undang futsal

Upload: ismi-ishak

Post on 06-Jul-2018

428 views

Category:

Documents


47 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  1/71

   

  PERSATUAN BOLASEPAK MALAYSIA  

  Undang-Undang Permainan Futsal

  2

  PERSATUAN BOLASEPAK MALAYSIA

  Presiden : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji AhmadShah Al Musta’in Billah Ibni Al Marhum Sultan AbuBakar Ri’Ayatuddin Al Mu’Adzam Shah

  Setiausaha Agung : Lt Jen (B) Dato’ Azzuddin Bin Ahmad

   Alamat : Persatuan Bolasepak MalaysiaWicma FAM, Tingkat 3, Jalan SS 5A/9Kelana Jaya, 47301 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan.

  Telefon : 03-78733100

  Faksimili : 03-78757984

  Laman Web : www.fam.org.my

  Email : [email protected]

  JAWATANKUASA FUTSAL DAN BOLASEPAK PANTAI

  Pengerusi : Encik Hamidin Haji Mohd Amin

   Ahli-ahli : Encik Zulkifli Shahari

  Encik Faizal Zakaria

  Encik Mohd Nazri

  Encik Mustaza

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  2/71

   

  3

  NOTA-NOTA KEPADA UNDANG-UNDANG PERMAINAN FUTSAL

  PENGUBAHSUAIAN

  Tertakluk kepada persetujuan persatuan-persatuan berkenaan dandengan syarat prinsip-prinsip Undang-undang ini dipatuhi, Undang-undang ini boleh diubahsuai dalam pelaksanaannya bagi perlawanan-perlawanan untuk pemain-pemain di bawah umur 16 tahun, pemainFutsal wanita, pemain veteran (lebih dari 35 tahun) dan pemain-pemainkurang upaya.

  Mana-mana atau kesemua pengubahsuaian berikut adalah dibenarkan:

  o  Saiz padang permainan;o  Saiz, berat dan bahan bola;o  Lebar di antara tiang gol dan ketinggian palang gol dari tanah;o  Jangkamasa permainan;o  Penggantian.

  Pengubahsuaian selanjutnya hanya dibenarkan dengan persetujuanLembaga Persatuan Bolasepak Antarabangsa.

  Lelaki dan Wanita

  Rujukan kepada jantina lelaki di dalam Undang-undang Permainanberhubung dengan pengadil, pemain dan pegawai adalah untukpermudahkan dan pelaksanaannya merujuk kepada lelaki dan wanita.

  4

  Undang-undang Mukasurat

  1 Gelanggang Permainan 5

  2 Bola 13

  3 Bilangan Pemain 16

  4 Alatan Pemain 19

  5 Pengadil 22

  6 Pengadil Kedua 25

  7 Penjaga Masa dan Pengadil Ketiga 26

  8 Jangkamasa Permainan 30

  9 Permulaan dan Memulakan Semula Permainan 32

  10 Bola di Dalam dan di Luar Permainan 36

  11 Cara Menentukan Jaringan 37

  12 Kesalahan-kesalahan dan Kelakuan Tidak Bersopan 38

  13 Sepakan Percuma 43

  14 Kesalahan-kesalahan Terkumpul 45

  15 Sepakan Penalti 49

  16 Sepakan ke Dalam 52

  17 Hantaran Gol 54

  18 Sepakan Penjuru 56

  Prosedur Menentukan Pemenang 58

  Isyarat-isyarat Pengadil 60

   Arahan-arahan Tambahan untuk Pengadil, 63

  Pengadil Kedua, Pengadil Ketiga danPenjaga Masa

  Soalan dan Jawapan 74

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  3/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  4/71

   

  7

  Kawasan Penalti

  Kawasan penalti ditentukan di tiap-tiap hujung gelanggang seperti

  berikut:

  Garisan suku lengkuk berjejari 6 m, ditanda dari bahagian luar setiaptiang gol. Garisan suku lengkuk adalah ditanda dari garisan gol ke arahgarisan bayangan yang ditanda bersudut tepat kepada garisan gol daribahagian luar tiang gol. Bahagian atas kedua-dua garisan lengkuk iniadalah disambungkan dengan suatu garisan 3.16 meter yang selaridengan garisan gol di antara tiang-tiang gol.

  Garisan lengkuk yang menandakan luas sempadan kawasan penalti

  adalah dinamakan garisan kawasan penalti.

  8

  Tanda Penalti

  Tanda penalti adalah dibuat 6 m dari titik pertengahan di antara tiang-

  tiang gol dan sama jarak di antaranya.

  Tanda Penalti Kedua

  Tanda penalti kedua adalah dibuat di atas gelanggang 10 m dari titikpertengahan di antara tiang-tiang gol dan sama jarak darinya.

  Lengkuk Penjuru

  Suku bulatan berjejari 25 cm dari setiap penjuru adalah dibuat di dalamgelanggang.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  5/71

   

  9

  Zon Penggantian

  Zon Penggantian di gelanggang adalah ditentukan di bahagian yang

  sama dengan bangku pasukan dan tepat di depannya. Di sinilahtempatnya pemain-pemain masuk dan keluar gelanggang untukpenggantian.

  •  Zon penggantian ditentukan di hadapan bangku pasukan dan 5 mpanjangnya. Ia ditanda pada setiap bahagian tepi dengan garisanbersudut tepat dengan garisan tepi. Lebar 8 cm dan panjang 80 cm,40 cm dari garisan itu ditanda di dalam gelanggang dan 40 cm diluar gelanggang.

    Terdapat suatu jarak 5 m di antara bahagian terdekat zonpenggantian dan di tempat pertemuan garisan tengah dengangarisan tepi. Ruangan kosong ini yang tepat di depan meja penjagamasa hendaklah dibiarkan kosong.

  10

  Tiang dan Palang Gol.

  Tiang-tiang gol hendaklah diletakkan di pertengahan setiap garisan gol.

  Ia mengandungi dua tiang tegak yang sama jaraknya dari setiap penjurudan dicantum di bahagian atasnya dengan palang melintang.

  Jarak (ukuran dalaman) di antara tiang-tiang itu adalah 3 m dan jarakbahagian bawah palang gol ke tanah ialah 2 m.

  Tiang-tiang dan palang gol hendaklah mempunyai lebar dan tebal yangsama iaitu 8 cm. Jaring diperbuat daripada hemp, jut atau nylon, adalahdipasangkan pada tiang dan palang gol di belakang tiang gol. Bahagianbawah juga adalah disokong dengan palang melintang atau penyokong

  lain yang bersesuaian.

  Keluasaan bahagian dalam gol, ditentukan jaraknya dari bahagian dalamtiang gol menganjur keluar gelanggang adalah sekurang-kurangnya 80cm di bahagian atasnya dan 100 cm pada paras tanah.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  6/71

   

  11

  Keselamatan

  Tiang-tiang gol mestilah mempunyai sistem kestabilan yang

  menghalangnya dari tumbang. Tiang-tiang gol boleh diubah-gerak bolehdigunakan selagi stabil seperti tiang-tiang gol tetap.

  Permukaan Gelanggang

  Permukaannya hendaklah licin, rata dan tidak kesat. menggunakanbahan kayu atau sintetik adalah disokong. Permukaan konkrit atautarmac hendaklah dielakkan.

  12

  Keputusan-Keputusan

  1. Dalam keadaan sekiranya garisan gol berukuran di antara 15 dan16 meter, jejari suku bulatan berukuran 4 m saja. Jika demikian initanda penalti tidak boleh diletak di atas garisan yang menandakankawasan penalti tetapi berada tetap pada jarak 6 m daripertengahan di antara tiang-tiang gol dan sama jarak di antaranya.

  2. Satu tanda mesti dibuat di luar gelanggang, 5 meter dari lengkukpenjuru dan bersudut tepat dengan garisan gol untuk memastikanbahawa jarak ini dipatuhi semasa sepakan penjuru dibuat. Lebartanda-tanda ini ialah 8 cm.

  3. Dia tanda-tanda tambahan, jarak 5 m di sebelah kiri dan kanantanda penalti kedua, mesti ditandakan di dalam gelanggang untukmenunjukkan jarak yang perlu dipatuhi ketika sepakan dibuat daritanda penalti kedua dibuat. Lebar tanda-tanda ini ialah 6 cm.

  4. Bangku-bangku Pasukan diletakkan di belakang garisan tepibersebelahan ruang yang kosong di depan meja penjaga masa.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  7/71

   

  13

  2 - BOLA

  Kualiti dan Ukuran:

  Bola adalah:

  •  berbentuk sfera

  •  diperbuat daripada kulit atau bahan-bahan yang sesuai

  •  dengan ukur lilitan tidak kurang 62 cm tidak lebih dari 64 cm

  •  beratnya tidak kurang 400 gram atau tidak lebih 440 gram pada

  permulaan permainan

  •  tekanan angin bersamaan 0.4 – 0.6 atmosfera (400-600g/cm2) pada

  paras laut.

  .

  14

  Penggantian Bola yang Rosak

  Jika bola pecah atau rosak semasa permainan:

  •  permainan diberhentikan

  •  permainan dimulakan semula dengan menjatuhkan bola lainyang digantikan di tempat mana bola asal itu rosak.

  Jika bola pecah atau rosak ketika bola di luar permainan, ketika sepakmula, sepakan gol, sepakan penjuru, sepakan percuma, sepakan penaltiatau sepakan ke dalam:

  •  Permainan dimulakan semula mengikut Undang-Undang

  Permainan.

  Bola tidak boleh ditukar semasa permainan tanpa kebenaran pengadil.

  Keputusan-Keputusan

  1. Bola diperbuat daripada ‘felt’ tidak boleh digunakan untuk

  perlawanan antarabangsa.

  2. Bola tidak boleh melantun kurang daripada 50 cm atau lebihdaripada 65 cm pada lantunan pertama apabila dijatuhkan dariketinggian 2 m.

  Bagi perlawanan pertandingan, hanya bola yang memenuhi kehendakteknikal yang minimum di dalam Undang-undang 2, dibenar untukdigunakan.

  Bagi perlawanan pertandingan FIFA, dan perlawanan-perlawananpertandingan di bawah kelolaan kawalan konfederasi, hanya bola yangmengandungi salah satu dari tiga tanda-tanda berikut boleh digunakan:

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  8/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  9/71

   

  17

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Jika, semasa sesuatu penggantian hendak dibuat, pengganti masuk ke

  gelanggang sebelum pemain yang hendak digantinya itu keluarsepenuhnya,

  •  permainan diberhentikan.•  pemain yang hendak digantikan itu diarah keluar dari gelanggang

  •  pengganti diberi amaran, ditunjukkan kad kuning dan diarah keluargelanggang untuk melengkapkan prosedur penggantian.

  •  permainan dimulakan semula dengan suatu sepakan percuma tidakterus kepada pasukan lawan di tempat bola berada semasapermainan diberhentikan.

  Jika, semasa sesuatu penggantian hendak dibuat, pengganti masuk kegelanggang atau pemain yang hendak digantikan itu keluar gelanggangdari tempat selain dari zon pasukannya:

  •  permainan diberhentikan.•  pemain bersalah diberi amaran, ditunjukkan kad kuning dan

  diarahkan keluar gelanggang untuk melengkapkan prosedurpenggantian.

  •  permainan dimulakan semula dengan suatu sepakan percuma

  tidak terus kepada pasukan lawan di tempat bola beradasemasa permainan diberhentikan.

  18

  Keputusan-keputusan

  1. Pada permulaan sesuatu perlawanan, setiap pasukan mestimempunyai lima pemain.

  2. Jika, ketika seseorang pemain diperintah keluar, mana-manapasukan yang mempunyai kurang daripada tiga pemain(termasuk penjaga gol), permainan mesti dibatalkan.

  3. Seorang pegawai pasukan boleh memberi tunjuk-ajar taktikkepada pemain-pemainnya semasa perlawanan.Bagaimanapun, pegawai-pegawai pasukan tidak bolehmengganggu pergerakan pemain-pemain dan pengadil-pengadildan mereka mestilah sentiasa menjaga tingkahlakunya.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  10/71

   

  19

  4 – PERALATAN PEMAIN

  Keselamatan

  Seseorang pemain tidak dibenar menggunakan atau memakai sebarangalatan berbahaya kepada dirinya atau pemain-pemain lain, termasuksebarang barangan kemas.

   Alatan Asas

   Alatan asas yang diwajibkan seorang pemain mengandungi perkara-perkara berasingan berikut:

  •   jersi atau baju,•  seluar pendek – jika seluar dalam ‘thermal’ digunakan, warnanya

  hendaklah sama dengan warna utama seluar pendek.•  stokin•  shinguard•  alas kaki - hanya alas kaki diperbuat daripada ‘canvas’ atau

  kasut latihan berkulit lembut atau kasut jimnastik bertapak getahatau bahan-bahan yang sama dibenarkan.

  Shinguard

  •  shinguard mestilah dilitupi keseluruhannya oleh stokin•  mesti diperbuat daripada bahan yang sesuai (getah, plastik atau

  bahan yang serupa)•  mesti memberi perlindungan pada tahap munasabah

  20

  Penjaga Gol

  •  Penjaga gol dibenar memakai seluar panjang.•  Setiap penjaga gol hendaklah memakai warna yang

  membezakan dirinya dengan mudah dengan pemain-pemain laindan juga Pengadil-pengadil.

  •  Jika seorang pemain padang mengganti tempat penjaga gol, jersi penjaga gol yang dipakai oleh pemain itu mesti ditandabelakangnya dengan nombor pemain tersebut.

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Untuk sebarang pelanggaran Undang-undang ini:

  •  pemain bersalah diarah keluar gelanggang oleh Pengadil untukmembetul atau melengkapkan alatannya. Pemain itu tidakdibenar masuk semula tanpa melaporkan diri terlebih dahulukepada salah seorang Pengadil yang akan menentukan alatanpemain itu kini sempurna.

  Permulaan Permainan

  Jika Pengadil-pengadil berhentikan permainan untuk memberi amarankepada pemain yang bersalah:

  •  Permainan dimulakan semula dengan sepakan percuma tidak

  terus dibuat oleh pemain lawan di tempat bola berada semasaPengadil-pengadil itu memberhentikan permainan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  11/71

   

  21

  Keputusan-keputusan

  1. Pemain-pemain tidak boleh menunjukkan baju dalamannya yangmengandungi slogan atau pengiklanan. Pemain yangmenanggalkan jersinya untuk menunjukkan slogan ataupengiklanan akan dikenakan tindakan oleh PenganjurPertandingan.

  2. Jersi-jersi mestilah berlengan.

  22

  5 – PENGADIL

  Kuasa Pengadil

  Setiap perlawanan adalah dikawal oleh seorang Pengadil, yangmempunyai kuasa mutlak untuk menguatkuasakan Undang-undangPermainan berkaitan dengan perlawanan yang dia ditugaskan, dari muladia masuk persekitaran gelanggang yang ditetapkan sehingga diameninggalkannya.

  Tugas-Tugas

  Pengadil:•  menguatkuasakan Undang-undang Permainan;•  meneruskan permainan apabila pasukan yang dilakukan ke

  atasnya akan memperoleh advantej dan menghukum kesalahanyang asal jika advantej yang dijangkakan tidak dioperoleh padamasa itu;

    membuat catatan perlawanan dan mengemukan kepada pihakberkenaan laporan perlawanan yang mengandungi maklumattermasuk sebarang tindakan disiplin terhadap pemain-pemain,dan/atau pegawai pasukan dan juga insiden-insiden lain yangberlaku sebelum, semasa dan selepas perlawanan;

  •  bertindak sebagai penjaga masa sekiranya pegawai berkenaanini tidak hadir;

  •  memberhenti, menangguh atau menamatkan perlawanan bagisebarang kesalahan Undang-undang ketika dia berpendapat iasesuai.

  •  memberhenti, menangguh atau menamatkan perlawanan bagisebarang bentuk gangguan luar;

  •  mengambil tindakan disiplin ke atas pemain-pemain keranakesalahan-kesalahan beramaran atau perintah keluar;

  •  mempastikan orang yang tidak berkenaan tidak dibenar masukke gelanggang;

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  12/71

   

  23

  •  berhentikan permainan jika, pada pendapatnya, seseorangpemain cedera parah dan pastikan pemain itu dikeluarkan darigelanggang;

  •  teruskan permainan sehingga bola di luar permainan jika

  seseorang pemain, pada pendapatnya cedera ringan;•  mempastikan mana-mana bola yang digunakan adalah

  memenuhi kehendak Undang-undang II.•  Mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai pasukan yang

  bersalah kerana tingkahlakunya dan jika perlu mengeluarkanmereka dari gelanggang dan persekitarannya.

  Keputusan-keputusan Pengadil

  Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengadil tentang fakta yangberkaitan dengan permainan adalah muktamad.

  Pengadil dan Pengadil Kedua hanya boleh menukar sesuatu keputusanapabila menyedari kesilapannya atau, jika mereka berpendapat iaadalah perlu untuk berbuat demikian, dengan syarat permainan belumdimulaakan semula atau perlawnan ditamatkan.

  24

  Keputusan-keputusan

  1. Jika Pengadil dan Pengadil Kedua mengisyarat sesuatukesalahan serentak dan terdapat perselisihan pasukan manayang patutn dihukum, maka keputusan Pengadil adalah utama.

  2. Kedua-dua Pengadil dan Pengadil Kedua berhak memberiamaran atau perintah keluar seseorang pemain, tetapi jikaterdapat sebarang perselisihan di antara mereka, makakeputusan pengadil adalah utama.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  13/71

   

  25

  6 – PENGADIL KEDUA  

  Tugas-tugas

  Seorang Pengadil Kedua adalah dilantik bertugas di bahagiangelanggang bertentangan dengan Pengadil. Dia juga dibenarmenggunakan wisel.

  Pengadil Kedua membantu pengadil mengawal perlawanan mengikutUndang-undang Permainan. Pengadil Kedua juga:

  •  mempunyai kuasa budibicara untuk memberhentikan permainanbagi pelanggaran undang-undang;

    memastikan penggantian-penggantian dilakukan dengan betul.

  Jika berlaku gangguan yang tidak wajar atau kelakuan tidak sepatutnya,Pengadil akan menamatkan tugas Pengadil Kedua, dapatkanpenggantinya dan melaporkannya kepada pihak berkuasa.

  Keputusan  

  Untuk perlawanan antarabangsa penggunaan Pengadil Kedua adalahdiwajibkan.

  26

  7 – PENJAGA MASA DAN PENGADIL KETIGA

  Tugas-Tugas

  Penjaga Masa dan Pengadil Ketiga adalah dilantik. Mereka ditempatkandi luar gelanggang pada pertengahan garisan tepi di bahagian yangsama dengan zon-zon penggantian.

  Penjaga Masa dan Pengadil Ketiga adalah dilengkapkan dengan jam(chronometer) yang sesuai dan peralatan perlu untuk menunjukkesalahan-kesalahan terkumpul, yang dibekalkan oleh persatuan ataukelab di gelanggang di mana perlawanan itu dimainkan.

  Penjaga Masa:

  Hendaklah:

  •  memastikan jangkamasa perlawanan metuhi peruntukanUndang-undang 8 dengan mulakan jam selepas sepak mula-  mulakan jam (chronometer) itu setelah sepak mula;

  -  memberhentikan jam itu apabila bola di luar permainan;-  memulakannya semula selepas sepakan ke dalam,

  penghantaran gol, sepakan penjuru, sepakan percuma,sepakan-sepakan dari tanda penalti atau tanda penaltikedua, perhentian masa atau jatuhan bola;

  •  mengawal perhentian masa satu minit;•  mengawal tempoh 2 minit masa hukuman apabila seseorang

  pemain diperintah keluar;•  memberi isyarat tamat tempoh masa separuh masa pertama,

  tamat tempoh perlawanan, tamat tempoh masa-masa tambahan

  dan temat tempoh perhantian masa dengan satu tiupan wiselatau isyarat bunyi lain yang berbeza dari bunyi wisel Pengadil-pengadil;

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  14/71

   

  27

  •  merekod semua baki perhentian masa bagi tiap-tiap pasukan,memaklumkan pengadil-pengadil dan pasukan-pasukansewajarnya dan beri isyarat kebenaran hentian masa apabiladiminta oleh salah satu pasukan. (Undang-undang 8)

  •  merekod lima kesalahan terkumpul pertama dilakukan pasukanyang dihukum oleh pengadil, pada tiap-tiap separuh masaperlawanan dan beri isyarat apabila kesalahan terkumpul kelimadilakukan oleh mana-mana pasukan.

  28

  Pengadil Ketiga

  Selain daripada membantu Penjaga Masa. Pengadil Ketiga akan:

  •  merekod lima kesalahan terkumpul pertama dilakukan setiappasukan yang dihukum oleh Pengadil, pada tiap-tiap separuhmasa perlawanan dan beri isyarat apabila kesalahan terkumpulkelima dilakukan oleh mana-mana pasukan;

  •  merekod pemberhentian dalam permainan dan sebab-sebabnya;•  membuat catatan nombor pemain-pemain yang menjaringkan

  gol;•  merekod nama dan nombor pemain-pemain yang diberi amaran

  atau diperintah keluar;•  mengawasi pertukaran bola-bola yang diminta eh Pengadil;•   jika perlu, periksa peralatan pengganti sebelum mereka masuk

  ke gelanggang;•  beri isyarat kepada Pengadil ketika suatu kesilapan yang ketara

  telah berlaku semasa memberi amaran atau perintah keluarpemain atau jika sebarang kejadian keganasan berlaku di luarpenglihatan mereka. Dalam apa juga kejadian, Pengadil akanmembuat keputusan berdasarkan kepada fakta yang berkaitandengan permainan;

  •  mengawasi tingkahlaku mereka yang berada di bangku

  simpanan dan memberitahu Pengadil jika terdapat sebarangtingkahlaku yang tidak sesuai.

  •  memberi maklumat-maklumat lain yang ada kaitan denganpermainan itu.

  Jika berlaku gangguan yang tidak sewajar oleh Penjaga Masa atauPengadil Ketiga, Pengadil akan menamatkan tugas mereka terbabit,dapatkan penggantinya dan melaporkannya kepada pihak yangberkenaan.

  Jika berlaku kecederaan, Pengadil Ketiga boleh menggantikan samaada Pengadil atau Pengadil Kedua.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  15/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  16/71

   

  31

  Perhentian Masa

  Setiap pasukan berhak meminta perhentian masa satu minit pada setiapseparuh masa.

  Syarat-syarat berikut dilaksanakan untuk perhentian masa:

  •  Mana-mana jurulatih pasukan adalah berkuasa untuk memintaperhentian masa satu minit.

  •  perhentian masa satu minit boleh diminta pada bila-bila masatetapi hanya dibenarkan hanya apabila pasukan yang memintaperhentian masa sedang mengawal bola

  •  Penjaga Masa memberi isyarat kenenaran untuk perhentian masaapabila bola di luar permainan dengan menggunakan wisel atau

  isyarat bunyi lain yang berbeza dari yang digunakan olehpengadil.

  •  ketika perhentian masa dibenarkan, pemain-pemain mesti beradadi dalam gelanggang. Jika mereka hendak menerima arahan daripegawai pasukan, ini hanya dibuat di garisan tepi berhadapandengan bangku pasukan. Pegawai yang memberi arahan tidakdibenar masuk ke gelanggang.

  •  Pasukan yang tidak meminta perhentian masa pada separuhmasa pertama, masih berhak untuk satu sahaja perhentian masasaja pada separuh masa kedua.

  Rehat Separuh Masa

  Rehat pada separuh masa tidak boleh melebihi 15 minit.

  Keputusan-keputusan

  1. Jika seorang Penjaga Masa tidak disediakan, jurulatih bolehmembuat permintaan perhentian masa kepada Pengadil.

  2. Jika peraturan pertandingan menetapkan masa tambahandimainkan pada penghujung masa biasa, tiada perhentian masadibenarkan dalam masa tambahan.

  32

  9 – PERMULAAN DAN MEMULAKAN SEMULA PERMAINAN 

  Pra-perlawanan

  Lentingan syiling dibuat dan pasukan yang menang lentingan itu memilihbahagian gol yang akan diserang pada separuh masa pertama. Pasukanlawannya akan membuat sepak mula untuk permulaan perlawanan itu.Pasukan yang menang lentingan akan membuat sepak mula padaseparuh masa kedua perlawanan.

  Pada permulaan separuh masa kedua perlawanan, pasukan-pasukanbertukar tempat untuk menyerang gol yang bertentangan.

  Sepak Mula

  Sepak mula adalah satu cara untuk permulaan atau memulakan semulapermainan:

  •  pada permulaan perlawanan•

    selepas gol dijaringkan•  pada permulaan separuh masa kedua perlawanan•  pada permulaan setiap separuh masa dalam masa tambahan, jika

  berkaitan.

  Gol boleh dijaringkan terus dari sepak mula.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  17/71

   

  33

  Prosedur

  •  Semua pemain berada di dalam kawasan separuh gelanggangsendiri.

  •  Pemain pasukan lawan kepada yang membuat sepak mula beradasekurang-kurangnya 3 meter dari bola sehingga bola di dalampermainan.

  •  Bola diletak tidak bergerak di tanda tengah.•  Pengadil memberi isyarat.•  Bola dikira dalam permainan apabila disepak dan bergerak ke

  hadapan.•  Penyepak tidak boleh memainkan bola itu kali kedua sehingga ia

  telah disentuh oleh pemain lain.

  Selepas sesuatu pasukan membuat jaringan, sepak mula akan dibuatoleh pasukan lawannya.

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman

  Jika penyepak menyentuh bola kali kedua sebelum ia disentuh olehpemain lain:

  •  Suatu sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepadapasukan lawan yang dibuat di tempat kesalahan berlaku.

  Bagi kesalahan-kesalahan lain sepak mula, sepak mula itu adalah dibuatsemula.

  34

  Bola dalam permainan apabila menyentuh lantai

  Jatuhan Bola

  Membuat jatuhan bola adalah satu cara untuk memulakan semulapermainan selepas sesuatu pemberhentian sementara yang diperlukan,

  semasa bola di dalam permainan dan dengan syarat sebelumpemberhentian itu bola belum melintasi garisan tepi atau garisan gol,atas apa jua sebab yang tidak disebut di mana-mana bahagian Undang-undang Permainan.

  Prosedur

  Salah seorang dari pengadil-pengadil membuat jatuhan bola di tempatmana bola berada semasa permainan diberhentikan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  18/71

   

  35

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Bola dijatuhkan semula:

  •   jika disentuh oleh pemain sebelum ia menyentuh tanah;•   jika bola keluar dari gelanggang selepas ia menyentuh tanah, tanpa

  disentuh oleh pemain.

  Keadaan-keadaan Tertentu

  Sepakan percuma yang diberi kepada pasukan bertahan di dalamkawasan penaltinya boleh dibuat dari mana-mana tempat di dalamkawasan penalti itu.

  Sepakan percuma tidak terus yang diberi kepada pasukan penyerangdi dalam kawasan penalti pasukan lawan hendaklah dibuat di garisankawasan penalti di tempat paling hampir bola berada di manakesalahan itu berlaku.

  Jatuhan bola untuk memulakan semula permainan di dalam kawasanpenalti mesti dibuat di garisan kawasan penalti di tempat palinghampir bola berada semasa permainan diberhentikan

  36

  10 – BOLA DI DALAM DAN DI LUAR PERMAINAN 

  Bola di luar permainan

  Bola berada di luar permainan apabila:

  •  keseluruhannya telah melintasi garisan gol atau garisan tepi samaada di tanah atau di udara;

  •  permainan diberhentikan oleh pengadil;•  ia menyentuh siling.

  Bola di dalam permainan

  Bola sentiasa berada di dalam permainan, termasuk apabila:

  •  ia melantun dari tiang gol atau palang gol ke dalam gelanggang•  ia melantun dari mana-mana pengadil apabila mereka berada di

  dalam gelanggang

  Keputusan-keputusan

  1 Apabila sesuatu perlawanan dimainkan di gelanggang dewan

  dan bola terkena siling, permainan dimulakan semula dengan

  sepakan ke dalam, dibuat oleh pasukan lawan kepada pemain

  yang akhir sekali menyentuh bola itu. Sepakan ke dalam adalah

  dibuat di atas garisan tepi paling hampir kepada tempat di mana

  bola menyentuh siling.

  2 Ketinggian minimum siling mestilah 4 m dan dinyatakan di dalam

  peraturan pertandingan.

  3 Hanya prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh FIFA di dalamUndang-undang Permainan boleh dinyatakan di dalam peraturanpertandingan untuk menentukan pemenang sesuatu perlawananatau perlawanan ‘play-off’. 

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  19/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  20/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  21/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  22/71

   

  43

  13 – SEPAKAN PERCUMA  

  Jenis-jenis Sepakan Percuma

  Sepakan percuma adalah sama ada terus atau tidak terus.

  Untuk kedua-dua sepakan itu bola mestilah statik apabila sepakandibuat, dan penyepak tidak boleh menyentuh bola untuk kali keduasehingga bola disentuh oleh pemain lain.

  Sepakan Percuma Terus

  Jika dari sepakan percuma terus, bola disepak terus ke dalam golpasukan lawan, gol dikira.

  Sepakan Percuma Tidak Terus

  Gol boleh dijaringkan hanya jika bola itu telah disentuh oleh pemain lainsebelum bola masuk ke dalam gol

  Kedudukan untuk Sepakan Percuma

  Semua pemain lawan mestilah berada sekurang-kurangnya 5 meter daribola sehingga bola di dalam permainan. Bola berada di dalampermainan sebaik saja ia disentuh atau disepak. dari kawasanpenalti.

  Semasa pemain bertahan membuat suatu sepakan percuma di dalamkawasan penaltinya, semua pemain lawan mestilah berada di luarkawasan penalti. Bola berada di dalam permainan sebaik saja ia telahkeluar dari kawasan penalti.

  44

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Jika, semasa sepakan percuma dibuat, seorang pemain lawan beradalebih hampir dengan bola dari jarak yang dikehendaki:•  sepakan dibuat semula

  Jika, setelah bola berada dalam permainan, penyepak menyentuh bolakali kedua sebelum ia disentuh oleh pemain lain:•  sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan

  dibuat di tempat kesalahan berlaku. Bagaimanapun, jika kesalahanberlaku di dalam kawasan penalti, sepakan percuma tidak terus ituadalah dibuat di garisan kawasan penalti di tempat paling hampirdengan kesalahan itu.

  Jika pasukan yang membuat sepakan percuma mengambil lebih dari 4saat untuk melakukannya:

  •  Pengadil memberi sepakan percuma tidak terus adalah diberikepada pasukan lawan yang dibuat di tempat kesalahan berlaku.*

  Isyarat-isyarat

  Sepakan Percuma Terus:

  •  Salah seorang dari pegadil-pengadil melintangkan sebelahtangannya, menunjuk ke arah sepakan perlu dibuat. Bagi kesalahanyang dikira sebagai kesalahan terkumpul, pengadil menunjukkan jaritelunjuk sebelah lagi tangan ke lantai untuk memberitahu pengadilketiga, atau mana-mana pegawai permainan di meja, bahawakesalahan itu dikira sebagai kesalahan terkumpul.

  Sepakan Percuma Tidak Terus:

  •  Pengadil memberi isyarat sepakan percuma tidak terus denganmengangkat sebelah tangannya lurus ke atas. Dia mengekalkankedudukan tangannya sedemikian sehingga sepakan telah dibuatdan bola disentuh oleh pemain lain atau keluar dari permainan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  23/71

   

  45

  14 – KESALAHAN-KESALAHAN TERKUMPUL

  Kesalahan-kesalahan terkumpul

  •  Semua yang dihukum dengan sepakan percuma terus yang disebutdi dalam Undang-undang 12.

  •  Lima kesalahan terkumpul pertama dilakukan setiap pasukan padatiap-tiap separuh masa adalah dicatatkan di dalam catatanperlawanan.

  •  Pengadil-pengadil boleh meneruskan permainan untukmelaksanakan peraturan advantej jika pasukan itu belum melakukanlima kesalahan terkumpul dan pasukan lawan tidak dinafikan suatu

  peluang yang jelas untuk menjaringkan gol.•  Ketika melaksanakan peraturan advantej, pengadil-pengadil

  hendaklah memberi isyarat mandatori kepada penjaga masa danpegadil ketiga sebaik saja bola berada di luar permainan.

  •  Jika masa tambahan dimainkan, kesalahan-kesalahan terkumpuldari tempoh masa kedua tetap sah. Sebarang kesalahan terkumpulsemasa masa tambahan ditambahkan kepada jumlah pasukantersebut dari tempoh masa kedua itu.

  Kedudukan Sepakan Percuma

  Bagi lima kesalahan terkumpul pertama yang dicatatkan oleh mana-mana pasukan pada tiap-tiap separuh masa, dan dengan syaratpermainan belum diberhentikan:

  •  Pemain pasukan lawan boleh membuat benteng untuk mempertahansepakan percuma itu.

  •  Semua pemain lawan berada sekurang-kurangnya lima meter daribola sehingga bola di dalam permainan.

  •  Gol boleh dijaringkan terus dari sepakan ini.

  46

  Bermula dengan kesalahan terkumpul keenam yang dicatatkan olehmana-mana pasukan di dalam setiap separuh masa:

  •  Pemain pasukan lawan tidak boleh membuat benteng untukmempertahan sepakan percuma itu.

  •  Pemain yang akan membuat sepakan hendaklah dikenal pasti.•  Penjaga gol mesti berada di dalam kawasan penaltinya dan

  sekurang-kurangnya lima meter dari bola.•  Semua pemain lain di dalam gelanggang mesti berada di belakang

  garisan bayangan selaras dengan bola dan yang selari dengangarisan gol, dan di luar kawasan penalti. Mereka mestilah beradalima meter dari bola dan tidak boleh menghalang pemain yangmembuat sepakan itu.

  Tiada pemain dibenarkan melepasi garisan bayangan itu sehingga bola

  berada di dalam permainan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  24/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  25/71

   

  49

  15 – SEPAKAN PENALTI 

  Sepakan Penalti

  Sepakan penalti adalah dikenakan ke atas pasukan yang melakukansalah satu daripada kesalahan yang dihukum dengan sepakan percumaterus di dalam kawasan penaltinya dan semasa bola di dalampermainan.

  Gol boleh dijaringkan terus dari sepakan penalti.

  Masa tambahan adalah dibenarkan untuk sepakan penalti dibuat padapenghujung masa tiap-tiap separuh masa atau pada penghujung tiap-

  tiap separuh masa tambahan.

  Kedudukan Bola dan Pemain-pemain

  Bola:•  diletakkan di tanda penalti

  Pemain yang membuat sepakan penalti:•  dikenal pasti

  Penjaga gol bertahan:•  berada di atas garisan golnya, menghadap penyepak di antara tiang-

  tiang gol, sehingga bola dalam permainan.

  50

  Kedudukan pemain-pemain selain dari penyepak:•  di dalam gelanggang•  di luar kawasan penalti•  di belakang atau di tepi tanda penalti

  •  sekurang-kurangnya 5 meter dari tanda penalty

  Prosedur

  •  Pemain yang membuat sepakan penalti menyepak bola ke hadapan.•  Dia tidak boleh memainkan bola kali kedua sehingga bola disentuh

  oleh pemain lain.•  Bola dikira di dalam permainan apabila disepak dan bergerak ke

  hadapan.

   Apabila sepakan penalti dibuat semasa permainan biasa, atau masaditambah pada separuh masa atau masa penuh untuk membolehkan

  sepakan penalti dibuat atau dibuat semula, gol adalah diberi jika,sebelum melintasi di antara tiang-tiang gol dan di bawah palang gol:

  •  Bola menyentuh salah satu atau kedua-dua tiang gol, dan/ataupalang gol dan/atau penjaga gol.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  26/71

   

  51

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Jika pemain pasukan bertahan melakukan kesalahan Undang-undangini:

  •  sepakan dibuat semula jika gol tidak dijaringkan.•  sepakan tidak dibuat semula jika gol dijaringkan.

  Jika rakan pemain yang membuat sepakan melakukan kesalahanUndang-undang Permainan:

  •  sepakan dibuat semula jika gol dijaringkan.•   jika gol tidak dijaringkan. Pengadil berhentikan permainan dan

  mulakan semula dengan sepakan percuma tidak terus kepadapasukan bertahan, dibuat di tempat bola berada ketika kesalahan ituberlaku.

  Jika pemain yang membuat sepakan melakukan kesalahan Undang-undang setelah bola di dalam permainan:

  •  sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawandan sepakan dibuat dari tempat di mana kesalahan itu berlaku.

  Jika pemain pasukan bertahan dan pemain pasukan menyerangmelakukan kesalahan Undang-undang ini:

  •  sepakan penalti dibuat semula

  Jika bola terkena sesuatu objek setelah ia dimainkan ke hadapan:

  •  sepakan dibuat semula

  Jika bola melantun ke dalam permainan daripada penjaga gol, palangatau tiang-tiang gol dan kemudian terkena sesuatu objek:

  •  pengadil berhentikan permainan.

  •  permainan dimulakan semula dengan jatuhan bola di tempat bolaterkena objek itu.

  52

  16 – SEPAKAN KE DALAM

  Sepakan ke dalam

  Sepakan ke dalam adalah satu cara untuk memulakan semulapermainan.

  Gol tidak boleh dijaringkan terus dari sepakan ke dalam.

  Sepakan ke dalam adalah diberi:

  •  apabila keseluruhan bola melintasi garisan tepi, sama ada di tanahatau di udara, atau terkena siling

  •  dan disepak ke dalam dari tempat di mana bola melintasi garisantepi

  •  kepada lawan pemain yang akhir sekali menyentuh bola

  Kedudukan Bola dan Pemain-pemain

  Bola:•  mesti statik di atas garisan tepi•  boleh disepak ke dalam permainan ke mana-mana arah

  Pemain yang membuat sepakan ke dalam:•  sebahagian dari sebelah kakinya berada di atas garisan tepi atau di

  atas tanah di luar garisan tepi ketika menyepak bola itu

  Pemain-pemain pasukan bertahan:•  mesti berada tidak kurang 5 meter dari tempat sepakan ke dalam

  dibuat.

  Prosedur

  •  pemain yang membuat sepakan ke dalam mesti melakukannyadalam masa 4 saat dari masa ia menerima bola

  •  pemain yang membuat sepakan ke dalam tidak boleh menyentuhbola kali kedua sehingga ia telah disentuh oleh pemain lain

  •  disentuh bola berada di dalam permainan sebaik saja ia disepak

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  27/71

   

  53

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan jika:

  •  pemain yang membuat sepakan ke dalam menyentuh bola kalikedua sebelum ia disentuh atau dimainkan oleh pemain lain.Sepakan percuma tidak terus akan dibuat oleh pemain pasukanlawan di tempat kesalahan.

  Sepakan ke dalam adalah dibuat semula oleh pemain pasukan lawan jika:

  •  sepakan ke dalam tidak dibuat dengan betul•  sepakan ke dalam dibuat dari tempat selain dari tempat di mana bola

  melintasi garisan tepi.•  sepakan ke dalam tidak dilakukan dalam masa 4 saat dari masa

  pemain itu menerima bola.•  sebarang kesalahan lain yang dilakukan.

  Jika pemain lawan mengganggu atau menghalang sepakan ke dalamdibuat dengan betul:

  •  dia diberi amaran kerana tidak bersemangat sukan dan ditunjukkankad kuning

  54

  17 – PENGHANTARAN GOL

  Penghantaran Gol

  Penghantaran gol adalah satu cara untuk memulakan semulapermainan.

  Gol tidak boleh dijaringkan terus dari penghantaran gol.

  Penghantaran gol adalah diberi apabila:

  •  keseluruhan bola yang akhir sekali disentuh oleh pemain pasukanmenyerang melintasi garisan gol sama ada di udara atau di tanahdan gol tidak dijaringkan mengikut Undang-undang 11.

  Prosedur

  •  bola dibaling dari mana-mana tempat di kawasan penalti olehpenjaga gol pasukan bertahan

  •  pemain lawan mesti berada di luar kawasan penalti sehingga bola didalam permainan

  •  penjaga gol tidak menyentuh bola kali kedua sehingga ia disentuholeh pemain lain

  •  bola berada di dalam permainan sebaik saja ia dibaling melepasikawasan penalti.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  28/71

   

  55

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Jika bola tidak dilontar terus melepasi kawasan penalti:

  •  penghantaran gol dibuat semula

  Jika, setelah bola berada di dalam permainan, penjaga gol menyentuhbola kali kedua, sebelum ia disentuh oleh pemain lain atau melepasigarisan tengah:

  •  sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawan ditempat kesalahan.

  Jika penghantaran gol tidak dibuat dalam masa 4 saat dari masapenjaga gol menerima bola:

  •  sepakan percuma tidak terus adalah diberi kepada pasukan lawanyang dibuat dari garisan kawasan penalti di tempat paling hampirdengan kesalahan itu.

  56

  18 – SEPAKAN PENJURU

  Sepakan Penjuru

  Sepakan penjuru adalah satu cara untuk memulakan semula permainan.

  Gol boleh dijaringkan terus dari sepakan penjuru, tetapi hanya terhadappasukan lawan.

  Sepakan penjuru adalah diberi apabila:

  •  keseluruhan bola yang akhir sekali disentuh oleh pasukan bertahanmelintasi garisan gol, sama ada di tanah atau di udara, dan gol tidak

  dijaringkan mengikut Undang-undang 11.

  Prosedur

  •  bola diletak tepat di dalam lengkuk penjuru di penjuru paling hampir.•  Pemain-pemain lawan berada tidak kurang 5 m dari garis lengkuk

  penjuru sehingga bola di dalam permainan.•  bola disepak oleh pemain pasukan menyerang.•  bola berada di dalam permainan setelah disepak atau disentuh•  penyepak tidak boleh memainkan bola kali kedua sehingga ia

  disentuh oleh pemain lain

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  29/71

  57

  Kesalahan-kesalahan/Hukuman-hukuman

  Sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan lawan jika:

  •  pemain yang membuat sepakan penjuru menyentuh bola kali kedua

  sebelum ia disentuh oleh pemain lain. Sepakan percuma tidak terusitu adalah dibuat di tempat kesalahan berlaku.

  •  sepakan penjuru tidak dibuat dalam masa 4 saat dari masa pemainyang akan membuat sepakan menerima bola. Sepakan percumatidak terus itu adalah dibuat dari lengkuk penjuru.

  Untuk kesalahan-kesalahan lain:

  •  sepakan penjuru dibuat semula

  58

  PROSEDUR UNTUK MENENTUKAN PEMENANG SESUATUPERLAWANAN

  Prosedur untuk menentukan pemenang sesuatu perlawanan

  Jaringan di tempat lawan, masa tambahan dan membuat sepakan-sepakan dari tanda penalti adalah cara-cara untuk menentukanpemenang di mana peraturan pertandingan memerlukan ada pasukanyang menang setelah perlawnan berakhir dengan seri.

  Jaringan di Tempat Lawan

  Peraturan pertandingan boleh menetapkan bahawa jika kedudukan

   jaringan kedua-dua pasukan adalah seri di dalah permainan di tampatsendiri dan di tempat lawan, jaringan di tempat lawan dikira berganda.

  Masa Tambahan

  •  Masa tambahan adalah mengandungi dua bahagian tempoh 5 minit

  yang sama.

  •   Apabila sesuatu pasukan tidak mebuat jaringan melebihi pasukan

  lawan, pemenang perlawanan akan ditentukan dengan sepakan daritanda penalti.

  Sepakan dari Tanda Penalti 

  •  Pengadil memilih gol untuk sepakan dibuat.•  Pengadil membuat lentingan syiling dan pasukan yang ketua

  pasukannya menang lentingan akan menentukan sama ada

  membuat sepakan pertama atau kedua.•  Pengadil dan Penjaga Masa membuat catatan sepakan-sepakan

  yang dibuat.•  Tertakluk kepada keadaan-keadaan yang dinyatakan di bawah,

  kedua-dua pasukan membuat lima sepakan.•  Sepakan dibuat berselang-ganti oleh pasukan-pasukan itu.

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  30/71

  59

  •  Jika, sebelum kedua-dua pasukan membuat lima sepakan, satupasukan telah memperolehi lebih jaringan dari bilangan yang mampudibuat oleh pasukan lawan, walaupun dengan menamatkan kelima-lima sepakan itu, maka sepakan tidak perlu diteruskan.

  •  Jika, setelah kedua-dua pasukan membuat lima sepakan, kedua-duanya membuat jaringan gol yang sama atau tiada jaringan dibuat,sepakan adalah diteruskan mengikut urutan yang sama sehinggasalah satu pasukan memperolehi lebih jaringan daripada pasukanlawan setelah jumlah sepakan yang sama dibuat.

  •  Semua pemain dan pemain pengganti  adalah layak membuatsepakan penalti.

  •  Tiap-tiap sepakan adalah dibuat oleh pemain berlainan dan semuapemain yang layak mesti membuat sepakan sebelum mana-manapemain boleh membuat sepakan kedua.

    Mana-mana pemain yang layak boleh bertukar tempat denganpenjaga gol pada bila-bila masa semasa sepakan dari tanda penaltidibuat.

  •  Hanya pemain yang layak dan pegawai-pegawai perlawanan dibenarberada di dalam gelanggang semasa sepakan dari tanda penaltidibuat

  •  Semua pemain, kecuali pemain yang membuat sepakan dan kedua-dua penjaga gol, mesti berada di dalam separuh bahagiangelanggang yang bertentangan bersama-sama Pengadil Ketiga.

  •  Penjaga gol yang sepasukan dengan penyepak mesti berada didalam gelanggang di luar kawasan penalti di mana sepakan dibuat,dan di atas garisan gol yang bertemu dengan garisan kawasanpenalti.

  •  Kecuali dinyatakan sebaliknya, Undang-undang Permainan dankeputusan-keputusan Lembaga Persatuan Bolasepak Antarabangsaadalah dikuatkuasakan semasa sepakan dari tanda penalti dibuat.

  •   Apabila sesuatu pasukan menamatkan perlawanan dengan bilanganpemain dan pemain pengganti yang lebih dari lawannya, merekahendaklah mengurangkan bilangannya untuk menyamai pemainlawan dan beritahu Pengadil nama dan nombor tiap-tiap pemainyang dikeluarkan. Ketua Pasukan adalah bertanggungjawab untuk

  mempastikan perkara ini dilaksanakan.•  Sebelum sepakan dari tanda penalti dibuat, Pengadil mesti

  memastikan hanya bilangan pemain yang sama dari kedua-duapasukan berada di dalam separuh gelanggang bertentangan;pemain-pemain ini akan membuat sepakan penalti itu.

  60

  ISYARAT-ISYARAT PENGADIL

  Permulaan danMemulakan

  Semula Permainan

  SepakanPercuma

  Terus

  SepakanPercuma

  Terus

  Sepakan keDalam

  SepakanPenjuru

  Kiraan EmpatSaat

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  31/71

  61

  KesalahanTerkumpul

  ke Lima

   AdvantejKesalahanTerkumpul

   AdvantejSepakanPercuma

  Tidak Terus

  Kesalahan Terkumpul Selepas Pelaksanaan Advantej

  62

   Amaran Perintah Keluar Perhentian Masa

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  32/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  33/71

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  34/71

  67

  Sepakan Percuma

  Pengadil adalah diperingatkan bahawa pemain mesti diberi amaran jika:

  •  dia gagal beredar ke jarak yang dikehendaki apabila permainanhendak dimulakan semula

  Sepakan Penalti

   Adalah menjadi kesalahan Undang-undang Permainan jika pemainberdiri kurang lima meter dari tanda penalti sebelum sepakan dibuat.Penjaga gol juga melakukan kesalahan Undang-undang Permainan jikadia bergerak keluar daripada garisan golnya sebelum bola disepak.

  Pengadil mesti memastikan tindakan sewajarnya diambil apabila pemainmelakukan kesalahan peraturan ini.

  Sepakan dari Tanda Penalti Kedua dan Sepakan Percuma TerusTanpa Benteng

   Adalah manjadi kesalahan Undang-undang Permainan bagi penjaga golyang berdiri kurang lima meter dari bola sebelum sepakan dibuat.

  Penjaga gol juga melakukan kesalahan Undang-undang jika dia berdiri diluar kawasan penalti sebelum sepakan dibuat.

  Semua pemain lain, kecuali pemain yang membuat sepakan, mestiberdiri di belakang garisan bayangan yang separas dengan bola, selaridengan garisan tepi, di luar kawasan penalti dan sekurang-kurangnyalima meter dari bola sehingga bola dimainkan.

  Pengadil mesti memastikan langkah-langkah sewajarnya diambil jikapemain melanggar peraturan ini.

  68

  Kesalahan oleh Penjaga Gol

  Pengadil adalah diperingatkan bahawa penjaga gol tidak dibenarmemegang bola dengan tangannya atau kaki mereka (dalam separuh

  bahagian gelanggang sendiri) lebih dari empat saat. Penjaga gol yangbersalah kesalahan ini akan dihukum dengan sepakan percuma tidakterus diberi kepada pasukan lawan.

  Pemain yang Kerap Melakukan Kesalahan

  Pengadil mesti sentiasa berwaspada terhadap pemain yang kerapmelanggar Undang-undang Permainan Futsal. Perlu juga ditekankan

  bahawa sungguhpun pemain itu telah melakukan beberapa kesalahanyang berlainan, dia mesti diberi amaran kerana kerap melakukankesalahan Undang-undang.

  Sikap Terhadap Pegawai Perlawanan

  Ketua-ketua pasukan tidak mempunyai kedudukan khas atau layananistimewa mengikut di bawah Undang-undang Permainan Futsal tetapidia ada mempunyai tanggungjawab ke atas kelakuan pasukannya.

  Pemain yang bersalah kerana menunjukkan bantahan dengan lisan keatas tidak puas hati dengan keputusan pengadil mesti diberi amaran.

  Pemain yang menyerang pegawai perlawanan atau bersalah keranamenggunakan kata-kata kesat, biadap atau geraklaklu yangmenyinggung perasaan mesti diperintah keluar.

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  35/71

  69

  Simulasi

  Pemain yang cuba memperdayakan Pengadil dengan berlakonmengalami kecederaan atau pura-pura mengalaminya setelah ditakel

  adalah bersalah kerana simulasi dan akan diberi amaran keranaberkelakuan tidak bersemangat sukan. Jika permainan diberhentikankerana kesalahan itu, ia akan dimulakan dengan sepakan percuma tidakterus di tempat kesalahan berlaku.

  Melambatkan Permulaan Semula Permainan

  Pengadil mesti memberi amaran pemain yang lambat memulakan

  semula permainan dengan menggunakan taktik seperti:

  •  membuat sepakan percuma di tempat yang salah dengan sengajaberniat supaya sepakan diarah dibuat semula

  •  menyepak bola jauh atau mengangkat dan memegangnya setelahpengadil berhentikan permainan

  •  sengaja membangkitkan konfrontasi dengan mengganggu bolasetelah pengadil telah memberhentikan permainan.

  Meraikan sesuatu Jaringan Gol

  Sungguhpun dibenarkan pemain-pemain melahirkan kegembiraannyaapabila menjaringkan gol, kegembiraan itu mestilah tidak terlalumelampau.

  Dalam Pekeliling FIFA No. 579, FIFA memberi kebenaran meraikan jaringan-jaringan gol dalam keadaan yang bersesuaian. Bagaimanapunmeraikan dengan cara menari beramai-ramai tidak boleh digalakkan jiika

  ia akan mengakibatkan pembuangan masa berlebihan. Dalam keadaandemikian Pengadil hendaklah menyekatnya.

  70

  Pemain diberi amaran apabila pada pendapat Pengadil, merekamelakukan salah satu kesalahan berikut:

  •  membuat geraklaku mencabar, memperkecilkan sesuatu atau

  membakar perasaan•  meninggalkan gelanggang dan memasuki kawasan di mana

  peminatnya berkumpul untuk meraikan jaringan gol

  •  menanggalkan baju atau menutup kepalanya dengan baju.

  Meninggalkan gelanggang untuk meraikan sesuatu gol bukanlah satukesalahan tetapi adalah penting pemain-pemain kembali secepatmungkin.

  Tujuannya adalah diharap supaya Pengadil mengambil sikap mencegah

  dan gunakan budi bicara bersabit keraian menjaringkan gol

  Minuman Ringan

  Pemain-pemain adalah dibenar untuk minum semasa sesuatupemberhentian permainan tetapi hanya di garisan tepi. Plastikmengandungi air atau apa jua bekas mengandungi air tidak dibenardilontar ke dalam gelanggang.

   Alatan Asas untuk Bermain

  Penjaga Gol:

  •  Tiap-tiap penjaga gol hendaklah memakai warna yang mudahmembezakannya dengan pemain-pemain lain dan pengadil-pengadil

  •  Jika penjaga gol mempunyai warna yang sama dan kedua-duanya

  tiada jersi lain untuk ditukar, pengadil hendaklah membenarkanpermainan dimulakan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  36/71

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  37/71

  73

  •  apabila bola di dalam permainan, pemain yang cedera boleh masuksemula ke gelanggang jika dia tidak digantikan hanya daripadagarisan tepi. Apabila bola di luar permainan, dia boleh memasukisemula dari mana-mana garisan sempadan di gelanggang.

    Pengadil sahaja diberi kuasa untuk membenarkan pemain cederayang tidak digantikan untuk masuk semula ke gelanggang sama adabola di dalam permainan atau tidak.

  •  jika permainan tidak terganggu atas apa jua sebab lain atau pemainmengalami kecederaan bukan kerana kesalahan Undang-undangPermainan Futsal , Pengadil akan memulakan semula permainandengan jatuhan bola di mana bola berada semasa permainanterganggu.

  Pengecualian

  Pengecualian hanya diberi kepada kes-kes berikut:

  •  kecederaan Penjaga gol

  •  apabila penjaga gol dan pemain lain berlanggar sesama sendiri danmemerlukan rawatan segera

  •  apabila kecederaan parah berlaku, seperti pemain tertelan lidah,hentakan di kepala atau patah kaki dan sebagainya.

  74

  Undang-Undang Permainan Futsal

  Soalan dan Jawapan

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  38/71

  75

  Undang-undang 1 - Gelanggang

  1. Jika palang gol patah, semasa permainan yang dimainkan di

  bawah peraturan pertandingan dan tidak ada kemudahan untukmembaiki atau menggantikannya, adakah perlawanan ituditangguhkan?

  Ya, Palang gol adalah sebahagian dari gol dan mesti sentiasaberada di tempatnya.

  2. Adakah dibenarkan untuk menandakan garisan padangpermainan dengan garisan berputus-putus atau berlekuk?

  Tidak, garisan perlu jelas dan tidak berbahaya

  3. Penjaga gol atau pemain lain membuat tanda yang tidakdibenarkan di dalam padang permainan dengan kakinya.

   Apakah tindakan pengadil boleh ambil terhadapnya?

  Jika pengadil melihatnya sebelum permulaan permainan,pemain bersalah itu diberi amaran kerana berkelakuan tidakbersemangat sukan.

  Jika dia melihatnya semasa permainan, pemain yang bersalahitu diberi amaran kerana berkelakuan tidak bersemangat sukansebaik saja bola di luar permainan.

  4. Apakah ciri-ciri garisan yang menandakan padang permainan?

  Ia mestilah jelas dilihat dan 8 cm (3 inci) lebar. Garisan goladalah sama lebar dengan tiang dan palang gol.

  76

  5. Bolehkah garisan-garisan tambahan yang tidak diluluskan dalamUndang-undang 1 ditanda di padang permainan?

   Adalah tidak disyorkan, tetapi oleh kerana Futsal biasanyadimainkan dalam dewan yang digunakan oleh beberapa sukanlain, garisan-garisan ini adalah dibenarkan dengan syarat iatidak menyebabkan kesilapan oleh pemain atau pengadil.

  6. Apabila sepakan penjuru dibuat, bolehkah pemain bertahan lebihhampir dari garisan yang ditandakan lima meter dari lengkukpenjuru dan bergaris tepat dengan garisan gol?

  Tanda-tanda ini tidak diwajibkan dan digunakan untuk

  membantu pengadil. Pemain bertahan hendaklah berada tidakkurang lima meter dari bola sehingga ia di dalam permainan.

  7. Adakah jaring gol diwajibkan?

  Ya.

  8. Apakah jarak minimum di antara papan iklan dan garisan tepi?

  Satu meter.

  9. Apakah susunan tempat duduk untuk pasukan di bangku?

  Pegawai dan pengganti pasukan mesti duduk di bangku lebihhampir ke separuh bahagian gelanggang yang pasukannyabertahan.Berikutnya, semasa rehat separuh masa, pasukanakan bertukar bangku.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  39/71

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  40/71

  79

  Undang-undang 3 – Bilangan Pemain

  1. Pemain dengan tidak sengaja melintasi salah satu dari garisansempadan padang permainan. Adakah ini dianggap dia telah

  keluar dari padang permainan tanpa kebenaran pengadil?

  Tidak.

  2. Pemain yang bergerak dengan bola, keluar melintasi garisan tepiatau garisan gol tanpa bola untuk mengelakkan pemain lawan.

   Apakah tindakan pengadil?

  Permainan diteruskan. Pergerakan ini adalah sebahagian dari

  pergerakan permainan, tetapi pemain adalah diharapkan untuksentiasa berada di dalam padang permainan.

  3. Bilakah pengganti menjadi pemain?

  Sebaik saja dia masuk ke dalam padang permainan mengikutprosedur penggantian.

  4. Jika, sebelum permulaan perlawanan di bawah peraturanpertandingan, pemain digantikan oleh pengganti tanpamemberitahu pengadil, bolehkah pengganti ini dibenarkan untukterus serta di dalam permainan ini?

  Ya, pemain ini diberi amaran kerana masuk padang tanpakebenaran pengadil.Jika advantej tidak dilaksanakan Pengadilmemberhenti permainan dan mulakan semula dengan sepakanpercuma tidak terus kepada pasukan lawan  di tempat bola

  berada semasa permainan diberhentikan.

  80

  5. Pemain, yang tidak terlibat dalam perlawanan, berlari masukgelanggang dan menyepak pemain lawan. Apakah tindakanpengadil?

  Pengadil memberhenti permainan, tunjukkan kad merah danperintah keluar pemain kerana berkelakuan ganas, dan mulakansemula permainan dengan sepakan percuma tidak terus kepadapasukan lawan di tempat bola berada semasa permainandiberhentikan.

  6. Seorang pemain yang akan digantikan enggan keluar daripadang permainan. Apakah tindakan pengadil?

  Dia dibenarkan untuk meneruskan permainan kerana ini di luarkuasanya.

  7. Pegawai perlawanan membenarkan pengganti yang tidakdinamakan masuk gelanggang dan dia menjaringkan gol.

   Apakah tindakan pengadil?

  7.1 Jika dia menyedari kesilapan sebelum permainandimulakan semula:

  Jaringan tidak dibenarkan. Mereka mengarahkanpemain keluar. Pemain yang telah digantikan bolehmasuk semula atau digantikan oleh pengganti lain yangdinamakan mengikut prosedur penggantian. Permainandimulakan semula dengan jatuhan bola di garisankawasan penalti di tempat paling hampir di mana bolamasuk ke dalam gol.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  41/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  42/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  43/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  44/71

   

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  45/71

  89

  32. Perlawanan ditambah masa untuk membolehkan sepakan daritanda penalti kedua atau sepakan percuma terus tanpa bentengdibuat. Bolehkah penjaga gol diganti sebelum sepakan dibuat?

  Boleh. Dia boleh digantikan oleh mana-mana pemain di dalamgelanggang atau mana-mana pengganti yang layak; jika diadiganti oleh pengganti yang layak, prosedur penggantianhendaklah dituruti.

  33. Perlawanan ditambah masa untuk membolehkan sepakan daritanda penalti kedua atau sepakan percuma terus tanpa bentengdibuat. Bolehkah Pengadil membenarkan pasukan yangmembuat sepakan membuat penggantian?

  Tidak. Hanya penjaga gol pasukan bertahan boleh diganti

  90

  Undang-undang 4 – Alatan Pemain

  1. Jika warna jersi kedua-dua penjaga gol serupa, apakah pengadilsepatutnya lakukan jika kedua-dua tidak mempunyai baju lain

  untuk menukarkannya?

  Pengadil hendaklah membenarkan permainan diteruskan.

  2. Mengikut Undang-undang 4, pemain dan penjaga gol darikedua-dua pasukan mesti memakai warna jersi atau bajuberbeza untuk membezakan mereka dengan pemain lain.Mestikan penjaga gol memakai warna jersi yang berbezadengan pemain-pemain?

  Ya. Pemain dan penjaga gol mesti memakai warna jersi yangmembezakan pengadil dan penolong pengadil.

  3. Bilakah seorang pemain diberi amaran kerana menanggalkan jersinya untuk meraikan sesuatu jaringan?

  Dia mestilah diberi amaran kerana berkelakuan tidakbersemangat sukan bila dia menanggalkan jersinya melepasi

  kepalanya, atau menutupi kepalanya dengan bajunya.

  4. Apakah tindakan pengadil jika pemain menanggalkan jersinyauntuk menayangkan baju dalaman yang sama?

  Pengadil mestilah memberikan amaran kerana berkelakuan tidakbersemangat sukan.

  5. Bolehkah pemain memakai pakaian jenis satu suit menggantikanbaju dan seluarnya?

  Tidak.

   

  6 B l hk h i k i l t di k t k 11 Ad k h h b di di t i d t f

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  46/71

  91

  6. Bolehkah seorang pemain memakai peralatan yang direka untukmelindunginya dari kecederaan semasa sesuatu perlawanan?

  Pemain boleh memakai peralatan perlindungan (seperti pad lututatau lengan, topeng muka atau lilitan kepala berlapik) dengan

  syarat peralatan ini menurut Undang-undang 4 – PeralatanPemain, iaitu tidak berbahaya kepada diri dan pemain lain.

  7. Bolehkah seorang pemain memakai cermin mata semasasesuatu perlawanan?

  Cermin mata sukan moden, diperbuat dari plastik atau bahanyang sama, biasanya tidak berbahaya dan pengadil dalam

  keadaan ini diharapkan untuk membenarkannya dipakai.

  8. Pengadil meminta seorang pemain untuk menanggalkanbarangan kemasnya. Setelah beberapa minit, pengadilmenyedari bahawa pemain itu masih memakai barangan kemas.

   Apakah tindakan pengadil?

  Pemain itu diberi amaran kerana berkelakuan tidak bersemangatsukan. Pemain ini juga diarahkan oleh pengadil untuk keluar

  padang permainan untuk menanggalkan barangan kemas itu.

  9. Adakah pemain dibenarkan untuk menggunakan pita untukmenutupi barangan kemasnya yang dianggap berbahaya?

  Tidak. Barangan kemas itu hendaklah ditanggalkan.

  10. Pemain dengan tidak sengaja bermain tanpa kasut dankemudiannya menjaringkan gol. Adakah ini dibenarkan?

  Ya. Pemain tidak sengaja bermain tanpa kasut kerana iaterlucut. 

  92

  11. Adakah perhubungan radio di antara pemain dengan stafteknikal dibenarkan?

  Tidak.

  12. Adakah persatuan kebangsaan dibenarkan untuk membuatperubahan kepada Undang-undang 4?

  Tidak. Undang-undang 4 tidak dimasukkan di dalampengubahsuaian yang diterangkan di dalam catatan kepadaUndang-undang Permainan Futsal.

   

  U d d 5 P dil 4 Terdapat perla anan ang dimainkan dengan mengg nakan

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  47/71

  93

  Undang-undang 5 - Pengadil

  1. Jika pengadil terkena bola dimukanya, yang kemudiannyamasuk ke dalam gol ketika dia pengsan sementara, adakah

   jaringan itu dibenarkan walaupun dia tidak melihatnya?

  Ya, tetapi hanya jika dengan pendapat Pengadil Keduaberdekatan, gol itu telah dijaringkan dengan betul.

  2. Dalam sesuatu perlawanan, suatu objek telah dilontarkan olehpenonton dan mengenai pegawai perlawanan (Pengadil,Pengadil Kedua, Pengadil Ketiga atau Penjaga Masa) ataupemain. Permainan diberhentikan untuk memberikan rawatan

  kepada yang berkenaan. Bolehkah pengadil meneruskanperlawanan itu?

  Bergantung kepada seriusnya insiden itu, pengadil bolehmeneruskan perlawanan itu, tangguhkan atau menamatkanperlawanan itu. Dia perlu melaporkan insiden itu kepada pihakyang berkenan.

  3. Adakah Pengadil berkuasa untuk memberhentikan permainan,pada pendapatnya, lampu limpah tidak mencukupi terangnya?

  Ya.

  94

  4. Terdapat perlawanan yang dimainkan dengan menggunakanlampu limpah. Jika lampu limpah gagal, adalah perlawanan ituperlu dimainkan semula atau hanya masa yang tertinggal jikalampu tidak dapat dibaiki?

  Jika, terdapat mana-mana sebab yang tercatat di dalamUndang-undang 5, Pengadil menamatkan sesuatu perlawanansebelum tamat masa biasa, ia perlu dimainkan semulakeseluruhannya kecuali dinyatakan di dalam peraturanpertandingan yang memperuntukkan jaringan dikira semasaperlawanan itu ditangguhkan.

  5. Bolehkah seorang ketua pasukan memerintah keluar rakannya

  kerana berkelakuan ganas?

  Tidak, hanya pengadil saja boleh memerintah keluar pemain darigelanggang.

  6. Adakah ketua pasukan mempunyai hak untuk menyoalkeputusan pengadil?

  Tidak, ketua pasukan ataupun pemain-pemain tidak mempunyai

  hak untuk menunjukkan bantahan terhadap keputusan pengadil.

  7. Pemain bersabit kesalahan diberi amaran atau diperintah keluar,tetapi pengadil meneruskan permainan untuk suatu advantejkepada pasukan lawan. Bilakah pemain tersebut boleh diberiamaran atau diperintah keluar?

  Dia sepatutnya diberi amaran atau diperintah keluar sebaik saja

  bola di luar permainan.

   

  8 Pengadil meneruskan permainan ketika pemain bersalah kerana 12 Seorang pegawai pasukan berkelakuan tidak bertanggungjawab

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  48/71

  95

  8. Pengadil meneruskan permainan ketika pemain bersalah keranaberkelakuan tidak bersemangat sukan. Permainan diberhentikanuntuk sepakan percuma kepada pasukan yang dikasarikesalahan asal itu. Pemain membuat sepakan percuma denganpantas untuk mendapatkan advantej. Adakah ini dibenarkan?

  Tidak, Pengadil tidak membenarkan sepakan itu dibuat dengancepat. Mereka hendaklah beri amaran kepada pemain yangbersalah yang asal dahulu sebelum permainan dimulakansemula.

  9. Bolehkah pengadil menunjukkan kad kuning atau kad merahpada waktu rehat?

  Ya.

  10. Apakah sepatutnya pengadil lakukan jika kedua-dua ketuapasukan bersetuju untuk bermain tanpa masa rehat tetapiseorang pemain tegas inginkan hak untuk rehat?

  Pemain berhak untuk masa rehat dan pengadil hendaklahmembenarkannya.

  11. Adakah pengadil berkuasa untuk mengarahkan pegawaipasukan untuk beredar dari garisan sempadan gelanggang?

  Ya. Pengadil mempunyai hak untuk mengambil tindakan iniwalaupun perlawanan ini dimainkan di gelanggang awam.

  96

  12. Seorang pegawai pasukan berkelakuan tidak bertanggungjawab. Apakah tindakan pengadil?

  Pegawai ini hendaklah diarahkan keluar dari kawasan teknikal,di belakang sempadan pagar (kalau ada pagarnya). Pengadil

  akan melaporkan kelakuan ini kepada pihak berkenaan.

  13. Bola telah keluar dari garisan tepi, tetapi sebelum pengadilmengistiharkan bola keluar, pemain pertahanan di dalamkawasan penaltinya memukul pemain lawannya. Apakahtindakan pengadil?

  Pemain pertahanan itu hendaklah diperintah keluar kerana

  berkelakuan ganas dan dilayangkan kad merah. Pengadilhendaklah memulakan semula permainan dengan lontaran kedalam kerana bola berada di luar permainan semasa kesalahanitu berlaku.

  14. Jika semasa sesuatu perlawanan, pengadil menyedari bahawasalah satu pasukan dengan sengaja ingin kalah, bagaimanareaksi pengadil sepatutnya? Adakah dia akan menarik perhatianpasukan berkenaan bahawa jika mereka terus bermain

  sedemikian dia akan menamatkan perlawanan mengikutperuntukan Undang-undang 5?

  Pengadil tidak berhak untuk menamatkan perlawanan dalam kesini.

   

  15 Ketika bola di luar permainan dua pemain dari kedua-dua Undang undang 6 Pengadil Kedua

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  49/71

  97

  15. Ketika bola di luar permainan, dua pemain dari kedua duapasukan melakukan kesalahan serentak. Apakah tindakanpengadil?

  Berhentikan permainan, tertakluk kepada kesalahan berkenaan,

  beri amaran atau perintah keluar pemain-pemain berkenaan,atau tiada tindakan disiplin. Perlawanan dimulakan semuladengan jatuhan bola, di mana bola berada ketika permainandiberhentikan.

  16. Penonton meniupkan wisel dan pemain pertahanan di dalamkawasan penaltinya memegang bola dengan tangannya,andainya permainan telah diberhentikan. Apakah tindakan

  Pengadil?

  Pengadil hendaklah mengambil kira wisel dari luar sebagaigangguan, berhentikan permainan dan mulakan semulapermainan dengan jatuhan bola.

  98

  Undang-undang 6 – Pengadil Kedua

  1. Jika Pengadil tercedera, adakah Pengadil Keduamenggantikannya?

  Ya, Pengadil Ketiga akan menggantikan Pengadil Kedua danPenjaga Masa akan mengambil alih tugas Pengadil Ketiga.

  2. Ketika perlawanan yang tidak mempunyai Pengadil Ketiga,Pengadil mengambil keputusan untuk melucutkan tugasPengadil Kedua, atau Pengadil Kedua tercedera. BolehkahPenjaga Masa mengambil alih tugas Pengadil Kedua?

  Ya, jika, Penjaga Masa bersedia dan lengkap untuk berbuatdemikian. Penjaga Masa juga boleh digantikan. 

  3. Bolehkah Pengadil Kedua masuk ke gelanggang untuk beriisyarat kesalahan, uruskan benteng, beri amaran dansebagainya?

  Ya.

  4. Pengadil Kedua tunjukkan kad kuning kepada pemain, tetapipada masa yang sama, Pengadil tunjukkan kad merah kepadapemain yang sama. Keputusan siapa yang dikuatkuasakan?

  Pengadil utama. Apabila terdapat percanggahan pendapat,keputusan Pengadil utama diguna pakai.

  5. Apakah Pengadil Kedua buat apabila gol dijaringkan?

  Sebagai Pengadil terdekat dengan Penjaga Masa, dia hampirimeja dan beritahu Pengadil Ketiga, jika ada, dan Penjaga Masanombor pemain yang membuat jaringan.

   

  6. Apakah tugas Pengadil Kedua ketika pelaksanaan sepakan Undang-undang 7 – Penjaga Masa dan Pengadil Ketiga

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  50/71

  99

  6. Apakah tugas Pengadil Kedua ketika pelaksanaan sepakanpenalti?

  Memastikan bola telah melintasi keseluruhan garisan gol danpenjaga gol tidak bergerak ke hadapan sebelum bola dalam

  permainan.

  7. Apakah tugas Pengadil Kedua ketika pelaksanaan sepakan daritanda penalti kedua atau sepakan percuma terus tanpabenteng?

  Sama seperti untuk sepakan penalti.

  100

  Undang undang 7 Penjaga Masa dan Pengadil Ketiga

  1. Sepakan gol atau sepakan percuma terus diberi kepadapasukan bertahan di dalam kawasan penaltinya. Adakah masadimulakan sebelum bola keluar dari kawasan penalti?

  Tidak. Masa dimulakan apabila bola dalam permainan.

  2. Siapa yang menentukan sama ada jaringan dibuat sebelum,sama masa atau selepas isyarat akostik dibunyikan padapenamat tempoh masa permainan?

  Pengadil utama. Jika kesalahan berlaku dan sepakan percuma

  terus tanpa benteng diberi, sepakan dari tanda penalti keduaatau penalti, Pengadil utama perlu juga memutuskan samainsiden berlaku sebelum, sama masa atau selepas isyaratakostik itu.

  3. Penjaga Masa tidak sengaja membunyikan isyarat akostik ketikabola dalam permainan. Apakah keputusan pengadil?

  Jika isyarat itu tidak mempunyai kesan mudarat kepada mana-

  mana pasukan, Pengadil meneruskan permainan, denganisyaratnya. Jika permainan telah diberhentikan, permainandimulakan semula dengan jatuhan bola di tempat bola beradaketika permainan diganggu.

   

  4. Pemain keluar tanpa kebenaran Pengadil untuk sebab yang 8. Jam randik umum di gelanggang yang dimainkan rosak atau

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  51/71

  101

  p g y gtidak dibenarkan dalam Undang-undang Permainan Futsal.Perlukan Pengadil Ketiga memberitahu Pengadil?

  Ya, jika peraturan advantej tidak dapat dilaksanakan. Jika tidak,

  isyarat akostik hendaklah dibunyikan untuk beritahu Pengadilpermainan diberhentikan, pasukan pemain yang bersalahdihukum dengan sepakan percuma tidak terus, dibuat di tempatbola berada ketika kesalahan berlaku.Jika peraturan advantejdilaksanakan, isyarat akostik dibunyikan pada pemberhentianberikutnya.

  5. Selepas satu gangguan permainan, penjaga masa lupa untuk

  memulakan jamnya. Apakah tindakan pengadil?

  Mereka hendaklah menegaskan bahawa masa yang tidak dikiraoleh jam itu ditambah.

  6. Masa penggantungan pemain telah tamat. Siapa yang berkuasamembenarkan pengganti masuk gelanggang?

  Pengadil-pengadil, Pengadil Ketiga atau Penjaga Masa.

  7. Salah satu pasukan melakukan kesalahan terkumpul kelima.Bagaimana Pengadil Ketiga dan Penjaga Masa bertindakseterusnya?

  Mereka beri isyarat kepada Pengadil dengan isyarat akostik,supaya Pengadil boleh mengingatkan pasukan berkenaan.Mereka juga mempamerkan kesalahan terkumpul pada jamrandik yang hampir kepada pasukan berkenaan.

  102

  g gg g y gberhenti berfungsi. Apakah tindakan Pengadil?

  Penjaga masa sentiasa membawa jam randik sendiri supaya diasentiasa boleh mengambil masa. Jika situasi ini berlaku,

  pegawai dari tiap-tiap pasukan boleh menanyakan masa yangtertinggal. Jam randik ini juga diguna untuk semua hentianmasa.

  9. Penjaga Masa dan Pengadil Ketiga mendapati jam rasmi tidakberfungsi dengan baik. Kepada siapa mereka perlu beritahu?

  Pengadil.

  10. Penggantian yang berlaku tidak dilaksanakan mengikut prosedurdalam Undang-undang Permainan Futsal. Apakah tindakanPenjaga Masa atau Pengadil Ketiga?

  Jika bola dipunyai pasukan yang bersalah, isyarat akostikdibunyikan untuk memberitahu Pengadil, jika tidak, ia dibunyikanpada pemberhentian berikutnya.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  52/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  53/71

   

  9. Sebelum sepak mula, perlukah Pengadil mengesahkan denganpenjaga gol dan pemain pemain bahawa mereka bersedia untuk

  Undang-undang 10 – Bola di Dalam dan di Luar Permainan

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  54/71

  107

  penjaga gol dan pemain-pemain bahawa mereka bersedia untukmemulakan permainan?

  Tidak. Pengadil hendaklah memastikan gelanggang memuaskan

  dan hanya pemain berada di dalamnya. Penjaga Masa danPengadil Ketiga mesti memastikan pengganti dan pegawaiduduk di bangku.

  108

  1. Adakah bola di luar permainan jika mana-mana bahagian bolamenyentuh garisan gol atau garisan tepi?

  Tidak, keseluruhan bola hendaklah melintasi garisan inisepenuhnya untuk ia berada di luar permainan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  55/71

   

  4. Seorang penyerang melepasi penjaga gol dan menyepak bolake dalam gol Seorang pemain pertahanan melontarkan butnya

  7. Penjaga gol yang berdiri di dalam kawasan penaltinya memukulbola dengan shinguard di tangannya dan menafikan jaringan

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  56/71

  111

  ke dalam gol. Seorang pemain pertahanan melontarkan butnyaatau objek serupa, yang mengenai bola dan menafikannya darimasuk ke dalam gol. Apakah tindakan pengadil?

  But atau objek yang serupa dianggap sebagai tangan pemainyang dipanjangkan. Permainan diberhentikan, sepakan penaltidiberi dan pemain bersalah itu diperintah keluar keranamenggagalkan peluang yang jelas untuk jaringkan gol.

  5. Seorang penyerang melepasi penjaga gol dan menyepakkanbola ke dalam gol yang terbuka. Penjaga gol itu melontarkanbutnya atau objek yang serupa, yang mengenai bola dan

  mengelakkannya dari masuk ke dalam gol. Apakah tindakanpengadil?

  Penjaga gol diberi amaran kerana berkelakuan tidakbersemangat sukan dan permainan dimulakan semula dengansepakan percuma tidak terus yang dibuat di tempat boladisentuh oleh but atau objek yang serupa itu.

  6. Seorang pemain, selain penjaga gol, yang berdiri di dalam

  kawasan penalti memegang shinguard, memukul bola denganshinguard itu dan menafikan suatu jaringan. Apakah tindakanpengadil?

  Pengadil menghukumkan dengan sepakan penalti dan pemaintersebut diperintah keluar. Shinguard itu dianggap sebagaitangan pemain yang dipanjangkan.

  112

  bola dengan shinguard di tangannya dan menafikan jaringan. Apakah tindakan pengadil?

  Berhentikan permainan, beri amaran kepada penjaga gol kerana

  berkelakuan tidak bersemangat sukan dan mulakan semulapermainan dengan sepakan percuma tidak terus kepadapasukan lawan.

  8. Seorang pemain yang keluar dari padang permainan untukrawatan tetapi tidak digantikan telah membentes pemain lawandi dalam padang permainan. Apakah tindakan pengadil?

  Pemain itu diberi amaran kerana berkelakuan tidak bersemangatsukan dan permainan dimulakan semula dengan sepakanpercuma terus.

  9. Seorang pemain masuk gelanggang mengikut peraturanpenggantian dan kemudiannya memegang bola dengansengaja. Apakah tindakan pengadil?

  Permainan dimulakan semula dengan sepakan percuma terus

  atau sepakan penalti. Jika pada pendapat pengadil, pemain ituberkelakuan tidak bersemangat sukan dia diberi amaran. Jika,pada pendapat pengadil dia menggagalkan suatu peluang

   jaringan yang jelas, dia diperintah keluar kerana kesalahan itu.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  57/71

   

  18. Penjaga gol yang memegang bola ditangannya bukan untukhantaran gol, melantunkan bola sebelum menyepaknya ke atas.

  22. Pemain pasukan bertahan, selain penjaga gol, yang berdiri diluar kawasan penalti, dengan sengaja memegang bola di dalam

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  58/71

  115

  g y p y Adakah menjadi suatu kesalahan untuk melantunkan bola itu?

  Tidak. Dalam hakiki Undang-undang dia tidak dianggap telah

  melepaskan bola dari kawalannya ke dalam permainan kecualiia telah melebihi masa empat saat.

  19. Jika seorang penjaga gol melantun-lantunkan bola, bolehkahpemain lawan memainkan bola ketika ia menyentuh tanah,dengan syarat dia tidak bersalah kerana bermain denganbahaya?

  Ya.

  20. Setelah memegang bola ditangannya dia membiarkan bola diatas telapak tangan yang terbuka. Seorang pemain lawan daribelakang telah menanduk bola itu dari tangannya. Adakah inidibenarkan?

  Tidak

  21. Ketika penjaga gol melepaskan bola – selain hantaran gol - atauuntuk menendangkannya ke dalam permainan, pemain lawanmenghalangnya sebelum ia sentuh tanah. Adakah inidibenarkan?

  Tidak. Ini adalah kesalahan menghalang penjaga golmelepaskan bola ke dalam permainan. Tindakan melepaskanbola dari tangannya dan menyepaknya adalah anggap sebagaisuatu perlakuan.

  116

  p g g j g gkawasan penaltinya. Apakah tindakan pengadil?

  Sepakan penalti diberi kepada pasukan lawan. Jika pada

  pendapat pengadil, pemain itu juga bersalah kerana berkelakuantidak bersemangat sukan atau menggagalkan suatu peluangyang jelas untuk menjaringkan gol, dia boleh menerima tindakanlanjut sewajarnya.

  23. Sepakan ke dalam dilakukan oleh pemain menyerang dan bolabergerak terus ke arah penjaga gol pasukan bertahan. Penjagagol terlepas bola itu dan rakan pemainnya menumbuk bola

  melepasi palang. Apakah tindakan pengadil?

  Sepakan penalti diberi. Pengadil biasanya akan memberiamaran kepada pemain itu kerana berkelakuan tidakbersemangat sukan. Pemain ini tidak menggagalkan peluang

   jaringan yang jelas kerana bola tidak boleh dijaringkan terus darilontaran ke dalam. 

  24. Pemain cuba menahan bola dari masuk ke dalam gol dengan

  sengaja memegangnya. Walau bagaimanapun, bola masuk kedalam gol. Apakah tindakan pengadil?

  Gol dibenarkan. Pemain diberi amaran kerana berkelakuan tidakbersemangat sukan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  59/71

   

  34. Seorang pemain bermain secara berbahaya denganmengangkatkan kakinya terlalu tinggi ketika pemain lawan cuba

  d k b l it d b t t h d k l

  38. Pengadil Ketiga dan Penjaga Masa beri isyarat pemain bersalahkerana berkelakuan ganaas. Pengadil tidak melihat kesalahan

  t i t it d i b l h it j i k l S l h

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  60/71

  119

  menanduk bola itu dan membuat sentuhan dengan kepalapemain lawan itu. Apakah tindakan pengadil?

  Dia akan menghukumkan dengan sepakan percuma terus atausepakan penalti.

  35. Bolehkah Pengadil memainkan advantej ketika ada pelanggaranperaturan empat saat?

  Pengadil hanya boleh melaksanakan advantej jika kesalahandilakukan oleh penjaga gol ketika memegang bola di dalamkawasannya dan mengawal bola dengan tangan atau kakinyadan kemudiannya melepaskkannya. Dalam semua situasi lain,tindakan ini dianggap sebagai kesalahan, dengan itu peraturanadvantej tidak dilaksanakan.

  36. Pemain masuk gelanggang setelah rakannya telah menamatkanpenggantungan dua minit dan setelah menerima kebenaran dariPengadil Ketiga atau Penjaga Masa. Dari bahagian managelanggang sepatutnya dia masuk?

  Dari zon penggantian pasukannya, jika tidak dia akan dihukummelanggar prosedur penggantian mengikut Undang-undangPermainan Futsal.

  37. Pemain memohon untuk keluar gelanggang tetapi ketika diaberjalan keluar, bola bergerak kepadanya dan dia menyepaknyake dalam gol. Apakah tindakan Pengadil?

  Pengadil beri amaran kepada pemain kerana tidak bersemangatsukan. Permainan dimulakan semula dengan sepakan percumatidak terus, oleh pasukan lawan di tempat kesalahan.

  120

  atau isyarat itu dan pemain bersalah itu menjaringkan gol. Salahseorang Pengadil kemudiannya mendengar atau melihat isyaratPengadil Ketiga atau Penjaga Masa itu. Apakah tindakan

  mereka ambil?

  Jaringan tidak dibenarkan, perintah keluar pemain bersalah itudan mulakan semula dengan sepakan percuma terus.

  39. Selepas suatu jaringan Pengadil mendengar atau melihat isyaratPengadil Ketiga atau Penjaga Masa itu. Mereka beritahupengadil bahawa sebelum bola masuk, penjaga gol kepadapasukan yang membuat jaringan telah menumbuk pemain lawandalam kawasan penaltinya. Apakah tindakan Pengadil?

  Jaringan tidak dibenarkan, perintah keluar penjaga gol keranaberkelakuan ganas dan berikan sepakan penalti kepadapasukan lawan.

  40. Bilakah satu takel gelunsor bertujuan memainkan bola dengankaki dianggap salah?

  Ketika pemain lawan tidak mengawal bola; jika takel berlakuketika pemain lawan mengawal bola dan Pengadil menganggaptindakan sebagai permainan kasar, pemain bersalah diperintahkeluar.

   

  41. Pemain bergerak ke arah gol lawan dan mempunyai peluang jelas menjaringkan gol. Penjaga gol lawan keluar dari kawasanpenalti dan mendapatkan bola darinya dengan kakinya secara

  44. Pemain melakukan kesalahan tetapi Pengadil memainkanadvantej dan pasukan lawan menjaringkan gol. Pemain bersalahkemudian menerima amaran kad kuning kedua di dalam

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  61/71

  121

  penalti dan mendapatkan bola darinya dengan kakinya secaratakel gelunsor. Apakah tindakan Pengadil?

  Penjaga gol diperintah keluar kerana menggagalkan peluang jelas menjaringkan gol dan beri sepakan percuma terus terhadappasukannya. Kesalahan terkumpul juga diberi terhadappasukannya dan mulakan semula permainan dengan sepakanpercuma terus, di tempat kesalahan berlaku.

  42. Penjaga gol menghantar bola kepada pemain seranganpasukannya yang membuat hantaran semula kepadanya. Bolatidak melintasi separuh bahagian gelanggangnya. Apakahtindakan Pengadil?

  Sepakan percuma tidak terus diberi terhadap pasukan penjagagol di tempat dia menyentuh bola kali kedua. Jika penjaga golmemegang bola luar kawasan penaltinya buat kali kedua itu,permainan dimulakan semula dengan sepakan percuma terus ditempat kesalahan berlaku.

  43. Selepas perintah keluar pasukan bermain dengan kurangseorang pemain, kemudiannya seorang lagi pemain pasukan itudiperintah keluar. Ketika bermain dengan kurang dua pemain,pasukan ini terkena satu jaringan. Berepa pemain boleh masukke gelanggang selepas jaringan itu dengan diambil kira masadua minit penggantungan belum tamat?

  Seorang pemain saja boleh masuk ke gelanggang, pemain lainperlu menunggu untuk tamatnya masa dua minit, kecualipasukan lawan menjaring satu gol lagi.

  122

  kemudian menerima amaran kad kuning kedua di dalamperlawanan yan g sama atau diperintah keluar. Adakahpasukannya perlu bermain selama dua minit dengan kurang

  seorang pemain?

  Tidak, kerana kesalahan berlaku sebelum jaringan itu. Pemainbersalah tidak dibenar meneruskan permainan, tetapi bolehdiganti mengikut arahan Undang-undang 12, keputusan 1.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  62/71

   

  9. Sepakan percuma diberi dan pemain mengambilnya denganpantas. Pemain lawan yang berada hanya lima meter dari bola,menahan bola Apakah tindakan Pengadil?

  Undang-undang 14 – Kesalahan-kesalahan Terkumpul

  1 Pemain belakukan kesalahan mengikut Undang-undang 12

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  63/71

  125

  menahan bola. Apakah tindakan Pengadil?

  Permainan diteruskan.

  10. Sepakan percuma diberi dan pemain mengambilnya denganpantas. Pemain lawan yang berada dekat bola berjayamenghalangnya membuat sepakan itu. Apakah tindakanPengadil?

  Beri amaran dan tunjukkan kad kuning kepada pemain lawan itukerana melambatkan permulaan semula permainan.

  126

  1. Pemain belakukan kesalahan mengikut Undang-undang 12,mesti dihukum dengan sepakan percuma terus, tetapi bola tidakdalam permainan. Apakah keputusan Pengadil?

  Satu kesalahan berlaku tidak semetinya satu kekasaran. Denganitu ia tidak dikira sebagai kesalahan terkumpul. Pengadilmengambil tindakan disiplin mengikut tahap kesalahan yangdilakukan.

  2. Ketika bola dalam permainan, pengganti melakukan kesalahanyang dihukum dengan sepakan percuma terus. Apakah

  keputusan Pengadil?

  Jika pengganti itu melanggar peraturan penggantian, pasukan ituakah dihukum dengan sepakan percuma terus jika advantej tidakdapat dimainkan kerana kesalahan itu lebih serius.Bagaimanapun, kesalahan terkumpul akan dicatatkan terhadappasukannya, sama ada advantej itu dimainkan atau tidak.

  Jika pengganti itu masuk ke gelanggang dan ini bererti

  pasukannya mempunyai pemain yang lebih dari yangdibenarkan. Jika permainan perlu diberhentikan kerana advantejtidak dilaksanakan, permainan dimulakan semula dengansepakan percuma tidak terus kepada pasukan lawan di tempatbola berada ketika permainan diberhentikan.

  Dalam mana-mana insiden, Pengadil perlu mengambil tindakandisiplin yang diperlukan.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  64/71

   

  Undang-undang 15 – Sepakan Penalti

  1. Pengadil mengarahkan suatu sepakan penalti dibuat semula

  5. Ketika sepakan penalti dibuat, dan setelah Pengadil beri isyarat,rakan penyepak yang dikenal pasti menyerbu masuk tiba-tibadan membuat sepakan. Apakah tindakan Pengadil?

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  65/71

  129

  g g p pkerana penjaga gol bergerak ke hadapan dari garisan golnya.Bolehkah pemain lain membuat sepakan penalti itu?

  Boleh.

  2. Ketika suatu sepakan penalti dibuat, penjaga gol bergerak kehadapan sebelum bola disepak dan menahan bola itu di depangarisan gol. Apakah tindakan pengadil?

   Arahkan sepakan penalti dibuat semula.

  3. Rakan penyepak yang membuat sepakan penalti masukkawasan penalti atau berada kurang lima meter dari bolasebelum bola dalam permainan. Ketika sepakan penalti dibuat,bola melantun dari penjaga gol dan melintasi garisan golmelepasi palang gol. Apakah tindakan Pengadil?

  Sepakan percuma tidak terus diberi kepada pasukan bertahan ditempat kesalahan.

  4. Pemain membuat sepakan penalti sebelum Pengadil memberiisyarat? Apakah tindakan Pengadil?

   Arahkah sepakan dibuat semula.

  130

  Pengadil berhentikan permainan dan mulakan semula

  permainan dengan sepakan percuma tidak terus kepadapasukan bertahan, di tempat kesalahan berlaku, contohnya daritempat pemain berdiri lima meter dari bola.

  6. Ketika suatu sepakan penalti dibuat, bola telah melantun daritiang dan/atau palang gol dan pecah. Apakah tindakanpengadil?

  Jika masuk ke gol setelah melantun dari tiang atau palang gol,

   jaringan dikira.

  Jika bola tidak masuk terus setelah melantun dari tiang ataupalang gol, jaringan tidak dikira. Bola diganti dan permainandimulakan semula dengan jatuhan bola. Jika perlawanan telahdilanjutkan untuk sepakan pada tamat separuh masa atau masatambahan untuk membenarkan sepakan dari tanda penaltikedua atau sepakan tanpa benteng dibuat, tempoh masa dikiratamat.

  7. Masa ditambah untuk membolehkan sepakan penalti dibuat ataudibuat semula pada separuh masa atau masa penuh, atausemasa sepakan dari penalti, bola pecah atau bocor sebelummenyentuh tiang gol, palang gol atau penjaga gol, tanpamelintasi garisan gol atau garisan tepi. Apakah tindakanPengadil?

  Sepakan penalti dibuat semula dengan bola baru.

   

  8. Pengadil beri isyarat untuk sepakan penalti. Pemain menyerangmenumbuk pemain lawan di luar kawasan penalti. Pengadilmelihat insiden. Apakah tindakan Pengadil?

  12. Masa ditambah untuk membolehkan sepakan penalti dibuat.Bolehkah penjaga gol diganti sebelum sepakan dibuat?

  Y Di b l h di ti l h i l i t ti

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  66/71

  131

  Pengadil berhentikan permainan dan perintah keluar pemain

  bersalah sebelum membenarkan sepakan penalti dibuat.

  9. Pemain yang membuat sepakan penalti menumitkan bolakepada rakannya yang membuat jaringan. Apakah tindakanPengadil?

  Pengadil berhentikan permainan dan mulakan semulapermainan dengan sepakan percuma tidak terus kepadapasukan bertahan di tanda penalti.

  10. Pemain yang membuat sepakan penalti memainkan bola kehadapan untuk rakannya berlari masuk dan membuat jaringan.

   Adakah ini dibenarkan?

  Ya, dengan syarat prosedur sepakan penalti yang nyatakandalam Undang-undang Permainan Futsal dipatuhi.

  11. Pemain pertahanan berdiri di dalam kawasan penaltinyamemukul pemain lawan ketika bola berada dalam permainan didalam kawasan penalti pasukan lawan. Apakah tindakanPengadil?

  Permainan diberhentikan. Sepakan diberi terhadap pemainbertahan dan dia diperintah keluar kerana berkelakuan ganas.

  132

  Ya. Dia boleh diganti oleh pemain penyerang lain atau penggantiyang layak. Prosedur penggantian hendaklah dipatuhi.

  13. Pemain yang membuat sepakan penalti mengacah sebelummenyepak bola. Adakah ini dibenarkan?

  Ya.

  14. Masa ditambah untuk membolehkan sepakan penalti, sepakan

  dari tanda penalti kedua atau sepakan percuma terus tanpabenteng dibuat. Bola terkena tiang gol, palang gol atau penjagagol sebelum melintasi garisan gol. Adakah jaringan diberi?

  Ya.

   

  Sepakan dari Tanda Penalti untuk Menentukan PemenangPerlawanan

  5. Boleh seorang pemain yang tercedera dikecualikan dari sepakandari tanda penalti bagi menentukan pemenang sesuatuperlawanan?

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  67/71

  133

  1. Adakah sepakan dari tanda penalti untuk menentukanpemenang menjadi sebahagian dari perlawanan?

  Tidak.

  2. Ketua pasukan kedua-dua pasukan bersetuju untuk tidakmembuat sepakan dari tanda penalti untuk menentukanpemenang, walaupun ia telah dinyatakan di dalam peraturanpertandingan. Apakah tindakan pengadil?

  Laporkan perkara ini kepada pihak yang berkenaan.

  3. Siapa yang bertanggungjawab untuk memilih pemain-pemainuntuk membuat sepakan dari tanda penalti bagi menentukanpemenang sesuatu perlawanan?

  Setiap pasukan bertanggungjawab untuk memilih pemain-pemain dari mereka yang berada di dalam padang permainanpada akhir perlawanan dan gilirannya untuk membuat sepakan

  itu.

  4. Ketika sepakan dari tanda penalti dibuat bola telah pecahsetelah melantun dari tiang gol atau palang gol, tanpa melintasigarisan gol. Adakah sepakan dibuat semula?

  Tidak. Permainan tamat sebaik saja bola melantun dari tiangatau palang gol.

  134

  Ya.

  6. Pada akhir sesuatu perlawanan, beberapa pemain telahmeninggalkan padang dan gagal untuk masuk semula untuksepakan dari tanda penalti bagi menentukan pemenang sesuatuperlawanan. Apakah tindakan pengadil?

  Semua pemain yang tidak tercedera mesti mengambil bahagiandi dalam sepakan dari tanda penalti itu. Jika mereka tidak masuksemula, sepakan itu tidak akan dibuat dan pengadil hendaklah

  melaporkannya kepada pihak yang berkenaan.

  7. Bolehkah seorang pemain diberi amaran atau diperintah keluarsemasa sepakan dari tanda penalti dibuat?

  Boleh.

  8. Ketika sepakan dari tanda penalti bagi menentukan pemenangsesuatu dilakukan, bolehkah salah satu pasukan manamakanmana-mana pemain untuk membuat sepakan penalti, walaupundia tidak berada di gelanggang ketika wisel penalmat?

  Ya, semua pemain adalah layak menyertainya. Hanya penjagagol tidak boleh diganti kecuali dia tercedera.

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  68/71

 • 8/17/2019 undang FUTSAL

  69/71

   

  5. Adakah pemain dibenarkan untuk membuat sepakan ke dalamdengan melutut atau duduk?

  Tidak. Sepakan ke dalam hanya dib