evidens pbs dunia sains dan teknologi tahun 2 band 5

of 19 /19
1 Tema Band Standard Prestasi Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens Sains hayat 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains 1.1.4 1 1 Kepentingan Makanan Kepada Manusia Arahan: Isikan tempat kosong. Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam hidangan sepinggan mee goreng: Contoh:….mee kuning i. …………………………… ii. …………………………… iii. ......................................... iv. ......................................... Kepelbagaian jenis makanan ini dapat memberi ……………………., membantu……………………… dan membantu menjaga ………………… tubuh badan manusia. 

Author: syazalina83

Post on 06-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  1/19

  1

  Tema Band Standard Prestasi Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains hayat 5 Mengaplikasikan

  pengetahuan dan

  kemahiran saintifikuntuk membentuk

  konsep sains

  1.1.4 1 1

  Kepentingan Makanan Kepada Manusia

  Arahan:

  Isikan tempat kosong.

  Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam

  hidangan sepinggan mee goreng:

  Contoh:.mee kuning

  i. ii. iii. .........................................iv. .........................................

  Kepelbagaian jenis makanan ini dapat memberi .,

  membantu dan membantu menjaga tubuh

  badan manusia.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  2/19

  2

  Tema BandStandard Prestasi Standard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat5

  Menaakul kepentingan

  pelbagai jenis

  makanan kepada

  manusia

  1.1.4 1 1

  Kepentingan Makanan Kepada Manusia

  Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan.

  Nyatakan kepentingannya kepada manusia

  Nama makanan : ___________________________________________

  Kepentingan : _____________________________________________

  Nama makanan : ___________________________________________

  Kepentingan : _____________________________________________

  Nama makanan : ___________________________________________

  Kepentingan : _____________________________________________

  Nama makanan : ___________________________________________

  Kepentingan : _____________________________________________

  Nama makanan : ___________________________________________

  Kepentingan : _____________________________________________

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  3/19

  3

  Tema BandStandard

  Prestasi

  Standard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat5

  Menyatakan

  kepentingan

  keperluan asas

  kepada haiwan

  2.1.2 2 1

  Keperluan asas haiwan dan kepentingannya

  Nyatakan keperluan asas haiwan dan kepentingannya.Tuliskan jawapan

  anda pada ruangan yang disediakan .

  Bil. Keperluan Asas Haiwan Kepentingan Keperluan Asas KepadaHaiwan

  1

  2

  3

  4

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  4/19

  4

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  5

  Mengaplikasi

  pengetahuan dan

  kemahiran saintifik

  untuk membentuk

  konsep sains

  2.3.5 3 1

  Tumbesaran Haiwan

  ARAHAN:

  1. Masukkan telur- telur katak ke dalam bekas berisi air kolam.2.

  Perhatikan perubahan fizikal yang berlaku kepada telur-telur tersebutsehingga ia menetas dan berubah menjadi katak dewasa.

  3. Lakar/ Lukiskan perubahan fizikal yang dapat kamu perhatikan dalamjadual yang disediakan.

  MINGGU PEMERHATIAN

  1

  2

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  5/19

  5

  3

  4

  5

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  6/19

  6

  Berdasarkan pemerhatian yang kamu buat, lengkapkan kitar hidup katak di

  bawah.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  7/19

  7

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  5

  Mengaplikasi

  pengetahuan dan

  kemahiran saintifik

  untuk membentuk

  konsep sains

  2.3.5 3 1

  Tumbesaran Haiwan

  Berikut adalah beberapa keping gambar dalam fasa hidup rama-rama.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  8/19

  8

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  5

  Mengaplikasi

  pengetahuan dan

  kemahiran saintifik

  untuk membentuk

  konsep sains

  2.3.5 3 1

  Potong dan lekatkan gambar untuk melengkapkan kitaran hidup di bawah.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  9/19

  9

  Tema Band Standard Prestasi Standard

  Pembelajaran

  Deskriptor Evidens

  Sains Hayat 5 Mengaplikasi pengetahuan

  dan kemahiran saintifik untukmembentuk konsep sains

  2.4.3 4 1

  Pergerakan haiwan

  Rajah di bawah menunjukkan seekor harimau mengejar rusa.

  1. Apakah yang akan berlaku kepada rusa tersebut?

  2. Mengapakah rusa tersebut perlu bergerak?____________________________________________________________

  3. Apakah yang akan berlaku sekiranya rusa tersebut tidak bergerak?____________________________________________________________

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  10/19

  10

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  5

  Mengaplikasikan

  pengetahuan dan

  kemahiran saintifik untuk

  membentukkonsepsains

  2.4.3 4 1

  PergerakanHaiwan

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  11/19

  11

  Nyatakan kepentingan pergerakan haiwan berdasarkan gambar di atas.

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Nomborkan gambar dan beri penerangan bagi setiap gambar.( lebihsesuai )

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  12/19

  12

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  5

  Mengaplikasikan

  pengetahuan dan

  kemahiran saintifik untuk

  membentuk konsep

  sains.

  3.1.2 5 1

  Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan.

  ARAHAN.

  1. Labelkan dua anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu B seperti dalamgambarajah di atas.( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz )

  2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah.3. Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiram

  dengan air.4. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilikdarjah.

  5. Rekod pemerhatian kamu dalam jadual di bawah setiap hari sepanjang satuminggu.

  HariKeadaan anak pokok keembung

  Pasu A Pasu B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Pasu BPasu A

  Plastik

  lutsinar

  Kotak

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  13/19

  13

  Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

  1. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok dalam pasu Aselepas seminggu ? Mengapa ?

  Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia

  mendapat ________________, ____________________ , dan

  _________________ yang cukup.

  2. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok keembungdalam pasu B selepas seminggu? Mengapa ?

  Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia

  tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

  ____________________________ yang cukup.

  3. Lengkapkan kesimpulan di bawah.Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________,

  ___________________, dan ________________________________ yang

  mencukupi.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  14/19

  14

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat5

  Mengaplikasikanpengetahuan dan

  kemahiran saintifik untuk

  membentuk konsep sains.

  3.1.2 5 1

  Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan.

  ARAHAN.

  1. Labelkan dua buah pasu anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu

  B seperti dalam gambarajah di atas.( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz )

  2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah.

  Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiramdengan air.

  3. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik

  darjah.

  4. Perhatikan apa yang berlaku kepada anak pokok keembung selepas satu

  minggu.

  Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

  1. Lukiskan keadaan anak pokok keembung dalam pasu A selepas seminggu.Pasu A

  Pasu B

  Pasu A Kotak

  Plastik

  lutsinar

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  15/19

  15

  Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia

  mendapat ________________, ____________________ , dan

  _________________________ yang cukup.

  Pasu B

  Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia

  tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

  ____________________________ yang cukup.

  2. Lengkapkan kesimpulan di bawah.Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________,

  ___________________, dan ________________________________ yang

  mencukupi.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  16/19

  16

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat

  5

  Menaakul kepentingan air,

  udara dan cahaya Matahari

  kepada tumbuhan denganmenjalankan penyiasatan.

  3.1.2 5 1

  Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya Matahari kepada tumbuhan.

  Apakah yang terjadi kepada tumbuhan dibawah? Lukiskan pemerhatian

  kamu selepas 5 hari.

  Hari 1 Hari 5

  Melalui pemerhatian kamu selepas 5 hari, jelaskan mengapa tumbuhan di atas

  layu/ mati?

  Tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya Matahatari untuk___________________.

  Plastik

  bag

  lutsinar

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  17/19

  17

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat5

  Mengaplikasi

  pengetahuan dankemahiran saintifik

  untuk membentuk

  konsep sains

  3.3.1 6 1

  Tumbesaran Tumbuhan

  ARAHAN :

  1. Tanam biji benih keembung di dalam pasu yang disediakan.2. Siram dan letakkan pasu di tempat yang sesuai.3. Rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah.

  Minggu Ketinggian Pokok * Bilangan Daun

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah

  1. Ketinggian pokok keembung semakin _______________________________.2. Bilangan daun pokok keembung semakin ___________________________.3. Pokok keembung mengalami proses ________________________________.

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  18/19

  18

  * Untuk mengukur ketinggian pokok, boleh gunakan sebarang ukuran yang

  sesuai. Contohnya benang, batang mancis dan sebagainya.

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Hayat5

  Mengaplikasipengetahuan dan

  kemahiran saintifik

  untuk membentuk

  konsep sains

  3.3.1 6 1

  Tumbesaran Tumbuhan

  Rajah menunjukkan pemerhatian terhadap anak pokok keembung selama

  tiga minggu

  Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

  Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

  1. Ketinggian pokok keembung semakin ________________________________

  2. Bilangan daun pokok keembung semakin ____________________________

  3. Pokok keembung mengalami proses _________________________________

 • 8/3/2019 Evidens PBS Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Band 5

  19/19

  19

  Aktiviti : Murid menjawab soalan secara lisan.

  Soalan :

  1. Apakah kegunaan cahaya dari lampu suluh atau lampu di rumah

  kepada kita ?

  2. Apakah kepentingan cahaya matahari kepada manusia?

  Tema Band Standard PrestasiStandard

  PembelajaranDeskriptor Evidens

  Sains

  Fizikal5

  Mengaplikasikanpengetahuan dan

  kemairan untuk

  membentuk konsep

  Sains

  4.1.4 7 1