rpt geog f2 2013

Download rpt geog f2 2013

Post on 29-Oct-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  GEOGRAFI TINGKATAN 2

  2013

  Sektor Pengurusan Akademik

  Unit Kajian Kemasyarakatan

  Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  1

  (2/1 4/1)

  Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2

  Murid memahami:

  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2

  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

  Guru menerangkan:

  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1

  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat

  HSP DSP

  -

  2

  (7/1 11/1)

  Kedudukan

  Garisan tarikh antarabangsa (GTA)

  Melabel garisan latitud dan longitud. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud.

  Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob. Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta. Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan.

  Glob Peta topo Gambar rajah

  B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1

  3

  (14/1 18/1)

  Kedudukan

  Garisan Meridian Pangkal (GMP)

  Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan.

  Menentukan garisan Meridian Pangkal. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan.

  Lembaran kerja

  B3D1E2

  4

  (21/1 25/1)

  Arah

  Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Menyatakan bearing sudutan. Mengukur bearing sudutan.

  Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut .

  Kompas

  B3D1E3

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  5

  (28/1 1/2)

  Skala dan jarak

  Jarak Skala Lurus

  Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

  Menunjuk cara mengukur jarak. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah.

  Peta Benang Pita pengukur Buku teks

  B3D1E4

  6

  (4/2 8/2)

  Graf

  Pola taburan

  Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda .

  Menunjuk cara mengumpulkan data. Menunjuk cara melukis graf.

  Kertas graf Pembaris Buku teks

  B1D1E2 B3D1E5

  7

  (11/2 15/2)

  Graf Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

  Menunjuk cara mentafsir graf. Kertas graf Buku teks

  8

  (18/2 22/2)

  Rajah

  Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah. Mengumpulkan maklumat. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Mentafsir rajah.

  Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda, kitaran. Menunjuk cara mentafsir rajah.

  Buku teks rajah

  B3D1E6 B4D1E2

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  9

  (25/2 1/3)

  Peta

  Pola saling kaitan

  Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah, tempat rekreasi, pusat beli belah, kemudahan pengangkutan, kemudahan penginapan. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri.

  Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar.

  Peta Buku teks

  B1D1E3 B4D1E1

  10

  4/3 8/3)

  Taburan penduduk

  Kepadatan penduduk

  Menerangkan definisi taburan iaitu padat, sederhana, jarang. Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

  Membincangkan taburan penduduk Malaysia. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.

  Buku teks Peta kosong Lembaran kerja.

  B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1

  11

  11/3 15/3

  Taburan penduduk

  Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk.

  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber.

  Buku Teks B3D2E2

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  12

  18/3 22/3

  Perubahan penduduk

  Kadar kelahiran kadar kematian migrasi

  Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. Mendefinisikan perubahan penduduk. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.

  Simulasi tentang perubahan penduduk . Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk. Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan.

  Buku teks Peta minda

  B2D3E1 B3D3E1

  Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 31/3)

  13 1/4 5/4

  Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal.

  Menerangkan pola migrasi penduduk. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar.

  Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media.

  Buku teks Lembaran kerja

  B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  14

  8/4 12/4

  Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal.

  Menerangkan pola migrasi penduduk. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar.

  Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media.

  Buku teks Lembaran kerja

  B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1

  15

  15/4 19/4

  Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

  Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih, hutan dan air. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang.

  Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar.

  Carta aliran peta minda lembaran kerja

  B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1

  16

  22/4 26/4

  Hubungan penduduk dengan sumber

  Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum

  Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. Mentakrif konsep penduduk berlebihan , kurang penduduk dan penduduk optimum. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber.

  Menghasilkan peta minda. Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum.

  Buku teks Peta minda

  B2D3E3

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  17

  29/4 3/5

  Hubungan penduduk dengan sumber

  Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada). Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas.

  Membina peta minda. Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia.

  Buku teks

  B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2

  18

  6/5 10/5

  Petempatan awal

  Kedudukan

  Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai, delta dan muara sungai, pinggir sungai, bukit/gua, tanah pamah. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas.

  Perbincangan dan sumbang saran. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media. Melengkapkan lembaran kerja.

  Peta petempatan awal Carta Buku teks

  B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2

  19

  13/5 17/5

  Faktor yang mempengaruhi petempatan

  Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah , fizikal, ekonomi, sosial dan governan. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah, fizikal, ekonomi, sosial dan governan.

  Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. Menghasilkan peta minda. Sumbang saran peranan kerajaan.

  Buku teks Lembaran kerja

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  20

  20/5 24/5

  Pola-pola petempatan

  Pola

  Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak, berjajar, berpusat dan berkelompok. Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia.

  Perbincangan dan sumbang saran. Melukis gambar rajah.

  Buku teks Lembaran kerja

  B2D4E2

  Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6)

  21

  10/6 14/6

  Pola-pola petempatan

  Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak, berjajar, berpusat dan berkelompok. Membandingkan dan membezakan pola petempatan Malaysia- berselerak, berjajar, berpusat dan berkelompok.

  Menjelaskan ciri-ciri pola petempatan Malaysia. Melengkapkan pengurusan grafik pola petempatan Malaysia.

  Buku teks Kertas sebak gambar Peta minda

  22

  17/6 21/6

  Fungsi petempatan luar bandar dan bandar

  Menghuraikan fungsi petempatan Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Menjelaskan dengan contoh fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar.

  Membina peta minda. Perbincangan dan sumbang saran fungsi dan contoh.

  Buku teks peta minda

  B3D5E1 *B5D1E1 *B6D1E2

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  23

  24/6 28/6

  Pembandaran

  Pembadaran negara membangun dan negara maju

  Menerangkan proses pembandaran. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar kerajaan, peluang pekerjaan dan migrasi. Menyatakan kesan pembandaran Malaysia. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran Malaysia. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Malaysia iaitu saiz penduduk , kegiatan ekonomi dan kemudahan asas.

  Perbincangan faktor. Menghasilkan peta minda. Perbincangan kesan seperti kesesakan lalu lintas , kekurangan tempat tinggal dan pencemaran udara. Sumbang saran langkah mengurangkan masalah pembandaran.

  Buku teks Peta minda Lembaran grafik

  B3D5E2

  24

  1/7 5/7

  Pembandaran

  Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar Malaysia, peluang pekerjaan dan migrasi. Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Malaysia iaitu positif dan negatif.

  Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media. Perbincangan kesan pembandaran Kuala lumpur berbanding Bangkok dan Tokyo.

  Buku teks Lembaran grafik

  *B5D2E1

  25

  8/7 12/7

  Pembandaran

  Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran Malaysia. Menghuraikan kesan pembandaran Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan Tokyo(Jepun)

  Perbincangan dan sumbang saran. Membina peta minda.

  Buku teks Lembaran kerja Peta minda

  B4D2E2 *B6D1E2 *B6D2E1 *B6D3E1

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  26

  15/7 19/7

  Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

  Interaksi ketersampaian

  Menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia.

  Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia.

  Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. Mengumpul pelbagai gambar dan maklumat daripada pelbagai media. Perbincangan dan sumbang saran. Membina peta minda.

  Buku teks Atlas

  B2D5E1

  27

  22/7 26/7

  Perkembangan pengangkutan dan perhubungan

  Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan Malaysia iaitu darat, air, udara dan telekomunikasi.

  Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan pengangkutan Malaysia. Perbincangan perkembangan jaringan pengangkutan Malaysia.

  Buku teks Atlas

  B2D5E2 B2D5E3

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  28

  29/7 2/8

  Perkembangan pengangkutan dan perhubungan

  Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia.

  Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia iaitu kereta api, komuter, LRT, monorel dll. Membincangkan perkembangan sistem perhubungan serta teknologi maklumat dan komunikasi seperti pos, telegraf, telepon, faksimili, teleks dan internet.

  Buku teks Internet Akhbar majalah

  *B6D1E2 *B6D2E1

  29

  5/8 6/8

  Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan

  Jaringan

  Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia seperti bentuk muka bumi, ekonomi, dasar kerajaan dan kemajuan teknologi.

  Sumbang saran faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan. Membina peta minda.

  Buku teks Lembaran grafik

  B3D6E1

  Cuti Pertengahan penggal 2 (7/8 18/8)

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  30

  19/8 23/8

  Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan

  Integrasi Lingkungan Pengaruh

  Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi- perdagangan, sosial integrasi kawasan dan politik keselamatan Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi- perdagangan, sosial- integrasi kawasan dan politik- keselamatan. Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

  Perbincangan dan sumbang saran. Mengumpul maklumat. Membanding beza antara Malaysia dan Kanada.

  Lembaran kerja peta minda

  B4D2E3

  31

  26/8 - 30/8

  Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar.

  Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.

  Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Membincangkan langkah mengurangkan kesan negatif.

  Buku teks Risalah

  B3D6E2

  32

  2/9 6/9

  Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

  Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia. Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.

  Membina peta minda. Perbincangan dan sumbang saran.

  Buku teks Lembaran kerja

  B4D2E4 B5D3E1

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  33

  9/9 13/9

  PP (Jadual Mengikut LP)

  34

  16/9 20/9

  PP (Jadual Mengikut LP)

  35

  23/9 27/9

  PP (Jadual Mengikut LP)

  36

  30/9 4/10

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  37

  7/10 11/10

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  38

  14/10 18/10

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  39

  21/10 25/10

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  40

  28/10 1/11

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  41

  4/11 8/11

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  42

  11/11 15/11

  Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas

  Cuti Akhir Tahun (16/11 1/1)

 • RANCANGAN PELAJCatatan:

  EVIDENS Pernyataan Evidens Catatan

  B5D1E1 Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi

  Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik dan kebolehan pelajar

  B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang diperolehi

  B5D4E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/ setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar.

  B6D1E1 Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan persekitaran.

  B6D1E2 Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/ Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari.

  B6D2E1 Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.

  B6D3E1 Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar