modul geog standand 1 geografi

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2015

35 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  MODUL PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

  23/1 GEOGRAFI Kertas 1

  1 Jam Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi

  setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas

  jawapan objektif yang disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

  Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  5. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

  6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan.

  Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak termasuk kulit

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

 • 2

  Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan

  diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap

  soalan pilih satu jawapan sahaja.

  Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

 • 3

  1. Pernyataan manakah berkaitan dengan peta?

  A. tanaman utama ialah padi

  B. pembalakan sesuai dijalankan di Bt Tabut

  C. kelapa sawit ditanam secara ladang

  D. penduduk Kg Lahar bekerja sebagai nelayan

  2. Bearing Bt Tabut RG 436191 dari masjid RG 473164 ialah

  A. 40

  B. 130

  C 260

  D. 305

  3. Arah kedudukan kawasan paya dari Pekan Penaga ialah

  A. tenggara

  B. barat daya

  C. timur laut

  D. barat laut

  4. Kawasan Hutan Simpan Bogak sesuai untuk dijadikan sebagai

  A. kawasan pembalakan

  B. kawasan pertanian kelapa sawit

  C. kawasan hutan lipur

  D. kawasan perumahan

  5. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk cerun di puncak Bt Tabut ke B?

 • 4

  6. Kawasan hutan paya amat sesuai di tebus guna sebagai kawasan

  A. kelapa sawit

  B. ternakan ikan

  C. padi

  D. rekreasi

  Soalan 7 berdasarkan graf di bawah.

  Stesen X

  7. Hujan maksimum di Stesen X pada bulan?

  A Januari

  B November

  C Februari

  D Disember

  8. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peringkat hulu sungai?

  A Delta

  B Jeram

  C Tasik ladam

  D Lurah bentuk U

 • 5

  9. Berapakah jumlah import Malaysia dari United Kingdom pada tahun 2001?

  A. 1 000 juta

  B. 1 500 juta

  C. 2 000 juta

  D. 3 000 juta

  10. Dimanakah lokasi pusat peranginan di bawah?

  Bukit Fraser

  Genting Highland

  A. Banjaran Tahan

  B. Banjaran Crocker

  C. Banjaran Tama Abu

  D. Banjaran Titiwangsa

  11. Antara berikut ,yang manakah merupakan bentuk muka bumi sungai di peringkat hilir?

 • 6

  12. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan tanah tinggi di Malaysia?

  I tapak perindustrian

  II kawasan pelancongan

  III kawasan tadahan

  IV sempadan negeri

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  13. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan Menam Chao Phraya

  kepada Thailand?

  I pengangkutan air utama

  II sumber pengairan bagi pertanian

  III sempadan negara utama

  IV sumber perikanan utama

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  14. Apakah persamaan fungsi sungai di bawah?

  A. Pengairan

  B. Pengangkutan

  C. Kawasan pelancongan

  D. Penjanaan elektrik

  15. Antara berikut yang manakah merupakan cara berkesan mengawal hakisan di

  kawasan tanah tinggi?

  I membuat teres

  II menanam tanaman tutup bumi

  III menggilirkan tanaman

  IV menanam tanaman secara hidroponik

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  Sg.Kinabatangan

  Menam Chao Phraya

 • 7

  16. Antara berikut yang manakah merupakan langkah pemeliharaan alam sekitar

  melalui kaedah biologi dalam akitiviti pertanian di Malaysia?

  I penggunaan racun serangga

  II penggunaan baja kimia

  III penggunaan baja organik

  IV penggunaan burung hantu

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  17. Peredaran bumi mengelilingi matahari mengikut orbitnya menyebabkan

  A. kejadian siang dan malam

  B. kejadian empat musim

  C. pembiasan angin

  D. air pasang dan surut

  18. Antara berikut pasangan manakah benar?

  19. Antara berikut , manakah merupakan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

  di Malaysia?

  I kedudukan

  II angin monsun

  III dikelilingi oleh laut

  IV tumbuh-tumbuhan

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  Musim Hemisfera Utara

  A Musim Bunga September - November

  B Musim panas Jun - Ogos

  C Musim Luruh Mac - Mei

  D Musim Sejuk Jun - Ogos

 • 8

  20. Peta 1 menunjukkan tiupan angin monsun di Malaysia.

  Peta 1 : MALAYSIA

  Kawasan yang berlorek menerima hujan pada bulan?

  A. November - Mac

  B. September April C. Mei - September

  D. April November

  21. Peta 2 di bawah menunjukkan kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan.

  Peta 2 : DUNIA

  Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan berlorek ?

  I Pelancongan

  II Pembalakan

  III. Perlombongan petroleum

  IV Memburu anjing laut

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 9

  22. Berikut adalah ciri ciri tumbuhan semulajadi.

  Antara berikut,hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan tersebut?

  A. Hutan Hujan Tropika B. Hutan Monsun Tropika C. Hutan Konifer D. Hutan Mediterranean

  23. Antara berikut yang manakah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan hutan

  paya bakau?

  I suhu 18 C

  II pantai berpasir

  III saliran buruk

  IV kawasan rendah pinggir laut

  A. I dan II

  B. I,dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  24. Peta 3 menunjukkan lokasi tumbuh-tumbuhan semulajadi.

  Malar hijau

  Berakar banir

  Peta 3 : ASIA TENGGARA

 • 10

  Apakah ciri-ciri hutan yang terdapat di negara-negara yang berlorek di atas ?

  I Hutan yang tebal

  II Lantai hutan yang jarang

  III Menggugurkan daun pada musim kering

  IV Kayu seperti jati dan penaga

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  25. Peta 4 menunjukkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan.

  Peta 4 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang mempengaruhi kepadatan

  penduduk di kawasan berlorek?

  I kawasan industri utama negara

  II kemudahan infrastruktur yang banyak

  III bentuk muka bumi berbukit bukau

  IV perlombongan mineral petroleum

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 11

  26. Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang boleh menyebabkan kadar

  kelahiran rendah dalam sesebuah negara?

  I taraf pendidikan yang rendah

  II kahwin pada usia muda

  III amalan merancang keluarga

  IV wanita berkerjaya

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  27. Berdasarkan angka di atas, kira kadar kelahiran penduduk tahun tersebut?

  A. 23.67 bagi setiap 1000

  B. 26.37 bagi setiap 1000

  C. 27.36 bagi setiap 1000

  D. 26.67 bagi setiap 1000

  28. Peta 5 menunjukkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan.

  Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  Tahun 2000

  Jumlah penduduk = 24 500 000

  Jumlah Kelahiran Bayi = 580 000

 • 12

  Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama yang menyebabkan

  migrasi ke kawasan yang berlorek?

  I peluang kerja

  II kemudahan pendidikan

  III dasar kerajaan

  IV aktiviti pertanian

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  29. Antara berikut yang manakah menerangkan mengenai ciri-ciri penduduk

  berlebihan ?

  I keluasan tanah terhad

  II kadar buta huruf tinggi

  III kemiskinan rendah

  IV pengangguran rendah

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II danIII

  D. III dan IV

  30. Antara berikut yang manakah merupakan kesan yang akan dialami oleh negara

  yang mempunyai ciri-ciri penduduk seperti berikut?

  I jangka hayat meningkat

  II golongan tua ramai

  III lebihan tenaga kerja

  IV penggunaan teknologi tinggi

  A. I,II dan III

  B. I,II dan IV

  C. I,III dan IV

  D. II,III dan IV

  Taraf kesihatan yang tinggi

  Kad