rpt ting 1 geografi pbs edited

21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 1 SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, LEDANG, JOHOR RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS 2016 GEOGRAFI TINGKATAN 1 Diedit Oleh : CIK. BAVANEI A/P MOHANA SUNDARAM SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, SG. MATI LEDANG. JOHOR

Upload: sri-kiranya

Post on 13-Jul-2016

250 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

RPT TINGKATAN 1

TRANSCRIPT

Page 1: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSMTINGKATAN 1

SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, LEDANG, JOHOR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &DOKUMEN STANDARD PRESTASI

PBS 2016

GEOGRAFI TINGKATAN 1Diedit Oleh :

CIK. BAVANEI A/P MOHANA SUNDARAM

SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, SG. MATI LEDANG. JOHOR

Page 2: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

1 TAHUMengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia.

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

6TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia.

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

Minggu/ Tajuk/ Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Band / Deskriptor / Evidens Cadangan2

Page 3: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

Tarikh Tema Patriotisme MBM/Pendekatan

M13-7/1 Pendaftaran Pelajar Dan Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 1

M210-14/1

Kedudukan KedudukanMutlak

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif denganMenyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat lajur dan baris berdasarkan kedudukan murid di dalam kelas.

BAND 1Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

Kedudukan

Pendekatan :

I-THINKPeta BulatanPeta Pokok

BBM: Buku TeksKertas Mahjung(pelan kedudukan pelajar dalam kelas)Pita ukurPelan kedudukan murid

Kedudukan relatif

Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat BAND 2

Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul.

Kedudukan

Melukis pelan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris

M317-21/1

Arah Arah

Menentukan arah dengan menggunakan kompasMenyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dan melukis arah tersebut berdasarkan mata angin kompas.

BAND 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

Arah I-THINKPeta BulatanPeta Alir

BBM: Buku TeksKompasJangka sudut

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan

BAND 2Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul.

Arah

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah

BAND 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat.

Mengorientasi kompas

3

Page 4: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

Minggu/Tarikh

Tajuk/Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur

Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens CadanganMBM

24/1/15 Cuti Hari Thaipusam

M425-28/1

Skala dan Jarak

Jarak Mengenal skala dan jarak Mengenalpasti skala lurus dan melukiskannya BAND 1

BAND 2

Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

Skala dan JarakMenjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul.

Skala dan Jarak

I-THINKPeta Bulatan

BBM: AtlasBuku teksPita UkurKertas MahjungPelan SekolahPeta lakar

Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus BAND 3

Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat.

Mengukur jarak menggunakan skala

Mentakrifkan konsep jarak dan menyatakan jarak dari rumah ke sekolahMelukiskan pelan bilik darjah berasaskan skala lurusMengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolahMengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar

BAND 3Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat.

Skala dan Jarak

M531-4/2

Peta KedudukanArahJarak

Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar Mengenal pasti ciri fizikal berdasarkan simbol dalam peta lakar

BAND 2

Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul.

Simbol peta

I-THINKPeta AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksPeta lakar

Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan BAND 2 Menjelaskan kemahiran geografi yang

berkaitan perkara berikut dengan betul.

Simbol peta

M614-18/2

Peta PetaMengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar BAND 4 Mengaplikasikan dan menghubungkait

kemahiran geografi dalam organisasi ruang atau lapangan mengikut prosedur yang betul.

Mentafsir peta lakar mengikut ciri fizikal dan budaya secara menyeluruh. BAND 5 Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang relevan/sesuai.

15-16/2 PENILAIAN KURIKULUM 1

M721-25/2

Graf

DataJadual

Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf Mengumpul dan merekod data bilangan murid

I-THINKPeta AlirPeta Pokok

4

Page 5: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

M828-3/3

Graf

Graf Bar Mudah

Membina graf bar mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai

BAND 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat.

Membina grafI-THINKPeta AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksKertas grafInternetOHPBahan cetak

Graf GarisMembina graf garis berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai

BAND 3 Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat.

Membina grafM9

6-10/3

Graf

Graf barmudah

Mentafsir graf bar mudah dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:(paling banyak/sedikit/perbezaan)

Graf garisan

Mentafsir graf garisan dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut::(paling banyak/sedikit/perbezaan)

13-17/3/2016

Cuti Pertengahan Penggal 1

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

M1020-24/3

M1127-31/3

Bentuk Muka Bumi dan Potensinya:Bentuk Muka Bumi

Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia.Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan & pinggir laut

Mencintai NegaraMalaysia dan

berbangga terhadap keindahan alam

semula jadi negara

BAND 1 Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul.

I-THINKPeta Pokok

BBM: Buku TeksGeoTVInternetCakera PadatPeta Malaysia

Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut negara Malaysia berpandukan peta.

BAND 3Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat.

Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

5

Page 6: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia.

Tanah Tinggi Lipatan Memahami sistem Gunung Lipat.Mengenal pasti dan menamakan di atas peta Malaysia rangkaian dan banjaran gunung Malaysia.Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia.

Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana bebas daripada

kejadian gunung berapi dan gempa bumi.

I-THINKPeta Pokok

BBM: Buku TeksGeoTVInternetAtlasCakera PadatKertas Manjung

Menyatakan sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua.Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia.

BAND 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuau dan betul.

Tanah tinggi

Menjelas dan membuat perbandingan ciri-ciri sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua.

Minggu/Tarikh

Tajuk/Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur

Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens CadanganMBM

M12

3-7/4

Tanah Pamah

DataranTanah pamah

Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.Menyenarai contoh-contoh dan menamakan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Mencintai negara

Malaysia berbangga terhadap keindahan

alam semula jadi negara

BAND 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuau dan betul.

Tanah pamah

I-THINKPeta Bulatan

BBM: Buku TeksGeoTVPeta bentuk muka bumi MalaysiaCakera padatAtlasKertas mahjung.Lembaran Kerja

Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta.

BAND 3 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat.

Tanah pamah Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.

M13

10-14/4

Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua.

Mencintai negara Malaysia dengan

berbangga terhadap keindahan dan

keistimewaan pinggir laut negara Malaysia.

BAND 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuau dan betul.

Pinggir laut

I-THINKPeta Bulatan

BBM: Buku TeksGeoTVFotoKertas MahjungInternet

Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi , tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua berdasarkan rajah.

6

Page 7: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

MajalahMenjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

M1417-21/4

Saliran Profil PanjangProfil Rentas

Memahami Profil SungaiMenyenaraikan jenis-jenis saliran.Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta.Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Mencintai negara

Malaysia dengan bersyukur kerana

mempunyai banyak sungai, tasik dan air

terjun yang unik.

BAND 3 Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia dengan fakta yang tepat.

Saliran

I-THINKPeta AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksAtlasModel

Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai iaitu jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik dan delta.Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil sepanjang sungai.

BAND 2 Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuau dan betul.

Saliran

Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai.

Minggu/Tarikh

Tajuk/Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur

Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens CadanganMBM

M1524-29/4

M162-5/5

Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Kawasan Tadahan

Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Berusaha membangunkan negara Malaysia

bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada

pembangunan negara Malaysia.

BAND 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas.

Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

I-THINKPeta BulatanPeta Pokok

BBM: Buku TeksGeoTVKertas MahjungFoto

Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia.

BAND 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas.

Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain (Switzerland, Pulau Jawa, Negara Thai, Tasik Tonle Sap Kampuchea)

BAND 5Membanding dan membezakan dengan betul kepentingan pelbagai bentuk muka bumi yang berkaitan terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain.

Mencintai negara

7

Page 8: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia

Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia serta menyenaraikan contoh-contoh halangan. Malaysia berbangga

terhadap keindahan alam semula jadi

negara

I-THINKPeta BulatanPeta Pokok

BBM: Buku TeksKertas mahjungInternetGeoTV

Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

1/5/15 Cuti Hari PekerjaM17

8-12/5

M1815-19/5

M 1922-26/5

Peperiksaan Setengah Tahun

15/5/2016 SAMBUTAN HARI GURU STMI27-11/6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

M19

M 2012-16/6

Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar.

PemeliharaanPemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

Mencintai negara Malaysia

I-THINKPeta Pelbagai AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksInternetGeoTVKertas mahjungFoto

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitarMenganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara.

Minggu/Tarikh

Tajuk/Tema Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur

Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens CadanganMBM

M2119-23/6

Cuaca dan Iklim serta pengaruhnya Pergerakan bumi dalam

Memahami putaran dan peredaran bumiMentakrif putaran dan menyenaraikan kesan-kesan putaran bumi.

I-THINKPeta Pelbagai AlirPeta Pokok

BBM: Mentakrif peredaran bumi dan menyenaraikan BAND 2 Menerangkan pengaruh pergerakan

bumi terhadap cuaca dan iklim dengan

8

Page 9: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

sistem suria: pengaruh pergerakan bumi trhadap cuaca & iklim

kesan-kesan peredaran bumi. jelas. Putaran bumi Peredaran bumi

Buku TeksInternetGeoTVGlobLampu suluh

Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian empat musim (musim bunga,panas,luruh dan sejuk).

M2226-30/6

M2310-14/7

Pergerakan bumi dalam sistem suria: cuaca dan iklim negara Malaysia

Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia:SuhuAnginHujan

Bersyukurdan berbangga

BAND 1

BAND 2

Menyatakan jenis iklim dan ciri-cirinya di Malaysia dengan tepat.

Menerangkan pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim dengan jelas.

Putaran bumi Peredaran bumi

I-THINKPeta BulatanPeta Pokok

BBM: Buku TeksInternetGeoTVPeta iklimKertas mahjungPeta kosong

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim MalaysiaMenghubungkaitkan faktor (kedudukan,angin monsun,ketinggian dan kepulauan) dengan iklim negara Malaysia

BAND 3 Mengenal pasti dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia dengan tepat.

M2417-21/7

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: cara hidup

Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentuMengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas (Gurun Thar)Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon panas ( Gurun Thar)

Mencintai negara MalaysiaBersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau

BAND 3 Mengenal pasti dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia dengan tepat.

I-THINKPeta Pelbagai AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksInternetGeoTVDSTPeta duniaKertas mahjungFotoAtlasKeratan akhbar / majalahJadual anak Panah (JAP)

9

Page 10: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

Minggu/Tarikh

Tajuk/Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur

Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens CadanganMBM

M2524-28/7

M2631-4/8

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: cara hidup

Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia)

Mencintai negara Malaysia

Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan

cuaca yang tidak melampau

I-THINKPeta Pelbagai AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksInternetGeoTVDSTFotoAtlasKeratan akhbar / majalahinternetPeta dunia

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sejuk (Greenland)Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sejuk (Greenland)

BAND 4 Menghubungkait pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup manusia di Malaysia dan di zon iklim yang lain dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

Pertanian Perikanan

M277-11/8

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara MalaysiaMenyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia – pertanian, perikanan, pembalakan, pelancongan, perkilangan, perlombongan

Mencintai negara Malaysia

-menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara

Malaysia

I-THINKPeta Pelbagai AlirPeta Pokok

BBM: Buku TeksInternetGeoTVPeta kosongAtlasPeta Malaysia

Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia - pertanian, perikanan, pembalakan, pelancongan, perkilangan, perlombongan

BAND 4 Menghubungkait pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup manusia di Malaysia dan di zon iklim yang lain dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

Pertanian Perikanan

M2814-18/8

Pengaruh manusia terhadap cuaca dan

Peningkatan suhuKemarauJerebu

Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklimMenyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap peningkatan suhu, kemarau dan jerebu

Mencintai negara Malaysia

-menghargai keadaan cuaca dan

BAND 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif

I-THINKPeta Pelbagai Alir

10

Page 11: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

M2921-25/8

iklimHujan asidKesan rumah hijau

Pulau habaPenipisan lapisan ozon

iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara

MalaysiaPeka terhadap

kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca

dan iklim negara Malaysia

dan menyeluruh.

BBM:Buku TeksInternetGeoTVCartaKeratan akhbar / majalahBuku TeksInternetGeoTVCartaKeratan akhbar / majalahKertas mahjungFotoCakera padatInternet

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap hujan asid dan kesan rumah hijauMenyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap pulau haba dan penipisan lapisan ozonMenjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan terhadap cuaca dan iklim.Menjelaskan dengan contoh pengaruh kegiatan perindustrian terhadap cuaca dan iklimMenjelaskan dengan contoh pengaruh pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklimMerumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

M3028-1/9

M314-8/9

Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar :Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Kepelbagaian taburan

hutan hujan tropika

hutan paya hutan pantai

hutan gunung

Memahami jenis dan taburan tumbu-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara MalaysiaMenyenarai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia. Mencintai negara

Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan

semulajadi dan hidupan liar negara

Malaysia

BAND 1Menyatakan / menunjukkan jenis tumbuhan semula jadi di kawasan sekitar dengan tepat.

I-THINKPeta BulatanPeta PokokPeta Dakap

BBM: Buku TeksDSTPeta MalaysiaFotoCakera padatAtlasCartaBuku sumber petaKertas mahjungInternet

Memadankan taburan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia Menyenarai contoh hidupan liar di negara Malaysia

BAND 2 Menjelaskan jenis hidupan liar dengan betul.

Mengenalpasti ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.

BAND 2 Menjelaskan jenis tumbuhan semula jadi dengan betul.

Membanding dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

M3218-22/9

M3325-29

Faktor-faktor mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Menghubungkait jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan bentuk muka bumi , iklim , tanih dan saliran

Mencintai negara Malaysia

berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan

semulajadi dan hidupan liar negara

Malaysia

I-ThinkPeta PokokBBM: Buku TeksDstInternet GeotvKertas MahjungPeta MalaysiaAtlas

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda

BAND 3 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan semulajadi dengan tepat.

9-17/9/15 Cuti Penggal Pertengahan Penggal 2Jenis dan kawasan Memahami jenis dan taburan tumbuh- Mencintai negara I-THINK

11

Page 12: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

M343-6/10

taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Gurun panas Tundra, Mediterranean Monsun Tropika

tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain.Menyatakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Malaysiaberbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan

semulajadi dan hidupan liar negara

Malaysia

Peta Pokok

BBM: ku TeksGeoTVInternetPeta dunia (kosong) AtlasLembaran grafik(JAP)Kertas mahjungManila kadKeratan akhbar

Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra .Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun TropikaMenjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan TundraMenjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monsun Tropika

BAND 4 Membandingkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara lain dengan contoh yang sesuai.

M359-13/10

Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Ekosistemhabitat

Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara MalaysiaMenyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Mencintai negara Malaysia

berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan

semulajadi dan hidupan liar negara

Malaysia

I-THINKPeta BulatanPeta Pokok

BBM: Buku TeksGeoTVInternetKertas A4Keratan akhbarFotoKertas mahjung

Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

BAND 4 Membandingkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara lain dengan contoh yang sesuai.

Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

BAND 4 Membandingkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara lain dengan contoh yang sesuai.

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

KepupusanKetandusanPencemaran

Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarMenyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Mencintai negara Malaysia

berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan

semulajadi dan hidupan liar negara

Malaysia

I-THINKPeta Pelbagai AlirPeta Bulatan

BBM: Buku TeksGeoTVInternetKertas A4Keratan akhbarFotoKertas mahjung

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarMenjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarMenjelaskan dengan contoh kesan kegiatan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

BAND 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan

12

Page 13: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

contoh yang sesuai.

Merumus kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan

BAND 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

M3616-20/10

Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

PemeliharaanPemuliharaan

Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

BAND 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

I-THINKPeta BulatanPeta Pokok

BBM: Buku TeksGeoTVInternetBuku rujukan Keratan akhbar / majalahLembaran kerjaKertas mahjung

Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

BAND 6 Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

BAND 6 Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

02/10/16 Cuti Awal Muharam 1437 H

M3723-27/10

M3830-3/11

Peperiksaan Akhir Tahun 2016

M39-M415-23/11-

Penambahbaikan PBS

26/11/16-31/12/2016

Cuti Akhir Tahun

13

Page 14: Rpt Ting 1 Geografi Pbs Edited

2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM& DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS TINGKATAN 1

14