nota geografi ting 1

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

6.617 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFIUNIT 1 KEDUDUKANKedudukan atau lokasi ialah tempat letaknya sesuatu titik, ciri atau objek.Kedudukan boleh dinyatakan secara koordinat atau secara relatifKoordinat adalah satu sistem nombor rujukan yang dirujuk kepada titikpersilangan lajur (garis menegak) dan baris (garis melintang).Koordinat digunakan untuk menunjukkan kedudukan sesuatu titik, ciri atauobjek dalam ruang yang sempit seperti pelan atau peta mudah.Apabila menyatakan kedudukan secara koordinat, angka bagi lajur dinyatakanterlebih dahulu diikuti angka bagi baris.Lajur ialah baris objek yang dikira dari kiri ke kanan manakala baris ialahsusunan objek yang dikira dari hadapan ke belakang. BarisLajur1.1 MEMAHAMI KEDUDUKAN RELATIF DALAM KELASKedudukan relatif atau bandingan ialah kedudukan sesuatu objek atau ciriyang dirujuk kepada ciri-ciri lain yang berhampiran dengannya.Objek yang digunakan untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat atauciri dikenali sebagai titik rujukan.Contoh : Nama MuridKedudukan Afiq: Di Baris hadapan Peter : Di Belakang Afiq Balan : Di Kiri Afiq Rajini: Di Kanan Afiq Farah : Dekat dengan tingkapKedudukan Peter, Balan dan Rajini dapat ditentukan dengan merujuk kepadakiri, kanan dan belakang tempat duduk Afiq. Oleh itu tempat duduk Afiqmenjadi titik rujukan.Manakala kedudukan Farah dapat ditentukan dengan merujuk kepada tingkap.Oleh itu tingkap menjadi titik rujukan1.2 MEMAHAMI KEDUDUKAN RELATIF DI LAPANGAN

2. Penggunaan koordinat dapat menentukan kedudukan sesuatu titik, ciri atauobjek dengan tepat.Kedudukan ini dikenali sebagai kedudukan mutlak.Kedudukan relatif juga boleh digunakan untuk menggambarkan ciri atau objekdi kawasan yang lebih luas.Lazimnya objek yang lebih dikenali ramai dijadikan sebagai titik rujukan.1.3 RUMUSANUNIT 2 ARAHArah ialah kedudukan satu titik dari titik yang lain.Setiap peta mesti mempunyai tanda arah untuk menyatakan kedudukan relatifsesuatu tempat dari tempat yang lain.Arah mata angin yang utama ialah:Utara SelatanTimur BaratKeempat-empat mata angin utama boleh dipecahkan kepada empat mata anginperantaraan iaitu:Timur Laut ialah antara Utara dengan Timur.Tenggara ialah antara Timur dengan Selatan.Barat Daya ialah antara Selatan dengan Barat.Barat Laut ialah antara Barat dengan Utara. 3. Anda dapat menentukan arah mata angin dengan berpandukan matahari dengan cara berdiri dan depakan tangan kanan ke arah matahari terbit dan tangan kiri ke arah matahari terbenam. Anda sekarang mengadap arah utara dan membelakangkan arah selatan. Tangan kiri anda menunjukkan arah barat sementara tangan kanan anda menunjukkan arah timur. Walau bagaimanapun, anda dapat menentukan kelapan-lapan arah mata angin ini dengan lebih mudah dan tepat dengan menggunakan kompas.2.1MENJELASKAN ARAH DENGAN MENGGUNAKAN KOMPASApakah Kompas?Kompas menggunakan tarikan magnet bumiTerdapat arah mata angin di permukaan kompas ( 16 arah)Terdapat tanda utara (U)Terdapat bacaan bearing dalam nilai sudut (0)Kompas mengandungi satu jarum yang sentiasa menunjukkan arah utara -selatan.Salah satu hujung jarum bertanda merah2.2MENENTUKAN KEDUDUKAN DALAM PETA LAKARPanduanLukiskan garis lurus utara-selatan selari merentasi titikukuran.Lukis garis lurus bersilangdengan garis utara-selatantadi.Lukis garis lurus di antarautara dengan barat.Lukis garis lurus di antarautara dengan timur.Arah kedudukukan tempat-tempat di sekitar titik ukuran dalam rajah di atas (BulatanMerah)Sekolah terletak di sebelah utaraBukit terletak di sebelah timurPemancar terletak di sebelah selatanLadang Getah terletak di sebelah barat 4. Tasik terletak di sebelah timur lautSawah padi terletak di sebelah tenggaraKilang terletak di sebelah barat dayaMasjid terletak di sebelah barat laut2.3 RUMUSANUNIT 3 SKALA DAN JARAKSkala ialah ukuran yang digunakan dalam peta untuk mewakili ukuran sebenardi permukaan bumi.Skala dapat ditunjukkan dalam beberapa cara di atas peta.Satu daripadanya ialah skala lurus atau skala linear.Skala lurus ditunjukkan sebagai satu garis yang dibahagikan kepada beberapabahagian yang sama mengikut unit sukatan tertentu.Skala lurus terdiri daripada skala lurus mudah dan skala lurus penuh.Contoh rajah skala :Skala Lurus Mudah Skala Lurus Penuh 5. 3.1 MEMAHAMI JARAKJarak ialah jauh di antara dua tempat. Jarak dapat diukur daripada segi jarakmutlak dan jarak relatif .Jarak mutlak ialah jarak tepat dan tidak akan berubah dalam jangka masatertentu dan dinyatakan dalam unit meter atau kilometer.Jarak relatif atau bandingan adalah berubah dan boleh diukur daripada segimasa dan kos.Jarak sebenar di atas muka bumi boleh dilukis dalam peta dengan menggunakanskala.Jarak Mutlak Jarak yang diukur dalam meter atau kilometer membolehkan kita mengetahui sama ada sesuatu tempat itu jauh atau dekat dari tempat yang lain. Alat yang biasanya digunakan untuk mengukur jarak sebenar ialah pita ukur dan pita roda. Misalnya: Perjalanan dari Kuala Lumpur ke . Jarak Jauh Alor Setar 481 kilometer Butterworth381 kilometer Ipoh 217 kilometer Johor Bahru357 kilometer Kota Bharu 658 kilometerJarak Relatif Jarak juga boleh diukur dari segi masa (dalam jam dan minit) dan kos. Pada umumnya, semakin jauh jarak mutlak di antara dua tempat, semakin besar jarak relatifnya (dari segi kos dan masa). Contoh: Perjalanan Ke SekolahJarak JenisJarak RelatifMutlak Pengangkutan Masa Kos Kereta5 minitRM 1.00 2 kmBas 10 minit RM .50 Basikal 20 minit-3.2RUMUSAN 6. UNIT 4 GRAFData ialah butir-butir atau maklumat yang dikumpulkan semasa kerja luar untukdirekodkan dalam sesuatu bentuk.Di antara contoh data yang digunakan dalam geografi ialah data jarak, bilanganpenduduk, hujan, suhu dan lain-lain.Biasanya jadual dan graf digunakan untuk menyusun data supaya lebih tersusun,lebih mudah difahami dan kelihatan menarik.4.1 MEMBINA DAN MENYUSUN MAKLUMAT DALAM BENTUK JADUAL Jadual merupakan satu cara yang mudah bagi merekod data. Langkah-langkah menyedia dan menbina jadual:a) Mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan kaedahyang sesuai.b) Contoh : Mengumpul data tentang cara pelajar Tingkatan 1 IltizamSMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik datang ke sekolah.c) Data yang dikumpulkan ditunjukkan seperti di bawah: Bil Nama Pelajar Cara Datang Ke Sekolah1Abdullah B. Razali Berjalan kaki2Adnan B. Yahya Kereta3Ahmad Tarmizi B.HarunBas 7. 4 Ali B. Zakaria Bas 5 Ibrahim B. IsmailMotosikal 6 Mohamad Subri B. Mohd Jelani Bas 7 Mohamad Yusuf B. Abd. HalimBasikal 8 Norliza Bt. AliasMotosikal 9 Nor Syafirah Bt. Mohd Razali Bas10 Nor Fazlin Bt. Mohd Faezol Berjalan kaki Jadual : Senarai nama dan cara pelajar Tingkatan 1 Iltizam datang ke sekolahSusun semula data dalam bentuk jadual dan berikan tajuk yang sesuai sepertiberikut : Cara Datang Ke Sekolah Bilangan Pelajar Bas 4 Berjalan kaki 2 Kereta1 Motosikal 2 Basikal 1 Jumlah 10 Jadual : Cara pelajar Tingkatan 1 Iltizamdatang ke sekolah4.2 GRAF GARISAN MUDAHGraf garis sesuai digunakan untuk menggambarkan maklumat sepertiperubahan suhu, tekanan udara, pertumbuhan penduduk, pasaran saham dansebagainya.4.3 MENTAFSIRKAN JADUAL, GRAF BAR MUDAH DAN GRAFGARISANMaklumat yang terdapat dalam jadual dan graf biasanya padat dan ringkas.Oleh itu jadual dan graf boleh ditafsirkan untuk mendapatkan maklumat yanglebih terperinci.Untuk mentafsir maklumat dalam jadual dan graf, terdapat beberapa perkarayang perlu diberi perhatian.Antaranya ialah tajuk jadual dan graf.Selain tajuk, perkara-perkara lain yang perlu dilihat adalah sperti berikut: 8. Jadual dan Graf Perkara-perkara penting dalam membuat pentafsiran Jumlah Nilai maksimumJadual Nilai minimum Nilai purata (sekiranya dikehendaki) Butir-butir pada paksi mendatar dan menegak Bar-barGraf Bar Mudah Nilai maksimum Nilai minimun Butir-butir pada paksi mendatar dan paksi menegak Titik-titik yang menyambungkan garisan Nilai maksimumGraf Garisan Nilai minimum Nilai purata Julat4.4 RUMUSANUNIT 5PETA 9. Ciri-ciri fizikal dan budaya sesuatukawasan direkodkan dalam peta denganmenggunakan: a) Simbol b) Warna c) SingkatanPenggunaan simbol, warna, dan singkatanmemudahkan pentafsiran peta.Selain itu, lebih banyak maklumat dapatdirekodkan dalam peta.Petunjuk disediakan untuk menerangkanciri-ciri yang diwakili oleh setiap simbol,warna, dan singkatan yang digunakan.Sesebuah peta yang lengkap harus mempunyai perkara- perkara yang berikut: a) Tajuk ringkas b) Arah mata angin c) Skala peta d) Petunjuk peta5.1 MELUKIS PETA LAKARBagi melukis peta dengan tepat, perkara-perkara berikut perlu dilakukan: Pilih simbol dan singkatan yang sesuai. Guna warna yang betul. Ciri GeografiWarna Tanah rendah HijauTanah tinggi Oren / coklatKawasan perairanBiru Pastikan ciri dalam peta mempunyai label yang betul dan tepat. Masukkan arah mata angin. Lukis skala lurus yang sesuai. Masukkan juga petunjuk peta.5.2 MENTAFSIRKAN PETA LAKARPerkara-perkara yang perlu diperhatikan semasa mentafsir peta topografi 10. PerkaraKepentingan Memberikan satu gambaran am tentang perkaraTajuk peta yang ditunjukkan dalam peta Memudahkan untuk menentukan arah bagi sesuatuArah mata angin tempat dalam peta Membantu kita mengira jarak dan keluasan sebenarSkala peta sesuatu tempat dalam peta Petunjuk menerangkan simbol-simbol budaya danPetunjuk fizikal yang digunakan dalam petaGarisan grid dan Panduan grid boleh digunakan untuk menyatakanPanduan Grid kedudukan sesuatu tempat dengan tepat5.3 RUMUSANTEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYAUNIT 6 BENTUK MUKA BUMI 11. Jenis-Jenis Lipatan Gunung Lipat Muda Gunung Lipat Tua Terbentuk kira-kira 35 juta tahun Terbentuk kira-kira 200 hingga 350 juta dahulutahun dahulu Kebanyakannya amat tinggi, tidakKebanyakannya agak rendah, kurang sekata dan kasapdaripada 2000 meter dari aras laut kerana telah mengalami proses penggondolan Contoh: Banjaran Himalaya, Banjaran Contoh: Banjaran Ural, Pergunungan Andes, Banjaran Rocky, Banjaran Alps Appalachian, Banjaran Pemisah Besar dan dan Banjaran Atlas Pennines.Bentuk Muka CiriKepentingan Contoh Kawasan Bumi Timbunan pasir dan batu Port Dickson, Negeri kelikir