rancangan tahunan geog ting 1 2013

Download Rancangan tahunan geog ting 1 2013

If you can't read please download the document

Post on 16-May-2015

313 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MingguTajuk1 (2 4 Jan) 2 (7-11 Jan)KonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan/BBM/LatihanOrientasi pelajar Tingkatan 11. Pelajaran Tahunan Memahami kedudukan RancanganKedudukan Kedudukan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) relatifsesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Aras 2 Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris3 (14-18 Jan)ArahArahMenentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin. Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.Aras 2 Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan. Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolahMenunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan.BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja pelan kelas kelasLatihan Buku teks m.s. 6-7 PBS : B1D1E1 B2D1E1Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru. Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompasBBM /BBB 1 Kompas 2 Buku Teks Latihan Buku teks m.s. 13 14PBS : B1D1E2 B2D1E2 B3D1E1

2. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Bahagian B Geografi Fizikal dan Manusia MingguTajuk7 (12-15) Feb1.1 Bentuk muka bumiKonsep LembanganHasil pembelajaran Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Aras 2 Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi8 (18 Feb22 Mac)a. Tanah tinggiLipatanMemahami sistem gunung lipat. Aras 1 Mengenal pasti rangkaian banjaran gunung negara Malaysia. Menamakan rangkaian banjaranCadangan aktiviti Melabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet. Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulanBanjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet. Mencari maklumatCatatan/BBM/Latihan BBM /BBB 1 Peta Dunia 2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri 3 Buku Teks 4 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku Teks m.s 62-63 Melabel banjaran PBS : B1D2E1, B2D2E1 B2D2E2,BBM /BBB 1 Kain tebal 2 Gambar 3 Visual sumber internet wikipedia ( tectonic) 4 Buku Teks 5 Lembaran kerja 3. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) dan gunung utama di atas peta Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tuamelalui: - tayangan video - internet - majalah/akhbarDari modul PMR JPNJ LatihanBuku teks m.s. 62-63Aras 2 Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem banjaran gunung asia Menjelaskan ciri-ciri sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tuaAras 3 Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat9 (25Feb 1Mac)b. Tanah Pamah Delta Dataran LembanganMengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Aras 1Menjelaskan petunjuk kata m.s 61 Mencari maklumatBBM /BBB 1. peta tanah pamah kosong 4. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia10 (4 - 8 Mac)c.Pinggir LautMengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. tebing tinggi tanjung teluk pantai pulau pentas benuatentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti : peta, cakera padat dan internetMencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet.Aras 2 Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah.Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut2. Buku Teks 3 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 62-63 PBS : B3D2E2BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 62-63PBS : B2D2E3 5. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA25 MAC HINGGA 31 MAC 2013 M11 (11-15 Mac)d. SaliranMemahami profil sungai. Profil panjang Profil rentasAras 1 Menyenaraikan jenis-jenis saliran Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai jeram air terjun likuan sungai likuan terpenggal tasik ladam tasik delta Aras 2 Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai. Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungaiMenunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia berpandukan peta. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungaiBBM /BBB 1. Peta taburan sungai 2. Gambarajah profil sungai 3. Buku Teks 4 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJLatihan Buku teks m.s. 63Rujuk modul JPNJ PBS : B2D2E3 B2D2E4 6. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013)M 12 (18 -22 April)1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaMemahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Aras 1 Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Tanah tinggi contoh: kuasa hidroelektrik, pelancongan. Tanah pamah contoh: petempatan, pertanian Pinggir laut contoh: perikanan, pelancongan Saliran contoh: minuman, perikanan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 3 Membandingkan dan membezakan kepentinganMenghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia.BBM /BBB 1.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR Latihan Buku teks m.s. 62-63 PBS : B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 7. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti: kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland. kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa. kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap kampucheaM13 1-5 April)b. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusiaMemahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 1 Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia. cerun curam sukar untuk mendirikan petempatan. sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 3 Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusiaSumbang saran halangan bentukmuka bumi terhadap kegiatan manusiaBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 76-77 8. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) M14 (8-12 April)1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitarPemeliharaanMengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.Pemuliharaan Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. penebangan pokok kegiatan pertanian pembinaan jalan rayaPerbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.BBM /BBB 1.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m.s. 85 -86 PBS :Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.B5D2E1Aras 3 Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpeliharaTEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA15 & 16 (15-26 April2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suriaPutaran Peredaran KebenuaanMemahami putaran dan peredaran bumi. Aras 1Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi. Mengumpul gambarBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja 9. Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2013) Kelautan a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap