nota topik geog kedudukan

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2018

292 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  1/21

  GEOGRAFI - TINGKATAN 3

  Kedudukan

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  2/21

  RUJUKAN GRID

  1. Terdapat garisan menegak dan mendatar di ataspeta topografi yang dinamakan garisan grid.2. Garisan grid berfungsi untuk menentukankedudukan lokasi di atas peta.3. Garisan menegak dinamakan garisan timuransementara garisan lintang dinamakan garisan

  utaraan.

  4. Garisan timuran dan garisan utaraandinomborkan secara berurutan.

  5. Persilangan garisan timuran dangarisan utaraan akan membentukkan segiempatyang dinamakan

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  3/21

  rujukan grid.

  6. Rujukan grid menunjukkan kedudukan sesuatulokasi yang dinyatakan dalam 4 angka dan 6 angka.7. Untuk menyatakan rujukan grid sesuatu lokasi

  di atas peta, angka garisan timuran perludinyatakan

  dahulu, kemudian diikuti dengan angka garisanutaraan.

  Rujukan Grid 4 Angka1. Rujukan grid 4 angka menunjukkan kedudukan

  sesuatu kawasan yang agak luas di atas petaseperti kawasan kampung dan kawasan tanaman.

  2. Dua angka pertama merujuk kepada garisantimuran manakala dua angka terakhir berdasarkan

  kepada garisan utaraan.3. Rajah di bawah menunjukkan kedudukansesuatu ciri geografi berdasarkan rujukan grid 4angka.

  (a) Rujukan Grid 4 angka untuk Kampung Setiaialah RG1206.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  4/21

  (b) Kilang terletak di segiempat grid RG1006.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  5/21

  Rujukan Grid 6 Angka1. Rujukan grid 6 angka menunjukkan kedudukanciri geografi yang seakan-akan sebuah titik seperti

  sekolah, masjid atau puncak bukit.2. Segiempat grid perlu dibahagikan kepada 10bahagian secara anggaran untuk mendapatkan

  angka ketiga garisan timuran dan garisanutaraan.3. Rajah di atas menerangkan kaedah menentukanbeberapa lokasi dengan menggunakan rujukangrid 6 angka.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  6/21

  Contohnya, kilang terletak di garisan timuran214 dan garisan utaraan 163. Ini bermakna rujukan

  grid kilang ialah 214163.

  KETINGGIAN

  1. Ketinggian di atas peta ditunjukkan oleh :(a) Stesen trigonometri(b) Tanda aras(c) Tanda tinggi(d) Garisan kontur(e) Ton atau warna(f) Lorekan

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  7/21

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  8/21

  KONTUR DAN KERATAN RENTAS1. Pola garisan konturmenggambarkan ciri-ciribentuk muka bumi di kawasan dalam peta.2. Kawasan yang tidak mempunyai garisan konturmenunjukkan bentuk muka buminya adalah rata

  dan bertanah pamah.3. Setiap garisan kontur mempunyai nilaiketinggian yang sama, contohnya 30 meter atau 50meter

  dari aras laut.4. Perbezaan antara sesuatu garisan konturdinamakan selang kontur.

  5. Kontur juga menunjukkan pandangan bentukmuka bumi melalui keratan rentas.6. Rajah di atas menunjukkan cerun landai dancerun curam yang dilukis berdasarkan garisankontur.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  9/21

  5. Langkah-langkah untuk melukis keratan rentas

  bentuk muka bumi berdasarkan garisan konturialah :(a) Lukis garisan lurus yang merentasi

  kawasan yang hendak dilukis keratan rentasnya.

  (b) Letakkanjalur kertas selari di atas garisanXY. Tandakan titik persilangan antara garisan

  kontur dengan garisan XY.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  10/21

  (c) Bina rangka grafiaitu lukis rangka paksi

  menegak dan paksi mendatar. Paksi mendatardilukis mengikut panjang garisan XY. Paksimenegak menunjukkan ketinggian dilukis dengan

  skala yang sesuai.

  (d) Letakkan jalur kertas di bawah rangka graf.

  Plotkan ketinggian bentuk muka bumi berasaskantandaan di atas jalur kertas.

  (e) Lukis garisan menyambungkan setiap titik

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  11/21

  yang diplotkan untuk membentuk bentuk mukabumi. Labelkan keratan rentas bentuk muka

  bumi tersebut.

  Pelbagai Cerun yang Berdasarkan Garisan KonturCerun curam dan cerun landai1. Cerun curam mempunyai garisan kontur yangrapat.2. Cerun landai pula mempunyai garisan konturyang jarang.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  12/21

  Cerun bertangga1. Garisan konturnya mempunyai susunanberselang-seli antara susunan garisan kontur rapat

  dan garisan jarang.

  Cerun sekata1. Cerun sekata mempunyai jarak garisan konturyang sama antara satu sama lain.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  13/21

  Cerun cekung dan cembung1. Cerun cekung menunjukkan garisan konturyang semakin rapat di atasnya.2. Cerun cembung menunjukkan garisan kontur

  yang semakin jarang di atasnya.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  14/21

  Pelbagai Bentuk Muka Bumi Berdasarkan KonturBukit dan gunung1. Merupakan bentuk muka bumi yang mempunyaikemuncak tinggi.

  2. Sekiranya kemuncaknya kurang daripada 1000meter dinamakan bukit dan sekiranya melebihi 1000meter dinamakan gunung. Lihat Rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  15/21

  Permatang atau rabung1. Permatang merupakan tanah tinggi yangpanjang tetapi sempit.2. Bahagian cerun mempunyai garis kontur yang

  rapat menunjukkan bercerun curam.3. Sekiranya ketinggian melebihi 1000 meterdinamakan banjaran gunung. Lihat rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  16/21

  Dataran tinggi1. Kawasan tanah tinggi mempunyai permukaanrata dan luas.2. Garisan kontur bahagian cerun rapatmenunjukkan cerunnya curam.

  3. Garisan kontur di bahagian tengah jauhmenunjukkan permukaannya rata. Lihat Rajah dibawah.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  17/21

  Susuh bukit1. Bentuk muka bumi yang menganjur darikawasan tanah tinggi ke tanah pamah.2. Nilai garis kontur menghala ke tanah pamahsemakin berkurang. Lihat Rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  18/21

  Tebing tinggi1. Bentuk muka bumi yang bercerun curam.2. Garis kontur bahagian cerun rapatdan padat.

  Lurah

  1. Bentuk muka bumi yang mempunyai lekukanyang panjang dan sempit.2. Lurah terdapat di antara dua kawasan tanahtinggi dengan aliran sungai mengalir melaluinya.3. Lurah dapat dikenal dengan garisan-garisankontur berbentuk 'V'. Lihat Rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  19/21

  Pelana, kol dan genting1. Pelana merupakan bentuk muka bumi di tanahtinggi yang berbentuk lekukan cetek antara dua

  puncak bukit.

  2. Kol adalah lekukan kecil antara kawasan tanahtinggi yang terdapat sungai mengalir.3. Genting merupakan laluan yang sempit antaradua kemuncak gunung yang terbentuk akibat aliran

  sungai. Lihat Rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  20/21

 • 8/6/2019 Nota Topik Geog Kedudukan

  21/21

  Copyright 2005 Kenshido International Sdn Bhd