geografi pbs ting 1

of 90 /90
MODUL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN 1 DAERAH KERIAN 2012 INSTRUMEN : BAND 1 TEMA : KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKAN KOD EVIDEN : B1D1E1 - Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. NAMA: ................................................................... TINGKATAN : .................... TARIKH : .................. Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah. Rajah 1 : Pusat Bandar Nyatakan kedudukan relatif tempat-tempat berikut : 1. Stadium : Di hadapan stesen bas, di belakang pejabat pos dan di sebelah kiri pejabat penerangan. 2. Pasar :...................................................................................................... .......................... 1

Author: nik

Post on 13-Apr-2016

98 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geografi Tingkatan 1

TRANSCRIPT

MODUL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN 1 DAERAH KERIAN2012

INSTRUMEN

: BAND 1 TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKAN KOD EVIDEN

: B1D1E1 - Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

Rajah 1 : Pusat BandarNyatakan kedudukan relatif tempat-tempat berikut :1. Stadium: Di hadapan stesen bas, di belakang pejabat pos dan di sebelah kiri pejabat

penerangan.

2. Pasar

:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Stesen minyak:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Pawagam:................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Pejabat daerah:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKANKOD EVIDEN: B2D1E1- Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan barisNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Lengkapkan jadual berpandukan rajah di bawah.

BILNAMA MURIDLAJURBARISKOORDINAT

1Tasik Biru

2Masjid

3Hotel

4262653

5512551

62354

72253

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - ARAHKOD EVIDEN: B1D1E2- Menyatakan arah mata angin utama

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

...............................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - ARAHKOD EVIDEN: B2D1E2- Mengenal pasti lapan arah mata anginNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - ARAHKOD EVIDEN: B3D1E2- Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas. NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ...................TARIKH : ..................

Soalan berikut berdasarkan peta di bawah.

Peta pelancongan negeri Kedah

Dengan menggunakan kompas yang dibekalkan, tentukan arah tempat-tempat berikut:

a. Langkawi dari Kulim Tree Top Walk : ................................................................

b. Pedu Lake dari Sungai Petani Clock Tower : ................................................................

c. Pantai Merdeka Beach dari Gunung Jerai: .................................................................

d. Alor Star dari Bukit Kayu Hitam Golf Course: .................................................................

e. Baling dari Pulau Lembu Diving

: .................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

...............................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI SKALA DAN JARAKKOD EVIDEN: B1D1E3- Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatifNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan peta di bawah.

1. Nyatakan jarak mutlak tempat-tempat berikut.

TempatJarak

Pejabat Pos ke taman Bunga

Rumah Manja ke Padang Bola

Padang Bola ke Pejabat Pos

Taman Bunga ke Padang Bola

2. Jika tambang bas ialah RM0.50 bagi setiap kilometer, nyatakan tambang bas tempat-tempat berikut.

TempatTambang

Pejabat Pos ke taman Bunga

Rumah Manja ke Padang Bola

Padang Bola ke Pejabat Pos

Taman Bunga ke Padang Bola

3. Jika anda mengambil masa selama 10 minit untuk berjalan sejauh satu kilometer, kirakan masa perjalanan yang diperlukan bagi tempat-tempat berikut.

TempatMasa

Pejabat Pos ke taman Bunga

Rumah Manja ke Padang Bola

Padang Bola ke Pejabat Pos

Taman Bunga ke Padang Bola

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI SKALA DAN JARAKKOD EVIDEN:B1D1E4- Mengenal pasti skala lurusNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab soalan di bawah.

1. Namakan skala di bawah.

0 0.5 1.0 1.5 2.0 km

Jawapan : .........................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI SKALA DAN JARAKKOD EVIDEN: B2D1E3- Melukis skala lurusNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

1. Lukiskan skala lurus berdasarkan pernyataan yang diberi.

a) 1 cm mewakili 5 m

b) 1 cm mewakili 200 m

c) 1 cm mewakili 3 km

d) 1 cm mewakili 0.2 km

2. Lengkapkan pernyataan di bawah berdasarkan skala lurus berikut

1 cm mewakili ..................................

1cm mewakili ...................................

1 cm mewakili ..................................

1 cm mewakili ..................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI SKALA DAN JARAKKOD EVIDEN: B3D1E2- Mengukur jarak menggunakan skala.

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ............................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berpandukan peta di bawah.

1. Hitung jarak lurus Kg. Som ke Kg. Haji

Ali.

Jawapan : ...............................................

2. Kira berapakah jarak mengikut jalan raya

antara Kg. Som dengan Kg. Haji Ali.

Jawapan : ................................................

3. Hitung panjang keseluruhan jalanraya

yang terdapat dalam peta.

Jawapan : ................................................

4. Hitung panjang benteng dalam peta.

Jawapan : ................................................

5. Hitung panjang jalan keretapi estet dalam peta.

Jawapan : ................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - GRAFKOD EVIDEN: B2D1E5- Mengenal jenis graf bar mudah dan graf garisanNAMA: ................................................................... TINGKATAN : .....................TARIKH : ..................

Namakan jenis-jenis graf ini.

Soalan 1

INI GRAF _______________________________

Soalan 2

INI GRAF ____________________________

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - GRAFKOD EVIDEN: B3D1E3- Membina graf bar dan graf garisan

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

1. Lukiskan graf bar mudah berpandukan jadual yang diberikan di bawah.

RUMAH SUKANJUMLAH

MERAH

KUNING

BIRU

PUTIH

HIJAU4

6

3

5

7

JUMLAH BESAR25

Jadual 1 menunjukkan kumpulan rumahh sukan di dalam tingkatan 1 Cerdik.

2. Lukiskan graf garisan untuk menunjukkan min suhu harian di stesen kajian sekolah zaidi

HARISUHU C

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

Sabtu

Ahad25

26

27

28

27

26

25

Jadual 2 menunjukkan min suhu harian di stesen kajian sekolah Zaidi.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - PETAKOD EVIDEN:B1D1E5- Mengenal simbol peta lakar

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

1. Namakan simbol-simbol berikut. SIMBOL

MAKSUD

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - PETAKOD EVIDEN:B2D1E4- Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan.Berdasarkan simbol di bawah, tandakan (/) sama ada mewakili ciri fizikal atau ciri budaya.

No.SimbolCiri

FizikalCiri

Budaya

1

2

3

4

5

6

7

8

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - PETAKOD EVIDEN:B4D1E1- Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawap semua soalan berikut,berpandukan peta lakar dibawah :-

1. Ciri fizikal di kawasan yang bertanda X ialah_______________.

2. Ketinggian Bt. Besut dalan peta mungkin sekali ialah __________.

3. Apakah hasil utama yang diangkut dengan keretapi dari kawasan ini?___________________.

4. Kegiatan yang paling sesuai dijalankan di kawasan paya dalam peta jika

ditebusguna ialah _______________.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B1D2E1- Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Namakan ciri fizikl di bawah sama ada tanah tinggi, tanah pamah, pantai atau saliran.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B2D2E1- Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggiNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

1. Nyatakan banjaran gunung yang mewakili kawasan di bawah.

2. Namakan gunung-gunung berikut.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B2D2E2- Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

1. Namakan kawasan-kawasan tanah pamah berikut:

2. Berikan aktiviti-aktiviti yang terdapat di tanah pamah merujuk gambarfoto-gambarfoto di bawah : a. Jawapan:

b. Jawapan:

c. Jawapan: ______________________ _________________________ _______________________

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B2D2E3- Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ...................TARIKH : ..................

Tuliskan jenis bentuk muka bumi pinggir laut berikut berdasarkan gambar :

--------------------------------------------------

------------------------------------------------

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B2D2E4- Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

1. Nyatakan bentuk muka bumi sepanjang sungai dalam ruang kosong yang disediakan.

2. Namakan setiap jenis pola saliran dalam jadual berikut:

Jenis Pola SaliranCiri-ciri

Rerantinga)Bentuk ranting pokok

b) Batuan sama kekerasan

c) Sungai Pahang

a) Cawangan sungai memasuki sungai utama utama bersudut 90b) Batuan keras dan lembut

c) Sungai Perak

a) Cawangan sungai memasuki sungai utama secara selari atau hampir selarib) Terdapat di cerun curam

c) Sungai Kinabatangan

a) Cawangan-cawangan sungai mengalir menurun dari puncak gunung

b) Bercantum dengan sungai utama di kawasan

tanah pamah

a) Bentuk jejari roda

b) Cawangan-cawangan sungai mengalir turun

menghala ke semua arah dari kemuncak

sebuah bukit atau gunungc) Cawangan-cawangan sungai bercantum dengan sungai utama di kawasan rendah

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B3D2E1- Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ...................TARIKH : ..................

Namakan banjaran dan gunung yang ditanda dalam peta dibawah

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B3D2E2- Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Kenalpasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia.

KODCIRI-CIRI TANAH PAMAH

Jelapang padi Malaysia, tanih aluvium, meliputi sebahagian Kedah dan Perlis.

Sempit, terputus-putus dan berpasir, alami banjir semasa Monsun Timur Laut, sekitar muara Sungai Terengganu

Beralun,berbukit-bukau,berpaya,Dataran terhakis,terletak di Johor.

Tanih aluvium,di muara sungai Rajang.

Sebahagian berpaya,Dataran lebih luas di bahagian hilir Sungai kinabatangan Sabah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B3D2E3- Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Kenalpasti taburan saliran di Malaysia dalam peta di bawah.

KODSUNGAI

S1

S2

S3

S4

S5

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B4D2E1- Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut) di negara Malaysia.NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Huraikan pentingan bentuk muka bumi berikut terhadap kegiatan manusia dan pembangunan negara.

1. Tanah tinggi

2. Tanah Pamah

3. Saliran

4. Pinggir laut

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B4D2E2- Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan

manusia antara Malaysia dengan negara lainNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Lengkapkan jadual perbandingan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain di bawah.1. Perbandingan antara Malaysia dengan Switzerland

2. Perbandingan antara Malaysia dengan Pulau Jawa, Indonesia Kepentingan cerun bukit

2. Perbandingan antara Malaysia dengan Pulau Jawa.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B4D3E1- Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara

Malaysia.NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Huraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia dalam rajah di bawah.

1. Tanah TinggiContoh:

Kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia ialah untuk kegiatan pertanian hawa sederhana. Kawasan ini sangat sesuai kerana hujan yang lebat melebihi 2600mm setahun di samping suhu yang sederhana iaitu 18C. Contoh tanaman yang sesuai ialah teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Contoh kawasan pula ialah seperti Tanah Tinggi Cameron dan Kundasang di Sabah.

2. Tanah Pamah.............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

.............................................................................................................

3. Saliran...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................

4. Pantai.............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

.............................................................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 5TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B5D2E1- Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab satu soalan sahaja iaitu soalan 1 atau soalan 2.Soalan 1

Hasilkan satu kajian kes tentang kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di tempat anda. Kajian kes anda hendaklah mengandungi:

a. Tajukb. Isikandungan

c. Pengenaland. Objektif kajiane. Kegiatan-kegiatan manusia yang memberi kesan terhadap cuaca dan iklim tempatanf. Kesan-kesan yang dapat dikenalpastig. Cadangan langkah untuk mengatasi masalahh. RumusanPanjang kajian kes anda adalah dalam 300 patah perkataan. Sekiranya ditaip, ia hendaklah menggunakan jenis tulisan Times New Roman atau Arial atau Calibri bersaiz 12 dengan ditaip langkau 2 baris.

Soalan 2

Hasilkan sebuah laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim dalam bentuk album foto. Album foto anda hendaklah:

a. bersaiz A4

b. mempunyai tajuk

c. isi kandungan

d. sekurang-kurangnya 20 foto

e. setiap foto hendaklah mempunyai penerangan

f. kreativiti dan kekemasan diambil kira dalam penilaian pentaksiran.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 5TEMA

: BENTUK MUKA BUMIKOD EVIDEN:B5D2E1- Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap

tumbuhan semula jadi dan hidupan liarNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Soalan 1

Hasilkan sebuah buku skrap tentang kajian kes/ laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan

semulajadi dan hidupan liar. Bahan-bahannya boleh didapati dari suratkhabar, majalah atau internet. Buku skrap ini mestilah

a. mengandungi sekurang-kurangnya 20 halaman

b. mempunyai muka hadapan dan muka belakang

c. setiap keratan yang dimuatkan hendaklah yang berkaitan

d. kreativiti kekemasan diambilkira untuk penilaian. Soalan 2Sebagai Setiausaha Persatuan Alam Sekitar sekolah, anda diminta untuk menulis sebuah laporan tentang kesan kegiatan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di tempat anda. Laporan hendaklah memenuhi format sebuah laporan.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B1D3E1- Menamakan jenis iklim di Malaysia

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Namakan iklim Malaysia.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B2D3E1- Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim.

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Tandakan pada pernyataan yang betul.

BILKESAN PERGERAKAN BUMIPUTARAN BUMIPEREDARAN BUMI

1Matahari terbit di timur dan terbenam di barat.

2Empat musim.

3Pembiasan angin lazim.

4365 hari setahun.

524 jam sehari.

6Pembiasan arus lautan.

7Siang dan malam tidak sama panjang.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

) INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B2D4E1- Menyatakan ciri iklim negara Malaysia

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Nyatakan ciri iklim negara Malaysia dalam tempat kosong di bawah.a. Negara kita mengalami iklim __________ yang ____________ dan ______________ sepanjang tahun.

Iklim ini dialami oleh kawasan yang terletak atau berhampiran dengan garisan _______________

b. Negara kita mengalami suhu yang _______________.

dan hampir ___________ sepanjang tahun dengan min suhu harian ............C.

c. Malaysia menerima hujan yang _______ sepanjang tahun, iaitu sekitar ______mm.

Keadaan ini menyebabkan Malaysia tidak mempunyai musim _______________ yang nyata.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B3D3E1- Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia.

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jelaskan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia dalam jadual di bawah.

KEDUDUKANANGIN MONSUNKETINGGIANKEPULAUAN

Contoh :

Kedudukan Malaysia yang berhampiran dengan garisan Khatulistiwa menyebabkan Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Min suhu tahunan ialah 27C dengan taburan hujan yang lebat iaitu 2600mm setahun.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B3D4E1- Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan GreenlandNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland dalam jadual di bawah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B4D2E3- Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (ZonPanas, Zon

Sejuk, Zon Sederhana Sejuk)NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Bandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 Zon Iklim ( Zon Panas, Zon Sejuk dan Zon Sederhana Sejuk) dalam jadual di bawah.

KAWASANJENIS IKLIMCIRI IKLIMAKTIVITI PENDUDUK

MALAYSIASuhu: ....................................Hujan tahunan : ....................

1. ...................................................................

2. ..................................................................

GURUN THARSuhu: ....................................

Hujan tahunan : ....................1. ...................................................................

2. ..................................................................

KAWASAN SIBERIASuhu: ....................................

Hujan tahunan : ....................1. ...................................................................

2. ..................................................................

GREENLANDSuhu: ....................................

Hujan tahunan : ....................1. ...................................................................

2. ..................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: CUACA DAN IKLIMKOD EVIDEN:B4D3E2- Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara MalaysiaNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Huraikan pengaruh iklim negara Malaysia terhadap kegiatan manusia berdasarkan penyataan dibawah.

1.Panas & lembap sepanjang tahun

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Min suhu tahunan 270C

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Hujan tahunan sekitar 2 600 mm

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Kelembapan udara tinggi

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

) INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B1D4E1 Menamakan tumbuhan semulajadiNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Padankan gambar tumbuhan semulajadi berikut dengan jawapan yang sesuai.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B1D4E2- Menamakan hidupan liar

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Tandakan untuk hidupan liar di Malaysia.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B2D5E1- Menyatakan ciri-ciri tumbuhan semulajadi

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Nyatakan ciri-ciri tumbuhan semulajadi berikut.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B2D5E2- Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Namakan habitat bagi haiwan liar berikut.Hutan hujan tropika

Mediterranean

Gurun Panas

Tundra

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B3D5E1- Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di Malaysia

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Jelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di Malaysia di bawah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B4D2E4- Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di Malaysia

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

1. Huraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di bawah.

2. Lengkapkan jadual berikut tentang kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia.

KEPENTINGAN TERHADAP ALAM SEKITAR

a. Mencegah hakisan.

b.

c.

d.

KEPENTINGAN TERHADAP SOSIO EKONOMI

a.. Menyediakan peluang pekerjaan kepada orang

ramai.

b.

c.

d.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B4D2E5- Membandingkan ciri tumbuhan semulajadi negara Malaysia dengan negara lain

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Lengkapkan perbandingan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 4TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B4D3E3- Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi negara Malaysia

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Pilih empat kepentingan tumbuhan semulajadi di negara Malaysia di bawah dan huraikan.

BILKEPENTINGANHURAIAN

1Keseimbangan Ekosistem Keseimbangan ekosistem memelihara, melindungi, mengekalkan pelbagai sumber-sumber tumbuh-tumbuhan. Meningkatkan kualiti udara dan mengekalkan kitaran gas oksigen dan karbon dioksida.

Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis.

2Habitat Flora Dan Fauna

3Pembekal Hasil-hasil Hutan

4Tempat Pembiakan Hidupan Laut

5

Habitat Hidupan Liar

6Kawasan Tadahan Hujan

7Pencegah HakisanTanih

8Kawasan Eko-Pelancongan

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 5TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B5D1E1- Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Berdasarkan penyataan di bawah :

(a) Nyatakan punca kejadian di atas.

(i) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ii) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................(b) Apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelakkan kejadian di atas?

(i) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(iii) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 5TEMA

: TUMBUHANSEMULAJADI DAN HIDUPAN LIARKOD EVIDEN: B5D1E2- Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperolehNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Baca keratan berita di bawah dengan teliti. Berikan pendapat anda dengan mengemukakan hujah-hujah bagi mengukuhkan pendirian anda itu. Panjang komen anda hendaklah tidak lebih 180 patah perkataan.

FAKTA TENTANG HUTAN DAN POKOK

Sambil kita melupuskan pokok-pokok di sekitar rumah kita atau di dalam kebun kita, mahupun menggondolkan hutan simpan kekal di dalam negeri kita, samada secara sengaja mahupun secara terpaksa, cuba-cubalah kita renungkan beberapa fakta berkenaan pokok yang dapat dikumpulkan di sini.a. Sebatang pokok hutan berumur 50 tahun nilai sebenarnya adalah RM486,625. Ia menghasilkan oksigen bernilai RM80,625 dan melakukan kerja-kerja pengawalan pencemaran udara bernilai RM155,000. Ia melakukan kerja-kerja pengawalan hakisan tanah bernilai RM78,125 dan kerja-kerja mengitar semula air bernilai RM93,750.. Ia merupakan singgahsana mergastua bernilai RM79,125.b. Malaysia berusaha menambah kawasan hijau sedia ada dengan program penanaman pokok dengan sasaran20 juta menjelang 2020. Ini adalah untuk mengekalkan 50 peratus keluasan negara sebagai kawasan hutan atau kawasan hijau mengikut Agenda 21 Persidangan Kemuncak Dunia di Rio de Janeiro yang dipersetujuinya. Menjelang 2005, Malaysia mensasarkan wawasan mencapai status Negara Dalam Taman.c. Malaysia, sehingga kini mempunyai sekitar 71% daripada jumlah tanahnya yang berpokok, yang terdiri dari hutan semulajadi (58%) dan ladang (13%) yang menunjukkan bahawa ianya adalah antara negara terhijau di dunia.d. Sumber kepelbagaian biologi hutan Malaysia merangkumi 185,000 spesies fauna dan 12,500 flora. menyebabkan ia diiktiraf antara 12 kawasan mega yang kaya dengan kepelbagaian biologi di dunia.e. Satu fungsi pokok yang penting di bandar ialah meredakan keadaan panas keterlaluan. Kajian menunjukkan bahawa kawasan yang ditanami beberapa batang pokok, khususnya di taman kecil di Kuala Lumpur, mempunyai suhu persekitaran antara dua hingga lima darjah lebih rendah berbanding kawasan tidak berpokok.f. Sempena Hari Habitat Sedunia 2000 Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Malaysia telah mengetuai rakyat Malaysia menjayakan usaha menanam 100,000 Pokok Alaf Baru 2000 di Taman Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dalam tempoh seminit 100,000 pokok daripada 30 spesies ditanam serentak di seluruh Malaysia sempena Hari Habitat Sedunia 2000 itu. Kejayaan itu mengatasi rekod Guiness Book of Records yang dicipta di Brazil iaitu menanam 24,199 pokok dalam tempoh seminggu di Sao Paulo pada April 1996.g. Serumpun pokok dapat menurunkan suhu di kawasan sekitarnya sehingga 10 darjah selsius. h. Sejumlah 500,000 pokok boleh menyerap 6,500 tan metrik habuk atau satu tan metrik habuk bagi setiap 77 pokok.i. Satu hektar kawasan yang ditanam dengan pokok boleh menyerap 900 kilogram karbon dioksida dan mengeluarkan 600 kilogram oksigen. Kawasan seluas 40 meter persegi yang ditanam dengan pokok rendang dapat mengeluarkan cukup oksigen untuk pernafasan seseorang.j. Meskipun tumbuh-tumbuhan bersama para haiwan membentuk komponen kehidupan (faktor biotik) bagi ekosistem, hampir kesemua biojisim ekosistem itu tersimpan di dalam tumbuh-tumbuhan, kebanyakannya pokok. Biojisim seberat 650 ton sehektar dapat disukat di dalam hutan-hutan tanah pamah di Malaysia, di mana biojisim para haiwan hanya menyumbang sebanyak satu persepuluh peratus. Komen anda:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................