evidens pbs dunia sains dan teknologi tahun 2 band 5

19
1 Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains 1.1.4 1 1 Kepentingan Makanan Kepada Manusia Arahan: Isikan tempat kosong. Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam hidangan sepinggan mee goreng: Contoh:….mee kuning i. …………………………… ii. …………………………… iii. ......................................... iv. ......................................... Kepelbagaian jenis makanan ini dapat memberi ……………………., membantu……………………… dan membantu menjaga ………………… tubuh badan manusia. 

Upload: syazalina83

Post on 06-Apr-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 1/19

1

Tema Band Standard Prestasi Standard

Pembelajaran

Deskriptor Evidens

Sains hayat 5 Mengaplikasikan

pengetahuan dan

kemahiran saintifik untuk membentuk 

konsep sains

1.1.4 1 1

Kepentingan Makanan Kepada Manusia

Arahan:

Isikan tempat kosong.

Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam

hidangan sepinggan mee goreng:

Contoh:….mee kuning 

i.  …………………………… 

ii.  …………………………… 

iii.  .........................................

iv.  .........................................

Kepelbagaian jenis makanan ini dapat memberi …………………….,

membantu……………………… dan membantu menjaga ………………… tubuh

badan manusia. 

Page 2: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 2/19

2

Tema BandStandard Prestasi Standard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat5

Menaakul kepentingan

pelbagai jenis

makanan kepada

manusia

1.1.4 1 1

Kepentingan Makanan Kepada Manusia

Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan.

Nyatakan kepentingannya kepada manusia

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________

Kepentingan : _____________________________________________

Page 3: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 3/19

3

Tema BandStandard

Prestasi

Standard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat5

Menyatakan

kepentingan

keperluan asas

kepada haiwan

2.1.2 2 1

Keperluan asas haiwan dan kepentingannya

Nyatakan keperluan asas haiwan dan kepentingannya.Tuliskan jawapan

anda pada ruangan yang disediakan .

Bil. Keperluan Asas Haiwan Kepentingan Keperluan Asas KepadaHaiwan

1

2

3

4

Page 4: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 4/19

4

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat

5

Mengaplikasi

pengetahuan dan

kemahiran saintifik 

untuk membentuk 

konsep sains

2.3.5 3 1

Tumbesaran Haiwan

ARAHAN:

1.  Masukkan telur- telur katak ke dalam bekas berisi air kolam.

2. 

Perhatikan perubahan fizikal yang berlaku kepada telur-telur tersebutsehingga ia menetas dan berubah menjadi katak dewasa.

3.  Lakar/ Lukiskan perubahan fizikal yang dapat kamu perhatikan dalam

 jadual yang disediakan.

MINGGU PEMERHATIAN

1

2

Page 5: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 5/19

5

3

4

5

Page 6: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 6/19

6

Berdasarkan pemerhatian yang kamu buat, lengkapkan kitar hidup katak di

bawah.

Page 7: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 7/19

7

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat

5

Mengaplikasi

pengetahuan dan

kemahiran saintifik 

untuk membentuk 

konsep sains

2.3.5 3 1

Tumbesaran Haiwan

Berikut adalah beberapa keping gambar dalam fasa hidup rama-rama.

Page 8: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 8/19

8

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat

5

Mengaplikasi

pengetahuan dan

kemahiran saintifik 

untuk membentuk 

konsep sains

2.3.5 3 1

Potong dan lekatkan gambar untuk melengkapkan kitaran hidup di bawah.

Page 9: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 9/19

9

Tema Band Standard Prestasi Standard

Pembelajaran

Deskriptor Evidens

Sains Hayat 5 Mengaplikasi pengetahuan

dan kemahiran saintifik untukmembentuk konsep sains

2.4.3 4 1

Pergerakan haiwan

Rajah di bawah menunjukkan seekor harimau mengejar rusa.

1.  Apakah yang akan berlaku kepada rusa tersebut?

2.  Mengapakah rusa tersebut perlu bergerak?

 ____________________________________________________________ 

3.  Apakah yang akan berlaku sekiranya rusa tersebut tidak bergerak?

 ____________________________________________________________ 

Page 10: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 10/19

10

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat

5

Mengaplikasikan

pengetahuan dan

kemahiran saintifik untuk 

membentukkonsepsains

2.4.3 4 1

PergerakanHaiwan

Page 11: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 11/19

11

Nyatakan kepentingan pergerakan haiwan berdasarkan gambar di atas.

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  Nomborkan gambar dan beri penerangan bagi setiap gambar.( lebih

sesuai )

Page 12: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 12/19

12

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat

5

Mengaplikasikan

pengetahuan dan

kemahiran saintifik untuk 

membentuk konsep

sains.

3.1.2 5 1

Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan.

ARAHAN.

1.  Labelkan dua anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu B seperti dalam

gambarajah di atas.( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz )

2.  Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah.3.  Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiram

dengan air.4.  Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik 

darjah.

5.  Rekod pemerhatian kamu dalam jadual di bawah setiap hari sepanjang satuminggu.

HariKeadaan anak pokok keembung

Pasu A Pasu B

1

2

3

4

5

6

7

Pasu BPasu A

Plastik 

lutsinar 

Kotak 

Page 13: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 13/19

13

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

1.  Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok dalam pasu A

selepas seminggu ? Mengapa ?

Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia

mendapat ________________, ____________________ , dan

 _________________ yang cukup.

2.  Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok keembung

dalam pasu B selepas seminggu? Mengapa ?

Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia

tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

 ____________________________ yang cukup.

3.  Lengkapkan kesimpulan di bawah.

Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________,

  ___________________, dan ________________________________ yang

mencukupi.

Page 14: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 14/19

14

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat5

Mengaplikasikanpengetahuan dan

kemahiran saintifik untuk 

membentuk konsep sains.

3.1.2 5 1

Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan.

ARAHAN.

1. Labelkan dua buah pasu anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu

B seperti dalam gambarajah di atas.( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz )

2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah.

Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiramdengan air.

3. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik 

darjah.

4. Perhatikan apa yang berlaku kepada anak pokok keembung selepas satu

minggu.

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

1.  Lukiskan keadaan anak pokok keembung dalam pasu A selepas seminggu.

Pasu A

Pasu B

Pasu A Kotak 

Plastik 

lutsinar 

Page 15: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 15/19

15

Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia

mendapat ________________, ____________________ , dan

 _________________________ yang cukup.

Pasu B

Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia

tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

 ____________________________ yang cukup.

2.  Lengkapkan kesimpulan di bawah.

Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________,

  ___________________, dan ________________________________ yang

mencukupi.

Page 16: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 16/19

16

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat

5

Menaakul kepentingan air,

udara dan cahaya Matahari

kepada tumbuhan denganmenjalankan penyiasatan.

3.1.2 5 1

Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya Matahari kepada tumbuhan.

Apakah yang terjadi kepada tumbuhan dibawah? Lukiskan pemerhatian

kamu selepas 5 hari.

Hari 1 Hari 5

Melalui pemerhatian kamu selepas 5 hari, jelaskan mengapa tumbuhan di atas

layu/ mati?

Tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya Matahatari untuk  ___________________.

Plastik

bag

lutsinar

Page 17: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 17/19

17

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat5

Mengaplikasi

pengetahuan dankemahiran saintifik 

untuk membentuk 

konsep sains

3.3.1 6 1

Tumbesaran Tumbuhan

ARAHAN :

1.  Tanam biji benih keembung di dalam pasu yang disediakan.

2.  Siram dan letakkan pasu di tempat yang sesuai.

3.  Rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah.

Minggu Ketinggian Pokok * Bilangan Daun

1

2

3

4

5

6

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah

1.  Ketinggian pokok keembung semakin _______________________________.

2.  Bilangan daun pokok keembung semakin ___________________________.

3.  Pokok keembung mengalami proses ________________________________.

Page 18: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 18/19

18

* Untuk mengukur ketinggian pokok, boleh gunakan sebarang ukuran yang

sesuai. Contohnya benang, batang mancis dan sebagainya.

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Hayat5

Mengaplikasipengetahuan dan

kemahiran saintifik 

untuk membentuk 

konsep sains

3.3.1 6 1

Tumbesaran Tumbuhan

Rajah menunjukkan pemerhatian terhadap anak pokok keembung selama

tiga minggu

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

1.  Ketinggian pokok keembung semakin ________________________________ 

2.  Bilangan daun pokok keembung semakin ____________________________ 

3.  Pokok keembung mengalami proses _________________________________ 

Page 19: Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

http://slidepdf.com/reader/full/evidens-pbs-dunia-sains-dan-teknologi-tahun-2-band-5 19/19

19

Aktiviti : Murid menjawab soalan secara lisan.

Soalan :

1. Apakah kegunaan cahaya dari lampu suluh atau lampu di rumah

kepada kita ?

2. Apakah kepentingan cahaya matahari kepada manusia?

Tema Band Standard PrestasiStandard

PembelajaranDeskriptor Evidens

Sains

Fizikal5

Mengaplikasikanpengetahuan dan

kemairan untuk 

membentuk konsep

Sains

4.1.4 7 1