modul geog standand 1 geografi

of 24 /24
MODUL PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 23/1 GEOGRAFI Kertas 1 1 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 5. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri. 6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan. Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak termasuk kulit [Lihat halaman sebelah SULIT

Upload: theeba86

Post on 26-Oct-2015

55 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Modul Geog Standand 1 Geografi

1

MODUL PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

23/1 GEOGRAFI Kertas 1

1 ¼ Jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi

setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas

jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak termasuk kulit

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Page 2: Modul Geog Standand 1 Geografi

2

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap

soalan pilih satu jawapan sahaja.

Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

Page 3: Modul Geog Standand 1 Geografi

3

1. Pernyataan manakah berkaitan dengan peta?

A. tanaman utama ialah padi

B. pembalakan sesuai dijalankan di Bt Tabut

C. kelapa sawit ditanam secara ladang

D. penduduk Kg Lahar bekerja sebagai nelayan

2. Bearing Bt Tabut RG 436191 dari masjid RG 473164 ialah

A. 40 °

B. 130 °

C 260 °

D. 305 °

3. Arah kedudukan kawasan paya dari Pekan Penaga ialah

A. tenggara

B. barat daya

C. timur laut

D. barat laut

4. Kawasan Hutan Simpan Bogak sesuai untuk dijadikan sebagai

A. kawasan pembalakan

B. kawasan pertanian kelapa sawit

C. kawasan hutan lipur

D. kawasan perumahan

5. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk cerun di puncak Bt Tabut ke B?

Page 4: Modul Geog Standand 1 Geografi

4

6. Kawasan hutan paya amat sesuai di tebus guna sebagai kawasan

A. kelapa sawit

B. ternakan ikan

C. padi

D. rekreasi

Soalan 7 berdasarkan graf di bawah.

Stesen X

7. Hujan maksimum di Stesen X pada bulan?

A Januari

B November

C Februari

D Disember

8. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peringkat hulu sungai?

A Delta

B Jeram

C Tasik ladam

D Lurah bentuk U

Page 5: Modul Geog Standand 1 Geografi

5

9. Berapakah jumlah import Malaysia dari United Kingdom pada tahun 2001?

A. 1 000 juta

B. 1 500 juta

C. 2 000 juta

D. 3 000 juta

10. Dimanakah lokasi pusat peranginan di bawah?

Bukit Fraser

Genting Highland

A. Banjaran Tahan

B. Banjaran Crocker

C. Banjaran Tama Abu

D. Banjaran Titiwangsa

11. Antara berikut ,yang manakah merupakan bentuk muka bumi sungai di peringkat

hilir?

Page 6: Modul Geog Standand 1 Geografi

6

12. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan tanah tinggi di Malaysia?

I tapak perindustrian

II kawasan pelancongan

III kawasan tadahan

IV sempadan negeri

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

13. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan Menam Chao Phraya

kepada Thailand?

I pengangkutan air utama

II sumber pengairan bagi pertanian

III sempadan negara utama

IV sumber perikanan utama

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

14. Apakah persamaan fungsi sungai di bawah?

A. Pengairan

B. Pengangkutan

C. Kawasan pelancongan

D. Penjanaan elektrik

15. Antara berikut yang manakah merupakan cara berkesan mengawal hakisan di

kawasan tanah tinggi?

I membuat teres

II menanam tanaman tutup bumi

III menggilirkan tanaman

IV menanam tanaman secara hidroponik

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Sg.Kinabatangan

Menam Chao Phraya

Page 7: Modul Geog Standand 1 Geografi

7

16. Antara berikut yang manakah merupakan langkah pemeliharaan alam sekitar

melalui kaedah biologi dalam akitiviti pertanian di Malaysia?

I penggunaan racun serangga

II penggunaan baja kimia

III penggunaan baja organik

IV penggunaan burung hantu

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

17. Peredaran bumi mengelilingi matahari mengikut orbitnya menyebabkan

A. kejadian siang dan malam

B. kejadian empat musim

C. pembiasan angin

D. air pasang dan surut

18. Antara berikut pasangan manakah benar?

19. Antara berikut , manakah merupakan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

di Malaysia?

I kedudukan

II angin monsun

III dikelilingi oleh laut

IV tumbuh-tumbuhan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Musim Hemisfera Utara

A Musim Bunga September - November

B Musim panas Jun - Ogos

C Musim Luruh Mac - Mei

D Musim Sejuk Jun - Ogos

Page 8: Modul Geog Standand 1 Geografi

8

20. Peta 1 menunjukkan tiupan angin monsun di Malaysia.

Peta 1 : MALAYSIA

Kawasan yang berlorek menerima hujan pada bulan?

A. November - Mac

B. September – April

C. Mei - September

D. April – November

21. Peta 2 di bawah menunjukkan kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan.

Peta 2 : DUNIA

Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan berlorek ?

I Pelancongan

II Pembalakan

III. Perlombongan petroleum

IV Memburu anjing laut

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Page 9: Modul Geog Standand 1 Geografi

9

22. Berikut adalah ciri – ciri tumbuhan semulajadi.

Antara berikut,hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan tersebut?

A. Hutan Hujan Tropika

B. Hutan Monsun Tropika

C. Hutan Konifer

D. Hutan Mediterranean

23. Antara berikut yang manakah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan hutan

paya bakau?

I suhu 18 °C

II pantai berpasir

III saliran buruk

IV kawasan rendah pinggir laut

A. I dan II

B. I,dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

24. Peta 3 menunjukkan lokasi tumbuh-tumbuhan semulajadi.

Malar hijau

Berakar banir

Peta 3 : ASIA TENGGARA

Page 10: Modul Geog Standand 1 Geografi

10

Apakah ciri-ciri hutan yang terdapat di negara-negara yang berlorek di atas ?

I Hutan yang tebal

II Lantai hutan yang jarang

III Menggugurkan daun pada musim kering

IV Kayu seperti jati dan penaga

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

25. Peta 4 menunjukkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan.

Peta 4 : SEMENANJUNG MALAYSIA

Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang mempengaruhi kepadatan

penduduk di kawasan berlorek?

I kawasan industri utama negara

II kemudahan infrastruktur yang banyak

III bentuk muka bumi berbukit bukau

IV perlombongan mineral petroleum

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Page 11: Modul Geog Standand 1 Geografi

11

26. Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang boleh menyebabkan kadar

kelahiran rendah dalam sesebuah negara?

I taraf pendidikan yang rendah

II kahwin pada usia muda

III amalan merancang keluarga

IV wanita berkerjaya

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

27. Berdasarkan angka di atas, kira kadar kelahiran penduduk tahun tersebut?

A. 23.67 bagi setiap 1000

B. 26.37 bagi setiap 1000

C. 27.36 bagi setiap 1000

D. 26.67 bagi setiap 1000

28. Peta 5 menunjukkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan.

Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA

Tahun 2000

Jumlah penduduk = 24 500 000

Jumlah Kelahiran Bayi = 580 000

Page 12: Modul Geog Standand 1 Geografi

12

Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama yang menyebabkan

migrasi ke kawasan yang berlorek?

I peluang kerja

II kemudahan pendidikan

III dasar kerajaan

IV aktiviti pertanian

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

29. Antara berikut yang manakah menerangkan mengenai ciri-ciri penduduk

berlebihan ?

I keluasan tanah terhad

II kadar buta huruf tinggi

III kemiskinan rendah

IV pengangguran rendah

A. I dan II

B. I dan IV

C. II danIII

D. III dan IV

30. Antara berikut yang manakah merupakan kesan yang akan dialami oleh negara

yang mempunyai ciri-ciri penduduk seperti berikut?

I jangka hayat meningkat

II golongan tua ramai

III lebihan tenaga kerja

IV penggunaan teknologi tinggi

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV

Taraf kesihatan yang tinggi

Kadar kelahiran rendah

Kadar kematian rendah

Page 13: Modul Geog Standand 1 Geografi

13

• Batu Caves, Selangor

• Mulu, Sarawak

31. Apakah persamaan yang dapat dikaitkan dengan kawasan di atas?

I gua batu kapur

II kawasan pelancongan

III sumber mineral utama

IV tempat keagamaan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

32. Manakah negara kurang penduduk?

I Jepun

II Sudan

III Australia

IV Kanada

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

33. Peta 6 menunjukkan migrasi penduduk.

Peta 6 : ASIA TENGGARA

33. Apakah faktor di Malaysia yang mendorong berlaku migrasi di atas?

I upah yang rendah

II keamanan dan kemakmuran

III banyak peluang pekerjaan

IV kos sara hidup yang tinggi

Page 14: Modul Geog Standand 1 Geografi

14

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

34. Apakah langkah yang dilakukan oleh negara Jepun untuk mengatasi kesesakan

lalu lintas di bandar Tokyo?

A. meninggikan kadar bayaran tol

B. melancarkan kempen kongsi kereta

C. membina sistem laluan lima lorong

D. mengehadkan jumlah kenderaan memasuki pusat bandar

35. Peta 7 menunjukkan kepadatan penduduk di sesebuah negara.

Negara X di dalam peta di atas mewakili

A penduduk berlebihan

B penduduk optimum

C penduduk kurang

D kadar migrasi

36. Lokasi di atas dapat dikaitkan dengan

A lombong bijih timah

B petempatan awal

C tanaman hawa sederhana

D pelabuhan perikanan

Lembah Bujang

Kota Tampan

Page 15: Modul Geog Standand 1 Geografi

15

37. Peta 8 menunjukkan kepadatan penduduk di sesebuah negara.

Peta 8 : DUNIA

38. Tamadun awal Mesir purba terletak di peta yang bertanda

A I

B II

C III

D IV

39. Pola petempatan berkelompok yang terawal dibangunkan oleh kerajaan banyak

terdapat di kawasan

A lembangan sungai

B kebun kecil getah

C tepi landasan kereta api

D rancangan pembangunan tanah (FELDA)

40. Antara berikut kawasan peranginan manakah yang terletak di Malaysia Timur ?

A Gua Niah

B Bukit Bendera

C Tanah Tinggi Cameron

D Tanah Tinggi Genting

Page 16: Modul Geog Standand 1 Geografi

16

Soalan 40 berpandukan rajah di bawah.

40 Pola petempatan dalam rajah terdapat di ?

A kebun kecil getah.

B ladang kelapa sawit.

C dusun buah-buahan.

D kawasan penanaman padi.

41 Tenaga suria sesuai dijadikan tenaga gantian di Malaysia kerana

A julat suhu harian besar.

B kos penyediaan rendah.

C alat ganti mudah diperolehi.

D pancaran matahari enam jam sehari.

42. MATRADE terlibat dalam sektor

A pertanian

B pengangkutan

C perlombongan

D perdagangan

Page 17: Modul Geog Standand 1 Geografi

17

pembinaan empangan hidroelektrik

pembinaan lebuh raya

pembukaan penempatan

43. Kesan utama aktiviti di atas ialah

A pendapatan negara meningkat

B spesis flora dan fauna akan bertambah

C keluasan hutan semakin berkurangan

D kawasan pelancongan bertambah

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah.

44. Apakah yang dilakukan oleh penduduk di kawasan berlorek pada penghujung

tahun?

A membaiki jala

B mengecap batik

C membuat keropok

D menanam tembakau

Peta 9 : SEMENANJUNG MALAYSIA

Page 18: Modul Geog Standand 1 Geografi

18

45. Mengapakah kawasan di atas berpenduduk padat?

A. pelabuhan

B. bandar diraja

C. perindustrian

D. perlombongan

Soalan 46 berdasakan peta di bawah.

Peta 9 : SEMENANJUNG MALAYSIA

46. Lebuh raya X menghubungkan Bandar-bandar berikut

A. Grik - Jeli

B. Bukit Kayu Hitam - Johor Bahru

C. Karak - Kuantan

D. Jabor - Kuala Terengganu

Tapah

Bidor

Sri Aman

47. Kawasan di atas penting untuk aktiviti perlombongan

A. Bauksit

B Bijih timah

C. Arang batu

D. .Kaolin.

Shah Alam

Bayan Lepas

Pasir Gudang

Page 19: Modul Geog Standand 1 Geografi

19

Peta 8 menunjukkan kepadatan penduduk di sesebuah negara.

48. Logam yang digunakan untuk membuat wayar pengalir elektrik banyak

dilombong di kawasan bertanda

A. I

B. II

C. III

D. IV

Soalan 49 berdasarkan rajah 1 di bawah.

49. Kemudahan dalam rajah di atas berkaitan dengan alat yang terdapat di

I Seremban

II Pulau Langkawi

III Melaka

IV Kota Kinabalu

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Rajah 1

Peta 8 : MALAYSIA

Page 20: Modul Geog Standand 1 Geografi

20

Soalan 5 berdasarkan gambar 2 di bawah.

Gambar 2

50. Antara berikut manakah sumber utama yang boleh diperoleh daripada gambar di

atas ?

51. Petempatan awal di dunia bermula di

I. lembangan Sungai Tigris- Euphrates

II. lembangan Sungai Indus

III. lembangan Sungai Hwang He

IV. lembangan Sungai Mekong

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D II,III dan IV

I Tumbuh-tumbuhan

II Hidupan liar

III Gas asli

IV Arang batu

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Page 21: Modul Geog Standand 1 Geografi

21

Soalan 52 berpandukan pernyataan di bawah.

Jemaluang

Sungai Lembing

52. Perkembangan petempatan kawasan di atas dikaitkan dengan kegiatan

A. perikanan.

B. pelancongan.

C. perindustrian.

D perlombongan.

53. Kawasan batu kapur utama di Malaysia ialah

A. Tapah, Perak

B. Kuala Lipis, Pahang

C. Baru Caves, Selangor

D. Temangan, Kelantan

Soalan 54 berdasarkan pernyataan di bawah.

54. Berdasarkan rajah di atas, sumber X ialah

A air

B tanih

C mineral

D tenaga suria

Soalan 55 berdasarkan penyataan di bawah.

55. Penyataan di atas merukjuk kepada aktiviti

A import

B eksport

C perniagaan runcit

Sumber yang tidak

boleh diperbaharui

Sumber X

Aktiviti membeli barang secara

pukal dan menjual barang

dalakuantiti yang kecil

Page 22: Modul Geog Standand 1 Geografi

22

D perniagaan borong

56. Antara berikut, yang manakah merupakan industri berasaskan sumber di

Malaysia?

A Kereta

B Simen

C Tekstil

D Kapal

57. Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dapat dikurangkan dengan

A mengalihkan kegiatan ekonomi ke kawasan luar bandar

B mengharamkan pengeksportan kayu balak

C mengimport sumber dari luar negara

D pendidikan alam sekitar

58. Jepun dan China melakukan rawatan sumber air untuk

A mengatasi masalah kekurangan air

B mengurangkan masalah pencemaran air

C mengurangkan tahap kemasinan air

D mengelak dari mengimport air dari negara luar

59. Tenaga suria berpotensi dibangunkan di Malaysia kerana

A modal banyak

B kepakaran tinggi

C kos pengeluaran rendah

D pancaran matahari sepanjang tahun

60 . Apakah kesan yang akan wujud tanpa kerjasama ekonomi antarabangsa?

A kekurangan modal

B kumber alam mengalami kepupusan

C kasaran domestik dapat ditingkatkan

D teknologi baru tidak dapat dihasilkan

Page 23: Modul Geog Standand 1 Geografi

23

SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN

SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN 1 C 31 B 2 D 32 B 3 B 33 D 4 C 34 C 5 D 35 D 6 C 36 B 7 A 37 B 8 C 38 D 9 B 39 A 10 D 40 D 11 D 41 D 12 C 42 D 13 A 43 C 14 B 44 A 15 A 45 C 16 D 46 B 17 B 47 D 18 B 48 D 19 C 49 C 20 A 50 A 21 C 51 A 22 A 52 D 23 D 53 C

Page 24: Modul Geog Standand 1 Geografi

24

24 D 54 C 25 A 55 D 26 D 56 B 27 A 57 D 28 A 58 B 29 A 59 D 30 B 60 D