strategi ian yang berkesan

of 26 /26
NAMA : MOHAMAD SHAHIR BIN YUSOF DAJIVI PENSYARAH : ENCIK OTHAMAN BIN AHAMAD STRATEGI PENYAMPAIAN YANG BERKESAN

Upload: f205878

Post on 21-Jun-2015

382 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Strategi ian Yang Berkesan

NAMA : MOHAMAD SHAHIR BIN YUSOF DAJIVI

PENSYARAH : ENCIK OTHAMAN BIN AHAMAD

STRATEGI PENYAMPAIAN YANG

BERKESAN

Page 2: Strategi ian Yang Berkesan

KAEDAH PENYAMPAIAN YANG BERKESAN

Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan merupakan satu proses pengajaran yang menghasilkan satu proses pembelajaran yang berkesan dimana ianya dapat mengubah tingkah laku, membina dan mengembangkan aspek rohani, minda serta jasad pelajar (Professor Madya Dr Salihan Siais, 2001 )

pelajar berasa seronok, bertambah minat serta kefahaman dan lebih menghayati apa yang disampaikan oleh penyampai maklumat misalnya guru

Page 3: Strategi ian Yang Berkesan

Kaedah pendidikan pada masa kini seharusnya lebih memberikan penekanan terhadap budaya berfikir dimana para pelajar didedahkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang mampu menjana mereka ke arah pemikiran secara kritis dan kreatif

Page 4: Strategi ian Yang Berkesan

PENGAJARAN ( PENYAMPAIAN ) YANG BERKESAN

o Menurut Dr. Zolazlan Hamidin, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, menyatakan pengajaran berkesan ialah proses mengajar yang menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan di kalangan pelajar yang menghasilkan proses pengajaran tersebut

o Dapat mengubah tingkah laku, membina dan mengembangkan aspek rohani, minda serta jasad pelajar

Page 5: Strategi ian Yang Berkesan

o Pada asasnya, pengajaran berkesan bergantung kepada:

• Kepakaran guru terhadap bahan pengajaran• Keperluan bahan pengajaran• Pedagogi dan strategi atau kaedah pengajaran• Kemahiran berkomunikasi.

Page 6: Strategi ian Yang Berkesan

Menurut Mok Soon Seng (1992), kaedah ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur.

Page 7: Strategi ian Yang Berkesan

Beberapa kaedah

1. Menyoal 2. kuliah/syarahan 3. perbincangan 4. sumbang saran 5. perbahasan 6. demonstrasi 7. projek

yang penting :

8. kes

9. penyelesaian masalah10. permainan11. simulasi

Page 8: Strategi ian Yang Berkesan

• Apakah teknik yang

• Contoh teknik biasa yang

1. Teknik main peranan2. Teknik permainan bahasa

3. Teknik latih tubi 4. Teknik bercerita 5. Teknik inkuiri 6. Teknik perbahasan 7. Teknik kuiz 8. Teknik sumbangsaran

digunakan?

digunakan:

9. Teknik soal jawab 10. Teknik simulasi 11. Teknik drama 12. Teknik perbincangan 13. Teknik forum 14. Teknik dialog

Page 9: Strategi ian Yang Berkesan

o Tujuan sesuatu teknik yang guru aplikasikan di dalam bilik darjah ialah untuk menarik minat murid, mengekalkan perhatian, serta membangkitkan rasa ingin tahu murid akan sesuatu tajuk atau isi pelajaran yang akan dan sedang dilaksanakan.

Page 10: Strategi ian Yang Berkesan

• Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar, guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul.

Page 11: Strategi ian Yang Berkesan

o Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah :

• Kaedah sumbang saran

• Kaedah tunjuk cara (demonstrasi)

• Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan

• Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah

• Kaedah oudioligual

• Kaedah kodkognetif

• Kaedah projek

Page 12: Strategi ian Yang Berkesan

KRITERIA PENYAMPAIAN YANG BERKESAN

1) Mulakan dengan sesuatu yang menarik perhatian penonton

• Walaupun anda kurang bersedia dari segi penyediaan teks, anda masih boleh

• menyampaikan sesuatu mesej dengan baik sekiranya berpengetahuan dalam topik tersebut

• Namun, pada permulaan ucapan, pengenalan yang diberikan haruslah

• cukup menarik untuk melakar imej yang positif terhadap diri anda

Page 13: Strategi ian Yang Berkesan

2) Pastikan penyampaian anda penuh bertenaga

• Variasi suara amat penting.

• Pastikan kelajuan suara anda perlahan apabila memperkatakan sesuatu yang agak dramatik.

• Pastikan anda membayangkan keceriaan apabila menceritakan perkara yang menggembirakan.

Page 14: Strategi ian Yang Berkesan

3) Menjaga pergerakan

• Jangan hanya berdiri kaku tetapi berjalan ke hadapan apabila anda ingin menarik perhatian penonton dan berikan deskripsi dengan pergerakan tangan dan mimik muka anda. Pastikan setiap pergerakan mempunyai matlamat.

• Jangan mundar-mandir tanpa hala tuju kerana lambat laun penonton akan bosan

Page 15: Strategi ian Yang Berkesan

4) Rehat dan ambil makanan dalam kuantiti yang sederhana

• Sebelum membuat ucapan, pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya beberapa jam sebelum masa yang dijadualkan.

• Mental dan fizikal yang cukup rehat sangat penting untuk mengelakkan rasa gugup.

• Anda juga harus memberikan perhatian pada perut anda. Kebanyakan penceramah hanya mengambil makanan yang ringan sahaja sebelum berucap.

Page 16: Strategi ian Yang Berkesan

• Jangan sekali-kali makan berlebihan kerana apabila perut terlalu kenyang, anda pula terpaksa berdiri untuk menyampaikan ucapan, peraliran darah akan tertumpu ke bahagian perut.

• Akibatnya, peraliran darah ke otak akan berkurangan dan hal ini menyebabkan anda lesu dan tidak boleh berfikir dengan baik.

Page 17: Strategi ian Yang Berkesan

5) Pastikan ucapan anda sistematik

• Susun idea mengikut kepentingan dan sediakan fakta sokongan seperti contoh,definisi, testimonial atau statistik.

• Alat bantuan visual juga boleh disertakan sebagai daya tarikan yang sesuai

Page 18: Strategi ian Yang Berkesan

6) Sertakan perkataan yang menunjukkan turutan

• Perkataan-perkataan seperti "Pertama," "Kedua," atau "Akhir sekali," boleh menjadi petunjuk yang sistematik kepada penonton mengenai struktur ucapan anda.

• Hal ini boleh membantu mereka untuk mengikuti perjalanan ucapan anda.

• Perkataan-perkataan ini juga boleh membezakan pengenalan, isi dan penutup ucapan anda secara keseluruhannya.

• Dengan ini, ucapan anda akan lebih sistematik dan penonton dapat memahami objektif ucapan yang disampaikan dengan mudah.

Page 19: Strategi ian Yang Berkesan

Address three pressing problem you have faced in your class and solve these problem based on what you know.

~ (kenali 3 masalah yang anda hadapi di dalam kelas dan selesaikan masalah tersebut berdasarkan apa yang anda tahu.)o Kesediaan belajar antara seorang individu dengan

seorang individu yang lain biasnya tidak setara.o tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan

mereka tidak sama dan searah.

Page 20: Strategi ian Yang Berkesan

o satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal, mental, emosi dan social mereka tetap berbeza.

o Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut pandangan dari segi kematangan

• a. kematangan fizikal

• b. kematangan intelek

• c. kematangan emosi.

Page 21: Strategi ian Yang Berkesan

o a. Kematangan fizikal

• Kematangan fizikal Pekembangan pada fizikal manusia pada amnya, menunjukkan kecekalan yang tinggi.

• Guru-guru perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang wujud di kalangan pelajar.

• Perkembangan teknik dan kaedah pengajaran dan penggunaan alat Bantu mengajar.

• Jika berlaku penyimpangan terhadap ciri-ciri yang normal di kalangan pelajar, guru harus mampu menghadapinya.

Page 22: Strategi ian Yang Berkesan

• Bertanggungjawab dengan pembelajaran dan pengajaran perlulah mengambil kira perbezaan-perbezaan ini dan memikirkan dengan teliti fakta ini sebelum merancang dan seterusnya melaksanakan tugas mereka dalam kelas.

Page 23: Strategi ian Yang Berkesan

B. KEMATANGAN INTELEK (MENTEL)

• Kebolehan mental ditakrifkan sebagai kebolehan mentafsir deria (persepsi), kebolehan membina bahan-bahan yang tidak ada pada deria (imagenasi), kobolehan untuk mengingati kembali apa yang telah dialami (ingatan) dan kebolehan meneruskan kesimpulan tentang hal-hal yang diprolehi daripada pengalaman ataupun yang abstrak.

• tidak mempunyai hadnya.

• ia menunjukkan kemajuan, iaitu bermula daripada kegiatan mental yang paling mudah bergerak kepada proses mental yang lebih kompleks.

Page 24: Strategi ian Yang Berkesan

C. KEMATANGAN EMOSI• menggambarkan satu kaedaan yang dikaitkan oleh dorangan-

dorongan melalui satu cara tertentu.

• melibatkan gangguan dalaman yang meluas dan mengandungi nada perbezaan atau berbagai-bagai darjah kepuasan dan gangguan.

• Ahli-ahli psikologi dan fisiologi sependapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati dan tindak balas fisiologi.

• Gerak hati atau desakan dalaman yang mengarahkan sesuatu jenis pelakuan mungkin terjadi dalam pelbagai gabungan dan peringkat, secara umum, emosi dapat diertikan sebagai suatu pengalaman yang penuh perasaan, yang melibatkan penyalarasan dalaman secara am dengan keadaan mental dan fisiologi yang bergerak dalam diri individu dan kemudiannya diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku yang nyata.

Page 25: Strategi ian Yang Berkesan

• perkembangan intelek itu merupakan proses yang berlaku secara berperingkat-peringkat dan berterusan, namun proses ini tidak sama bagi semua pelajar.

• Cara penyampaian sangat penting kerana hal ini boleh menimbulkan mood yang berbeza kepada pelancong. Lawatan ke Tugu Negara misalnya boleh menjadi satu pengalaman yang biasa ataupun boleh menjadi sesuatu yang menarik dan menyentuh perasaan.

Page 26: Strategi ian Yang Berkesan

SEKIAN,

TERIMA KASIH.