hutang , insurans dan saham

15
HUTANG INSURANS SAHAM

Upload: mohd-tony-saidi

Post on 28-May-2015

1.465 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hutang , insurans dan saham

HUTANGINSURANSSAHAM

Page 2: Hutang , insurans dan saham

HUTANG• Iaitu memberi sesuatu barang atau

faedahnya kepada orang lain dan ia perlu dikembalikan semula dengan jumlah yang sama.

• Hukum memberi hutang asalnya sunat dan menjadi wajib apabila memberi hutang kepada orang yang sangat memerlukannya.

Page 3: Hutang , insurans dan saham

RUKUN HUTANG

PENERIMA DAN PEMBERIHUTANG

BARANG YANGDIBERI

HUTANG

SIGHAH( AKAD PEMBERIAN

HUTANG )

Page 4: Hutang , insurans dan saham

HIKMAH MEMBERI HUTANG

1. Membantu golongan yang susah2. Mengelak dari sikap meminta minta3. Memberi peluang orang miskin

perbaiki taraf hidup mereka4. Menjaga kepentingan kedua belah

pihak5. Mengelak penindasan

Page 5: Hutang , insurans dan saham

INSURANS

• Iaitu apabila satu kumpulan berikrar akan mengembeling tenaga dan sumber untuk saling bekerjasama dan tolong menolong jika ditimpa musibah.

Page 6: Hutang , insurans dan saham

JENIS INSURANSINSURANS NYAWA YANG MEMBERI PERLINDUNGAN RISIKO KE ATAS KEMATIAN DAN HILANG UPAYA.

INSURANS AM YANG MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA MEREKA YANG MENGHADAPI KERUGIAN PENDAPATAN ATAU HARTA

Page 7: Hutang , insurans dan saham

PRINSIP INSURANS• Pemegang polisi bekerjasama bagi

mengadakan manfaat bersama• Satu perjanjian bantu membantu• Tiada unsur gharar ( ketidakpastian )

pada bayaran sumbangan dan manfaat• Bertujuan beri keuntungan saksama

sesama ahli• Menjamin dan melindungi antara ahli

jika ditimpa musibah

Page 8: Hutang , insurans dan saham

SEBAB INSURAN KONVENSIONAL HARAM

G H A R A R JU D I R IB A

U N S U R H A R A M

Page 9: Hutang , insurans dan saham
Page 10: Hutang , insurans dan saham

SAHAM• Iaitu sejenis terbitan yang

dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan.

• Sebuah syarikat boleh beroperasi apabila 2 orang atau lebih bergabung untuk jalankan perniagaan.

Page 11: Hutang , insurans dan saham

PEMEGANG SAHAM Pemilik bersama bagi sesebuah syarikat Pemilikan dibuktikan melalui sijil saham Sijil saham berdasarkan nisbah jumlah

wang yang dilaburkan dalam syarikat Setiap saham ada nilai tara

RM 1.00 = 1 unit

Page 12: Hutang , insurans dan saham

HUKUM SAHAMHUKUM SAHAM

Satu bentuk muamalat yang dibenarkan Satu bentuk muamalat yang dibenarkan dalam Islamdalam IslamSejenis jual beli dimana pembeli serahkan Sejenis jual beli dimana pembeli serahkan wang dahulu dan penjual tangguhkan wang dahulu dan penjual tangguhkan penyerahan barang hingga 1 tempoh yang penyerahan barang hingga 1 tempoh yang ditetapkanditetapkanPembeli / penjual saham perlu berusaha Pembeli / penjual saham perlu berusaha untuk dapatkan keuntunganuntuk dapatkan keuntungan

Page 13: Hutang , insurans dan saham

KEPENTINGAN1. Menambahkan keuntungan individu2. Meningkatkan ekonomi3. Ahli dapat berkongsi untung4. Memperkukuhkan modal syarikat

Page 14: Hutang , insurans dan saham

SYARAT SUPAYA SAHAM MENJADI HALAL IALAH :

1.Saham bebas dari unsur riba

2. Syarikat yang mengeluarkan saham bukan berunsur perjudian , arak dan lain-lain

3. Saham tiada unsur spekulasi

4.saham bukan dilaburkan dalam akaun simpanan tetap atau biasa

Page 15: Hutang , insurans dan saham