahmad (K)

M 93 1 93 150 TE Nor Hisham Bin Haron (K)

N 100 1 100 150 DMS Yuhaniz binti Ahmad (K)

O 94 1 94 150 DMS Rohaiza binti Zakaria

18 KAEDAH PENYELIDIKANDALAM IT

1 18 1 18 150 KYM Dr Shafiz Affendi BinMohd Yusof

TID3113

A 27 1 27 150 DSB K.TM Dr Shafiz Affendi BinMohd Yusof

19 PENGENALAN KEPINTARANBUATAN

1 4 1 4 150 KYM Mohamad Farhan BinMohamad Mohsin

TIN1013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 32: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 32 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

08/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

A 34 1 34 150 DTSO Mohamad Tarmidi b.Mahli

(K)

B 28 1 28 150 DTSO Mohamad Farhan BinMohamad Mohsin

20 UNDANG-UNDANGANTARABANGSA AWAM

A 40 1 40 180 BK1(FPAU) Ahmad Nasyran Bin Azrae (K)UP3093

21 PROSEDUR JENAYAH I A 70 1 70 180 BK2(FPAU) Anis Shuhaiza Binti MdSalleh

(K)UP4013

22 PROSEDUR SIVIL II A 13 1 13 180 BK5(FPAU) Ani Munirah bintiMohamad

(K)UP4043

23 PENGURUSANPERBENDAHARAAN ISLAM

A 38 1 38 150 BK3(FWB) Shahril Bin Shafie (K)WBS3023

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 33: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 33 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

08/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PENGANTAR TEKNOLOGIKOMUNIKASI

A 117 1 117 150 TE Siti Syamsul NurinBinti Mohmad Yazam

(K)CCT1023

B 75 1 75 150 TE Siti Syamsul NurinBinti Mohmad Yazam

(K)

2 EKONOMETRIK ASAS A 79 1 79 150 DTSO Dr Nor Azam bin AbdulRazak

EEQ2023

B 117 1 117 150 DTSO Dr Hussin Bin Abdullah

C 108 1 108 150 DTSO Dr Nor Azam bin AbdulRazak

D 83 1 83 150 DTSO Asnida Binti Shahidan (K)

3 PENGAJIAN STRATEGI A 34 1 34 150 DMS Mohamad Faisol binKeling

FPS3043

4 OPERASI DAN PENILAIANDASAR AWAM

A 100 1 100 150 DMS Norhidayah binti AhmadMGD3213

B 97 1 97 150 DMS Nor Azizah BintiZainal Abidin

5 ASAS BAHASA ARAB UNTUKMUAMALAT

A 106 1 106 150 DMS Wazin bin Man @ Othman (K)PLS1033

6 STRATEGI INTERVENSIDENGAN KELOMPOK DANKELUARGA

A 82 1 82 150 DMS Azlinda binti SulaimanSWA2203

B 59 1 59 150 DMS Azlinda binti Sulaiman

7 PENGATURCARAAN LOGIK A 43 1 43 150 DMS Mohd. Shamrie binSainin

TIN2023

B 13 1 13 150 DMS Dr Shaidah Binti Jusoh

8 INSURANS HARTA DANLIABILITI I

A 71 1 71 150 DTSO Dr Lim Chee Chee (K)WRR2023

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 34: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 34 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

09/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 EKONOMI KESIHATAN A 26 1 26 150 BK8(FWB) Prof Madya Rahimah BtMajid

(K)EEP3083

2 DIPLOMASI A 64 1 64 150 BK3(FWB) Ahmad Amir Bin Abdullah (K)FPP2033

B 46 1 46 150 BK4(FWB) Musafir Kelana (K)

3 SEMINAR HAL EHWALANTARABANGSA

A 23 1 23 150 BK4(FWB) Dr. Shahruddin binHassim

FPP3993

4 PENGURUSAN BILIK DARJAH A 87 1 87 150 DKG 3/2 Dr Abdulhakam Hengpiya (K)GDU2033

5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL A 62 1 62 150 BK5(FPAU) Eshaby Binti MustafaHOP4013

6 PENGURUSAN PEJABAT DEPAN A 6 1 6 150 BK5(FPAU) Siti Noormala BintiJailani

(K)HOT2034

7 PENGURUSAN INVENTORI A 60 1 60 150 BK6(FPAU) Kamaruddin Bin Radzuan (K)JMP3033

8 PENGURUSAN TEKNOLOGI 1 A 50 1 50 150 BK2(FPAU) Nurul Azita Bt Salleh (K)JTH3023

B 96 1 76 150 BK7(FWB) Nurul Azita Bt Salleh (K)

B 96 2 20 150 BK8(FWB) Nurul Azita Bt Salleh

9 PERAKAUNAN KEWANGANLANJUTAN II

A 50 1 50 180 DTSO Azizi @ Hamizi BinHashim

KAF3073

B 47 1 47 180 DTSO Azizi @ Hamizi BinHashim

C 52 1 52 180 DTSO Hasnah Binti Shaari (K)

D 51 1 51 180 DTSO Zaimah Binti Abdullah

E 50 1 50 180 DTSO Zaimah Binti Abdullah

F 33 1 33 180 DP4(1)FTM Fathiyyah binti AbuBakar

(K)

G 49 1 49 180 DTSO Hasnah Binti Shaari (K)

H 30 1 30 180 DTSO Zaimah Binti Abdullah

I 50 1 50 180 DTSO Azizi @ Hamizi BinHashim

J 50 1 50 180 DP4(1)FTM Fathiyyah binti AbuBakar

(K)

K 24 1 24 180 DP4(1)FTM Fathiyyah binti AbuBakar

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 35: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 35 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

09/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

L 46 1 46 180 DTSO Hasnah Binti Shaari (K)

10 ORGANISASI DANMASYARAKAT

A 38 1 38 150 DKG 2/1 Noor Faizzah BintiDollah

(K)MGR2113

11 URBANISASI DANTRANSFORMASI SOSIAL

A 150 1 150 150 DKG 2/1 Kalthum Bt Haji HassanMJT2053

12 SEMINAR PEMASARAN 1 157 1 157 150 KYM Dr Sany Sanuri binMohd. Mokhtar

PMM3073

A 29 1 29 150 DSB K.TM Dr Salniza Bt Md.Salleh

B 33 1 33 150 DSB K.TM Dr Sany Sanuri binMohd. Mokhtar

13 PENGATURCARAAN DALAMAPLIKASI PERNIAGAAN

A 30 1 30 150 DSB K.TM Mohammad Zukuwwan BinZainol Abidin

(K)QIT1013

B 31 1 31 150 DSB K.TM Mazlan Bin Mohd Sappri

14 PEMODELAN MATEMATIK A 47 1 47 150 DSB K.TM Dr Rahela Bt AbdulRahim

QQM3023

15 ASAS-ASAS AMALAN KERJASOSIAL

A 99 1 99 150 DP 1/2 Siti Mastura bintiNordin

(K)SWA1053

16 PERANCANGAN DANPEMBANGUNAN KOMUNITI

A 42 1 42 150 DP4(3)FTM

Dr Jamaludin binMustaffa

(K)SWS2153

17 APLIKASI KOMPUTER DALAMPENGURUSAN

0 0 1 0 150TID1103

1 29 1 29 150 KYM Mohd Adan Bin Omar

7 12 1 12 150 KIA

A 93 1 93 150 DMS Dr Kang Eng Thye

B 75 1 75 150 DMS Dr Kang Eng Thye

C 46 1 46 150 DP 1/3 Abdul Razak bin Rahmat (K)

D 18 1 18 150 DMS Ong Bi Lynn

E 96 1 96 150 DMS Dr Faudziah Bt Ahmad

F 96 1 96 150 TE Kamarul Faizal BinHashim

(K)

G 99 1 99 150 TE Mohd Adan Bin Omar

H 98 1 98 150 DMS Mohd. Rushdi bin Idrus

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 36: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 36 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

09/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

I 96 1 96 150 DMS Nur Fadziana BintiFaisal Mohamed

J 100 1 100 150 DMS Mohamad Farhan BinMohamad Mohsin

(K)

K 96 1 96 150 DMS Sharhida Zawani BintiSaad

L 97 1 97 150 DMS Mohd. Rushdi bin Idrus

18 ASAS RANGKAIAN 1 3 1 3 150 KYM Khuzairi bin Mohd ZainiTIJ2023

A 67 1 67 150 DSBK.T/WD

Fazli Bin Azzali

B 64 1 64 150 DSB K.MAS Khuzairi bin Mohd Zaini (K)

C 35 1 35 150 DSBK.T/WD

Adi Affandi bin Ahmad

D 81 1 81 150 DSBK.T/WD

Khuzairi bin Mohd Zaini (K)

19 REKABENTUK BERASASKANPENGGUNA

5 17 1 17 150 NEGERITIV3103

A 49 1 49 150 DSB K.MAS Siti Mahfuzah bintiSarif

B 48 1 48 150 DSB K.MAS Hazlina binti Haron

20 UNDANG-UNDANG SIBER A 38 1 38 180 BK1(FPAU) Ahmad Shamsul bin Abd.Aziz

(K)UL3153

21 UNDANG-UNDANG KEADILAN &AMANAH II

A 19 1 19 180 BK1(FPAU) Tajul Arifin Bin KamalBaharin

UP3063

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 37: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 37 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

09/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA THAI I A 4 1 4 150 DP 1/3 Soraya A/P Sanguan (K)BLF1063

B 3 1 3 150 DP 1/3 Soraya A/P Sanguan (K)

2 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN A 42 1 42 150 DP 2/4 Dr Abdull Sukor binShaari

(K)GDP3013

3 REFORMASI PENTADBIRAN A 35 1 35 150 DP4(3)FTM

Malike bin Brahim (K)MGG3223

4 PENGANTAR PEMASARAN 1 29 1 29 150 KYM Munirah BintiKhamarudin

PMM1013

2 69 1 69 150 PMI Munirah BintiKhamarudin

4 29 1 29 150 IKIP Munirah BintiKhamarudin

5 20 1 20 150 NEGERI

A 224 1 104 150 DMS Prof Madya Dr ZolkafliB Hussin

(K)

A 224 2 120 150 TE Prof Madya Dr ZolkafliB Hussin

(K)

B 224 1 224 150 DTSO Noorasyikin binti MohdNoh

(K)

C 222 1 222 150 DMS Romle Bin Hassan PJK

D 229 1 229 150 DMS Waida Irani Binti MohdFauzi

E 229 1 229 150 DMS Munirah BintiKhamarudin

F 226 1 216 150 DTSO Manashi Dev A/P AjoyKumar Dev

5 QAWAID FIQH UNTUKKEWANGAN DAN PERBANKAN

A 94 1 80 150 BK3(FWB) Ali Badron Bin Mokhtar (K)WFS3053

A 94 2 14 150 BK4(FWB) Ali Badron Bin Mokhtar

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 38: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 38 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

10/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 ETIKA & KEPEMIMPINANDALAM KOMUNIKASI

A 78 1 78 150 DMS Dr Syd Abdul Rahman BSyd Zin

CCA2063

B 79 1 79 150 DMS Dr Syd Abdul Rahman BSyd Zin

2 TEORI DAN INSTITUSI WANG A 96 1 96 150 DMS Nor Fadzlin bintiMohammad Bahar

EEM2033

B 98 1 98 150 DMS Suraiya Binti Hashim

C 101 1 101 150 DMS Mohamad Helmi binHidthiir

3 TEORI PEDAGOGIKESUSASTERAAN MELAYU

A 63 1 63 150 BK8(FWB) Abu Hassan bin OthmanGDK3013

4 PENGANGKUTAN PELANCONGAN A 63 1 63 150 DMS Jaafar Ali B MohdIbrahim

(K)HZM3053

B 22 1 22 150 DMS Jaafar Ali B MohdIbrahim

(K)

5 SAINS PENGURUSAN A 86 1 86 150 DMS Dr Mohd. Rizal binRazalli

JQP2023

B 77 1 77 150 DMS Dr Mohd. Rizal binRazalli

6 PERAKAUNAN PENGURUSANLANJUTAN

A 53 1 53 180 DSB K.TM Md Hairi bin Md Hussain (K)KAM3033

B 36 1 36 180 DSBK.T/WD

Faidzulaini BintiMuhammad

C 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Danilah binti Salleh (K)

D 55 1 55 180 DSB K.TM Md Hairi bin Md Hussain (K)

E 51 1 51 180 DSBK.T/WD

Danilah binti Salleh (K)

F 17 1 17 180 DSBK.T/WD

Faidzulaini BintiMuhammad

G 52 1 52 180 DSB K.TM Mohd. Diah B. Hamdan

H 46 1 46 180 DSB K.MAS Faidzulaini BintiMuhammad

(K)

I 50 1 50 180 DSB K.TM Mohd. Diah B. Hamdan

J 52 1 52 180 DSB K.MAS Abdul Halim Bin Hj.Hassan

K 52 1 52 180 DSB K.MAS Abdul Halim Bin Hj.Hassan

7 PENGURUSAN PERKEMBANGANPERNIAGAAN

A 72 1 72 150 DMS Dr Ooi Yeng KeatPME3013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 39: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 39 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

10/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

8 PENGURUSAN RANTAIANBEKALAN

A 57 1 57 150 DTSO Nor Pujawati Bt Md SaidPMM3263

9 TEKNIK PEMBUATANKEPUTUSAN II

A 11 1 11 150 DTSO Zurina Binti HanafiQQP2013

B 43 1 43 150 DTSO Zakiah Binti Hashim

C 35 1 35 150 DTSO Ruzleeta Binti Zakaria

10 SISTEM MAKLUMAT SUMBERMANUSIA

5 9 1 9 150 NEGERISMH3093

A 48 1 48 150 DTSO Mohd Rasul Bin MohammadNoor

B 40 1 40 150 DTSO Wan Din bin Wan Daud (K)

C 44 1 44 150 DTSO Wan Din bin Wan Daud (K)

11 PENTADBIRAN PANGKALANDATA

1 47 1 47 150 KYM Juliana binti WahidTID3123

A 45 1 45 150 BK3(FWB) Juliana binti Wahid

12 RANGKAIAN NEURAL A 29 1 29 150 BK3(FWB) Aniza binti Mohamed Din (K)TIN2053

13 UNDANG-UNDANG HARTAINTELEK

A 55 1 55 180 BK1(FPAU) Ahmad Shamsul bin Abd.Aziz

(K)UE3033

14 ANALISIS PELABURAN A 161 1 161 150 DTSO Norlida binti MahussinWFN3013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 40: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 40 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

10/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PENULISAN MEDIA A 78 1 78 150 BK1(FPAU) Azahar Bin Kasim (K)CCT2033

2 PENGANTAR STATISTIKEKONOMI

A 78 1 78 150 DP 1/2 Dr Jauhari B Dahalan (K)EEQ1023

3 SAINS PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN

A 25 1 25 150 BK2(FPAU) Abdul Razak Bin HashimGDC2033

B 32 1 32 150 BK2(FPAU) Prof Madya Dr Mohd IzamBin Ghazali

(K)

4 PENGURUSAN TEKNOLOGI 2 A 59 1 59 150 BK3(FWB) Dr Roslan bin Jamaludin (K)JTH3033

B 56 1 56 150 BK4(FWB) Nor Kamariah BintiKamaruddin

(K)

5 PENTADBIRAN KEWANGAN A 125 1 125 150 DKG 3/2 Mohd Shahfari bin Ahmad (K)MGF2113

B 125 1 125 150 DKG 3/1 Ahmad Zubir bin Ibrahim

C 125 1 125 150 DKG 3/1 Dr Samihah Bt Khalil @Halim

(K)

6 MATEMATIK UNTUKPENGURUSAN

0 0 1 0 150QQM1023

1 61 1 61 150 KYM Dr Rahela Bt AbdulRahim

2 66 1 66 150 PMI Dr Rahela Bt AbdulRahim

4 15 1 15 150 IKIP Dr Rahela Bt AbdulRahim

5 13 1 13 150 NEGERI

6 25 1 25 150 KTB

A 98 1 98 150 DSBK.T/WD

Kamarun Hizam binMansor

(K)

B 97 1 97 150 DMS Fathilah bt. Mohd.Alipiah

C 100 1 100 150 DMS Sahubar Ali bin MohamedNadhar Khan

D 99 1 99 150 TE Dr Rahela Bt AbdulRahim

(K)

E 95 1 95 150 DSBK.T/WD

Kamarun Hizam binMansor

(K)

F 95 1 95 150 DMS Sahubar Ali bin MohamedNadhar Khan

G 99 1 99 150 DSB K.TM Mohammad Hasnan binHassan

(K)

H 97 1 97 150 DSB K.TM Mohammad Hasnan binHassan

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 41: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 41 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

10/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

I 100 1 100 150 TE Dr Rahela Bt AbdulRahim

(K)

J 101 1 101 150 DTSO Mohammad Zukuwwan BinZainol Abidin

(K)

K 93 1 93 150 DTSO Mohammad Zukuwwan BinZainol Abidin

L 88 1 88 150 DTSO Prof Dr Abd Razak BYaakub

M 98 1 98 150 DSB K.MAS Ruzleeta Binti Zakaria (K)

N 87 1 87 150 DTSO Mohd. Noor Bin AbdulHamid

O 89 1 89 150 DMS Fathilah bt. Mohd.Alipiah

P 95 1 95 150 DTSO Mohd. Noor Bin AbdulHamid

Q 80 1 80 150 DMS Sahubar Ali bin MohamedNadhar Khan

R 92 1 92 150 DSB K.MAS Ruzleeta Binti Zakaria (K)

S 95 1 95 150 DMS Dr Yuhanis binti Yusof (K)

T 89 1 89 150 DMS Nurul Nazihah BintiHawari

U 60 1 60 150 DMS Nurul Nazihah BintiHawari

V 43 1 43 150 DMS Fathilah bt. Mohd.Alipiah

7 MATEMATIK DISKRET A 36 1 36 150 DKG 2/1 Fatinah binti ZainonQQM1063

B 49 1 49 150 DKG 2/1 Fatinah binti Zainon

C 44 1 44 150 DKG 2/1 Dr Haslinda Bt Ibrahim

D 37 1 37 150 DKG 2/1 Dr Haslinda Bt Ibrahim

8 KERJA SOSIAL DENGANKELUARGA

A 38 1 38 150 DP 1/3 Rozita Binti Yusoff (K)SWA3123

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 42: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 42 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

11/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 PHONETICS AND PHONOLOGY A 22 1 22 150 DP 1/2 Rozalina Binti KhalidGDL1023

B 30 1 30 150 DP 1/2 Dr Lee Seung Chun (K)

C 31 1 31 150 DP 1/2 Dr Lee Seung Chun (K)

2 PENGANTAR HOSPITALITI A 134 1 134 0 TE Muhamad Nizam BinSaadin

HOA1013

B 60 1 60 0 TE Mohd Fadil Bin MohdYusof

(K)

3 PENYAJIAN MAKANAN &MINUMAN

A 10 1 10 150 TE Eshaby Binti MustafaHOT2064

4 PENGANTAR PERCUKAIAN A 48 1 48 180 DTSO Noraza Bt Mat UdinKAT2013

B 49 1 49 180 DTSO Idawati binti Ibrahim

C 50 1 50 180 DTSO Noraza Bt Mat Udin

E 27 1 27 180 DTSO Zainol bin Bidin

F 43 1 43 180 DTSO Zainol bin Bidin

G 29 1 29 180 DTSO Idawati binti Ibrahim

H 50 1 50 180 DTSO Zainol bin Bidin

I 27 1 27 180 DTSO Ahmad Zamil bin Abd.Khalid

J 44 1 44 180 DTSO Ahmad Zamil bin Abd.Khalid

L 40 1 40 180 DTSO Prof Madya Dr Chek BDerashid

(K)

5 KERAJAAN TEMPATAN A 85 1 85 150 DSB K.MAS Malike bin Brahim (K)MGG3213

B 95 1 95 150 DSB K.MAS Malike bin Brahim (K)

6 PENGANTAR SAINS SOSIAL 0 0 1 0 150MJA1013

1 28 1 28 150 KYM Za'im Bin Ahmad

2 66 1 66 150 PMI

4 21 1 21 150 IKIP

5 11 1 11 150 NEGERI

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 43: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 43 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

11/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

6 29 1 29 150 KTB

A 219 1 219 150 DSB K.TM Dr. Abubakar Eby Hara (K)

B 246 1 80 150 DKG 3/4 Dr. Oemar Hamdan BinHj. Mohd Djuhri

(K)

B 246 2 80 150 DKG 3/5 Dr. Oemar Hamdan BinHj. Mohd Djuhri

(K)

B 246 3 76 150 DKG 3/6 Dr. Oemar Hamdan BinHj. Mohd Djuhri

(K)

B 246 4 10 150 DKG 3/7 Dr. Oemar Hamdan BinHj. Mohd Djuhri

(K)

C 240 1 190 150 DKG 3/2 Za'im Bin Ahmad (K)

C 240 2 50 150 DKG 3/3 Za'im Bin Ahmad (K)

D 241 1 100 150 DKG 2/5 Musafir Kelana (K)

D 241 2 61 150 DKG 2/6 Musafir Kelana (K)

D 241 3 80 150 DKG 2/4 Musafir Kelana (K)

E 250 1 194 150 DKG 3/1 Nor Azura Binti A.Rahman

(K)

F 256 1 256 150 DKG 2/1 Rodziah Binti Md Zain (K)

G 255 1 255 150 DMS Wahida bt Ayob

H 254 1 195 150 DKG 2/2 Rodziah Binti Md Zain (K)

H 254 2 59 150 DKG 2/3 Rodziah Binti Md Zain

I 254 1 194 150 DKG 1/1 Nik Nor Suhaida BintiAli

(K)

I 254 2 60 150 DKG 1/2 Nik Nor Suhaida BintiAli

(K)

J 250 1 250 150 DMS Asrar B Omar (K)

K 99 1 99 150 DMS Mohamad Faisol binKeling

L 100 1 100 150 DMS Rusnawati Binti Ismail

7 MATEMATIK PERNIAGAAN A 28 1 28 150 DSBK.T/WD

Zurina Binti HanafiQQM3063

8 KAEDAH PENYELIDIKAN A 13 1 13 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr SharipahSoaad Bt Syed Yahaya

(K)QQS3073

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 44: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 44 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

11/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

B 33 1 33 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr SharipahSoaad Bt Syed Yahaya

(K)

9 PRINSIP ASAS BIMBINGANDAN KAUNSELING

A 32 1 32 150 DSBK.T/WD

Saralah Devi A/PMariamdaran

SKC1013

B 84 1 84 150 DSBK.T/WD

Saralah Devi A/PMariamdaran

10 PEMBELAJARAN MESIN A 49 1 49 150 BK1(FPAU) Mohd. Shamrie binSainin

(K)TIN2063

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 45: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 45 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

11/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 COMMUNICATION II 4 1 1 1 150 IKIP Rasidah Binti Mat ZinBLE1022

B 26 1 26 150 DP 1/3 Rasidah Binti Mat Zin (K)

L 14 1 14 150 DP 1/3 Rasidah Binti Mat Zin (K)

2 BAHASA, BUDAYA DANMASYARAKAT

A 85 1 85 150 DSB K.MAS Prof Madya Ibrahim BAhmad

(K)BLM1043

B 67 1 67 150 DSB K.MAS Nasariah Bt Mansor

3 MEDIA INTEGRATIF A 61 1 61 150 DTSO Nor Hissam Bin SulaimanCCT2013

B 62 1 62 150 DTSO Nor Hissam Bin Sulaiman

4 EKONOMI KEWANGAN A 47 1 47 150 DTSO Dr Hussin Bin AbdullahEEM3043

B 56 1 56 150 DTSO Mohamad Helmi binHidthiir

(K)

5 PERUNDINGAN ANTARABANGSA A 32 1 32 150 DTSO Siti Darwinda BintiMohamed Pero

FPP3323

6 KAEDAH MENGAJARMATEMATIK

A 18 1 18 150 DTSO Dr Ruzlan bin Md. AliGDK3223

7 PENGURUSAN PERKHIDMATANPERJALANAN

A 58 1 58 150 DMS Jaafar Ali B MohdIbrahim

HZM3023

B 25 1 25 150 DMS Ahmad Edwin bin Mohamed

8 TEORI DAN AMALANPERNIAGAN ISLAM

1 32 1 32 150 KYM Mohd Fauzwadi Bin MatAli

PMS1013

4 43 1 43 150 IKIP Mohd Fauzwadi Bin MatAli

A 106 1 106 150 DMS Mohd Fauzwadi Bin MatAli

B 199 1 199 150 DMS Mohd Fauzwadi Bin MatAli

C 196 1 196 150 DMS Prof Madya Dr AbdullahB Hj Abdul Ghani

(K)

9 PENGURUSAN ZAKAT 4 38 1 38 150 IKIP Mohd Liki B HamidPMS3013

A 101 1 101 150 DMS Mohd Liki B Hamid

10 PERANCANGAN DANPENGEMBANGAN KERJAYA

A 60 1 60 150 DMS Prof Madya Dr KhulidaKirana Bt Yahya,

SMH3153

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 46: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 46 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

12/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 HUBUNGAN ETNIK 0 1 1 1 150ADN1043

1 28 1 28 150 KYM Azman bin Md Zain

2 48 1 48 150 PMI Azman bin Md Zain

5 19 1 19 150 NEGERI

6 12 1 12 150 KTB

7 4 1 4 150 KIA

A 81 1 81 150 DMS Sharifah binti Ismail

B 241 1 241 150 DMS Azman bin Md Zain

C 315 1 315 150 DMS Prof Madya Ismail B HjIshak

(K)

D 232 1 232 150 DKG 3/1 Ismail B Yusoff (K)

E 67 1 67 150 DMS Azman bin Md Zain

2 BAHASA JERMAN I A 9 1 9 150 DP 1/3 Aida Husni Binti AbdulHamid

(K)BLF1023

B 9 1 9 150 DP 1/3 Aida Husni Binti AbdulHamid

(K)

3 TEORI KOMUNIKASI A 110 1 110 150 DP4(1)FTM Jamilah Binti Jamal (K)CCA1023

4 ISU DAN DASARPEMBANGUNAN EKONOMI

A 54 1 54 150 BK5(FPAU) Norzilah Bt Aziz (K)EED3013

5 PERDAGANGAN ANTARABANGSA A 32 1 32 150 BK6(FPAU) Prof Madya Dr Nor AzninBt Abu Bakar

(K)EET3013

6 PSIKOLOGI KANAK-KANAKDAN REMAJA

A 59 1 59 150 BK7(FWB) Dr Fauziah Bt. AbdulRahim

(K)GDY3023

B 2 1 2 150 BK7(FWB)

TE 20 1 20 150 MPPPP

TY 50 1 50 150 MPPPP Dr Fauziah Bt. AbdulRahim

(K)

7 SEMINAR HOSPITALITI A 59 1 59 150 BK3(FWB) Dr Basri bin Rashid (K)HOP4053

8 ANALISIS DAN PENGGUNAANPENYATA KEWANGAN

A 55 1 55 180 DTSO Mohd. 'Atef bin MdYusof

KAF3123

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 47: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 47 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

12/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

C 9 1 9 180 DTSO Prof Madya Dr Azham BMd Ali

(K)

D 56 1 56 180 DTSO Prof Madya Dr Azham BMd Ali

(K)

9 PERANCANGAN STATEGIKSISTEM MAKLUMATPERAKAUNAN

A 8 1 8 180 DTSO Dr Mohamad Hisyam binSelamat

KAS3103

B 44 1 44 180 DTSO Dr Mohamad Hisyam binSelamat

C 39 1 39 180 DTSO Dr Mohamad Hisyam binSelamat

10 KEMAHIRAN PERUNDINGANDAN TAWAR-MENAWAR

A 112 1 112 150 TE Mohd Na'eim Bin Ajis (K)MGR3223

11 PENGANTAR KERJA SOSIAL A 63 1 63 150 DSBK.T/WD

Dr Azizan Bin BahariSWP1013

B 29 1 29 150 DSBK.T/WD

Dr Azizan Bin Bahari

12 PSIKOLOGI KESIHATAN A 39 1 39 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Mohd MakzanB Musa

(K)SYP2433

13 PENGURUSAN PENGETAHUAN 1 21 1 21 150 KYM Dr Pathmanathan @ MohdSyazwan b. Abdullah

TID3143

A 23 1 23 150 BK2(FPAU) Dr Pathmanathan @ MohdSyazwan b. Abdullah

(K)

14 UNDANG-UNDANG KEADILAN &AMANAH I

A 56 1 56 180 BK1(FPAU) Ruzita binti Azmi (K)UP3053

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 48: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 48 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

12/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 TAMADUN ISLAM DANTAMADUN ASIA I

0 0 1 0 150ADN1013

1 28 1 28 150 KYM Afifah Bt Abu Yazid

2 57 1 57 150 PMI Afifah Bt Abu Yazid

4 20 1 20 150 IKIP Afifah Bt Abu Yazid

5 11 1 11 150 NEGERI

6 17 1 17 150 KTB

7 4 1 4 150 KIA

A 83 1 83 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr Shukri BAhmad

(K)

B 482 1 80 150 DKG 2/3 Kamarudin B Ahmad (K)

B 482 2 88 150 DKG 2/4 Kamarudin B Ahmad (K)

B 482 3 100 150 DKG 2/5 Kamarudin B Ahmad (K)

B 482 4 88 150 DKG 2/7 Kamarudin B Ahmad (K)

B 482 5 88 150 DKG 2/6 Kamarudin B Ahmad (K)

B 482 6 30 150 DKG 2/8 Kamarudin B Ahmad (K)

B 482 7 8 150 DKG 2/9 Kamarudin B Ahmad (K)

C 470 1 470 150 DTSO Mohd. Nizho bin AbdulRahman

(K)

D 473 1 80 150 DKG 3/3 Kamarudin B Ahmad (K)

D 473 2 80 150 DKG 3/4 Kamarudin B Ahmad (K)

D 473 3 80 150 DKG 3/5 Kamarudin B Ahmad (K)

D 473 4 80 150 DKG 3/6 Kamarudin B Ahmad (K)

D 473 5 80 150 DKG 3/7 Kamarudin B Ahmad (K)

D 473 6 35 150 DKG 3/10 Kamarudin B Ahmad (K)

D 473 7 8 150 DKG 3/8 Kamarudin B Ahmad (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 49: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 49 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

12/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

D 473 8 30 150 DKG 3/9 Kamarudin B Ahmad (K)

E 457 1 261 150 DKG 3/1 Afifah Bt Abu Yazid (K)

E 457 2 196 150 DKG 3/2 Afifah Bt Abu Yazid (K)

F 459 1 459 150 DMS Afifah Bt Abu Yazid (K)

G 452 1 200 150 DSB K.TM Afifah Bt Abu Yazid (K)

G 452 2 200 150 DSBK.T/WD

Afifah Bt Abu Yazid (K)

G 452 3 52 150 DSB K.MAS Afifah Bt Abu Yazid

H 460 1 80 150 BK1(FPAU) Afifah Bt Abu Yazid (K)

H 460 2 80 150 BK6(FPAU) Afifah Bt Abu Yazid (K)

H 460 3 80 150 BK5(FPAU) Afifah Bt Abu Yazid (K)

H 460 4 80 150 BK4(FWB) Afifah Bt Abu Yazid (K)

H 460 5 80 150 BK3(FWB) Afifah Bt Abu Yazid (K)

H 460 6 60 150 BK2(FPAU) Afifah Bt Abu Yazid (K)

I 456 1 127 150 TE Prof Madya Ismail B HjIshak

(K)

I 456 2 329 150 DMS Prof Madya Ismail B HjIshak

(K)

J 430 1 196 150 DKG 1/1 Mohamad Khadafi bin Hj.Rofie

(K)

J 430 2 88 150 DKG 1/2 Mohamad Khadafi bin Hj.Rofie

(K)

J 430 3 80 150 DKG 1/3 Mohamad Khadafi bin Hj.Rofie

(K)

J 430 4 66 150 DKG 1/4 Mohamad Khadafi bin Hj.Rofie

(K)

K 452 1 265 150 DKG 2/1 Mohamad Khadafi bin Hj.Rofie

(K)

K 452 2 187 150 DKG 2/2 Mohamad Khadafi bin Hj.Rofie

(K)

TY 69 1 69 150 MPPPP Kamarudin B Ahmad (K)

2 PERBANDINGAN SISTEMPOLITIK DAN PENTADBIRAN

A 63 1 10 150 DP 1/2 Prof Madya Mohd Abdadbin Mohd Zain

(K)FPP3073

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 50: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 50 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

12/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

A 63 2 53 150 DP 1/3 Prof Madya Mohd Abdadbin Mohd Zain

B 64 1 64 150 DP 1/2 Siti Darwinda BintiMohamed Pero

3 KEWANGAN KEUSAHAWANAN A 57 1 57 150 DP4(3)FTM

Shiza binti Sa'atar (K)PFE2033

4 DASAR & PERANCANGANPENGANGKUTAN

A 105 1 105 150 DP4(1)FTM Mustakim Bin Melan (K)PMG3013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 51: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 51 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

13/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 PEMASARAN SOSIAL A 98 1 98 150 DKG 2/1 Nik Adzrieman Bin AbdulRahman

(K)CCD3243

2 PENYUNTINGAN BERITA A 10 1 10 150 DKG 2/1 Azahar Bin KasimCCT3313

3 SAINS TANAH A 68 1 68 150 BK7(FWB) Said bin Hamid (K)ECA2033

D 1 1 1 150 BK7(FWB) Said bin Hamid (K)

4 PEMIKIRAN DAN SISTEMEKONOMI ISLAM

A 46 1 46 150 BK8(FWB) Mohd. Saharudin binShakrani

(K)EES3093

5 HUBUNGAN ANTARABANGSA A 64 1 64 150 BK5(FPAU) Dr Shamsuddin L. Taya (K)FPP2063

6 ELT CURRICULUM STUDIES A 23 1 23 150 DP 1/3 Fahainis Bt Mohd Yusof (K)GDC2043

B 13 1 13 150 DP 1/3 Chan Kok Kian

C 40 1 40 150 DP 2/4 Fahainis Bt Mohd Yusof (K)

7 TEKNOLOGI PEMBINAAN A 80 1 80 150 BK6(FPAU) Ahmad Yusni BinBahaudin

(K)JTC2023

8 PENGURUSAN LATIHAN DALAMORGANISASI

A 97 1 97 150 DKG 3/1 Sakinah Binti Muslim (K)MGH3213

B 65 1 65 150 DKG 3/1 Sakinah Binti Muslim (K)

9 PENILAIAN PROJEKPEMBANGUNAN

A 147 1 147 150 DKG 3/2 Dani Bin Salleh (K)MJP3093

10 PERINDUSTRIAN DANPEMBANGUNAN DI NEGARAMEMBANGUN

A 87 1 87 150 DP 1/2 Kalthum Bt Haji Hassan (K)MJT2033

11 STATISTIK PERNIAGAAN DANPENTADBIRAN

A 58 1 58 150 DP4(1)FTM Shamshuritawati bintiSharif

(K)QQS2023

B 27 1 27 150 DP4(1)FTM Shamshuritawati bintiSharif

(K)

12 PERANCANGAN DANPEREKRUTAN

5 177 1 177 150 NEGERISMH3023

A 83 1 83 150 DSB K.MAS Norsiah Bt Mat

B 79 1 79 150 DSB K.MAS Hadziroh Binti Ibrahim (K)

13 STRATEGI INTERVENSIDENGAN ORGANISASI DANKOMUNITI

A 80 1 80 150 DSBK.T/WD

Azlinda binti Sulaiman (K)SWA2303

B 62 1 62 150 DSBK.T/WD

Azlinda binti Sulaiman (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 52: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 52 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

13/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

14 KEJURUTERAAN PENGETAHUANDAN SISTEM PAKAR

A 32 1 32 150 DSB K.TM Nur Azzah Bt Abu BakarTIN2103

15 PERKHIDMATAN TEKNOLOGIINTERNET

A 111 1 111 150 DSB K.TM Suwannit Chareen Chita/l Sop Chit

TIV3053

B 44 1 44 150 DSB K.TM Prof Madya Aziz binRomli

(K)

C 16 1 16 150 DSB K.TM Prof Madya Aziz binRomli

(K)

16 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 1 110 1 110 180 KYM Khuzaimah Bt Mat SallehUL2023

4 1 1 1 180 IKIP Khuzaimah Bt Mat Salleh

A 126 1 126 180 TE Khuzaimah Bt Mat Salleh (K)

B 125 1 125 180 DMS Wan Izzat Binti WanAhmad

C 124 1 124 180 DTSO Asmar binti Abdul Rahim

D 124 1 124 180 DMS Zuryati Bt. MohamedYusoff

(K)

E 124 1 124 180 DMS Nor Anita BintiAbdullah

F 126 1 126 180 DMS Wan Izzat Binti WanAhmad

G 125 1 125 180 DMS Anis Shuhaiza Binti MdSalleh

H 125 1 125 180 DTSO Ani Munirah bintiMohamad

(K)

I 126 1 126 180 DMS Ahmad Nasyran Bin Azrae

J 125 1 125 180 DTSO Nazli binti Mahdzir

17 ETIKA PERUNDANGAN A 90 1 80 180 BK1(FPAU) Harlida Bt Abdul Wahab (K)UP2083

A 90 2 10 180 BK2(FPAU) Harlida Bt Abdul Wahab

18 JURISPRUDENS I A 69 1 69 180 BK2(FPAU) Ruzita binti Azmi (K)UP4073

19 OPERASI BANK PERDAGANGAN A 58 1 58 150 BK4(FWB) Prof Madya MohamedNasser B Katib

(K)WBB3013

B 92 1 80 150 BK3(FWB) Azira Binti Abdul Adzis (K)

B 92 2 12 150 BK4(FWB) Azira Binti Abdul Adzis

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 53: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 53 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

13/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 POLITIK DAN PERNIAGAAN A 18 1 18 150 BK6(FPAU) Noorulhafidzah BintiZawawi

FPP3033

2 ASAS KEUSAHAWANAN 0 0 1 0 150PME1013

1 42 1 42 150 KYM Muhammad Shukri BinBakar

2 57 1 57 150 PMI

5 177 1 177 150 NEGERI Muhammad Shukri BinBakar

6 27 1 27 150 KTB

A 487 1 290 150 DMS Muhammad Shukri BinBakar

A 487 2 197 150 TE Muhammad Shukri BinBakar

B 500 1 500 150 DMS Syahrina Binti Abdullah (K)

C 503 1 270 150 DKG 3/1 Mohamad Yusop Bin MohdJani

(K)

C 503 2 196 150 DKG 3/2 Mohamad Yusop Bin MohdJani

C 503 3 37 150 DKG 3/3 Mohamad Yusop Bin MohdJani

D 503 1 88 150 DKG 2/4 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 2 100 150 DKG 2/5 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 3 88 150 DKG 2/6 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 4 88 150 DKG 2/7 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 5 33 150 DKG 2/8 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 6 35 150 DKG 2/9 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 7 42 150 DKG 2/3 Shamsul Huda binti Abd.Rani

D 503 8 29 150 DKG 2/10 Shamsul Huda binti Abd.Rani

E 501 1 196 150 DKG 1/1 Muhammad Shukri BinBakar

E 501 2 88 150 DKG 1/2 Muhammad Shukri BinBakar

E 501 3 80 150 DKG 1/3 Muhammad Shukri BinBakar

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 54: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 54 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

13/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

E 501 4 88 150 DKG 1/4 Muhammad Shukri BinBakar

E 501 5 49 150 DKG 1/5 Muhammad Shukri BinBakar

F 500 1 267 150 DKG 2/1 Azrain Nasyrah BintiMustapa

(K)

F 500 2 195 150 DKG 2/2 Azrain Nasyrah BintiMustapa

F 500 3 38 150 DKG 2/3 Azrain Nasyrah BintiMustapa

3 STRATEGI DAN ANALISISPEMASARAN

A 48 1 48 150 BK5(FPAU) Noor Azmi bin HashimPMM3043

4 TEORI DAN PRAKTISKAUNSELING KELOMPOK

A 59 1 59 150 BK3(FWB) Azemi Bin ShaariSKC2233

B 42 1 42 150 BK4(FWB) Azemi Bin Shaari

5 PERANCANGAN STRATEGIKMAKLUMAT

A 9 1 9 150 BK2(FPAU) Prof Madya Dr ZulkhairiB Md Dahalin

TID4073

6 KESELAMATAN SISTEM DANRANGKAIAN

A 19 1 19 150 BK2(FPAU) Ali Yusny bin DaudTIJ3133

7 ALGORITMA GENETIK A 7 1 7 150 BK2(FPAU) Dr Azman B YasinTIN3083

8 UNDANG-UNDANG PERBANKAN A 20 1 20 180 BK1(FPAU) Sarirah Bt. Che RoseUP2073

9 UNDANG-UNDANG TANAH I A 43 1 43 180 BK1(FPAU) Md Rejab Bin Md DesaUP3033

10 UNDANG-UNDANGKEKELUARGAAN II

A 10 1 10 180 BK1(FPAU) Nor Azlina Binti MohdNoor

UP3083

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 55: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 55 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

14/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 ASAS PENYIARAN A 79 1 79 150 DP 1/2 Mot bin Madon (K)CCT1063

B 62 1 62 150 DMS Mot bin Madon

2 KEMAHIRAN BERFIKIR A 131 1 131 150 DMS Abdul Rahim Bin Abd.Rahman

GDN1032

3 PENGANTAR PELANCONGAN A 96 1 96 150 DMS Raslinda bt. Mohd.Ghazali

HZA1013

B 99 1 99 150 DMS Prof Madya Dr Kalsom BtKayat

(K)

4 PEMASARAN SERVIS DALAMPELANCONGAN

A 12 1 12 150 DMS Suryati Binti AbdShukor

HZM3013

B 69 1 69 150 DMS Ahmad Edwin bin Mohamed

5 PERAKAUNAN PENGURUSAN I A 42 1 42 180 DP4(1)FTM Muhammad Rosni bin AmirHussin

(K)KAM2013

B 32 1 32 180 DP4(1)FTM Muhammad Rosni bin AmirHussin

(K)

6 DASAR DAN ANALISISFISKAL

A 53 1 53 150 DMS Abdul Razak Bin AbdulWahab

MGF2123

7 PENTADBIRAN PEMBANGUNANTANAH

A 132 1 132 150 DMS Mohd Syahril Bin SaidMJP3123

8 TEORI & FALSAFAH TAKAFUL A 102 1 102 150 DMS Mohd Liki B HamidPMS3023

9 TEKNIK PEMBUATANKEPUTUSAN III

A 21 1 21 150 DTSO Rosshairy Binti AbdulRahman

QQP3013

10 PENSAMPELAN UNTUKPEMBUATAN KEPUTUSAN

A 39 1 39 150 DTSO Nor Hisham Bin HaronQQS3083

11 PENTADBIRAN PAMPASAN A 63 1 63 150 DTSO Prof Madya Dr AbdulHalim B Abdul Majid

(K)SMH3043

B 78 1 78 150 DTSO Hadziroh Binti Ibrahim

12 INTERAKSI MANUSIA DANKOMPUTER

1 2 1 2 150 KYM Mohd. Nizam bin SaadTIV2013

A 62 1 62 150 DTSO Abd Hadi Bin Abd Razak

B 19 1 19 150 DTSO Hazlina binti Haron

C 60 1 60 150 DTSO Mohd. Nizam bin Saad

13 TEKNOLOGI REALITI MAYA A 40 1 40 150 DTSO Prof Madya Abdul Nasirbin Zulkifli

TIV3113

B 69 1 69 150 DTSO Prof Madya Abdul Nasirbin Zulkifli

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 56: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 56 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

14/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

14 UNDANG-UNDANG INSURANS A 1 1 1 180 BK1(FPAU) Nazli binti Mahdzir (K)UL3063

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 57: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 57 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

14/11/20083:00 PM

Masa(Minit)

Kod

1 KOMUNIKASI KEMANUSIAAN A 130 1 130 150 DKG 3/1 Syarizan Binti Dalib (K)CCA2023

2 EKONOMI ANTARABANGSA A 69 1 69 150 DSBK.T/WD

Lai Tian SoEET2013

B 122 1 122 150 DSBK.T/WD

Nariman bt. Mohd. Saad (K)

3 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 1 39 1 39 150 KYM Faziha Binti Abd. MalekFMA2023

A 278 1 218 150 DMS Noor Azura binti Azman

A 278 2 60 150 TE Noor Azura binti Azman (K)

B 292 1 292 150 DMS Afifah Alwani BintiRamlee

(K)

C 275 1 275 150 DMS Fakhrorazi bin Ahmad

4 PENGURUSAN EKSPORT A 106 1 106 150 TE Fakhrorazi bin AhmadFML3073

5 KEDAULATAN DANGLOBALISASI

A 5 1 5 150 DSB K.MAS Dr Shamsuddin L. TayaFPP3753

6 TEKNOLOGI ELEKTRIK &ELEKTRONIK

A 103 1 103 150 DSB K.TM Shafini Binti MohdShafie

(K)JTE2023

B 98 1 98 150 DSB K.TM Shafini Binti MohdShafie

(K)

7 KOMUNIKASI DALAM KERJASOSIAL

A 121 1 121 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr Fuziah BtShaffie

(K)SWA2313

8 ASAS PERBANKAN A 152 1 152 150 DTSO Nora Azureen Bt AbdulRahman

(K)WBB1013

B 106 1 106 150 DTSO Nora Azureen Bt AbdulRahman

(K)

9 KEWANGAN KORPORAT A 109 1 109 150 DTSO Shahriza Bt OsmanWFF3013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 58: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 58 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

15/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 SEMINAR PENGURUSANPERNIAGAAN ANTARABANGSA

A 21 1 21 150 DP4(3)FTM

Sabariah binti Yaakub (K)FMA3093

B 39 1 39 150 DP4(3)FTM

Dr Mohd Sobri bin Don @A. Wahab

2 SEMINAR ISU-ISUDIPLOMASI DAN HUBUNGANANTARABANGSA

A 58 1 58 150 DP 2/4 Dr Radziah Bt AbdulRahim

(K)FPP3533

3 PENGURUSAN STRATEGIKDALAM TEKNOLOGI

B 78 1 78 150 DKG 1/2 Dr Shahimi bin Mohtar (K)JTH3123

4 ILMU AUDIT II A 52 1 52 180 DSB K.MAS Azlan bin Zainol Abidin (K)KAA3023

B 54 1 54 180 DSB K.MAS Azlan bin Zainol Abidin (K)

C 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Mohd. Raime b. Ramlan (K)

D 53 1 53 180 DSB K.TM Mohd. Syahrir bin Rahim (K)

E 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Mohd. Raime b. Ramlan (K)

F 53 1 53 180 DSBK.T/WD

Mohd. Raime b. Ramlan (K)

G 54 1 54 180 DSB K.TM Mohd. Syahrir bin Rahim (K)

H 52 1 52 180 DSB K.TM Mohd. Syahrir bin Rahim (K)

I 50 1 50 180 DSB K.MAS Mohd. 'Atef bin MdYusof

5 UNDANG-UNDANG PERCUKAIAN A 54 1 54 180 DSB K.TM Dr Nor Aziah Bt AbdManaf

KAT3043

6 SEMINAR PENGURUSANPENGANGKUTAN

A 66 1 66 150 DKG 1/1 Emy Ezura Bt. A. Jalil (K)PMG3123

7 PEMASARAN SERVIS 1 61 1 61 150 KYM Munirah BintiKhamarudin

PMM3083

A 96 1 96 150 DMS Munirah BintiKhamarudin

8 PENGANTAR PENGURUSAN 0 0 1 0 150PMN1013

1 23 1 23 150 KYM Shahrol Aman bin Ahmad

2 57 1 57 150 PMI Shahrol Aman bin Ahmad

5 11 1 11 150 NEGERI Shahrol Aman bin Ahmad

7 8 1 8 150 KIA Shahrol Aman bin Ahmad

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 59: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 59 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

15/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

A 633 1 268 150 DKG 2/1 Herman Shah bin Anuar (K)

A 633 2 195 150 DKG 2/2 Herman Shah bin Anuar

A 633 3 80 150 DKG 2/3 Herman Shah bin Anuar

A 633 4 90 150 DKG 2/5 Herman Shah bin Anuar

B 644 1 610 150 DMS Khaw Yew Bin (K)

C 664 1 195 150 TE Shahrol Aman bin Ahmad (K)

C 664 2 469 150 DTSO Shahrol Aman bin Ahmad (K)

D 663 1 269 150 DKG 3/1 Shahrol Aman bin Ahmad (K)

D 663 2 196 150 DKG 3/2 Shahrol Aman bin Ahmad (K)

D 663 3 80 150 DKG 3/3 Shahrol Aman bin Ahmad (K)

D 663 4 80 150 DKG 3/4 Shahrol Aman bin Ahmad (K)

D 663 5 38 150 DKG 3/5 Shahrol Aman bin Ahmad (K)

9 TEORI PEMUTUSAN BAYESIAN A 59 1 59 150 DP4(1)FTM Kamal bin KhalidQQS2033

10 EKOLOGI MANUSIA DANGEJALA SOSIAL

A 48 1 48 150 DP4(1)FTM Ahmad Shukri Bin AbdulHamid

(K)SWS2123

11 ANALISIS DAN REKABENTUKSISTEM

1 4 1 4 150 KYM Noor Izzah Bte YahyaTID3023

A 27 1 27 150 BK8(FWB) Nadia Diyana Binti MohdMuhaiyuddin

(K)

B 23 1 23 150 BK6(FPAU) Aniza binti Mohamed Din (K)

C 79 1 79 150 BK5(FPAU) Cik Fazilah bintiHibadullah

(K)

D 15 1 15 150 BK6(FPAU) Prof Madya Fadzilah BtSiraj

(K)

E 25 1 25 150 BK3(FWB) Noor Izzah Bte Yahya

F 30 1 30 150 BK3(FWB) Dr Shaidah Binti Jusoh

G 9 1 9 150 BK3(FWB) Prof Madya Abdul BashahB Mat Ali

(K)

H 78 1 78 150 BK4(FWB) Dr Yuhanis binti Yusof (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 60: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 60 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

15/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

I 26 1 26 150 BK8(FWB) Uma A/P S. Kanniah

J 15 1 15 150 BK3(FWB) Cik Fazilah bintiHibadullah

L 22 1 22 150 BK6(FPAU) Syamila Zakiah Binti AWahab

N 77 1 77 150 BK7(FWB) Nor Farzana Binti AbdGhani

(K)

O 62 1 62 150 DP 1/2 Juliana binti Wahid (K)

12 UNDANG-UNDANG PEKERJAAN& PERHUBUNGAN PERINDU

A 97 1 77 180 BK1(FPAU) Mumtaj Bt Hassan (K)UE2033

A 97 2 20 180 BK2(FPAU) Mumtaj Bt Hassan (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 61: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 61 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

15/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 KENEGARAAN MALAYSIA 0 0 1 0 150ADN1033

1 29 1 29 150 KYM Haslinda Binti Hasan

5 29 1 29 150 NEGERI

6 2 1 2 150 KTB

A 92 1 82 150 DKG 1/6 Zulhilmi B Paidi (K)

A 92 2 10 150 DKG 1/5 Zulhilmi B Paidi

B 492 1 492 150 DMS Zulhilmi B Paidi (K)

C 480 1 195 150 DKG 1/1 Dr Haji AhmadZaharuddin Sani BinAhmad Sabri

C 480 2 88 150 DKG 1/4 Dr Haji AhmadZaharuddin Sani BinAhmad Sabri

C 480 3 80 150 DKG 1/3 Dr Haji AhmadZaharuddin Sani BinAhmad Sabri

C 480 4 88 150 DKG 1/2 Dr Haji AhmadZaharuddin Sani BinAhmad Sabri

C 480 5 29 150 DKG 1/5 Dr Haji AhmadZaharuddin Sani BinAhmad Sabri

D 472 1 270 150 DKG 3/1 Nor Azlah Sham BintiRambely

D 472 2 192 150 DKG 3/2 Nor Azlah Sham BintiRambely

D 472 3 10 150 DKG 3/3 Nor Azlah Sham BintiRambely

E 458 1 268 150 DKG 2/1 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

E 458 2 190 150 DKG 2/2 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

F 442 1 79 150 DKG 2/3 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

F 442 2 87 150 DKG 2/6 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

F 442 3 100 150 DKG 2/5 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

F 442 4 87 150 DKG 2/4 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 62: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 62 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

15/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

F 442 5 79 150 DKG 2/7 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

F 442 6 10 150 DKG 2/8 Prof Madya MohamadIdris B Saleh

G 437 1 437 150 DTSO Rashidah Binti Mamat

H 476 1 178 150 TE Rohani Bt Haji Ab Ghani

H 476 2 298 150 DMS Rohani Bt Haji Ab Ghani

I 383 1 80 150 DKG 3/4 Haslinda Binti Hasan

I 383 2 80 150 DKG 3/5 Haslinda Binti Hasan

I 383 3 80 150 DKG 3/6 Haslinda Binti Hasan

I 383 4 80 150 DKG 3/7 Haslinda Binti Hasan

I 383 5 48 150 DKG 3/9 Haslinda Binti Hasan

I 383 6 15 150 DKG 3/8 Haslinda Binti Hasan

J 235 1 78 150 BK4(FWB) Ismail B Yusoff

J 235 2 80 150 BK5(FPAU) Ismail B Yusoff

J 235 3 77 150 BK6(FPAU) Ismail B Yusoff

K 139 1 139 150 DSB K.TM Rohani Bt Haji Ab Ghani

2 PENGURUSAN KOMUNIKASISTRATEGIK

A 105 1 105 150 DP4(1)FTM Haslina Bt Halim (K)CCA3013

B 22 1 22 150 DP4(3)FTM

Haslina Bt Halim

3 SISTEM-SISTEM EKONOMI A 20 1 20 150 DP4(3)FTM

Muszafarshah B MohdMustafa

(K)EES2043

4 PEMBIAYAAN ANTARABANGSA A 22 1 22 150 BK7(FWB) Dr Ahmad Zafarullah binAbdul Jalil

EET3023

5 PENGURUSAN DANPENYELESAIAN KONFLIKANTARABANGSA

A 34 1 34 150 BK7(FWB) Dr. Abubakar Eby HaraFPS3083

6 PSIKOLOGI SOSIAL DALAMPENDIDIKAN

A 40 1 40 150 DKG 1/7 Dr Zahyah Bt HanafiGDY3013

7 PENYEDIAAN MAKANAN A 18 1 18 150 BK2(FPAU) Mohamad Uda Bin TahaHOC2024

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 63: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 63 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

15/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

B 18 1 18 150 BK2(FPAU) Mohamad Uda Bin Taha

8 JUALAN DAN PEMASARANHOTEL

A 37 1 37 150 BK2(FPAU) Muhammad Fauzi BinMokhtar

HOM2053

9 SISTEM KUALITI B 97 1 97 150 DSB K.MAS Dr Hasbullah B HajiAshari

(K)JMQ2103

C 96 1 96 150 DSB K.MAS Azhar Bin Ahmad

10 ISU-ISU TERPILIH DALAMPERAKAUNAN PENGURUSAN

A 54 1 54 180 DP 1/2 Prof Dr Zakaria B Abas (K)KAM3053

11 PENGANTAR SISTEMMAKLUMAT PERAKAUNAN

A 41 1 41 180 DP 1/2 Norhaiza bt. KhairudinKAS2023

12 SISTEM MAKLUMATPERAKAUNAN LANJUTAN

A 31 1 31 180 BK1(FPAU) Haslinda binti Hassan (K)KAS2033

13 METODOLOGI PENYEDIAANPELAN PEMBANGUNAN

A 145 1 145 150 DSBK.T/WD

Mohd Syahril Bin SaidMJT2043

14 PEROLEHAN PENGETAHUANDALAM PEMBUATANKEPUTUSAN

A 36 1 36 150 DP 2/4 Mohd. Noor Bin AbdulHamid

(K)QIT3033

B 15 1 15 150 DP 2/4 Muslihah Binti Wook

15 PERSAMAAN PEMBEZAAN A 45 1 45 150 DSBK.T/WD

Kamarun Hizam binMansor

(K)QQM2053

16 SISTEM SOKONGANPEMUTUSAN

1 7 1 7 150 KYM Rohaya binti Dahari @Damiri

TID3053

A 46 1 46 150 DP 1/3 Nur Azzah Bt Abu Bakar (K)

17 PENEMUAN PENGETAHUAN DLMPANGKALAN DATA

A 15 1 15 150 DP4(3)FTM

Mohamad Farhan BinMohamad Mohsin

TIN2043

18 UNDANG-UNDANGPENTADBIRAN

A 22 1 22 180 BK1(FPAU) Dr Rusniah Bt AhmadUE2023

19 UNDANG-UNDANG TORT II A 20 1 20 180 BK1(FPAU) Mumtaj Bt HassanUP2023

20 PENGURUSANPERBENDAHARAAN

A 34 1 34 150 BK3(FWB) Shahril Bin Shafie (K)WBB3073

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 64: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 64 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

16/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 PRODUKSI VIDEO DIGITAL A 20 1 20 150 DSBK.T/WD

Mot bin Madon (K)CCT3423

2 MAKROEKONOMI PERTENGAHAN A 63 1 63 150 DP4(1)FTM Dr Ahmad Zafarullah binAbdul Jalil

EEB3023

B 100 1 100 150 DSB K.MAS Abu Sufian b. Abu Bakar (K)

C 100 1 100 150 DSB K.MAS Abu Sufian b. Abu Bakar (K)

D 51 1 51 150 DP4(1)FTM Prof Madya Rahimah BtMajid

(K)

3 POLITIK ASIA TIMUR A 23 1 23 150 DP 2/4 Md. Shukri Bin Shuib (K)FPP2333

4 PENGURUSAN BANKUASI DANKONVENSYEN

A 59 1 59 150 DP4(3)FTM

Siti Noormala BintiJailani

(K)HOP4063

5 ANALISIS DAN REKABENTUKSISTEM PERAKAUNAN

A 36 1 36 180 DSB K.TM Ku Maisurah binti KuBahador

KAS3063

6 PENTADBIRAN PERSONELIADALAM SEKTOR AWAM

A 102 1 102 150 DTSO Abd. Rahim Bin RomleMGH3113

B 104 1 104 150 DTSO Abd. Rahim Bin Romle

C 50 1 50 150 DTSO Muslimin Bin Wallang (K)

7 KEUSAHAWANAN 1 369 1 369 150 KYM Prof Madya Hoe Chee HeePME3073

2 3 1 3 150 PMI Prof Madya Hoe Chee Hee

4 24 1 24 150 IKIP Prof Madya Hoe Chee Hee

A 99 1 99 150 DMS Prof Madya Hoe Chee Hee (K)

B 100 1 100 150 DMS Prof Madya Hoe Chee Hee (K)

C 102 1 102 150 DMS Norita Binti Deraman

D 100 1 100 150 DMS Shiza binti Sa'atar

E 104 1 104 150 DMS Norita Binti Deraman

8 PEMODELAN PEMUTUSAN A 21 1 21 150 DP 1/3 Prof Madya Dr EngkuMuhammad Nazri B EngkuAbu Bakar

(K)QQP3023

9 PENILAIAN PRESTASI 5 17 1 17 150 NEGERISMH3053

A 30 1 30 150 BK4(FWB) Prof Madya Dr AbdulHalim B Abdul Majid

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 65: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 65 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

16/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

B 79 1 79 150 BK3(FWB) Prof Madya Dr AbdulHalim B Abdul Majid

(K)

10 KEMAHIRAN KERJA SOSIALDALAM PUSAT PEMULIHAN

A 13 1 13 150 BK4(FWB) Dr Wan Ab RahmanKhudzri Wan Abdullah

SWA3313

11 AGAMA DAN KEBAJIKANSOSIAL

A 80 1 80 150 BK2(FPAU) Dr Wan Ab RahmanKhudzri Wan Abdullah

(K)SWR2063

12 PENGURUSAN PROJEKTEKNOLOGI MAKLUMAT

1 22 1 22 150 KYM Prof Madya Dr Huda BtHaji Ibrahim

TID3073

A 72 1 72 150 DMS Prof Madya Dr Huda BtHaji Ibrahim

B 36 1 36 150 DMS Mohd Adan Bin Omar

C 72 1 72 150 DMS Mohd Adan Bin Omar

D 57 1 57 150 DMS Prof Madya Nazib BNordin

13 ASPEK PERUNDANGAN DALAMKEUSAHAWANAN

A 60 1 60 180 BK1(FPAU) Nor Azlina Binti MohdNoor

UL3193

14 UNDANG-UNDANGPERDAGANGAN ANTARABANGSA

A 9 1 9 180 BK1(FPAU) Prof Madya Nurretina BtHj Ahmad Shariff

(K)UP3123

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 66: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 66 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

16/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 SMALL GROUPCOMMUNICATION

B 22 1 22 150 BK4(FWB) Noraziah binti MohdAmin

BLE2042

2 BAHASA JEPUN II A 25 1 25 150 BK4(FWB) Mizoi Masumi (K)BLF2033

B 26 1 26 150 BK4(FWB) Mizoi Masumi (K)

3 BAHASA MANDARIN III A 24 1 24 150 DP 1/3 Hayati Binti Jalil (K)BLF3053

4 KESUSASTERAAN MELAYU A 101 1 101 150 DKG 3/1 Mohamad Azmi B AbRahman

BLM2033

5 MIKROEKONOMI PERTENGAHAN A 12 1 12 150 DSBK.T/WD

Dr Russayani Bt IsmailEEB3013

B 59 1 59 150 DSBK.T/WD

Siti Aznor Bt Hj Ahmad

C 22 1 22 150 DSBK.T/WD

Muszafarshah B MohdMustafa

(K)

D 101 1 101 150 DSBK.T/WD

Dr Russayani Bt Ismail

6 STRUKTUR, PROSES POLITIK& PENTADBIRAN KERAJAANMALAYSIA

A 58 1 58 150 DKG 2/1 Ruslan bin ZainuddinFPA2013

B 53 1 53 150 DKG 2/1 Ruslan bin Zainuddin

C 40 1 40 150 DKG 2/1 Rusnawati Binti Ismail (K)

7 MENGAJAR PENDIDIKANJASMANI DAN KECERGASANUNTUK SEKOLAH RENDAH

TE 2 1 2 150 MPPPPGDK3133

TY 47 1 47 150 MPPPP Mohd Rosli Bin A.Rahman

(K)

8 LINGUISTICS FOR LANGUAGETEACHER

TY 71 1 71 150 MPPPP Dr Lee Seung ChunGDL1013

9 PENGENALAN UNDANG-UNDANGISLAM I

A 95 1 95 150 DP 1/2 Dr Alias bin Azhar (K)GUP1093

10 EKONOMI DALAM PENGURUSANAWAM

A 100 1 100 150 DSB K.TM Zuriana Binti Zahrin (K)MGF2213

B 100 1 100 150 DSB K.TM Dr Noor Al-Huda BintiAbdul Karim

11 INTEGRITI AWAM DALAMURUSTADBIR NEGARA

A 78 1 78 150 BK3(FWB) Prof Dr Abdul Rahman BAbdul Aziz

(K)MJG3253

12 PENINGKATAN KUALITIBERSTATISTIK

A 53 1 53 150 DP4(1)FTM Dr Nor Idayu bintiMahat

(K)QQS3063

B 43 1 43 150 DP4(1)FTM Dr Nor Idayu bintiMahat

(K)

13 PANGKALAN DATAMULTIMEDIA

A 88 1 88 150 DSB K.MAS Nor Farzana Binti AbdGhani

(K)TIV3033

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 67: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 67 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

16/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

B 54 1 54 150 DSB K.MAS Nor Farzana Binti AbdGhani

(K)

14 UNDANG-UNDANGKEKELUARGAAN I

A 48 1 48 180 BK1(FPAU) Noor 'Aza Binti Ahmad (K)UP3073

15 UNDANG-UNDANG KETERANGANI

A 70 1 70 180 BK2(FPAU) Athimulan A/L Muruthiah (K)UP4053

16 PENGURUSAN KEWANGAN II 1 219 1 219 150 KYM Ruziah binti A. LatifWFF2023

4 32 1 32 150 IKIP Ruziah binti A. Latif

A 149 1 149 150 DMS Ruziah binti A. Latif (K)

B 160 1 160 150 DMS Maswati @ Mahfuzah bt.Salim

C 149 1 80 150 BK7(FWB) Mohd Radzi B Mohd Rejab (K)

C 149 2 69 150 BK8(FWB) Mohd Radzi B Mohd Rejab (K)

D 141 1 141 150 DMS Norlida binti Mahussin

E 144 1 144 150 DMS Dr Nurwati Ashikkin Bt.Ahmad Zaluki

F 141 1 141 150 TE Fikriyah binti Abdullah (K)

G 142 1 142 150 DTSO Prof Madya Dr FaudziahBt Zainal Abidin

(K)

H 143 1 143 150 DTSO Adilah binti Azhari

I 139 1 139 150 DTSO Ahmad Husni Bin Hamzah

J 139 1 139 150 DMS Zahiruddin B Ghazali

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 68: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 68 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

17/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 TAMADUN ISLAM DANTAMADUN ASIA II

A 1 1 1 150 TE Azman bin Md ZainADN1023

2 BAHASA PERANCIS I A 21 1 21 150 TE Mohd Farid bin MdYusoff

BLF1073

B 24 1 24 150 TE Mohd Farid bin MdYusoff

C 23 1 23 150 TE Mohd Farid bin MdYusoff

D 22 1 22 150 TE Mohd Farid bin MdYusoff

3 PERKEMBANGAN MORAL DARIASPEK SOSIOLOGI

A 95 1 95 150 TE Prof Madya Asmah BeeBinti Md. Noor

(K)GDV2063

4 SEMINAR PELANCONGAN A 24 1 24 150 DMS Hamimi Bt OmarHZP3083

B 2 1 2 150 DMS Hamimi Bt Omar

5 PENGAUTOMATAN INDUSTRIDAN ROBOTIK

A 100 1 100 150 DMS Mohd Norhasni bin MohdAsaad

JTM3063

6 DINAMIKA KUMPULAN A 104 1 104 150 DMS Saadon B AwangMGR3213

B 101 1 101 150 DMS Amir Hamzah bin Abdul

7 KALKULUS II A 34 1 34 150 DMS Noraziah Haji ManQQM2043

B 40 1 40 150 DMS Noraziah Haji Man

C 32 1 32 150 DMS Prof Madya Dr Zurni BOmar

(K)

8 ISU-ISU DAN POLISISOSIAL

A 79 1 79 150 DMS Noor Azizah Bt AhmadSWT1033

B 81 1 81 150 DMS Noor Azizah Bt Ahmad

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 69: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 69 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

17/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 KOMUNIKASI ANTARABUDAYA A 78 1 78 150 TE Syarizan Binti Dalib (K)CCA2043

B 97 1 97 150 TE Mohd Hafidz B Hussein

2 EKONOMI PERCUKAIAN A 5 1 5 150 TE Dr Russayani Bt IsmailEEP3033

3 TEORI-TEORI POLITIK A 98 1 98 150 DP 1/2 Prof Madya Mohd Abdadbin Mohd Zain

(K)FPA2023

B 35 1 35 150 DP 1/3 Prof Madya Dr AriffinBin S.M. Omar

(K)

4 INTRODUCTION TOE-LEARNING FOR LANGUAGETEACHER

A 26 1 26 150 DKG 1/2 Dr Abdul Halim BinMohamed

(K)GDB2023

B 30 1 30 150 DKG 1/2 Dr Abdul Halim BinMohamed

(K)

C 31 1 31 150 DKG 1/2 Dr Abdul Halim BinMohamed

(K)

5 LANGUAGE TESTING TE 2 1 2 0 MPPPPGDE3023

TY 70 1 70 0 MPPPP Fahainis Bt Mohd Yusof (K)

6 SOSIOLOGI PENDIDIKAN A 100 1 100 150 DKG 1/1 Wan Zalina Bt Wan Din (K)GDG1023

B 58 1 58 150 DKG 1/1 Wan Zalina Bt Wan Din (K)

TY 71 1 71 150 MPPPP Wan Zalina Bt Wan Din

7 KAEDAH MENGAJARPERDAGANGAN

A 4 1 4 150 DKG 3/4 Ramly Bin Mohd AliGDK3053

8 SAINS PEMIKIRAN DANETIKA

1 47 1 47 150 KYM Rosnaaini binti HamidGDN1043

5 11 1 11 150 NEGERI

A 372 1 196 150 DKG 3/1 Abdullah Bin Ismail (K)

A 372 2 176 150 DKG 3/2 Abdullah Bin Ismail (K)

B 426 1 426 150 DTSO Mardzelah binti Makhsin (K)

C 397 1 268 150 DKG 2/1 Mardzelah binti Makhsin (K)

C 397 2 129 150 DKG 2/2 Mardzelah binti Makhsin (K)

D 398 1 219 150 DMS Rosnaaini binti Hamid (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 70: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 70 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

17/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

E 389 1 194 150 DMS Rosnaaini binti Hamid (K)

9 REKABENTUK SISTEMOPERASI

A 92 1 77 150 DKG 3/5 Kamaruddin Bin Radzuan (K)JMP3023

A 92 2 15 150 DKG 3/6 Kamaruddin Bin Radzuan (K)

10 ETIKA DAN PEMIKIRANDALAM PENGURUSANTEKNOLOGI

A 54 1 54 150 DP4(3)FTM

Dr Siti Norezam BtOthman

(K)JTH1013

B 91 1 91 150 DSB K.MAS Dr Siti Norezam BtOthman

C 91 1 91 150 DSB K.MAS Mastora Binti Mustafar (K)

11 PERAKAUNAN PENGURUSAN II A 52 1 52 180 DSBK.T/WD

Dr Rosliza Bt Mat ZinKAM3023

B 54 1 54 180 DSBK.T/WD

Dr Rosliza Bt Mat Zin

C 54 1 54 180 DP4(1)FTM Nur Azliani HanizaBinti Che Pak

D 52 1 52 180 DSB K.TM Zurida binti Azahari (K)

E 53 1 53 180 DSB K.TM Zurida binti Azahari (K)

F 50 1 50 180 DSB K.TM Zurida binti Azahari (K)

G 53 1 53 180 DSB K.TM Zurida binti Azahari (K)

H 53 1 53 180 DP4(1)FTM Muhammad Rosni bin AmirHussin

(K)

I 54 1 54 180 DSBK.T/WD

Abdul Halim Bin Hj.Hassan

(K)

12 PENGURUSAN PENGANGKUTANBANDAR & LUAR BANDAR

A 108 1 78 150 DKG 3/3 Suhaila Binti AbdulHanan

(K)PMG3033

A 108 2 30 150 DKG 3/4 Suhaila Binti AbdulHanan

13 PENGURUSAN MUAMALATANTARABANGSA

A 19 1 19 150 DKG 3/4 Nasri bin Naiimi (K)PMS3113

14 KALKULUS LANJUTAN A 24 1 24 150 BK3(FWB) Prof Madya Dr Zurni BOmar

(K)QQM2033

15 PERKEMBANGAN DANPEMILIHAN KERJAYA

A 40 1 40 150 BK4(FWB) Dato' Abu Seman binAwang

(K)SKC3433

B 40 1 40 150 BK4(FWB) Dato' Abu Seman binAwang

(K)

16 PERHUBUNGAN INDUSTRI 5 173 1 173 150 NEGERISMH3103

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 71: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 71 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

17/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

A 78 1 78 150 BK7(FWB) Prof Madya Dr Husna BtJohari

(K)

B 46 1 46 150 BK8(FWB) Prof Madya Dr Husna BtJohari

(K)

17 UNDANG-UNDANG TRANSAKSIISLAM

A 23 1 23 180 BK1(FPAU) Dr Alias bin AzharUE2073

18 UNDANG-UNDANG PERBANKAN A 82 1 77 180 BK2(FPAU) Sarirah Bt. Che Rose (K)UL3093

A 82 2 5 180 BK1(FPAU) Sarirah Bt. Che Rose (K)

19 UNDANG-UNDANG KONTRAK 1 A 101 1 76 180 BK5(FPAU) Nor Anita BintiAbdullah

(K)UP1053

A 101 2 25 180 BK6(FPAU) Nor Anita BintiAbdullah

20 UNDANG-UNDANG KETERANGANII

A 15 1 15 180 BK1(FPAU) Nazli binti MahdzirUP4063

21 SEMINAR KEWANGAN A 23 1 23 150 BK3(FWB) Dr Faizah Bt IsmailWFF3193

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 72: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 72 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

18/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 UNDANG-UNDANG DALAMKOMUNIKASI

A 100 1 100 150 DSB K.TM Marzura Binti Ibrahim (K)CCA2083

B 98 1 98 150 DSB K.TM Marzura Binti Ibrahim (K)

2 EKONOMI DEMOGRAFI A 61 1 61 150 DSBK.T/WD

Azrae B ZainolEED3063

3 UNDANG-UNDANGHOSPITALITI DANPELANCONGAN

A 58 1 58 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr HajiIbrahim B Abd Hamid

(K)HOU3063

B 50 1 50 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr HajiIbrahim B Abd Hamid

(K)

4 SOSIOLOGI PELANCONGAN A 12 1 12 150 DSBK.T/WD

Raslinda bt. Mohd.Ghazali

HZS2033

B 15 1 15 150 DSBK.T/WD

Raslinda bt. Mohd.Ghazali

5 PERAKAUNAN KEWANGAN &PELAPORAN II

A 52 1 52 180 DTSO Mohd. Hadafi bin SahdanKAF2053

B 30 1 30 180 DTSO Adura Binti Ahmad

C 52 1 52 180 DTSO Tan Chee Yu

D 37 1 37 180 DTSO Tan Chee Yu

E 40 1 40 180 DTSO Norfaiezah BintiSawandi

F 43 1 43 180 TE Prof Madya Dr Ku NorIzah Bt Ku Ismail

G 40 1 40 180 DTSO Norfaiezah BintiSawandi

H 40 1 40 180 TE Prof Madya Dr Ku NorIzah Bt Ku Ismail

I 39 1 39 180 DTSO Mohd. Hadafi bin Sahdan

J 40 1 40 180 DTSO Norfaiezah BintiSawandi

K 41 1 41 180 DTSO Che Zuriana Bt MuhammadJamil

(K)

L 40 1 40 180 DTSO Mohd. Hadafi bin Sahdan

M 30 1 30 180 DTSO Tan Chee Yu

6 SISTEM PENGURUSANMAKLUMAT PERAKAUNAN

A 23 1 23 180 TE Prof Madya Dr NoorAzizi B Ismail

KAS3073

7 PENGURUSAN SUMBERMANUSIA

1 42 1 42 150 KYM Daratul Ambia Bt CheMit

SMH2013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 73: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 73 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

18/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

4 42 1 42 150 IKIP Daratul Ambia Bt CheMit

5 19 1 19 150 NEGERI

A 108 1 108 150 DMS Daratul Ambia Bt CheMit

B 117 1 117 150 DMS Edora Binti Ismail (K)

C 112 1 112 150 DMS Daratul Ambia Bt CheMit

D 115 1 115 150 DMS Norsiah Bt Mat

E 113 1 113 150 DMS Dr Faizuniah Bt Pangil

F 113 1 113 150 DMS Dr Faizuniah Bt Pangil

G 102 1 102 150 DMS Dr Faridahwati Bt MohdShamsudin

8 PENGURUSAN KESELAMATANDAN KESIHATAN PEKERJAANI

A 33 1 33 150 DP4(1)FTM Munauwar bin Mustafa (K)SMH3083

B 66 1 66 150 DP4(1)FTM Munauwar bin Mustafa (K)

9 PENGURUSAN SUMBERMAKLUMAT

A 10 1 10 150 DP4(3)FTM

Rafidah Bt Abd RazakTID4063

10 RANGKAIAN KOMPUTER 1 56 1 56 150 KYM Osman B GhazaliTIJ3023

A 15 1 15 150 DP4(3)FTM

Mohd Samsu bin Sajat (K)

B 20 1 20 150 DP4(3)FTM

Osman B Ghazali

11 AGEN PINTAR A 32 1 32 150 TE Prof Madya Dr Norita BtMd Norwawi

(K)TIN3053

12 UNDANG-UNDANG JENAYAH I A 101 1 76 180 BK1(FPAU) Yusramizza Binti Md Isa@ Yusuff

(K)UP2053

A 101 2 25 180 BK2(FPAU) Yusramizza Binti Md Isa@ Yusuff

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 74: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 74 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

18/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PERAKAUNAN KEWANGAN &PELAPORAN I

A 24 1 24 180 DSB K.MAS Zakiyah Binti Sharif (K)KAF2043

B 48 1 48 180 DSB K.MAS Zakiyah Binti Sharif (K)

C 35 1 35 180 DSB K.MAS Zakiyah Binti Sharif (K)

2 PENGURUSAN PENGIKLANAN A 94 1 94 150 DP4(1)FTM Dr Salniza Bt Md.Salleh

(K)PMM3203

3 PENYELIDIKAN SAINSSOSIAL

A 97 1 97 150 DMS Dr Jamaludin binMustaffa

SZK2003

B 99 1 99 150 DMS Prof Madya Ab Aziz BYusof

C 37 1 37 150 DMS Prof Madya Dr MohamadKhan B Jamal Khan

D 22 1 22 150 DMS Prof Madya Dr WanIbrahim Bin Wan Ahmad

E 46 1 46 150 DMS Prof Madya Ab Aziz BYusof

G 83 1 83 150 DMS Prof Dr Mohamad HanapiB Mohamad

(K)

H 100 1 100 150 DMS Dr Ahmad Bashawir BinHaji Abdul Ghani

I 96 1 96 150 DMS Dr. Oemar Hamdan BinHj. Mohd Djuhri

J 12 1 12 150 DMS Musafir Kelana

K 30 1 30 150 DMS Dr Ahmad Martadha BMohamed

4 TEKNOLOGI MULTIMEDIAMUDAH ALIH DANPENGKOMPUTERAN TERSEDIA

A 30 1 30 150 TE Harryizman Bin HarunTIV3063

B 51 1 51 150 TE Harryizman Bin Harun

C 104 1 104 150 TE Azliza Binti Othman (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 75: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 75 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

19/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 PERHUBUNGAN AWAM A 103 1 103 150 DMS Nor Hayati Binti Mohd.Jalil

CCA2073

B 91 1 91 150 DMS Nor Hayati Binti Mohd.Jalil

2 REGULASI INDUSTRI A 56 1 56 150 DMS Wan Roshidah BintiFadzim

EEI3063

B 38 1 38 150 DMS Prof Madya Dr AhmadSobri B Jaafar

(K)

C 54 1 54 150 DMS Mohd. Fahmi bin Mohd.Yusof

3 SYARIKAT MULTINASIONAL C 100 1 100 150 DMS Alisha Binti IsmailFMA3083

4 POLITIK EKONOMI SERANTAU A 14 1 14 150 DMS Dr Shamsuddin L. TayaFPP3143

5 ASEAN LITERATURE INENGLISH

A 10 1 10 150 DMS Noor Aida Binti MahmorGDR3013

6 POLISI PELANCONGAN A 30 1 30 150 DMS Hasni @ Hasnah Bt CheIsmail

HZL3053

B 25 1 25 150 DMS Hasni @ Hasnah Bt CheIsmail

7 SAINS KEJURUTERAAN A 28 1 28 150 DMS Mohd Kamarul Irwan binAbdul Rahim

JTM2203

B 61 1 61 150 DMS Mohd Kamarul Irwan binAbdul Rahim

C 96 1 96 150 DMS Mohd Norhasni bin MohdAsaad

8 AMALAN KESETIAUSAHAANSYARIKAT

A 50 1 50 180 DSB K.TM Sazali bin Saad (K)KAL3033

B 48 1 48 180 DSB K.TM Sazali bin Saad (K)

C 47 1 47 180 DSB K.TM Mohamad Naimi binMohamad Nor

E 43 1 43 180 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr Zuaini BtIshak

(K)

F 44 1 44 180 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr Zuaini BtIshak

(K)

G 8 1 8 180 DSB K.TM Mohamad Naimi binMohamad Nor

9 NILAI SOSIAL DAN ETIKADALAM PEMBANGUNAN

A 155 1 155 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr Abd HalimB Ahmad

(K)MJT3023

10 E-DAGANG A 82 1 82 150 DP 1/2 Abdul Manaf bin BohariPME3033

11 PENGURUSAN PENGANGKUTANUDARA

A 97 1 97 150 DTSO Asif Zamri Bin ZainolPMG3093

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 76: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 76 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

19/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

12 PENGURUSAN PERUBAHAN 5 9 1 9 150 NEGERISMH3063

A 74 1 74 150 DTSO Mohd Rasul Bin MohammadNoor

B 69 1 69 150 DTSO Munauwar bin Mustafa

13 PEMBANGUNAN APLIKASI WEB 1 94 1 94 150 KYM Baharudin Bin OsmanTIJ3043

A 31 1 31 150 DTSO Baharudin Bin Osman

14 ASAS SISTEM MULTIMEDIA A 69 1 69 150 DTSO Prof Madya DrNorshuhada BtShiratuddin

(K)TIV1023

B 57 1 57 150 DTSO Abd Hadi Bin Abd Razak

15 TAKAFUL A 82 1 82 150 TE Shamsul Naim Bin AbdulRais

(K)WRS2013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 77: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 77 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

19/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 UNDANG-UNDANGANTARABANGSA

A 44 1 44 150 BK5(FPAU) Nor Azura Binti A.Rahman

(K)FLA3123

B 86 1 6 150 BK5(FPAU) Nik Nor Suhaida BintiAli

B 86 2 80 150 BK6(FPAU) Nik Nor Suhaida BintiAli

2 REKA BENTUK PENGAJARAN A 112 1 112 150 DSB K.TM Ghazali Bin Hamid (K)GDM2023

3 PENGANTAR STATISTIK 0 0 1 0 150QQS1013

1 46 1 46 150 KYM Kamal bin Khalid

4 9 1 9 150 IKIP Kamal bin Khalid

5 22 1 22 150 NEGERI

6 21 1 21 150 KTB

7 4 1 4 150 KIA

A 97 1 97 150 DMS Dr. Yip Chee Yin

B 97 1 97 150 TE Dr. Yip Chee Yin (K)

C 93 1 93 150 DTSO Prof Dr Abdul Razak BSaleh

(K)

D 93 1 93 150 DTSO Prof Madya Izham BShafie

E 89 1 89 150 DMS Kamal bin Khalid

F 95 1 95 150 DMS Wan Laailatul HanimBinti Mat Desa

G 89 1 89 150 TE Dr. Yip Chee Yin (K)

H 91 1 91 150 DTSO Prof Dr Abdul Razak BSaleh

(K)

I 89 1 89 150 DTSO Muslihah Binti Wook

J 92 1 92 150 DMS Kamal bin Khalid

K 90 1 90 150 DSB K.MAS Nurakmal binti AhmadMustaffa

L 87 1 87 150 DSB K.MAS Mazlan Bin Mohd Sappri (K)

M 67 1 67 150 DMS Rusdi @ Indra Zuhdi binMurat

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 78: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 78 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

19/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

N 34 1 34 150 DMS Shanizan Herman BinMohd Radzi

O 42 1 42 150 DMS Shanizan Herman BinMohd Radzi

P 46 1 46 150 DMS Rusdi @ Indra Zuhdi binMurat

(K)

Q 41 1 41 150 DMS Wan Laailatul HanimBinti Mat Desa

R 122 1 122 150 DMS Rusdi @ Indra Zuhdi binMurat

(K)

S 98 1 98 150 DTSO Muslihah Binti Wook

4 ANALISIS REGRESIBERGANDA DALAMPERNIAGAAN

A 45 1 45 150 DSBK.T/WD

Norhayati binti Yusof (K)QQS2043

B 52 1 52 150 DSBK.T/WD

Norhayati binti Yusof (K)

C 59 1 59 150 DSBK.T/WD

Dr. Yip Chee Yin

5 KERJA SOSIAL DENGANKANAK-KANAK DAN REMAJA

A 58 1 58 150 DP4(3)FTM

Rozita Binti Yusoff (K)SWA3113

6 REKABENTUK RANGKAIAN A 86 1 86 150 DP4(1)FTM Adi Affandi bin AhmadTIJ3053

7 PENGATURCARAANMASA-NYATA

A 26 1 26 150 DP4(1)FTM Zhamri bin Che Ani (K)TIW3053

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 79: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 79 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

20/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 ERGONOMIK A 65 1 65 150 DSB K.TM Zuraidah binti AbuTalib

CCT3133

B 59 1 59 150 DSB K.TM Zuraidah binti AbuTalib

C 57 1 57 150 DSB K.TM Aselawati binti Che AbAdziz

2 ANALISA DAN BUAT PUTUSANDALAM PERIKLANAN

A 17 1 17 150 DSB K.TM Siti Syamsul NurinBinti Mohmad Yazam

CCT3223

3 PENGANTAR PENDIDIKANMORAL

A 72 1 72 150 DSB K.MAS Mohamad Khairi Bin HajiOthman

GDV1013

4 PENGEMASAN A 7 1 7 150 DSB K.TM Muharis bin Mohamed (K)HOT3044

5 PERAKAUNAN PERNIAGAAN 1 48 1 48 180 KYM Azizi @ Hamizi BinHashim

KAL1013

2 10 1 10 180 PMI Azizi @ Hamizi BinHashim

4 8 1 8 180 IKIP Azizi @ Hamizi BinHashim

A 106 1 106 180 DTSO Prof Madya Engku IsmailB Engku Ali

(K)

B 105 1 105 180 DTSO Rusniza Binti AbdulRahman

C 104 1 104 180 DP4(1)FTM Prof Madya Engku IsmailB Engku Ali

(K)

D 108 1 108 180 DMS Rafeah binti Mat Saat

E 102 1 102 180 DMS Rafeah binti Mat Saat

F 105 1 105 180 DMS Rafeah binti Mat Saat

G 105 1 105 180 DMS Shahifol Arbi binIsmail

(K)

H 105 1 105 180 DMS Shahifol Arbi binIsmail

(K)

I 106 1 106 180 DMS Nashitoh Binti Kassim

J 106 1 106 180 DMS Nashitoh Binti Kassim

K 108 1 108 180 DSB K.MAS Nur Azliani HanizaBinti Che Pak

(K)

L 100 1 100 180 DSBK.T/WD

Dr Zaimah Bt ZainolAriffin

M 102 1 102 180 DTSO Saliza Binti Abdul Aziz

N 104 1 104 180 DTSO Saliza Binti Abdul Aziz

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 80: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 80 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

20/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

O 197 1 197 180 TE Rusniza Binti AbdulRahman

(K)

6 PAKEJ PENGATURCARAANPERAKAUNAN

A 44 1 44 180 BK6(FPAU) Mohd Hadzrami bin HarunRasit

(K)KAS2043

B 40 1 40 180 BK5(FPAU) Mohd Hadzrami bin HarunRasit

(K)

C 36 1 36 180 BK6(FPAU) Mohd Hadzrami bin HarunRasit

(K)

7 TEORI PEMBANGUNAN DUNIAKETIGA

A 162 1 162 150 DKG 3/1 Kalthum Bt Haji HassanMJT1013

8 PENTADBIRAN ALAM SEKITAR A 101 1 101 150 DP 1/2 Wahida bt Ayob (K)MJT3113

9 PSIKOLOGI BILAZIM A 96 1 96 150 DSBK.T/WD

Azemi Bin Shaari (K)SYP2313

10 PENGKOMPUTERAN TERAGIH A 68 1 68 150 BK1(FPAU) Suwannit Chareen Chita/l Sop Chit

(K)TIJ3063

11 SISTEM LOGIK FUZI A 22 1 22 150 DP4(3)FTM

Prof Madya Fadzilah BtSiraj

(K)TIN3073

12 TEKNOLOGI AUDIO DIGITAL A 66 1 66 150 BK2(FPAU) Khairul Bariah bintiAhmad

(K)TIV2043

13 KEWANGAN ANTARABANGSA A 120 1 80 150 BK3(FWB) Prof Madya Dr Angappan@ Chockalingam A/LRegupathi

(K)WFF3043

A 120 2 40 150 BK4(FWB) Prof Madya Dr Angappan@ Chockalingam A/LRegupathi

(K)

B 163 1 80 150 BK7(FWB) Mohd Radzi B Mohd Rejab (K)

B 163 2 80 150 BK8(FWB) Mohd Radzi B Mohd Rejab (K)

B 163 3 3 150 BK4(FWB) Mohd Radzi B Mohd Rejab

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 81: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 81 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

KHAMISHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

20/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 KOMUNIKASI DAN PERUBAHANORGANISASI

A 73 1 73 150 DP4(1)FTM Syarizan Binti Dalib (K)CCG3133

2 MAKROEKONOMI A 138 1 138 150 DMS Tang Chor FoonEEB2023

B 159 1 159 150 DMS Suraiya Binti Hashim

C 160 1 160 150 DMS Noor Sa'adah BintiSabudin

D 159 1 159 150 DTSO Hylmee bin Matahir (K)

E 183 1 183 150 DTSO Hylmee bin Matahir (K)

F 165 1 165 150 DMS Noor Sa'adah BintiSabudin

3 POLITIK EKONOMI MALAYSIA A 63 1 63 150 DMS Prof Madya Abdul RahimB Anuar

(K)FPP3133

4 PERAKAUNAN KEWANGAN &PELAPORAN III

A 49 1 49 180 DSB K.TM Mohd. Amir bin MatSamsudin @ Mohd. Sham

(K)KAF3063

B 49 1 49 180 DSB K.TM Mohd. Amir bin MatSamsudin @ Mohd. Sham

(K)

C 44 1 44 180 DSB K.TM Mohd. Amir bin MatSamsudin @ Mohd. Sham

(K)

5 PENGURUSAN PERBANDINGAN A 96 1 96 150 DMS Amir Hamzah bin AbdulMGR3113

B 100 1 100 150 TE Noor Faizzah BintiDollah

(K)

C 100 1 100 150 TE Noor Faizzah BintiDollah

(K)

6 PENGURUSAN JENAMA A 30 1 30 150 BK1(FPAU) Hasnizam B Hasan (K)PMM3113

7 KERJA SOSIAL DALAMINDUSTRI

A 46 1 46 150 DP4(3)FTM

Noor Azizah Bt Ahmad (K)SWA3813

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 82: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 82 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

21/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 PENULISAN KORPORAT A 96 1 96 150 DSBK.T/WD

Azahar Bin KasimCCA2053

B 38 1 38 150 DSBK.T/WD

Azahar Bin Kasim

2 CREATIVE MOVEMENT FORCHILDREN

A 25 1 25 150 DTSO Noorashid Bin DinGDS2013

3 PENGAWALAN KOS MAKANANDAN MINUMAN

A 25 1 25 150 DTSO Mohd Fadil Bin MohdYusof

HOP3033

4 PERAKAUNAN FORENSIK A 54 1 54 180 TE Dzarfan bin Abdul Kadir (K)KAB3013

B 54 1 54 180 TE Dzarfan bin Abdul Kadir (K)

C 31 1 31 180 TE Adura Binti Ahmad

D 34 1 34 180 TE Adura Binti Ahmad

5 PEMBANGUNAN WILAYAH A 80 1 80 150 DTSO Sharifah Sofiah 'AtiqahBt. Syed Ibrahim

(K)MJT3123

6 PEMODELAN BERKOMPUTERDALAM PERNIAGAAN

A 38 1 38 150 DTSO Azatuliffah Binti AlwiQQP3033

B 18 1 18 150 DTSO Azatuliffah Binti Alwi

7 LATIHAN DAN PENGEMBANGAN 5 177 1 177 150 NEGERISMH3033

A 81 1 81 150 DTSO Ghazali bin Din

B 71 1 71 150 DTSO Edora Binti Ismail

8 PENGURUSAN RANGKAIAN A 86 1 86 150 DP4(1)FTM Adi Affandi bin Ahmad (K)TIJ3103

9 UNDANG-UNDANG PENGURUSANTEKNOLOGI

A 96 1 79 180 BK5(FPAU) Noor 'Aza Binti Ahmad (K)UL3163

A 96 2 17 180 BK2(FPAU) Noor 'Aza Binti Ahmad

B 106 1 79 180 BK1(FPAU) Zuryati Bt. MohamedYusoff

(K)

B 106 2 27 180 BK2(FPAU) Zuryati Bt. MohamedYusoff

(K)

10 PENGURUSAN KEWANGAN I 0 1 1 1 150WFF2013

1 51 1 51 150 KYM Prof Madya Nasruddin BZainudin

2 40 1 40 150 PMI Prof Madya Nasruddin BZainudin

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 83: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 83 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

21/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

4 14 1 14 150 IKIP Prof Madya Nasruddin BZainudin

A 94 1 94 150 DMS Maswati @ Mahfuzah bt.Salim

B 98 1 98 150 DMS Prof Madya Nasruddin BZainudin

(K)

C 49 1 49 150 DMS Norzalina Binti Ahmad

D 93 1 93 150 DTSO Dr Faizah Bt Ismail

E 85 1 85 150 DMS Fikriyah binti Abdullah

F 75 1 75 150 DMS Maswati @ Mahfuzah bt.Salim

G 108 1 108 150 DMS Afiruddin bin Tapa

I 110 1 110 150 DMS Prof Madya Dr FaudziahBt Zainal Abidin

J 102 1 102 150 DMS Adilah binti Azhari

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 84: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 84 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

JUMAATHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

21/11/20083:00 PM

Masa(Minit)

Kod

1 POLITIK EKONOMIANTARABANGSA

A 61 1 61 150 DMS Asrar B Omar (K)FPP3113

B 59 1 59 150 DMS Asrar B Omar (K)

2 MORAL DALAM PEMBANGUNANMASYARAKAT

A 7 1 7 150 TE Mejar (B) Haji MiorAhmad Noor bin MiorHamzah

(K)GDV3013

3 PENGEMBANGAN ORGANISASI A 69 1 69 150 DTSO Sabarani B GhazaliMGR3123

C 105 1 105 150 DTSO Sabarani B Ghazali

4 PENGURUSAN JARINGANUSAHAWANAN

A 82 1 82 150 TE Muhammad Shukri BinBakar

PME3063

B 5 1 5 150 TE Dr Ooi Yeng Keat

5 PERSONALITI A 104 1 104 120 DMS Siti Rozaina bintiKamsani

SYP2013

B 101 1 101 120 DMS Siti Rozaina bintiKamsani

6 PEMBANGUNAN BERASASKANKOMPONEN

A 12 1 12 150 TE Nor Iadah Bt YusopTIW3063

7 STATISTIK UNTUKTEKNOLOGI MAKLUMAT

1 8 1 8 150 KYM Ali Yusny bin DaudTQS1023

A 79 1 79 150 DTSO Prof Dr Ku Ruhana Bt KuMahamud

(K)

B 104 1 104 150 DTSO Ali Yusny bin Daud

8 PENGURUSAN RISIKO A 98 1 98 150 DMS Dr Mohd Amy Azhar b.Hj. Mohd Harif

WRR3033

B 101 1 101 150 DMS Fadhilah Binti AhmadShahabuddin

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 85: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 85 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

22/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 KEMAHIRAN KOMUNIKASIKEPENGURUSAN

A 84 1 84 150 DMS Mohd Hafidz B HusseinCCG3143

2 EKONOMI SUMBER ALAM A 68 1 68 150 TE Siti Aznor Bt Hj AhmadEEE3083

3 TEORI PELABURAN A 46 1 46 150 TE Sallahuddin B Hassan (K)EEM3053

B 60 1 60 150 TE Sallahuddin B Hassan (K)

4 DASAR PERNIAGAANANTARABANGSA

A 58 1 58 150 BK1(FPAU) Dr Asmat Nizam B AbdulTalib

(K)FMA3103

5 INSTITUSI & ORGANISASIANTARABANGSA

A 63 1 63 150 BK2(FPAU) Dr Ahmad Bashawir BinHaji Abdul Ghani

(K)FPP3093

6 GENDER DAN PEMBANGUNAN A 150 1 150 150 DSB K.MAS Wahida bt Ayob (K)MJT3133

7 SISTEM MAKLUMATPENGURUSAN

1 132 1 132 150 KYM Siti Noratisah BintiMohd Nafi

PIN3053

4 29 1 29 150 IKIP Siti Noratisah BintiMohd Nafi

A 15 1 15 150 DMS Siti Noratisah BintiMohd Nafi

B 103 1 103 150 DMS Khairol Anuar Bin Ishak

C 99 1 99 150 DMS Siti Noratisah BintiMohd Nafi

D 101 1 101 150 DMS Abdul Manaf bin Bohari

E 100 1 100 150 DMS Rajoo a/l Ramanchandram

8 PENGURUSAN PELABUHANLAUTAN

A 69 1 69 150 DMS Asif Zamri Bin ZainolPMG3073

9 UJIAN PSIKOLOGI A 19 1 19 150 DTSO Rosliza binti AhmadSYP2133

B 64 1 64 150 DTSO Rosliza binti Ahmad

10 ISU-ISU TERKINI DALAMRANGKAIAN

A 63 1 63 150 DMS Azmi bin Md SamanTIJ3143

11 PENGATURCARAAN WWW A 66 1 66 150 DMS Hamirul `Aini Bt.Hambali

(K)TIV3013

B 73 1 73 150 DMS Hamirul `Aini Bt.Hambali

(K)

12 PEMASARAN SERVISKEWANGAN

A 126 1 126 150 DTSO Khairul Anuar Bin DesaWBB3053

B 119 1 119 150 DTSO Khairul Anuar Bin Adnan

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 86: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 86 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

22/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

C 120 1 120 150 DTSO Juhaida Binti Abu Bakar (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 87: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 87 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

22/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA SEPANYOL I A 17 1 17 150 DSB K.TM Hayati Binti JalilBLF1013

B 24 1 24 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

C 25 1 25 150 DSB K.TM Masni Binti Mansor (K)

D 23 1 23 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

E 23 1 23 150 DSB K.TM Masni Binti Mansor (K)

F 10 1 10 150 DSB K.TM Masni Binti Mansor (K)

2 BAHASA MANDARIN I A 25 1 25 150 DSB K.TM Hayati Binti JalilBLF1053

B 27 1 27 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

C 3 1 3 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

D 22 1 22 150 DSB K.TM Hayati Binti Jalil

3 PERIKLANAN INTERAKTIF A 16 1 16 150 DTSO Zuraidah binti AbuTalib

CCT3213

4 PENGANTAR MATEMATIKEKONOMI

A 96 1 96 150 DTSO Haslinda binti KhalidEEQ1013

B 89 1 89 150 DTSO Prof Madya Dr FatimahWati Bt Ibrahim

C 95 1 95 150 DTSO Isnenah binti Othman

D 46 1 46 150 DTSO Selamah binti Maamor

5 ETIKA PENGURUSANDIPLOMATIK

A 1 1 1 150 DTSO (K)FPP3523

6 TEACHING OF LITERATURETHROUGH DRAMA

A 10 1 10 150 DTSO Noor Aida Binti MahmorGDR3023

7 PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN

A 71 1 71 150 DTSO Haslinda Binti HasanGDV2033

8 PENGURUSAN RESTORAN A 17 1 17 150 DTSO Muhamad Nizam BinSaadin

HOP3023

9 PENGAUDITAN 1 A 40 1 40 180 TE Rohami Bin ShafieKAA2013

B 49 1 49 180 TE Basariah Bt. Salim (K)

C 30 1 30 180 TE Basariah Bt. Salim (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 88: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 88 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SABTUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

22/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

D 49 1 49 180 TE Rohami Bin Shafie

10 ALGEBRA LINEAR A 54 1 54 150 DMS Dr Maznah binti MatKasim

QQM2023

B 48 1 48 150 DMS Dr Maznah binti MatKasim

C 52 1 52 150 DMS Hawa binti Ibrahim

11 PENGURUSAN KESELAMATANDAN KESIHATAN PEKERJAANII

5 9 1 9 150 NEGERISMH3183

A 71 1 71 150 DMS Fadzli Shah bin Abd.Aziz

B 88 1 88 150 DMS Fadzli Shah bin Abd.Aziz

12 KERJA SOSIAL DENGANWARGA TUA

A 38 1 38 150 DMS Prof Madya Dr Fuziah BtShaffie

(K)SWA3133

13 KEJURUTERAAN WEB A 29 1 29 150 DMS Mohd Fairuz Bin ZaiyadiTIW3043

14 PELABURAN ISLAM A 98 1 98 150 DMS Shamsul Naim Bin AbdulRais

WFS3013

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 89: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 89 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

23/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA MELAYU SEBAGAIBAHASA ASING

A 19 1 19 150 DP4(1)FTM Nor Suhaila binti ChePa

BLF1093

B 15 1 15 150 DP4(1)FTM Nasrol Hadi Bin AhmadShukeri

(K)

C 17 1 17 150 DP4(1)FTM Nor Suhaila binti ChePa

D 19 1 19 150 DP4(1)FTM Nasrol Hadi Bin AhmadShukeri

(K)

E 20 1 20 150 DP4(1)FTM Nor Suhaila binti ChePa

2 SEJARAH PEMIKIRANEKONOMI

A 58 1 58 150 DTSO Amizam B Arzemi (K)EES3033

B 102 1 102 150 DTSO Amizam B Arzemi (K)

3 TEKNOLOGI PENDIDIKAN A 28 1 28 150 DTSO Hasniza binti NordinGDT2023

B 46 1 46 150 DTSO Hasniza binti Nordin

4 PENYELIDIKAN PELANCONGAN A 73 1 73 150 TE Dr Lim Khong ChiuHZZ3063

B 12 1 12 150 TE Prof Madya Dr Azilah BtKasim

(K)

5 PERANCANGAN PENGELUARAN& OPERASI

A 79 1 79 150 DTSO Rohani Binti AbdullahJTP2113

B 94 1 94 150 DTSO Rohani Binti Abdullah

6 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAMPERAKAUNAN

A 34 1 34 180 DMS Norhaiza bt. KhairudinKAS1013

B 40 1 40 180 DMS Norhaiza bt. Khairudin

C 39 1 39 180 DMS Yurita Yakimin bt.Abdul Talib

D 39 1 39 180 DMS Yurita Yakimin bt.Abdul Talib

E 40 1 40 180 DMS Hafizah Binti MohamadHsbollah

F 38 1 38 180 DMS Hafizah Binti MohamadHsbollah

G 39 1 39 180 DMS Fariza Hanim bintiRusly

(K)

H 38 1 38 180 DMS Fariza Hanim bintiRusly

(K)

I 37 1 37 180 DMS Nor Asiah Yaakub

J 40 1 40 180 DMS Yurita Yakimin bt.Abdul Talib

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 90: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 90 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

23/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

K 32 1 32 180 DMS Fariza Hanim bintiRusly

(K)

L 34 1 34 180 DMS Hafizah Binti MohamadHsbollah

M 39 1 39 180 DMS Nor Asiah Yaakub

7 SISTEM PENGURUSANPENGKALAN DATA

A 23 1 23 180 DMS Khairina bt RosliKAS3053

B 38 1 38 180 DMS Khairina bt Rosli

C 13 1 13 180 DMS Mohd Hisham Bin MohdSharif

D 40 1 40 180 DMS Mohd Hisham Bin MohdSharif

8 KEMAHIRAN DAN GELAGATUSAHAWAN

1 98 1 98 150 KYM Syahrina Binti AbdullahPME2013

4 14 1 14 150 IKIP Syahrina Binti Abdullah

A 88 1 88 150 DSB K.MAS Syahrina Binti Abdullah

9 PENGURUSAN PERUNCITAN A 44 1 44 150 DSB K.MAS Hasnizam Bin Shaari (K)PMM3133

10 TEKNIK-TEKNIK HEURISTIK A 58 1 58 150 TE Shamsudin B IbrahimQQP3043

B 9 1 9 150 DSB K.TM Dr Razamin Bt. Ramli (K)

C 34 1 34 150 TE Dr Razamin Bt. Ramli

11 PERUNDINGAN 2 1 1 1 150 PMISMH3073

5 17 1 17 150 NEGERI Abdullah bin Omar

A 88 1 88 150 DSBK.T/WD

Abdullah bin Omar (K)

B 91 1 91 150 DSBK.T/WD

Abdullah bin Omar (K)

12 PERMODELAN KEWANGAN A 74 1 74 150 BK3(FWB) Hisham Bin Mohammad (K)WFF3053

B 81 1 79 150 BK4(FWB) Hisham Bin Mohammad (K)

B 81 2 2 150 BK3(FWB) Hisham Bin Mohammad (K)

C 61 1 61 150 BK7(FWB) Afiruddin bin Tapa (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 91: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 91 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

23/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PENERBITAN ELEKTRONIK A 59 1 59 150 DP 2/4 Nor Hissam Bin Sulaiman (K)CCT2023

2 KOMUNIKASI INTERAKTIF 11 A 4 1 4 150 TE Zauridah bte AbdulHamid

CCT3513

3 EKONOMI PEMBANGUNAN A 71 1 71 150 BK1(FPAU) Mohd Razani B Mohd Jali (K)EED2013

B 38 1 38 150 BK2(FPAU) Mohd Razani B Mohd Jali (K)

4 DASAR LUAR MALAYSIA A 44 1 44 150 BK6(FPAU) Prof Madya Dr AriffinBin S.M. Omar

(K)FPA2233

B 61 1 61 150 BK5(FPAU) Dr Nadaraja A/L Kannan (K)

5 PENGORGANISASIANORGANISASI

A 169 1 169 150 DTSO Za'im Bin AhmadMJT3013

6 PENGURUSAN PEMASARAN 0 1 1 1 150PMM2023

1 33 1 33 150 KYM Zahari B Mohamed

2 37 1 37 150 PMI Zahari B Mohamed

4 14 1 14 150 IKIP Zahari B Mohamed

A 29 1 29 150 DMS Nor Pujawati Bt Md Said

B 100 1 100 150 DMS Zahari B Mohamed

C 103 1 103 150 DMS Dr Abdul Rahim B Othman

D 74 1 74 150 DMS Zahari B Mohamed

E 86 1 86 150 DMS Mohamad Zainol AbidinBin Adam

F 79 1 79 150 DMS Nursiha binti Alias

7 DINAMIK KELUARGA A 119 1 119 150 TE Prof Madya Dr Fuziah BtShaffie

(K)SWS2213

8 MATEMATIK UNTUKTEKNOLOGI MAKLUMAT

1 6 1 6 150 KYM Cik Fazilah bintiHibadullah

TQM1203

A 76 1 76 150 DMS Cik Fazilah bintiHibadullah

B 74 1 74 150 DMS Bouzahir Hassane

D 28 1 28 150 DMS Bouzahir Hassane

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 92: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 92 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

AHADHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

23/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

E 43 1 43 150 DMS Prof Dr Abd Razak BYaakub

(K)

9 REINSURANS A 81 1 81 150 DMS Zairol Azhar Bin AuzzirWRR3053

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 93: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 93 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

24/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 MEDIA KREATIF A 47 1 47 150 DTSO Syamsul Zahri bin SubirCCT3143

2 EKONOMI MALAYSIA A 99 1 99 150 DMS Wan Roshidah BintiFadzim

EED1013

B 100 1 100 150 DMS Mohd Saifoul ZamzuriBin Noor

C 64 1 64 150 DMS Prof Madya Dr AhmadSobri B Jaafar

(K)

3 ANALISIS RISIKO POLITIKDAN EKONOMI

A 62 1 62 150 DMS Ahmad Amir Bin AbdullahFPP3413

B 36 1 36 150 DMS Noorulhafidzah BintiZawawi

C 40 1 40 150 DMS Ahmad Amir Bin Abdullah

4 PENGURUSAN OPERASI HOTEL A 59 1 59 150 DMS Roshita Binti AbdulRazak

HOP3013

B 91 1 91 150 DMS Muharis bin Mohamed

5 PENGURUSAN KUALITI A 42 1 42 150 DMS Siti Zakiah binti AbuBakar

JMQ3013

B 73 1 73 150 DMS Dr Amlus bin Ibrahim

6 PENGURUSAN PERGUDANGAN A 83 1 83 150 DMS Adam Bin Mohd SaifudinPMG3133

7 RANGKAIAN SISTEMMULTIMEDIA

A 100 1 100 150 DTSO Mohd Fairuz Bin ZaiyadiTIV3023

8 SAINS AKTUARI A 61 1 61 150 DTSO Zakiah Binti HashimWRR3023

B 57 1 57 150 DTSO Zakiah Binti Hashim

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 94: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 94 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

ISNINHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

24/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 EKONOMI GUNAAN A 105 1 105 150 DMS Prof Madya Dr Roslan BAbdul Hakim

(K)EEB2033

B 113 1 113 150 DMS Nur Marina binti AbdulManap

C 110 1 110 150 DMS Azizah Bt. Md. Yusof

2 EKONOMI PENGURUSAN A 109 1 109 150 DMS Dr Mohammad Azmi BOthman

EEI3073

B 66 1 66 150 DMS Zalina Bt MohdMohaideen

3 LOGISTIK ANTARABANGSA A 59 1 59 150 TE Faziha Binti Abd. MalekFML3053

B 23 1 23 150 TE Noor Azura binti Azman

4 SUKAN DAN KEJURULATIHAN TE 22 1 22 150 MPPPPGDS3013

TY 27 1 27 150 MPPPP Mohd Rosli Bin A.Rahman

(K)

5 PENGURUSAN PROJEK A 53 1 53 150 DMS Suria Binti MusaJTH3053

B 77 1 77 150 DMS Ahmad Yusni BinBahaudin

C 98 1 98 150 DMS Mohd Dzulkonnain binAbu Bakar

6 KREATIVITI & INOVASI 1 97 1 97 150 KYM Azrain Nasyrah BintiMustapa

PME2023

4 14 1 14 150 IKIP Azrain Nasyrah BintiMustapa

A 101 1 101 150 TE Azrain Nasyrah BintiMustapa

(K)

7 GELAGAT PENGGUNA 1 60 1 60 150 KYM Romle Bin Hassan PJKPMM3013

2 4 1 4 150 PMI Romle Bin Hassan PJK

4 9 1 9 150 IKIP Romle Bin Hassan PJK

A 73 1 73 150 DTSO Manashi Dev A/P AjoyKumar Dev

B 55 1 55 150 DTSO Romle Bin Hassan PJK (K)

8 TINGKAHLAKU MANUSIADALAM PERSEKITARANSOSIAL

A 80 1 80 150 DTSO Rozita Binti YusoffSWY1043

9 PEMBELAJARAN MANUSIA A 60 1 60 150 DTSO Dato' Abu Seman binAwang

SYM2213

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 95: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 95 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

25/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 EKONOMI MATEMATIK A 34 1 34 150 DSB K.TM Zalila Bt OthmanEEQ2013

B 68 1 68 150 DSB K.TM Zalila Bt Othman

C 90 1 90 150 DSB K.TM Aznita binti Samsi (K)

D 25 1 25 150 DSB K.TM Nor Fadzlin bintiMohammad Bahar

2 HAK-HAK ASASIANTARABANGSA

A 3 1 3 150 TE Dr Mohd. Azizuddin binMohd Sani

FLA3143

3 NASIONALISME & KONFLIKETNIK DALAM SISTEMANTARABANGSA

A 58 1 58 150 DKG 2/1 Dr. Rie Nakamura (K)FPP2623

B 60 1 60 150 DKG 2/1 Dr. Rie Nakamura (K)

4 ETIKA PERNIAGAAN A 345 1 345 150 DMS Abdullah Bin Ismail (K)GDN2023

B 361 1 361 150 DMS Ahmad bin Ismail

C 117 1 117 150 TE Abdul Rahim Bin Abd.Rahman

5 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 205 1 205 150 KYM Prof Madya Dr Abu BakarB Hamed

PMN3143

2 3 1 3 150 PMI Prof Madya Dr Abu BakarB Hamed

4 34 1 34 150 IKIP Prof Madya Dr Abu BakarB Hamed

5 8 1 8 150 NEGERI

A 47 1 47 150 DTSO Suhaila Binti AbdulHanan

B 49 1 49 150 DSB K.MAS Dr Kamal bin Ab Hamid

C 59 1 59 150 DSBK.T/WD

Khairol Anuar Bin Ishak

D 50 1 50 150 DSB K.MAS Dr Kamal bin Ab Hamid

E 58 1 58 150 DTSO Prof Madya Dr Abu BakarB Hamed

F 60 1 60 150 DTSO Nazlina binti Zakaria

H 62 1 62 150 DTSO Nizamuddin binZainuddin

I 55 1 55 150 DTSO Nizamuddin binZainuddin

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 96: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 96 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

25/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

J 34 1 34 150 DSB K.MAS Prof Madya Dr Abu BakarB Hamed

(K)

K 47 1 47 150 DSB K.MAS Norzalila BintiJamaludin

L 55 1 55 150 DTSO Nursiha binti Alias (K)

M 58 1 58 150 DTSO Dr Thi Lip Sam

N 59 1 59 150 DSBK.T/WD

Prof Madya Dr Ismailbin Lebai Othman

(K)

O 60 1 60 150 DTSO Badruddin bin A. Rahman

Q 59 1 59 150 DSBK.T/WD

Azrain Nasyrah BintiMustapa

6 RAMALAN PERNIAGAAN A 37 1 37 150 DP4(1)FTM Dr Suzilah bt. Ismail (K)QQS3033

B 67 1 67 150 DP4(1)FTM Dr Suzilah bt. Ismail (K)

7 PENTADBIRAN DANPENGURUSAN ORGANISASIPERKHIDMATAN SOSIAL

A 1 1 1 150 TE Dr Wan Ab RahmanKhudzri Wan Abdullah

SWT3023

8 PENGUJIAN DAN KEPASTIANKUALITI PERISIAN

A 31 1 31 150 TE Zhamri bin Che Ani (K)TIW3033

9 STRUKTUR DISKRIT 1 12 1 12 150 KYM Syahida Binti HassanTQM2103

5 15 1 15 150 NEGERI

A 97 1 78 150 BK7(FWB) Syahida Binti Hassan (K)

A 97 2 19 150 BK4(FWB) Syahida Binti Hassan (K)

B 101 1 78 150 BK1(FPAU) Syahida Binti Hassan (K)

B 101 2 23 150 BK2(FPAU) Syahida Binti Hassan

C 100 1 77 150 BK3(FWB) Syahida Binti Hassan (K)

C 100 2 23 150 BK4(FWB) Syahida Binti Hassan (K)

D 97 1 78 150 BK5(FPAU) Uma A/P S. Kanniah (K)

D 97 2 19 150 BK6(FPAU) Uma A/P S. Kanniah (K)

E 41 1 41 150 BK2(FPAU) Syahida Binti Hassan (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 97: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 97 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

25/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 EKONOMI WILAYAH A 43 1 43 150 TE Norzita binti Jamil (K)EED3033

B 45 1 45 150 TE Norzita binti Jamil (K)

2 PENGURUSAN PENGELUARANDAN OPERASI

1 160 1 160 150 KYM Salmah Binti OmarJMP2033

2 5 1 5 150 PMI

4 27 1 27 150 IKIP Salmah Binti Omar

A 98 1 98 150 DMS Rushanim Binti Hashim

B 90 1 90 150 DMS Salmah Binti Omar

C 94 1 94 150 DMS Salmah Binti Omar

D 87 1 87 150 DMS Rushanim Binti Hashim

E 69 1 69 150 DMS Prof Madya Dr Lim KongTeong

(K)

F 99 1 99 150 DMS Noor Hidayah Binti Abu

G 96 1 96 150 DMS Dr Amlus bin Ibrahim

H 98 1 98 150 DMS Noor Hidayah Binti Abu

3 PENGURUSAN TENDER &TAKSIRAN

A 38 1 38 150 DSBK.T/WD

Dr Mohd. Asri Bin Ab.Rahim

JTC3023

4 TEKNOLOGI PEMBUATAN A 100 1 100 150 DSBK.T/WD

Mohamad Faizal BinAhmad Zaidi

(K)JTM2023

5 PENGANTAR PERAKAUNANKEWANGAN

0 0 1 0 180KAF1023

7 8 1 8 180 KIA

AA 51 1 51 180 DTSO Khairina bt Rosli

B 50 1 50 180 DP 1/2 Prof Madya Dr Azhar BAbdul Rahman

(K)

D 51 1 51 180 DSB K.MAS Mohd Farid Asraf Bin MdHashim

(K)

E 51 1 51 180 DTSO Arifatul Husna BintiMohd Ariff

F 49 1 49 180 DTSO Dzarfan bin Abdul Kadir

G 47 1 47 180 DP 1/3 Azlan bin Zainol Abidin (K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 98: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 98 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

25/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

H 50 1 50 180 DTSO Sazali bin Saad

J 40 1 40 180 DP4(1)FTM Faisol B Elham (K)

K 35 1 35 180 DTSO Wan Norhayati Binti WanAhmad

N 47 1 47 180 DSB K.MAS Mohd Farid Asraf Bin MdHashim

(K)

O 44 1 44 180 DTSO Arifatul Husna BintiMohd Ariff

P 34 1 34 180 DTSO Mohamad Naimi binMohamad Nor

(K)

Q 46 1 46 180 DTSO Wan Norhayati Binti WanAhmad

(K)

S 47 1 47 180 DSB K.MAS Mohd Farid Asraf Bin MdHashim

(K)

U 47 1 47 180 DTSO Wan Norhayati Binti WanAhmad

V 49 1 49 180 DP 1/2 Prof Madya Dr Azhar BAbdul Rahman

(K)

W 52 1 52 180 DTSO Arifatul Husna BintiMohd Ariff

X 41 1 41 180 DP4(1)FTM Faisol B Elham (K)

6 PENGURUSAN KERJAYA A 111 1 111 150 DSB K.TM Abd. Rahim Bin Romle (K)MGH3223

B 105 1 105 150 DSB K.TM Sabarani B Ghazali

7 PENGURUSAN PEMBANGUNANKAWASAN

A 102 1 102 150 DKG 2/2 Nadzman bin Mustaffa (K)MJT3103

8 PSIKOLOGI INDUSTRI DANORGANISASI

A 28 1 28 150 DKG 2/1 Prof Madya Dr Najib BHj Ahmad Marzuki

(K)SYD3033

9 KEJURUTERAAN PERISIAN 1 12 1 12 150 KYM Fauziah Bt BaharomTID3163

A 71 1 71 150 BK4(FWB) Fauziah Bt Baharom (K)

B 55 1 55 150 BK7(FWB) Fauziah Bt Baharom (K)

C 35 1 35 150 BK3(FWB) Hazaruddin bin Harun (K)

10 GRAFIK DAN ANIMASIKOMPUTER

5 17 1 17 150 NEGERITIV2023

A 58 1 58 150 BK1(FPAU) Prof Madya Abdul Nasirbin Zulkifli

(K)

B 46 1 46 150 BK5(FPAU) Siti Mahfuzah bintiSarif

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 99: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 99 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

SELASAHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

25/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

C 79 1 79 150 BK2(FPAU) Syamila Zakiah Binti AWahab

(K)

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 100: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 100 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

26/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

1 BAHASA ARAB I A 6 1 6 150 DP4(1)FTM Kasmawati binti Zakaria (K)BLF1043

B 14 1 14 150 DP4(1)FTM Kasmawati binti Zakaria (K)

C 10 1 10 150 DP4(1)FTM Kasmawati binti Zakaria (K)

2 TEKNOLOGI KOMUNIKASIMAKLUMAT (ICT) &MASYARAKAT

A 258 1 258 150 DMS Azizan B HusainCCT1013

B 255 1 255 150 DMS Azizan B Husain

3 PENGENALAN KEPADATEKNOLOGI PENGAJARAN

A 29 1 29 150 DTSO Ghazali Bin HamidGDT2033

B 19 1 19 150 DTSO Ghazali Bin Hamid

4 PENGURUSAN SUMBERMANUSIA DALAM SUKAN DANREKREASI

A 42 1 42 150 DTSO Mohd Rosli Bin A.Rahman

GDU3163

5 TEORI & PRAKTISPENGANGKUTAN

A 128 1 128 150 DSBK.T/WD

Fadzil Bin Mohd Husin (K)PMG2013

6 SEMINAR PENTADBIRANMUAMALAT

A 77 1 77 150 TE Dr Ahmad Bashir @Zolmat B Aziz

PMS3073

B 57 1 57 150 TE Dr Ahmad Bashir @Zolmat B Aziz

7 ANALISIS MULTIVARIATBAGI DATA PERNIAGAAN

A 35 1 35 150 DSBK.T/WD

Dr Suzilah bt. IsmailQQS3043

8 SEMINAR PENGURUSANSUMBER MANUSIA

5 16 1 16 150 NEGERISMH3123

A 41 1 41 150 DMS Norazuwa Bt Mat

B 21 1 21 150 DMS Dr Faridahwati Bt MohdShamsudin

C 25 1 25 150 DMS Prof Madya Dr KhulidaKirana Bt Yahya,

(K)

9 SISTEM PANGKALAN DATADAN CAPAIAN MAKLUMAT

1 3 1 3 150 KYM Musyrifah binti MahmodTID3013

5 17 1 17 150 NEGERI

A 96 1 96 150 DMS Prof Madya Md Zahir BMat Cha

B 22 1 22 150 TE Musyrifah binti Mahmod (K)

C 80 1 80 150 DMS Prof Madya Md Zahir BMat Cha

10 UNDANG-UNDANG SYT &TADBIR URUS KORPORAT I

A 97 1 77 180 BK5(FPAU) Khuzaimah Bt Mat Salleh (K)UP2033

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 101: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 101 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

26/11/20089:00 AM

Masa(Minit)

Kod

A 97 2 20 180 BK6(FPAU) Khuzaimah Bt Mat Salleh

11 KEWANGAN PERIBADI A 134 1 134 150 DTSO Rusmawati Bt IsmailWFF3073

B 111 1 111 150 DTSO Rusmawati Bt Ismail

12 SEMINAR KEWANGAN DANPERBANKAN ISLAM

A 11 1 11 150 DTSO Ab Malek Foad Bin AbuBakar

WFS3093

Catatan : (K) Ketua Pengawas

Page 102: Jadual Exam Akhir

Tarikh :

Masa :

Muka Surat 102 / 102

[dwr_af170]

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Sistem Rekod PelajarJadual Waktu Peperiksaan AkhirSemester Pertama Sesi 2008/2009

10/09/2008

03:29 PM

RABUHARI : Tarikh :

BilPel

BilPec

Nama Kursus

Bil. Kump Pec Tempat Nama Pensyarah

26/11/20082:30 PM

Masa(Minit)

Kod

1 PENGANGKUTAN LAUTAN A 133 1 133 150 TE Alisha Binti IsmailFML3023

2 KEPIMPINAN ORGANISASI 1 432 1 432 150 KYM Rusnawati Binti IsmailFPP2403

A 41 1 41 150 DTSO Rusnawati Binti Ismail

3 KAEDAH PENYELIDIKANUNTUK PENGURUSAN OPERASI

A 40 1 40 150 DTSO Prof Dr Rushami Zien BYusoff

(K)JTP3013

4 UNDANG-UNDANGPENTADBIRAN

A 108 1 108 150 DTSO Mohammad Azam BinHussain

MGD3113

B 98 1 98 150 DTSO Nor Hayati Binti AbdulSamat

C 106 1 106 150 DTSO Anis Shuhaiza Binti MdSalleh

5 SISTEM MAKLUMAT DALAMORGANISASI

0 1 1 1 150TID1013

2 39 1 39 150 PMI Abdul Razak bin Rahmat

4 23 1 23 150 IKIP

A 68 1 68 150 DMS Azmi bin Md Saman

B 79 1 79 150 DMS Abdul Razak bin Rahmat (K)

C 75 1 75 150 DMS Nadia Diyana Binti MohdMuhaiyuddin

D 74 1 74 150 DMS Baharudin Bin Osman

E 73 1 73 150 DMS Zulfikri bin Paidi

F 76 1 76 150 DMS Musyrifah binti Mahmod

G 72 1 72 150 DMS Azmi bin Md Saman

H 78 1 78 150 DMS Mohamad Tarmidi b.Mahli

I 74 1 74 150 DMS Mohamad Amir Bin AbuSeman @ Ismail

J 55 1 55 150 DMS Nadia Diyana Binti MohdMuhaiyuddin

K 44 1 44 150 DMS Mohamad Tarmidi b.Mahli

6 PERSEKITARAN PEMBANGUNANPANGKALAN DATA

A 69 1 69 150 TE Mohd. Zabidin bin Husin (K)TIW3023

Catatan : (K) Ketua Pengawas