assignment futsal - group

34
4.0 LATIHAN RINTANGAN Latihan rintangan pula ialah sejenis latihan yang mempunyai rintangan samada di kaki mahupun di tangan. Secara spesifiknya, latihan ini melibatkan rintangan, tentangan, atau tahanan haluan di mana sesuatu kuasa itu mendapat penentangan yang terkurang. Menurut Kamus Dwi Bahasa, Latihan Rintangan merupakan situasi dimana peserta bergerak sambil mengatasi rintangan seperti berlari dengan membawa beban, berlari naik bukit, berlari di atas pasir dan lain-lain. Dengan kata lain, latihan ini merupakan latihan fizikal yang tertumpu kepada latihan daya ketahanan dan pembinaan kemahiran yang bertahap tinggi. Konsep latihan kecergasan ini adalah untuk mempertingkatkan lagi kemahiran seseorang dalam melalui rintangan tekanan situasi permainan yang sebenar. Seseorang individu yang menjalani latihan ini akan dapat menyesuaikan diri dengan situasti permainan sebenar. Tambahan lagi, ia sesuai dilakukan untuk membina daya tahan otot dan kardiovaskular serta meningkatkan kekuatan otot. Biasanya, jenis latihan rintangan dipilih berdasarkan permainan yang ingin disertai oleh seseorang. Objektif Latihan rintangan bertujuan untuk:- i. meningkatkan dan mengekalkan kemampuan anaerobic (kebolehan melakukan sesuatu gerak kerja atau

Upload: cleopatrakelleh

Post on 24-Jun-2015

1.220 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: Assignment Futsal - Group

4.0 LATIHAN RINTANGAN

Latihan rintangan pula ialah sejenis latihan yang mempunyai rintangan samada di

kaki mahupun di tangan. Secara spesifiknya, latihan ini melibatkan rintangan, tentangan,

atau tahanan haluan di mana sesuatu kuasa itu mendapat penentangan yang terkurang.

Menurut Kamus Dwi Bahasa, Latihan Rintangan merupakan situasi dimana peserta bergerak

sambil mengatasi rintangan seperti berlari dengan membawa beban, berlari naik bukit, berlari

di atas pasir dan lain-lain. Dengan kata lain, latihan ini merupakan latihan fizikal yang

tertumpu kepada latihan daya ketahanan dan pembinaan kemahiran yang bertahap tinggi.

Konsep latihan kecergasan ini adalah untuk mempertingkatkan lagi kemahiran

seseorang dalam melalui rintangan tekanan situasi permainan yang sebenar. Seseorang

individu yang menjalani latihan ini akan dapat menyesuaikan diri dengan situasti permainan

sebenar. Tambahan lagi, ia sesuai dilakukan untuk membina daya tahan otot dan

kardiovaskular serta meningkatkan kekuatan otot. Biasanya, jenis latihan rintangan dipilih

berdasarkan permainan yang ingin disertai oleh seseorang.

Objektif

Latihan rintangan bertujuan untuk:-

i. meningkatkan dan mengekalkan kemampuan anaerobic (kebolehan melakukan

sesuatu gerak kerja atau berintensiti tinggi pada suatu masa yang singkat tidak

melebihi 90 saat),

ii. meningkatkan kemampuan aerobic (meningkatkan keupayaan untuk berlatih di tahap

yang tinggi dalam jangka masa yang lama iaitu iebih dari 30 saat),

iii. mjembina daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan kekuatan otot,

iv. meningkatkan ketangkasan, kelajuan, kuasa kelenturan, koordinasi dan masa tindak

balas, dan

v. memperbaiki dan meningkatkan kemahiran dalam situasi permainan.

Prinsip-prinsip latihan

i. Prinsip Saraf

Tubuh manusia dapat mengubahsuaikan diri kepada sesuatu latihan kecergasan yang

diamalkan. Oleh itu, jika keadaan badan dan taraf kecergasan fizikal semasa

seseorang itu melaksanakan sesuatu, maka badannya tidak perlu menjalani apa-apa

pengubahsuaian.

Page 2: Assignment Futsal - Group

ii. Prinsip Ansur Maju

Latihan harus dibuat pada tahap-tahap yang sentiasa meningkat sesuai dengan proses

pengubahsuaian badan kepada rangsangan latihan.

iii. Memanaskan Badan

Senaman pemanasan badan perlu dijalankan sebelum memulakan latihan rintangan

kerana kecederaan mungkin akan berlaku jika otot-otot dan sendi-sendi badan tidak

bersedia secara menyeluruh.

iv. Tempoh Latihan

Peserta hendaklah berlatih mengikut kemampuan, bukan berlebihan.

v. Kesanggupan Diri

Berlatih melebihi paras kesanggupan diri akan mencederakan diri. Tetapi berlatih

pada paras yang terlalu rendah, paras kecergasan juga tidak akan meningkat.

vi. Motivasi

Peserta perlu mempunyai hasrat untuk mencapai yang lebih tinggi dengan

memahami kesan dan faedah lathian serta berlatih dengan lebih tekun.

vii. Pengkhususan

Latihan yang dipilih haruslah khusus dan sesuai untuk mencapai tujuan dan objektif.

viii. Tetapkan objektif latihan

Tetapkan objektif yang boleh dicapai agar peserta sentiasa bermotivasi.

Prosedur Latihan

i. Latihan Rintangan adalah satu latihan kecergasan untuk menjalani sesuatu permainan

atau sukan, ia boleh dijalankan sebagai latihan memanaskan badan.

ii. Kekerapan latihan merujuk kepada bilangan hari latihan dan bilangan aktiviti yang

perlu dilakukan dalam sesuatu program.

iii. Intensiti latihan perlu ditingkatkan untuk memperolehi kesan kecergasan.

iv. Perancangan sesuatu program latihan, peserta haruslah menetapkan jenis latihan yang

akan diamalkan. Pemilihan jenis latihan adalah berdasarkan kepada komponen

kecergasan dan sistem tenaga yang hendak dicapai.

Page 3: Assignment Futsal - Group

v. Faktor masa juga penting dalam menentukan program kecergasan contohnya tempoh

setiap sesi latihan.

vi. Perancangan latihan hendaklah disusun secara sistematik supaya tidak memberatkan

sesuatu aspek latihan sahaja.

vii. Sebelum latihan dijalankan, hendaklah mendapat maklum daripada kumpulan sasaran.

viii. Maklum balas atau kesan yang diperolehi selepas melakukan aktiviti juga amat

penting bagi menilai keberkesanan latihan yang dijalankan

Aspek Keselamatan

Memastikan semua peserta sedia tubuh badan sebelum menjalani latihan

Gunakan ruang dengan bijak dan berkesan

Gunakan ruang dan kemudahan yang disediakan

Pastikan pertukaran stesen dijalankan dengan licin

Jika alat digunakan pastikan ketinggiannya sesuai untuk pelaku

Peralatan Yang Digunakan

Bergantung kepada latihan rintangan yang dijalankan dan tidak terikat kepada alatan.

Jangan lari daripada prinsip, objektif, konsep, prosedur dan aspek keselamatan.

Contoh Latihan

Larian Berhalangan 3000 meter.

Stesen 1

Aktiviti : Lari Zig Zag

Pengelolaan : Pelaku akan berlari selang seli pada skittel yang dibariskan sebanyak 8

batang.

Fungsi : Meningkatkan ketangkasan

Otot : Gastrocnemius, Biseps femorius, Rectus femorius dan Vastus lateralis

Alatan : Lapan batang skittel

Stesen 2

Aktiviti : Lari naik tangga

Pengelolaan : Pelaku akan berlari dan menaiki anak-anak tangga.

Page 4: Assignment Futsal - Group

Fungsi : Meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan kekuatan otot kaki.

Otot : Gastrocnemius, Biceps femoris, Rectus femoris, Tibialis anterior, Extensor

digitorum longus dan sistem kardiovaskular.

Alatan : Tangga

Stesen 3

Aktiviti : Merangkak di bawah tangga.

Pengelolaan : Pelaku akan merangkak di bawah palang yang dibariskan sebanyak 8 batang.

Fungsi : Membina kekuatan otot kaki dan tangan.

Otot : Biceps femoris, Fascia late, Vastus lateralis, Restus femoris, Triceps brachi,

Biceps brachi, Extensor carpi ulnaris dan Brachioradialis.

Alatan : 8 batang palang dan 16 buah skittel.

Tujuan

Bagi memastikan kadar nadi maksima dapat dicapai selepas membuat latihan rintangan yang

telah dirancangkan seseorang individu perlu menjalani latihan tersebut dengan betul.

Permainan yang dipilih

Permainan yang dipilih ialah Permainan Hoki, sebanyak 5 stesen telah disediakan.

Stesen Aktiviti Masa Catatan

Memukul 1 minit Melakukan aktiviti

. Menguis 1 minit Dari stesen 1 hingga 5

Menolak 1 minit Tanpa berhenti

Menceduk 1 minit Sebanyak 3 kali

Lari dan dribble bola

dengan

mengelilingi skittel

1 minit Pusingan

Contoh carta Program Latihan Rintangan bagi permainan hoki

i. Aktiviti ini dijalankan dari stesen 1 hingga 5 tanpa berhenti.

ii. Peserta perlu mengambil kadar nadi sebelum menjalankan latihan.

iii. Peserta perlu melakukan beberapa banyak ulangan dalam masa yang ditetapkan.

Page 5: Assignment Futsal - Group

iv. Tujuan latihan dilakukan dengan memberi perhatian utama kepada kemampuan daya

fizikal.

v. Tujuan latihan rintangan dijalankan dalam permainan hoki ini ialah untuk

meningkatkan

kemampuan daya tahan otot, meningkat ketangkasan, kuasa, kelenturan, koordinasi

dan masa

tindak balas.

vi. Apabila selesai pusingan semua maka kadar nadi maksimum akan diambil kira.

5.0 LATIHAN JEDA

Latihan Jeda telah diperkenalkan oleh 2 orang ahli fisiologi dari Jerman iaitu

Wuldemar Gerschler dan Hans Reidell pada tahun 1930. Beliau menggunakan atlit yang

bernama Paavo Nurmi sebagai subjek untuk menjalankan kajian. Ia merupakan sejenis

aktiviti yang melibatkan latihan dan rehat. Kunci kejayaan latihan ini ialah pelaku perlu lebih

sedikit pada setiap latihan. Menurut Fox dan Methews (1974), Latihan Jeda ini lebih banyak

menghasilkan kemajuan kepada atlit-atlit berbanding dengan aktiviti suaian fizikal yang lain.

Ianya berbeza daripada kaedah latihan bersistem kerana terdapatnya masa rehat antara jeda

kerja sedangkan kaedah lain latihan berterusan tanpa rehat diantara ulangan kerja.

Latihan jeda merupakan latihan penyesuaian fizikal yang merangkumi siri ulang-

ulangan dan aktiviti diselang-selikan dengan masa rehat atau pemulihan. Kaedah latihan ini

sesuai untuk meningkatkan kecekapan sistem penjanaan tenaga aerobik dan juga anaerobik

agar dapat menambahkan kebolehan individu. Latihan ini merupakan latihan asas yang paling

saintifik yang terbahagi kepada 2 iaitu,

i. Jeda kerja

ii. Jeda rehat

Selepas fizikal bekerja ia akan berehat dan ini membolehkan fizikal bekerja dalam jangka

masa yang panjang atau boleh melakukan lebih latihan. Latihan ini juga menggunakan tenaga

yang banyak.

Masa kerja dan masa rehat adalah berkadar mengikut jarak. Contohnya jarak jauh

1000 m ke atas dapat ½ masa kerja iaitu 10 minit larian, kadar rehatnya adalah 5 minit. Rehat

adalah bukan yang sepenuhnya iaitu pada kadar nadi tinggi daripada 120 dsm. Rehat yang

Page 6: Assignment Futsal - Group

tidak mencukupi mengakibatkan laktik asid akan berkumpul dalam darah. Dengan ini, ia

dapat bertolak ansur dengan kehadiran asid laktik. Badan akan dapat bekerja di dalam

keadaan tekanan atau kelesuan apabila melakukan aktiviti kerja, kemudian rehat dan badan

akan sentiasa segar kerana rehat dapat membuang asid laktik yang membolehkan membantu

sistem pelancaran darah.

Rasional

Kemajuan atlit dari segi fizikal jelas dilihat dengan pengamalan latihan ini kerana ia

ini dapat memanipulasikan kadar kerja ulangan dan kekerapan latihan. Atlit lebih

berkemampuan melakukan kerja dengan lebih lama jika diselang-seli dengan masa rehat.

Kaedah latihan ini berkesan kerana ia lebih fleksibel, spesifik serta menjurus kepada

keperluan jenis sukan dan peningkatan prestasi atlit selain dapat membina kemahiran dan

teknik yang betul serta memahami fungsi mekanik badan terutama semasa olahraga. Ini

kerana, pergerakan-pergerakan dalam olahraga adalah melibatkan penggunaan ketiga-tiga

sistem tenaga tubuh badan iaitu ATP-PC, Glikosis anaerobik (LA) dan aerobik. Oleh itu,

aplikasi kaedah latihan ini di dalam perancangan program latihan dapat memenuhi keperluan-

keperluan fisiologi atlit-atlit bagi membolehkan mereka bergerakbalas terhadap tekanan-

tekanan fizikal di dalam masa pertandingan.

Fox dan Mathews (1981), mendapati bahawa latihan jeda dapat membina dan

memperkembangkan ketiga-tiga sistem penjanaan tenaga berdasarkan hasil tenaga daripada

proses ATP-PC dapat dipulihkan dan digunakan berulangkali kerana adanya masa rehat dan

pemulihan. Proses ini menghasilkan cukup rangsangan untuk mempertingkatkan kecekapan

proses glikolisis anaerobik. Masa melakukan kerja yang ditangguhkan, ulangan yang

diperbanyakkan serta masa rehat yang dipendekkan akan memberikan tekanan ke atas sistem

kardiovaskular. Dengan ini, sistem pengangkutan oksigen dapat dipertingkatkan. Latihan jeda

adalah merupakan kaedah latihan hari ke hariyang sistematik di mana seseorang atlit dapat

melihat kemajuan prestasinya dan ini merupakan satu kuasa untuk memotivasikan

dirinya.Jeda juga dapat mengelakkan kebosanan dengan menukarkan aktiviti mengikut

keperluan dan situasi.

Latihan ini berupaya meningkatkan kadar nadi ke tahap sub maksimadengan cepat.

Menurut Fox dan Mathews (1981), latihan jeda lebih banyakmenghasilkan potensi tenaga

daripada jenis latihan suaian fizikal yang lain. Beban kerja dapat diubah-ubah melalui

manipulasi intensiti, jangka masa kerja, bilangan jenis senaman, ulangan, set dan jangka masa

Page 7: Assignment Futsal - Group

pemulihan. Pemilihan latihan ini juga adalah berdasarkan rasional bahawa latihan jeda ini

dapat memanipulasikan kadar kerja, ulangan dan kadar kekerapan latihan dalam seminggu

serta kemajuan seseorang dalam aspek fizikal juga dapat diperhatikan dengan jelas. Fox dan

Mathews (1981), mengatakan bahawa latihan jeda dapat memberikan peratusan tenaga

seperti berikut:

10 – 80 : 10 –80 : 10 – 30 (ATP-PC) dan LA : LA + 0 : 0

Oleh itu, untuk peningkatan anaerobik masa kerja antara 10 hingga 60 saat diberikan dan

kadar naik sehingga ke tahap maksima (95%-100%). Bagi tujuan peningkatan sistem aerobik

masa kerja dilakukan diantara 3 hingga 5 minit dan kadar naik ketahap suhu maksima.

Latihan Jeda adalah satu kaedah latihan saintifik. Ia mengandungi larian ulangan pada suatu

jarak yang ditetapkan dengan masa pemulihan antara larian dalam bentuk berjalan atau pun

berjogging. Latihan Jeda adalah latihan yang dikawal oleh kadar denyutan nadi (pulse rate)

dapatlah dikatakan bahawa ia adalah latihan untuk jantung kerana dijalankan dalam bentuk-

bentuk yang berlainan. Kaedah latihan ini bukan sahaja digunakan untuk latihan olahraga

malah dalam sukan-sukan lain seperti renang, latihan beban atau latihan tekanan serta

sebagainya.

Mengikut Dr. Edward L. Fox dan Dr. Ronald K. Mathews, latihan jeda

dapatmembantu pencapaian kecergasan fizikal pada suatu tahap yang tinggi dalam masa 8

minggu dengan menjalani latihan ini 3 kali seminggu. Latihan ini telah diperkenalkan oleh

seorang saintis German bernama Gerschler dan Hans Reindell pada 1930. Jeda pada dasarnya

dikenali sebagai Latihan Dayatahan atau Enduarance Training. Oleh sebab ia melibatkan

kecerdasan dan dayatahan ia juga dikenali sebagai Speed-Enduarance atau kepantasan atau

Dayatahan. Jeda membawa maksud iaitu kerja dan rehat iaitu melibatkan perlaksanaan

aktiviti dan mempunyai masa rehat untuk proses pemulihan samada di antar ulangan aktiviti

dan di antara set aktiviti. Oleh sebab jeda melibatkan rehat atau pemulihan di antara ulangan,

kesannya atlit dapat melakukan aktiviti dengan lebih banyak dan lebih panjang.

Mengikut Astrand, atlit yang menjalankan aktiviti berterusan selama 9 minit akan

menghadapi masalah kelesuan yang mengakibatkan atlit terpaksa berhenti, akan tetapi atlit

yang menjalankan aktiviti berbentuk jeda akan dapat meneruskan aktiviti lebih dari satu jam.

Ini adalah kerana atlit dapat mengatasi masalah kelesuan dan dapat memperoleh keperluan

oksigen yang mencukupi. Konsep penting dalam latihan jeda adalah Work and Rest atau

kerja dan rehat.

Page 8: Assignment Futsal - Group

Masa pemulihan atau rehat adalah penting untuk menentukan proses adaptasi jantung

atau sistem tenaga yang terlibat. Semasa pemulihan jantung melalui proses adaptasi dengan

cara meningkatkan Stroke–Volume (Isipadu darah yang dipam keluar oleh jantung bagi

setiap denyutan).

Kaedah Latihan Jeda

Kaedah 1: Pengubahsuaian pembolehubah seperti:-

- Pengelolaan Jarak

- Kecerdasan

- Masa

- Rehat antara Ulangan atau set

- Kekerapan

Kaedah 2: Menentukan kadar bilangan nadi untuk dijadikan intensiti dalam latihan.

Rajah 1: Kadar Nadi Latihan berdasarkan Kadar Nadi Maksimum 200 dsm dan Kadar Nadi

Rehat 60 dsm (Sumber: William & William, 1978)

% Mak KNL KN Max (min) Ubahsuaian KNL

95% 190 200 174

90% 180 200 168

80% 160 200 156

60% 120 200 132

Adalah penting untuk menentukan atau mengimbangkan nisbah kerja dan rehat supaya beban

yang dikenakan tidak keterlaluan bagi atlit. Fasa pemulihan berbeza di antara atlit.

Cadangan nisbah kerja dan rehat oleh Fox & Mathews:

MASA KERJA MASA PEMULIHAN

0 – 60 saat 1 : 3

60 saat – 2:40 saat 1 : 2

2:50 saat – 4 minit 1 : 1

4 minit – 5 minit 1 : 30 saat

Page 9: Assignment Futsal - Group

Kadar denyutan jantung perlu digunakan untuk menentukan kadar beban kerja dan

kadar pemulihan. Ini adalah penting untuk mendapatkan kesan yang diperlukan dalam latihan

dan juga keselamatan. Kadar denyutan jantung maksimum perlu ditentukan terlebih dahulu

sebelum menentukan beban kerja dan kadar rehat. Denyutan nadi bagi setiap individu adalah

berbeza mengikut umur.

UMUR (TAHUN) KADAR DENYUTAN JANTUNG MAKSIMUM

DALAM SEMINIT (KNM)

20 – 29 190

30 – 39 180

40 – 49 170

50 – 59 160

60 – 69 140

Cadangan kadar Jantung semasa rehat:

UMUR (TAHUN) ANTARA ULANGAN (DSM) ANTARA SET (DSM)

Bawah 20 150 125

20 – 29 140 120

30 – 39 130 110

40 – 49 120 105

50 – 59 115 100

60 – 69 105 90

Tujuan Latihan Jeda

i. Dapat digunakan untuk membina atau meningkatkan sistem tenaga aerobik.

Maksimum kerja 3-5 minit dan KNL ditingkatkan ke sub-maksimum 85%-95% kadar

denyutan jantung.

ii. Dapat digunakan untuk membina atau meningkatkan sistem tenaga anaerobik. Masa

kerja 10-60 saat dan KNL ditingkatkan kepada 95-100% dan intensiti tinggi iaitu

maksimum.

Page 10: Assignment Futsal - Group

iii. Dapat meransang pembukaan saluran darah atau kapilari dominan untuk proses

pengangkutan oksigen.

iv. Dapat meningkatkan isipadu myoglobin (pembawa oksigen)- membantu membawa

oksigen yang cukup kepada otot.

v. Meningkatkan aktiviti enzim dalam metabolisme lemak.

vi. Membina kekuatan kardiovaskular.

vii. Menambahkan kelajuan dan ketangkasan.

Pembolehubah Dalam Latihan

Jurulatih perlulah memastikan pembolehubah berikut diubahsuaikan dari semasa ke

semasa bagi tujuan untuk menambahkan intensiti bersesuaian dengsn matlamat atau tujuan

latihan. Selain daripada itu, perubahan ini juga akan mengurangkan kejemuan dan atlit dapat

juga melihat kebolehan dan pencapaiannya dalam latihan dari semasa ke semasa.

Pembolehubah yang disenaraikan di bawah:

- Jarak - Ulangan - Kekerapan

- Rehat antara set - Masa

- Rehat antara ulangan - Set

Program Latihan Jeda

Latihan jeda ialah satu latihan sistem pelaziman jasmani dimana seseorang atlit dilatih

berulang kali dengan senaman yang ringan atau sederhana. Tujuan utama latihan jeda ialah

untuk menambahkan kecekapan sistem tenaga anaerobik bagi menambahkan kebolehan

individu mencapai prestasi yang lebih hebat.

Contoh yang boleh disesuaikan untuk latihan jeda ialah

Kehebatan jangka kerja

Jarak atau jangkamasa antara kerja

Kehebatan masa pemulihan

Bilangan ulangan dalam latihan

Bilangan set

Kekerapan tugasan

Page 11: Assignment Futsal - Group

Jeda Jarak Jauh

Jeda jarak jauh merupakan jeda yang menggunakan sisitem aerobik. Jeda jenis ini

berisipadu tinggi dan berintensiti rendah (tetapi lebih tinggi daripada LSD dan LFD). Jeda

jarak jauh biasanya bernisbah 1: 1 atau 1: ½ dalam masa larian berbanding masa rehat

bergantung kepada jarak larian atau masa yang diambil untuk menamatkan larian. Ini

bermaksud seorang itu jika habis menamatkan suatu larian dalam masa 10 minit, dia

dibenarkan berehat selama 5 minit sebelum membuat ulangan kedua. Ulangan yang

dilakukan biasanya adalah 2 atau 3 ulangan.

Setelah tamat 3 ulangan, seseorang itu dibenarkan untuk mendapat rehat penuh

sebelum memulakan set yang kedua.

1 Set = 2 atau 3 ulangan (bagi jeda jarak jauh)

Biasanya set yang dicadangkan adalah sama dengan bilangan ulangan tetapi

bergantung juga kepada kemampuan atlit.

Bagi latihan jeda jarak jauh, nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1: ½

hingga 1 : 1 bergantung kepada jarak larian atau masa yang diambil untuk menamatkan

sesuatu latihan larian. Contoh adalah seperti berikut;

Masa larian = 10 minit

Masa rehat = 5 minit

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 : ½

Masa larian = 3 minit

Masa rehat = 3 minit

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 : 1

Ulangan yang dicadangkan adalah antara 2 hingga 3 ulangan bagi jarak yang lebih

jauh dan antara 3 hingga 4 ulangan bagi jarak yang kurang daripada 800 meter bagi satu

larian (ulangan).

Page 12: Assignment Futsal - Group

Sementara itu, jumlah set yang dicadangkan adalah antara sama seperti jumlah

ulangan, dan rehat antara set ditentukan oleh kadar denyutan nadi iaitu apabila kadar nadi

turun kepada 120 dsm, barulah set kedua dimulakan.

Preskripsi latihan jeda boleh ditulis seperti berikut:

3 x 1500 meter x 2 set @ 8 minit (1: ½), bermaksud:

3 ulangan larian berjarak 1500 meter setiap larian, dibuat dalam 2 set, dengan jeda selama 8

minit bagi setiap larian dan jeda rehat selama 4 minit.

Jeda Jarak Sederhana

Jeda jarak serdahana biasanya melibatkan jarak larian 800m ke bawah. Jeda jenis ini

menggunakan sistem anaerobik laktik dan sistem aerobik. Jeda ini berintensiti serdahana

tinggi dan berisipadu tinggi. Jeda jarak serdahana biasanya mempunyai nisbah kerja lawan

rehat sebanyak 1: 2 – 1: 3. Ulangan yang dicadangkan ialah sebanyak 4 - 6 ulangan. Set yang

dicadangkan adalah sama atau kurang daripada jumlah ulangan.

Latihan ini amat sesuai diaplikasikan kepada hampir semua jenis permainan seperti

bola sepak, hoki, ragbi, badminton dan sepak takraw. Dicadangkan supaya latihan ini

diperkenalkan pada pertengahan musim persediaan khusus sehingga ke penghujung musim.

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1 : 2 bagi jarak sederhana hingga 1 : 3.

-400 x 4 ulangan x 4 set. (nibah masa kerja lawan rehat ialah 1 : 3)

-Jika masa bagi setiap larian ialah 1 minit maka jumlah masa kerja ialah 16 minit.

-Jumlah masa rehat ialah 48 minit

Jeda Jarak Dekat

Jeda jarak dekat iaitu melibatkan jarak yang kurang daripada 100m. Berbeza dengan

jeda jarak jauh, latihan ini memberi penekanan kepada keupayaan tubuh untuk bekerja secara

anaerobik. Jeda ini berintensit tinggi dan berisipadu serdahana (dissebabkan berulang-ulang –

berbeza dengan acara larian dekat seperti 100m yang isipadunya rendah.) Nisbah masa kerja

lawan rehat ialah 1: 3 – 1: 5. Ulangan yang dicadangkan adalah 4 – 8 ulanga manakala set

pula sama ada sama atau kurang daripada jumlah ulangan bergantung kepada keadaan.

Page 13: Assignment Futsal - Group

Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah 1 : 4 dan 1 : 5 bagi jarak lebih dekat

-50m x 8 ulangan x 6 set (nisbah masa kerja lawan rehat ialah 1: 5)

Latihan ini amat sesuai diaplikasikan kepada sukan-sukan seperti hoki, ragbi, bola

sepak. Latihan ini amat sesuai dibuat pada pertengahan musim sehingga ke penghujung

musim fasa persediaan khusus.

6.0 LATIHAN PLIOMETRIK

Orang yang pertama mengusulkan Plyometric ialah Yuri Veroshanski, seorang

jurulatih dari Russia yang telah melahirkan beberapa tokoh lagenda dalam acara lompatan.

Veroshanski (1967) telah membuat kajian dengan mengunakan ‘depth jump’ sebagai satu

cara teknikal plyometric untuk menambah kebolehan atlit bertindak balas. Salah satu aspek

penting dalam konsep plyometric Veroshanski ialah latihan meningkatkan keseluruhan sistem

mascular untuk kuasa pergerakan dan tidak tertumpu kepada regangan tisu sahaja.

Pada asalnya, kaedah plyometrics yang diperkenalkan diambil dari perkataan Greek

“pleythyean” bermakna lebih atau bertambah dari perkataan akar Greek “plio” dan “metric”

yang bermaksud lebih dari ukuran. Latihan plyometric memerlukan banyak rutin melompat

atau melantun. Teknik untuk melakukan aktiviti-aktiviti plyometrik ialah melompat,

mendarat dan melonjak. Latihan ini dibuat melintasi bangku atau kon atau melompat ketiang-

tiang dan melantun di ruangan yang ada. Ahli-ahli sukan dilatih untuk mencuba

mengurangkan masa yang digunakan untuk membuat penukaran arah kelajuan masa dan

kuasa.

Pliometrik juga ialah sejenis latihan tubi yang amat sesuai untuk menghasilkan otot

kuasa letupan seperti latihan lompatan yang sangat diperlukan untuk acara sukan yang

memerlukan kuasa letupan. Latihan ini boleh diaplikasikan selepas atlit mencapai tahap

kekuatan optimum iaitu pada hujuna fasa persediaan khusus.

Objektif latihan

1. Menambahkan kekuatan dan kelembutan otot.

2. Menambahkan elastik otot.

Page 14: Assignment Futsal - Group

3. Membina ketangkasan dan imbangan.

4. Menambah fungsi neoromuskular, iaitu koodinasi sistem saraf dan pergerakan otot.

Tujuan Latihan

Latihan plyometrik dapat membina kecepatan otot untuk mengecut dengan

maksimum dalam masa singkat.ia juga dapat membentuk keanjalan otot iaitu faktor

terpenting untuk kuasa. Latihan pliometrik juga mempunyai konsep dimana pendaratan

daripada aktiviti lompatan akan memaksa otot dibahagian kaki merenggang dengan tekanan

dalam masa yang singkat. Ini merupakan asas kepada pembentukan kekuatan.

Jenis-jenis latihan Pliometrik

Latihan pliometrik menggunakan berat badan sediri

Latihan pliometrik menggunakan bola segar

Latihan pliometrik menggunakan pelbagai kotak yang beraneka tingginya.

Latihan Pliometrik menggunakan berat badan sendiri:-

Larian lutut tinggi

Bounding

Larian tendang pinggul ( butt-kick )

Skip

Lompat sebelah kaki

Latihan Pliometrik menggunakan Bola Segar:-

Baling gola berpasangan paras dada dengan menggunakan satu tangan

Baling gola berpasangan paras dada dengan menggunakan dua tangan

Baling bola segar dari atas kepala

Baling bola segar berpasangan melalui atas kepala dengan membelakangi pasangan

Latihan Pliometrik Menggunakan Pelbagai Kotak Yang Beraneka Tingginya:-

Susun kotak pelbagai ketinggian dalam satu litar.

Jarak antara kotak ke kotak yang lain lebih kurang 10 meter

Pelaku berlari dalam litar dengan menaiki dan melompat turun dari kotak dengan

kelajuan maksimum

Jumlah ulangan bergantung kepada preskripsi yang diberi

Page 15: Assignment Futsal - Group

Keburukan:

i. Atlit terdedah kepada risiko kecederaan yang tinggi.

ii. Latihan tidak komprehensif, hanya tertumpu kepada pembinaan otot.

iii. Tidak praktikal dilakukan kepada kumpulan atlit yang besar.

iv. Alat yang digunakan perlu diubahsuai mangikut kesesuaian atlit.

v. Atlit perlu bersedia dari segi fizikal dan mental.

vi. Setiap latihan yang dijalankan dikhususkan kepada sukan atau acara yang tertentu

sahaja.

Langkah-langkah keselamatan:

i. Setiap jurulatih perlu mengetahui tahap kesihatan dan kecergasan pelatih secara

individu.

ii. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan hendaklah bersesuaian dengan tahap keupayaan

pelatih.

iii. Objektif yang hendak dicapai hendaklah rasional agar tidak memudaratkan pelatih.

iv. Kesediaan fizikal dan mental pelatih hendaklah diutamakan dalam melakukan aktiviti.

v. Latihan ini hendaklah seiring dengan latihan kecergasan yang lain untuk mendapatkan

kesinambungan dari segi daya tahan kardiorespitori dan otot-otot.

Prinsip Latihan Pliometrik

Seseorang yang hendak menjalankan sesuatu program latihan plyomatric perlu mengetahui

beberapa prinsip supaya latihan yang hendak dijalankan itu dapat memberi kesan yang lebih

atau sebaliknya. Prinsip-prinsip latihan plyomatric adalah seperti berikut:-

i. Intensiti

Keperluan latihan terhadap otot-otot hendaklah diberi perhatian mengikut objektif.

Bahagian-bahagian yang hendak beri penekanan latihan itu akan diberi penekanan daya yang

lebih daripada biasa. Semasa penekanan diberi kepada otot-otot tersebut, proses adaptasi

fisiologi akan berlaku untuk menghasilkan tindak balas yang sesuai dan seterusnya

menghasilkan kecergasan. Berat atau ringan sesuatu intensiti latihan adalah berdasarkan

keperluan sesuatu jenis kemahiran sukan.

Page 16: Assignment Futsal - Group

ii. Ulangan

Semakin banyak ulangan diberi, semakin cepat dan berkesan sesuatu latihan. Kadar

ulangan yang dikehendaki adalah bersesuaian dengan tahap pencapaian atlit dan intensity

yang hendak dikenakan kepada atlit.

iii. Kekerapan

Kekerapan latihan adalah berdasarkan jumlah sesi latihan dalam hari, mingguan atau

bulanan. Semakin kerap aktiviti dijalankan akan memberi kesan yang lebih. Perlu diberi

perhatian bahawa latihan yang terlalu kerap akan menimbulkan kebosanan. Ini bergantung

kepada tinggi atau rendahnya tahap intensiti. Sekiranya intensiti tinggi, kekerapan perlu

dikurangkan supaya tidak mendatangkan kecederaan pada otot. Pelbagaian variasi latihan

akan dapat mengelakkan rasa boring atlit.

iv. Variasi

Tahap pencapaian atili juga tidak akan meningkat jika sekiranya variasi latihan tidak

berubah dan intensity yang tidak berubah. Bentuk latihan yang berulang-ulang akan

menimbulkan rasa bosan. Ini menyebabkan berlakunya pembelajaran mendatar dan boleh

menjejaskan objektif latihan. Pelbagai variasi perlulah dirancang dan dibuat samada dari segi

masa, tempat, ulangan atau kekerapan.

v. Progresif

Latihan plyometrik yang hendak dilaksanakan ini berobjektif untuk meningkatkan

keupayan atlit, kecergasan, kekuatan otot, dan meningkatkan keupayaan kardiovaskular

selarah keseluruhan.

vi. Spesifisiti

Spesifik latihan ini adalah baik jika lebih menjurus kepada pencapaian objektif yang

telah ditetapkan. Kegagalan merancang pengkhususan menyebabkan kegagalan mencapai

objektif. Penekanan hendaklah dikhususkan kepada sistem daya kardiovaskular dan kekuatan

otot. Sebagai contoh, untuk membina kekuatan dalam lompatan maka tumpuan hendaklah

diberi kepada bahagian otot kaki.

Page 17: Assignment Futsal - Group

7.0 LATIHAN LONG SLOW DISTANCE

LSD/ Duration Method atau Larian Jarak Jauh adalah sejenis latihan yang memberi

penumpuan terhadap sistem tenaga aerobik kerana latihan ini dijalankan dalam keadaan

intensiti Long Slow Distance yang rendah dan memerlukan jangkamasa panjang. Secara

khususnya, latihan LSD ini merupakan sejenis kaedah latihan yang berjangkamasa dan

bukannya mementingkan kepada kelajuan dalam larian. Lebih lama seseorang itu dapat

meneruskan lariannya tanpa henti dengan kadar rentak larian yang stabil maka lebih baik

kesannya terhadap sistem kardiovaskular. Kelajuan yang dicadangkan dalam menjalankan

latihan ini adalah sekitar 2 – 3 m/s dan amat sesuai diperkenalkan ketika awal musim

persediaan umum bagi semua jenis sukan.

Objektif utama latihan adalah untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Sejak 2

abad yang lalu, LSD mula menjadi sejenis aktivit yang popular, di samping ianya ringkas dan

mempunyai beberapa kepentingan yang tertentu. Kaedah ini memberi penumpuan kepada

keseluruhan sistem pernafasan, peredaran darah dan metabolisme lemak untuk tenaga. Istilah

ini mula digunakan untuk seorang pelari yang juga seorang pengarang Amerika, Joe

Henderson yang telah menerbitkan sebuah buku berjudul “Long Slow Distance-The Human

Way To Train” pada tahun 1969.

Pengendalian Latihan

Memanaskan Badan sebelum memulakan latihan. Mengira kadar nadi latihan sebaik

sahaja tamat latihan. Mengiran kadar nadi rehat sekurang-kurangnya selang seminit (3 kali).

Menjalankan latihan dengan jarak sekurangnya 5 km ke atas. Rentak latihan bercorak

perlahan. Melakukan senaman menyejukkan badan setelah menamatkan latihan.

Variasi Latihan

Jurulatih boleh mengubahsuai jarak larian secara progresif. Jurulatih boleh

mengubahsuai masa untuk mengatasi jarak untuk meningkatkan intensiti latihan supaya tidak

menjemukan atlit dan untuk peningkatan dari segi kemampuan dan kepantasan.

Objektif Latihan

LSD bermaksud berlari pada rentak aerobik pada tahap kelajuan yang membawa

denyutan nadi sekitar 120 dsm. Untuk membina stamina dan membaiki sistem kardiovaskular

ke satu tahap di mana rentak larian menjadi selesa dan akan menjadi lebih laju setipa minggu

Page 18: Assignment Futsal - Group

dan bulan tanpa menyedari kita dapat menambahkan kelajuan dalam larian. LSD juga dapat

meningkatkan Sistem Tenaga Aerobik dan merangsangkan pembukaan kapilari,

meningkatkan kandungan Hemoglobin yang membawa oksigen keseluruh bahagian badan di

samping dapat meningkatkan aktiviti-aktiviti enzim yang terlibat dalam metabolisme asid

lemak.

Kaedah Latihan

Merupakan satu kaedah latihan yang memberi penumpuan terhadap pembinaan dan

peningkatan sistem tenaga aerobik. Ini kerana latihan ini dijalankan dengan intensiti dan

dalam jangkamasa yang panjang. Masa yang dicadangkan sekurang-kurangnya 3 km bagi

satu sesi. Kaedah ini menumpukan kepada keseluruhan sistem pernafasan, peredaran darah

dan metabolisme lemak untuk tenaga.

Perlu ada kepelbagaian latihan iaitu:

Boleh mengubahsuai jarak larian secara progresif

Boleh mengubahsuaikan masa dan mengatasi jarak yang ditetapkan.

Mengubahsuai jarak dan masa untuk meningkatkan intensiti latihan supaya tidak

menjemukan atlit dan untuk peningkatan kemampuan serta kepantasan.

Kaedah Latihan Fizikal

Sejak abad yang lalu, peningkatan dalam prestasi sukan banyak dipengaruhi oleh

kaedah latihan fizikal yang lebih canggih dan sistematik yang diperkenalkan oleh para

jurulatih dan diguna pakai oleh para atlit. Kaedah sukan diaplikasikan disesuiakan dengan

keperluan sesuatu jenis sukan dan keperluan atlit serta disusun rapi mengikut musim

pertandingan dengan diasaskan kepada pengetahuan sains sukan.

Kaedah latihan fizikal boleh diklasifikasikan mengikut penggunaan atau keperluan

sistem tenaga iaitu kaedah latihan aerobik dan kaedah latihan anaerobik. Kaedah Latihan

Aerobik adalah kaedah latihan yang diaplikasikan bagi membolehkan pelaku meningkatkan

prestasi aerobik iaitu keupayaan untuk mengambil, mengangkut dan menggunakan oksigen

dengan cekap dan berkesan. Antara kaedah-kaedah latihan aerobik yang sering digunakan

dalam latihan sukan adalah seperti Latihan Jarak Jauh Perlahan (LSD), Latihan Fartlek serta

Latihan Jeda Jarak Jauh.

LSD ataupun lari jarak jauh perlahan adalah merupakan jenis latihan berjangkamasa

atau dikenali juga sebagai kaedah marathon yang digunakan untuk melatih daya tahan

kardiovaskular. Di samping ianya ringkas, ia juga mempunyai beberapa kepentingan yang

Page 19: Assignment Futsal - Group

tertentu. Long Slow Distance adalah satu kaedah latihan yang memberi penumpuan terhadap

pembinaan dan peningkatan Sistem Tenaga Aerobik. Ini adalah kerana latihan ini dijalankan

dengan intensiti yang rendah dan sederhana dalam jangkamasa yang panjang. Dicadangkan

masa sekurang-kurangnya 15 minit bagi satu sesi. Kaedah ini lebih menumpukan kepada

keseluruhan sistem pernafasan, peredaran darah dan metabolisme lemak untuk tenaga.

Kaedah LSD adalah sesuai bagi mereka yang mempunyai taraf kecergasan jasmani

yang rendah. Ia juga diperlukan jika objektifsenaman seseorang itu adalah untuk membakar

simpanan lemak dalam badan dan mengurangkan berat badan. Antara latihan yang boleh

dilakukan adalah seperti berjogging, berbasikal dan renang.

JARAK = ISIPADU LATIHAN

KELAJUAN = INTENSITI KERJA (40%-70%)

(Dapat diketahui melalui kadar nadi)

Faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam merangka Program LSD

i. Umur

Tempoh kematangan maksimum manusia adalah antara 25-30 tahun. Selepas 50

tahun, kemerosotan kian menampak dengan lebih ketara. Apabila seseorang itu beransur tua,

kemungkinan tahap perkembangan dan pemulihan adalah lebih perlahan. Apabila kita

merancang program latihan untuk orang yang sudah berusia, kita haruslah mengambil

pertimbangan terhadap taraf kecergasan semasa serta penyakit yang mungkin ada padanya.

ii. Jantina

Lazimnya lelaki adalah 25% lebih kuat daripada perempuan tetapi dari segi daya

tahan otot tiada terdapat apa-apa perbezaaan yang nyata. Kaum wanita pernah disifatkan

mempunyai 80% hingga 90% kemampuan aerobik kaum lelaki. Tetapi apabila berat badan

dan kandungan lemak diambil kira, perbezaan ini tidaklah begitu ketara. Pada amnya wanita

mempunyai kelonggaran yang lebih daripada kaum lelaki. Oleh itu, senaman kelenturan yang

popular adalah sesuai bagi kaum wanita tetapi mungkin membebankan seseorang yang mahu

mencubanya.

Kaum lelaki harus menerima hakikat ini keran jika cuba melakukan senaman pada

tahap kemampuan kaum wanita ini besar kemungkinan akan mengakibatkan kecederaan.

Penyelidikan terbaru menunjukkan bahawa dengan daya tahan otot dan juga kekuatan kaum

wanita yang tinggi. Wanita-wanita puak Afrika sering membawa beban yang amat berat di

Page 20: Assignment Futsal - Group

atas kepala mereka sungguhpun badan mereka tidaklah sebegitu tegap. Selain itu, kaum

wanita tidak mempunyai hormon testosteron seperti kaum lelaki selagi tindakbalas kepada

senaman terutamanya latihan beratan dari segi fungsi kardiovaskular. Kaum wanita

mempunyai kadar denyutan jantung 5 hingga 10 denyutan seminit lebih pantas daripada

kaum lelaki.

iii. Taraf Kesihatan

Kesihatan semasa akan menentukan kesanggupan seseorang itu melakukan senaman.

Ia juga mempengaruhi kadar perkembangan ataupun pencapaian kecergasan yang

dirancangkan, intensiti senaman hendaklah dikurangkan apabila demam atau sakit. Ini

disebabkan badan manusia mangalami tekanan apabila seseorang itu mengidap penyakit atau

selsema. Oleh itu, tekanan tambahan (senaman) haruslah dielakkan.

iv. Kecergasan Semasa

Ini merupakan faktor yang penting dalam menentukan sesuatu permohonan yang

sesuai kepada apa jua rancangan senaman. Ia juga mempengaruhi pancapaian dan juga

perkembangan yang lebih memuaskan dalam masa yang singkat. Seseorang yang mempunyai

taraf kecergasan yang tinggi akan mendapati bahawa perkembangan adalah lebih susahdan

memerlukan usaha yang lebih baik untuk mencapai kemajuan yang nyata.

v. Pengalaman Yang Nyata

Seseorang yang pernah bersenam dan berlatih akan mendapati bahawa badannya akan

mengalami perubahan akibat senaman yang lebih mudah. Otot-otot dan daya tahan

kardiovaskularnya akan mengubahsuaikan dirinya dengan lebih pantas kepada tekanan dan

beban senaman.

vi. Keperluan Individu

Tiada sipaa yang mengenali badan kita dan keperluan-keperluan khusus selain dari

diri kita sendiri. Program latihan yang dirancang haruslah diselaraskan dengan keperluan diri,

penyakit, kemampuan bersenam, masa lapang yang boleh diluangkan, minat, sokongan

keluargadan sebagainya. Dengan menggunakan pengetahuan fisiologi, kita sudah pasti boleh

membuat senaman yang lebih berkesan dan berjaya.

Page 21: Assignment Futsal - Group

Prinsip LSD

i. Membakar simpanan lemak

ii. Membina daya tahan otot

iii. Mempertingkatkan daya tahan kardiovaskular

iv. Memupuk keyakinan diri

v. Mengurangkan berat badan

vi. Bertambahnya rasa keyakinan diri, berpeluang bersosial dengan rakan-rakan

Pernafasan adalah perkara yang paling penting diambil kira dan tersangat penting

dalam larian jarak jauh. Apabila bernafas, hendaklah melalui hidung dan diserapkan

kebahagian dada. Kembungkan perut untuk memudahkan laluan udara agar tidak berkumpul

di dalam dada. Apabila menghembuskannafas, keluarkan perlahan-lahan dan kempiskan

perut. Laluan pernafasan penting agar pelari tidak tercungap-cungap sehingga menyebabkan

larian terganggu.

Kelebihan LSD

Boleh dilakukan dikebanyakkan tempat seperti di padang, jalanraya dan sebagainya.

Latihan ini boleh dilakukan oleh semua peringkat umur tanpa memerlukan kemahiran yang

tinggi. Latihan ini boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Jarak yang sesuai antar

5-6 batu atau lebih dari 1 jam.

Pengendalian Latihan

i. Memanaskan badan

ii. Mengira kadar nadi rehat

iii. Menjalankan latihan LSD – jarak sekuarng-kurangnya 5 km dengan kepantasan yang

perlahan

iv. Menyejukkan badan

Variasi Latihan

Jurulatih boleh mengubahsuai jarak larian secara progresif. Jurulatih boleh

mengubahsuai masa untuk mengatasi masa yang ditetapkan. Jurulatih boleh mengubahsuai

jarak dan masa untuk meningkatkan intensiti latihan supaya tidak menjemukan atlit dan

selain itu juga dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular atlit.

Page 22: Assignment Futsal - Group

Contoh Latihan LSD – Latihan Merentas Desa

Latihan merentas desa mempunyai unsur yang sama seperti latihan LSD kecuali dari

aspek tempat latihan. Dalam latihan merentas desa, atlit berlari atau menjalani aktiviti

merentas kawasan desa yang mepunyai pelbagai permukaan dan suasana. Latihan ini sama

seperti LSD iaitu untuk meningkatkan sistem kardiovaskular atau untuk peningkatan sistem

aerobik untuk daya tahan. Tujuannya adalah untuk mendedahkan atlit bagi mengatasi

persekitaran semulajadi dan juga untuk mengelakkan kejemuan. Persekitaran menjadi

ransangan atau rintangan untuk atlit mengatasinya. Jarak yang sama seperti LSD iaitu

sekurang-kurangnya 5 km dan jangkamasa sekurang-kurangnya 15 minit. Terdapat dua rehat

iaitu rehat aktif di antara ulangan dan rehat pasif di antara set. Kelajuan hanya pada tahap

perlahan dan sederhana. Jurulatih boleh mengubahsuai kawasan, jarak dan jangkamasa untuk

mencapai matlamat dan mengelakkan kejemuan.

8.0 LATIHAN PECUTAN BERULANG

Latihan pecutan berulang mempunyai unsur yang sama seperti Latihan Jeda Dekat,

kecuali dari aspek rehat aktif. Dalam Latihan Jeda terdapat rehat iaitu rehat aktif di antara

ulangan dan rehat pasif di antara set. Latihan Pecutan Berulang hanya mempunyai satu rehat

iaitu rehat pasif di antara set sahaja. Ia tidak mempunyai rehat di antara ulangan.

Latihan pecutan adalah latihan pecutan yang di selang-seli dengan jeda bertujuan

untuk meningkatkan kelajuan. Berbeza dengan Latihan Jeda Dekat, latihan ini memerlukan

pelaku memecut dengan intensiti maksimum pada jarak yang lebih dekat, lazimnya 60 meter

atau kurang. Selepas setiap ulangan pelaku akan berehat aktif secukupnya, iaitu sehingga

kadar nadi turun kepada 120 denyutan seminit atau kurang sebelum memulakan ulangan

berikutnya. Latihan di kawal oleh kadar nadi pelaku dan masa larian terbaik yang dicatat.

Latihan diberhentikan apabila masa yang dicatatkan jauh daripada masa sasaran atau kadar

nadi melebihi kadar nadi maksima, masa yang terdahulu.

Contoh:

Jadual dan rajah di bawah menunujukkan contoh latihan pecutan berulang:-

Jarak Masa Ulangan Set Rehat Pasif

60 m 8 s 8 4 KNL >120 Dsm

Page 23: Assignment Futsal - Group

A B

Speed Running

1m

Slow Running

10 x

60 m

Huraian

Atlit berlari dengan kepantasan 8 saat dari A ke B.

Atlit jog (lari anak-anak) dari B ke A (perlu dikawal)

Sebaik sahaja tiba di A, atlit pecut semula ke B

Dari B lari anak-anak ke A

sebaik sahaja tiba di A, pecut ke B

Proses ini berterusan sehingga atlit menamatkan 10 pusingan

Sebaik sahaja tamat larian, atlit dikehendaki terus mengambil KNL

Rehat Pasif sehingga KNL turun ke >120 dsm

Mulakan Set ke 2 – mengikut prosidur yang sama

Apabila tamat Set ke 4 –atlit rehat pasif dan diikuti dengan gerakerja menyejukan

badan