folio sejarah

Download Folio Sejarah

Post on 07-Jun-2015

4.227 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is another guide for Sejarah

TRANSCRIPT

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

SEJARAH 21/2 KERJA KURSUSNama Calon: Yap Yee Li Tingkatan: 3 Rancangan Khas Nombor Kad Pengenalan: 931007-14-5321 Angka Giliran: Nama dan Alamat Sekolah: SMK Bandar Tasik Puteri Tajuk Kerja Kursus: Permainan Tradisional Di Malaysia Nama Guru: Pn. Haliza bt. Mohamed Hussin SKOR:Elemen Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 Merekod fakta sejarah Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah

.. (Tandatangan Guru)

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

ELEMEN 1Tajuk: Mengumpul fakta sejarah (Permainan Gasing) Senarai Semak Bil. i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku Ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang Sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Tandakan ( / )

Markah

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

ELEMEN 2Tajuk: Merekod Fakta Sejarah(Permainan Gasing) Senarai Semak Bil. i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Tandakan ( / )

Markah

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

ELEMEN 2MEREKOD FAKTA SEJARAH

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

GASING

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

SENARAI KANDUNGANASPEK MUKA SURAT TAJUK KAJIAN

SENARAI KANDUNGAN

PENGHARGAAN

1

OBJEKTIF KAJIAN

2

KAEDAH KAJIAN

3

HASIL KAJIAN

4-30

RUMUSAN

31

LAMPIRAN

32-34

RUJUKAN

35

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

PENGHARGAANTerlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guru Sejarah saya, Pn. Haliza bt. Mohamed Hussin kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menghasilkan kerja kursus Sejarah ini.

Ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga khususnya kepada ibu bapa yang telah banyak berkorban untuk saya serta dorongan dan bantuan untuk menghasilkan kerja kursus ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak saya kerana telah membimbing saya dalam mencari maklumat untuk dimasukkan ke dalam kerja kursus ini. Dia telah bertungkus lumus dan begitu komited untuk menolong saya mencari maklumat di internet.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan saya, Nor Shazliana yang telah berkongsi maklumat bersama saya. Semoga kami kita berdua akan berjaya dalam PMR yang bakal menjelang dengan cemerlang.

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

OBJEKTIF KAJIAN Mengenali dan mendalami sejarah permainan tradisional di Malaysia Dengan menghasilkan kerja kursus ini pelajar boleh mengenali dengan lebih lanjut lagi tentang permainan tradisional di Malaysia.

Mendidik sikap bekerjasama mencari maklumat dan menyiapkan kerja kursus dalam kalangan pelajar Dengan saling membantu dalam pencarian maklumat dan menyiapkan kerja kursus ini, sikap bekerjasama dapat dipupuk dalm kalangan pelajar.

Pelengkap kepada Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 3, 2008 Hasil kajian ini adalah sebagai pelengkap untuk Sukatan Pelajaran Sejarah untuk pelajar tingkatan tiga.

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

KAEDAH KAJIAN MENGUMPUL FAKTA DARI INTERNET Saya telah mendapat mengumpul maklumat melalui internet yang membantu saya memahami dengan lebih jelas tentang permainan tradisional gasing masyarakat kita seperti cara-cara bermain gasing, asal usul permainan gasing dan sebagainya. Melalui internet juga saya dapat mengambil berberapa gambar berkaitan permainan gasing .

BERKONGSI MAKLUMAT Maklumat yang diperolehi dikongsi dan dibincangkan bersama rakan-rakan saya terutamanya, Nor Shazliana. Dengan berkongsi maklumat dengan rakan saya, saya dapat memperolehi fakta-fakta yang mencukupi untuk menghasilkan kerja kursus ini.

MENGANALISIS DOKUMEN Maklumat yang diperoleh dianalisis, dinilai dan dibandingkan seelum direkodkan sebagai hasil kajian untuk mendapatkan fakta yang padat dan tepat.

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

HASIL KAJIANNAMA PERMAINAN Gasing adalah satu permainan tradisi masyarakat Melayu yang dimainkan oleh masyarakat Melayu sejak berkurun lagi. Gasing mendapat nama daripada singkatan perkataan kayu iaitu ka kerana gasing diperbuat daripada kayu manakala sing daripada perkataan pusing kerana gasing berpusing. Apabila dicantumkan, maka wujudlah perkataan kasing Peredaran masa telah menyebabkan perkataan kasing membentuk perkataan gasing. Bagi penduduk di Pulau Labuan, asal usul perkataan gasing dikatakan berasal daripada perkataan ligat berpusing. Gasing tidak mempunyai nama lain, tetapi gasing mempunyai pelbagai jenis bentuk. Terdapat beberapa jenis gasing yang popular di beberapa buah negeri di Malaysia antaranya ialah gasing leper Kelantan, gasing uri, gasing kuno dan gasing Baba.

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

LATAR BELAKANG

ASAL-USUL Dalam menjalankan aktiviti kehidupan sara diri, masyarakat Melayu telah mengisi masa lapang dengan pelbagai kegiatan yang dapat menghiburkan hati. Antara kegiatan yang dilakukan adalah bermain gasing. Gasing adalah antara permainan yang popular selain wau dan sepak raga.

Permainan gasing diterima dan diubah suai dari semasa ke semasa dan kekal sehingga hari ini. Kebiasaanya orang lelaki yang memainkan permainan ini. Permainan gasing bukan sahaja dimainkan oleh golongan dewasa, malah juga dimainkan oleh kanakkanak. Mereka bermain gasing untuk beradu kemahiran, kecekapan, kepantasan, dan kerjasama berpasukan. Di samping itu, mereka juga dapat mengeratkan hubungan sesama mereka. Terdapat pelbagai cerita yang berbeza tentang asal usul permainan ini mengikut daerah dan kampung. Hal ini menjadikan faktor menyebabkan permainan gasing di dalam negeri berbeza antara satu dengan yang lain.

Gasing berasal dari Mekah yang dimainkan sejak tahun 450 Masihi. Permainan ini dibawa ke Tanah Melayu oleh pedagang-pedagang Arab yang berlabuh di Melaka. Permainan gasing di Malaysia bermula sejak zaman kesultanan Melayu Melaka. Dari Melaka, gasing diperkenalkan ke negeri-negeri Melayu dan menjadi permainan yang

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

popular . Bagi masyarakat yang menetap di Pulau Labuan, Sabah, permainan gasing dikatakan dibawa oleh kaum Kedayan yang berhijrah ke Pulau Labuan. Penghijrahan kaum Kedayan ini dipercayai terjadi selepas pemberontakan Limbang 1884. Mereka membawa permainan tradisi mereka iaitu gasing bersama mereka. Dalam kehidupan mereka, permainan gasing bukan sahaja untuk mengisi masa senggang malah dimainkan untunk meningkatkan semangat jati diri.

Terdapat cerita mengaitkan asal usul permainan gasing dengan buah berembang. Buah berembang yang mudah diperoleh di tepi-tepi pantai berbentuk bulat, licin dan agak leper. Buah berembang mudah dipusingkan dengan tangan. Buah yang ligat dan pusingannya lebih lama dikira menang. Lama-kelamaan, timbullah ilham untuk meniru bentuk buah ini dan membuatnya daripada kayu. Pemain akan cuba memusingkan buahtersebut dengan tangan, seligat yang mungkin. Ketika ligat berpusing, buah tersebut disebut gah yang bermaksud tegak dan kuat. Daripada istilah inilah dikatakan bermulanya permainan gasing.

Selain itu, seorang tua dari Kulim, Kedah mengatakan bahawa permainan gasing berasal daripada permainan adu telur yang dimainkan oleh kanak-kanak. Menurutnya lagi, kanak-kanak begitu asyik memusingkan dan melagakan telur jadi, timbul ilham untuk mengukir kayu menjadi bentuk telur dan dipasangkan paksi. Sebatang paku digunakan sebagai paksinya. Seutas tali digunakan untuk memusingkannya supaya berpusing dengan lebih ligat dan pusingannya tahan lebih lama.

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Seorang pemain gasing veteran yang tinggal di kawasan pinggir Sungai Pahang pula berkata bahawa permainan gasing ini bermula dengan penciptaan alat memburu binatang yang berbentuk bulat dan leper. Apabila dilemparkan, alat ini akan berpusing ligat dan melayang sebelum mengenai binatang buruan. Mereka kemudian menggunakan tali untuk mendapatkan pukulan yang lebih kuat. Dari sinilah mereka menggunakannya sebagai satu cara untuk menguji kecekapan seseorang itu mencampakkannya dan mengenai sasaran. Permainan itu akhirnya diminati oleh masyarakat. Alat tersebut kemudian telah direka bentuk semula sehinggalah seperti bentuk gasing yang terdapat pada hari ini. Pelbagai jenis permainan gasing boleh didapati di seluruh Malaysia. Permainan gasing tradisional mempunyai pelbagai jenis dan bentuk dan hanya dimainkan di sesuatu tempat tertentu oleh golongan tertentu sahaja. Peraturan dan cara mengendalikannya juga berlainan mengikut kampung, daerah dan ketua permainan. Namun begitu kaedah asas permainan gasing adalah sama iaitu memusing, memangkah dan membela uri. Perkara yang membezakan permainan gasing di satu negeri dengan satu negeri yang lain ialah kaedah membela uri, melilit tali, peralatan tambahan dan bilangan pemain yang bermain. Hal ini telah menimbulkan pelbagai bentuk dan cara permainan gasing. Sebagai contoh, terdapat perbezaan dalam permainan gasing timah dan gasing leper di negeri Kelantan dengan gasing peyek dan gasing tempayan di Selangor.

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Hak Cipta Milik Yap Yee Li

Di beberapa negeri, gasing dikaitkan dengan pengaruh penghijrahan, peperangan dan perdagangan terbuka sejarah lampau. Andaian ini berdasarkan bentuk-bentuk gasing yang berlainan mengikut negeri yang pernah dijajahi oleh kerajaan lain. Umpamanya gasing timah dan ga