geografi pbs ting 1

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2016

93 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geografi Tingkatan 1

TRANSCRIPT

MODUL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN 1 DAERAH KERIAN2012

INSTRUMEN

: BAND 1 TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKAN KOD EVIDEN

: B1D1E1 - Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

Rajah 1 : Pusat BandarNyatakan kedudukan relatif tempat-tempat berikut :1. Stadium: Di hadapan stesen bas, di belakang pejabat pos dan di sebelah kiri pejabat

penerangan.

2. Pasar

:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Stesen minyak:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Pawagam:................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Pejabat daerah:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKANKOD EVIDEN: B2D1E1- Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan barisNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Lengkapkan jadual berpandukan rajah di bawah.

BILNAMA MURIDLAJURBARISKOORDINAT

1Tasik Biru

2Masjid

3Hotel

4262653

5512551

62354

72253

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - ARAHKOD EVIDEN: B1D1E2- Menyatakan arah mata angin utama

NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

...............................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 2TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - ARAHKOD EVIDEN: B2D1E2- Mengenal pasti lapan arah mata anginNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ..............................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

.................................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 3TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI - ARAHKOD EVIDEN: B3D1E2- Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas. NAMA: ................................................................... TINGKATAN : ...................TARIKH : ..................

Soalan berikut berdasarkan peta di bawah.

Peta pelancongan negeri Kedah

Dengan menggunakan kompas yang dibekalkan, tentukan arah tempat-tempat berikut:

a. Langkawi dari Kulim Tree Top Walk : ................................................................

b. Pedu Lake dari Sungai Petani Clock Tower : ................................................................

c. Pantai Merdeka Beach dari Gunung Jerai: .................................................................

d. Alor Star dari Bukit Kayu Hitam Golf Course: .................................................................

e. Baling dari Pulau Lembu Diving

: .................................................................

UNTUK KEGUNAAN GURU

Ulasan guru:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan guru

Tarikh:...........................................................

...............................

(Nama:

)

INSTRUMEN: BAND 1TEMA

: KEMAHIRAN GEOGRAFI SKALA DAN JARAKKOD EVIDEN: B1D1E3- Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatifNAMA: ................................................................... TINGKATAN : ....................TARIKH : ..................

Jawab semua soalan berikut berdasarkan peta di bawah.

1. Nyatakan jarak mutlak tempat-tempat berikut.

TempatJarak

Pejabat Pos ke taman Bunga

Rumah Manja ke Padang Bola

Padang Bola ke Pejabat Pos

Taman Bunga ke Padang Bola

2. Jika tambang bas ialah RM0.50 bagi setiap kilometer, nyatakan tambang bas tempat-tempat berikut.

TempatTambang

Pejabat Pos ke taman Bunga

Rumah Manja ke Padang Bola

Padang Bola ke Pejabat Pos

Taman Bunga ke Padang Bola

3. Jika anda