modul geog cemerlang

Click here to load reader

Post on 20-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geo F3

TRANSCRIPT

 • 1

  Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi

  tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

  Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

 • 2

  1. Apakah bentuk muka bumi dalam Rujukan Grid 2335?

  A Delta

  B Jeram

  C Pulau

  D Beting Pasir

  2 Berapakah panjang jalan raya dari jambatan Kampung Bayam ( RG263335) ke

  simpang Kampung Manis (RG293361) ?

  A 9.5 km

  B 17.0 km

  C 22.0 km

  D 30.0 km

  3 Bearing sukuan sekolah (RG250330) dari masjid (RG280360) ialah

  A U 45 B

  B S 45 B

  C U 55 T

  D S 55 B

  4 Keluasan kawasan penanaman padi dalam peta ialah

  A 8.5 km

  B 9.0 km

  C 22.0 km

  D 25.0 km

  5 Ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta adalah

  I hutan

  II kelapa sawit

  III pokok getah

  IV paya bakau

 • 3

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  6 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan peta.

  I padi ditanam di bahagian selatan

  II sungai Telipot mengalir ke arah tenggara

  III kawasan tanah tinggi terletak di sebelah utara

  IV perkampungan nelayan berada di bahagian barat laut

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Y Z

  (20 B) (40 T)

  (2.00 pagi)

  Rajah 1

  7 Waktu tempatan di Z ialah

  A 6.00 pagi

  B 10.00 pagi

  C 12.00 tengahari

  D 6.00 petang

 • 4

  Jadual 1 di bawah menunjukkan suhu tahunan di bandar W.

  Bulan

  J

  F

  M

  A

  M

  J

  J

  O

  S

  O

  N

  D

  Suhu

  ( C)

  4

  6

  7

  13

  18

  22

  22

  19

  16

  10

  5

  -1

  Jadual 1

  8 Berapakah julat suhu tahunan bagi bandar W?

  A -1 C

  B 5 C

  C 21 C

  D 23 C

  9 Bentuk muka bumi dalam Peta 1 hasil daripada proses

  Peta

  Peta 1 : MALAYSIA

  A hakisan

  B lipatan

  C pemendapan

  D pengangkutan

 • 5

  10 Kombinasi manakah yang benar tentang sungai dan sempadan negeri?

  Sungai Sempadan negeri

  A Endau Pahang - Terengganu

  B Bernam Selangor - Perak

  C Padas Sabah - Sarawak

  D Kerian Kedah - Perlis

  11 Mengapakah kaedah pertanian dalam Rajah 5, dijalankan di Pulau Jawa?

  Rajah 2

  A kawasan pertanian terhad

  B kekurangan tenaga buruh

  C meratakan kawasan berbukit

  D mewujudkan sistem pengairan

  12 Berdasarkan maklumat di bawah, apakah X?

  A Hujan asid

  B Pulau haba

  C Tanih subur

  D Peningkatan suhu

  Penebangan hutan Muka bumi terdedah X

 • 6

  13 Apakah langkah-langkah mengurangkan kesan berikut?

  I penanaman semula hutan

  II penggunaan kaedah biologi dalam pertanian

  III pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi

  IV penerokaan tanah untuk pertanian secara besar-besaran

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  14 Di kawasan manakah terdapat banyak pola saliran seperti dalam rajah berikut?

  Rajah 3

  A Tanah tinggi C Pinggir pantai

  B Tanah pamah D Bukit batu kapur

  15 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim luruh?

  A berlaku pada 21 Mac

  B berlaku pada 23 September

  C matahari tegak di Garisan Jadi

  D siang lebih panjang daripada malam

  Kegiatan manusia akan memberi kesan buruk terhadap

  alam sekitar

 • 7

  16 Apakah kejadian yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan seperti

  Rajah 4

  A solstis musim sejuk

  B solstis musim panas

  C ekuinoks musim luruh

  D ekuinoks musim bunga

  17 Antara yang berikut, yang manakah ciri iklim Khatulistiwa?

  A taburan hujan sekata

  B julat suhu tahunan besar

  C terdapat musim kering yang nyata

  D panas dan lembap sepanjang tahun

  18 Bilakah nelayan di Pantai Timur Semenanjung Malaysia tidak dapat ke laut untuk

  menangkap ikan?

  A April-Mei

  B Mei-September

  C November-Mac

  D September Oktober

  Kutub utara

  Pancaran Matahari

  Kutub selatan

 • 8

  19 Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keadaan seperti dalam jadual di

  bawah?

  A ketinggian

  B garis lintang

  C litupan awan

  D angin monsun

  20 Maklumat di bawah merujuk kepada kawasan dalam Peta 2 yang beranda

  Peta 2 : DUNIA

  Negara Ciri

  Malaysia Malam : suhu panas

  Gurun Thar Malam : suhu sejuk

  Hujan tahunan kurang daripada 250 mm

  Sejuk dan kering sepanjang tahun

  A

  B

  C

  D

 • 9

  21 Kegiatan ekonomi utama penduduk pada musim sejuk di kawasan berlorek dalam

  Peta 3 ialah

  Peta 3 : DUNIA

  A pertanian C pelancongan

  B perikanan D pembalakan

  22 Apakah yang menyebabkan berlakunya hujan asid?

  A penebangan hutan

  B pembakaran bahan api fosil

  C pembinaan bangunan konkrit

  D penggunaan semburan aerosol

  23 Apakah kepentingan hutan paya air masin?

  I kawasan tadahan

  II mencegah hakisan

  III kawasan ekopelancongan

  IV tempat pembiakan hidupan laut

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Peta 3 : DUNIA

 • 10

  24 Apakah kesan kegiatan berikut terhadap alam sekitar?

  A Jerebu

  B Hujan asid

  C Pulau Haba

  D Penipisan lapisan ozon

  25 Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Malaysia?

  A mewartakan hutan simpan

  B mewujudkan ladang hutan

  C menjalankan rawatan silvikultur

  D melakukan penghutanan semula

  26 Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

  A aktiviti pertanian

  B petempatan awal

  C kegiatan perlombongan

  D berhampiran dengan pelabuhan

  Tanjung Karang Selangor

  Dataran Kelantan - Kelantan

  Penggunaan kapal terbang supersonik

  Ujian nuklear

 • 11

  27 Maklumat berikut berkaitan dengan migrasi.

  Apakah jenis migrasi tersebut?

  A Imigrasi

  B Emigrasi