jawapan pbs pjpk ting.1

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2016

272 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pbs

TRANSCRIPT

 • B1 DJ1 E1 - Menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal.

  Arahan kepada pelajar :Padankan setiap komponen kecergasan fizikal di bawah dengan definisi yang betul.

  Daya TahanKardiovaskular

  Kekuatan Otot

  Kelenturan

  Kuasa

  Kelajuan

  Daya TahanOtot

  Keupayaan jantung, salur darah dan sistem pernafasan membekalkan oksigen secara berterusan kepada bahagian otot.

  Kemampuan otot untuk melakukankerja dalam tempoh yang panjang.

  Kemampuan otot untuk mengatasirintangan menggunakan daya yang maksimum.

  Kemampuan otot dan sendi untukmelakukan pergerakan dalamjulat yang besar.

  Kemampuan otot menggunakan dayayang maksimum untuk menghasilkanpergerakan yang pantas dalam masa yang singkat.

  Kemampuan individu bergerak dari satutempat ke tempat lain dalam masa yangsingkat.

  TINGKATAN:NAMA:

  1 Disahkan oleh : Nama Guru :Pelajar perlu memadankan kesemua komponen kecergasan dengan definisi yang betul.Nota Guru

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

 • B2 DJ1 E1 - Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

  B2 DJ1 E2 - Menyatakan otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan dan kuasa.

  Arahan kepada pelajar : Nyatakan organ-organ yang terlibat di dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular seperti yangditunjukkan oleh gambar di bawah.

  Arahan kepada pelajar :Namakan otot-otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan dan kuasa seperti yang dilabelkan.

  TINGKATAN:NAMA:

  2 B2 DJ1 E1 - Pelajar perlu menyatakan organ-organ dengan betul.B2 DJ1 E2 - Pelajar perlu menamakan kesemua otot yang dilabelkan dengan betul. Nota Guru

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

  Disahkan oleh : Nama Guru :

  Jantung

  Trisep

  Paha/Hamstring

  Paha/QuadrisepBetis/Gastroknemius

  Dada/Pectoralis major

  Bahu/Deltoid

  Bisep

  Perut/Rectus abdominis

  Saluran darah Paru-paru

 • B3 DJ1 E1 - Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan, kuasa dan kelajuan.

  SENARAI SEMAKAktiviti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot,

  kelenturan, kuasa dan kelajuan.

  Komponen Aktiviti Tarikh

  Senamrobik (10 minit)Berjalan pantas (5 minit)Berlari perlahan (5 minit)

  Daya TahanKardiovaskular

  Daya TahanOtot

  KekuatanOtot

  Kelenturan

  Kuasa

  Kelajuan

  Skiping (3 minit)

  Angkat tumit (20 ulangan)Bangkat tubi (20 ulangan)Tekan tubi (20 ulangan)

  Tekan tubi (30 saat)

  Bangkit tubi (30 saat)

  Bengkok sisi (20 ulangan)Meniarap, angkat tangan dan kaki bersilang (20 ulangan)Duduk melunjur dan jangkau berpasangan (20 ulangan)

  Naik turun bangku (30 saat)

  Kilas pinggang (20 ulangan)

  Lontar bola segar sambil duduk (10 ulangan)Lompat jauh berdiri (5 ulangan)

  Lompat ketingting (10 langkah ke hadapan)Lompat dakap (10 ulangan)

  Lompat selang-seli (10 ulangan)

  Lari pecut (30 meter)Lari pecut (60 meter)

  Lompat squat menegak (10 ulangan)

  Hop melepasi halangan (5 ulangan)

  Dekam luncur (10 ulangan)

  Mendagu (30 saat)

  ( /X)

  Arahan kepada guru: 1. Rancang sesi pengajaran bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah.2. Tandakan ( ) pada aktiviti yang berjaya dilakukan oleh pelajar atau ( X ) pada yang gagal dilakukan.

  3 Pelajar perlu melakukan sekurang-kurangnya 2 daripada aktiviti yang dicadangkan bagi setiapkomponen kecergasan. Nota Guru

  TINGKATAN:NAMA:

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

  Disahkan oleh : Nama Guru :

 • B4 DJ1 E1 - Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti dalam komponen daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan, kuasa dan kelajuan dengan betul dan selamat.

  SENARAI SEMAK

  Langkah-langkah keselamatan dalam melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal

  Arahan kepada guru : 1. Lakukan pemerhatian terhadap lakuan pelajar sepanjang melakukan aktiviti kecergasan. 2. Tandakan ( ) pada langkah-langkah keselamatan yang berjaya dilakukan oleh pelajar atau ( X ) pada yang gagal dilakukan.

  Komponen Langkah-langkah keselamatan

  Melakukan aktiviti memanaskan badan

  Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

  Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

  Melakukan aktiviti memanaskan badan

  Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan

  Mematuhi segala arahan guru

  Mematuhi segala arahan guru

  Melakukan aktiviti menyejukkan badan

  Melakukan aktiviti menyejukkan badan

  Melakukan aktiviti menyejukkan badan

  Melakukan aktiviti menyejukkan badan

  Melakukan aktiviti menyejukkan badan

  Melakukan aktiviti di atas kawasan yang rata

  Melakukan aktiviti di atas permukaan yang rata

  Melakukan aktiviti di kawasan larian yang selamat Menggunakan kasut yang sesuai

  Menggunakan peralatan atau beban yang sesuaidengan kemampuan diri

  Melakukan aktiviti mengikut kemampuan Tidak melakukan pergerakan mengenjut-enjut

  Melakukan aktiviti secara ansur maju

  Melakukan aktiviti secara ansur maju

  Memastikan kawasan dan peralatan yang digunakanadalah selamat

  Memastikan peralatan yang digunakan tidakmembahayakan orang lain dan diri sendiri

  Daya TahanKardiovaskular

  Daya Tahan dan

  Kekuatan Otot

  Kelenturan

  Kuasa

  Kelajuan

  4 Pelajar perlu melaksanakan kesemua langkah keselamatan yang dinyatakan.Nota Guru

  Tarikh ( /X)

  TINGKATAN:NAMA:

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

  Disahkan oleh : Nama Guru :

 • B5 DJ1 E1 - Menjelaskan kaedah dan faedah semasa melakukan latihan kecergasan fizikal.

  Kaedah Definisi *Contoh Aplikasi

  Arahan kepada pelajar :1. Pelajar dikehendaki membentuk kumpulan yang terdiri daripada 2 atau 3 orang ahli.2. Lakukan perbincangan tentang kaedah-kaedah untuk melakukan latihan kecergasan fizikal yang diberi.3. Isikan dapatan perbincangan tersebut ke dalam jadual dibawah.

  Arahan kepada pelajar :Senaraikan faedah yang akan diperolehi oleh seseorang individu sekiranya merekamengaplikasikan kaedah-kaedah di atas semasa mereka menjalani latihan kecergasan fizikal.

  1. _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  2. _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  3. _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  5 Pelajar perlu mendefinisikan dan memberi contoh aplikasi yang tepat bagi setiap kaedah yang diberikanserta menyenaraikan faedah-faedah bagi kaedah-kaedah tersebut.Nota Guru

  TINGKATAN:NAMA:

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

  Disahkan oleh : Nama Guru :

  Ansur maju

  Tambah beban

  Kekerapan

  Tempoh masa

  Latihan daya tahan otot (Bangkit tubi)Sesi 1 = 10 ulanganSesi 2 = 15 ulanganSesi 3 = 20 ulangan

  Latihan daya tahan kardiovaskular (Larian perlahan)Sesi 1 = 2.0kmSesi 2 = 2.5kmSesi 3 = 3.0km

  Latihan daya tahan kardiovaskular (Larian perlahan)

  Sesi 1 = 15 - 20 minitSesi 2 = 10 - 15 minit

  Latihan kekuatan otot (Mendagu)

  Minggu 1 = 3 sesi latihanMinggu 2 = 4 sesi latihan

  *Contoh aplikasi boleh diberi dalam bentuk pernyataan, jadual atau sebagainya.

  Aktiviti dilakukan secaraberperingkat-peringkat daripada yang mudahkepada yang sukar.

  Beban latihan ditambahsedikit demi sedikit bagijangka masa tertentu.

  Latihan yang dilakukan mengikut prinsip ansur maju dapat mengelakkan kecederaan otot

  Latihan yang dilakukan mengikut prinsip tambah beban dapat meningkatkan tahap

  Latihan yang dilakukan mengikut prinsip kekerapan dan tempoh masa dapat mengelakkan

  dan kemalangan.

  kecergasan.

  daripada kecederaan otot akibat daripada latihan dilakukan secara berterusan tanpa rehat.

  Bilangan sesi latihan yang perlu dilakukandalam jangka masatertentu.

  Jangka masa yangdiperlukan untuk menjalani sesuatu sesilatihan perlulah sesuai dengan keperluan.

 • Tarikh Aktiviti SkorDiperolehiSkor

  MaksimumJumlah

  KehadiranJumlah

  Sesi Pengesahan

  6 Pelajar perlu mendapat jumlah skor minimum sebanyak 85% untuk melepasi evidens ini.Nota Guru

  B6 DJ1 E1 - Melibatkan diri secara tekal dalam aktiviti kecergasan fizikal.

  Arahan kepada guru :1. Rekodkan kehadiran bagi setiap aktiviti yang dinyatakan dalam jadual di bawah.2. Pada akhir sesi persekolahan beri skor yang diperolehi oleh pelajar dan buat pengesahan (nama dan tandatangan) di ruang yang disediakan.

  BORANG SKOR

  PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI KECERGASAN FIZIKAL

  Pendidikan Jasmani

  Sukantara

  Sukan Elit

  Merentas Desa

  Lain-lain (Nyatakan)

  Jumlah skor

  Sukan Tahunan

  Kelab Sukan danPermainan (KOKO)

  60%

  15%

  5%

  5%

  5%

  5%

  1%

  1%

  1%

  1%

  1%

  100%

  Catatan:

  Skor diperolehi =

  TINGKATAN:NAMA:

  INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PJPK TINGKATAN 1TARIKH:

  Disahkan oleh : Nama Guru :

  Jumlah SesiJumlah Kehadiran

  X Skor maksimum

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.