insurans ceilli bm

Upload: shinichi-kudo

Post on 17-Oct-2015

168 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota Insurans

TRANSCRIPT

 • p a g e

  CEILLI

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANSHAYAT BERKAIT PELABURAN

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT BERKAIT PELABURAN

  PRAKATA

  Kursus ini mengandungi bahan-bahan pembelajaran untuk Sijil Peperiksaan Insurans Hayat Berkait Pelaburan (CEILLI). Secara perbandingan, buku ini mungkin kelihatan agak tebal tetapi perlu diingat bahawa situasi sebenar pasaran yang didokongi oleh pengeluar produk dan pelanggan telah melalui pelbagai perubahan besar sejak 15 tahun lepas. Pertambahan pelbagai maklumat yang terdapat dalam buku teks ini jika dibandingkan dengan versi terdahulu, adalah bertujuan memperlihatkan dan menuntut sedikit peningkatan tahap pemahaman dikalangan ejen, agar mereka lebih bersedia apabila berhadapan dengan pelanggan kelak.

  Objektif utama kursus ini ialah untuk memberi kefahaman dan menyediakanpengetahuan asas tentang bagaimana insurans hayat berkait pelaburan berfungsi dan bagaimana untuk memasarkan produk berkenaan kepada orang ramai. Kursus ini juga bertujuan memperkenalkan kepada ejen dunia sebenar bidang jualaninsurans hayat berkait pelaburan dan diharapkan usaha ejen tidak akan terhenti setakat kursus ini sahaja, sebaliknya akan terus mempersiapkan dir i dengankeupayaan dan kelayakan yang lebih tinggi demi menghadapi cabaran masa depan.

  Pembahagian topik perbincangan dalam kursus ini telah dibuat dengan sebegitu rupa agar individu yang baru mengenali dunia pelaburan akan mendapatgambaran yang lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan insurans hayat berkait pelaburan, dengan memberi contoh-contoh yang boleh diikutisehingga ke tahap yang lebih tinggi di masa-masa akan datang.

  Adalah diharapkan agar para ejen dapat menggunakan peluang pembelajaran ini dengan sebaik mungkin dan seterusnya dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti jualan dengan kepastian dan keyakinan yang tinggi.

 • p a g e

  CEILLI

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANSHAYAT BERKAIT PELABURAN

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT BERKAIT PELABURAN

  Edisi Pertama 1998 (Diterbitkan oleh The Malaysian Insurance Institute)

  Ed i s i K e d u a 1999

  Edis i Ket iga 1999

  Edisi Keempat 2000

  Edisi Kel ima 2002

  Edisi Keenam 2010

  Teks Pembelajaran

 • p a g e

  CEILLI

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANSHAYAT BERKAIT PELABURAN

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT BERKAIT PELABURAN

  Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian dari penerbitan ini yang boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan semula, atau dipindahkan ke dalam sebarang bentuk melalui sebarang cara, baik secara elektronik mahupun mekanik, termasuk fotokopi, rakaman atau sebarang bentuk penyimpanan maklumat, tanpakeizinan terlebih dahulu daripada The Malaysian Insurance Institute.

  The Malaysian Insurance Institute ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Hayat Malaysia dan semua individu yang membantu melalui pelbagai dalam menjayakan penerbitan buku teks pembelajaran ini.

  Diterbitkan oleh The Malaysian Insurance Institute (35445H)No. 5, Jalan Sri Semantan Satu, Damansara Heights

  50490 Kuala LumpurWebsite : www.insurance.com.my

  Hakcipta The Malaysian Insurance Institute 2010

  ISBN 978-983-2432-03-6

 • Muka

  1

  2

  3

  K A N D U N G A N

  The Malaysian Insurance Institute

  PENGENALAN MENGENAI PELABURAN -BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  SIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT - BERKAIT PELABURAN

  Pengenalan1.1 1Soalan Penilaian Pencapaian Diri 3

  2.1 Pengenalan 52.2 Objektif Pelaburan 62.3 Peruntukan Dana Sedia Ada 92.4 Risiko atau Jaminan 112.5 Prospek Pelaburan 122.6 Kemudahan Menggunakan Dana 122.7 Aspek Percukaian 132.8 Prestasi Pelaburan 132.9 Kepelbagaian 14Soalan Penilaian Pencapaian Diri 15

  3.1 Pengenalan 173.2 Pilihan Pelaburan 173.3 Tunai Dan Deposit 173.4 Sekuriti Pendapatan Tetap 203.5 Saham-saham 233.6 Unit Amanah 263.7 Amanah Pelaburan 283.8 Hartanah 293.9 Derivatif 313.10 Dana Tukaran Dagangan 353.11 Bon Sukuk 363.12 Dana Jaminan Modal 37Soalan Penilaian Pencapaian Diri 39

 • 45

  6

  The Malaysian Insurance Institute

  PRODUK INSURANS HAYAT BERKAIT PELABURAN SENARIO DUNIA

  4.1 Pengenalan

  JENIS-JENIS PRODUK INSURANS HAYAT BERKAITPELABURAN

  STRUKTUR DANA BERKAIT PELABURAN

  Muka

  K A N D U N G A NSIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT

  - BERKAIT PELABURAN

  6.1 Pengenalan 696.2 Pengumpulan Unit 696.3 Pengagihan Unit 696.4 Jenis-jenis Dana Berkait Pelaburan 696.5 Profil Risiko - Pulangan 716.6 Pertukaran 72Soalan Penilaian Pencapaian Diri 74

  5.1 Pengenalan 495.2 Definisi 515.3 Ciri-ciri Polisi Insurans Hayat Berkait Pelaburan 545.4 Jenis-jenis Polisi Insurans Hayat Berkait Pelaburan 545.5 Pinjaman Dan Pembatalan Polisi Insurans Hayat Berkait Pelaburan 615.6 Garis Panduan Modal Berasaskan Risiko 62Soalan Penilaian Pencapaian Diri 67

  414.2 Di United Kingdom 414.3 Di Amerika Syarikat 434.4 Di Singapura 444.5 Di Malaysia 45Soalan Penilaian Pencapaian Diri 47

 • 89

  The Malaysian Insurance Institute

  MANFAAT DAN RISIKO MELABUR DI DANABERKAIT PELABURAN

  PERBANDINGAN DI ANTARA PRODUK INSURANSHAYAT BERKAIT PELABURAN DENGAN PRODUKINSURANS HAYAT TRADISIONAL BESERTA KEUNTUNGAN

  7 BAGAIMANA PRODUK INSURANS BERKAITPELABURAN BERFUNGSI Muka

  K A N D U N G A NSIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT

  - BERKAIT PELABURAN

  8.1 Pengenalan 928.2 Manfaat 928.3 Risiko Melabur Dalam Dana Berkait Pelaburan 93Soalan Penilaian Pencapaian Diri 95

  9.1 Pengenalan 979.2 Produk Insurans Hayat Tradisional Dijamin Tanpa Keuntungan 979.3 Produk Insurans Hayat Tradisional Beserta Keuntungan 989.4 Produk Insurans Hayat Berkait Pelaburan 1009.5 Lain-lain Perbandingan - Ketelusan 103Soalan Penilaian Pencapaian Diri 104

  7.1 Pengenalan 767.2 Gerak Kerja Insurans Hayat Berkait Pelaburan 767.3 Tambah Nilai 787.4 Polisi Premium Tunggal - Kaedah Pengiraan Manfaat 787.5 Manfaat Pengeluaran 837.6 Nilai Serahan 837.7 Manfaat Kematian 837.8 Polisi Premium Tetap 85Soalan Penilaian Pencapaian Diri 90

 • 11

  12

  The Malaysian Insurance Institute

  10 PERCUKAIAN DAN UNDANG-UNDANG BERKAITANPRODUK INSURANS HAYAT BERKAIT PELABURAN10.2 Aspek Percukaian Insurans Hayat Berkait Pelaburan

  MENGENALPASTI DAN MEWUJUDKAN KEPERLUANPELANGGAN

  Matlamat Kewangan

  PEMASARAN DAN KHIDMAT LEPAS JUALAN, KODETIKA DAN KOD PERLAKUAN

  12.3 Etika Dan Perlakuan

  Muka

  K A N D U N G A NSIJIL PEPERIKSAAN INSURANS HAYAT

  - BERKAIT PELABURAN

  10.1 Pengenalan 106106

  10.3 Undang-undang Yang Mengawal Insuran Hayat Berkait Pelaburan 10710.4 Lain-lain Keperluan Perundangan 112Soalan Penilaian Pencapaian Diri 113

  11.1 Pengenalan 11511.2 Mewujudkan Hubungan Dengan Pelanggan 11511.3 Mengumpulkan Semua Maklumat Penting Kewangan 11611.4 Mengenalpasti Kedudukan Kewangan Semasa Dan 116

  11.5 Merangka Pelan Dan Strategi Untuk Mencapai Matlamat 11711.6 Membincangkan Cadangan Yang Difikirkan Wajar 11711.7 Melaksanakan Cadangan Yang Telah Dipersetujui 11711.8 Mengawasi Portfolio 118Soalan Penilaian Pencapaian Diri 119

  12.1 Pengenalan 12112.2 Pemasaran 121

  127Soalan Penilaian Pencapaian Diri 138

  JAWAPAN SOALAN PENILAIAN PENCAPAIAN DIRI 140

 • p a g e

  CEILLI

  1PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT 1.1 PENGENALAN

  Industri insurans di Malaysia telah mengalami pertumbuhan yang memberangsangkansejak 15 tahun lepas. Sebahagian dari faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan itu ialah disebabkan syarikat-syarikat insurans di Malaysia telah menggiatkan usaha merangka dan menawarkan pelan-pelan insurans yang lebih berkualiti serta mengutamakan kepentingan pelanggan. Perubahan-perubahan ini memberi petanda positif terhadap kestabilan industri insurans secara keseluruhannya. Pelan-pelan insurans yang baru diperkenalkan telah menerima sambutan baik di pasaran dan salah satu produk yang dianggap paling popular ialah pelan Insurans Hayat Berkai t Pe laburan. Menurut Laporan Tahunan Ketua Pengarah Insurans Bank Negara Malaysia 2009, jumlah polisi baru pelan insurans hayat berkait pelaburan telah meningkat dari 498,338 polisi pada tahun 1990 kepada 1,403,562 polisi pada tahun 2009.

  Salah satu fakta menarik yang menyumbang kepada perkembangan tersebut ialahpengenalan pelan-pelan Insurans Berkait Pelaburan di Malaysia. Pelan insurans berkait pelaburan ini mula diperkenalkan pada penghujung tahun 1990an dan sejak itu ia telah mengalami pertumbuhan yang stabil dan memberangsangkan. Laporan Tahunan BNM juga telah menunjukkan pertumbuhan aliran premium tahunan polisi-polisi insurans berkait pelaburan dengan peningkatan dari 25.7% pada tahun 2005 kepada 30.6% pada tahun 2009.

  Industri juga telah mula menyaksikan lebih banyak syarikat-syarikat insurans beralih arah dengan mengurangkan aktiviti jualan polisi-polisi endowmen dan seumur hidup tradisional dan kini usaha bertumpu ke arah memperkenalkan lebih banyak pelan-pelan insurans berkait pelaburan dalam portfolio perniagaan masing-masing. Ini merupakan suatuperubahan yang positif. Rakyat Malaysia telah menjadi lebih peka terhadap perubahan ini dan mereka berusaha untuk memastikan bahawa mereka dapat mengawal sebarang bentuk pelaburan yang mereka pilih. Dan polisi-polisi insurans berkait pelaburan memberi peluang kepada mereka untuk mengawal pelaburan seperti yang mereka ingini. Kini, pelanggan lebih bersedia untuk membeli dan memiliki polisi berkait pelaburan kerana mereka boleh memilih amaun perlindungan yang diperlukan dan dalam masa yang sama berpeluang menikmati pulangan lumayan atas simpanan pelaburannya.

  Apakah polisi insurans berkait pelaburan itu sebenarnya? Pelan insurans berkait pelaburan menawarkan kepada pemegang polisi atau pelabur suatu polisi yang mempunyai kaitan secara langsung dengan prestasi pelaburan. Dengan lain perkataan, pelan ini bukan sahaja menawarkan pilihan amaun perlindungan, malah ia juga memperuntukkan sebahagian dari jumlah insurans yang dibayar digunakan untuk membeli mana-mana dana pelaburan yang ditawarkan oleh pihak syarikat insurans.

  Pemegang polisi perlu diberitahu dan diberi kesedaran tentang satu fakta penting apabila mereka membeli polisi insurans berkait pelaburan. Oleh kerana polisi insurans yang mereka beli mempunyai kaitan secara langsung dengan prestasi pelaburan, nilai polisi akan ditunjukkan dalam bentuk unit pegangan saham di mana-mana dana pelaburan yang dipilih/diuruskan oleh syarikat insurans. Kadangkala, syarikat insurans juga membuat pelaburan melalui pengurus pelaburan yang dilantik khusus untuk mengurus dana-dana pelaburan berkenaan. Oleh itu, pemegang polisi perlu diberitahu bahawa dana pelaburan tersebut adalah terdedah kepada tekanan turun naik harga pasaran harian, dan ia akan serta boleh mempengaruhi nilai polisi.

  PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT 1

 • 2 CEILLI

  1PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  Pemegang polisi perlu diberitahu bahawa nilai unit pegangan pelaburannya akandipengaruhi secara langsung oleh nilai dana pelaburan yang dipilih. Oleh itu, manfaat pelaburan yang diperolehi adalah berdasarkan nilai pasaran ketika manfaat polisi dibayar. Secara mudahnya, pemegang polisi perlu sedar bahawa pelan insurans berkait pelaburan yang mereka miliki mungkin tidak mengalami sebarang peningkatan nilai harga atau mungkin mencatat peningkatan kadar harga mengikut peredaran masa. Terdapat kemungkinan iaitu sekiranya dana pelaburan mengalami kejatuhan harga, pemegang polisi akan kehilangan semua premium yang telah dibayar dan perlindungan yang disediakan. Pemegang polisi juga perlu sedar bahawa keadaan sebaliknya mungkin boleh berlaku dimana mereka boleh meraih keuntungan dari peningkatan harga pasaran.

  Polisi ini direka sebegitu rupa dengan memindahkan keadaan ketidakpastian memperolehi keuntungan atau mengalami kerugian pelaburan kepada pemegang polisi, malah ia tidak dapat memberi jaminan kadar faedah atau nilai serahan tunai minimum. Secara teori, nilai serahan tunai boleh menyusut hingga ketahap sifar dan sekiranya ini terjadi, kuatkuasa polisi akan ditamatkan. Pemegang polisi perlu sedar bahawa dalam usaha untuk mencatat keuntungan tambahan dari pelaburan yang dijangka menguntungkan,mereka juga perlu bersedia menanggung kemungkinan mengalami kerugian dalam pelaburan.

  Dana pelaburan yang digunakan dalam polisi insurans berkait pelaburan memiliki kepelbagaian dalam bentuk pelaburannya. Ia juga boleh meliputi jenis pelaburan yang lebih meluas seperti pelaburan dalam ekuiti atau saham, bon, faedah tetap, dana pelaburan asing, hartanah, matawang dan sebagainya. Dana-dana ini mungkinberbentuk `unit amanah luaran` atau `dana berkait pelaburan unit dalaman`. Perlu diingat bahawa dana berkait pelaburan unit dalaman merupakan sebahagian dari dana insurans hayat bagi sesebuah syarikat insurans hayat. Oleh itu, pemegang polisi ditawarkan pelbagai pilihan dana berkait unit amanah dimana pemegang polisi boleh membuat pelaburan.

  Pelan insurans berkait pelaburan bukanlah suatu fenomena baru dalam industri insurans. Polisi berkait pelaburan telah lama diperkenalkan di pasaran, tetapi ia hanya mula diperkenalkan di Malaysia pada penghujung tahun 1990an. Bagi tujuan pembelajaran kursus ini, istilah Berkait Pelaburan akan digunakan, yang membawa maksud yang sama bagi polisi serupa yang dipasarkan di Singapura. Ia juga membawa pengertian yang serupa untuk polisi Berkait Unit yang terdapat di United Kingdom dan Hayat Boleh Ubah yang dijual di Amerika Syarikat.

 • p a g e

  3CEILLI

  SOALAN PENILAIAN PENCAPAIAN DIRI

  1PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  Apakah faktor utama yang menyebabkan industri insurans di Malaysia berkembang dengan begitu pesat?

  1.

  Dasar liberalisasi peraturan oleh Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia.Pengenalan polisi-polisi berkait pelaburan.Inisiatif yang digerakkan oleh syarikat insurans dalam mereka bentuk danmenawarkan pelan insurans yang terbaik dan mengutamakan kepentingan pelanggan.Pertumbuhan kukuh ekonomi negara.

  a.

  b.c.

  d.

  Apakah yang dimaksudkan dengan polisi berkait pelaburan?2.

  Polisi insurans hayat seumur hidup berserta keuntungan.Polisi jaminan modal dan keuntungan.Polisi endowmen.Pelan insurans yang menawarkan manfaat perlindungan dan pulangan pelaburan.

  a.b.c.d.

  Semua kenyataan yang diberikan di bawah adalah benar, kecuali :-3.

  Polisi berkait pelaburan mempunyai kaitan secara langsung dengan pencapaian pelaburan.Apabila polisi telah berkuatkuasa, pelaburan pelanggan akan berkembang dengan stabil. Pengurus dana akan memastikan polisi berkait pelaburan dilindungi dari kemudahruapan atau keadaan turun naik pasaran.Polisi berkait pelaburan hanya menyediakan perlindungan insurans sahaja.

  a.

  b.

  c.

  d.

  Polisi insurans berkait pelaburan dikenali dengan pelbagai nama berikut diseluruh dunia, kecuali :-

  4.

  Polisi Berkait Dana Bersama. Polisi Berkait Unit.Polisi Hayat Variabel. Takaful Keluarga Berkait Pelaburan.

  a.b.c.d.

  BAB 1

 • 4 CEILLI

  1PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  PENGENALAN MENGENAI PELABURAN BERKAIT DENGAN INSURANS HAYAT

  i.ii.iii.

  iv.

  i, ii, iv sahajai, iii, iv sahajaii, iii, iv sahajai, ii, iii sahaja

  a.b.c.d.

  JAWAPAN DISEDIAKAN DI BAHAGIAN AKHIR BUKU INI.

  ... direka bentuk bagi memindahkan ketidakpastian terhadap keuntungan atau kerugian pelaburan kepada pemegang polisi... Kenyataan ini menerangkan dengan tepat tentang

  5.

  Pemegang polisi yang memilih polisi insurans berkait pelaburan perlu menyedari bahawa mereka bertanggungjawab mengawasi pencapaian pelaburan polisinya bagi memastikan mereka mendapat pulangan yang munasabah.Peluang untuk polisi mencapai pulangan sifar adalah mustahil kerana pengurus dana, syarikat insurans dan ejen akan memastikan polisi akan meraih keuntungan sepanjang masa. Syarikat insurans dan pengurus dana akan melepaskan tanggungjawabnya setelah polisi dikeluarkan, sebaliknya ejen dan pemegang polisi sendiri y a n gp e r l u mengawasi pergerakan dana pelaburannya.Ejen hanya bertanggungjawab terhadap pelanggan sahaja dan akanmemastikan perkembangan polisi setiap masa.

  a.

  b.

  c.

  d.

  Pelan berkait pelaburan mempunyai ciri-ciri berikut :- 6.menyediakan perlindungan kematian dan hilang upaya kekal. turut serta dalam pelaburan yang diurus oleh insurer. mampu menawarkan pulangan pelaburan yang memuaskan sekiranya diurus dengan baik. bergantung kepada kebolehan pelanggan melabur di pasaran ekuiti.

 • p a g e

  5CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  2.1 PENGENALAN

  Ketika berlaku Krisis Kewangan Asia 1997, banyak pihak menerima kesan ekonomi negatif dan mereka juga kemudiannya mengalami kerugian yang lebih teruk apabila Krisis Kewangan Global melanda dunia baru-baru ini. Ekonomi negara jatuh merudum dan banyak pucuk pimpinan kerajaan menjadi tidak stabil. Pihak kerajaan dan industri telah mengambil beberapa tindakan drastik dalam usaha mengawal kesan kejatuhan ekonomi. Sungguhpun demikian, secara keseluruhan, ramai pihak menanggung kerugian akibat kehilangan dana simpanan sepanjang hayatnya atau dana simpanan mengalami kejatuhan nilai.

  Setelah melalui cabaran kejatuhan ekonomi yang begitu getir, tugas untuk meyakinkan orang ramai untuk membuat pelaburan menjadi lebih sukar. Peredaran masa yang berlalu telah menyaksikan sebahagian besar para pelanggan telah menjadi lebih cekap dalam aspek-aspek pelaburan. Kebanyakan dari mereka belajar dari pengalaman sukar yang mereka tempuhi sehingga mengalami kerugian. Bersandarkan kepada pengalaman getir kesan dari kejatuhan ekonomi, semua pihak mula menyedari betapa pentingnya khidmat nasihat pelaburan yang cekap dan berkesan. Sebahagian besar para pelabur di Malaysia adalah merupakan pelabur kecil-kecilan yang bertindak melabur sebagai pelabur runcit dan tidak berupaya melakukan penyelidikan dan analisa pelaburan. Mereka biasanya membuat keputusan pelaburan berdasarkan dari desas-desus dan khabar angin, gosip, `tip pelaburan dari rakan-rakan dan perbualan di kedai kopi.

  Tujuan utama kursus ini ialah untuk memberi pendedahan kepada ejen-ejen mengenai pengetahuan asas yang berkait rapat dengan bagaimana, apa, bila, di mana dan mengapa perlu membuat pelaburan. Ejen mempunyai tanggungjawab moral terhadap pelanggan untuk mendidik mereka tentang prinsip-prinsip asas pelaburan agar pelanggan mampu membuat keputusan pelaburan yang tepat.

  Terdapat beberapa asas pertimbangan utama yang perlu diberi perhatian sebelum membuat sesuatu keputusan pelaburan. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting yang perlu diberitahu kepada pelanggan. Kefahaman yang menyeluruh mengenainya adalah penting sebelum seseorang itu terlibat dalam sesuatu keputusan pelaburan. Pertimbangan utama tersebut ialah :-

  1. Objektif pelaburan 2. Peruntukan dana sedia ada3. Risiko atau jaminan 4. Prospek pelaburan 5. Kemudahan menggunakan dana6. Aspek percukaian7. Prestasi pelaburan 8. Kepelbagaian.

 • 6 CEILLI

  Keinginan dan objektif untuk melabur wang simpanan sedia ada akan sentiasa meningkat, manakala setiap bentuk pelaburan pula boleh dikategorikan kepada 3 ciri-ciri asas iaitu :-

  Adalah tidak keterlaluan untuk kita menyatakan bahawa tidak ada satu pun bentuk pelaburan yang boleh dianggap benar-benar kukuh dan selamat. Kita boleh membuat pilihan pelaburan yang dianggap selamat melalui pelaburan dalam bon terbitan kerajaan atau bon sukuk atau mana-mana pelaburan yang terdapat dalam pasaran wang seperti bil perbendaharaan atau akaun simpanan tetap. (Instrumen pelaburan ini akandibincangkan lebih lanjut dalam Bab 3 buku ini).

  Instrumen yang dinyatakan di atas secara relatifnya menjanjikan pulangan pelaburan yang dianggap selamat tetapi pelanggan terpaksa melupakan peluang memperolehi aliran pendapatan dan pertumbuhan kadar pelaburan kerana pulangan dari instrumen pelaburan ini agak konservatif, meskipun ia dapat membantu pelanggan membentuk lindung nilai dari berlakunya inflasi.

  Sungguhpun tidak mustahil apabila pelabur menetapkan lebih dari satu objektif pelaburan seperti yang dinyatakan di atas, ke jayaan sesuatu pe laburan i tu memer lukanpengorbanan dari pihak lain pula. Mari kita fahami secara lebih lanjut mengenai 3 ciri-ciri asas yang dinyatakan sebelum ini.

  a)b)c)

  KeselamatanPendapatanPertumbuhan

  a) KESELAMATAN

  b) PENDAPATAN

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN2.2 OBJEKTIF PELABURAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  Pelaburan yang paling selamat juga merupakan pelaburan yang menjanjikan pulangan kadar pendapatan yang rendah, seperti yang terdapat dalam simpanan tetap bank. Sekiranya pelabur memilih aliran pendapatan tetap secara berterusan, pelabur perlu melabur dalam portfolio pelaburan berisiko tinggi. Pelabur perlu diberitahu tentang wujudnya pilihan RISIKO PULANGAN dan pelabur perlu menerima kenyataan tersebut sebelum terlibat dalam kaedah pelaburan berkenaan. Gambar rajah yang ditunjukkan di bawah merupakan ilustrasi ringkas mengenai fakta yang dinyatakan :-

 • 7CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  Sebahagian pelabur melihat pertumbuhan dalam pelaburannya menjadi keutamaannya. Objektif ini akan menjadi kenyataan sekiranya pelabur melabur dalam pelaburan berasaskan pertumbuhan seperti pasaran saham, komoditi dan lain-lain bentuk pelaburan saham. Objektif utama pelanggan terlibat dalam bentuk pelaburan seperti ini ialah untuk meraih keuntungan modal dan memiliki pegangan saham dalam jangka masa panjang agar dapat meraih keuntungan dari pertumbuhan pelaburan. Pelabur yang mengutamakan keuntungan modal merupakan individu yang dapat melihatkemungkinan pertumbuhan jangka panjang, bukan individu bersifat mengutamakan pulangan tetap jangka panjang dari portfolio pelaburannya.

  RISIKO

  PULANGANBON / SIMPANAN TETAP EKUITI / SAHAM

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  Pertumbuhan modal biasanya berkait rapat dengan pembelian saham biasa di pasaran, terutamanya sekuriti pertumbuhan yang menawarkan peluang peningkatan nilai. Bagi tujuan ini, saham biasa kerap diletakkan dalam kategori saham pelaburan palingberspekulasi kerana kemungkinan meraih untung adalah bergantung kepada apa yang akan berlaku pada masa hadapan yang tidak dapat dijangka. Manakala saham mewah pula menjanjikan pelaburan paling terbaik dengan jaminan keselamatan yang dianggap wajar, pulangan pendapatan yang sederhana dan berpotensi untuk menjanapertumbuhan modal kerana dalam jangka masa panjang syarikat menjadi lebih matang dan berupaya mencatat peningkatan perolehan dan pendapatan korporat.

  c) PERTUMBUHAN

 • 8 CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  Berdasarkan dari objektif pelaburan yang dinyatakan di atas, pelabur perlu memilih samada melabur dalam instrumen pelaburan yang menghasilkan pendapatan atauinstrumen pelaburan yang mencatat pertumbuhan. Pelanggan atau pelabur perlu diberitahu bahawa jenis pelaburan yang berbeza akan menghasilkan pulangan kombinasi pendapatan serta risiko yang terkandung dalam pelaburan berkenaan.

  LAIN-LAIN OBJEKTIF PELABURAN

  Sungguhpun objektif asas bagi setiap pelabur biasanya boleh dikelaskan dalam 3 kategori yang dinyatakan sebelum ini, para pelabur juga mempunyai objektif sampingan yang lebih dekat di hati dan difokuskan kepada keperluan peribadi. Objektif sampingan yang lebih khusus ini memberi tumpuan kepada :-

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  Ejen seharusnya berupaya mengenalpasti kombinasi objektif pelaburan yang sesuai danbertepatan dengan kehendak pelanggan. Ejen juga perlu menganalisa faktor-faktorrisiko-pulangan bagi memastikan tercapainya objektif pelaburan yang ditetapkan. Ia bukanlah kerja yang mudah tetapi tidak mustahil. Pastikan pelanggan diberi kefahaman yang secukupnya tentang bagaimana mekanisma pelaburan berfungsi dalam situasi yang tidak menentu. Mengenalpasti dana lebihan yang boleh digunakan bagi mencapaiobjektif pelaburan perlu menjadi keutamaan ejen. Dengan cara ini, ejen bukan sahaja dapat mewujudkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan, malah ia berada dalam kedudukan terbaik untuk memberi khidmat nasihat yang boleh diterima oleh pelanggan.

  a)b)c)d)e)f)

  g)h)i)j)

  Memastikan pencapaian taraf hidup yang selesaMenyediakan dana kepada tanggunganMenyediakan dana pendidikan dan perbelanjaan kebajikan anak-anak Meningkatkan kedudukan kewangan keluargaMelindung nilai inflasiMenyelesaikan liabilitiMenyediakan pendapatan persaraanMencapai jaminan kebebasan kewanganMencapai suatu tahap tertinggi yang melangkaui jaminan kebebasan kewangan Menyediakan dana bagi membiayai perbelanjaan perlu dan bayaran cukaisekiranya berlaku kematian.

 • 9CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN2.3 PERUNTUKAN DANA SEDIA ADA

  Pelanggan perlu mengetahui berapa banyak dana atau modal yang ia ada untuk dilaburkan. Jumlah dana yang ia ada akan memberi kesan ketika menentukankeputusan pelaburan. Untuk itu, adalah penting bagi setiap individu untuk merangka dan menyelenggara belanjawan peribadi. Cabaran terbesar yang biasa dihadapi oleh semua orang ketika ingin membuat pelaburan ialah membuat peruntukan dana yang secukupnya. Kebiasaannya, seseorang itu terlalu menumpukan perhatian dalam mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan, sehingga ia terlupa untuk merangka belanjawan yang lengkap dan teratur. Keupayaan merangka belanjawan peribadi membolehkan seseorang individu itu mengawal corak perbelanjaan dan membuat simpanan, disamping peruntukan perbelanjaan percutian, persaraan dan pendidikan anak-anak.

  Fakta penting yang perlu diketahui ialah setiap pelanggan adalah terdedah kepada situasi dimana mereka perlu mempunyai dan mengemaskini rekod analisa Aliran Tunai dan Nilai Bersih sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Analisa ini dapat membantu pelanggan mengetahui dengan tepat bahawa mereka mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk dilaburkan dan seterusnya memantau obligasi kewangan pelaburannya. Segala usaha akan menjadi sia-sia sekiranya pelanggan bersetuju untuk melabur hanya semata-mata berdasarkan minat yang ditimbulkan oleh ejen dan kemungkinan memperolehi keuntungan besar. Oleh yang demikian, memiliki dan mengemaskini rekod analisa Aliran Tunai dan Nilai Bersih adalah penting untuk setiap individu.

  Bagi tujuan kursus ini, analisa aliran tunai dan nilai bersih tidak akan dibincangkan secara mendalam, cukuplah sekadar menunjukkan kaedah analisa mudah seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah :-

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  A) ANALISA RINGKAS ALIRAN TUNAI BULANAN No PENDAPATAN (A) RM PERBELANJAAN (B) RM1 5,000.00 1,000.00

  2 500.003 1,000.004 1,000.005 2,000.00

  6 578 1,000.00

  7,500.00 6,500.00

  Pendidikan-

  Gaji

  JUMLAH

  Pinjaman - (kereta,kad kreditd.s.b.) -Premium insurans -

  Pelbagai -Simpanan -

  Elaun anak / ibubapa -

  Sewa / bayaran pinjamanperumahan -Runcit dan bil utiliti -Sewaan -

  Komisen -Lain - Lain -

 • 10 CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURANMelalui analisa mudah ini, kita telah mengenalpasti bahawa pelanggan ini mempunyai lebihan sebanyak RM1000.00 sebulan dan lebihan ini boleh digunakan untuk membiayai pelan pelaburan.

  Berdasarkan dari contoh yang ditunjukkan di atas, kita boleh membuat kesimpulan yang pelanggan berkenaan mempunyai nilai bersih positif, iaitu ASET ditolak dengan LIABILITI ( RM 291,500 RM 265,500 = RM 26,000). Analisa yang dibuat, kita boleh mencadangkan agar pelanggan melabur dalam pelan pelaburan yang mudah dan selamat serta mampu memenuhi objektif pelaburan pelanggan.

  Kita sebenarnya mampu menyimpan sungguhpun sebahagian besar pendapatan yang diperolehi digunakan untuk membayar pelbagai hutang pinjaman perumahan,pinjaman peribadi, termasuk juga kad kredit hutang terkumpul. Warren Buffet pernah memberi nasihat, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah menyimpan sebahagian dari pendapatan untuk digunakan bagi tujuan pelaburan sebelum anda berfikir untuk membelanjakannya. Kita tidak perlu menunggu sehingga simpanan mencecah sejuta ringgit untuk memulakan pelaburan. Kita boleh mula melabur dengan modal RM500 setiap bulan, dan lihat bagaimana pelaburan tersebut berkembang. Berbekalkan jumlah dana yang ada, pelanggan boleh menentukan bentuk pelaburan yang bagaimanakah yang harus dipilih dan kemudiannya melaburlah secara tetap dan berterusan. Sekiranyapelanggan boleh memperuntukkan sebahagian dari pendapatan s e m a s a , y a n gmerupakan lebihan dari keperluan semasa, maka pelaburan seperti pelan insurans berkait pelaburan, unit amanah dan sebagainya adalah antara pilihan pelaburan yang sesuai.

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  NO ASET (Nilai sekarang) AMAUN AMAUNLIABILITI1 Rumah Baki pinjaman rumah 200,000.002 Kereta Baki pinjaman kereta 35,000.003 KWSP Baki Kad Kredit 5,500.004 SIMPANAN Pinjaman peribadi 10,000.005 NILAI SERAHAN

  (Insurans) Lain-lain 15,000.00

  TOTAL 265,500.00

  B) ANALISA RINGKAS NILAI BERSIH

  30,000.00220,000.00

  20,000.00

  20,000.001,500.00

 • p a g e

  11CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  Dalam persekitaran hidup harian, terdapat pertimbangan yang perlu difikirkan iaitudiantara jangkaan pulangan pelaburan dengan risiko yang perlu ditanggung. Pelabur yang enggan menanggung risiko seharusnya berpuashati dengan kadar pulangan rendah. Sekiranya pelabur ingin mendapat kadar pulangan pelaburan yang lebih tinggi, mereka perlu sanggup menanggung risiko yang tinggi juga.

  Perkara pertama yang perlu diketahui dalam mempelajari bagaimana untuk melabur dalam pasaran saham ialah mengetahui apakah bentuk profil risiko pelabur yang bakal ditanggung. Kemudian, anda perlu menentukan cara terbaik dalam membuat peruntukan pelaburan diantara pelbagai kelas aset yang ada. Sekiranya kita tidak mengetahui apakah profil risiko pelabur atau dimana kita melabur, kita mungkin akan menghadapi kerugian. Contohnya, pelabur berusia 80 tahun membuat pelaburan besar dalam pasaran saham dana agresif, atau pelabur bujang berusia awal 20an hanya melabur dalampasaran bon, atau seseorang yang amat gentar atau mengalami ketegangan mental melabur dalam pasaran komoditi. Tanpa pengetahuan secukupnya dan pertimbangan yang tepat, seseorang itu mungkin memasuki atau keluar pasaran secara terburu-buru sehingga boleh mendatangkan kerugian kepada portfolio pelaburannya. Adalah tidak mustahil dalam waktu yang singkat pelabur ini akan menghadapi situasi dimana modal pelaburan asal semakin merosot dengan banyaknya.

  Bagaimanakah Profil Risiko Pelaburan Anda? Kenali diri Anda!

  Melabur merupakan salah satu cara dimana wang anda bekerja untuk anda dan anda mampu menghadapi risiko yang telah dipertimbangkan bagi memperolehi pulangan atau keuntungan yang memuaskan: ia adalah lebih baik dari menyimpan wang secara pasif, iaitu menyimpan wang di rumah. Lebih banyak anda mengetahui tentang risiko dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada pelaburan anda, lebih mudah andamembuat keputusan pelaburan. Hakikatnya, terdapat undang-undang yang menyatakan bahawa pulangan atau keuntungan yang anda perolehi adalah setara dengan risiko yang anda ambil. Definisi risiko yang dinyatakan dibawah memberi gambaran yang lebih jelas:

  Konsep risiko dalam pelaburan berkait rapat dengan keadaan pasaran yang mudah-ruap atau sejauh mana harga saham atau saham amanah mengalami turun naik harga. Semakin tinggi berlakunya pergerakan turun naik harga, semakin tinggi risiko yang perlu ditanggung. Ini adalah kerana pelabur berpeluang cerah untuk meraih keuntungan atau mengalami kerugian, berbanding dengan dana pelaburan yang tidak terdedah dengan kekerapan turun naik harga.

  Lanjutan dari konsep pelaburan ini, pengertian agresif atau berisiko tinggi bermaksud dana amanah atau saham yang mempunyai potensi untuk mendapat pulangan yang tinggi disebabkan dorongan mudah-ruap pasaran. Sebaliknya, berisiko rendah atau konservatif bermaksud saham atau dana amanah yang didagangkan seiring dengan purata harga biasanya dan pasaran bergerak lebih stabil.

  2.4 RISIKO ATAU JAMINAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

 • 12 CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  Prospek pelaburan didefinisikan sebagai; tempoh masa bagi sejumlah wang itu dijangka akan dilaburkan. Prospek kejayaan pelaburan bagi setiap individu adalah bergantung kepada bagaimana dan bila modal pelaburan diperlukan, dan pengaruh prospek pelaburan dapat mengoptimakan strategi pelaburan. Secara amnya, semakin singkat jangka masa prospek pelabur, semakin rendah risiko yang perlu ditanggung oleh pelabur berkenaan.

  Secara dasar, prospek pelaburan bermaksud jangkaan tempoh masa yang diperlukan bagi pelabur untuk mengekalkan pegangan saham atau portfolio pelaburannya. Prospek pelaburan digunakan untuk menentukan keperluan pendapatan pelabur dankemampuannya menerima pendedahan risiko, dan ianya digunakan bagi membantu memilih sekuriti atau saham yang bersesuaian.

  Ujian memprofil risiko atau lain-lain ujian yang seumpama dengannya lebih cenderung untuk memberi tumpuan kepada melengkapkan data mengenai umur, tahappendapatan, latar belakang keluarga, kedudukan kewangan semasa, serta sikap dan kecenderungan terhadap pelaburan secara keseluruhan. Antara elemen penting dalam menentukan dimana kedudukan sikap dan kecenderungan pelabur ialah sejauh mana sofistikatednya kehidupan mereka dan seluas mana pengalamannya dalam dunia pelaburan. Akhirnya, sejarah biodata diri dan sikap terhadap keinginan melabur akan mempengaruhi bagaimana anda akan bertindak seterusnya; pastinya anda merangka strategi pelaburan setelah anda mengambilkira keselesaan diri dan ketenangan fikiran.

  2.5 PROSPEK PELABURAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  Kita perlu memahami bahawa pelanggan akan melabur dengan motif utama untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk menampung perbelanjaan tertentu. Berpandukan kepada motif ini, kemudahan mengenalpasti dan menggunakan dana boleh dibahagikan kepada 3 komponen penting :-

  Sekiranya pelanggan memerlukan dana dalam jangka masa pendek, pelanggan tidak akan melabur dalam pelaburan yang tidak membolehkannya memperolehi semula wang pelaburannya dalam jangka masa yang diingini. Dana jangka pendek tidak sesuai dan tidak menepati kehendak sekiranya digunakan dalam pelaburan jangka panjang seperti pelaburan hartanah atau bon jangka panjang. Sekiranya pelabur memutuskan untuk mendapatkan semula wang pelaburannya, ia mungkin tidak akan memperolehi kesemua keuntungan yang dijangkakan, malah ia mungkin dikenakan penalti kerana bertindak keluar pasaran terlalu awal.

  a)

  2.6 KEMUDAHAN MENGGUNAKAN DANA

 • p a g e

  13CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  Pelanggan perlu mengambilkira bahawa cara pengiraan cukai adalah berbeza bagi setiap jenis pelaburan yang berbeza. Perbezaan aspek percukaian ini perlu diambil kira sebelum membuat keputusan untuk membuat pelaburan. Portfolio pelaburan yang berbeza menikmati layanan percukaian yang berlainan. Keupayaan untuk memahami dan mengetahui bagaimana kaedah pengiraan cukai bagi setiap jenis pelaburan yang berbeza adalah penting sebelum sesuatu keputusan pelaburan dibuat.

  Untuk polisi insurans berkait pelaburan, tiada peraturan atau undang-undang percukaian yang khusus, yang dikenakan atas polisi ini. Polisi ini menerima layanan percukaian yang sama seperti lain-lain polisi insurans tradisional. (Bab 10 dalam buku ini akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai aspek-aspek percukaian).

  Elemen kedua yang perlu diambilkira ialah kos atau penalti yang perlu ditanggung oleh pelabur sekiranya ia bertindak keluar pasaran terlalu awal. Sekiranya penalti yang dikenakan terlalu tinggi, ia tentulah bertentangan dengan objektif asal pelaburan. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan dana pelaburan dapat diperolehi semula tanpa perlu membayar kos atau penalti yang tinggi.

  Pertimbangan ketiga ialah berapakah jumlah kos yang perlu disediakan oleh pelabur sekiranya ia ingin memasuki pasaran? Adalah penting bagi kita untuk memberitahu pelanggan tentang kos sebenar yang diperlukan untuk membuka dan memulakan akaun pelaburan. Sekiranya perkara ini diberitahu lebih awal sebelum membuat pelaburan, ia pastinya dapat membantu pelanggan membuat persediaan yang sewajarnya.

  2.7 ASPEK PERCUKAIAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  Faktor-faktor yang dinyatakan di atas merupakan sebahagian dari pertimbangan yang perlu diambil kira sebelum sesuatu keputusan pelaburan dibuat.

  Prestasi atau pencapaian bagi setiap pelaburan amat bergantung kepada faktor-faktor berikut :-

  2.8 PRESTASI PELABURAN

  b)

  c)

  Faktor-faktor ekonomi negara.Faktor-faktor ekonomi serantau dan dunia.Keupayaan dan kecekapan kumpulan pengurusan.Tahap kos syarikat yang menerima pelaburan. Pencapaian dan kejayaan terdahulu.Sejarah syarikat yang menerima pelaburan.Kitaran hayat pelaburan.

  a)b)c)d)e)f)

  g)

 • 14 CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  Kepelbagaian dalam pelaburan merupakan s u a t u p r o s e s m e m b u a t p e l a b u r a n dipelbagai kelas aset, dan di pelbagai segmen pasaran. Kepelbagaian juga merupakan strategi yang digunakan oleh para pengurus dana profesional yang terbukti keberkesanannya dalam mengurangkan risiko tanpa mengorbankan pulangan pelaburan. Para pelabur juga perlu mencuba untuk melabur melalui pelbagai kemudahan pelaburan setelah portfolio pelaburan telah ditetapkan.

  Kepelbagaian mampu mengurangkan risiko pelaburan dengan sedikit pengurangan dalam pulangan pelaburan. Ia melibatkan perlaksanaan strategi penyebaran risiko iaitu sejumlah wang dilaburkan dipelbagai kategori pelaburan seperti saham, bon, instrumen pasaran wang dan Amanah Pelaburan Hartanah. Kepelbagaian juga boleh dicapai dengan cara membeli saham-saham dari negara yang berbeza dan melabur dalam kategori pelaburan yang berbeza juga.

  Bab 3 akan membincangkan topik ini dengan lebih mendalam dan ilustrasi beberapa pilihan pelaburan yang ada di pasaran.

  2.9 KEPELBAGAIAN

 • p a g e

  15CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  SOALAN PENILAIAN PENCAPAIAN DIRI

  Pada pendapat anda, mengapa pelanggan masa kini tidak begitu berminat untuk melabur?

  1.

  Ejen mempunyai tanggungjawab moral terhadap pelanggan untuk ...2.

  Keadaan ekonomi sejak 15 tahun kebelakangan ini menyebabkan mereka berbelah bagi untuk membuat pelaburan. Menyaksikan banyak institusi kewangan terkemuka mengalami kerugian sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Orang ramai tidak boleh memasuki pasaran saham. Ramai pelabur mengalami kerugian disebabkan berlakunya krisis kewangan.

  Mendidik pelanggan menjadi pakar pelabur.Mencadangkan pelanggan membuat pelaburan di dana tertentu.Mendidik pelanggan tentang prinsip-prinsip asas yang penting mengenai pelaburan.Membuat keputusan bagi pihak pelanggan.

  i.

  ii.

  iii.iv.

  a.b.c.

  d.

  i, ii, iii sahaja.i, ii, iv sahajaii, iii, iv sahajai, ii, iii, iv.sahaja

  a.b.c.d.

  Apakah pertimbangan yang perlu diambilkira sebelum membuat keputusan pelaburan?

  3.

  Objektif Pelaburan, Peruntukan Dana, Kepelbagaian.Risiko atau Jaminan, Jaminan Kewangan, Isu-isu Percukaian.Hala Tuju Pelaburan, Pencapaian Pelaburan, Kemudahan Memperolehi Dana.Laporan Ekonomi, Asas Aset Milik Syarikat Insurans, Peraturan Kerajaan.

  i.ii.iii.iv.

  i, iii sahajai, ii sahajai, iv sahajaiii, iv sahaja

  a.b.c.d.

  BAB 2

 • 16 CEILLI

  2PERTIMBANGAN UTAMA DALAMPELABURAN

  PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PELABURAN

  i, iii sahajai, ii sahajaii, iv sahaja iii, iv sahaja.

  a.b.c.d.

  JAWAPAN DISEDIAKAN DI BAHAGIAN AKHIR BUKU INI.

  Pelanggan ingin melabur kerana ingin :-4.membina gaya hidup yang lebih selesahidup selesa ketika usia persaraanmengumpul harta kekayaan dan kemewahan hidupmenyediakan keperluan dana pendidikan yang mencukupi untuk anak-anak

  i.ii.iii.iv.

  i.

  ii.

  iii.iv.

  i, iii, iv sahajai, ii, iii sahajai, ii, iv sahajaii, iii, iv sahaja

  a.b.c.d.

  Apakah yang perlu dilakukan oleh ejen demi memastikan pelanggan menerima nasihat pelaburan yang bersesuaian?

  5.

  Memastikan kombinasi objektif yang tepat dan analisa risiko dibuat dengan teliti dan menyeluruh. Menerangkan kepada pelanggan tentang pelbagai pelaburan yang boleh dipilih. Menggalakkan pelanggan membuat pinjaman modal supaya boleh dilaburkan dalam dana pelaburan yang dijamin.Memastikan nasihat yang diberi akan memberi kebaikan kepada ejen dan syarikat insurans.

  a.

  b.c.

  d.

  Mengapa kepelbagaian dalam pelaburan lebih digalakkan?6.supaya pelabur tidak hanya terdedah kepada suatu kelas pelaburan tertentu sahaja.untuk mengimbangi keadaan turun naik pasaran dan tidak mengalami kerugian besar.untuk memastikan pelaburan akan sentiasa memberi keuntungan. untuk memastikan pelabur dapat merealisasikan objektif kewangannya dengan kadar segera.

 • p a g e

  17CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.1 PENGENALAN

  3.2 PILIHAN PELABURAN

  3.3 TUNAI DAN DEPOSIT

  Kini rakyat Malaysia boleh melabur dalam pelbagai pilihan kategori pelaburan. Sejak 15 tahun kebelakangan ini, semakin banyak pilihan pelaburan yang bertambah baik diperkenalkan di pasaran, malah pihak kera jaan sendi r i bert indak proakt i f dalammenggalakkan pertumbuhan yang sihat dalam bidang pelaburan. Ia juga menandakan suatu kejayaan apabila institusi kewangan dan orang ramai mengambil sikap positifterhadap pelbagai pilihan pelaburan yang diperkenalkan di pasaran. Bab ini akanmembincangkan pelbagai pilihan pelaburan untuk para pelabur individu.

  Antara instrumen pelaburan yang biasa terdapat di pasaran termasuklah :-

  Istilah tunai dan deposit merujuk kepada semua bentuk instrumen cair yang mempunyai sedikit atau tiada risiko. Kebarangkalian untuk mengalami kehilangan amaun modal pelaburan adalah amat sedikit sekali.

  Dalam erti kata yang lebih khusus, wang tunai tidak boleh dianggap sebagai suatu pelaburan. Ia berfungsi sebagai suatu kaedah atau cara untuk membiayai pelaburan. Nilai tunai modal tidak akan meningkat dan tidak akan menjana sebarang pendapatantambahan. Secara fizikalnya, ia tiada nilai. Ia hanya dianggap bernilai sebagai alat atau perantara pertukaran.

  Bagi tujuan kursus ini, definisi tunai t e r m a s u k l a h i n s t r u m e n h u t a n g jangka pendek. Ia meliputi:-

  a)

  b)

  Bil Perbendaharaan

  Akaun Bank

  Tunai Dan DepositSekuriti Pendapatan TetapSahamUnit AmanahAmanah PelaburanHartanahDerivatifKomoditiInsurans HayatAnuitiDana Bursa DaganganBon SukukAmanah Pelaburan HartanahDana Jaminan Modal

 • 18 CEILLI

  Pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan rakyatnya. Ia perlu memastikan dan menyediakan kemudahan prasarana dan kehidupan yang selesa kepada warga negaranya. Kerajaan perlu menyedia dan menyelenggara kemudahan perhubungan jalan raya, sekolah, hospital, keselamatan di dalam dan di luar negara dan lain-lain kemudahan asas. Senarai keperluan kemudahan-kemudahan ini akan terus bertambah dan bertambah. Melihat kepada perspektif yang lebih luas, kerajaan Malaysia membiayai bagi penyediaan kemudahan asas berkenaan melalui pendapatan kutipan pelbagai cukai. Walau bagaimanapun, jumlah keseluruhan kutipan cukai tidak mampu menampung kesemua perbelanjaan kerajaan. Oleh itu, kerajaan terpaksa membuat pinjaman jangka pendek.

  Salah satu kaedah meminjam wang rakyat yang biasa digunakan oleh kerajaan ialah melalui penerbitan Bil Perbendaharaan. Kaedah pinjaman ini bersifat jangka pendek dan bil perbendaharaan kerap diterbitkan, dengan bayaran balik dibuat dalam tempoh satu tahun. Bil Perbendahaaraan diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia dan dibuka untuk langganan di pasaran diskaun. Bil perbendaharaan merupakan jenis pelaburan yang paling selamat dan dianggap tiada risiko, kecuali sekiranya keadaan politik negara tidak stabil.

  Akaun bank ialah deposit tetap yang disimpan di bank untuk tempoh tertentu dengan kadar faedah yang telah ditetapkan sepanjang tempoh simpanan. Lazimnya, semakin panjang tempoh deposit yang dipilih, semakin tinggi kadar faedah yang ditetapkan. Antara jenis-jenis akaun yang terdapat di bank ialah akaun simpanan, akaun semasa, deposit tetap, akaun pelaburan, deposit masa dan akaun luar pesisir.

  Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pendeposit ialah :-

  Oleh kerana semua bank di Malaysia dilesenkan dan dikawal oleh Bank Negara Malaysia, risiko berlakunya kehilangan wang simpanan berserta faedah adalah amat kecil sekali. Kerajaan Malaysia sentiasa memastikan dan memberi jaminan kepada para pendeposit bahawa simpanan mereka adalah selamat di bank. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan bagi menggalak dan memperkukuhkan tahap keyakinan pendeposit ialah melalui penubuhan PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM).

  Kemudahan penyediaan dana untuk tujuan pelaburanDana tersedia dan kekal dalan akaunKemudahan pengeluaran wang apabila berlaku kecemasanKeadaan pasaran yang lebih baik.

  3.3.1 BIL PERBENDAHARAAN

  3.3.2 AKAUN BANK

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

 • p a g e

  19CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM).

  PIDM ialah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta PerbadananInsurans Deposit Malaysia 2005 yang bertujuan melindungi pendeposit dari mengalamikerugian akibat kehilangan wang simpanan sekiranya pihak bank gagal berfungsi, serta memaju dan memperkembangkan kestabilan sistem kewangan di Malaysia.

  PIDM ditubuhkan untuk melindungi depos i t meng iku t kaedah I s lam dan jugakonvensional, menyediakan insentif bagi menggalakkan inisiatif pengurusan risiko yang lebih baik dan menggalak serta menyumbang ke arah kestabilan sistem kewangandi Malaysia.

  Seperti yang termaktub dalam Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2005, objektif penubuhan PIDM adalah seperti berikut :-

  Insurans deposit ialah suatu sistem yang melindungi pendeposit dari mengalamikehilangan wang deposit disebabkan oleh kegagalan pihak bank. Insurans ini diperkenalkan atas inisiatif p ihak ke ra jaan demi m e m p e r k e m a s k a n r a n g k a k e r j a perlindungan pelanggan serta memperkasa kestabilan sistem kewangan. Ia tidak berkaitan atau diurustadbir oleh mana-mana syarikat insurans am atau insurans hayat. Ia merupakan skim yang ditaja oleh pihak kerajaan walaupun disesetengah negara ia ditaja oleh pihak bank.

  Sistem insurans deposit di Malaysia telah dilancarkan pada September 2005 dan diurus oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). PIDM adalah sebuah badan agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2005.

  Disamping objektif yang dinyatakan di atas, fungsi utama PIDM ialah untuk :-

  Apakah yang dimaksudkan dengan Insurans Deposit?

  Mentadbir sistem insurans deposit.Menyediakan perlindungan insurans dari berlakunya kehilangan sebahagian atau kesemua deposit yang disimpan di institusi kewangan. Menyediakan insentif pengurusan risiko yang lebih baik dalam sistem kewangan.Menggalak dan menyumbang kearah kestabilan sistem kewangan di Malaysia.

  Menilai dan mengutip premium atau yuran dari pihak bank.Mengurus Dana Insurans Deposit. Bertanggungjawab atas resolusi bank yang menghadapi masalah.Membayar balik wang simpanan pendeposit sekiranya bank t idak mampu membayarnya.Mematuhi prinsip-prinsip Shariah bagi urusan berkaitan dana dan deposit Islam. Mengendali kempen atau inisiatif pendidikan dan kesedaran awam.

 • 20 CEILLI

  3.4 SEKURITI PENDAPATAN TETAP

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Manfaat yang boleh dinikmati oleh pendeposit ialah :-

  Melalui pengenalan sistem insurans deposit di Malaysia, pendeposit menerimaperlindungan yang sah di sisi undang-undang atas deposit mereka. Pendeposit yakin bila dan bagaimana mereka akan mendapat semula deposit mereka sekiranya bank menghadapi masalah.

  Insurans deposit diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai antara komponen penting yang melambangkan kestabilan sistem keselamatan kewangan negara dan insurans ini telah dilaksanakan di 100 buah negara diseluruh dunia.

  Sekuriti pendapatan tetap ialah sekumpulan alat atau kaedah pelaburan yang menawarkan kadar pulangan tetap secara berkala. Ia menyediakan sijil sekuriti yang menunjukkan pelabur telah meminjamkan wang kepada penerbit saham, biasanya syarikat atau kerajaan, dan sebagai balasan pelabur akan menerima pulangan tetap berkala serta bayaran balik modal pelaburan pada tarikh matang. Sekuriti pendapatan tetap boleh dianggap sebagai IOU atau surat pinjaman yang dikeluarkan oleh syarikat atau kerajaan untuk mengumpulkan dana.

  Perlindungan deposit insurans adalah automatik.PIDM melindungi pendeposit yang menyimpan wang di bank.Tiada sebarang yuran atau bayaran dikenakan. Sekiranya pihak bank mengalami kegagalan, PIDM akan mengambilalihtanggungjawab membayar balik deposit kepada pendeposit.

  Manfaat kepada sistem kewangan ialah :-

  PIDM meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap sistem kewangan Malaysia melalui usaha melindungi pendeposit dari mengalami kerugian kehilangan wang mereka.PIDM memperkukuh dan menyokong rangka kerja peraturan dan penyeliaan iaitu dengan menyediakan insentif pengurusan risiko yang lebih baik dalam sistem kewangan.PIDM meminimumkan kos keseluruhan sistem kewangan apabila ia berupaya menyelesaikan masalah bank yang menghadapi kesukaran dengan menggunakan kaedah penyelesaian dengan kos minimum. PIDM menyumbang ke arah kestabilan sistem kewangan dengan keupayaannya berutusan terus dengan pihak bank yang menghadapi masalah dan membuat bayaran balik kepada pendeposit dengan segera.

 • p a g e

  21CEILLI

  3 JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Sekuriti pendapatan tetap biasanya lebih menekankan perolehan pendapatan semasa dengan sedikit kemungkinan memperolehi peningkatan nilai. Sekiranya terdapatpasaran kedua yang bergerak aktif, sekuriti pendapatan tetap boleh dijual beli pada bila-bila masa sebelum tarikh matang. Kebolehpasaran sekuriti jenis ini memberi peluang kepada pelabur untuk meraih keuntungan modal kerana harga sekuriti pendapatan tetap boleh meningkat sekiranya kadar faedah menyusut. Walau bagaimanapun, sekiranya pasaran kedua tidak aktif, modal pelaburan tidak bergerak sepanjang tempoh sekuriti dan oleh itu tiada peluang meraih keuntungan modal.

  Jenis-jenis Sekuriti Pendapatan Tetap termasuklah :-

  Bon kerajaan merupakan instrumen kewangan paling efektif yang sering digunakan oleh kerajaan untuk meminjam wang dari orang awam. Bon kerajaan dianggap jenis pelaburan yang paling selamat, tiada atau kurang berisiko/masalah kredit keranakerajaan memberi jaminan bayaran faedah dan bayaran balik modal pelaburan. Kadar faedah dan tempoh sah laku bon kerajaan telah ditetapkan lebih awal dan biasanya bon diterbitkan dengan gandaan RM1,000. Pelabur akan memperolehi semula faedah berserta modal pokok pada tarikh matang.

  Instrumen Pasaran Wang (seperti yang dibincangkan dibawah 3.3 Tunai dan Deposit)Bon KerajaanBon KorporatSaham Utama (sila rujuk item 3.5 di bawah, dalam bab yang sama).

  a.

  b.c.d.

  3.4.1 BON KERAJAAN

  Bon kerajaan boleh dikategorikan mengikut tarikh tempoh matang seperti berikut :-

  Bon kerajaan diterbitkan dari masa ke semasa apabila kerajaan memerlukan dana tambahan bagi membiayai projek pembangunan untuk kepentingan rakyat.

  Bon jangka pendek, biasanya tarikh matang kurang dari lima tahun.Bon jangka sederhana, biasanya tarikh matang antara lima tahun hingga sepuluh tahun. Bon jangka panjang, biasanya tempoh matang lebih dari lima belas tahun.

  3.4.1.1 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

  Bon kerajaan dijamin oleh kerajaan. Ia dianggap pelaburan yang paling selamat. Faktor kebolehpasaran dan peluang memperolehi pendapatan masa hadapan adalah dijamin. Hanya kekurangan yang mungkin ada ialah sekiranya kadar inflasi meningkat, nilai modal pelaburan akan menyusut.

 • 22 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.4.2 BON KORPORAT

  Syarikat-syarikat swasta juga boleh menerbitkan bon atau saham pinjaman untukmengumpulkan modal perniagaan. Jika kerajaan mengumpulkan dana untukmembiayai projek pembangunan, syarikat swasta mengumpulkan dana untuk mengembangkan operasi perniagaan syarikat mereka. Bon korporat bolehdikategorikan kepada tiga kategori, iaitu :-

  Stok debenturStok pinjamanStok boleh tukar.

  3.4.2.1 STOK DEBENTUR

  Stok debentur secara efektif dapat membantu memperolehi pinjaman untuk syarikat. Jaminan untuk pinjaman tersebut ialah samada caj tetap harta milik syarikat atau sebahagian dari harta tetap milik syarikat seperti stok dagangan. Sekiranya syarikat gagal membayar pinjaman, pelabur boleh menuntut hak milik harta berkenaan dan kemudiannya menjual harta berkenaan untuk mendapatkan balik modal pelaburannya.

  Pemegang amanah perlu dilantik untuk menerbitkan stok dan menyelia bagaimana syarikat memenuhi tanggungjawab membuat bayaran faedah berserta modal pelaburan. Sekiranya syarikat gagal melaksanakan tanggungjawabnya, pemegang amanah akan bertindak bagi pihak pelabur.

  Seperti juga bon kerajaan, stok debentur membayar kadar faedah tetap untuk tempoh yang telah ditetapkan dan pelaburan pokok dibayar pada penghujung tempoh pelaburan.

  Pihak syarikat mempunyai pilihan untuk membayar balik stok debentur lebih awal dari tempoh yang ditetapkan. Stok debentur tidak begitu selamat berbanding dengan bon kerajaan kerana kerajaan tidak memberi jaminan ke atas saham ini. Syarikat mungkin boleh menghadapi masalah kewangan dan tidak mampu membayar faedah pelaburan. Dalam keadaan ini, pelabur berharap harta syarikat yang dijadikan sandaran pinjaman boleh dijual untuk mendapatkan balik modal pelaburan. Sekiranya harta dijual secara jualan paksa, perolehan jualan mungkin tidak cukup untuk menampung keseluruhan bayaran balik modal pelaburan.

  Kadar faedah yang ditawarkan melalui bon korporat biasanya lebih tinggi berbanding dengan bon kerajaan kerana tahap jaminan bon korporat adalah rendah.

 • p a g e

  23CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Saham ini merupakan pinjaman tidak bercagar dimana kadar faedah dan tempoh pinjaman telah ditetapkan.

  Sekiranya syarikat mungkir janji, pelabur tidak mempunyai apa-apa jaminan. Keadaan ini adalah sama seperti lain-lain hutang tidak bercagar. Pelabur mungkin boleh mendapatkan balik modal pelaburannya atau sebaliknya, bergantung kepadapencapaian perniagaan syarikat. Berbanding dengan stok debentur, saham pinjaman lebih tidak terjamin dan oleh itu ia menawarkan kadar faedah pelaburan yang lebih tinggi.

  3.4.2.2 SAHAM PINJAMAN

  Perbezaan diantara stok boleh tukar dengan stok terdahulu (debentur dan pinjaman) ialah stok ini boleh ditukar kepada saham biasa syarikat pada tarikh ditetapkan.

  Pada tarikh berkenaan, pelabur boleh menukarkan saham pelaburannya dari pinjaman kadar faedah tetap kepada saham yang menjadikan pelabur sebagai salah seorang pemilik syarikat dan ia layak untuk berkongsi keuntungan syarikat melalui bayaran dividen yang diisytiharkan. Keputusan untuk menukar bentuk saham bergantung kepada samada pendapatan dari dividen dan pertambahan modal dari peningkatan harga saham adalah lebih baik dari kadar faedah yang diberikan.

  3.4.2.3 STOK BOLEH TUKAR

  Secara amnya, bon korporat lebih berkemungkinan untuk memberikan pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan bon kerajaan. Bagi sesetengah pelabur, bon yang boleh dijual beli menjanjikan keuntungan pertambahan modal. Walau bagaimanapun, ia lebih berisiko berbanding dengan bon kerajaan.

  3.4.2.4 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  Saham adalah berbeza berbanding dengan stok dimana pemegang saham merupakan sebahagian dar i pemi l ik syar ikat . Sebuah syarikat merupakan sebuah entitiperundangan yang berasingan iaitu ia dimiliki oleh semua pemegang saham. Pemegang saham menguasai syarikat berdasarkan hakikat bahawa setiap satu saham yang dimiliki, ia mempunyai satu suara atau undi dalam mesyuarat agung syarikat. Pemegang polisi boleh memutuskan isu-isu besar berkaitan syarikat dan mengundi dalam pemilihan ahli lembaga pengarah baru yang dipertanggungjawabkanmenerajui kepimpinan syarikat, sekiranya ia mahu. Pemegang saham tidak bertanggungjawab terhadap hutang syarikat.

  3.5 SAHAM-SAHAM

 • 24 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Setiap syarikat mempunyai buku daftar senarai pemegang saham dan setiappemegang saham diberi sijil pemilikan saham. Syarikat mungkin didaftarkan sebagai syarikat awam atau syarikat persendirian. Umumnya, syarikat persendirian tidak disenaraikan di bursa saham dan pelabur biasa tidak berpeluang memiliki saham syarikat tersebut. Manakala saham syarikat awam berhad boleh disebut harga di papan bursa saham sekiranya ia memenuhi semua syarat-syarat yang dikenakan oleh bursa saham.

  Saham-saham syarikat tersenarai mudah dijual beli melalui broker saham. Secara teori, saham boleh dibeli dan dijual pada bila-bila masa pada waktu kerja. Terbitan saham baru dari syarikat terkemuka biasanya menyaksikan lebih ramai pembeli dari jumlah saham yang diperuntukkan. Sebaliknya, sekiranya syarikat menghadapi masalah, besar kemungkinan tiada pembeli yang berminat untuk membeli saham syarikat berkenaan.

  Nilai saham sentiasa turun naik bergantung kepada sentimen pasaran terhadapkekukuhan syarikat berkenaan. Sekiranya syarikat menunjukkan prestasi cemerlang, harga saham akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Harga saham jugadipengaruhi oleh lain-lain faktor seperti keadaan ekonomi negara, kadar faedah, kadar inflasi, perolehan syarikat dan nilai matawang. Oleh kerana kita hidup dalam eraglobalisasi, kejadian buruk atau kejatuhan pasaran saham negara asing juga akan mempengaruhi pergerakan pasaran saham tempatan.

  Saham merupakan suatu bentuk pelaburan yang sentiasa berubah-ubah. Oleh itu, pelabur perlu berhati-hati dan sedar bahawa ia mungkin menanggung kerugiankehilangan semua wang dilaburkan untuk memiliki saham. Secara teori, peluang untuk mengalami kemungkinan buruk ini boleh dikurangkan dengan melabur di syarikat yang besar, terkemuka, diurus dengan baik dan mempunyai reputasi tinggi. Tetapi, dengan berlakunya krisis kewangan Asian 1998 dan krisis kewangan global 2008membuktikan bahawa teori yang dinyatakan di atas tidak semestinya benar sepanjang masa.

  Kos menjual dan membeli saham juga meliputi kos bayaran komisen broker dan juga perbezaan harga belian dan harga jualan.

  3.5.1 SAHAM BIASA

  Pemegang saham biasa sesuatu syarikat dianggap sebagai sebahagian dari pemilik syarikat berkenaan dan ia berhak untuk berkongsi keuntungan syarikat dalam bentuk dividen. Dividen dibayar berdasarkan dari keuntungan syarikat dan diputuskan oleh ahli lembaga pengarah syarikat.

  Dalam seksyen ini, kita akan membincangkan tentang :-

  a)

  b)

  Saham Biasa

  Saham Utama

 • 25CEILLI

  3 JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Sesungguhnya tiada sebarang kepastian yang sesebuah syarikat itu akan memperolehi keuntungan dan oleh itu tiada kepastian yang dividen akan dibayar. Walau bagaimanapun, sejarah rekod pencapaian syarikat sebelum ini boleh dinilai dandijadikan asas jangkaan samada syarikat boleh mencatat keuntungan dan membayar dividen atau sebaliknya. Dividen biasanya dibayar dua kali setahun dan ini merupakan pendapatan dari pelaburan yang dibuat oleh pelabur.

  Pelabur juga biasanya berharap akan memperolehi keuntungan modal dari saham yang dimiliki iaitu melalui kenaikan harga saham, walaupun ia tidak dijamin. Harga saham tersenarai biasanya mengalami turun naik harga setiap hari, bergantung kepada pencapaian syarikat dan keadaan ekonomi semasa. Pengumuman mengenaiperolehan keuntungan dan dividen yang tinggi akan mendorong kenaikan paras harga. Keuntungan yang merosot membawa kesan sebaliknya.

  Pemegang saham boleh merealisasikan pelaburannya dengan menjual saham yang dimiliki. Urusan menjadi semakin mudah sekiranya saham tersebut dari syarikat besar yang berjaya dan merupakan syarikat tersenarai. Jelas, saham adalah suatu pelaburan yang berisiko. Pelabur boleh kehilangan wang, terutamanya apabila ia hanya melabur dalam satu syarikat sahaja. Pelabur dinasihatkan memiliki portfolio pelaburan daripelbagai syarikat yang berbeza, berbanding dengan meletakkan semua pelaburan dalam satu syarikat sahaja. Dividen yang dibayar adalah setelah ditolak cukai.Keuntungan yang diperolehi dari perolehan/keuntungan modal tidak dikenakan cukai.

  Saham utama ialah saham yang memberi hak kepada pemegang saham untukmenentukan kadar bayaran dividen, tertakluk kepada keadaan dimana syarikatmencatatkan keuntungan yang memuaskan. Hak ini mendahului hak pemegang saham biasa ke atas dividen. Saham utama berbeza dengan stok dimana walaupunpendapatan telah ditetapkan, ia bukanlah bayaran faedah dan mungkin tiadasebarang bayaran sekiranya syarikat tidak mencatat keuntungan. Dividen yang dibayar juga tidak akan melebihi dari kadar yang ditetapkan sungguhpun keuntungan yang diperolehi oleh syarikat adalah besar. Oleh itu, saham utama lebih terjamin berbanding dengan saham biasa tetapi keuntungan yang diperolehi lebih rendah.

  3.5.2 SAHAM UTAMA

  Dengan membuat pelaburan melalui pembelian saham syarikat, pelabur telah terlibat secara langsung dalam menentukan hala tuju masa hadapan syarikat. Saham juga biasanya menjanjikan bayaran dividen yang tinggi dan jangkaan peningkatan modal. Saham memiliki sifat kecairan yang tinggi dan oleh itu ia boleh didagangkan di pasaran terbuka. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan sebelum ini, pelaburan saham juga mempunyai risiko yang tinggi kerana nilai saham boleh merosot ke paras yang lebih rendah dari harga beli.

  3.5.3 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

 • 26 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.6 UNIT AMANAH

  Unit amanah merupakan suatu bentuk pelaburan yang sesuai untuk pelabur runcit individu. Ini adalah benar apabila pelabur yang kekurangan dana pelaburan dan/atau kesuntukan masa, memperolehi manfaat melalui perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak pengurusan pelaburan profesional, dan berpeluang membuat pelaburan dipelbagai kategori pelaburan yang tidak dapat dinikmati sekiranya pelabur ingin memasuki pasaran secara persendirian. Pelaburan dalam unit amanah mampumenjana pendapatan dalam bentuk dividen, faedah dan keuntungan modal.

  Di Malaysia, unit amanah diberi kuasa dan diawasi oleh Suruhanjaya Sekuriti.

  Unit amanah adalah dana terkumpul yang diperolehi dari sumbangan para pelabur dan dana ini disimpan secara amanah oleh pemegang amanah (biasanya pihak bank) dan diurus oleh pengurus dana profesional.

  Unit amanah diwujudkan melalui surat ikatan amanah. Surat ikatan ini membolehkan pemegang amanah menyimpan secara amanah bagi pihak pelabur kesemua dana dan harta yang terkumpul. Pihak yang satu lagi iaitu pengurus pelaburan (juga dipanggil pengurus dana) pula bertindak mengurus dana berkenaan. Pengurus dana mengurus portfolio pelaburan dan mengendali urusan pasaran pelaburan (mengendali urusan belian dan jualan saham amanah). Pelaburan unit amanah melibatkan tiga pihak iaitu pelabur, pemegang amanah dan pengurus dana.

  Pelaburan dalam unit amanah dipilih dan diuruskan oleh pengurus dana, secaraperundangan dana dimiliki dan disimpan oleh pemegang amanah, untuk kebaikan dan manfaat pelabur (yang juga merupakan pemegang unit amanah). Pemegang amanah perlu memastikan pengurus dana mematuhi peruntukan yang terkandung dalam surat ikatan amanah dan bertindak dengan cara yang paling wajar demi melindungi kepentingan pemegang unit.

  Pelabur membeli unit dalam pelaburan unit amanah pada harga tawaran yang dikira seperti yang dinyatakan dalam surat ikatan amanah. Unit pelaburan boleh dijual balik pada bila-bila masa pada harga bida.

  Urusan jual beli unit tidak semestinya melalui broker saham. Malah, urusan menjual unit amanah boleh dilakukan tanpa perlu mencari pembeli baru seperti yang terdapat dalam jualbeli saham biasa. Pengurus dana boleh mengenalpasti seberapa banyak unit pelaburan baru seperti yang dikehendaki oleh para pelabur dan boleh juga menghentikan belian unit amanah sekiranya peruntukan wang tunai melebihi belian baru, iaitu jumlah amaun tunai yang boleh ditukar kepada unit amanah.

  Surat ikatan amanah menyatakan perkara-perkara mengenai :-Bidang kuasa pengurus dana berkaitan aspek-aspek pelaburan;Struktur harga;Pendaftaran pemegang unit;Ganjaran/upah khidmat pengurus dana;Undang-undang perakaunan dan pengauditan.

 • p a g e

  27CEILLI

  3 JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Walau bagaimanapun, unit amanah tidak menyatakan tarikh penebusan. Ia merupakan dana terbuka dan sekiranya terlalu ramai pelabur menukarkan unit amanahnya kepada wang tunai, pemegang amanah terpaksa menjual aset dana.

  Pelaburan unit amanah mengalami turun naik harga seiring dengan pergerakan harga pasaran saham dan ia juga melibatkan caj/bayaran pendahuluan. Unit amanah tidak sepatutnya dijadikan pilihan pelaburan jangka pendek.

  Apabila melabur dalam unit amanah, pelabur boleh memilih dari pelbagai pilihan unit amanah yang mempunyai objektif pelaburan yang berbeza. Unit amanah ini juga boleh dilaburkan di dalam pelbagai instrumen pasaran d a l a m u s a h a m e n y e d i a k a nkepelbagaian pilihan bagi memenuhi kehendak serta selera pelabur. Pelabur unit amanah mengharapkan pendapatan atau pertumbuhan modal yang tinggi atau kedua-duanya sekali. Terdapat juga unit amanah yang melabur dibeberapa negara atau wilayah terpilih.

  Jenis-jenis unit amanah yang dipilih perlu bersesuaian dengan keperluan dan objektif pelaburan setiap pelabur. Setiap produk unit amanah dikehendaki menyatakan dengan jelas tentang objektif pelaburan masing-masing dalam prospektus mereka. Setiap pelabur digalakkan meneliti dan memahami isi kandungan prospektus sebelum mengambil keputusan untuk membuat pelaburan unit amanah. Jenis-jenis aset yang boleh dibeli oleh pengurus dana juga telah dinyatakan objektifnya secara jelas, iaitu seperti yang dinyatakan dalam surat ikatan amanah.

  Contoh-contoh produk unit amanah termasuklah unit-unit amanah yang ditawarkan dan dipasarkan oleh Amanah Saham Nasional, Public Mutual Fund. Hwang DBS dan banyak lagi.

  Kelebihan produk unit amanah ini ialah terdapatnya kepelbagaian kategori pelaburan yang boleh dipilih oleh pelabur atau pemegang unit. Pastinya, risiko membeli saham unit amanah adalah lebih rendah berbanding dengan saham biasa. Lebih-lebih lagi,pengurus dana menyediakan khidmat nasihat pelaburan secara profesional dan ini sekaligus mengurangkan kerja-kerja penyelidikan yang biasanya perlu dilakukan oleh bakal pelabur. Pendapatan yang diperolehi dari bayaran dividen boleh dilaburkan semula. Kini, pelabur boleh mengeluarkan sebahagian dari caruman KWSP, iaitu dari Akaun A untuk membeli saham-saham unit amanah yang diluluskan, iaitu unit amanah yang dipasarkan oleh syarikat saham amanah di Malaysia.

  Pengeluaran caruman KWSP boleh dibuat secara berkala, tertakluk kepada memenuhi semua terma dan syarat yang ditetapkan.

  Keburukan unit amanah pula ialah terdapat bermacam-macam peraturan dana amanah sehingga ia membingungkan pelabur, kos atau caj tambahan yang perludibayar apabila pelabur membeli unit saham dan juga apabila menukar unit amanah dari satu dana ke dana yang lain.

  3.6.1 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

 • 28 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.7 AMANAH PELABURAN

  Fungsi utama amanah pelaburan adalah sama seperti unit amanah, iaitu untuk menjadikan usaha membuat pelaburan lebih mudah, lebih terbuka dan mudah dimiliki serta menjimatkan kos.

  Pelabur perlu mengetahui bahawa Syarikat Amanah Pelaburan merupakan syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat dan pelabur hanya boleh membeli saham amanah ini dengan syarikat pelaburan yang berdaftar sahaja. Syarikat pelaburanberkenaan kemudiannya akan melabur semula dipelbagai kategori pelaburan dan ekuiti.

  Amanah pelaburan seperti juga unit amanah, kedua-duanya melibatkan pembentukan dana terkumpul hasil sumbangan atau caruman para pelabur, dana diurus oleh pengurus dana terlatih dimana fungsi tugasnya ialah membeli dan menjual saham amanah dan menjadikan urusniaga pelaburan berkenaan menguntungkan.

  Apabila keuntungan syarikat meningkat, ia akan meningkatkan nilai dana juga meningkat. Begitu juga, nilai saham amanah pelaburan untuk setiap pelabur akan meningkat sekiranya dana pelaburan meningkat. Sekiranya syarikat amanah mengalami kerugian, saham pelabur akan mengalami kejatuhan harga, nilai pelaburan semakin merosot dan seterusnya harga unit juga akan jatuh.

  Harga unit saham akan dikira dan disebut harga setiap hari dan harga berkenaan akan disiarkan sekurang-kurangnya di dalam satu akhbar berbahasa Melayu dan satu akhbar berbahasa Inggeris. Harga yang disiarkan menggambarkan nilai pelaburan.

  Sekiranya amanah pelaburan mempunyai 10 juta unit dan dengan jumlah pelaburan dianggarkan mencecah RM20 juta, harga bida ialah RM2 seunit. Lazimnya terdapat perbezaan antara harga bida dengan harga tawaran, perbezaan sekitar 5% dan ia merupakan bayaran atau caj yang dikenakan. Disamping itu, terdapat jugayuran pengurusan tahunan yang dipotong dari akaun pendapatan amanah pelaburan oleh pengurus dana.

  Amanah pelaburan tidak boleh dianggap sebagai pelaburan jangka pendek, iaitu kurang dari tiga tahun. Kebiasaannya, amanah pelaburan mempunyai profil risiko/keuntungan yang lebih tinggi berbanding dengan unit amanah.

  Contoh amanah pelaburan ialah syarikat tersenarai Seacorp Schroders, Capital.biz dan lain-lain.

 • p a g e

  29CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Kelebihan yang terdapat dalam unit amanah juga terdapat dalam amanah pelaburan, hanya sedikit berbeza iaitu amanah pelaburan lebih fleksibel berbanding unit amanah kerana pelabur boleh membuat pinjaman untuk membiayai pembelian amanah pelaburan. Kemudahan pinjaman ini amat membantu pelabur atau pemegang saham amanah pelaburan. Walau bagaimanapun, dengan adanya kemudahan pembiayaan pembelian unit amanah pelaburan, ini bermakna pelabur terdedah kepada risiko yang lebih besar sekiranya harga saham tiba-tiba jatuh menjunam.

  3.7.1 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  Ini adalah merupakan pilihan kelas pelaburan hartanah di Malaysia yang mempunyai potensi besar untuk mencatat pulangan pelaburan yang memuaskan. Amanah Pelaburan Hartanah (REIT Real Estate Investment Trust) mempunyai konsep yang serupa dengan unit amanah. Ia berfungsi sama seperti unit amanah dimana modal pelaburan diperolehi dari para pelabur runcit. Syarikat berasaskan REIT akan menjalankan aktiviti melabur, mengurus dan mengagihkan dividen dalam bentuk sewaan kepada pelabur-pelabur. Pelaburan ini didagangkan di Bursa Kuala Lumpur dengan urusniaga jualbeli yang dipermudahkan, sama seperti pelaburan ekuiti lain.

  3.8.1 AMANAH PELABURAN HARTANAH (REIT)

  Pelaburan hartanah sentiasa menjadi antara pilihan pelabur untuk membuat pelaburan. Lazimnya, terdapat tiga jenis pelaburan hartanah iaitu hartanah pertanian, hartanah domestik dan hartanah industri/perdagangan, samada di dalam negeri atau luar negara.

  Harga pasaran hartanah pertanian bergantung kepada faktor-faktor berikut :-

  Sementara harga tanah domestik, perindustrian/perdagangan pula biasanya bergantung kepada lokasi tanah dan jenis bangunan yang didirikan di atas tanahberkenaan.

  Selain dari melabur dalam hartanah sebenar iaitu tanah, bangunan, rumah dan sebagainya, kini terdapat satu p e l a b u r a n h a r t a n a h b e n t u k b a r u yang dipanggil Amanah Pelaburan Hartanah - `Real Estate Investment Trust (REIT).

  3.8 HARTANAH

  Kualiti tanah yang biasanya mencerminkan kesuburan tanam-tanaman dan memberi keuntungan yang berterusan. Lokasi tanah Nilai bangunan yang didirikan di atas tanah berkenaan.

 • 30 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  REIT bukanlah suatu fenomena baru bagi kebanyakan negara maju di dunia kerana ia telah mula diperkenalkan dan berkembang pesat sejak beberapa dekad sebelum ini dengan keupayaannya menjana pendapatan tetap, berbanding dengan pelaburan deposit tetap. REIT lebih memberi tumpuan kepada pelabur jangka panjang dengan kadar risiko sederhana seperti syarikat insurans, kumpulan wang pencen, dana unit amanah, malah pelabur individu juga. Memandangkan pelabur individu mungkin tidak mampu melabur dalam portfolio hartanah secara besar-besaran, REIT mampu berbuat demikian kerana ia memiliki dana terkumpul yang secukupnya untuk melabur dalam pasaran hartanah berprofil dan bernilai tinggi untuk mendapatkan perolehan yang tinggi juga.

  Kadar pulangan pelaburan REIT dipasaran negara maju ialah sekitar 3-5%, bergantung kepada pencapaian individu. Walau bagaimanapun, REIT di Malaysia amat menarik kerana kita dikatakan berada di fasa terakhir untuk menjadi negara maju, dimana nilai hartanah negara masih rendah berbanding dengan nilai hartanah di beberapa negara maju di Asia. Perbezaan ini dilihat sebagai peluang untuk pasaran hartanah berkembang dengan jangkaan kadar pulangan pelaburan antara 6-8%, iaitu lebih tinggi dari kadar yang dicatat di negara maju.

  Memandangkan hartanah di Malaysia berada ditahap bawah nilai sebenar sejak beberapa dekad yang lalu, ia mempunyai potensi besar yang penilaian semula aset akan berlaku dan ini akan menjana pertumbuhan modal kepada para pelabur. Potensi pulangan pelaburan dijangkakan berada pada paras 20% - 30% dalam tempoh lima tahun mendatang.

  STAREIT , yang dilancarkan penubuhannya pada tahun 2006, sehingga kini telah berjaya mencatat pulangan keuntungan dividen sebanyak 7% berdasarkan dari Aset Ketara Bersih (NTA Net Tangible Asset) pada paras 97 sen. Secara amnya, jika dibandingkan dengan kadar deposit tetap yang berada pada tahap 3% - 4%, atau pulangan bon kumpulan wang pencen kerajaan sekitar 5.5%, STAREIT dilihat lebih menarik perhatian pelabur.

  Memiliki pelaburan REIT berprestasi tinggi diibaratkan sama dengan memiliki khidmat pengurus dana harta. Mereka akan mengenalpasti peluang pelaburan baru, usaha memiliki lebih banyak hartanah untuk dimasukkan dalam portfolio pelaburan dalam negeri dan/atau menjalankan usahasama projek pembangunan hartanah di luar negara. Aktiviti ini akan lebih meningkatkan potensi meraih pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan instrumen pelaburan berisiko rendah atau risiko sederhana.

  Sekiranya anda sedang mencari peluang pelaburan pelan jangka panjang persaraan anda, pertimbangkanlah untuk melabur dalam REIT di Malaysia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. REIT menjadi lebih menarik dengan risiko yang dianggap berada ditahap sederhana, berbanding dengan pelaburan deposit tetap. Oleh kerana pelaburan ekuiti dianggap berisiko tinggi, pelaburan bon dianggap lebih selamat dengan pulangan sederhana, membuat pelaburan langsung dalam pasaran hartanah memerlukan modal yang cukup tinggi dan anda juga terpaksa mengurus usahaniaga berkenaan. REIT merupakan peluang terbaik anda dalam senarai pilihan kelas aset pelaburan.

 • 31CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Sekiranya anda sedang mencari peluang pelaburan pelan jangka panjang persaraan anda, pertimbangkanlah untuk melabur dalam REIT di Malaysia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. REIT menjadi lebih menarik dengan risiko yang dianggap berada di tahap sederhana, berbanding dengan pelaburan deposit tetap. Oleh kerana pelaburan ekuiti dianggap berisiko tinggi, pelaburan bon adalah lebih selamat dengan pulangan sederhana tetapi tiada peluang untuk mengadakan penilaian semula aset. Membuat pelaburan dalam pasaran hartanah secara langsung memerlukan modal yang cukup tinggi dan anda juga terpaksa mengurus usahaniaga berkenaan. REITmerupakan peluang terbaik anda dalam senarai pilihan kelas aset pelaburan.

  Memiliki hartanah dapat menjana pertumbuhan modal dengan lebih tinggi danmenyediakan aliran pendapatan tetap yang berterusan. Oleh itu, ia dianggap suatu pelaburan berisiko rendah, lebih-lebih lagi sekiranya anda mempunyai penyewa yang baik dan tidak menimbulkan masalah bayaran sewa bulanan. Dengan mencagarkan harta yang dimiliki, modal pelaburan mudah diperolehi tetapi dalam keadaankegawatan ekonomi, hartanah adalah antara aset yang sukar dicairkan atau dilupuskan.

  3.8.2 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  Daripada membeli sekuriti secara terus, adalah lebih baik membeli derivatif sekuriti. Derivatif ialah instrumen kewangan dimana nilainya berkait rapat dengan hargasebenar instrumen berkenaan di pasaran tunai. Contohnya, indeks saham hadapan berkait rapat dengan prestasi pasaran saham tertentu. Stok opsyen dan kewangan hadapan adalah antara pilihan popular instrumen derivatif untuk pelabur-pelabur derivatif.

  3.9 DERIVATIF

  Sekiranya anda tidak mahu berurusniaga sekuriti secara langsung, pelabur bolehmembeli hak, bukan suatu tanggungjawab, untuk membeli atau menjual sekuriti pada tarikh yang akan datang. Kaedah urusniaga seperti ini dipanggil opsyen. Opsyen tidak semestinya perlu dilaksanakan, malah kebiasaanya tidak menguntungkan sekiranya dilaksanakan.

  Saham opsyen ialah instrumen kewangan yang memberi hak kepada pelabur untuk membeli atau menjual sejumlah saham stok tertentu pada harga dan tempoh yang ditetapkan.

  3.9.1 OPSYEN

 • 32 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  Jangka hayat saham opsyen adalah pelbagai tetapi kebiasaannya disekitar tiga, enam atau sembilan bulan. Opsyen melalui kaunter juga boleh dibeli oleh institusi untuk tempoh yang lebih panjang, dari setahun hingga lima tahun.

  Opsyen panggilan memberi hak kepada pemilik opsyen untuk membeli (panggilan beli) katakanlah 100 saham dari stok tertentu pada harga tertentu atau harga premium, pada bila-bila masa sebelum tarikh tamat tempoh yang dinyatakan.

  Opsyen `simpan (put away) memberi hak kepada pemilik opsyen untuk menjualkatakanlah 100 saham dari stok tertentu pada harga yang dinyatakan, sebelum berakhir tarikh tamat tempoh.

  Pelabur membeli opsyen panggilan dengan harapan harga saham akan naik danapabila opsyen dilaksanakan, premium dan harga tetap akan menjadi lebih rendah berbanding dengan nilai saham. Opsyen panggilan; membenarkan pelabur membuat spekulasi kenaikan harga yang mendasari saham berkenaan tanpa membuat sebarang belian.

  Pelabur membeli opsyen `simpan sekiranya ia menjangka harga saham akan turun kerana nilai opsyen `simpan akan meningkat apabila harga saham turun. Opsyen simpan membenarkan pelabur membuat spekulasi harga saham akan turun tanpa membuat jualan singkat.

  Penjual opsyen pula mengharapkan keadaan sebaliknya berlaku agar opsyen tidak dapat dilaksanakan dan mereka akan memperolehi keuntungan amaun premium.

  Dengan melabur dalam opsyen, pelabur mempunyai peluang untuk meningkatkan keuntungan melalui pergerakan harga saham.

  Walau bagaimanapun, melabur dalam opsyen juga mempunyai risiko yang agak tinggi dan pelabur perlu bersedia menanggung kerugian sehingga kehilangan semua modal pelaburan.

  3.9.1.1 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  Waran Hak Langganan Boleh Pindah Transferable Subscription Right (TSR) adalah sama seperti opsyen panggilan. Waran yang dicipta oleh badan korporat ini merupakan opsyen untuk membuat belian sejumlah saham yang mendasari sesuatu stok dalam tempoh yang dinyatakan, dengan harga yang telah ditetapkan.

  3.9.2 WARAN (HAK LANGGANAN BOLEH PINDAH -TSR)

 • 33CEILLI

  3 JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.9.2.1 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  Waran TSR memberi hak kepada pemegang waran opsyen membuat langganan saham syarikat :-

  Waran biasanya akan matang tempohnya dalam beberapa tahun dan terma yang digunakan tidak seragam. Setiap waran adalah unik.

  Waran tidak diterbitkan sendiri, tetapi biasanya diterbitkan secara percuma dandisertakan sebagai hak atau stok pinjaman, iaitu dijadikan sebagai daya tarikan bagi membolehkan penerbit korporat memperolehi kadar faedah yang lebih rendah (iaitu kos pembiayaan). Waran boleh dikeluarkan dari stok pinjaman dan dijual secaraberasingan di pasaran sekuriti. Opsyen yang disertakan dalam waran boleh digunakan dengan melanggan saham biasa secara tunai, iaitu dengan membuat pertukaran stok pinjaman atau kombinasi antara kedua-duanya.

  Membeli saham memberi kebaikan kepada pelabur tanpa memerlukan modal awal yang besar untuk melibatkan diri dalam pasaran. Pelabur akan membeli waran,membayar harga `exercise pada tarikh terkemudian dan menukarkan waran kepada saham berkaitan.

  Dengan menjual waran yang terawal, pelabur berpeluang menikmati keuntungan dari perolehan/pertambahan modal. Apabila harga saham terbabit meningkat, pelabur memperolehi keuntungan dengan menjual waran yang berkaitan dengan saham berkaitan atau melaksanakan opsyen memiliki stok.

  Keburukan waran pula ialah ketika tarikh luput, waran yang tidak digunakan akankehilangan nilai keseluruhannya. Tidak seperti saham biasa, tiada peluang untuk membuat pemilihan harga. Apabila waran telah tamat tempoh, ia tidak mempunyai sebarang nilai. Tambahan lagi, pemegang waran tidak akan menerima sebarang pendapatan dalam bentuk faedah atau dividen. Waran juga t idak member ikeistimewaan hak mengundi.

  Pada nisbah yang telah ditetapkan (nisbah tukaran);Pada harga langganan yang telah ditetapkan (harga `exercise);dan Dalam tempoh yang dinyatakan. Jangka hayat waran telah ditetapkan lebih awal dan tidak boleh dipinda.

 • 34 CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.9.3 NIAGA HADAPAN

  Barangan komoditi fizikal dan instrumen kewangan biasanya didagangkan di pasaran tunai. Panggilan kontrak tunai adalah untuk hantaran segera dan ia digunakan oleh mereka yang memerlukan komoditi berkenaan dengan kadar segera. Kontrak tunai tidak boleh dibatalkan, kecuali kedua-dua pihak setuju berbuat demikian. Harga tunai semasa komoditi dan instrumen kewangan boleh didapati setiap hari dari sumber tertentu, umpamanya di ruang perniagaan akhbar harian nasional.

  Terdapat dua jenis pasaran tunai iaitu pasaran segera (spot) dan pasaran hadapan. Pasaran spot ialah pasaran bagi penghantaran segera. Harga spot merujuk kepada harga semasa pasaran bagi barangan sedia ada untuk hantaran segera. Pasaranhadapan ialah pasaran untuk penghantaran tertangguh. Harga tertangguh bagi sesuatu barangan ialah harga barangan untuk hantaran tertangguh.

  Kontrak hadapan telah lama diperkenalkan, diamalkan seawal zaman Roman dan Greek purba. Sementara pasaran hadapan teratur hanya bermula pada 1860an, diikuti niaga hadapan kewangan yang secara relatifnya dianggap masih baru, diperkenalkan dengan pengenalan niaga hadapan matawang asing iaitu pada 1972.

  Pasaran hadapan merupakan pasaran yang teratur dan standard. Peranan bursa saham niaga hadapan telah berjaya menukar kontrak hadapan tidak standard menjadi lebih tersusun. Ia telah menetapkan ciri-ciri standard seperti saiz kontrak, tarikh hantaran serta butiran item yang boleh dihantar. Hanya harga dan saiz kontrak sahaja yang perlu dirundingkan dan ditetapkan oleh peniaga-peniaga pasaran hadapan. Pelabur individu boleh membuat dagangan tanpa perlu menghubungi atau membuat panggilan individu lain kerana niaga hadapan merupakan pasaran berpusat. Prestasi pasaran dijamin oleh rumah penjelasan (clearing house) dan jaminan ini melegakan pihak yang terlibat dalam urusniaga berkenaan seandainya ada pihak lain yang gagal memenuhi tanggungjawabnya.

  Kontrak hadapan antara dua pihak (pembeli dan penjual) menetapkan harga hari ini, bagi instrumen/komoditi yang akan dihantar pada tarikh hadapan. Indeks stok hadapan ialah kontrak hadapan berdasarkan ketetapan indeks harga saham tertentu untuk menilai pergerakan harga pasaran stok secara keseluruhan.

  Aktiviti dagangan indeks hadapan melibatkan usaha penyelarasan kontrak kontrak belian atau jualan portfolio andaian (hypothetical) yang melibatkan semua stok indeks pada tarikh tertentu dimasa hadapan, pada harga yang dipersetujui ketika rundingan dagangan dibuat.

  Pembeli bersetuju untuk menerima hantaran dan membuat bayaran secara tunai pada tarikh tamat tempoh dan penjual bersetuju untuk membuat hantaran pada masa yang sama. Penyelesaian urusniaga/kontrak dibuat secara tunai sebelum membuat hantaran sebenar sekuriti yang tersenarai dipapan indeks. Keuntungan yang diperolehi dari dagangan stok indeks hadapan ditentukan dengan membandingkan nilai kontrak asal dengan nilai kontrak ketika penyelesaian dibuat.

 • p a g e35CEILLI

  3JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  JENIS-JENIS ASET PELABURAN

  3.9.2.1 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  Dagangan di pasaran hadapan dianggap sebagai fungsi ekonomi yang amat berharga kerana ia membolehkan pelabur melindungi (lindung nilai) pelaburannya melalui peranannya yang terlibat dalam pasaran hadapan serta melindungi keuntungan yang diperolehi dalam pasaran tunai. Risiko turun naik harga dipindahkan dari mereka yang tidak mahu menanggung risiko kepada mereka yang bersedia menghadapinya.

  Satu lagi peranan pasaran hadapan dalam fungsi ekonomi ialah penemuan ataupenetapan harga sesuatu komodit i . Oleh kerana harga kontrak hadapanmenggambarkan jangkaan semasa tentang nilai pada masa hadapan, transaksiberkenaan boleh menetapkan harga semasa untuk transaksi yang akan berlaku pada masa hadapan.

  Pelabur mungkin juga berhasrat untuk terlibat dalam dagangan spekulasi dan bersedia menghadapi risiko turun naik harga dalam usaha mereka mencari keuntungan yang lebih besar. Walau bagaimanapun, pemahaman yang jelas mengenai konsep lindung nilai (secara ringkasnya ditakrifkan sebagai memainkan peranan dalam dagangan niaga hadapan dan bukannya dagangan tunai semasa, dalam usaha untukmeminimumkan risiko menanggung kerugian akibat perubahan harga) dan jangkaan amaun keuntungan atau kerugian yang mungkin dihadapi akibat perubahan harga kontrak indeks hadapan adalah penting sebelum seseorang pelabur memasuki pasaran dan melabur dalam kontrak hadapan.

  3.9.3.1 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

  3.10 DANA TUKARAN DAGANGAN - (ETF)

  Dana Tukaran Dagangan - exchange-traded fund (ETF), juga dikenali sebagai ProdukTukaran Dagangan - exchange-traded product (ETP), ialah dana pelaburan yang didagangkan di bursa saham, sama seperti stok. Dana Tukaran Dagangan (ETF) memiliki aset seperti saham atau bon dan didagangkan pada harga yang sama seperti nilai aset bersih berasaskan aset yang dimaksudkan sepanjang tempoh dagangan harian. Kebanyakan ETF diikuti pergerakannya melalui indeks, seperti S&P 500 atau MMSCI EAFE. Dana tukaran dagangan (ETF) mungkin satu pelaburan yang menarik kerana kosnya yang rendah, sistem percukaian yang cekap dan memiliki ciri-ciri mirip stok.

  Hanya mereka yang dikategorikan sebagai peserta yang dibenarkan sahaja (biasanya pelabur institusi yang besar) yang boleh berjual beli saham ETF terus dengan pengurus dana, yang kemudiannya membentuk unit rekaan, dalam jumlah blok yang besar melebihi puluhan ribu saham ETF, yang biasanya dibuat pertukaran seumpamanya dengan portfolio sekuriti yang dimaksudkan. Peserta yang dibenarkan mungkin berhasrat ingin melabur dalam saham ETF jangka panjang, tetapi biasanya akan bertindak sebagai pengemudi pasaran dipasaran terbuka, menggunakan kepakaran yang dimiliki untuk membuat pertukaran unit rekaan dengan sekuriti yang telah dikenalpasti, untuk menyediakan kecairan saham ETF dan memastikan harga pasaran harian menghampiri nilai aset bersih aset yang dimaksudkan. Lain-lain pelabur seperti pelabur individu yang menggunakan khidmat broker runcit menjalankan urusniaga saham ETF dipasaran peringkat kedua.

 • 36 CEILLI

  3J