bab insurans

of 26 /26
TINGKATAN 5 INSURANS BAB DUA

Upload: ida27

Post on 15-Jun-2015

2.325 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Bab Insurans

TINGKATAN 5

INSURANS

BAB DUA

Page 2: Bab Insurans

PENGENALAN KEPADA INSURANS

Satu skim untuk memberi perlindungan kepada insured atau keluarga jika berlaku kemalangan yang mengakibatkan kerugian, kecacatan atau

kehilangan nyawa

Page 3: Bab Insurans

KONSEP INSURANSMerupakan satu rancangan pembahagian risiko yang menyediakan pembayaran ganti rugi kepada insured

sekiranya berlaku risiko yang diinsuranskan

Polisi insurans merupakan surat ikatan perjanjian atau kontrak antara insured (peserta) dan insurer (pihak insurans)

Premium yang dibayar oleh insured merupakan sumbangan ke dalam dana insurans

Page 4: Bab Insurans

Jumlah premium boleh dibayar setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun

Jumlah premium yang dikenakan ke atas insured bergantung pada:-

Nilai yang diinsuranskanKeadaan risiko yang diinsuranskan

Luas perlindungan yang dijanjikan oleh insurerTempoh kuatkuasa risiko / tempoh perlindungan

Pembayaran premium biasanya lebih tinggi jika dibayar secara bulanan daripada secara tahunan.

Page 5: Bab Insurans

Risiko boleh dibahagi kepada 2 jenis iaitu risiko boleh insurans dan risiko tidak boleh insurans

Risiko boleh insurans adalah risiko yang boleh diramalkan secara statistik berdasarkan kejadian lampau. Contoh;

kemalangan, kebakaran, kematian dll.

Risiko tidak boleh insurans adalah risiko yang tidak boleh ditentukan secara perangkaan. Contoh; bencana alam,

keadaan politik, pasaran harga barang dll.

JENIS RISIKO

Page 6: Bab Insurans

PERANAN INSURANS1.Peranan insurans kepada individu

-Individu dapat menjalani hidup seperti biasa walaupun ditimpa kecelakaan sebelum ini.

-Membantu individu merancang masa depan.

-Cara menyimpan atau menabung yang baik.

2.Peranan insurans kepada peniaga

-Peniaga tidak perlu risau terhadap risiko yang bakal dihadapi kerana insurans berperanan membayar gantirugi atau pampasan

Page 7: Bab Insurans

3.Peranan insurans kepada negara -Dana yang dikumpulkan melalui premium boleh dilaburkan pelbagai sektor. -Menyediakan peluang pekerjaan, taraf hidup yang lebih baik dan pembangunan negara.

Page 8: Bab Insurans

PRINSIP INSURANS1. Kepentingan boleh insurans

-Pembeli insurans mestilah mempunyai kepentingan ke atas nyawa atau harta yang diinsuranskan.-Contohnya, pemilik rumah berhak menginsuranskan rumahnya dari sebarang kecelakaan tetapi penyewa rumah tidak boleh.

2. Penuh percaya mutlak-Prinsip penuh percaya perlu wujud antara insured dengan insured.-Kegagalan memberitahu maklumat penuh boleh menyebabkan polisi insurans dibatalkan.

Page 9: Bab Insurans

3. Indemniti

-Dikenali juga sebagai ganti rugi yang dibayar oleh insurer kepada insured yang ditimpa kemalangan.

-Ganti rugi boleh diberikan samaada dalam bentuk tunai, barangan atau kos untuk membina semula bangunan yang telah rosak.

-Prinsip indemniti berasaskan 3 perkara iaitu:- a) Sumbangan – setiap insurer yang berhubung dengan

insured tersebut berkongsi membayarnya.

b) Subrogasi – insured tidak boleh menuntut ganti rugi drpd pihak lain setelah dapat ganti rugi insured

c) Doktrin sebab hampiran – ganti rugi dibayar untuk risiko yang diinsuranskan sahaja.

Page 10: Bab Insurans

JENIS INSURANS1. Insurans terbahagi kepada 2 jenis iaitu insurans am dan insurans hayat.

2. Insurans am merangkumi:- a) Insurans kemalangan b) Insurans kebakaran c) Insurans marin / penerbangan d) Insurans lain

3. Insurans hayat merangkumi:- a) Insurans hayat seumur hidup b) Insurans endowmen c) Insurans hayat sementara

Page 11: Bab Insurans

INSURANS KEMALANGAN

Insurans kemalangan terbahagi kepada:-i. Insurans motorii. Insurans kemalangan peribadiiii. Insurans liabiliti majikaniv. Insurans liabiliti am

Page 12: Bab Insurans

INSURANS MOTOR

Semua kenderaan yang bergerak di atas jalan raya mesti diinsuranskan.

Terdapat 2 jenis insurans motor iaitu insurans motor komprehensif dan insurans motor pihak ketiga.

Insurans motor komprehensif memberi perlindungan kepada pihak pertama (insured) dan pihak ketiga

(pengguna jalan raya)

Insurans motor pihak ketiga memberi perlindungan kepada pihak ketiga sahaja.

Page 13: Bab Insurans

INSURANS KEMALANGAN PERIBADI

Insurans ini melindungi insured terhadap kecelakaan yang dialaminya seperti dalam perjalanan,serangan,keracunan dll.

Ganti rugi atau pampasan akan dibayar apabila insured meninggal dunia atau mengalami kecederaan dlm

kemalangan sahaja.

Kadar premium yang dikenakan bergantung kepada jumlah yang diinsuranskan, umur insured dan pekerjaannya.

Jumlah pampasan yang diberikan bergantung pada jumlah yang diinsuranskan dan tahap kecederaannya.

Page 14: Bab Insurans

INSURANS LIABILITI MAJIKAN

• Insurans ini melindungi pihak majikan daripada tuntutan pekerja mereka.

• Undang-undang telah mewajibkan para majikan untuk menginsuranskan para pekerja supaya dapat pampasan kepada

pekerja sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja

• Di bawah PERKESO terdapat 2 skim insurans pekerja iaitu:-

1. Skim Bencana Pekerjaan

2. Skim Pencen Ilat

Page 15: Bab Insurans

• Skim Bencana Pekerjaan melindungi risiko akibat sesuatu kemalangan di tempat kerja

• Skim Pencen Ilat memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja terhadap keilatan atau kematian akibat sebarang sebab atau tidak berkaitan dengan pekerjaan

• Majikan membayar sumbangan bulanan bagi Skim Bencana Pekerjaan sementara pekerja membayar

sumbangan di bawah Skim Pencen Ilat

Page 16: Bab Insurans

Terdapat 2 jenis sumbangan iaitu:-

Sumbangan yang dibayar oleh majikan dan pekerja untuk kedua-dua skim di atas

Sumbangan oleh majikan untuk perlindungan di bawah Skim Bencana Pekerjaan . Sumbangan ini adalah untuk pekerja yang tidak lagi layak dilindungi di bawah Skim Pencen Ilat kerana telah capai usia 55 tahun ketika membuat permohonan.

Page 17: Bab Insurans

INSURANS LIABILITI AM

Insurans ini melindungi pemilik premis atau perniagaandaripada tuntutan orang awam yang tercedera atau meninggal semasa berada dalam premis mereka

Selain itu, terdapat insurans liabiliti am yang lain iaitu:-

i) Insurans liabiliti yang melindungi pengeluar terhadap tuntutan pengguna yang cedera atau sakit akibat

penggunaan produk tersebut.

ii) Insurans liabiliti profesional yang memberi golongan profesional daripada tuntutan pelanggan akibat

kecuaian mereka seperti doktor atau peguam.

Page 18: Bab Insurans

INSURANS KEBAKARAN

Melindungi kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran.

Insurans ini sesuai untuk memberi perlindungan terhadap kerugian ke atas stok, wang tunai, mesin,

kenderaan, loji dan premis semasa kebakaran.

Insurans kebakaran tidak melindungi kerugian dalam kebakaran akibat peperangan, rusuhan dan kejadian

bencana alam.

Page 19: Bab Insurans

INSURANS HAYATINSURANS HAYAT

Page 20: Bab Insurans

INSURANS HAYAT SEUMUR HIDUPINSURANS HAYAT SEUMUR HIDUP

PERLU MEMBAYAR PREMIUM

SEPANJANG TEMPOH HAYAT.

MEMILIH UNTUK MEMBAYAR

PREMIUM BAGI SUATU

JANGKA MASA TERTENTU

SEPERTI 10,15 @ 20 TAHUN.

JUMLAH DIINSURANSKAN

BESERTA DENGAN BONUS

DIBAYAR KEPADA WARIS

INSURED APABILA MENINGGAL

DUNIA.

INSURANS INI SANGAT SESUAI

UNTUK KETUA KELUARGA.

Page 21: Bab Insurans

INSURANS ENDOWMENINSURANS ENDOWMEN

Berikan perlindungan kepada

insured untuk suatu tempoh

tertentu, misalnya 10,15 ataupun

20 tahun.

Apabila tiba tarikh matang polisi,

insured akan dibayar balik jumlah

yang diinsuranskan beserta

dengan bonus.

Sekiranya insured mati sebelum

tarikh matang polisi, pampasan

akan dibayar kepada waris yang

dicalonkan atau waris terdekat.

Insurans pelan pendidikan

merupakan insurans endowmen

yang mendapat perhatian. Ini

kerana pelan ini membolehkan ibu

bapa menabung untuk pendidikan

tinggi anak mereka di samping

memberikan perlindungan.

Page 22: Bab Insurans

INSURANS HAYAT SEMENTARA/PENGGALINSURANS HAYAT SEMENTARA/PENGGAL

Berikan perlindungan kepada

insured untuk suatu tempoh

tertentu sahaja, iaitu 10, 15 atau 20

tahun.

Jika insured meninggal dunia dalam

tempoh perlindungan, pampasan

akan dibayar kepada waris terdekat.

Jika insured masih hidup selepas

tempoh berkenaan, dia tidak akan

mendapat apa-apa perlindungan lagi.

Kadar premium bagi polisi insurans

ini adalah paling rendah.

Page 23: Bab Insurans

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KADAR PREMIUM INSURANS HAYAT

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KADAR PREMIUM INSURANS HAYAT

1 UMUR Jika umur insured semakin meningkat, kadar premium yang dikenakan lebih tinggi.

2 JANTINA Wanita dikenakan kadar premium yang lebih rendah daripada lelaki.

3 PEKERJAAN Jenis pekerjaan yang mempunyai risiko kemalangan @ kerosakan kesihatan yang tinggi akan dikenakan premium yang tinggi.

4 KESIHATAN Ia bergantung kepada kesihatan pemohon. Pemohon kurang sihat akan diberikan premium tambahan.

5TEMPOH &LIPUTAN

LINDUNGAN

Lebih lama tempoh serta liputan lindungan, lebih tinggi premiumnya.

6JENIS

INSURANS Premium yang dikenakan berbeza-beza mengikut jenis polisi.

Page 24: Bab Insurans

BELIAN POLISI & TUNTUTAN GANTI RUGIBELIAN POLISI & TUNTUTAN GANTI RUGI

Page 25: Bab Insurans

PROSEDUR MEMBELI POLISI INSURANSPROSEDUR MEMBELI POLISI INSURANS

Page 26: Bab Insurans

PROSEDUR MENUNTUT GANTI RUGIPROSEDUR MENUNTUT GANTI RUGI

Hubungi syarikat insurer serta buat laporan kejadian

kepada pihak berkuasa.

Hubungi syarikat insurer serta buat laporan kejadian

kepada pihak berkuasa.Isikan borang tuntutanIsikan borang tuntutan

Serahkan borang tuntutan kepada insurer bersama-sama dengan beberapa dokumen seperti:i)Salinan polisi insuransii) Salinan laporan polis.iii) Dokumen hak milik harta

Serahkan borang tuntutan kepada insurer bersama-sama dengan beberapa dokumen seperti:i)Salinan polisi insuransii) Salinan laporan polis.iii) Dokumen hak milik harta

Insurer akan menyiasat. Jika berpuas hati,

bayaran tuntutan ganti rugi akan dibuat.

Insurer akan menyiasat. Jika berpuas hati,

bayaran tuntutan ganti rugi akan dibuat.