eviden pbs ting 1

Upload: -

Post on 05-Apr-2018

268 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  1/45

  BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH AL BAQARAH 1-286

  B1D1E1

  Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah mengikut bacaan guru.

  B2D1E1

  Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan bimbingan guru.

  B3D1E1

  Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul tanpa bimbingan.

  B4D1E1

  Membaca ayat-ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang

  khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin.

  B5D1E1

  Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar.

  B6D1E1

  Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih.

  BAHAGIAN AYAT HAFAZAN

  D1D2E1

  Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah al-Baqarah:

  ayat 1 5

  ayat 201

  ayat 255

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  2/45

  ayat 256

  ayat 284 286

  B2D2E1

  Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah iaitu:

  ayat 1 5

  ayat 201

  ayat 255

  ayat 256

  ayat 284 286

  B3D2E1

  Menghafaz ayat-ayat surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid iaitu:

  ayat 1 5

  ayat 201

  ayat 255

  ayat 256

  ayat 284 286

  B4D2E1

  Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar iaitu:

  ayat 1 5

  ayat 201

  ayat 255

  ayat 256

  ayat 284 286

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  3/45

  B5D2E1

  Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu:

  ayat 1 5

  ayat 201

  ayat 255

  ayat 256

  ayat 284 286

  B6D2E1

  Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan

  bertadwir:

  ayat 1 5

  ayat 201

  ayat 255

  ayat 256

  ayat 284 286

  BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN : PELAJARAN 1-10

  B1D3E1

  Mengiakan/menggeleng/diam dgn pergerakan badan (body language) @ memberi isyarat mengenai

  isi kandungan ayat-ayat surah al-Baqarah iaitu :

  ayat 1 5 ( PEL 1 - AL QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP )

  ayat 34 37 ( PEL 2 - MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT )

  ayat 83 ( PEL 3 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  4/45

  ayat 155 156 ( PEL 4 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 168 ( PEL 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM )

  ayat 201 ( PEL 6 KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN )

  ayat 219 ( PEL 7 ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN )

  ayat 255 ( PEL 8 KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT )

  ayat 256 ( PEL 9 BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH )

  ayat 284 286 ( PEL 10 SIFAT-SIFAT ALLAH SWT )

  B2D3E1

  Menyatakan isi kandungan ayat -ayat surah al-Baqarah dgn betul iaitu :

  ayat 1 5 ( PEL 1 - AL QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP )

  ayat 34 37 ( PEL 2 - MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT )

  ayat 83 ( PEL 3 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 155 156 ( PEL 4 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 168 ( PEL 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM )

  ayat 201 ( PEL 6 KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN )

  ayat 219 ( PEL 7 ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN )

  ayat 255 ( PEL 8 KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT )

  ayat 256 ( PEL 9 BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH )

  ayat 284 286 ( PEL 10 SIFAT-SIFAT ALLAH SWT )

  B3D3E1

  Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah al-Baqarah iaitu :

  ayat 1 5 ( PEL 1 - AL QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP )

  ayat 34 37 ( PEL 2 - MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT )

  ayat 83 ( PEL 3 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  5/45

  ayat 155 156 ( PEL 4 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 168 ( PEL 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM )

  ayat 201 ( PEL 6 KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN )

  ayat 219 ( PEL 7 ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN )

  ayat 255 ( PEL 8 KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT )

  ayat 256 ( PEL 9 BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH )

  ayat 284 286 ( PEL 10 SIFAT-SIFAT ALLAH SWT )

  B4D3E1

  Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dgn betul iaitu :

  ayat 1 5 ( PEL 1 - AL QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP )

  ayat 34 37 ( PEL 2 - MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT )

  ayat 83 ( PEL 3 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 155 156 ( PEL 4 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 168 ( PEL 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM )

  ayat 201 ( PEL 6 KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN )

  ayat 219 ( PEL 7 ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN )

  ayat 255 ( PEL 8 KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT )

  ayat 256 ( PEL 9 BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH )

  ayat 284 286 ( PEL 10 SIFAT-SIFAT ALLAH SWT )

  B5D3E1

  Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dgn betul dan istiqamah :

  ayat 1 5 ( PEL 1 - AL QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP )

  ayat 34 37 ( PEL 2 - MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT )

  ayat 83 ( PEL 3 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 155 156 ( PEL 4 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  6/45

  ayat 168 ( PEL 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM )

  ayat 201 ( PEL 6 KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN )

  ayat 219 ( PEL 7 ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN )

  ayat 255 ( PEL 8 KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT )

  ayat 256 ( PEL 9 BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH )

  ayat 284 286 ( PEL 10 SIFAT-SIFAT ALLAH SWT )

  B6D3E1

  Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dgn betul, istiqamah dan boleh

  dicontohi : ayat 1 5 ( PEL 1 - AL QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP )

  ayat 34 37 ( PEL 2 - MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT )

  ayat 83 ( PEL 3 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 155 156 ( PEL 4 BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN )

  ayat 168 ( PEL 5 MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM )

  ayat 201 ( PEL 6 KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN )

  ayat 219 ( PEL 7 ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN )

  ayat 255 ( PEL 8 KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT )

  ayat 256 ( PEL 9 BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH )

  ayat 284 286 ( PEL 10 SIFAT-SIFAT ALLAH SWT )

  BAHAGIAN HADIS KEFAHAMAN : PELAJARAN 11-13

  PELAJARAN 11 : PENGENALAN HADIS (BT 75-79)

  B1D4E1

  Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) memberi isyarat atau

  menyatakan:

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  7/45

  -Pengertian hadis. ( PEL 11 BT MS 76 )

  -Hadis sebagai sumber hukum ( PEL 11 BT MS 76 )

  -Menyatakan perbezaan hadis dan al-Quran. ( PEL 11 BT MS 77 )

  B2D4E1

  Menyatakan

  -Maksud hadis al-Aqwal dan al-Afal ( PEL 11 BT MS 78 )

  -Menerangkan syarat-syarat perawi hadis ( PEL 11 BT MS 79 )

  B3D4E1

  -Menyatakan perbezaan hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran.

  ( PEL 11 BT MS 77 )

  BAND 4

  - TIADA

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 12 : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN (BT 80-85)

  BAND 1

  - TIADA

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  8/45

  BAND 2

  - TIADA

  BAND 3

  - TIADA

  B4D4E1

  Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul.

  -Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin ( PEL 12 BT MS 81 )

  B5D4E1

  Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah:

  -Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.

  ( PEL 12 BT MS 81 )

  B6D4E1

  Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

  -Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. ( PEL 12 BT MS 81 )

  PELAJARAN 13 : ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN (BT 86-90)

  BAND 1

  - TIADA

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  9/45

  BAND 2

  - TIADA

  BAND 3

  - TIADA

  B4D4E1

  Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul.

  -Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu ( PEL 13 BT MS 87 )

  B5D4E1

  Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan

  dengan betul dan istiqamah:

  -Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu ( PEL 13 BT MS 87 )

  B6D4E1

  Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

  -Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu ( PEL 13 BT MS 87 )

  BAHAGIAN AQIDAH : PELAJARAN 14-18

  PELAJARAN 14 : KONSEP AQIDAH (BT 91-95)

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  10/45

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  11/45

  Menyatakan sumber utama akidah Islamiah. ( PEL 15 BT MS 97 )

  B2D6E3

  Menyatakan empat aspek akidah Islamiah. ( PEL 15 BT MS 99 )

  B3D6E1

  Menyenaraikan perkara-perkara yang merosakkan akidah.

  B3D6E2

  Menyenaraikan perkara-perkara yang memantapkan akidah.

  B4D5E1

  Menyatakan perkara-perkara yang boleh memantapkan akidah.

  B4D5E2

  Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah.

  B5D5E1

  Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan.

  B5D5E2

  Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan.

  B5D5E3

  Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman.

  B6D5E1

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  12/45

  Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi.

  B6D5E2

  Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan

  dan boleh dicontohi.

  B6D5E3

  Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman secara berterusan.

  PELAJARAN 16 : KONSEP MUSLIM DAN MUKMIN (BUKU TEKS 103-108)

  B1D8E1

  Menyatakan maksud islam, iman dan ihsan.

  ( PEL 16 BT MS 103-108 )

  B2D8E1

  Menyatakan maksud muslim dan mukmin.

  ( PEL 16 BT MS 103-108 )

  B3D8E1

  Menyenaraikan sifat-sifat muslim dan mukmin.

  ( PEL 16 BT MS 103-108 )

  B4D7E1

  Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin.

  ( PEL 16 BT MS 103-108 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  13/45

  B5D7E1

  Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin secara istiqamah.

  ( PEL 16 BT MS 103-108 )

  B6D7E1

  Mempamerkan imej muslim yang mukmin.

  ( PEL 16 BT MS 103-108 )

  PELAJARAN 17 : RUKUN IMAN TERAS AQIDAH ISLAM (BUKU TEKS 109-113)

  B1D7E1

  Menyatakan rukun iman.

  ( PEL 17 BT MS 109-113 )

  B2D7E1

  Menyatakan maksud rukun iman.

  ( PEL 17 BT MS 109-113 )

  B3D7E1

  Menyenaraikan akibat tidak mempercayai rukun iman.

  ( PEL 17 BT MS 109-113 )

  B4D6E1

  Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman

  dengan betul.

  ( PEL 17 BT MS 110-112 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  14/45

  B5D6E1

  Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman

  dengan betul dan istiqamah.

  ( PEL 17 BT MS 110-113 )

  B6D6E1

  Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman

  dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

  ( PEL 17 BT MS 110-113 )

  PELAJARAN 18 : DALIL KEWUJUDAN ALLAH SWT (BUKU T EKS 114-120)

  B1D9E1

  Menyebut bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah (nyata).

  ( PEL 18 BT MS 114-120 )

  B2D9E1

  Menyatakan dalil akli tentang kewujudan Allah SWT.

  ( PEL 18 BT MS 114-120 )

  B3D9E1

  Menyatakan dalil nakli tentang kewujudan Allah SWT.

  ( PEL 18 BT MS 114-120 )

  B4D8E1

  Menjelaskan bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah.

  ( PEL 18 BT MS 114-120 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  15/45

  B5D8E1

  Menunjukkan kesyukuran melalui perkataan , perlakuan dan keyakinan bahawa Allah SWT itu wujud.

  ( PEL 18 BT MS 114-120 )

  B6D8E1

  Mempamerkan sikap taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

  ( PEL 18 BT MS 114-120 )

  PELAJARAN 19 : UNIT 1 KONSEP FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH

  (BT 122-123)

  B1D10E1 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian :

  Fardhu Ain

  Fardhu Kifayah

  B2D10E1 ( DSP : MS17 )

  Memberi contoh:

  Fardhu Ain

  Fardhu Kifayah

  B3D10E1 ( DSP : MS23 )

  Menjelaskan perbezaan antara :

  Fardhu Ain

  Fardhu Kifayah

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  16/45

  BAND 4

  - TIADA

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 19 : UNIT 2 KEPENTINGAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH

  (BT 125-128)

  BAND 1

  - TIADA

  BAND 2

  - TIADA

  BAND 3

  - TIADA

  B4D9E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan amalan Fardu Ain dan Fardhu Kifayah dengan betul.

  B5D9E1 ( DSP : MS33 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  17/45

  Melakukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan.

  B6D9E1 ( DSP : MS38 )

  Melakukan amalan Fardu ain dan Fardhu Kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan dan

  boleh dicontohi.

  BAHAGIAN IBADAT : PELAJARAN 20-23

  PELAJARAN 20 : UNIT 1 KONSEP BERSUCI (BT 130-136)

  B1D11E1 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian bersuci. ( UNIT 1 - BT MS132 )

  B2D11E1 ( DSP : MS17 )

  Boleh mengenal pasti:

  benda-benda kotor yang najis ( UNIT 1 - BT MS133 )

  bahan-bahan bersuci ( UNIT 1 - BT MS135 )

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

  Menunjukkan kebolehan:

  Membandingkan amalan orang yang bersih dengan pengotor.

  ( UNIT1 BT MS135 )

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat.

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  18/45

  ( UNIT 1 BT MS135 )

  B5D10E1 ( DSP : MS33 )

  Melaksanakan konsep bersuci dengan:

  Menjelaskan akibat buruk mengabaikan kebersihan.

  ( UNIT 1 - BT MS134 )

  Sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan cara hidup sihat. ( UNIT 1 - BT MS134-136 )

  B6D10E1 ( DSP : MS38 )

  Melaksanakan konsep bersuci dengan:

  Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat serta boleh dicontohi. UNIT 1 - BT

  MS132-136 )

  PELAJARAN 20 : UNIT 2 BERSUCI DARIPADA NAJIS (BT 137-139)

  B1D11E2 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian najis. ( UNIT 2 - BT MS140 )

  B2D11E1 ( DSP : MS17 )

  Boleh mengenal pasti:

  jenis-jenis najis ( UNIT 2 - BT MS137 )

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

  Menunjukkan kebolehan:

  Membezakan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya.

  ( UNIT 2 - BT MS138 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  19/45

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  melaksanakan cara bersuci daripada najis dengan betul.

  ( UNIT 2 - BT MS138 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 20 : UNIT 3 ISTINJAK (BT 140-142)

  B1D11E3 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian dan hukum istinjak.

  ( UNIT 3 - BT MS132 )

  B2D11E1 ( DSP : MS17 )

  Boleh mengenal pasti:

  alat-alat istinjak ( UNIT 3 - BT MS140 )

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

  Menunjukkan kebolehan:

  Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.

  ( UNIT 3 - BT MS141 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  20/45

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak.

  ( UNIT 3 - BT MS141 )

  B5D10E1 ( DSP : MS33 )

  Melaksanakan konsep bersuci dengan:

  Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul.

  ( UNIT 3 - BT MS140-142 )

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 20 : UNIT 4 WUDHUK (BT 143-147)

  B1D11E4 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian dan hukum berwuduk.

  ( UNIT 4 - BT MS143 )

  B2D11E2 ( DSP : MS17 )

  Menyatakan anggota wuduk ( UNIT 4 - BT MS144 )

  Menyenaraikan rukun wuduk ( UNIT 4 - BT MS144 )

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

  Menunjukkan kebolehan:

  Melafazkan niat wuduk. ( UNIT 4 - BT MS144 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  21/45

  Mengamalkan perlakuan wuduk. ( UNIT 4 - BT MS144 )

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  Melakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut urutan.

  ( UNIT 4 BT MS144 )

  B5D10E1 ( DSP : MS33 )

  Melaksanakan konsep bersuci dengan:

  Mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian dan mengamalkan adab ketika berwuduk. (

  UNIT 4 - BT MS143-146 )

  B6D10E1 ( DSP : MS38 )

  Melaksanakan konsep bersuci dengan:

  Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi. UNIT 4 - BT MS143-146 )

  PELAJARAN 20 : UNIT 5 MANDI (BT 148-151)

  B1D11E5 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian mandi dan bahagian mandi.

  ( UNIT 5 - BUKU TEKS MS148 )

  B2D11E3 ( DSP : MS17 )

  Menyebut sebab wajib mandi.

  ( UNIT 5 - BUKU TEKS MS149 )

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  22/45

  Menunjukkan kebolehan:

  Melaksanakan mandi wajib dengan melafaz niat mandi wajib.

  ( UNIT 5 - BUKU TEKS MS149 )

  Menyenaraikan perkara sunat ketika mandi wajib.

  ( UNIT 5 - BUKU TEKS MS149 )

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  Melakukan mandi wajib dengan betul mengikut urutan.

  ( UNIT 5 - BUKU TEKS MS148-150 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 20 : UNIT 6 TAYAMMUM (BT 152-154)

  B1D11E6 ( DSP : MS11 )

  Menyebut pengertian dan hukum bertayamum.

  ( UNIT 6 - BUKU TEKS MS152 )

  B2D11E4 ( DSP : MS17 )

  Menyebut anggota bertayamum dan alat tayamum.

  ( UNIT 6 - BUKU TEKS MS153 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  23/45

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

  Menunjukkan kebolehan:

  Melaksanakan tayamum dengan lafaz niat tayamum.

  ( UNIT 6 - BUKU TEKS MS153 )

  Menyatakan sebab-sebab tayamum dan rukun tayamum.

  ( UNIT 6 - BUKU TEKS MS152&153 )

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  Melaksanakan tayamum dengan betul.

  ( UNIT 6 - BUKU TEKS MS152-154 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 20 : UNIT 7 - SAMAK (BT 155-157)

  B1D11E7 ( DSP : MS12 )

  Menyebut pengertian dan hukum samak.

  ( UNIT 7 - BUKU TEKS MS155 )

  B2D11E5 ( DSP : MS17 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  24/45

  Menyebut alat-alat samak.

  ( UNIT 7 - BUKU TEKS MS156 )

  B3D11E1 ( DSP : MS23 )

  Melakukan samak. ( UNIT 7 - BUKU TEKS MS156 )

  B4D10E1 ( DSP : MS28 )

  Melakukan konsep bersuci dengan:

  melakukan samak dengan betul dan boleh menyatakan perbezaan cara-cara sertu dan samak.

  ( UNIT 7 - BUKU TEKS MS155-157 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 20 : UNIT 8 HIKMAH BERSUCI (BT 158-161)

  BAND 1

  - TIADA

  B2D11E6( DSP : MS17 )

  Menyenaraikan penyakit-penyakit yang berpunca dari amalan yang mengabaikan kebersihan diri dan

  alam sekitar.

  ( UNIT 8 - BUKU TEKS MS158-161 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  25/45

  BAND 3

  - TIADA

  BAND 4

  - TIADA

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 21 UNIT 1 : SOLAT FARDHU(BT 163-169)

  B1D12E1

  Menyebut pengertian solat. ( UNIT 1 BT MS 163 )

  B1D12E2

  Menyebut hukum menunaikan solat. ( UNIT 1 BT MS 163 )

  B2D12E1

  Menyatakan waktu-waktu solat fardu. ( UNIT 1 BT MS 164 )

  B3D12E1

  Tunjuk cara melakukan solat contoh: sujud. ( UNIT 1 BT MS 166 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  26/45

  BAND 4

  - TIADA

  B5D11E1

  Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan dan istiqamah. ( UNIT 1 BT MS

  166 )

  B6D11E1

  Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi. ( UNIT

  1 BT MS 163-169 )

  PELAJARAN 21 UNIT 2 : KHUSYUK SOLAT & KESANNYA

  KEPADA KEHIDUPAN MUKMIN (BT 170-173)

  B2D12E3

  Menyebut pengertian khusyuk solat. ( UNIT 2 BT MS 170 )

  B2D12E2

  Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat.

  ( UNIT 2 BT MS 171 )

  B3D12E2

  Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalang khusyuk ketika solat.

  ( UNIT 2 BT MS 172 )

  BAND 4

  - TIADA

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  27/45

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 21 UNIT 3 : TUNTUTAN SOLAT BERJEMAAH ( BUKU TEKS 174-178 )

  BAND 1

  - TIADA

  BAND 2

  - TIADA

  BAND 3

  - TIADA

  B4D12E1

  Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah.

  ( UNIT 3 BT MS 174-178 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  28/45

  - TIADA

  PELAJARAN 22 UNIT 1 : SOLAT JUMAAT (BUKU TEKS 180-184)

  B1D14E1

  Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaikan solat Jumaat.

  ( UNIT 1 BT MS 180 )

  B2D14E1

  Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat. ( UNIT 1 BT MS 182 )

  B2D14E2

  Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat.

  ( UNIT 1 BT MS 182 )

  BAND 3

  - TIADA

  B4D13E1

  Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur.

  ( UNIT 1 BT MS 180-184 )

  B5D13E1

  Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat.

  ( UNIT 1 BT MS 180-184 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  29/45

  B5D13E2

  Melazimi membaca doa dan zikir pada hari Jumaat.

  ( UNIT 1 BT MS 180-184 )

  B6D13E1

  Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat

  Jumaat.

  ( UNIT 1 BT MS 183 )

  PELAJARAN 22 UNIT 2 : KONSEP SOLAT JUMAAT (BUKU TEKS 185-188)

  B1D14E2

  Menyebut pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat.

  ( UNIT 2 BT MS 185 )

  B2D14E3

  Menyenaraikan tiga syarat sah khutbah Jumaat.

  ( UNIT 2 BT MS 185 )

  B3D14E1

  Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan.

  ( UNIT 2 BT MS 185-187 )

  B3D14E2

  Melaksanakan adab makmum solat Jumaat.

  ( UNIT 2 BT MS 185-187 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  30/45

  B3D14E3

  Menyatakan rukun khutbah Jumaat. ( UNIT 2 BT MS 186 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 22 UNIT 3 : ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT (BUKU TEKS 189-192)

  BAND 1

  - TIADA

  B2D14E4

  Menyenaraikan tiga adab semasa berada di masjid.

  ( UNIT 3 BT MS 190 )

  BAND 3

  - TIADA

  B4D13E2

  Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat.

  ( UNIT 3 BT MS 190-191 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  31/45

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PELAJARAN 23 : SOLAT SUNAT TAHIYYATUL MASJID

  & SOLAT SUNAT RAWATIB (BT 193-196)

  B1D15E1

  Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib.

  B2D15E1

  Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan badiah.

  B3D15E1

  Menyatakan

  lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul masjid

  Tunjuk cara solat

  B4D14E1

  Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid.

  B5D14E1

  Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan.

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  32/45

  B6D14E1

  Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan dan boleh dicontohi.

  BAHAGIAN SIRAH NABAWIYYAH : PELAJARAN 24 - 30

  PEL 24 : MASY ARAB SEBELUM & SELEPAS ISLAM (BT 197-202)

  B1D16E1

  Menyatakan pengertian Jahiliah dan keadaan masyarakat Jahiliah.

  ( PEL 24 BT MS 198 )

  B2D16E1

  Menyatakan keadaan masyarakat Arab selepas kelahiran Rasulullah SAW.

  ( PEL 24 BT MS 201 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  33/45

  B3D16E1

  Menyatakan sifat keji masyarakat Jahiliah.

  ( PEL 24 BT MS 201 )

  B4D15E1

  Melahirkan kebencian kepada amalan-amalan Jahiliah.

  ( PEL 24 BT MS 198-201 )

  B5D15E1

  Beristiqamah dalam menghindari amalan Jahiliah.

  ( PEL 24 BT MS 197-201 )

  B6D15E1

  Menghindari amalan Jahiliah yang ada masakini secara beristiqamah dan boleh dicontohi. ( PEL 24BT MS 197-201 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  34/45

  PEL 25 : RIWAYAT HIDUP RASULULLAH (BUKU TEKS 203-209)

  B1D17E1

  Menyatakan riwayat hidup Rasulullah SAW.

  ( PEL 25 BT MS 204-208 )

  B1D18E1

  Menyatakan peristiwa Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul.

  ( PEL 25 BT MS 207 )

  B2D17E1

  Menyatakan keturunan Rasulullah SAW. ( PEL 25 BT MS 204 )

  B3D17E1

  Menyatakan kisah Rasulullah SAW semasa:(PEL 25 BT MS 204,205)

  kelahiran ( MS 204 )

  bersama ibunya ( MS 205 )

  bersama datuknya ( MS 206 )

  bersama bapa saudaranya ( MS 206 )

  remaja ( MS 206 )

  B4D16E1

  Menyatakan sanjungan kepada Rasulullah SAW. (PEL 25 BT MS 203-209)

  B4D16E2

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  35/45

  Mencontohi sifat-sifat keunggulan Rasulullah SAW.

  (PEL 25 BT MS 203-209)

  B5D16E1

  Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW.

  ( PEL 25 BT MS 203-209 )

  B6D16E1

  Beristiqamah dan boleh dicontohi keperibadian Rasulullah SAW.

  ( PEL 25 BT MS 203-209 )

  PEL 26 : KEJAYAAN RASULULLAH SAW

  MELETAKKAN ASAS AQIDAH YANG KUKUH (BUKU TEKS 210-214)

  BAND 1

  - TIADA

  B2D18E1

  Menyatakan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah.

  ( PEL 26 BT MS 213 )

  BAND 3

  - TIADA

  B4D17E1

  Mencontohi cara pendekatan dakwah Rasulullah SAW di Makkah. ( PEL 26 BT MS 210-214 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  36/45

  B4D18E1

  Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah SAW.

  ( PEL 26 BT MS 221-224 )

  BAND 5

  - TIADA

  BAND 6

  - TIADA

  PEL 27 : STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH SAW KE MEKAH

  (BUKU TEKS 215-219)

  BAND 1

  - TIADA

  BAND 2

  - TIADA

  B1D18E1

  Menyatakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah.

  ( PEL 27 BT MS 216 )

  BAND 4

  - TIADA

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  37/45

  B5D17E1

  Beristiqamah dalam mengaplikasi perjuangan Rasulullah SAW.

  ( PEL 27 BT MS 216-219 )

  B5D17E2

  Mengaplikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dengan istiqamah semasa berdakwah. ( PEL 27 BT MS

  216-219 )

  B6D17E1

  Beristiqamah dalam berdakwah dan boleh dicontohi.

  ( PEL 27 BT MS 215-219 )

  PEL 28 : HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH (BUKU TEKS 220-225)

  B1D19E1

  Menyatakan pengertian hijrah Rasulullah SAW.

  ( PEL 28 BT MS 221 )

  B2D19E1

  Menyatakan sebab berlakunya hijrah Rasulullah SAW.

  ( PEL 28 BT MS 221 )

  B3D19E1

  Menceritakan tentang peristiwa sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

  ( PEL 28 BT MS 221 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  38/45

  BAND 4

  - TIADA

  B5D18E1

  Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dalam kehidupan.

  ( PEL 28 BT MS 220-224 )

  B6D18E1

  Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dan boleh dicontohi.

  ( PEL 28 BT MS 220-225 )

  PEL 29 UNIT 1 : ABU BAKAR AS SIDIQ RA (BUKU TEKS 226-232)

  B1D20E1

  Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam:

  Abu Bakar al-Siddiq ( PEL 29 UNIT 1 BT MS 226 )

  B2D20E1

  Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:

  Abu Bakar al-Siddiq ( PEL 29 UNIT 1 BT MS 226 )

  B3D20E1

  Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:

  Abu Bakar al-Siddiq ( PEL 29 UNIT 1 BT MS 226 )

  B4D19E1

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  39/45

  Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam

  Abu Bakar al-Siddiq ( PEL 29 UNIT 1 BT MS 226 )

  B5D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam:

  Abu Bakar al-Siddiq ( PEL 29 UNIT 1 BT MS 226 )

  B6D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi

  Abu Bakar al-Siddiq ( PEL 29 UNIT 1 BT MS 226 )

  PEL 29 UNIT 2 : SAIDATINA KHADIJAH RA (BUKU TEKS 233-235)

  B1D20E1

  Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam:

  Khadijah al-Khuwailid ( PEL 29 UNIT 2 BT MS 233 )

  B2D20E1

  Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:

  Khadijah al-Khuwailid ( PEL 29 UNIT 2 BT MS 233 )

  B3D20E1

  Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:

  Khadijah al-Khuwailid ( PEL 29 UNIT 2 BT MS 233 )

  B4D19E1

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  40/45

  Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam

  Khadijah al-Khuwailid ( PEL 29 UNIT 2 BT MS 233 )

  B5D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam:

  Khadijah al-Khuwailid ( PEL 29 UNIT 2 BT MS 233 )

  B6D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi

  Khadijah al-Khuwailid ( PEL 29 UNIT 2 BT MS 233 )

  PEL 29 UNIT 3 : ABU BAKAR AS SIDIQ RA (BUKU TEKS 226-232)

  B1D20E1

  Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam:

  Sumaiyah ( PEL 29 UNIT 3 BT MS 236 )

  B2D20E1

  Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:

  Sumaiyah ( PEL 29 UNIT 3 BT MS 236 )

  B3D20E1

  Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:

  Sumaiyah ( PEL 29 UNIT 3 BT MS 236 )

  B4D19E1

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  41/45

  Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam

  Sumaiyah ( PEL 29 UNIT 3 BT MS 236 )

  B5D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam:

  Sumaiyah ( PEL 29 UNIT 3 BT MS 236 )

  B6D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi

  Sumaiyah ( PEL 29 UNIT 3 BT MS 236 )

  PEL 29 UNIT 4 : SAIDATINA KHADIJAH RA (BUKU TEKS 233-235)

  B1D20E1

  Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam:

  Bilal bin Rabah ( PEL 29 UNIT 4 BT MS 239 )

  B2D20E1

  Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:

  Bilal bin Rabah ( PEL 29 UNIT 4 BT MS 239 )

  B3D20E1

  Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:

  Bilal bin Rabah ( PEL 29 UNIT 4 BT MS 239 )

  B4D19E1

  Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  42/45

  Bilal bin Rabah ( PEL 29 UNIT 4 BT MS 239 )

  B5D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam:

  Bilal bin Rabah ( PEL 29 UNIT 4 BT MS 239 )

  B6D19E1

  Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi

  Bilal bin Rabah ( PEL 29 UNIT 4 BT MS 239 )

  BAHAGIAN ADAB : PELAJARAN 30-37

  PEL 30 ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI & PEREMPUAN

  (BUKU TEKS 241-247)

  B1D21E1

  Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat

  tentang adab:

  menjaga fitrah lelaki dan perempuan ( PEL 30 BT MS 241 )

  berkawan ( PEL 31 BT MS 248 )

  dengan ibu bapa ( PEL 32 BT MS 253 )

  dengan keluarga ( PEL 33 BT MS 258 )

  berguru ( PEL 34 BT MS 263 )

  menuntut ilmu ( PEL 35 BT MS 269 )

  menjaga harta sekolah ( PEL 36 BT MS 274 )

  membaca al-Quran ( PEL 37 BT MS 278

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  43/45

  B2D21E1

  Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab

  menjaga fitrah lelaki dan perempuan ( PEL 30 BT MS 241 )

  berkawan ( PEL 31 BT MS 248 )

  dengan ibu bapa ( PEL 32 BT MS 253 )

  dengan keluarga ( PEL 33 BT MS 258 )

  berguru ( PEL 34 BT MS 263 )

  menuntut ilmu ( PEL 35 BT MS 269 )

  menjaga harta sekolah ( PEL 36 BT MS 274 )

  membaca al-Quran ( PEL 37 BT MS 278 )

  B3D21E1

  Melakukan adab:

  menjaga fitrah lelaki dan perempuan ( PEL 30 BT MS 241 )

  berkawan ( PEL 31 BT MS 248 )

  dengan ibu bapa ( PEL 32 BT MS 253 )

  dengan keluarga ( PEL 33 BT MS 258 )

  berguru ( PEL 34 BT MS 263 )

  menuntut ilmu ( PEL 35 BT MS 269 )

  menjaga harta sekolah ( PEL 36 BT MS 274 )

  membaca al-Quran ( PEL 37 BT MS 278

  B4D20E1

  Melakukan adab dengan betul:

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  44/45

  menjaga fitrah lelaki dan perempuan ( PEL 30 BT MS 241 )

  berkawan ( PEL 31 BT MS 248 )

  dengan ibu bapa ( PEL 32 BT MS 253 )

  dengan keluarga ( PEL 33 BT MS 258 )

  berguru ( PEL 34 BT MS 263 )

  menuntut ilmu ( PEL 35 BT MS 269 )

  menjaga harta sekolah ( PEL 36 BT MS 274 )

  membaca al-Quran ( PEL 37 BT MS 278 )

  B5D20E1

  Melakukan adab dengan betul dan istiqamah:

  menjaga fitrah lelaki dan perempuan ( PEL 30 BT MS 241 )

  berkawan ( PEL 31 BT MS 248 )

  dengan ibu bapa ( PEL 32 BT MS 253 )

  dengan keluarga ( PEL 33 BT MS 258 )

  berguru ( PEL 34 BT MS 263 )

  menuntut ilmu ( PEL 35 BT MS 269 )

  menjaga harta sekolah ( PEL 36 BT MS 274 )

  membaca al-Quran ( PEL 37 BT MS 278 )

  B6D20E1

  Melakukan adab dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi::

  menjaga fitrah lelaki dan perempuan ( PEL 30 BT MS 241 )

  berkawan ( PEL 31 BT MS 248 )

  dengan ibu bapa ( PEL 32 BT MS 253 )

 • 7/31/2019 Eviden Pbs Ting 1

  45/45

  dengan keluarga ( PEL 33 BT MS 258 )

  berguru ( PEL 34 BT MS 263 )

  menuntut ilmu ( PEL 35 BT MS 269 )

  menjaga harta sekolah ( PEL 36 BT MS 274 )

  membaca al-Quran ( PEL 37 BT MS 278)