modul geog cemerlang

of 24 /24
1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

Upload: lccjane8504

Post on 20-Oct-2015

46 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geo F3

TRANSCRIPT

Page 1: Modul Geog Cemerlang

1

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap

soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi

tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

Page 2: Modul Geog Cemerlang

2

1. Apakah bentuk muka bumi dalam Rujukan Grid 2335?

A Delta

B Jeram

C Pulau

D Beting Pasir

2 Berapakah panjang jalan raya dari jambatan Kampung Bayam ( RG263335) ke

simpang Kampung Manis (RG293361) ?

A 9.5 km

B 17.0 km

C 22.0 km

D 30.0 km

3 Bearing sukuan sekolah (RG250330) dari masjid (RG280360) ialah

A U 45○ B

B S 45○ B

C U 55○ T

D S 55○ B

4 Keluasan kawasan penanaman padi dalam peta ialah

A 8.5 km

B 9.0 km

C 22.0 km

D 25.0 km

5 Ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta adalah

I hutan

II kelapa sawit

III pokok getah

IV paya bakau

Page 3: Modul Geog Cemerlang

3

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

6 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan peta.

I padi ditanam di bahagian selatan

II sungai Telipot mengalir ke arah tenggara

III kawasan tanah tinggi terletak di sebelah utara

IV perkampungan nelayan berada di bahagian barat laut

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Y Z

(20º B) (40º T)

(2.00 pagi)

Rajah 1

7 Waktu tempatan di Z ialah

A 6.00 pagi

B 10.00 pagi

C 12.00 tengahari

D 6.00 petang

Page 4: Modul Geog Cemerlang

4

Jadual 1 di bawah menunjukkan suhu tahunan di bandar W.

Bulan

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

Suhu

(º C)

4

6

7

13

18

22

22

19

16

10

5

-1

Jadual 1

8 Berapakah julat suhu tahunan bagi bandar W?

A -1 º C

B 5 º C

C 21 º C

D 23 º C

9 Bentuk muka bumi dalam Peta 1 hasil daripada proses

Peta

Peta 1 : MALAYSIA

A hakisan

B lipatan

C pemendapan

D pengangkutan

Page 5: Modul Geog Cemerlang

5

10 Kombinasi manakah yang benar tentang sungai dan sempadan negeri?

Sungai Sempadan negeri

A Endau Pahang - Terengganu

B Bernam Selangor - Perak

C Padas Sabah - Sarawak

D Kerian Kedah - Perlis

11 Mengapakah kaedah pertanian dalam Rajah 5, dijalankan di Pulau Jawa?

Rajah 2

A kawasan pertanian terhad

B kekurangan tenaga buruh

C meratakan kawasan berbukit

D mewujudkan sistem pengairan

12 Berdasarkan maklumat di bawah, apakah X?

A Hujan asid

B Pulau haba

C Tanih subur

D Peningkatan suhu

Penebangan hutan Muka bumi terdedah X

Page 6: Modul Geog Cemerlang

6

13 Apakah langkah-langkah mengurangkan kesan berikut?

I penanaman semula hutan

II penggunaan kaedah biologi dalam pertanian

III pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi

IV penerokaan tanah untuk pertanian secara besar-besaran

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

14 Di kawasan manakah terdapat banyak pola saliran seperti dalam rajah berikut?

Rajah 3

A Tanah tinggi C Pinggir pantai

B Tanah pamah D Bukit batu kapur

15 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim luruh?

A berlaku pada 21 Mac

B berlaku pada 23 September

C matahari tegak di Garisan Jadi

D siang lebih panjang daripada malam

Kegiatan manusia akan memberi kesan buruk terhadap

alam sekitar

Page 7: Modul Geog Cemerlang

7

16 Apakah kejadian yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan seperti

Rajah 4

A solstis musim sejuk

B solstis musim panas

C ekuinoks musim luruh

D ekuinoks musim bunga

17 Antara yang berikut, yang manakah ciri iklim Khatulistiwa?

A taburan hujan sekata

B julat suhu tahunan besar

C terdapat musim kering yang nyata

D panas dan lembap sepanjang tahun

18 Bilakah nelayan di Pantai Timur Semenanjung Malaysia tidak dapat ke laut untuk

menangkap ikan?

A April-Mei

B Mei-September

C November-Mac

D September –Oktober

Kutub utara

Pancaran Matahari

Kutub selatan

Page 8: Modul Geog Cemerlang

8

19 Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keadaan seperti dalam jadual di

bawah?

A ketinggian

B garis lintang

C litupan awan

D angin monsun

20 Maklumat di bawah merujuk kepada kawasan dalam Peta 2 yang beranda

Peta 2 : DUNIA

Negara Ciri

Malaysia Malam : suhu panas

Gurun Thar Malam : suhu sejuk

Hujan tahunan kurang daripada 250 mm

Sejuk dan kering sepanjang tahun

A

B

C

D

Page 9: Modul Geog Cemerlang

9

21 Kegiatan ekonomi utama penduduk pada musim sejuk di kawasan berlorek dalam

Peta 3 ialah

Peta 3 : DUNIA

A pertanian C pelancongan

B perikanan D pembalakan

22 Apakah yang menyebabkan berlakunya hujan asid?

A penebangan hutan

B pembakaran bahan api fosil

C pembinaan bangunan konkrit

D penggunaan semburan aerosol

23 Apakah kepentingan hutan paya air masin?

I kawasan tadahan

II mencegah hakisan

III kawasan ekopelancongan

IV tempat pembiakan hidupan laut

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Peta 3 : DUNIA

Page 10: Modul Geog Cemerlang

10

24 Apakah kesan kegiatan berikut terhadap alam sekitar?

A Jerebu

B Hujan asid

C Pulau Haba

D Penipisan lapisan ozon

25 Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Malaysia?

A mewartakan hutan simpan

B mewujudkan ladang hutan

C menjalankan rawatan silvikultur

D melakukan penghutanan semula

26 Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

A aktiviti pertanian

B petempatan awal

C kegiatan perlombongan

D berhampiran dengan pelabuhan

Tanjung Karang – Selangor

Dataran Kelantan - Kelantan

Penggunaan kapal terbang supersonik

Ujian nuklear

Page 11: Modul Geog Cemerlang

11

27 Maklumat berikut berkaitan dengan migrasi.

Apakah jenis migrasi tersebut?

A Imigrasi

B Emigrasi

C Transmigrasi

D Migrasi Dalaman

28 Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan berikut?

A Pertanian

B Pelancongan

C Perindustrian

D Perlombongan

29 Maklumat berikut ialah mengenai dasar kerajaan dalam aspek kependudukan di

Malaysia

Rajah 5

X dalam Rajah 5 berkait dengan

A peningkatan kesihatan bayi

C faktor kadar kelahiran rendah

D kaedah perancangan keluarga

D masalah dialami kanak-kanak sekarang

X

Doktor muda Suntikan imunisasi

Klinik desa

Mr Kawasaki dari Jepun bekerja di kilang Honda di Malaysia

Pasir Gudang, Johor

Shah Alam, Selangor

Page 12: Modul Geog Cemerlang

12

30 Berikut ialah pola migrasi yang terjadi di Malaysia

Rajah 6

Antara berikut, manakah faktor tarikan migrasi tersebut?

I kos hidup rendah

II peluang pendidikan luas

III pendapatan lebih lumayan

IV dasar kerajaan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

31 Kombinasi manakah yang benar tentang lokasi pelabuhan yang bertanda dalam

Peta 4 dan fungsinya.

Peta 4 : MALAYSIA I pelabuhan perikanan

II pelabuhan ketenteraan

Luar

bandar

Kuala

Lumpur

I II

1V

III

Page 13: Modul Geog Cemerlang

13

III pelabuhan kayu balak

IV pelabuhan petroleum dan gas asli

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Rajah 7

32 Sistem pengangkutan di atas terdapat di Lembah Klang untuk

I mengurangkan kesesakan lalulintas

II mengurangkan bilangan kenderaan awan

III mengurangkan kos pengangkutan

IV menjimatkan masa

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

33 Perkhidmatan tele-perubatan telah dilaksanakan di Hospital Selayang bagi

tujuan

A perkongsian pintar kepakaran doktor

B menghadkan keperluan doktor pakar

C mengurangkan kos perubatan

D kos rawatan percuma

Page 14: Modul Geog Cemerlang

14

34 Peta 5 menunjukkan lokasi petempatan awal dunia

.

Peta 1 : DUNIA

Peta 5 : DUNIA

Lokasi petempatan awal tamadun Mesopotamia terletak di kawasan bertanda

A I

B II

C III

D IV

35 Apakah faktor utama yang mempengaruhi petempatan berikut.

A Governan

B Pengangkutan

C Kegiatan ekonomi

D Bentuk muka bumi

36 Berikut adalah jenis-jenis pengangkutan di Malaysia

Mengapakah sistem pengangkutan seperti di atas diperkenalkan?

LRT

Komuter

Monorel

FELDA Jengka, Pahang

FELDA Gugusan Sahabat, Sabah

Page 15: Modul Geog Cemerlang

15

A mengurangkan kos perjalanan

B memajukan industri pelancongan

C mengurangkan kesesakan lalu lintas

D mempelbagaikan perkhidmatan pengangkutan

37 Perkembangan sistem pengangkutan di Lembah Kelang lebih tertumpu kepada

pembaharuan pengangkutan awam bagi menyelesaikan masalah

A kekurangan bas mini

B kesesakan waktu puncak

C harga tambang kenderaan awam yang mahal

D kekurangan pekerja di sektor pengangkutan

38 Apakah langkah-langkah lain yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah di

di bawah?

Rajah 8

I menghadkan bilangan kenderaan persendirian

II meningkatkan penggunaan kenderaan awam

III pemantauan kualiti udara di seluruh negara

IV pembinaan jalan raya bertingkat

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Page 16: Modul Geog Cemerlang

16

39 Perkembangan dalam sistem perhubungan seperti MEASAT I dan MEASAT II

menyebabkan

A sistem pengangkutan LRT di perkenalkan

B industri ringan berkembang dengan pesat di Malaysia

C Mamat dapat berbual dengan ibunya melalui telefon bimbit

D tambang sistem pengangkutan awam menjadi semakin murah

40 Maklumat berikut berkaitan dengan salah satu langkah pengurusan sumber.

Apakah proses pemuliharaan berkenaan?

A mewujudkan Taman Negara

B mewujudkan hutan simpan

C mewujudkan hutan lipur

D rawatan silvikultur

41 Antara berikut yang manakah langkah untuk memelihara alam sekitar?

I menurunkan cukai kenderaan

II menambah penggunaan buku

III menguat kuasakan undang-undang

IV mengguna semula bahan terbuang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

42 Berdasarkan maklumat di bawah apakah kesan kegiatan ekonomi di bawah

terhadap alam sekitar?

Pokok tidak bernilai dan bersaing ditebas, diracun dan digelang.

Perindustrian

Pembalakan

Page 17: Modul Geog Cemerlang

17

I hujan asid

II pencemaran air sungai

III kepupusan flora dan fauna

IV penurunan gas karbon dioksida

A I,II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

43 Apakah potensi kegiatan ekonomi di lokasi berikut?

A Pertanian

B Pelancongan

C Perindustrian

D Perlombongan

44 Peta 6 menunjukkan lokasi sumber tenaga alternatif.

Peta 10

Peta 6: DUNIA

Kawasan manakah di peta yang berkaitan dengan pernyataan di atas?

A I

Desaru

Batu Feringgi

pereputan sisa pertanian, najis haiwan

untuk memasak dan menyalakan lampu

Page 18: Modul Geog Cemerlang

18

B II

C III

D IV

45 Kawasan X dan Y dalam Peta 7 menunjukkan lokasi kegiatan ekonomi.

Peta 7: MALAYSIA

Apakah persamaan fungsi kegiatan ekonomi tersebut?

A pusat pelancongan

B pusat industri desa

C pusat penapisan petroleum

D pusat pengumpulan hasil pertanian

46 Peta 8 menunjukkan pusat industri di Malaysia

Peta 8 : MALAYSIA

I

I

I

I

I

I

I

II IV

I

III

Page 19: Modul Geog Cemerlang

19

Antara yang berikut kawasan yang manakah pusat industri automotif dalam

Peta 8 di atas?

A I

B II

C III

D IV

47 Apakah sumber bahan mentah yang menghasilkan aluminium

A emas

B koalin

C bauksit

D petroleum

48 Kombinasi manakah yang benar tentang jenis tanih dan tanaman.

4949 Foto berikut menunjukkan sejenis alat untuk menghasilkan sumber

tenaga

Foto 1

Sumber tenaga yang dapat dihasilkan menggunakan alat tersebut

Jenis tanih Tanaman

A Pasir Kelapa sawit

B Beris Tembakau

C Aluvium Koko

D Tanah liat Kelapa

Page 20: Modul Geog Cemerlang

20

banyak terdapat di negara

A China

B Iceland

C Belanda

D Perancis

50 Bagaimanakah kerajaan Jepun menguruskan sumber airnya ?

I mengorek dasar tasik

II membina banyak empangan

III membuat penyelidikan dan pembangunan

IV mengimport air mentah dari negara China

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

51 Antara berikut, yang manakah merupakan konsep ‘mencari sumber

alternatif’ baru?

A meneroka kawasan baru

B meningkatkan had pengeluaran

C mengimport sumber dari negara luar

D kenderaan menggunakan tenaga suria

52 Antara berikut, yang manakah dikaitkan dengan ’Pembangunan Lestari’?

A penanaman semula hutan

B peneroka lebih banyak kawasan balak

C pembina lebih banyak rumah kos rendah

D meluaskan pasaran kenderaan nasional ke negara luar

53 Di manakah tanaman tebu diusahakan secara besar-besaran?

A Oya, Sarawak

B Chuping, Perlis

Page 21: Modul Geog Cemerlang

21

C Temerloh, Pahang

D Kundasang , Sabah

54 Apakah kaedah kawalan biologi yang digunakan untuk mengawal makhluk

perosak di ladang kelapa sawit.

A Tikus

B Lembu

C Ulat karung

D Burung hantu

55 Apakah kepentingan mewartakan hutan simpan di negara kita?

I memelihara kawasan tadahan

II mengekalkan habitat haiwan

III menjaga kehidupan orang asli

IV memudahkan kerajaan meneroka kawasan balak

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

56 Mengapakah spesis tumbuhan di bawah di tanam di ladang hutan?

A kayu keras

B permintaan tinggi

C tumbesaran cepat

D tahan serangan penyakit

Batai

Akasia

Yemane

Page 22: Modul Geog Cemerlang

22

57 Apakah jenis aktiviti yang diikuti oleh delegasi merujuk kepada penyataan

di bawah.

A pelancongan tema

B pelancongan MICE

C pelancongan pendidikan

D pelancongan bandaraya dan warisan

58 Apakah tugas utama Pertubuhan Negara-negara Pengeluar Petroleum?

A memulihara sumber petroleum

B mengitar semula sumber petroleum

C menebus guna kawasan perlombongan petroleum sesebuah negara

D menetapkan kuantiti petroleum yang boleh dikeluarkan oleh setiap negara

59 Kombinasi manakah yang benar mengenai negara dan program kitar semula yang

dijalankan?

Negara Program Kitar Semula

A Denmark Program 4-in 1

B Jerman Green Dot

C Taiwan Subsidi Sisa

D Jepun NeWater

60 Apakah kerjasama serantau yang dianggotai oleh Malaysia?

A OIC

B WTO

C ASEAN

D IMT-GT

Delegasi Antarabangsa

Menghadiri Persidangan Langkawi International Dialog (LID)

Di bawa melawat tempat-tempat menarik

Page 23: Modul Geog Cemerlang

23

SKEMA JAWAPAN

1 D 31 D

2 A 32 B

3 B 33 A

4 C 34 C

5 B 35 A

6 A 36 C

7 A 37 B

8 D 38 A

9 B 39 C

10 B 40 D

11 A 41 D

12 D 42 A

13 A 43 B

14 B 44 C

15 B 45 C

16 A 46 C

17 D 47 C

18 C 48 B

19 C 49 C

20 B 50 A

21 D 51 D

22 B 52 A

23 D 53 B

24 D 54 D

25 A 55 A

26 A 56 C

27 A 57 B

28 C 58 D

29 A 59 B

30 C 60 C

Page 24: Modul Geog Cemerlang

24