pelan operasi geog 2012

Download PELAN OPERASI geog 2012

Post on 19-Jul-2015

50 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2012

PELAN OPERASI TAHUN 2012 PANITIA GEOGRAFINama Program/Projek Matlamat/Objektif Peningkatan profesionalisme dalam kalangan guru geografi 1. Memastikan semua guu yang mengajar geografi telah menguasai kemahiran dan pengetahuan georafi 2. Memupuk semangat ingin berkongsi ilmu dengan rakannsejawat 3. Memastikan ahli panitia mendapat maklumat terkini Guru yang mengajar 1.En Hazli Bin Adnan 2.Pn Pramilah A/P Kuppusamy 3. En Jamal B Busah 4. Pn Lydia Leong Febuari, Mei, Julai 1. En Awang B Dollah ( Guru Kanan Kemanusiaan) 2. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) 3. En Hazli B Adnan 4. Pn Pramilah A/P Kuppusamy RM 100.00 setiap program 1.Guru menghadiri kursus anjuran JPWKL/IB/BTP 2.Mengadakan kursus dalaman 3.Menyediakan laporan 4. Membuat dokumentasi 1.En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi), 2. En Hazli B Adnan 3.Pn Pramillah A/P Kuppusamy 4. En Jamal B Busah 5. Pn Lydia Leong Pengetua, Pn Majidah Bt Hashim( PK Tadbir dan Kurikulum) dan En Awang B Dollah Penilaian dijalankan sepenuhnya Menjemput tenaga pelajar luar

Kumpulan sasaran

Tarikh/Tempoh Jawatan kuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

PELAN OPERASI TAHUN 2012 PANITIA GEOGRAFI Nama Program/Projek Matlamat/Objektif Program Kecemerlangan PMR 1.Memastikan Pencapaian Cemerlang dari segi kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan PMR 2.Pencapaian A meningkat kepada 19.44%. 3. peratus lulus meningkat kepada 84.72 %. Pelajar Tingkatan 3 April, Mei, Julai i.En Awang B Dollah ( Guru Kanan Kemanusiaan) ii.En.Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) iii.En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 150.00 setiap program i.Penyediaan kertas kerja berhubung Program Kecemerlangan ii.Penyediaan jadual,tarikh masa dan tempat iii.Penyediaan nota/modul iv.Permohonan mengadakan program v. Mengadakan program vi. Membuat dokumentasi i.En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong Pemantauan oleh pentadbir i. Pengetua ii. Pn Majidah Bt Hashim ( PK tadbir dan KUrikulum) Program berjalan seperti yang dirancang Penyediaan modul yang lebih berfokus

Kumpulan sasaran Tarikh/Tempoh Jawatan kuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

PELAN OPERASI TAHUN 2012 PANITIA GEOGRAFI Nama Program/Projek Matlamat/Objektif Program Kecemerlangan Akademik i. Memastikan 90% pelajar mampu menguasai sukatan pelajaran ii. Kualiti pencapaian kecemerlangan dapat ditingkatkan iii. 90% pelajar dapat menguasai kemahiran dan konsep geografi Semua pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 Mac,Mei dan Julai Semua guru geografi i. En Awang B Dollah ( Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/ P Kuppusamy RM100 setiap program i.Perancangan program,mesyuarat dengan ahli panitia ii.penyediaan kertas kerja iii.Permohonan mengadakan program. iv.Pembentukan AJK v. menjalankan program vi.membuat dokumentasi i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Pemantauan dilakukan oleh pentadbir i. Pengetua ii. Pn Majidah Bt Hashim ( PK Tadbir dan Kurikulum) iii. En awing B Dollah ( Guru kanan Kemanusiaan) Penilaian dijalankan sepenuhnya Menjemput tenaga pelajar luar

Kumpulan sasaran Tarikh/Tempoh Jawatan kuasa

Anggaran kos Proses kerja

tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

PELAN OPERASI TINGKATAN 1 TAHUN 2012 PANITIA GEOGRAFI Nama Program/Projek Matlamat/Objektif Kelas tambahan serta menyiapkan kerja kursus i. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek kemahiran geografi dan kerja lapangan ii. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman iii. Menanamkan semangat kerjasama antara pelajar dalam menguasai kemahiran dan konsep geografi. Semua pelajar Tingkatan 1 Januari-Julai Semua guru geografi i. En .Awang B Dollah (Guru kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/ P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 50.00 i. Pelajar membuat kerja mengikut jadual beserta bimbingan guru ii. catatan pada buku nota iii. melaksanakan kelas tambahan iv. melaksanakan kerja lapangan untuk menyiapkan kerja kursus v. menghantar kerja kursus vi. dokumentasi i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia geografi ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Pentadbir, Ketua bidang dan Ketua Panitia Program dijalankan sepenuhnya Pelajar dibekalkan modul kerja kursus

Kumpulan sasaran Tarikh/Tempoh Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

Nama Projek/program Matlamat/Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan

Latihan Terancang i. Murid mendapat pendedahan awal bagi soalan-soalan berformat peperiksaan ii. Pelajar dapat menguasai latihan topikal berdasarkan tajuk-tajuk penting iii. Pelajar dapat mewujudkan kerjasama dalam kumpulan belajar Januari-Oktober Murid tingkatan 1 i. En Awang B Dollah (Guru kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 50.00 i.menyediakan soalan berformat peperiksaan PMR ii.soalan aras rendah dan sederhana untuk pelajar sederhana iii.pelajar diberi soalan tambahan untuk kerja rumah v.Dokumentasi i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En. Hazli b Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Ketua bidang/Penyelaras program i. En Awang B Dollah (Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) Keberkesanan program terhadap prestasi calon Guru akan didedahkan dengan teknik P & P yang berkesan

Nama Projek Matlamat/Objektif

Latih Tubi i. ii.

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatan kuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Memberi pendedahan awal tentang teknik menjawab soalan geografi Pelajar dapat menguasai dan mengingati fakta pembelajaran melalui latihan pengukuhan geografi Sepanjang sesi persekolahan Murid Tingkatan 1 Semua guru Tingkatan 1 i. En Jamal B Busah ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/ P Kuppusamy RM 50.00 i.mengadakan latihan terancang selepas sukatan pelajaran ii.soalan fokus kepada peperiksaan daripada sekolah lain iii.pelajar membuat 5 set soalan sebelum peperiksaan iv.Dokumentasi i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy Ketua Bidang/Ketua panitia i. En Awang Dollah (Guru kanan Kemanusiaan ) ii. En. Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) Peningkatan prestasi pelajar Penyediaan yang lebih berkesan

Nama projek Matlamat/Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Kelas bimbingan i. Memberi peluang pelajar lemah membaiki kelemahan dengan bimbingan guru ii. Memberi peluang pelajar untuk bertanya kepada guru tentang konsep-konsep geografi iii. Memberi peluang pelajar bekerjasama dengan rakan-rakan berbincang tentang topic-topik pelajaran Mac, Mei Julai Murid Tingkatan 1 Sema guru geografi i. En Jamal B Busah ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/ P Kuppusamy RM 100.00 i.Pengedaran nota-nota ringkas ii.Pengedaran soalan-soalan latih tubi iii.keratan rencana berkenaan yang berkaitan ditampal pada papan kenyataan iv.Dokumentasi i. En Jamal B Busah ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/ P Kuppusamy Penyelaras Program/ketua panitia/ketua bidang i. En Awang Dollah ( Guru Kanan Kemanusiaan ) ii. En. Jamal B Busah iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/ Kuppusamy Peningkatan pengetahuan murid Penyediaan modul kertas soalan geografi

Nama Projek Matlamat/Objektif

Taklimat teknik menjawab soalan geografi i. Mendedahkan dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam teknik menjawab soalan geografi ii. Mendedahkan dan membiasakan pelajar menjawab soalan soalan beranika pilihan Jun-Julai Murid Tingkatan 1 Semua guru Tingkatan 1 i. En Awang Dollah (Guru kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 100.00 i. penyediaan program iii. Menyediakan kertas kerja iv. memilih murid yang terlibat v. Pemilihan bahan pengajaran vi. Dokumentasi RM 150.00 Penyelaras program/ketua bidang Impak positif daripa murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Tempoh/Tarikh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Anggaran kos Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

Nama Projek Matlamat/Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Mesyuarat panitia i. Membincangkan dan menyusun perancangan dan strategi p & P bagi membolehkan aktiviti geografi berjalan lancar ii. Membincangkan belanjawan panitia iii. Membincangkan penyediaan soalan peperiksaan dalaman iv. Membincangkan kursus dalaman Januari Oktober Murid tingkatan 1 Semua guru tingkatan 1 i. En Awang B Dollah (Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 30.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaan iv.Dokumentasi i. En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Masa dan wang Penyelaras program/ketua bidang i. En Awang Dollah( Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia) Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Kekangan Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

PELAN OPERASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 PANITIA GEOGRAFI Nama Program/Projek Matlamat/Objektif Kumpulan sasaran Tarikh/Tempoh Jawatankuasa Kelas tambahan serta menyiapkan kerja kursus Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek kemahiran geografi dan kerja lapangan Semua pelajar Tingkatan 2 Januari-Julai Semua guru geografi i. En Awang B Dollah (Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 50.00 i.Pelajar membuat kerja mengikut jadual beserta bimbingan guru ii.catatan pada buku nota i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Ketua bidang dan ketua panitia i. En Awang B Dollah ii. En. Jamal B Busah Program dijalankan sepenuhnya Pelajar dibekalkan modul kerja kursus

Anggaran kos Proses kerja Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Nama Projek Matlamat/Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Latihan Terancang i. Murid mendapat pendedahan awal bagi soalan-soalan berformat peperiksaan ii. Murid dilatih menjawab soalan-soalan berdasarkan topikal Januari-Oktober Murid tingkatan 2 Semua guru Tingkatan 2 i. En Awang B Dollah ( Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 100.00 i.menyediakan soalan berformat peperiksaan PMR ii.soalan aras rendah dan sederhana untuk pelajar sederhana iii.pelajar diberi soalan tambahan untuk kerja rumah iv.dokumentasi i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Ketua bidang/Penyelaras program i. En Awang B Dollah ii. En Jamal B Busah Keberkesanan program terhadap prestasi calon Guru akan didedahkan dengan teknik P & P yang berkesan

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan

Nama Projek Matlamat/Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Latih Tubi i. Memberi pendedahan awal tentang teknik menjawab soalan geografi ii. Memberi pengukuhan kepada pelajar mengingati fakta fakta pelajaran Mei, Julai Murid Tingkatan 2 Semua guru Tingkatan 2 i. En Awang B Dollah (Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah (Ketua Panitia) iii. En Hazli B Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia leong RM 50.00 i.mengadakan latihan terancang selepas sukatan pelajaran ii.soalan focus kepada peperiksaan daripada sekolah lain iii.pelajar membuat 5 set soalan sebelum peperiksaan i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Ketua panitia/ketua bidang i. En Awang B Dollah (Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) Peningkatan prestasi pelajar Penyediaan yang lebih berkesanah

Nama projek Matlamat/Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Kelas bimbingan i. Memberi peluang pelajar lemah membaiki kelemahan dengan bimbingan guruantara m ii. Memberi peluang pelajar saling membantu Mac-Julai Murid Tingkatan 2 Semua guru geografi i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy RM 50.00 i.Pengedaran nota-nota ringkas ii.Pengedaran soalan-soalan latih tubi iii.keratan rencana berkenaan yang berkaitan ditampal pada papan kenyataan i. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) ii. En Hazli B Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Penyelaras Program/ketua panitia/ketua bidang i. En Awang B Dollah (Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua Panitia Geografi) Peningkatan pengetahuan murid Penyediaan modul kertas soalan geografi

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Taklimat teknik menjawab soalan geografi Mendedahkan dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam teknik menjawab soalan geografi Jun-Julai Murid Tingkatan 2 Semua guru Tingkatan 2 i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong i.penyediaan program ii.Menyediakan kertas kerja iiimemilih murid yang terlibat i. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Penyelaras program/ketua bidang i. En Awang B Dollah ( Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah(Ketua Panitia Geografi) Impak positif daripa murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Nama Projek Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Mesyuarat panitia i. Membincangkan dan menyusun perancangan dan strategi P & P bagi membolehkan aktiviti geografi berjalan lancar ii. Membincangkan belanjawan panitia iii. Membincangkan penyediaan soalan iv. Membincangkan kursus peningkatan profesionalism Januari Oktober Murid tingkatan 2 Semua guru tingkatan 2 i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong RM 50.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaan i. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Penyelaras program/ketua bidang i. En Awang B Dollah(Guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

PELAN OPERASI GEOGRAFI TINKATAN 3 PANITIA GEOGRAFI 2012 Nama Program/Projek Matlamat/Objektif Kumpulan sasaran Tarikh/Tempoh Jawatan kuasa Kelas tambahan serta menyiapkan kerja kursus i. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek kemahiran geografi dan kerja lapangan ii. Menanamkan semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah Semua pelajar Tingkatan 3 Januari-Julai Semua guru geografi i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 50.00 i.Pelajar membuat kerja mengikut jadual beserta bimbingan guru ii.catatan pada buku nota iii. Membuat kerja lapangan iv. Pemantauan guru v. Penyerahan kerja kursus i. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Ketua bidang dan ketua panitia i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) Program dijalankan sepenuhnya Pelajar dibekalkan modul kerja kursus

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Nama Projek Matlamat/Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Latihan Terancang i. Murid mendapat pendedahan awal bagi soalan-soalan berformat peperiksaan ii. Murid di latih menjawab soalan-soalan berdasarkan topikal Januari-Oktober Murid tingkatan 3 Semua guru Tingkatan 3 i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 50.00 i.menyediakan soalan berformat peperiksaan PMR ii.soalan aras rendah dan sederhana untuk pelajar sederhana iii.pelajar diberi soalan tambahan untuk kerja rumah i. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) ii. En Hazli Adnan iii. Pn Pramilah A/P Kuppusamy iv. Pn Lydia Leong Ketua bidang/Penyelaras program i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) Keberkesanan program terhadap prestasi calon Guru akan didedahkan dengan teknik P & P yang berkesan

Penilaian Penambahbaikan

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Anggaran kos Proses Kerja

Tanggungjawab

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikkan

Latih Tubi Memberi pendedahan awal tentang teknik menjawab soalan geografi Sepanjang tahun Murid Tingkatan 3 Semua guru Tingkatan 3 i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong RM 50.00 i.mengadakan latihan terancang selepas sukatan pelajaran ii.soalan focus kepada peperiksaan daripada sekolah lain iii.pelajar membuat 5 set soalan sebelum peperiksaan i. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) iii. En Hazli Adnan iv. Pn Pramilah A/P Kuppusamy v. Pn Lydia Leong Ketua panitia/ketua bidang i. En Awang B Dollah( guru Kanan Kemanusiaan) ii. En Jamal B Busah (Ketua Panitia Geografi) Peningkatan prestasi pelajar Penyediaan yang lebih berkesan

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Kelas bimbingan/Klinik Geografi i. Memberi peluang pelajar lemah membaiki kelemahan dengan bimbingan guru ii. Memberi peluang kepada pelajar saling membantu Mac- Julai Murid Tingkatan 3 Semua guru geografii. ii. iii. iv. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

v. RM50.00 i.Pengedaran nota-nota ringkas ii.Pengedaran soalan-soalan latih tubi iii.keratan rencana berkenaan yang berkaitan ditampal pada papan kenyataani. ii. iii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan)

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

iv. Penyelaras Program/ketua panitia/ketua bidangi.

ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi Peningkatan pengetahuan murid Penyediaan modul kertas soalan geografi

Nama Projek Matlamat/Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Taklimat teknik menjawab soalan geografi pmr i. Mendedahkan dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam teknik menjawab soalan geografi ii. Mendedahkan dan membiasakan pelajar menjawab soalan-soalan beranika pilihan Jun-Julai Murid Tingkatan 3 Semua guru Tingkatan 3i. ii. iii. iv. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

v. RM 100.00 i.penyediaan program ii.Menyediakan kertas kerja iiimemilih murid yang terlibati. ii. iii.

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

iv. Penyelaras program/ketua bidangi.

En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan)

ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) Impak positif daripa murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Mesyuarat panitia Membincangkan dan menyusun perancangan dan strategi p & P bagi membolehkan aktiviti geografi berjalan lancar Januari Oktober Murid tingkatan 3 Semua guru tingkatan 3i. ii. iii. iv. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

v. RM30.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaani. ii. iii.

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

iv. Penyelaras program/ketua bidangi.

En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi)

ii. Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Nama Projek Matlamat/Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Bengkel PMR i. Memberi pendedahan kepada pelajar menjawab soalan soalan berfomat PMR dan mereka mendapat kemahiran menjawab soalan-soalan berbagai tahap kesukaran. Ogos-September Murid tingkatan 3 Semua guru geografii. ii. iii. iv. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

v. RM 150.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaani. ii. iii.

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

iv. Penyelaras program/ketua bidangi.

En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan)

ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Nama Projek Matlamat/Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Program mentor-mentee i. Memberi peluang kepada pelajar yang lemah mendapatkan bimbingan daripada rakanrakan yang cemerlang ii. Mewujudkan sikap kerjasama dan saling membantu dikalangan pelajar April-September Murid tingkatan 3 Semua guru geografivi. vii. viii. ix. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

x. RM 50.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaan iv.Dokumentasiv. vi. vii.

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

viii. Penyelaras program/ketua bidangiii.

En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan)

iv. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Nama Projek Matlamat/Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Program gerak gempur PMR i. Memberi pendedahan kepada para pelajar dengan soalan-soalan format sebenar PMR. ii. Memberi peluang kepada pelajar menjawab soalan-soalan daripada sekolah lain Julai-September Murid tingkatan 3 Semua guru geografixi. xii. xiii. xiv. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

xv. RM 100.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaan iv.Dokumentasii. ii. iii.

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

iv. Penyelaras program/ketua bidangi.

En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan)

ii. En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid

Nama Projek Matlamat/Objektif

Tempoh Kumpulan sasaran Jawatankuasa

Minggu Geografi iii. Memberi peluang kepada pelajar mengadakan pelbagai aktiviti bagi menarik pelajar meminati mata pelajaran geografi. iv. Memberi peluang kepada pelajar menunjukkan bakat sewaktu mengadakan aktiviti atau persembahan. April Murid tingkatan 3 Semua guru geografii. ii. iii. iv. En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong

Anggaran kos Proses kerja

v. RM 100.00 i.Penyediaan program ii.menyediakan kertas kerja iii.jadual pelaksanaan iv.Dokumentasiv. vi. vii.

Tanggungjawab

Pemantauan Penilaian Penambahbaikkan

viii. Penyelaras program/ketua bidangiii.

En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi) En Hazli Adnan Pn Pramilah A/P Kuppusamy Pn Lydia Leong En Awang Dollah (Guru KananKemanusiaan) En Jamal B Busah ( Ketua panitia geografi)

iv. Impak positif daripada murid selepas program dijalankan Kesesuaian sesuatu program dengan murid