modul geog standand 1 geografi

of 24/24
MODUL PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 23/1 GEOGRAFI Kertas 1 1 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 5. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri. 6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan. Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak termasuk kulit [Lihat halaman sebelah SULIT

Post on 26-Oct-2015

39 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  MODUL PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

  23/1 GEOGRAFI Kertas 1

  1 Jam Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi

  setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas

  jawapan objektif yang disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

  Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  5. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

  6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan.

  Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak termasuk kulit

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

 • 2

  Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan

  diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap

  soalan pilih satu jawapan sahaja.

  Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

 • 3

  1. Pernyataan manakah berkaitan dengan peta?

  A. tanaman utama ialah padi

  B. pembalakan sesuai dijalankan di Bt Tabut

  C. kelapa sawit ditanam secara ladang

  D. penduduk Kg Lahar bekerja sebagai nelayan

  2. Bearing Bt Tabut RG 436191 dari masjid RG 473164 ialah

  A. 40

  B. 130

  C 260

  D. 305

  3. Arah kedudukan kawasan paya dari Pekan Penaga ialah

  A. tenggara

  B. barat daya

  C. timur laut

  D. barat laut

  4. Kawasan Hutan Simpan Bogak sesuai untuk dijadikan sebagai

  A. kawasan pembalakan

  B. kawasan pertanian kelapa sawit

  C. kawasan hutan lipur

  D. kawasan perumahan

  5. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk cerun di puncak Bt Tabut ke B?

 • 4

  6. Kawasan hutan paya amat sesuai di tebus guna sebagai kawasan

  A. kelapa sawit

  B. ternakan ikan

  C. padi

  D. rekreasi

  Soalan 7 berdasarkan graf di bawah.

  Stesen X

  7. Hujan maksimum di Stesen X pada bulan?

  A Januari

  B November

  C Februari

  D Disember

  8. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peringkat hulu sungai?

  A Delta

  B Jeram

  C Tasik ladam

  D Lurah bentuk U

 • 5

  9. Berapakah jumlah import Malaysia dari United Kingdom pada tahun 2001?

  A. 1 000 juta

  B. 1 500 juta

  C. 2 000 juta

  D. 3 000 juta

  10. Dimanakah lokasi pusat peranginan di bawah?

  Bukit Fraser

  Genting Highland

  A. Banjaran Tahan

  B. Banjaran Crocker

  C. Banjaran Tama Abu

  D. Banjaran Titiwangsa

  11. Antara berikut ,yang manakah merupakan bentuk muka bumi sungai di peringkat hilir?

 • 6

  12. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan tanah tinggi di Malaysia?

  I tapak perindustrian

  II kawasan pelancongan

  III kawasan tadahan

  IV sempadan negeri

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  13. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan Menam Chao Phraya

  kepada Thailand?

  I pengangkutan air utama

  II sumber pengairan bagi pertanian

  III sempadan negara utama

  IV sumber perikanan utama

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  14. Apakah persamaan fungsi sungai di bawah?

  A. Pengairan

  B. Pengangkutan

  C. Kawasan pelancongan

  D. Penjanaan elektrik

  15. Antara berikut yang manakah merupakan cara berkesan mengawal hakisan di

  kawasan tanah tinggi?

  I membuat teres

  II menanam tanaman tutup bumi

  III menggilirkan tanaman

  IV menanam tanaman secara hidroponik

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  Sg.Kinabatangan

  Menam Chao Phraya

 • 7

  16. Antara berikut yang manakah merupakan langkah pemeliharaan alam sekitar

  melalui kaedah biologi dalam akitiviti pertanian di Malaysia?

  I penggunaan racun serangga

  II penggunaan baja kimia

  III penggunaan baja organik

  IV penggunaan burung hantu

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  17. Peredaran bumi mengelilingi matahari mengikut orbitnya menyebabkan

  A. kejadian siang dan malam

  B. kejadian empat musim

  C. pembiasan angin

  D. air pasang dan surut

  18. Antara berikut pasangan manakah benar?

  19. Antara berikut , manakah merupakan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

  di Malaysia?

  I kedudukan

  II angin monsun

  III dikelilingi oleh laut

  IV tumbuh-tumbuhan

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  Musim Hemisfera Utara

  A Musim Bunga September - November

  B Musim panas Jun - Ogos

  C Musim Luruh Mac - Mei

  D Musim Sejuk Jun - Ogos

 • 8

  20. Peta 1 menunjukkan tiupan angin monsun di Malaysia.

  Peta 1 : MALAYSIA

  Kawasan yang berlorek menerima hujan pada bulan?

  A. November - Mac

  B. September April C. Mei - September

  D. April November

  21. Peta 2 di bawah menunjukkan kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan.

  Peta 2 : DUNIA

  Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan berlorek ?

  I Pelancongan

  II Pembalakan

  III. Perlombongan petroleum

  IV Memburu anjing laut

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 9

  22. Berikut adalah ciri ciri tumbuhan semulajadi.

  Antara berikut,hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan tersebut?

  A. Hutan Hujan Tropika B. Hutan Monsun Tropika C. Hutan Konifer D. Hutan Mediterranean

  23. Antara berikut yang manakah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan hutan

  paya bakau?

  I suhu 18 C

  II pantai berpasir

  III saliran buruk

  IV kawasan rendah pinggir laut

  A. I dan II

  B. I,dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  24. Peta 3 menunjukkan lokasi tumbuh-tumbuhan semulajadi.

  Malar hijau

  Berakar banir

  Peta 3 : ASIA TENGGARA

 • 10

  Apakah ciri-ciri hutan yang terdapat di negara-negara yang berlorek di atas ?

  I Hutan yang tebal

  II Lantai hutan yang jarang

  III Menggugurkan daun pada musim kering

  IV Kayu seperti jati dan penaga

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  25. Peta 4 menunjukkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan.

  Peta 4 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang mempengaruhi kepadatan

  penduduk di kawasan berlorek?

  I kawasan industri utama negara

  II kemudahan infrastruktur yang banyak

  III bentuk muka bumi berbukit bukau

  IV perlombongan mineral petroleum

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 11

  26. Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang boleh menyebabkan kadar

  kelahiran rendah dalam sesebuah negara?

  I taraf pendidikan yang rendah

  II kahwin pada usia muda

  III amalan merancang keluarga

  IV wanita berkerjaya

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  27. Berdasarkan angka di atas, kira kadar kelahiran penduduk tahun tersebut?

  A. 23.67 bagi setiap 1000

  B. 26.37 bagi setiap 1000

  C. 27.36 bagi setiap 1000

  D. 26.67 bagi setiap 1000

  28. Peta 5 menunjukkan kepadatan penduduk di sesuatu kawasan.

  Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  Tahun 2000

  Jumlah penduduk = 24 500 000

  Jumlah Kelahiran Bayi = 580 000

 • 12

  Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama yang menyebabkan

  migrasi ke kawasan yang berlorek?

  I peluang kerja

  II kemudahan pendidikan

  III dasar kerajaan

  IV aktiviti pertanian

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  29. Antara berikut yang manakah menerangkan mengenai ciri-ciri penduduk

  berlebihan ?

  I keluasan tanah terhad

  II kadar buta huruf tinggi

  III kemiskinan rendah

  IV pengangguran rendah

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II danIII

  D. III dan IV

  30. Antara berikut yang manakah merupakan kesan yang akan dialami oleh negara

  yang mempunyai ciri-ciri penduduk seperti berikut?

  I jangka hayat meningkat

  II golongan tua ramai

  III lebihan tenaga kerja

  IV penggunaan teknologi tinggi

  A. I,II dan III

  B. I,II dan IV

  C. I,III dan IV

  D. II,III dan IV

  Taraf kesihatan yang tinggi

  Kadar kelahiran rendah

  Kadar kematian rendah

 • 13

  Batu Caves, Selangor Mulu, Sarawak

  31. Apakah persamaan yang dapat dikaitkan dengan kawasan di atas?

  I gua batu kapur

  II kawasan pelancongan

  III sumber mineral utama

  IV tempat keagamaan

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  32. Manakah negara kurang penduduk?

  I Jepun

  II Sudan

  III Australia

  IV Kanada

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  33. Peta 6 menunjukkan migrasi penduduk.

  Peta 6 : ASIA TENGGARA

  33. Apakah faktor di Malaysia yang mendorong berlaku migrasi di atas?

  I upah yang rendah

  II keamanan dan kemakmuran

  III banyak peluang pekerjaan

  IV kos sara hidup yang tinggi

 • 14

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

  34. Apakah langkah yang dilakukan oleh negara Jepun untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di bandar Tokyo?

  A. meninggikan kadar bayaran tol

  B. melancarkan kempen kongsi kereta

  C. membina sistem laluan lima lorong

  D. mengehadkan jumlah kenderaan memasuki pusat bandar

  35. Peta 7 menunjukkan kepadatan penduduk di sesebuah negara.

  Negara X di dalam peta di atas mewakili

  A penduduk berlebihan

  B penduduk optimum

  C penduduk kurang

  D kadar migrasi

  36. Lokasi di atas dapat dikaitkan dengan

  A lombong bijih timah

  B petempatan awal

  C tanaman hawa sederhana

  D pelabuhan perikanan

  Lembah Bujang

  Kota Tampan

 • 15

  37. Peta 8 menunjukkan kepadatan penduduk di sesebuah negara.

  Peta 8 : DUNIA

  38. Tamadun awal Mesir purba terletak di peta yang bertanda

  A I

  B II

  C III

  D IV

  39. Pola petempatan berkelompok yang terawal dibangunkan oleh kerajaan banyak terdapat di kawasan

  A lembangan sungai

  B kebun kecil getah

  C tepi landasan kereta api

  D rancangan pembangunan tanah (FELDA)

  40. Antara berikut kawasan peranginan manakah yang terletak di Malaysia Timur ?

  A Gua Niah

  B Bukit Bendera

  C Tanah Tinggi Cameron

  D Tanah Tinggi Genting

 • 16

  Soalan 40 berpandukan rajah di bawah.

  40 Pola petempatan dalam rajah terdapat di ?

  A kebun kecil getah.

  B ladang kelapa sawit.

  C dusun buah-buahan.

  D kawasan penanaman padi.

  41 Tenaga suria sesuai dijadikan tenaga gantian di Malaysia kerana

  A julat suhu harian besar.

  B kos penyediaan rendah.

  C alat ganti mudah diperolehi.

  D pancaran matahari enam jam sehari.

  42. MATRADE terlibat dalam sektor

  A pertanian

  B pengangkutan

  C perlombongan

  D perdagangan

 • 17

  pembinaan empangan hidroelektrik

  pembinaan lebuh raya

  pembukaan penempatan

  43. Kesan utama aktiviti di atas ialah

  A pendapatan negara meningkat

  B spesis flora dan fauna akan bertambah

  C keluasan hutan semakin berkurangan

  D kawasan pelancongan bertambah

  Soalan 44 berdasarkan peta di bawah.

  44. Apakah yang dilakukan oleh penduduk di kawasan berlorek pada penghujung

  tahun?

  A membaiki jala

  B mengecap batik

  C membuat keropok

  D menanam tembakau

  Peta 9 : SEMENANJUNG MALAYSIA

 • 18

  45. Mengapakah kawasan di atas berpenduduk padat?

  A. pelabuhan

  B. bandar diraja

  C. perindustrian

  D. perlombongan

  Soalan 46 berdasakan peta di bawah.

  Peta 9 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  46. Lebuh raya X menghubungkan Bandar-bandar berikut

  A. Grik - Jeli

  B. Bukit Kayu Hitam - Johor Bahru

  C. Karak - Kuantan

  D. Jabor - Kuala Terengganu

  Tapah

  Bidor

  Sri Aman

  47. Kawasan di atas penting untuk aktiviti perlombongan

  A. Bauksit

  B Bijih timah

  C. Arang batu

  D. .Kaolin.

  Shah Alam

  Bayan Lepas

  Pasir Gudang

 • 19

  Peta 8 menunjukkan kepadatan penduduk di sesebuah negara.

  48. Logam yang digunakan untuk membuat wayar pengalir elektrik banyak

  dilombong di kawasan bertanda

  A. I

  B. II

  C. III

  D. IV

  Soalan 49 berdasarkan rajah 1 di bawah.

  49. Kemudahan dalam rajah di atas berkaitan dengan alat yang terdapat di

  I Seremban

  II Pulau Langkawi

  III Melaka

  IV Kota Kinabalu

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Rajah 1

  Peta 8 : MALAYSIA

 • 20

  Soalan 5 berdasarkan gambar 2 di bawah.

  Gambar 2

  50. Antara berikut manakah sumber utama yang boleh diperoleh daripada gambar di

  atas ?

  51. Petempatan awal di dunia bermula di

  I. lembangan Sungai Tigris- Euphrates

  II. lembangan Sungai Indus

  III. lembangan Sungai Hwang He

  IV. lembangan Sungai Mekong

  A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D II,III dan IV

  I Tumbuh-tumbuhan

  II Hidupan liar

  III Gas asli

  IV Arang batu

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 21

  Soalan 52 berpandukan pernyataan di bawah.

  Jemaluang

  Sungai Lembing

  52. Perkembangan petempatan kawasan di atas dikaitkan dengan kegiatan

  A. perikanan.

  B. pelancongan.

  C. perindustrian.

  D perlombongan.

  53. Kawasan batu kapur utama di Malaysia ialah

  A. Tapah, Perak

  B. Kuala Lipis, Pahang

  C. Baru Caves, Selangor

  D. Temangan, Kelantan

  Soalan 54 berdasarkan pernyataan di bawah.

  54. Berdasarkan rajah di atas, sumber X ialah

  A air

  B tanih

  C mineral

  D tenaga suria

  Soalan 55 berdasarkan penyataan di bawah.

  55. Penyataan di atas merukjuk kepada aktiviti

  A import

  B eksport

  C perniagaan runcit

  Sumber yang tidak

  boleh diperbaharui

  Sumber X

  Aktiviti membeli barang secara

  pukal dan menjual barang

  dalakuantiti yang kecil

 • 22

  D perniagaan borong

  56. Antara berikut, yang manakah merupakan industri berasaskan sumber di

  Malaysia?

  A Kereta

  B Simen

  C Tekstil

  D Kapal

  57. Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dapat dikurangkan dengan

  A mengalihkan kegiatan ekonomi ke kawasan luar bandar

  B mengharamkan pengeksportan kayu balak

  C mengimport sumber dari luar negara

  D pendidikan alam sekitar

  58. Jepun dan China melakukan rawatan sumber air untuk

  A mengatasi masalah kekurangan air

  B mengurangkan masalah pencemaran air

  C mengurangkan tahap kemasinan air

  D mengelak dari mengimport air dari negara luar

  59. Tenaga suria berpotensi dibangunkan di Malaysia kerana

  A modal banyak

  B kepakaran tinggi

  C kos pengeluaran rendah

  D pancaran matahari sepanjang tahun

  60 . Apakah kesan yang akan wujud tanpa kerjasama ekonomi antarabangsa?

  A kekurangan modal

  B kumber alam mengalami kepupusan

  C kasaran domestik dapat ditingkatkan

  D teknologi baru tidak dapat dihasilkan

 • 23

  SOALAN TAMAT

  SKEMA JAWAPAN

  SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN 1 C 31 B 2 D 32 B 3 B 33 D 4 C 34 C 5 D 35 D 6 C 36 B 7 A 37 B 8 C 38 D 9 B 39 A 10 D 40 D 11 D 41 D 12 C 42 D 13 A 43 C 14 B 44 A 15 A 45 C 16 D 46 B 17 B 47 D 18 B 48 D 19 C 49 C 20 A 50 A 21 C 51 A 22 A 52 D 23 D 53 C

 • 24

  24 D 54 C 25 A 55 D 26 D 56 B 27 A 57 D 28 A 58 B 29 A 59 D 30 B 60 D