rancangan tahunan geog ting 1 2013

Download Rancangan tahunan geog ting 1 2013

If you can't read please download the document

Post on 16-May-2015

316 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MingguTajuk1 (2 4 Jan) 2 (7-11 Jan)KonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan/BBM/LatihanOrientasi pelajar Tingkatan 11. Pelajaran Tahunan Memahami kedudukan RancanganKedudukan Kedudukan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) relatifsesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Aras 2 Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris3 (14-18 Jan)ArahArahMenentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin. Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.Aras 2 Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan. Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolahMenunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan.BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja pelan kelas kelasLatihan Buku teks m.s. 6-7 PBS : B1D1E1 B2D1E1Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru. Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompasBBM /BBB 1 Kompas 2 Buku Teks Latihan Buku teks m.s. 13 14PBS : B1D1E2 B2D1E2 B3D1E1

2. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Bahagian B Geografi Fizikal dan Manusia MingguTajuk7 (12-15) Feb1.1 Bentuk muka bumiKonsep LembanganHasil pembelajaran Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Aras 2 Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi8 (18 Feb22 Mac)a. Tanah tinggiLipatanMemahami sistem gunung lipat. Aras 1 Mengenal pasti rangkaian banjaran gunung negara Malaysia. Menamakan rangkaian banjaranCadangan aktiviti Melabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet. Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulanBanjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet. Mencari maklumatCatatan/BBM/Latihan BBM /BBB 1 Peta Dunia 2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri 3 Buku Teks 4 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku Teks m.s 62-63 Melabel banjaran PBS : B1D2E1, B2D2E1 B2D2E2,BBM /BBB 1 Kain tebal 2 Gambar 3 Visual sumber internet wikipedia ( tectonic) 4 Buku Teks 5 Lembaran kerja 3. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) dan gunung utama di atas peta Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tuamelalui: - tayangan video - internet - majalah/akhbarDari modul PMR JPNJ LatihanBuku teks m.s. 62-63Aras 2 Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem banjaran gunung asia Menjelaskan ciri-ciri sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tuaAras 3 Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat9 (25Feb 1Mac)b. Tanah Pamah Delta Dataran LembanganMengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Aras 1Menjelaskan petunjuk kata m.s 61 Mencari maklumatBBM /BBB 1. peta tanah pamah kosong 4. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia10 (4 - 8 Mac)c.Pinggir LautMengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. tebing tinggi tanjung teluk pantai pulau pentas benuatentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti : peta, cakera padat dan internetMencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet.Aras 2 Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah.Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut2. Buku Teks 3 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 62-63 PBS : B3D2E2BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 62-63PBS : B2D2E3 5. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA25 MAC HINGGA 31 MAC 2013 M11 (11-15 Mac)d. SaliranMemahami profil sungai. Profil panjang Profil rentasAras 1 Menyenaraikan jenis-jenis saliran Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai jeram air terjun likuan sungai likuan terpenggal tasik ladam tasik delta Aras 2 Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai. Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungaiMenunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia berpandukan peta. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungaiBBM /BBB 1. Peta taburan sungai 2. Gambarajah profil sungai 3. Buku Teks 4 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJLatihan Buku teks m.s. 63Rujuk modul JPNJ PBS : B2D2E3 B2D2E4 6. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013)M 12 (18 -22 April)1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaMemahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Aras 1 Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Tanah tinggi contoh: kuasa hidroelektrik, pelancongan. Tanah pamah contoh: petempatan, pertanian Pinggir laut contoh: perikanan, pelancongan Saliran contoh: minuman, perikanan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 3 Membandingkan dan membezakan kepentinganMenghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia.BBM /BBB 1.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR Latihan Buku teks m.s. 62-63 PBS : B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 7. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti: kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland. kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa. kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap kampucheaM13 1-5 April)b. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaMemahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 1 Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia. cerun curam sukar untuk mendirikan petempatan. sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 3 Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusiaSumbang saran halangan bentukmuka bumi terhadap kegiatan manusiaBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 76-77 8. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) M14 (8-12 April)1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitarPemeliharaanMengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.Pemuliharaan Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. penebangan pokok kegiatan pertanian pembinaan jalan rayaPerbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.BBM /BBB 1.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 85 -86 PBS :Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.B5D2E1Aras 3 Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpeliharaTEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA15 & 16 (15-26 April2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suriaPutaran Peredaran KebenuaanMemahami putaran dan peredaran bumi. Aras 1Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi. Mengumpul gambarBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja 9. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Kelautan a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklimKepulauan Ketinggian Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi Menyenaraikan kesan-kesan putaran. Menjelaskan kejadian siang dan malam Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi musim bunga musim panas musim luruh musim sejukyang menunjukkan suasana empat musim.Dari modul PMR JPNJ 3. Visual sistem suria Latihan Buku teks m.s 102103 PBS : B2D3E1Aras 2 Menghuraikan: kejadian siang dan malam kejadian empat musimM17 (29April3Mei)b. Cuaca dan Iklim Suhu negara Malaysia Angin HujanMemahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aras 1 Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia dari segi: suhu angin hujan Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia:Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai sumber seperti: - internet - pusat kaji cuaca Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara MalaysiaBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s 102103 PBS : B1D3E1, B2D4E1 B3D3E1 10. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan Aras 2 Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim negara Malaysia. kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan. ***PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6-17 Mei 2013*** (MINGGU 18&19)M20 (20-23 Jun)2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia a. PengaruhCara hidup manusia***CUTI PENGGAL 1 TAHUN 2013*** 26 Mei-9 Jun 2013 Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu. Aras 1Mengumpul maklumat bergambar daripada pelbagai media seperti video, internet dan majalahBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 3.Tayangan 11. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) cuaca dan iklim terhadap cara hidup Mengenal pasti keadaan iklim di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Menyatakan cara hidup manusia di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Aras 2 Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Menjelaskan cara hidup manusia di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Aras 3Visualtentang keadaan iklim di kawasan: - zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) - zon sejuk (Greenland) Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan: - zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) -zon sejuk (Greenland)Latihan Buku teks m.s 116 PBS : B3D4E1 B4D2E3 12. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Membandingkan iklim negara Malaysia dengan iklim negaranegara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan: zon panas (Gurun Thar) zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) zon sejuk (GreenlandM21 (10-14 Jun)b. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara MalaysiaMemahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia. Aras 1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia pertanian perikanan Aras 2 Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia pertanian perikananMembincangkan bagaimana kegiatan ekonomi negara Malaysia dipengaruhi oleh cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Meramalkan kesan perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia di negara Malaysia.BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 116 PBS : B4D3E2 13. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013)22 (17-21 Jun )2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklimKemarauJerebuHujan asidKesan rumah hijauPulau habaPenipisan lapisan ozonPengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. peningkatan suhu kemarau jerebu hujan asid kesan rumah hijau pulau haba penipisan lapisan ozon Aras 2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.Aras 3 Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklimSumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet.BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 3 Tayangan VisualMenyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.B5D2E1Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.Latihan Buku teks m.s 123124 PBS : 14. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013)23 (24-28 Jun)3.1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liarKepelbagaian TaburanMemahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Aras 1 Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta negara Malaysia Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia Mengenal pasti ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. Hutan Hujan Tropika Hutan Paya 15. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Hutan Pantai Hutan GunungAras 3 Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.Sumbang saran jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan internet. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Malaysia. MenghasilkanBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 4 Tayangan Visual 5 Gambarajah lapisan hutan Latihan Buku Teks m.s 138-139 PBS : B1D4E1 B1D4E2 B2D5E1 B2D5E2 16. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) model lapisan hutan negara Malaysia.M24 & M25 (1-12 Julai)3.2 Faktor-faktor Yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi negara MalaysiaMemahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. bentuk muka bumi iklim tanih saliran Aras 2 Menghubungkaitkan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan: bentuk muka bumi iklim tanih saliran Aras 3 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenisMembincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadiBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 154155 PBS : B3D5E1 B4D2E5Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan cakera padat. 17. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013)b. Jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara laintumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain. Aras 1 Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta. Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) Menyatakan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki)Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: - Gurun panas (Sahara) - Tundra (Siberia) - Mediterranean (Turki) - Monsun Tropika (Thailand 18. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Monsun Tropika (Thailand) Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain Memadankan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi di atas peta. Menyatakan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain Aras 3 Mencerakinkan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar :M26 (15-193.3 Kepentingan TumbuhtumbuhanEkosistem HabitatMemahami kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia.Membincangkan secara kumpulan kepentinganBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja 19. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Julai)semula jadi Aras 1 Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.Dari modul PMR JPNJ 2 Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 165166 PBS : B4D2E4 B4D2E3Aras 3 Merumus tentang kepentingantumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.M27 (22-26 Julai)3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupanKepupusan Ketandusan PencemaranMemahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 2 Menjelaskan dengan contohMembincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah.BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 3 Tayangan Visual LatihanBuku Teks m.s 173 174 20. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) kesan kegiatan berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. pembalakan pertanian petempatan Aras 3 Merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depanM27 (22-26 Ogos)3.5 Pemeliharaan dan emuliharaan tumbuhtumbuha n semula jadi dan hidupanPemeliharaan PemuliharaanMemahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.Mendapat maklumat bergambar daripada majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menulis karangan ringkas tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarSumbang saran langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan permainan alamBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 3 Tayangan Visual LatihanBuku Teks m.s 182 183 PBS : B5D1E1 B5D1E2 B5D3E1 21. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarsekitar. Tayangan video tentang tumbuh tumbuhan semula jadi dan hidupan liarB6D1E1 B6D2E1 B6D2E1 B6D2E2 B6D3E1CUTI HARI RAYA PUASA 7 18 OGOS 2013 28-36 29Julai4 Okt.Kajian Geografi Tempatan TEMA 1: Bentuk muka bumi dan potensinya TEMA 2: Cuaca dan iklim serta pengaruhnya TEMA 3 ; Tumbuhan semulajadiRujuk Huraian sukatan pelajaranBuku Teks 22. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) hidupan kawasan kajian37 (7-11 Okt)Latih Tubi Peperiksaan Akhir Tahun Latih Tubi38-39 (14 -25 Okt)40-42 (28 Okt -15 Nov)Buku Teks Modul Geog.JPNJ Lembaran KerjaPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 (SOALAN SETARA DAERAH) CUTI HARI RAYA HAJI 14 25 OKTOBER 2013 Arah Kedudukan** RPT hendaklah dirujuk bersama HSP dan buku teks.Pengenalan Sukatan Tingkatan 2Buku Teks Ting 2 Kerja Lapangan 23. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013)