modul geog cemerlang

of 24/24
1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

Post on 20-Oct-2015

32 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geo F3

TRANSCRIPT

 • 1

  Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi

  tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

  Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

 • 2

  1. Apakah bentuk muka bumi dalam Rujukan Grid 2335?

  A Delta

  B Jeram

  C Pulau

  D Beting Pasir

  2 Berapakah panjang jalan raya dari jambatan Kampung Bayam ( RG263335) ke

  simpang Kampung Manis (RG293361) ?

  A 9.5 km

  B 17.0 km

  C 22.0 km

  D 30.0 km

  3 Bearing sukuan sekolah (RG250330) dari masjid (RG280360) ialah

  A U 45 B

  B S 45 B

  C U 55 T

  D S 55 B

  4 Keluasan kawasan penanaman padi dalam peta ialah

  A 8.5 km

  B 9.0 km

  C 22.0 km

  D 25.0 km

  5 Ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta adalah

  I hutan

  II kelapa sawit

  III pokok getah

  IV paya bakau

 • 3

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  6 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan peta.

  I padi ditanam di bahagian selatan

  II sungai Telipot mengalir ke arah tenggara

  III kawasan tanah tinggi terletak di sebelah utara

  IV perkampungan nelayan berada di bahagian barat laut

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Y Z

  (20 B) (40 T)

  (2.00 pagi)

  Rajah 1

  7 Waktu tempatan di Z ialah

  A 6.00 pagi

  B 10.00 pagi

  C 12.00 tengahari

  D 6.00 petang

 • 4

  Jadual 1 di bawah menunjukkan suhu tahunan di bandar W.

  Bulan

  J

  F

  M

  A

  M

  J

  J

  O

  S

  O

  N

  D

  Suhu

  ( C)

  4

  6

  7

  13

  18

  22

  22

  19

  16

  10

  5

  -1

  Jadual 1

  8 Berapakah julat suhu tahunan bagi bandar W?

  A -1 C

  B 5 C

  C 21 C

  D 23 C

  9 Bentuk muka bumi dalam Peta 1 hasil daripada proses

  Peta

  Peta 1 : MALAYSIA

  A hakisan

  B lipatan

  C pemendapan

  D pengangkutan

 • 5

  10 Kombinasi manakah yang benar tentang sungai dan sempadan negeri?

  Sungai Sempadan negeri

  A Endau Pahang - Terengganu

  B Bernam Selangor - Perak

  C Padas Sabah - Sarawak

  D Kerian Kedah - Perlis

  11 Mengapakah kaedah pertanian dalam Rajah 5, dijalankan di Pulau Jawa?

  Rajah 2

  A kawasan pertanian terhad

  B kekurangan tenaga buruh

  C meratakan kawasan berbukit

  D mewujudkan sistem pengairan

  12 Berdasarkan maklumat di bawah, apakah X?

  A Hujan asid

  B Pulau haba

  C Tanih subur

  D Peningkatan suhu

  Penebangan hutan Muka bumi terdedah X

 • 6

  13 Apakah langkah-langkah mengurangkan kesan berikut?

  I penanaman semula hutan

  II penggunaan kaedah biologi dalam pertanian

  III pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi

  IV penerokaan tanah untuk pertanian secara besar-besaran

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  14 Di kawasan manakah terdapat banyak pola saliran seperti dalam rajah berikut?

  Rajah 3

  A Tanah tinggi C Pinggir pantai

  B Tanah pamah D Bukit batu kapur

  15 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim luruh?

  A berlaku pada 21 Mac

  B berlaku pada 23 September

  C matahari tegak di Garisan Jadi

  D siang lebih panjang daripada malam

  Kegiatan manusia akan memberi kesan buruk terhadap

  alam sekitar

 • 7

  16 Apakah kejadian yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan seperti

  Rajah 4

  A solstis musim sejuk

  B solstis musim panas

  C ekuinoks musim luruh

  D ekuinoks musim bunga

  17 Antara yang berikut, yang manakah ciri iklim Khatulistiwa?

  A taburan hujan sekata

  B julat suhu tahunan besar

  C terdapat musim kering yang nyata

  D panas dan lembap sepanjang tahun

  18 Bilakah nelayan di Pantai Timur Semenanjung Malaysia tidak dapat ke laut untuk

  menangkap ikan?

  A April-Mei

  B Mei-September

  C November-Mac

  D September Oktober

  Kutub utara

  Pancaran Matahari

  Kutub selatan

 • 8

  19 Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keadaan seperti dalam jadual di

  bawah?

  A ketinggian

  B garis lintang

  C litupan awan

  D angin monsun

  20 Maklumat di bawah merujuk kepada kawasan dalam Peta 2 yang beranda

  Peta 2 : DUNIA

  Negara Ciri

  Malaysia Malam : suhu panas

  Gurun Thar Malam : suhu sejuk

  Hujan tahunan kurang daripada 250 mm

  Sejuk dan kering sepanjang tahun

  A

  B

  C

  D

 • 9

  21 Kegiatan ekonomi utama penduduk pada musim sejuk di kawasan berlorek dalam

  Peta 3 ialah

  Peta 3 : DUNIA

  A pertanian C pelancongan

  B perikanan D pembalakan

  22 Apakah yang menyebabkan berlakunya hujan asid?

  A penebangan hutan

  B pembakaran bahan api fosil

  C pembinaan bangunan konkrit

  D penggunaan semburan aerosol

  23 Apakah kepentingan hutan paya air masin?

  I kawasan tadahan

  II mencegah hakisan

  III kawasan ekopelancongan

  IV tempat pembiakan hidupan laut

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Peta 3 : DUNIA

 • 10

  24 Apakah kesan kegiatan berikut terhadap alam sekitar?

  A Jerebu

  B Hujan asid

  C Pulau Haba

  D Penipisan lapisan ozon

  25 Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Malaysia?

  A mewartakan hutan simpan

  B mewujudkan ladang hutan

  C menjalankan rawatan silvikultur

  D melakukan penghutanan semula

  26 Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

  A aktiviti pertanian

  B petempatan awal

  C kegiatan perlombongan

  D berhampiran dengan pelabuhan

  Tanjung Karang Selangor

  Dataran Kelantan - Kelantan

  Penggunaan kapal terbang supersonik

  Ujian nuklear

 • 11

  27 Maklumat berikut berkaitan dengan migrasi.

  Apakah jenis migrasi tersebut?

  A Imigrasi

  B Emigrasi

  C Transmigrasi

  D Migrasi Dalaman

  28 Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan berikut?

  A Pertanian

  B Pelancongan

  C Perindustrian

  D Perlombongan

  29 Maklumat berikut ialah mengenai dasar kerajaan dalam aspek kependudukan di

  Malaysia

  Rajah 5

  X dalam Rajah 5 berkait dengan

  A peningkatan kesihatan bayi

  C faktor kadar kelahiran rendah

  D kaedah perancangan keluarga

  D masalah dialami kanak-kanak sekarang

  X

  Doktor muda Suntikan imunisasi

  Klinik desa

  Mr Kawasaki dari Jepun bekerja di kilang Honda di Malaysia

  Pasir Gudang, Johor

  Shah Alam, Selangor

 • 12

  30 Berikut ialah pola migrasi yang terjadi di Malaysia

  Rajah 6

  Antara berikut, manakah faktor tarikan migrasi tersebut?

  I kos hidup rendah

  II peluang pendidikan luas

  III pendapatan lebih lumayan

  IV dasar kerajaan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  31 Kombinasi manakah yang benar tentang lokasi pelabuhan yang bertanda dalam

  Peta 4 dan fungsinya.

  Peta 4 : MALAYSIA I pelabuhan perikanan

  II pelabuhan ketenteraan

  Luar

  bandar

  Kuala

  Lumpur

  I II

  1V

  III

 • 13

  III pelabuhan kayu balak

  IV pelabuhan petroleum dan gas asli

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Rajah 7

  32 Sistem pengangkutan di atas terdapat di Lembah Klang untuk

  I mengurangkan kesesakan lalulintas

  II mengurangkan bilangan kenderaan awan

  III mengurangkan kos pengangkutan

  IV menjimatkan masa

  A I dan II C II dan III

  B I dan IV D III dan IV

  33 Perkhidmatan tele-perubatan telah dilaksanakan di Hospital Selayang bagi

  tujuan

  A perkongsian pintar kepakaran doktor

  B menghadkan keperluan doktor pakar

  C mengurangkan kos perubatan

  D kos rawatan percuma

 • 14

  34 Peta 5 menunjukkan lokasi petempatan awal dunia

  .

  Peta 1 : DUNIA

  Peta 5 : DUNIA

  Lokasi petempatan awal tamadun Mesopotamia terletak di kawasan bertanda

  A I

  B II

  C III

  D IV

  35 Apakah faktor utama yang mempengaruhi petempatan berikut.

  A Governan

  B Pengangkutan

  C Kegiatan ekonomi

  D Bentuk muka bumi

  36 Berikut adalah jenis-jenis pengangkutan di Malaysia

  Mengapakah sistem pengangkutan seperti di atas diperkenalkan?

  LRT

  Komuter

  Monorel

  FELDA Jengka, Pahang

  FELDA Gugusan Sahabat, Sabah

 • 15

  A mengurangkan kos perjalanan

  B memajukan industri pelancongan

  C mengurangkan kesesakan lalu lintas

  D mempelbagaikan perkhidmatan pengangkutan

  37 Perkembangan sistem pengangkutan di Lembah Kelang lebih tertumpu kepada

  pembaharuan pengangkutan awam bagi menyelesaikan masalah

  A kekurangan bas mini

  B kesesakan waktu puncak

  C harga tambang kenderaan awam yang mahal

  D kekurangan pekerja di sektor pengangkutan

  38 Apakah langkah-langkah lain yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah di

  di bawah?

  Rajah 8

  I menghadkan bilangan kenderaan persendirian

  II meningkatkan penggunaan kenderaan awam

  III pemantauan kualiti udara di seluruh negara

  IV pembinaan jalan raya bertingkat

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 16

  39 Perkembangan dalam sistem perhubungan seperti MEASAT I dan MEASAT II

  menyebabkan

  A sistem pengangkutan LRT di perkenalkan

  B industri ringan berkembang dengan pesat di Malaysia

  C Mamat dapat berbual dengan ibunya melalui telefon bimbit

  D tambang sistem pengangkutan awam menjadi semakin murah

  40 Maklumat berikut berkaitan dengan salah satu langkah pengurusan sumber.

  Apakah proses pemuliharaan berkenaan?

  A mewujudkan Taman Negara

  B mewujudkan hutan simpan

  C mewujudkan hutan lipur

  D rawatan silvikultur

  41 Antara berikut yang manakah langkah untuk memelihara alam sekitar?

  I menurunkan cukai kenderaan

  II menambah penggunaan buku

  III menguat kuasakan undang-undang

  IV mengguna semula bahan terbuang

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  42 Berdasarkan maklumat di bawah apakah kesan kegiatan ekonomi di bawah

  terhadap alam sekitar?

  Pokok tidak bernilai dan bersaing ditebas, diracun dan digelang.

  Perindustrian

  Pembalakan

 • 17

  I hujan asid

  II pencemaran air sungai

  III kepupusan flora dan fauna

  IV penurunan gas karbon dioksida

  A I,II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  43 Apakah potensi kegiatan ekonomi di lokasi berikut?

  A Pertanian

  B Pelancongan

  C Perindustrian

  D Perlombongan

  44 Peta 6 menunjukkan lokasi sumber tenaga alternatif.

  Peta 10

  Peta 6: DUNIA

  Kawasan manakah di peta yang berkaitan dengan pernyataan di atas?

  A I

  Desaru

  Batu Feringgi

  pereputan sisa pertanian, najis haiwan

  untuk memasak dan menyalakan lampu

 • 18

  B II

  C III

  D IV

  45 Kawasan X dan Y dalam Peta 7 menunjukkan lokasi kegiatan ekonomi.

  Peta 7: MALAYSIA

  Apakah persamaan fungsi kegiatan ekonomi tersebut?

  A pusat pelancongan

  B pusat industri desa

  C pusat penapisan petroleum

  D pusat pengumpulan hasil pertanian

  46 Peta 8 menunjukkan pusat industri di Malaysia

  Peta 8 : MALAYSIA

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  I

  II IV

  I

  III

 • 19

  Antara yang berikut kawasan yang manakah pusat industri automotif dalam

  Peta 8 di atas?

  A I

  B II

  C III

  D IV

  47 Apakah sumber bahan mentah yang menghasilkan aluminium

  A emas

  B koalin

  C bauksit

  D petroleum

  48 Kombinasi manakah yang benar tentang jenis tanih dan tanaman.

  4949 Foto berikut menunjukkan sejenis alat untuk menghasilkan sumber

  tenaga

  Foto 1

  Sumber tenaga yang dapat dihasilkan menggunakan alat tersebut

  Jenis tanih Tanaman

  A Pasir Kelapa sawit

  B Beris Tembakau

  C Aluvium Koko

  D Tanah liat Kelapa

 • 20

  banyak terdapat di negara

  A China

  B Iceland

  C Belanda

  D Perancis

  50 Bagaimanakah kerajaan Jepun menguruskan sumber airnya ?

  I mengorek dasar tasik

  II membina banyak empangan

  III membuat penyelidikan dan pembangunan

  IV mengimport air mentah dari negara China

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  51 Antara berikut, yang manakah merupakan konsep mencari sumber alternatif baru?

  A meneroka kawasan baru

  B meningkatkan had pengeluaran

  C mengimport sumber dari negara luar

  D kenderaan menggunakan tenaga suria

  52 Antara berikut, yang manakah dikaitkan dengan Pembangunan Lestari?

  A penanaman semula hutan

  B peneroka lebih banyak kawasan balak

  C pembina lebih banyak rumah kos rendah

  D meluaskan pasaran kenderaan nasional ke negara luar

  53 Di manakah tanaman tebu diusahakan secara besar-besaran?

  A Oya, Sarawak

  B Chuping, Perlis

 • 21

  C Temerloh, Pahang

  D Kundasang , Sabah

  54 Apakah kaedah kawalan biologi yang digunakan untuk mengawal makhluk

  perosak di ladang kelapa sawit.

  A Tikus

  B Lembu

  C Ulat karung

  D Burung hantu

  55 Apakah kepentingan mewartakan hutan simpan di negara kita?

  I memelihara kawasan tadahan

  II mengekalkan habitat haiwan

  III menjaga kehidupan orang asli

  IV memudahkan kerajaan meneroka kawasan balak

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  56 Mengapakah spesis tumbuhan di bawah di tanam di ladang hutan?

  A kayu keras

  B permintaan tinggi

  C tumbesaran cepat

  D tahan serangan penyakit

  Batai

  Akasia

  Yemane

 • 22

  57 Apakah jenis aktiviti yang diikuti oleh delegasi merujuk kepada penyataan

  di bawah.

  A pelancongan tema

  B pelancongan MICE

  C pelancongan pendidikan

  D pelancongan bandaraya dan warisan

  58 Apakah tugas utama Pertubuhan Negara-negara Pengeluar Petroleum?

  A memulihara sumber petroleum

  B mengitar semula sumber petroleum

  C menebus guna kawasan perlombongan petroleum sesebuah negara

  D menetapkan kuantiti petroleum yang boleh dikeluarkan oleh setiap negara

  59 Kombinasi manakah yang benar mengenai negara dan program kitar semula yang

  dijalankan?

  Negara Program Kitar Semula

  A Denmark Program 4-in 1

  B Jerman Green Dot

  C Taiwan Subsidi Sisa

  D Jepun NeWater

  60 Apakah kerjasama serantau yang dianggotai oleh Malaysia?

  A OIC

  B WTO

  C ASEAN

  D IMT-GT

  Delegasi Antarabangsa

  Menghadiri Persidangan Langkawi International Dialog (LID)

  Di bawa melawat tempat-tempat menarik

 • 23

  SKEMA JAWAPAN

  1 D 31 D

  2 A 32 B

  3 B 33 A

  4 C 34 C

  5 B 35 A

  6 A 36 C

  7 A 37 B

  8 D 38 A

  9 B 39 C

  10 B 40 D

  11 A 41 D

  12 D 42 A

  13 A 43 B

  14 B 44 C

  15 B 45 C

  16 A 46 C

  17 D 47 C

  18 C 48 B

  19 C 49 C

  20 B 50 A

  21 D 51 D

  22 B 52 A

  23 D 53 B

  24 D 54 D

  25 A 55 A

  26 A 56 C

  27 A 57 B

  28 C 58 D

  29 A 59 B

  30 C 60 C

 • 24