jawapan pbs pjpk ting.1

of 20 /20
B1 DJ1 E1 - Menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal. Arahan kepada pelajar : Padankan setiap komponen kecergasan fizikal di bawah dengan definisi yang betul. Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Kelenturan Kuasa Kelajuan Daya Tahan Otot Keupayaan jantung, salur darah dan sistem pernafasan membekalkan oksigen secara berterusan kepada bahagian otot. Kemampuan otot untuk melakukan kerja dalam tempoh yang panjang. Kemampuan otot untuk mengatasi rintangan menggunakan daya yang maksimum. Kemampuan otot dan sendi untuk melakukan pergerakan dalam julat yang besar. Kemampuan otot menggunakan daya yang maksimum untuk menghasilkan pergerakan yang pantas dalam masa yang singkat. Kemampuan individu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam masa yang singkat. TINGKATAN: NAMA: 1 Disahkan oleh : Nama Guru : Pelajar perlu memadankan kesemua komponen kecergasan dengan definisi yang betul. Nota Guru INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1 TARIKH:

Author: abe-sanie

Post on 18-Jan-2016

299 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pbs

TRANSCRIPT

Page 1: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B1 DJ1 E1 - Menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal.

Arahan kepada pelajar :Padankan setiap komponen kecergasan fizikal di bawah dengan definisi yang betul.

Daya TahanKardiovaskular

Kekuatan Otot

Kelenturan

Kuasa

Kelajuan

Daya TahanOtot

Keupayaan jantung, salur darah dan sistem pernafasan membekalkan oksigen secara berterusan kepada bahagian otot.

Kemampuan otot untuk melakukankerja dalam tempoh yang panjang.

Kemampuan otot untuk mengatasirintangan menggunakan daya yang maksimum.

Kemampuan otot dan sendi untukmelakukan pergerakan dalamjulat yang besar.

Kemampuan otot menggunakan dayayang maksimum untuk menghasilkanpergerakan yang pantas dalam masa yang singkat.

Kemampuan individu bergerak dari satutempat ke tempat lain dalam masa yangsingkat.

TINGKATAN:NAMA:

1

Disahkan oleh : Nama Guru :

Pelajar perlu memadankan kesemua komponen kecergasan dengan definisi yang betul.Nota Guru

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Page 2: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B2 DJ1 E1 - Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

B2 DJ1 E2 - Menyatakan otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan dan kuasa.

Arahan kepada pelajar : Nyatakan organ-organ yang terlibat di dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular seperti yangditunjukkan oleh gambar di bawah.

Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan dan kuasa seperti yang dilabelkan.

TINGKATAN:NAMA:

2 B2 DJ1 E1 - Pelajar perlu menyatakan organ-organ dengan betul.B2 DJ1 E2 - Pelajar perlu menamakan kesemua otot yang dilabelkan dengan betul. Nota Guru

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Jantung

Trisep

Paha/Hamstring

Paha/QuadrisepBetis/Gastroknemius

Dada/Pectoralis major

Bahu/Deltoid

Bisep

Perut/Rectus abdominis

Saluran darah Paru-paru

Page 3: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B3 DJ1 E1 - Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan, kuasa dan kelajuan.

SENARAI SEMAKAktiviti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot,

kelenturan, kuasa dan kelajuan.

Komponen Aktiviti Tarikh

Senamrobik (10 minit)Berjalan pantas (5 minit)Berlari perlahan (5 minit)

Daya TahanKardiovaskular

Daya TahanOtot

KekuatanOtot

Kelenturan

Kuasa

Kelajuan

Skiping (3 minit)

Angkat tumit (20 ulangan)Bangkat tubi (20 ulangan)Tekan tubi (20 ulangan)

Tekan tubi (30 saat)

Bangkit tubi (30 saat)

Bengkok sisi (20 ulangan)Meniarap, angkat tangan dan kaki bersilang (20 ulangan)Duduk melunjur dan jangkau berpasangan (20 ulangan)

Naik turun bangku (30 saat)

Kilas pinggang (20 ulangan)

Lontar bola segar sambil duduk (10 ulangan)Lompat jauh berdiri (5 ulangan)

Lompat ketingting (10 langkah ke hadapan)Lompat dakap (10 ulangan)

Lompat selang-seli (10 ulangan)

Lari pecut (30 meter)Lari pecut (60 meter)

Lompat squat menegak (10 ulangan)

Hop melepasi halangan (5 ulangan)

Dekam luncur (10 ulangan)

Mendagu (30 saat)

( /X)

Arahan kepada guru: 1. Rancang sesi pengajaran bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah.2. Tandakan ( ) pada aktiviti yang berjaya dilakukan oleh pelajar atau ( X ) pada yang gagal dilakukan.

3 Pelajar perlu melakukan sekurang-kurangnya 2 daripada aktiviti yang dicadangkan bagi setiapkomponen kecergasan. Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Page 4: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B4 DJ1 E1 - Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti dalam komponen daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan, kuasa dan kelajuan dengan betul dan selamat.

SENARAI SEMAK

Langkah-langkah keselamatan dalam melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal

Arahan kepada guru : 1. Lakukan pemerhatian terhadap lakuan pelajar sepanjang melakukan aktiviti kecergasan. 2. Tandakan ( ) pada langkah-langkah keselamatan yang berjaya dilakukan oleh pelajar atau ( X ) pada yang gagal dilakukan.

Komponen Langkah-langkah keselamatan

Melakukan aktiviti memanaskan badan

Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

Melakukan aktiviti memanaskan badan

Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

Mematuhi segala arahan guru

Mematuhi segala arahan guru

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti di atas kawasan yang rata

Melakukan aktiviti di atas permukaan yang rata

Melakukan aktiviti di kawasan larian yang selamat Menggunakan kasut yang sesuai

Menggunakan peralatan atau beban yang sesuaidengan kemampuan diri

Melakukan aktiviti mengikut kemampuan Tidak melakukan pergerakan mengenjut-enjut

Melakukan aktiviti secara ansur maju

Melakukan aktiviti secara ansur maju

Memastikan kawasan dan peralatan yang digunakanadalah selamat

Memastikan peralatan yang digunakan tidakmembahayakan orang lain dan diri sendiri

Daya TahanKardiovaskular

Daya Tahan dan

Kekuatan Otot

Kelenturan

Kuasa

Kelajuan

4 Pelajar perlu melaksanakan kesemua langkah keselamatan yang dinyatakan.Nota Guru

Tarikh ( /X)

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Page 5: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B5 DJ1 E1 - Menjelaskan kaedah dan faedah semasa melakukan latihan kecergasan fizikal.

Kaedah Definisi *Contoh Aplikasi

Arahan kepada pelajar :1. Pelajar dikehendaki membentuk kumpulan yang terdiri daripada 2 atau 3 orang ahli.2. Lakukan perbincangan tentang kaedah-kaedah untuk melakukan latihan kecergasan fizikal yang diberi.3. Isikan dapatan perbincangan tersebut ke dalam jadual dibawah.

Arahan kepada pelajar :Senaraikan faedah yang akan diperolehi oleh seseorang individu sekiranya merekamengaplikasikan kaedah-kaedah di atas semasa mereka menjalani latihan kecergasan fizikal.

1. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5 Pelajar perlu mendefinisikan dan memberi contoh aplikasi yang tepat bagi setiap kaedah yang diberikanserta menyenaraikan faedah-faedah bagi kaedah-kaedah tersebut.Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Ansur maju

Tambah beban

Kekerapan

Tempoh masa

Latihan daya tahan otot (Bangkit tubi)Sesi 1 = 10 ulanganSesi 2 = 15 ulanganSesi 3 = 20 ulangan

Latihan daya tahan kardiovaskular (Larian perlahan)Sesi 1 = 2.0kmSesi 2 = 2.5kmSesi 3 = 3.0km

Latihan daya tahan kardiovaskular (Larian perlahan)

Sesi 1 = 15 - 20 minitSesi 2 = 10 - 15 minit

Latihan kekuatan otot (Mendagu)

Minggu 1 = 3 sesi latihanMinggu 2 = 4 sesi latihan

*Contoh aplikasi boleh diberi dalam bentuk pernyataan, jadual atau sebagainya.

Aktiviti dilakukan secaraberperingkat-peringkat daripada yang mudahkepada yang sukar.

Beban latihan ditambahsedikit demi sedikit bagijangka masa tertentu.

Latihan yang dilakukan mengikut prinsip ansur maju dapat mengelakkan kecederaan otot

Latihan yang dilakukan mengikut prinsip tambah beban dapat meningkatkan tahap

Latihan yang dilakukan mengikut prinsip kekerapan dan tempoh masa dapat mengelakkan

dan kemalangan.

kecergasan.

daripada kecederaan otot akibat daripada latihan dilakukan secara berterusan tanpa rehat.

Bilangan sesi latihan yang perlu dilakukandalam jangka masatertentu.

Jangka masa yangdiperlukan untuk menjalani sesuatu sesilatihan perlulah sesuai dengan keperluan.

Page 6: Jawapan PBS PJPK Ting.1

Tarikh Aktiviti SkorDiperolehi

SkorMaksimum

JumlahKehadiran

JumlahSesi Pengesahan

6 Pelajar perlu mendapat jumlah skor minimum sebanyak 85% untuk melepasi evidens ini.Nota Guru

B6 DJ1 E1 - Melibatkan diri secara tekal dalam aktiviti kecergasan fizikal.

Arahan kepada guru :1. Rekodkan kehadiran bagi setiap aktiviti yang dinyatakan dalam jadual di bawah.2. Pada akhir sesi persekolahan beri skor yang diperolehi oleh pelajar dan buat pengesahan (nama dan tandatangan) di ruang yang disediakan.

BORANG SKOR

PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI KECERGASAN FIZIKAL

Pendidikan Jasmani

Sukantara

Sukan Elit

Merentas Desa

Lain-lain (Nyatakan)

Jumlah skor

Sukan Tahunan

Kelab Sukan danPermainan (KOKO)

60%

15%

5%

5%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

100%

Catatan:

Skor diperolehi =

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Jumlah SesiJumlah Kehadiran

X Skor maksimum

1.

2.

3.

4.

5.

Page 7: Jawapan PBS PJPK Ting.1

Arahan kepada pelajar :Nyatakan jenis permainan yang betul berdasarkan kemahiran-kemahiran yang disenaraikandi bawah. (Bola sepak, Bola jaring atau Pingpong)

B1 DJ2 E1 - Menyatakan kemahiran asas dalam permainan bola sepak, bola jaring dan pingpong.

7 Pelajar perlu menyatakan permainan yang betul berdasarkan kemahiran-kemahiran yang diberi. Nota Guru

Hantaran

Hantaran

Menanduk

Mengelak

Menggelecek

Pukulan

Menyerkap

Menjaring

Menendang

Menghadang

Smesy

Servis

Menjaga gol

Gerak kaki

Bola jaring

Bola sepak

Pingpong

Menerimabola

Grip

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Page 8: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B2 DJ2 E1 - Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran permainan bola sepak, bola jaring dan pingpong.

Lembaran Kerja 1

Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat dalam permainan bola sepak seperti yang dilabelkan.

8 Pelajar perlu menamakan kesemua otot yang dilabelkan dengan betul. Nota Guru

Leher/Sternokleidomastoid

Trisep

Bisep

Paha/quadrisep

Paha/quadrisep

Bahu/deltoid

Bahu/deltoid

Perut/Rectus abdominis

Punggung/Gluteus maximus

Paha/hamstring

Betis/gastroknemius

Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat dalam permainan bola jaring seperti yang dilabelkan.

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Betis/gastroknemius

Paha/hamstring

Punggung/Gluteus maximus

Page 9: Jawapan PBS PJPK Ting.1

9 Pelajar perlu menamakan kesemua otot yang dilabelkan dengan betul. Nota Guru

Trisep

TrapeziusBisep

Bahu/deltoid

Perut/Rectus abdominis

B2 DJ2 E1 - Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran permainan bola sepak, bola jaring dan pingpong.

Lembaran Kerja 2

Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat dalam permainan pingpong seperti yang dilabelkan.

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Betis/gastroknemius

Paha/hamstringPaha/quadrisep

Page 10: Jawapan PBS PJPK Ting.1

10 Pelajar perlu melaksanakan semua kemahiran asas yang diajar dengan teknik yang betul. Nota Guru

B3 DJ2 E1 - Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak, bola jaring dan pingpong.

SENARAI SEMAKKemahiran asas bola sepak, bola jaring dan pingpong

Permainan Kemahiran asas Jenis-jenis kemahiran

Bola sepak

Bola jaring

Pingpong

Tendangan leretTendangan lambungTendangan voli

Tendangan bola di udara

Menggunakan kakiMenggunakan pahaMenggunakan dadaMenggunakan sebelah kaki

Menendang

Menyerkap

Menggelecek

Menanduk

Menjaga gol

Hantaran

HantaranHantaran aras dadaHantaran aras kepala

Berlari ke arah yang sesuai

Berdiri membelakangkan pemain lawan

Menjaring pada kedudukan statik

Grip jabat tangan

Servis pukulan hadapanServis pukulan kilasPukulan hadapanPukulan kilasMelakukan smesy

Grip pegang pen

Melangkah setapak ke belakang dan

Berdiri disisi pemain lawan

di atas tanah

sebelah kaki

menjaring

Hantaran lantun

Hantaran ke hadapanHantaran sisiHantaran silangMenanduk ke hadapan Menanduk ke sisi Menanduk ke belakang Menangkap bola leret Menangkap bola tinggi Menumbuk bola

Menerima bola aras dada

Menerima bola dengan kedua-dua kaki

Menerima bola dan mendarat dengan

(mengelak acan) Mengacah dan bergerak ke suatu arah

Menerima bola

Mengelak

Menghadang

Menjaring

Grip

Servis

Pukulan

Smesy

Gerak kaki

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Arahan kepada guru :Tandakan ( ) sekiranya pelajar berjaya melakukan kemahiran yang dinyatakan dengan teknikyang betul atau ( X ) sekiranya pelajar tidak berjaya melakukannya.

( /X)

Page 11: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B1 DJ2 E2 - Menyatakan fasa-fasa lakuan dalam larian pecut dan lontar peluru.

11 Pelajar perlu menyatakan kesemua fasa yang terdapat dalam larian pecut dan lontar peluru dengan tepat.Nota Guru

Arahan kepada pelajar :Susunkan huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang merupakan fasa-fasa yang terdapatdalam larian pecut.

Arahan kepada pelajar :Susunkan huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang merupakan fasa-fasa yang terdapatdalam lontar peluru.

P1

2

3

4

R E L A U M A N

B R E L E A P S

P C E N A U T

P N E A T A M

P1

2

3

4

R E S I E D A N

O

A

A J K

G L E N O G S R

AL O A N N T R

I K T U A L

Disahkan oleh : Nama Guru :

TINGKATAN:NAMA:

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

PERMULAAN

BERLEPAS

PECUTAN

PENAMAT

PERSEDIAAN

GELONGSOR

LONTARAN

IKUT LAJAK

Page 12: Jawapan PBS PJPK Ting.1

TINGKATAN:NAMA:

B2 DJ2 E2 - Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran acara lari pecut dan lontar peluru.

Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lari pecut seperti yang dilabelkan.

Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lontar peluru seperti yang dilabelkan.

12 Pelajar perlu menamakan kesemua otot yang dilabelkan dengan betul.Nota Guru

Disahkan oleh : Nama Guru :

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Trisep

Paha/HamstringPaha/Quadrisep

Tangan

Betis/Gastroknemius

Bahu/Deltoid

Bisep

Kaki

Page 13: Jawapan PBS PJPK Ting.1

A

B

C

D

E

1

2

3

4

13 Pelajar perlu menamakan fasa-fasa yang terdapat dalam larian pecut dan lontar peluru dengan betul.Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

B2 DJ2 E3 - Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut dan lontar peluru.

Arahan kepada pelajar :Kenalpasti fasa-fasa yang terdapat dalam acara lari pecut berdasarkan gambar-gambardibawah.

Arahan kepada pelajar :Kenalpasti fasa-fasa yang terdapat dalam lontar peluru berdasarkan gambar-gambardibawah.

A

D

1 2 3 4

E

B C

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Disahkan oleh : Nama Guru :

Pecutan

Berlepas

Penamat

Ke garisan

Sedia

Lontaran Persediaan

GelongsorIkut lajak

Page 14: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B4 DJ2 E1 - Melakukan kemahiran lari pecut dan lontar peluru dengan betul dan selamat. (Lembaran kerja 1)

SENARAI SEMAKKemahiran melakukan lari pecut dengan betul dan selamat.

TINGKATAN:NAMA:

Langkah Keselamatan Dalam Lari PecutMelakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan.Menggunakan pakaian dan kasut yang sesuai ketika larian.Berlari di tempat yang bebas daripada bahaya.

Jari diletakkan di bahagian belakang garisan.Kedudukan bukaan tangan melebihi luas bahu.

Kaki dominan diletakkan di bahagian hadapan.

Tangan diluruskan.

Pinggul diangkat perlahan-lahan melepasi paras bahu.Kepala dan leher dalam satu garisan dengan tulang

Langkahan semakin panjang selepas 30-40 meter.

Bahu dibawa ke bahagian hadapan sedikit.

Bahu dibawa ke hadapan melepasi tangan. Lutut kaki hadapan berada pada sudut 90°.

Lutut diangkat tinggi.Berlari di atas bebola kaki.Siku dibengkokkan 90°.

Lutut kaki belakang berada pada sudut 120°.Kaki ditolak kuat pada permukaan tanah atau blok permulaan.

Terus berlari selepas garisan penamat.

Badan dicondongkan ke hadapan.Bahagian dada atau torso dibawa ke hadapan.

Mata fokus ke hadapan.

Mata fokus ke hadapan.

Tolakan kuat kaki untuk menghasilkan daya. Pusat graviti ditinggikan secara beransur-ansur. Tangan diayunkan.

Ke garisan

Sedia

Berlepas

Pecutan

Penamat

TeknikKemahiran

belakang.

14 Pelajar perlu melaksanakan kesemua langkah keselamatan dan mengaplikasikan kesemua tekniklari pecut dengan betul.Nota Guru

Arahan kepada guru :1. Lakukan satu ujian kemahiran lari pecut untuk jarak di antara 60 meter hingga 100 meter.2. Perhatikan kepada aspek keselamatan dan teknik yang dilakukan oleh pelajar.3. Tandakan ( ) sekiranya pelajar melakukan langkah-langkah keselamatan yang dinyatakan di dalam senarai semak atau ( X ) sekiranya pelajar tidak melakukannya.4. Tandakan ( ) sekiranya pelajar mengaplikasikan teknik yang dinyatakan di dalam senarai semak atau ( X ) sekiranya pelajar tidak mengaplikasikan teknik tersebut.

Disahkan oleh : Nama Guru :

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

( /X)

( /X)

Page 15: Jawapan PBS PJPK Ting.1

B4 DJ2 E1 - Melakukan kemahiran lari pecut dan lontar peluru dengan betul dan selamat. (Lembaran kerja 2)

SENARAI SEMAK

Kemahiran melakukan lontar peluru (gaya O’Brien) dengan betul dan selamat.

TINGKATAN:NAMA:

Langkah Keselamatan Dalam Lontar PeluruMelakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan.Menggunakan pakaian dan kasut yang sesuai ketika lontaran.Melakukan lontaran selepas memastikan kawasan selamat.

Peluru diletakkan di pangkal 3 jari terpanjang,tidak beradadi tapak tangan dan berada pada leher.

Berdiri dibahagian belakang bulatan denganmembelakangkan sektor bulatan.Bengkokkan lutut dominan untuk merendahkan bahagianatas badan.Gunakan tangan bukan dominan untuk mengimbangibadan.

Peluru ditolak bermula dengan bahagian bahu diikutidengan tangan dan jari.

Pegang peluru dengan tangan dominan.

Kaki bukan dominan dibengkokkan dan ditendang kebelakang sambil kaki dominan mengengsot ke tengahbulatan.

Kedua-dua belah kaki menyentuh tanah semasa pelurudilontar.

Kaki dominan dibawa ke bawah bahagian badan dankaki kiri diletakkan di hadapan bulatan.

Kaki dominan dibawa ke hadapan bulatan dan pada masa sama kaki kiri digerakkan ke belakang secaratergantung untuk membantu keseimbangan badan.

Putarkan kaki kanan yang berpaksi pada bebola kakike arah lontaran. Kilas pinggang, dada dibawa ke hadapan dan badandiangkat ke atas.

Memegangpeluru

Persediaan

Gelongsor

Lontaran

Ikut Lajak

TeknikKemahiran

15 Nota Guru

Disahkan oleh : Nama Guru :

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Arahan kepada guru :1. Lakukan satu ujian kemahiran lontar peluru.2. Perhatikan kepada aspek keselamatan dan teknik yang dilakukan oleh pelajar.3. Tandakan ( ) sekiranya pelajar melakukan langkah-langkah keselamatan yang dinyatakan di dalam senarai semak atau ( X ) sekiranya pelajar tidak melakukannya.4. Tandakan ( ) sekiranya pelajar mengaplikasikan teknik yang dinyatakan di dalam senarai semak atau ( X ) sekiranya pelajar tidak mengaplikasikan teknik tersebut.

Pelajar perlu melaksanakan kesemua langkah keselamatan dan mengaplikasikan kesemua teknikmelontar peluru gaya O’brien dengan betul.

( /X)

( /X)

Page 16: Jawapan PBS PJPK Ting.1

TINGKATAN:NAMA:

16 Pelajar perlu melakukan kesemua kemahiran dengan teknik yang betul dan melaksanakan kesemua undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh guru.Nota Guru

B5 DJ2 E1 - Mempamerkan dan mengaplikasi kemahiran, undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga.

SENARAI SEMAK

Mempamer dan mengaplikasi kemahiran serta undang-undang dan peraturan dalam situasipermainan dan olahraga

Arahan kepada guru : 1. Lakukan pertandingan antara kumpulan bagi setiap jenis permainan di bawah. 2. Tandakan ( ) pada kemahiran serta undang-undang dan peraturan yang berjaya dipamer dan diaplikasi oleh pelajar, manakala tandakan ( X ) pada yang gagal melakukannya.

Sukan Aplikasikemahiran

Aplikasi undang-undang danperaturan

Bola sepak

Bola jaring

Pingpong

Lari pecut

Lontar peluru

MenendangMenyerkapMenggelecekHantaran

Hantaran Tempoh permainanMenerima HadanganMengelak SentuhanMenghadang Gerak kakiGerak kaki Lebih kawasan

Grip Mata pertandinganServis Jumlah servisPukulan Kehilangan mataSmesy

Ke garisan

Memulakan permainan

Permulaan larianSedia Kesalahan larianBerlepas PenamatPecutanPenamat

Memegang Kawasan melontarKawasan mendaratTeknik yang dibatalkanPerkara yang membatalkan

PersediaanGelongsorLontaranIkut Lajak

Menjaring Ofsaid

MenandukMenjaga gol

Menjaga golTendangan penalti

Tendangan golTendangan penjuru

Lontaran ke dalam

Tendangan percuma terus dan tidak terus

Jaringan golOfsaid

Bola di luar permainan

Bilangan pemain,masa,memulakan permainan

Disahkan oleh : Nama Guru :

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

( /X) ( /X)

Page 17: Jawapan PBS PJPK Ting.1

1. Berdiri di atas peti lombol.2. Tangan ___________________________.3. Kaki ______________________________.4. Mata _____________________________.

17

Disahkan oleh : Nama Guru :

Pelajar perlu menyatakan teknik kemahiran pendaratan dan kemahiran statik dengan betul. Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

B2 DJ3 E1 - Menyatakan teknik-teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan dan kemahiran statik.

Arahan kepada pelajar : Isikan tempat kosong dalam jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

Kemahiran

Pendaratan

Statik

Posisi Teknik

(Melompat kehadapan dari peti

lombol danmendarat dengankedua-dua kaki)

(Imbangan skala depan)

Muladiletakkan di sisi paha

kontak ke hadapan

Melompat

Mendarat

Mula hingga tamat

1. Mendarat dengan bahagian _____________ kaki secara serentak.2. Lutut ____________________________ dan bawa badan sedikit hadapan.3. Kedua tangan dibawa ke hadapan.4. Turunkan tangan.5. Angkat tangan dan luruskan badan.

1. Berdiri ______________ dan tangan diluruskan ___________________.2. Melangkah ________________________ sambil melentikkan badan.3. Bengkokkan lutut hadapan sambil mengayunkan tangan ___________________.4. Ayunkan tangan ke depan sambil mengangkat kaki belakang sambil berdiri pada bebola kaki.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

1. Kedua tangan ____________________.2. Lutut _____________________________dan melompat ke hadapan.

dirapatkan

diayun ke atasdibengkokkan

bebola

tegakke atas

ke hadapan

ke belakang

dibengkokkan

Page 18: Jawapan PBS PJPK Ting.1

18

Disahkan oleh : Nama Guru :

Pelajar perlu melaksanakan kemahiran pendaratan dan kemahiran statik dengan teknik yang betul.Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

B3 DJ3 E1 - Melakukan aktiviti kemahiran pendaratan dan kemahiran statik.

Arahan kepada guru : Tandakan ( ) pada aksi kemahiran pendaratan dan kemahiran statik yang berjaya dilakukan oleh pelajar atau ( X ) pada yang tidak berjaya dilakukan.

SENARAI SEMAKKemahiran pendaratan - Lompatan ke hadapan dari peti lombol dan

mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

SENARAI SEMAKKemahiran statik - Imbangan skala depan.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

Page 19: Jawapan PBS PJPK Ting.1

Kekuatan otot (KO) Ketangkasan (KT) Kuasa (KS) Imbangan (I)Kelenturan (KL)

Topik Tema Jenis Pergerakan Aktiviti Komponenkecergasan

Gimnastikpendidikan

Kesedarantubuh badan

Kesedarantubuh badan

Kesedaranrintangan

pada bebanmasa

Aliran bebanbadan dalam

ruang danmasa

Bergerak secarasentuhan berselang

Keseluruhan tubuhbadan

Berjalan dan berhenti berdasarkanrangsangan

Pergerakanmerangkak untukmenggambarkan

kucing

Sebahagian tubuhbadan

Aksi mengangkatbeban

Bergerak secarasentuhan selaluBergerak tanpa

sentuhan seketikaBergerak menggunakan

ruang amBergerak menggunakan

ruang diri

Bergerak menggunakanpelbagai aras

Gulingan kehadapan

Berjalan bebasdalam ruang

Lompat rendah,sederhana tinggi

dan tinggi

Skiping

Lompat bintang

Angkat tumit

Berat-kuat

Serta merta

Mengikut aliran Guling balak

Lompat kanggaruMenggunakan ruang

Pergerakan bebasberdasarkan kawasan

dan arah

Melompat ke sisi,hadapan, belakang

dan ke atas secara rawak

Aksi menumbuk

Kesedaranruang

Kesedaranruang

Gimnastikkreatif

19

Disahkan oleh : Nama Guru :

Pelajar dapat mengenalpasti sekurang-kurangnya satu komponen kecergasan yang betul bagi setiap aktiviti.Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

B3 DJ3 E2 - Mengenalpasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktivitipergerakan kreatif dan gimnastik pendidikan.

Arahan kepada pelajar : Cuba kenalpasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam setiap aktiviti yang dinyatakandengan mengisikan ruang kosong di dalam jadual di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

KO

KL

KL

I

I

KS

KO

KO

KO

KS

KO

KO

KLKO

KT

KT

KS

KO KS

KO

KO

KTKO

KS

KS

Page 20: Jawapan PBS PJPK Ting.1

20 Pelajar perlu melakukan kesemua langkah keselamatan yang dinyatakan.Nota Guru

TINGKATAN:NAMA:

B4 DJ3 E1 - Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahirangimnastik, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif.

SENARAI SEMAK

Langkah-langkah keselamatan dalam melakukan kemahiran gimnastik artistik,gimnastik irama, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif.

Arahan kepada guru : 1. Lakukan pemerhatian terhadap lakuan pelajar sepanjang melakukan aktiviti gimnastik.2. Tandakan ( ) pada langkah-langkah keselamatan yang berjaya dilakukan oleh pelajar atau ( X ) pada yang tidak dilakukan oleh pelajar,.

Kemahiran Langkah-langkah keselamatan

Melakukan aktiviti memanaskan badan

Melakukan aktiviti memanaskan badanMemakai pakaian yang sesuai

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti memanaskan badan

Melakukan aktiviti memanaskan badan

Melakukan aktiviti mengikut kemampuan

Melakukan aktiviti mengikut kemampuan

Mematuhi segala arahan guru

Sentiasa mematuhi panduan dan arahan guru

Mematuhi segala arahan guru

Melakukan aktiviti dengan kehadiran pembantuMenggunakan teknik pendaratan yang betul untuk

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Melakukan aktiviti menyejukkan badan

Memastikan kawasan aktiviti adalah selamat Menggunakan ruang secara bijak dan berkesan

Menggunakan ruang dengan bijak dan berkesan Menggunakan pakaian yang sesuai

Menggunakan pakaian yang sesuai

Memastikan kawasan dan peralatan yang digunakanadalah selamat

GimnastikArtistik

GimnastikIrama

GimnastikPendidikan

PergerakanKreatif

Melakukan aktiviti di tempat yang selamat

Tarikh ( /X)

mengelakkan kecederaan

Memastikan peralatan yang digunakan tidakmembahayakan orang lain dan diri sendiri

Disahkan oleh : Nama Guru :

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH: