rpt geog f2 2013

Download rpt geog f2 2013

Post on 29-Oct-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  GEOGRAFI TINGKATAN 2

  2013

  Sektor Pengurusan Akademik

  Unit Kajian Kemasyarakatan

  Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  1

  (2/1 4/1)

  Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2

  Murid memahami:

  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2

  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

  Guru menerangkan:

  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1

  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat

  HSP DSP

  -

  2

  (7/1 11/1)

  Kedudukan

  Garisan tarikh antarabangsa (GTA)

  Melabel garisan latitud dan longitud. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud.

  Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob. Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta. Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan.

  Glob Peta topo Gambar rajah

  B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1

  3

  (14/1 18/1)

  Kedudukan

  Garisan Meridian Pangkal (GMP)

  Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan.

  Menentukan garisan Meridian Pangkal. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan.

  Lembaran kerja

  B3D1E2

  4

  (21/1 25/1)

  Arah

  Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Menyatakan bearing sudutan. Mengukur bearing sudutan.

  Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut .

  Kompas

  B3D1E3

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  5

  (28/1 1/2)

  Skala dan jarak

  Jarak Skala Lurus

  Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

  Menunjuk cara mengukur jarak. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah.

  Peta Benang Pita pengukur Buku teks

  B3D1E4

  6

  (4/2 8/2)

  Graf

  Pola taburan

  Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda .

  Menunjuk cara mengumpulkan data. Menunjuk cara melukis graf.

  Kertas graf Pembaris Buku teks

  B1D1E2 B3D1E5

  7

  (11/2 15/2)

  Graf Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

  Menunjuk cara mentafsir graf. Kertas graf Buku teks

  8

  (18/2 22/2)

  Rajah

  Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah. Mengumpulkan maklumat. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Mentafsir rajah.

  Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda, kitaran. Menunjuk cara mentafsir rajah.

  Buku teks rajah

  B3D1E6 B4D1E2

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  9

  (25/2 1/3)

  Peta

  Pola saling kaitan

  Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah, tempat rekreasi, pusat beli belah, kemudahan pengangkutan, kemudahan penginapan. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri.

  Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar.

  Peta Buku teks

  B1D1E3 B4D1E1

  10

  4/3 8/3)

  Taburan penduduk

  Kepadatan penduduk

  Menerangkan definisi taburan iaitu padat, sederhana, jarang. Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

  Membincangkan taburan penduduk Malaysia. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.

  Buku teks Peta kosong Lembaran kerja.

  B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1

  11

  11/3 15/3

  Taburan penduduk

  Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk.

  Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber.

  Buku Teks B3D2E2

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  12

  18/3 22/3

  Perubahan penduduk

  Kadar kelahiran kadar kematian migrasi

  Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. Mendefinisikan perubahan penduduk. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.

  Simulasi tentang perubahan penduduk . Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk. Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan.

  Buku teks Peta minda

  B2D3E1 B3D3E1

  Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 31/3)

  13 1/4 5/4

  Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal.

  Menerangkan pola migrasi penduduk. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar.

  Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media.

  Buku teks Lembaran kerja

  B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  14

  8/4 12/4

  Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik (governan), sosial dan fizikal.

  Menerangkan pola migrasi penduduk. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar.

  Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media.

  Buku teks Lembaran kerja

  B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1

  15

  15/4 19/4

  Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

  Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih, hutan dan air. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang.

  Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar.

  Carta aliran peta minda lembaran kerja

  B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1

  16

  22/4 26/4

  Hubungan penduduk dengan sumber

  Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum

  Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. Mentakrif konsep penduduk berlebihan , kurang penduduk dan penduduk optimum. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber.

  Menghasilkan peta minda. Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum.

  Buku teks Peta minda

  B2D3E3

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  17

  29/4 3/5

  Hubungan penduduk dengan sumber

  Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada). Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas.

  Membina peta minda. Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia.

  Buku teks

  B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2

  18

  6/5 10/5

  Petempatan awal

  Kedudukan

  Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai, delta dan muara sungai, pinggir sungai, bukit/gua, tanah pamah. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas.

  Perbincangan dan sumbang saran. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media. Melengkapkan lembaran kerja.

  Peta petempatan awal Carta Buku teks

  B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2

  19

  13/5 17/5

  Faktor yang mempengaruhi petempatan

  Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah , fizikal, ekonomi, sosial dan governan. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah, fizikal, ekonomi, sosial dan governan.

  Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. Menghasilkan peta minda. Sumbang saran peranan kerajaan.

  Buku teks Lembaran kerja

 • WAKTU/ MINGGU

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM

  KOD EVIDENS

  20

  20/5 24/5

  Pola-pola petempatan

  Pola

  Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak, berjajar, berpusat dan berkelompok. Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia.

  Perbincangan dan sumbang saran. Melukis gambar rajah.

  Buku teks Lembaran kerja

  B2D4E2

  Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6)

  21

  10/6 14/6

  Pola-pola petempatan

  Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak, berjajar, berpusat d