ujian geog pthn t31new

Author: abdul-ghani

Post on 05-Apr-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  1/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  Soalan 1 hingga 60 mempunyai 4 pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan

  Terbaik dari 4 pilihan jawapan berikut.

  Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

  1

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  2/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  1. Kedudukan Pulau Tikus terletak di rujukan gridA. 510670B. 513673C. 670510D. 673513

  2. Ciri budaya yang terletak di persegi grid 4666 ialahA. KuilB. HutanC. SekolahD. Rumah api

  3. Sungai Megah mengalir dari arahA. Selatan ke timurB. Timur ke selatanC. Barat daya ke utara

  D. Timur laut ke tenggara

  4. Jarak antara simpang jalan Kg. Selamat dengan Pekan Titi mengikut jalanraya ialahA. 3 kmB. 6.1 kmC. 10 kmD. 12.3 km

  5. Apakah kemungkinan yang akan berlaku jika benteng tidak dibina?A. Hidupan akuatik akan musnahB. Tumbuhan paya akan pupusC. Kg. Jaya akan mengalami banjirD. kawasan padi dimasuki air masin

  6. Antara yang berikut, manakah merupakan pekerjaan penduduk di dalam peta?A. Pemetik kelapa sawit, pesawah, penorehB. Nelayan, penoreh, pembalakC. Guru, petani, pelombongD. Pesawah, pembalak, nelayan

  7. Rumah Aiman terletak di tenggara sekolahnya. Apakah arah sekolah darirumah Aiman?A. TenggaraB. SelatanC. Barat lautD. Utara

  2

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  3/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  Soalan 8 berdasarkan graf di bawah .

  8. Antara yang berikut, pernyataan manakah benar mengenai graf di atas?I Suhu tinggi dan seragam sepanjang tahun

  II Suhu maksimum ialah 20 CIII Suhu minimum dicatatkan pada bulan JunIV Julat suhu tahunan adalah kecilA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

  9. Jika waktu tempatan di Greenwich (0) ialah 12.00 tengah hari, apakah waktutempatan di Y ( 90T)?A. 5.00 pagi

  B. 6.00 petangC. 4.00 petangD. 7.00 pagi

  Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

  10. Antara yang berikut, manakah merupakan kepentingan kawasan di atas?I kawasan penanaman padiII Pusat pelancongan

  III Tapak bina pelabuhanIV kawasan perindustrian

  3

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  4/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

  11. Tukarkan skala penyata 1 cm mewakili 5 meter kepada pecahanpengimbang.A. 1 : 5B. 1 : 50C. 1 : 500D. 1 : 5000

  12. Antara bearing berikut yang manakah terletak di sebelah tenggara

  A. 90

  B. 270

  C. 140

  D. 200

  13. Jika skala peta ialah 1 : 50 000. Berapakah panjang sebatang sungaiyang berukuran 6 cm?A. 3.0 kmB. 4.5 kmC. 5.5 kmD. 6.0 km

  Soalan 14 dan Soalan 15 berdasarkan carta di bawah

  14. Antara yang berikut, manakah benar tentang faktor fizikal yangmenggalakkan pengeluaran tanaman X di Malaysia?I Tanih laterit yang bersaliran baikII Lembah sungai yang suburIII Musim kering yang nyataIV Sistem pengangkutan yang cekap

  A. I dan IIB. II dan III

  C. III dan IVD. I dan IV

  4

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  5/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  15. Tanaman X mungkin sekali A. tebuB. padiC. kelapa sawit

  D. kelapa

  16. Pernyataan di atas sesuai ditunjukkan denganA. Graf barB. RajahC. Peta mindaD. Carta pai

  Soalan 17 berdasarkan simbol di bawah

  17. Simbol fizikal dalam rajah di atas merujuk pada kedudukan A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah .

  18. Antara yang berikut, pernyataan manakah benar tentang rajah di atas?I Jenis petempatan ialah pola berjajar

  II Terdapat di kebun-kebun kecilIII Susunan rumah tidak teratur

  5

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  6/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  IV Bertumpu di kawasan pinggir pantaiA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

  19Hujan asid merupakan fenomena yang berlaku akibat

  A pembalakan yang tidak terkawal

  B kemajuan sains dan teknologi

  C kepesatan pembangunan bandar

  D perkembangan perindustrian

  20Antara berikut, yang manakah kegiatan industri ringan?

  I Membuat simen

  II Memproses petroleum

  III Mengetin makananIV Membuat tekstil

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  Soalan 21 dan Soalan 22 berdasarkan peta di bawa h.

  21. Tulang belakang Malaysia terletak di kawasan yang bertandaA. IB. IIC. IIID. IV

  22. Kawasan-kawasan yang berlorek dalam peta sesuai ditanamiA. PadiB. NanasC. GetahD. Teh

  6

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  7/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  Soalan 23 dan Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah

  23. Rajah di atas terdapat di kawasanA. Banjaran Himalaya

  B. GreenlandC. British ColumbiaD. Norway

  24. Antara yang berikut, manakah benar tentang rajah di atas?A. P = Iglu ; Q = UmiakB. P = Tupik ; Q = IgluC. P = Kayak ; Q = UmiakD. P = Tupik ; Q = Kayak

  Hutan Simpan Kabili, Sepilok

  Hutan Rimba Templer Taman Negara

  25. Senarai di atas dikaitkan denganA. Kawasan pembalakan utamaB. Kawasan penebangan terpilihC. Melindungi flora dan faunaD. Meningkatkan industri perabot

  Kerteh Port Dickson Lutong

  26. Senarai di atas dikaitkan dengan aktiviti Y. Apakah kesan aktiviti Yterhadap alam sekitar?I Hidupan akuatik tergangguII Pencemaran udaraIII Kepupusan sumber mineralIV Hakisan tanahA. I dan IIB. II dan III

  C. III dan IVD. I dan IV

  7

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  8/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  M

  27. M mungkin sekali mineralA. PetroleumB. Arang batuC. Bijih timahD. Bauksit

  Kerteh, Terengganu

  Miri , Sarawak Lutong , Sarawak

  28. Antara yang berikut, kegiatan manakah yang mempengaruhi perkembanganbandar-bandar di atas?A. Kegiatan pelanconganB. Perlombongan arang batuC. Industri kraf tanganD. Perlombongan petroleum

  Soalan 29 dan 30 berdasarkan peta di bawah

  29. Mineral yang banyak dilombong di kawasan yang bertanda X ialah

  A. Petrolium

  B. Bauksit

  C. Batu kapur

  D. Kupram

  8

  Barangan piuter

  Membuat pateri

  Industri Pancalogam

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  9/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  30. Kaolin dilombong di kawasan bertanda

  A. I

  B. IIC. IIID. IV

  31. Bandar manakah merupakan pusat memproses dan mencair gas asli?A. SandakanB. BintuluC. Port DicksonD. Johor Bharu

  32. Yang berikut merupakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.

  I SuriaII HutanIII Bijih timahIV PetroleumA. I dan IIB. I dan IvC. II dan IIID. III dan IV

  33. Tenaga yang dapat dihasilkan dari kawasan gunung berapi ialah A. OmbakB. Pasang surutC. GeotermalD. Biomas

  34. Keluasan hutan di Malaysia semakin berkurangan kerana .I pembinaan empanganII kegiatan pertanianIII kegiatan perlombonganIV pembinaan jalan kereta apiA. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IVD. III dan IV

  35. Antara pusat penjanaan kuasa elektrik berikut, yang manakah menggunakansumber yang boleh diperbaharui ?I. Kenyir (Terengganu )II. Paka (Terengganu)III. Temenggor ( Perak)IV. Sungai Kinta (Perak)

  A. I dan II C. III dan IVB. II dan III D. l dan III

  9

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  10/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  Soalan 36 berdasarkan rajah di bawah.

  Hasil dipetik Dikupas Dipotong Ditin

  36. Rajah di atas merujuk kepada tanamanA. koko C. nanasB. kelapa sawit D. padi

  Soalan 37 dan Soalan 38 berdasarkan kenyataan di bawah.

  Meranti Cengal Kapur Balau

  37. Apakah faktor utama yang menggalakkan penebangan pokok-pokok di atas?I Kawasan hutan yang luasII Permintaan yang tinggiIII Kayu keras bermutu tinggiIV Teknologi modenA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  38. Antara yang berikut, manakah usaha-usaha yang dijalankan untuk menjaminpengekalan sumber di atas?I Menanam semula pokokII Hutan ladangIII Mempelbagaikan kegunaannyaIV Memperbanyakkan pengeluaran lesen membalak

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 39 berdasarkan peta di bawah

  10

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  11/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  39. Antara berikut manakah faktor utama yang menggalakkan kemajuankawasan X?A Tenaga buruh ramaiB Teknologi moden

  C Galakan kerajaanD Kemudahan asas lengkap

  Soalan 40 berdasarkan peta di bawah.

  Bandar PerananI Terminal kereta apiII Limbungan keringIII Terminal gas asli

  IV Pelabuhan kontena

  40. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang peranan yang dimainkanoleh bandar yang dinyatakan?

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah .

  11

  Bekas lombong Tebus Guna Aktiviti Y

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  12/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  41. Berdasarkan rajah di atas, aktiviti Y mungkin sekaliI PetempatanII Pembalakan

  III PerniagaanIV PerikananA I dan IIB II dan IVC III dan IVD I dan IV

  Industri memateri

  Industri piuter

  42. Antara yang berikut, manakah kawasan yang dapat dikaitkan dengan senarai

  di atas?A Lembah KintaB Teluk RamuniaC Teluk KalongD Kerteh

  43. Garisan-garisan kontur pada peta topografi dapat menunjukkanI Jenis cerunII Pola petempatanIII Bentuk muka bumiIV KetinggianA I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IVD II,III dan IV

  44. Antara yang berikut, manakah industri yang berkaitan dengan perkembanganperlombongan petroleum?I Kilang baja ureaII Kilang petrokimiaIII Loji gas cecair asliIV Loji janakuasa elektrikA I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IVD II,III dan IV

  45. Antara yang berikut, manakah pasangan yang benar?I Kuprum Mamut, SabahII Bauksit Teluk Ramunia, JohorIII Kaolin Batu Pahat, JohorIV Emas Rusila, Terengganu

  A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IV

  12

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  13/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  D II,III dan IV

  Pulau Pangkor

  Pulau Ketam

  46. Senarai di atas berkaitan dengan kegiatanA pengumpulan hasil pertanian

  B pengumpulan hasil perikanan

  C pengumpulan hasil hutan

  D pengumpulan hasil galian

  47.Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan industri pelancongan

  di Malaysia?

  I Pertunjukan kebudayaan tradisional

  II Pembukaan taman pertanian

  III Pembesaran pelabuhan antarabangsaIV Peningkatan kemudahan lapang terbang

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  48. Antara berikut manakah kawasan penapisan petrolium dan gas asli yang

  terpenting di Sarawak.

  I. Kuching

  II Bintulu

  III Miri

  IV Lutong

  A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IVD II,III dan IV

  Soalan 49 berdasarkan gambar di bawah

  49. Barangan di atas di hasilkan denganABatu Kapur

  13

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  14/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  BKaolin

  CBauksit

  DPetrolium

  50. Antara berikut kegunaan hutan di Malaysia

  I. Membekalkan air hujan

  II Membekalkan kayu keras

  III Menjadi bahan ubat tradisional

  IV Menjadi kawasan perlombongan utama

  A I,II dan IIIB I,II dan IVC I,III dan IVD II,III dan IV

  Soalan 51 berdasarkan rajah di bawah .

  51. Berapakah nilai latitud Q?A. 60 UB. 60 SC. 75 UD. 75 S

  52. Jenis migrasi yang paling banyak berlaku ialah .

  A. bandar ke bandarB. luar bandar ke luar bandarC. bandar ke luar bandarD. luar bandar ke bandar

  53. Migrasi luar bandar ke bandar di Malaysia berlaku keranaI Peluang pekerjaanII Kesesakan penduduk di bandarIII Kemudahan infrastruktur lengkapIV Peluang pendidikan banyakA I,II dan III

  B I,II dan IVC I,III dan IV

  14

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  15/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  D II,III dan IV

  54. Kawasan manakah yang berpenduduk jarang kerana berhutan tebal?A. Banjaran CrockerB. Lembah Kinta

  C. Kuala KedahD. Tanah tinggi Cameron

  Soalan 55 berdasarkan peta di bawah

  55. Kawasan manakah berpenduduk padat?A. I

  B. IIC. IIID. IV

  56. Antara yang berikut, manakah faktor-faktor yang mempengaruhipeningkatan kadar kelahiran?I Perancangan keluargaII Dasar kerajaanIII Kemajuan perubatanIV Kahwin awalA. I, II dan III

  B. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

  57. Pertumbuhan penduduk negatif bermakna .A. kadar kelahiran melebihi kadar kematianB. kadar kematian melebihi kadar kelahiranC. kadar kelahiran seimbang dengan kadar kematianD. kadar kematian meningkat secara mendadak

  58. Antara yang berikut, manakah merupakan implikasi penduduk berlebihan?I Taraf hidup tinggi

  15

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  16/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  II Kemudahan asas lengkapIII Penggangguran tinggiIV Pendapatan rendahA. I dan IIB. II dan III

  C. III dan IVD. I dan IV

  Soalan 59 berdasarkan rajah di bawah.

  Penduduk PadatKesan perlombongan bijih

  Timah

  Kuala Lumpur Ipoh B

  59. BandarB dalam rajah di atas merujuk kepadaA. Kuantan C. SerembanB. Sandakan D. Johor Bahru

  60. Mengapakah berlaku migrasi dari kawasan pekan ke bandaraya

  I. PekerjaanII. Kawasan setingganIII. Kemudahan awamIV. Kos hidup yang tinggi

  A. I dan II C. II dan IVB. I dan Ill D. Ill dan IV

  Soalan disediakan oleh, Di semak oleh,

  ........................................ ...........................

  ( ABDUL GHANI B. ABU BAKAR )

  Panatia Geografi 2007,SMK Yuk Kwan, Batu Gajah.

  16

 • 8/2/2019 Ujian Geog Pthn t31new

  17/17

  Peperiksaan Pertengahan Tahun SMK Yuk Kwan 2007

  17